PZC t FAMILIEBERICHTEN de Groot-de Kam Zie voor vervolg familie berichten pagina 12 dinsdag 12 augustus 2003 cornelis thiele kees thiele Caesar Emmanuel Hutstaert Getrouwd JACKY LOKKER en MATTIE DE JONGE D'Aillystraat 3 4301 GD Zierikzee Mede namens onze kinderen, klein- en achterklein kinderen willen wij u hartelijk bedanken voor de vele reaties die wij mochten ontvangen bij ons 60-jarig huwelijksjubileum op 28 juli jl. W. BAL D. A. BAL-VAN NIEUWENHUIJZE Augustus 2003. Burgemeester Bouwmanstraat 19, 4306 CP Nieuwerkerk "Door jouw bovenmenselijke kracht, kwam dit voor iedereen onverwacht" Tot ons grote verdriet is veel te jong overleden, mijn lieve levenspartner, lieve zoon, broer, zwager en oom ROELOF HENDRIK LIJNBACH Geboren te Middelburg op 28 januari 1952 Overleden te Rotterdam op 8 augustus 2003 Middelburg: Nelly Roelse Vlissingen: W. L. Roelse W. J. van de Grift Vlissingen: Hans en Tineke Lijnbach Barbara, Martin en Justin Martijn, Olav en Eline, Dagmar en Tjeerd Klundert: Eibert Lijnbach Marieke Koopman De crematie van Roelof zal plaatsvinden op donderdag 14 augustus om 11.00 uur in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Correspondentieadres: Vluchtenburgstraat 25, 4337 JM te Middelburg Uitsluitend schriftelijke condoleances. Heden is onverwachts na een ernstige ziekte overleden onze schoonzoon, zwager en oom ROELOF LIJNBACH Partner van Nelly Roelse Biggekerke: W. Roelse J. Roelse-de Voogd Biggekerke: Huib en Coby Wilco Anita en Han Peter en jacco Oost-Souburg: André en Addie Marco en Karin Maikel Biggekerke, 8 augustus 2003 Wij zijn ontroerd en verdrietig door het verlies van onze broer SJAAK VERBRUGGE Veel te vroeg, een dag voor zijn 55ste verjaardag, is hij heengegaan. Coby Verbrugge Foort Verbrugge Johan Verbrugge Jan Verbrugge Tinderen en kleinkinderen TTante C. Moorman-de Schipper Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van onze zeer gewaardeerde collega SJAAK VERBRUGGE Wij wensen de familie sterkte met dit verlies. Medewerkers van de Rijkswaterstaat, Meetinformatiedienst Zeeland Vlissingen, 11 augustus 2003 Met ontzetting en verslagenheid hebben we het trieste bericht gehoord dat onze collega SJAAK VERBRUGGE tijdens zijn vakantie is overleden. Sjaak was voor ons een bijzonder hartelijk, joviaal en kundige colle ga die voor iedereen openstond. Het zal nog wel even duren voordat we beseffen dat Sjaak niet meer terugkomt van verlof. Wij wensen Margriet, Rafaël en Vincent heel veel sterkte toe. Namens alle collega's van' het HMC 12 augustus 2003 Met grote verslagenheid namen wij kennis van het plotseling overlijden van onze medewerker en collega de heer JACOBUS JAN VERBRUGGE op de leeftijd van 55 jaar. Met waardering denken wij aan de wijze waarop wij met hem hebben mogen samenwerken. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote en kinderen, die wij kracht en sterkte toewensen bij dit zo zware verlies. Directie en personeel van de directie Zeeland van de Rijkswaterstaat Middelburg, 12 augustus 2003 Heel bedroefd zijn wij omdat ED BEUMER is overleden. Ed was jarenlang, tot zijn gezondheid hem in de steek liet, in dienst bij ons bedrijf. Nog vaak daarna kwam hij bij ons kijken en stak dan onmiddellijk de handen uit de mouwen. Maar we verliezen vooral een vriend, een aimabel, behulpzaam mens en denken aan Renee en de familie. Namens alle medewerkers, Lex de Looff Dick Anbeek Studieboekhandel de Ruiter Fanoy De Drvkkery Boekhandel de Ruiter Fanoy 't Spui Lieve ED, Wat zullen we je missen, als gast, maar voor alles als maatje. Wij wensen Renee alle sterkte met dit zo plotselinge verlies. Charles, Hanneke en Elske en de gasten van Minicamping Weizicht Geschokt en verdrietig zijn wij door het plotseling overlijden van onze schoonzus en tante JANNY VAN DIJK echtgenote van Hans van Liere Rotterdam, t Vaassen, 7 juni 1946 8 augustus 2003 Apeldoorn: Hellevoetsluis: Oost-Souburg: Biezelinge: Goes: 's-Gravenpolder: Kapelle: 's-Gravenpolder: 8171 XJ Vaassen Vuurdoornstraat 266 Piet en Truus Teun en Nanny Kees en Mieke Jan en Annemarie Wim en Flora Janny en Krijn Addie en Wim Rien en Truus Neven en nichten Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van de heer A. P. F. DE VISSER oud-medewerker van de gemeente Goes bij de voormalige afdeling Reiniging, Tractie en Marktwezen De heer De Visser is bijna 16 jaar verbonden geweest aan onze gemeente. Wij wensen zijn echtgenote, kinderen en kleinkinde ren veel sterkte en hopen dat zij de kracht mogen vinden om dit verlies te dragen. Burgemeester en wethouders van Goes De burgemeester, drs D. J. van der Zaag De loco-secretaris, dhr. J. Schinkel Goes, 11 augustus 2003 Ie kunt niet dieper vallen dan in de handen van God. Na een ongeneeslijke ziekte, die bewonderenswaardig moedig is gedragen, is overgegaan naar het rijk der hemelen mijn dierbare vrouw en onze fantastische moeder SIET GERDA VOGELAAR-BOERSMA 9 augustus 1940 Hardinxveld 10 augustus 2003 Rilland-Bath Rilland-Bath: Adrie Vogelaar Tholen: Inez van Loon-Vogelaar Ronald van Loon Ossendrecht: Anne-Sophie Vogelaar Utrecht: Bouko Vogelaar Dorien Kiebert Völckerweg 3 4411 SL Rilland-Bath De dienst, geleid door mevrouw ds. Jeannette van den Beukei, wordt gehouden op vrijdag 15 augustus om I 3.00 uur in de S.O.W. kerk 'De Levensbron', Valckenisseweg 12 te Rilland-Bath waarna de be grafenis plaatsvindt op de algemene begraafplaats te Rilland-Bath. We ontmoeten elkaar daarna in bovengenoemd gebouw. Ineengevlochten levens Hardinxveld Rilland-Bath 9 augustus 1940 10 augustus 2003 Mijn tweelingzus SIET GERDA VOGELAAR-BOERSMA Onvoorwaardelijke liefde gaf ons leven een extra dimensie. Gerda geloofde in God. Bladel: Lien Baardman-Boersma Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze moedige schoonzus en tante GERDA VOGELAAR-BOERSMA Kapelle: J. Vogelaar S. Vogelaar-Leendertse C. Dekker-Vogelaar E. C. Vogelaar Hastings, New Zealand: P. Vogelaar F. E. Vogelaar-Weststrate C. P. Stommel-Vogelaar P. M. van Dam-Vogelaar K. M. van Dam Tissink C. Tissink-Köning Neven en nichten Oostburg: Vee re: Nieuw Vennep: Nieuwegein: Amersfoort: Op 8 augustus is geheel onverwacht overleden MAX TANAHATOE We denken aan Max terug als een waardevolle en in tegere collega. Betrouwbaar en recht door zee. Niet een man van veel woorden. Recht op zijn doel af ook als het ging om het bereiken van saneringen bij afval waterlozingen. Hij nam de tijd voor zichzelf, liet zich niet gek maken. Bescheiden en wars van poespas, maar daarbij zeer levenslustig, met nog altijd jongensdromen in zich. We wensen lna, de kinderen, en verdere familie en vrienden veel sterkte met het verlies van Max. Je collega's van ANK Hans, Eef, Henk, Bert, Henk, Wim, Theo, Paul, Henk, Hans, Cees, Coos, Hans, Gerard, Theo, Marijke, Mike, Cock, Jan Met bedroefdheid ontvingen wij het bericht van het plotselinge overlijden van de heer MAX TANAHATOE medewerker vergunningverlening van de Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland in Arnhem De heer Tanahatoe, sinds 1990 werkzaam bij de Rijkswaterstaat, was als een van de eerste vergun ningverleners in de regio een bijzonder betrokken en gemotiveerde collega. Zijn gedrevenheid voor het vak zullen wij ons blijven herinneren. Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, die wij veel kracht toewensen bij het dragen van dit verlies. Rijkswaterstaat directie Oost-Nederland De hoofdingenieurs-directeur Mr. J. P. A. J. Bevers Arnhem, 11 augustus 2003 11 augustus 2003 Ie kunt nergens dieper vallen dan in de handen van God Onze gastvrije lieve lieve zus en tante SIET GERDA VOGELAAR-BOERSMA is overgegaan naar het rijk der hemelen. Hardinxveld Rilland-Bath 9 augustus 1940 10 augustus 2003 Gea t en John Doeke Lien en Bernhard Fokko en José Bartha en Dirk en kinderen Psalm 9012 Zo kort na het overlijden van Piet werden wij op geschrikt door het overlijden van ADRIAAN DE RIDDER echtgenoot van E. Wouterse in de leeftijd van 67 jaar. Geliefde zoon van: M de Ridder t N. de Ridder-Hoogerland t Geliefde en altijd meelevende broer, zwager en oom van: Tannie en Kees Marijs Maatje Janse-de Ridder f Jaap en Margreet Janse Jo en Wim t van Belzen Corrie en Jaap Marinissen Jannie en Piet t de Zwarte Lenie en Jaap t Geertse Johan en Joke de Ridder Kees en Joke de Ridder Truida en Bram Kaljouw Rinus de Ridder t Bram en Maaike Beekman Neven en nichten Sterke de Heere Bep met de kinderen en kleinkinde ren, en heilige Hij deze ernstige roepstem aan ons aller hart. Dordrecht, 8 augustus 2003 Ie handen hebben voor ons gewerkt Ie hart heeft voor ons geklopt Ie ogen hebben ons tot het laatst gezocht Rust nu maar uit. Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend, maar bedroefd om zijn heengaan geven wij u kennis van het overlijden van mijn innig geliefde man, lieve vader en opa ADRIANUS LEENDERT KOSTER echtgenoot van Engelina Jozina van Popering in de leeftijd van 71 jaar. E. J. Koster-van Popering Willy en Jaap llona en Daniël lan Peter Connie Ellis en Maurice Erika Esmee Eddy en Heidi Ilse Ramon 431 1 GS Bruinisse, 10 augustus 2003 van Hertsbekestraat 17 De rouwdienst zal worden gehouden D.V. donder dag 14 augustus om 10.00 uur in het Herv. Vereni gingsgebouw, Deestraat 5 te Bruinisse, waarna aan sluitend de begrafenis zal plaatsvinden op de be graafplaats te Bruinisse. Indien u deze plechtigheid wenst bij te wonen wordt u verzocht tijdig aanwezig te zijn. Na de begrafenis wordt u in de gelegenheid gesteld de familie persoonlijk te condoleren in voornoemd Veren igi ngs gebouw. Heden overleed onze geliefde broer, zwager en oom A. L. KOSTER echtgenoot van E. J. Koster-van Popering op de leeftijd van 71 jaar. Zierikzee: L. A. Koster L. Koster-Jongejan C. Koster M. C. Koster-Klippel G. Koster M. Koster-Jongejan M. Koster J. Koster-Merle Renesse: W. Dorreman-Koster J. L. J. Dorreman Kinderen en kleinkinderen Bruinisse, 10 augustus 2003 Met verdriet, maar met dankbare herinneringen is van ons heengegaan onze geliefde zwager ADRIE KOSTER Laura - Wout t Jan Koos t Nelly en Jan Mina - Kees t Plony en Geerard Corrie en Dries neven en nichten Bruinisse, 10 augustus 2003 Met verdriet, maar met dankbare herinneringen is van ons heengegaan onze oud-collega en vriend ADRIE KOSTER Gerrit en Adrie Siesse Bruinisse, 10 augustus 2003 Verdrietig, maar met goede herinneringen aan een 45-jarige vriendschap hebben wij afscheid moeten nemen van A. L. KOSTER Wij wensen Lina, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe in de komende tijd. Piet en Coby van de Velde Rinus Lia-José sr. José jr. Julia Bruinisse, 10 augustus 2003 Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het onverwacht overlijden van de heer JAN (JOHANNES MATTHIJS) RIDDERHOF In de periode 1986 tot en met 1994 is hij als be stuurslid van de Algemene Woningbouwvereniging Reimerswaal nauw betrokken geweest bij de volks huisvesting in de gemeente Reimerswaal, met name op het gebied van woonruimteverdeling en de ont wikkeling van de corporatie in de veranderde tijd geest. Door zijn relativeringsvermogen was hij een gewaardeerd bestuurslid. Wij zijn hem erkentelijk voor al datgene wat mede door hem tot stand is gebracht. Wij wensen Saskia en Matthijs veel sterkte toe in het verwerken van het verlies. Raad van Commissarissen, directie en medewerkers R&B Wonen. Kruiningen/Heinkenszand, 11 augustus 2003 Schepen van hout, Mannen van staal. Met alle gevoel dezelfde taal. JAN, We zullen je missen! Je collega's Tènce! uitzendbureau Geschokt zijn wij door het overlijden van JAN RIDDERHOF Chauffeur Tènce! uitzendbureau Wij wensen zijn dochter en kleinzoon veel sterkte in deze moeilijke tijd. Iedereen die ooit met Jan mee heeft gereden "Mijn maatje is er niet meer". Na een aantal moeilijke maanden hebben wij afscheid moeten nemen van onze IETJE Ida Johanna Louise de Jonge-Morks Dordrecht, 6-12-1931 t Breda, 8-8-2003 Kloetinge: Kees de Jonge Ovezande: Cornelie de Jonge Dominique Camille Amsterdam: Willemien en Bert Visser-de Jonge Boris Rijswijk: Mieke Houtgraaf-Morks Oegstgeest: Ank en Henk Langerhorst-Morks Victoria (Austr.): Agnes Morks-Bakker Schiedam: Annette en Max Ritmeester van der Plas Quirine Martijn Overschie: Pien en Dirk van der Plas-Peeters Anne Minne Correspondentieadres: Koningin Wilhelminastraat 24, 4481 AB Kloetinge We nemen afscheid van Jetje op donderdag 14 au gustus om 15.00 uur in de aula van het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Aansluitend is er gelegenheid tot condoleren in de ontmoetingsruimte van het crematorium. Made in heaven Verdrietig delen wij u mede dat plotseling is overleden onze lieve buurvrouw en vriendin IETJE Leo, Marijke en Sylvana Vrijmetselaarsloge "Scaldis" te Goes deelt u mede dat er rouw heerst in de Loge. Mevrouw IETJE DE JONGE-MORKS echtgenote van ons medelid is op 71-jarige leeftijd overleden. Haar betrokkenheid en haar ondersteunende inzet waren voor ons allen van groot belang. Denken aan Ietje betekent voor ons gevoelens van dankbaarheid en trots, omdat wij altijd hebben mogen ervaren hoe zij was: oprecht en eerlijk. Die gedachten en gevoelens kunnen en zullen altijd bij ons blijven. Namens alle leden en hun echtgenotes, M. P. Nijhuis, Voorzitter W. G. Uythoven, Secretaris sailors don 't cry sailors never cry unless their ship goes down utrecht 2007-1926 zoutelande 09-08-2003 op de leeftijd van zevenenzeventig jaar is overleden mijn lieve man, onze vader, onze stoere opa ali thiele-hoogsteen aukje thiele karlijn en rogier arjen en eline chris-jan thiele anet wendt joke schipper-thiele frank schipper sanne annelies thiele correspondentieadres: d. koadelaan 26 4374 es zoutelande de begrafenis vindt plaats in besloten kring vertrokken naar de eeuwige tennisvelden, ons tennismaatje wij zullen zijn vriendschap en humor blijven herinneren. the old lords piet bakker, jo geluk, piet van der meulen Na een langdurige, ernstige ziekte is tot onze droè heid overleden onze geliefde broer, zwager en i BART VERSPRILLE echtgenoot van Cornelia Kriekaard in de leeftijd van 77 jaar. Krabbendijke: Maria van 't Leven-Versprille Krabbendijke: Stoffelien Versprille Goes: Machelien Versprille-Dees Krabbendijke: Mien en Henk Schouwenaar-Verspij Wemeldinge: Sam en Marie Versprille-Hollemans Neven en nichten Krabbendijke, 8 augustus 2003 Dankbaar dat zij zo lang in ons midden mocht zip delen wij u mede dat van ons is heengegaan om tante KRIJNA WILLEMINA OTTE-VAN NIEUWKERI weduwe van Cornelis Otte op de leeftijd van 85 jaar. Namens de familie: M. J. Tilro Onze dank gaat uit naar het verzorgend persomi van zorgcentra Ter Valcke en Randhof voor de goede verzorging. 10 augustus 2003 Zorgcentrum Randhof, 's-Heer Elsdorpweg 18, Goes Correspondentieadres: Nachtegaallaan 95, 4461 RK Goes Tante is opgebaard in het Monuta Uitvaartcentra! Goes, Zuidvlietstraat 37 te Goes. Gelegenheid tot afscheid nemen donderdag augustus van 12.30 tot 13.00 uur. Aansluitend zal om 14.00 uur de crematieplechtig. heid plaatsvinden in het crematorium, Westelijk: Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Zaterdag 9 augustus is na een kortstondig ziekbed en Janc- durig fijden overleden, onze vader, groot- en overgrootvi sinds 27 juni 2003 weduwnaar van Jacoba Maria Catfuxrina Bafjeu 15-1-1917 t 9-8-2003 Middelburg Vfissinja Groningen: C. E. Hulistaert Houten: Marguerite en Peter; Mamix Zijderveld: P. E HuJstaert A. J. M. HuJstaert-Verstappen Odijk: Bart en Jacqueline; Ricardo, Iris Zeist: Charlotte en Eric Geldrop: M. E. HuJstaert Middelburg: Hans van den Boezem Cork (IrCjMarjolein van den Boezem Rotterdam: Peter van den Boezem en Anne Marp Wij zijn veef danlf verschuldigd aan Zorgstroom voor hun niet aflatende thuiszorg. Middelburg, 9 augustus 2003 Correspondentieadres: Zijderveldselaan 9, 4122 GN Zijdervefd Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 14 au gustus van 10.30 tot 11.00 uur in het rouwcentwn "Middelburg", Buitenhovelaan 1 te Middelburg. De gezongen uitvaartdienst zal gefwuden worden op (Un derdog 14 augustus om 11.30 uur in de H. H. Petrusa Paufus Parochie, Lombardstraat te Middelburg, vwo» aansluitend om 13.00 uur de crematieplechtigheid al plaatsvinden in het crematorium aan de Westelijke Otdf Havendijk 3 te Middelburg. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in k aula van het crematorium. Geen bezoek aan huis. "Hoe mooier en rijker de herinnering des te moeilijker de scheiding. Maar dankbaarheid verandert de pijn der herinnering in stille vreugde. De mooie dingen van vroeger zijn een kostbaar geschenk dat je meedraagt Dietrich Bonhoejjet Ruim een half jaar na het overlijden van onze en opa berichten wij u dat tot ons groot verdriet is overleden onze lieve mama en oma SUZANNA MARIA HAARTSEN-LUCIEER weduwe van Jacobus Cornelis Haartsen 24 januari 1917 t 7 augustus 2003 Nieuwvliet Ziekenhuis Walcheren, Vlissingen Haar liefde, zorgzaamheid en grote belangstelling voor ons allen zullen wij missen. S. A. Polderman-Haartsen C. P. Polderman Annelies en Chris Marieke en Mark Janneke A. S. v. d. Kuijl-Haartsen T. J. v. d. Kuijl Kirsten en Jarno Kim en Jokko Middelburg, 11 augustus 2003. Correspondentieadres: J. v. Stolberglaan 3, 4303 AA Zierikzee Overeenkomstig haar wens heeft de crematie m besloten kring plaatsgevonden. ÉÉui tvaartve rzorging dag en nacht bereikbaar gratis informatiepakket M eigen rouuwervoer rmÊ. 'n binnen- en buitenland Pgf' leuuv. degrootdekam"' P in/o @degrootdekam.«' informatiecentrum begrafenissen en creniatig Veerseweg 36, 4332 BG Middelburg tel: 0118-612868_

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 8