econo ii Klantenkaart nog onontgonnen goudmijn KPN dreigt naar buitenland te verhuizen uit onvrede met Bouwverbond staakt overleg over kopiëren Laatste rustplaats Hyundai-topman effectenbeurzen euroriext wall street dinsdag 12 augustus 2003 Doel Uitbreiding Nederlander heeft weinig vakantie Meldpunt verkleint aantal files Gamma gaat in kogelvrije vesten Afscheid van grasmaaier Roberine Onderzoek naar pesticiden in cola -^r% door Jacqueline van Ginneken TILBURG - De Albert Heijn Bo nuskaart, de BIJ-card, de Rocks Chipcard of de ICI Paris Klan tenkaart. De portefeuilles pui len uit. In Nederland zijn naar schatting twintig miljoen klan tenkaarten in omloop. Maar de winkelier doet daar nog te wei nig mee. Dat concludeert Jorna Leenheer die landelijk onder zoek doet naar klantenkaart systemen. De drijfveer van de winkelier om een klantenkaart in te zet ten, is niet direct ingegeven door de wens de omzet en winst te vergroten. Concurrentie is de belangrijkste reden. Omdat de concurrent een klantenkaart heeft. Of omdat er sowieso spra ke is van een hevige slag om de gunst van de consument. „De fensief dus", concludeert Leen heer. Terwijl klantenbinding ei genlijk de drijfveer zou moeten zijn, want dat bevordert de ver koop. Klanten zijn daar erg gevoelig voor, zo blijkt uit Brits onder zoek van de Carlson Marketing Group. Tachtig procent van de 16.000 ondervraagde klanten kaarthouders gaat regelmatig naar dezelfde winkel terug als deze een klanten- of spaarkaart heeft. Meer dan 66 procent zegt ook daadwerkelijk meer te beste den. En als een bedrijf met de klantenkaart zou stoppen, dan geeft bijna de helft (46 procent) helemaal niets, of in ieder geval minder geld uit in die zaak. Een klantenkaart biedt legio mogelijkheden om klanten meer aan een winkel of bedrijf te binden. „Speciale koopavon den of productdemonstraties zijn bij uitstek geschikt om de klant meer te betrekken en loya ler te maken. Maar dat doen er maar weinig, slechts vijftien procent van de klantenkaart programma's gebruikt die mo gelijkheid", aldus Leenheer. Met de meeste onderzochte kaarten (79 procent) kun je pun ten of zegels sparen die ingewis seld kunnen worden voor kor tingen, waardecheques of voor speciale geschenken. Veel be drijven sturen ook gericht post naar de klanten (61 procent). Maar daar blijft het wel zo'n beetje bij. Terwijl klantenkaar ten een schat aan informatie bieden over koopgedrag en over de effecten op speciale aanbie dingen. Slechts twintig procent van de bedrijven analyseert de kaart gegevens nauwkeurig, conclu deert Leenheer. Veertig procent maakt regelmatig een analyse en de overige veertig procent van de bedrijven doet niets met de informatie. Overigens moet een detaillist flink in de buidel tasten voor een klantenkaartprogramma. De kosten zijn aanzienlijk, maar gelukkig voor de detaillist leve ren de inspanningen ook wat op zij het niet spectaculair. De overgrote meerderheid, zeven tig procent, draait quitte of no teert een klein plusje, zo ont dekte Leenheer. Slechts twintig procent van de bedrijven noemt zijn klantenkaartprogramma winstgevend. Minder dan tien procent moet een verlies incas seren. GPD Politiek neemt het op voor Opta door Brenda Filippo DEN HAAG - Post- en telecom- toezichthouder Opta moet zijn tanden kunnen laten zien. Dat hebben Tweede-Kamerleden gisteren gezegd in een reactie op het pleidooi van KPN-topman Ad Scheepbouwer om Opta aan banden te leggen. De politici zien daar geen heil in. Ze stellen dat de consument meer keuze krijgt bij meer concurrentie op het netwerk voor vaste telefo- In de afgelopen weken trok KPN flink van leer tegen twee besluiten van Opta. Het bedrijf vecht een beslissing dat het minder geld mag vragen voor het gebruik van het telefoonnet werk aan bij de rechter. Ook het besluit dat het telecomconcern zijn klanten geen nieuwe kor tingsregelingen mag aanbieden, viel verkeerd. „Het doel van Opta komt erop neer dat KPN kleiner moet wor den", zei Scheepbouwer giste ren. De bestuursvoorzitter, die deze maand met minister Brinkhorst van Economische Zaken praat, zei dat zijn bedrijf zo om zeep wordt geholpen. Als het huidige klimaat niet veran dert, dreigt KPN het overgrote deel van zijn investeringen naar het buitenland te verplaatsen. Een woordvoerder van Brink horst wilde gisteren niet ingaan op Scheepbouwers waarschu wing. Tweede-Kamerleden toonden zich gisteren niet onder de in druk van de publieke bonje tus sen KPN en Opta. „Als de toe zichthouder zijn werk goed GOUDA - De koepelorganisatie van bouwbedrijven AVBB wil niet meer met de Stichting Re prorecht praten over de hoogte van de kopieeraanslag die on dernemingen moeten betalen. De stichting weigert haar beleid aan te passen, zo heeft het bouwverbond gisteren laten weten. Sinds februari bepaalt de wet dat bedrijven een vergoeding moeten betalen voor het kopië ren van werk dat auteursrechte- lijk is beschermd. De stichting heeft schattingen gemaakt over hoeveelheden fotokopieën, maar daar klopt volgens het AVBB niets van. Nu het overleg is mislukt, wil het bouwfonds dat het kabinet ingrijpt. Ook de organisatie voor mid delgrote en kleine ondernemin gen, MKB-Nederland, is onte vreden over het beleid van de stichting. De organisatie heeft in juni al gedreigd met een rechtszaak, maar probeert eerst via overleg tot een aan vaardbare oplossing te komen. ANP SEOUL - Chung Mong-joon, een broer van Hyun dai-topman Chung Mong-hun, strooit de as van zijn broer uit over het water in de Diamantbergen in Noord-Korea. Chung Mong-hun, die verwik keld was in een schandaal over een topontmoeting in 2000 tussen de beide Korea's, pleegde vorige week maandag zelfmoord. Hij sprong van de twaalfde verdieping van het hoofdkwartier van het Hyundai-conglomeraat in Seoul. foto Ahn Young-joon/AP doet, zijn aanvaringen onver mijdbaar", stelde WD'er Stef Blok. „De relatie tussen Opta en KPN is al slecht sinds de oprich ting van Opta vijf jaar geleden. Dat leidt regelmatig tot scènes uit een slecht huwelijk", meen de Kees Vendrik van Groen- Links. Vendrik en Bert Bakker van D66 scharen zich vierkant achter Opta. Volgens hen is een goede toezichthouder nodig om een voormalig monopolist als KPN 'in toom te houden'. Zij zijn eerder voor uitbreiding dan in perking van Opta's bevoegdhe den. CDA'er Joop Atsma stelde dat Opta als een waakhond moet fungeren, maar hij wil niet dat Nederland in zijn wet- en regel geving vooruit loopt op Europa. „Ik krijg steeds meer signalen dat dat wel zo is. Als het klopt, moeten we dat snel terugdraai en." Volgens Atsma kan dat dit najaar bij de behandeling van de nieuwe Telecommunicatie wet door de Tweede Kamer. Hij zei 'niets' te begrijpen van Op ta's verbod op nieuwe kortingen voor KPN-klanten. „We moeten het vrije ondernemerschap niet in alle opzichten aan banden leggen. Daarom wil WD'er Blok meer duidelijkheid over de regels waarbinnen Opta ope reert. „We moeten goed kijken wanneer Opta wel en niet mag optreden." ANP LONDEN - Wat vakantiedagen betreft komen Nederland? er vergeleken met de rest van de Europese Unie bekaaid ai j) gemiddelde werknemer heeft in ons land 28 vrije dagen, laagste aantal van heel de EU. Dat blijkt uit gisteren geput ceerd onderzoek van het bureau Mercer Human Resource Finland spant de kroon met gemiddeld 39 vrije dagen, ft land heeft vooral veel officiële feestdagen. Ook Oostenri1 Griekenland, Frankrijk, Portugal, Spanje en Zweden a voor vakantieliefhebbers goede landen om in te wonen. derland is niet het enige land dat slechts 28 vrije dagen kes Werknemers in Groot-Brittannië kunnen op hetzelfde aanlj rekenen. ANP DRIEBERGEN - Gestrande auto's zullen binnenkort minde files veroorzaken. De politie kan vanaf april bij een landelijk- meldpunt terecht om een kapot voertuig door te geven. Hie: door zal een berger sneller ter plekke zijn om de auto slepen. Dat heeft de Stichting Incident Management Nederland (SIMN) gisteren laten weten. De SIMN is het samenwerking, verband van acht alarmcentrales dat verantwoordelijk: voor de berging van auto's. De politie of verzekeringsmaai schappij moet nu zelf nog een bergingsbedrijf zoeken. 4Jif HELMOND - Textiel- en technologiebedrijf Gamma Holdint heeft de Burgmann Protection Groep (BPG) overgenomei Het bedrijf ontwerpt en produceert bepantseringsmateni- len, waaronder kogelvrije kleding, en beschermingssystema voor transportmiddelen. Gamma heeft gisteren geen ovenu mebedrag bekendgemaakt. BPG heeft vestigingen in Duitsland en Finland en leverton- der meer aan de politie en krijgsmachten in Europa en aanin- ternationale hulporganisaties. De veertig personeelslede! draaien jaarlijks 10 miljoen euro omzet. Gamma-dochta Verseidag Indutex maakte al bepantseringssystemen. ANf ENSCHEDE- Op gepaste wijze wordt binnenkort afschei: genomen van een oer-Twents merk: Roberine. De gazonmaai er uit Enschede, marktleider in Nederland en Duitsland, na 1 november door het leven gaan als John Deere. Met enig weemoed bevestigt Ruud Nijland, directeur marketing a verkoop, dat de naam Roberine verdwijnt in het archief, Met het verdwijnen van de naam Roberine wordt ook de dis tributie van alle John Deere-machines uitbesteed aanLoé Nagel in Nijmegen. Tot banenverlies zal dat niet leiden. Gl NEW DELHI - Een Indiase rechter heeft opdracht gegeva onderzoek te doen naar pesticiden in Pepsi-Cola. Aanleiding is een rapport van het Indiase milieu-instituut CSE. Het on derzoek wordt verricht op verzoek van Pepsi. Het bedrijf woest over het rapport van CSE. Er wordt in gezegd datde: India geproduceerde Pepsi-Cola en Coca-Cola pesticidenbe- vat, in tegenstelling tot de cola die in de VS wordt gemaakt Volgens CSE worden de Indiase frisdranken gemaakt mei sterk vervuild grondwater. De bewering dat hun produce niet aan internationale standaarden voldoen is volgens Pep si-Cola en Coca-Colade onjuist. In de Indiase frisdranken- dustrie gaat jaarlijks 1,5 miljard dollar om. ANP/RTR AANDELENAEX_ AANnFI FN RINNFNI AND AANDELEN EUROTOP 100 Vorige Laatste Aalberts Ind. 16,40 16,80 Hes Beheer c. 5,50 A 5,49 Vilenzo 10,76 Abbey National 547,00 547,80 Prudential Corp 399,50 400,93 koersen koersen ABN-A pre 2,37 2,34 Hitt 3,45 3,40 VNU cum pref 7,30 Alcatel 8,60 8,76 Repsol 14,40 14,63 Accell Group 17,45 17,50 Holl. Colours 27,55 Volk Wess St c. 20,00 18,50 Allianz AG 85,60 86,90 Reuters Group 236,89 238,00 +ABN Amro 16,33 16,29 Acomo 2,25 2,30 Hoop Effectenb. 4,99 4,69 Vredestein 7,40 AstraZeneca 328,00 326,00 Rio Tinto 1290,29 1297,00 +Aegon 11,00 10,95 AFC Ajax 4,15 4,15 ICT Autom. 8,40 8,36 Wegener eert. 6,87 6,89 Aventis 44,78 45,07 Roche Holdings GS 110,75 111,25 +Ahold 6,96 6,85 Aino 0,16 0,16 InnoConcepts 3,84 4,00 Wester 33,00 Aviva 480,97 489,47 Roy.Bnk of Scotland 1629,00 1641,00 Akzo Nobel 27,07 27,40 Airspray 17,90 17,60 Isotis 1,40 1,47 AXA 14,50 14,46 RWE 24,35 24,59 ASML Holding 10,69 10,74 Alanheri 9,25 Ispat Intern. A 3,78 3,80 BAE Systems 155,50 156,00 Sanofi-Synthelabo 48,75 48,40 Buhrmdnn 6,63 6,74 Amstelland MDC 5,85 5,85 Kardan 1,86 1,81 NIFTDFFIPIFFI Banca Intesa 2,89 2,88 San Paolo-IMI 8,48 8,53 DSM 39,10 '38,85 AND Intern Publ. 5,17 5,17 Kas-Bank 15,20 15,20 iviu i tirrivjiLLi Banco Bilbao Viz 9,55 9,60 SAP 98,50 97,10 +Fortis 15,53 15,52 AOT 1,40 1,44 Kendrion 5,35 5,34 Barclays 480,75 486,00 Scottish Power 352,75 352,20 Getronics 1,01 1,07 Arcadis 9,00 8,64 Kühne+Heitz 22,00 20,01 11 bred conv 81 11,80 BASF 39,90 39,65 Shell Transp.&Trade 398,50 409,51 Gucci Group 87,00 87,00 Athlon Groep 10,15 10,25 Lanschot, Van 39,20 39,69 Ceteco eert. 0,06 0,07 Bayer 19,05 19,16 Siemens 49,49 49,53 Hagemeyer 2,78 - 2,94 Baan Company 1,97 1,90 Laurus 1,10 1,10 Ö'Adaf 88-93/96 4,60 BMW 33,25 33,30 Skandi Enskil 85,50 85,50 Heineken 34,35 33,99 Ballast Nedamc. 4,85 4,65 Macintosh Retail 13,70 13,70 KPNQwest 0,13 0,13 BNP B 46,76 47,01 Societe Generale 61,25 61,95 IHCCaland 44,70 44,99 BAM Groep 19,46 19,66 Magnus Holding 0,41 0,43 Landis group 0,02 0,02 Bouygues 22,52 22,75 St Microelectronics 17,97 18,10 +ING Groep c. 17,26 17,39 Batenburg 25,26 25,00 Management Share 0,40 0,42 UPC 0,08 0,08 BP Amoco 435,30 440,95 Suez 13,44 13,39 +Kon.Olie 39,50 40,48 Begemann Groep 4,80 4,80 Mc Gregor Fashion 8,20 8,20 6'A verto 85a 4,50 British Gas 271,13 275,74 Swisscom Namen 372,50 375,00 +KPN 6,19 6,16 Begaclaim 0,52 0,50 Naeff 595,00 Brit.Sky Broadcast 705,30 729,09 Swiss Re Namen 83,45 82,95 LogicaCMG 2,49 2,46 BE Semicond. 5,62 5,58 NEDAP 15,80 15,79 AANDFI FNNMAX British Airways 166,12 167,25 Telecom Italia 2,24 2,28 Moolen, v.d. 10,74 10,80 Beter Bed 5,00 5,00 Nedcon Groep 11,56 11,75 r\r\ I N VJ 1LI N INIVirt/\ BSCH 7,62 7,67 Telecom Italia Mobile 4,04 4,06 Numicoc. 14,23 14,30 Bever Holding 5,15 Nedlloyd 18,90 18,84 BT Group 195,77 195,66 Telefonica 10,26 10,31 -fPhilips, Kon. 18,18 18,28 Blue Fox Enterpr. 5,25 5,30 Nedschroef H. Kon. 8,51 8,95 AntonovPIc 0,23 0,26 Cable Wireless 119,00 118,75 Tesco 222,60 220,95 +Reed Elsevier 9,95 10,01 Blydenst.-Will. 4,35 Neways 2,50 2,30 Newconomy 0,16 0,17 Cap Gemini 35,00 35,47 Total Fina Elf 135,90 138,80 TPG N V. 17,39 17,23 Brill, Kon. c. 12,00 New Skies Satellites 5,09 5,01 Prolion 0,13 0,13 Carrefour 41,10 41,40 Unicredito Italiano 4,18 4,21 +Unileverc. 51,00 50,95 Brunei Intern 3,15 3,15 Nyloplast 6,35 Sopheon Plc 0,25 0,24 Ciba SC Namen 90,50 90,20 Unilever(GB) 519,91 521,20 VNU 28,83 29,13 Burgman-Heybr. 1057,00 OPG eert. 30,91 31,02 Clariant Namen 17,10 17,15 Utd Bnk Switzerland 79,65 79,50 Wolters KI. c. 11,95 11,89 Kon.Ten Cate 30,70 32,00 Ordina 6,67 6,55 Colt Telecom 82,50 82,95 Vivendi Universal 14,91 15,00 Cap Gemini sa 35,06 35,80 Petroplus Int. 6,98 6,88 PR9-INDFXFN Commerzbank 12,97 12,90 Vodafone 117,00 118,98 Centric KSI 0,61 0,65 Pharming Group 1,40 1,43 uDO IINUCALIN Compass Group 330,86 339,50 Zurich Financial 165,25 165,75 Copaco 2,65 2,60 Pinkroccade 9,90 10,00 Credit Suisse Group 43,80 43,90 Corus 0,35 0,35 Porc. Fles 15,50 08/08 11/08 DaimlerChrysler 31,10 31,10 Crown v.Geld.c. 11,80 11,90 Priority Telecom 1,32 1,35 CBS algemeen 450,20 452,80 Danone 122,00 122,50 RTAATRI FNINPFN Crucell 2,90 2,89 Reesink 46,50 Herb, algemeen 922,20 Deutsche Bank 53,00 53,25 O 1 rVA 1 OLLINIINDLlN C/Tac 1,15 1,15 Rood Testhouse 0,37 0,37 Staatsleningen 3,74 3,77 Deutsche Telekom 13,42 13,49 AANDFI FNAMX Delft Instrum. 11,80 12,00 Roto Smeets 23,95 24,00 -looptijd 3-5 jr 3,14 3,18 Diageo 656,19 664,64 83ANL 92-07 118,18 118,15 nniNDL.LL.lv AAIVI/\ De Vries Robbé 1,44 1,40 Samas Groep 4,20 4,24 -looptijd 5-8 jr 3,67 3,70 Dixons 124,95 128,08 8'/j NL 91-06 114,90 114,76 DICO Intern. 1,72 1,72 Sarakreek 0,30 0,27 Dresdner Bank 51,50 51,50 8V+ NL92-07I-II 116,95 116,87 ASM Int. 13,36 13,25 DNC De Nederl.Comp 1,00 Scala Business 1,85 1,93 Electrolux B 168,00 167,00 8'/« NL 92-07I-II 119,14 Boskalis Westm 21,45 21,70 DOCdata 4,30 4,25 Schuitema 16,00 16,55 INDEXEN Endesa 14,11 14,09 7% NL 95-05 108,06 107,96 Corio 27,67 27,85 DPA 2,65 2,70 Seagull 1,90 1,95 Enel 5,58 5,63 7'/2NL 93-23 136,83 136,01 CSM nrc 18,02 18,05 Econosto, Kon. 1,75 1,79 SimacTechniek 1,27 1,32 ENI 13,44 13,76 7'/* NL 95-10 122,10 121,88 Draka Holding 10,65 10,60 EMBA 75,00 A Sligro Food Gr 49,95 49,55 A'dam AEX-index 312.35 313.24 E.ON 45,85 45,80 7'ANL 94-04 105,55 105,51 Fugro eert. 43,35 43,50 Eriks Group c. 25,00 25,00 Smit Intern. 23,25 23,00 A'dam AMX-index 305.15 304.96 Ericsson Tel Lm B 11,40 11,20 7 NL 95-05 107,95 107,83 Heijmans 18,40 18,48 Euronext 22,30 21,70 SNS AEX Gar.click 90,50 CBS koersindex 450.20 452.90 France Telecom 22,75 22,93 63ANL 95-05 108,73 108,70 Hunter Douglas 32,00 31,50 EVC Intern. 1,50 1,53 SNS EurGar.plan c 85,50 Eurotop-100-index 1932.27 1940.32 Gen.Assicurazioni 19,80 19,83 6 NL 96-06 107,71 107,53 Imtech N.V. 16,28 16,25 Exact Holding 17,20 17,25 SNS Intern.Gar. 90,25 DAX-30 3332.24 3339.58 GlaxoSmithKline 1188,61 1189,00 53ANL 94-04 101,50 101,51 KLM 8,79 9,05 Exendis 2,30 2,50 SNSTripleBest 99,00 A Nikkei-225 9327.53 9487.80 Granada 97,75 98,00 53ANL 97-07 109,10 108,80 Nutreco Hold. 15,63 15,42 Fornix Biosciences 8,97 8,90 SNT 13,70 13,59 FTSE-index 4147.80 4176.70 HSBC Holdings 769,38 778,75 5'ANL 98-28 110,66 109,92 Océ 9,73 9,73 Fortis Nikkei Gar.c. 44,80 43,90 Stern Groep 27,84 Dow Jones 9191.09 9217.35 Infineon 10,29 10,50 5'ANL 00-10 111,00 110,52 Randstad Hold. 10,80 10,85 Fox Kids Europe 5,69 5,66 Stork 10,60 10,50 Nasdaq Composite 1644.03 1661.51 Invensys 26,50 25,94 5'A NL 98-08 108,73 108,45 Rodamco Asia 14,15 14,20 Frans Maas cert. 19,00 19,20 Telegraaf De 16,10 15,99 Lloyds TSB Group 439,50 441,55 5 NL 01-11 107,76 107,27 Rodamco Europe 44,96 45,14 Gamma Holding 31,50 Tie Holding 0,24 0,24 L'Oreal 57,15 58,05 5 NL 02 107,77 107,25 United Services 11,23 11,50 Gamma pref. 3,50 3,50 Tiscali 4,90 4,90 GOUD EN ZILVER LVMH 47,50 47,79 4'A NL 03-13 101,67 100,97 Vastned Off/lnd 19,36 19,05 Gouda Vuurvast 13,00 13,00 Tulip Computers 0,30 0,30 vV\J LV 11 >1 X1 lV 11 I Marconi 71,70 71,80 4 NL 02-05 102,78 102,75 Vastned Retail 40,75 40,79 Groothandelsg. 21,25 Twentsche Kabel 14,79 14,75 Muench.Ruck Namen 92,40 93,36 33A NL 99-09 101,36 100,87 Vediorc. 10,29 10,10 Grolsch eert. 23,10 23,25 Unilever cum pref 5,62 5,63 Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur: Goud on Nestle Namen 274,50 275,50 3 NL 03-06 100,50 100,39 Vendex KBBc. 9,64 9,71 Grontmij eert. 15,10 15,00 Unit 4 Agresso 7,50 7,60 bewerkt 9.799-10.253, vorige 9 799-10.253, Nokia 12,61 12,72 23/«NL 03-09 96,54 96,51 Vopak 11,56 11,60 HAL Trust 19,75 19,50 Univar 7,46 7,57 bewerkt 10.979 laten, vorige 10.979 laten, zil Novartis Namen 51,50 51,40 3'ANLgrb 69,30 Wereldhave 53,75 53,75 Heek-Tweka 0,09 0,09 Versatel 1.47 1,43 ver onbewerkt 127-159, vorige 127-159, be Pearson 573,80 579,28 3 NL grb 60,05 Wessanenc. 6,32 6,33 Heineken Hold, a 28,40 28,30 Via Networks 1,13 1,20 werkt 177 laten, vorige 177 laten. Pinault Printemps 69,80 70,30 2'A NL grb 52,75 51,75 a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv.; Nederlands AEX-fonds in de Eurotop 100. DOWJONES_ alcoa altria group am express amtel&tel boeing Caterpillar citi group coca cola dupont eastman kodak exxon mobil gen elec gen motors hewlett home depot honeywell ibm intel int paper johnson&johnson mcdonald's merck&co microsoft mmm (3m) jpmorgan chase procter&gamble sbc comm utd techn waltdisney wal-mart BANKPAPIER- 26.83 27.19 39.92 40.39 44.38 44.08 20.91 20.95 32.25 32.22 68.21 68.68 44.40 44.55 44.85 44.62 42.96 43.23 27.30 27.35 36.52 36.52 28.08 28.28 36.98 37.11 20.08 19.96 32.72 32.69 27.67 27.47 80.88 81.02 23.58 23.90 38.88 39.40 51.75 51.68 23.89 23.76 55.59 55.04 25.57 25.63 139.95 141.90 32.99 33.22 89.08 89.12 23.40 23.52 73.25 73.00 21.84 22.05 57.77 57.70 Van 11 augustus (17.00 uur) tot 12 augustus (tot 17.00) hanteert hetGWKdevolgendead- vieskoersen (kosten verkoop 1,75pct/aan- koop 2.25pct) voor het inwisselen resp. aan kopen van buitenlands geld: amerikaanse dlr 0,87661 antiliaanse gulden 0,48374 australische dlr canadese dlr cyprus pond deense kroon engelse pond estlands kroon hongkongdlr hong. forint israel shekel japanse yen marokdirh nieuw zeeland dlr noorse kroon poolse zloty slow, koruna tsjech. koruna turkse lira (1 min) zuid-afr. rand zweedse kr. Zwitserse frank 0,56346 0,61587 1,60534 0,13036 1,40005 0,05384 0,10741 0,37087 0,16123 0,00726 0,08857 0,48972 0,11820 0,21604 0,02127 0,03051 0,60 0,10991 0,10538 0,64682 0,89422 0,50822 0,59196 0,64705 1,76974 0,13695 1,43172 0,07115 0,11844 0,40840 0,20683 0,00762 0,09761 0,53986 0,12415 0,23819 0,02573 0,03204 0,70 0,12697 0,11068 0,65331 OVERIGE AAN DELEN VS AOL Time Warner 15.23 15.53 Apple Computer 19.63 19.66 BankAmerica 81.29 80.61 ChevronTexaco 72.80 73.20 Cisco Systems 17.58 17.71 Coca Cola 44.85 44.62 Daimler-Chrysler 35.34 35.47 Dow Chemical 34.15 33.95 Eli Lilly 62.93 63.07 Ford Motor 10.71 10.71 Goldman Sachs 85.82 85.76 Goodrich BF 21.40 21.64 Goodyear Tire 5.15 5.20 Xerxa 10.20 10.12 STIJGERS Vorige Laatste koers koers Antonov Plc 0,23 0,26 13,04 Exendis 2,30 2,50 8,70 Centric KSI 0,61 0,65 6,56 Newconomy 0,16 0,17 6,25 Via Networks 1,13 1,20 6,19 Getronics 1,01 1,07 5,94 Hagemeyer 2,78 2,94 5,76 Nedschroef H. K. 8,51 8,95 5,17 Managements. 0,40 0,42 5,00 Isotis 1,40 1,47 5,00 Magnus Holding 0,41 0,43 4,88 CB Achm ned a. 10,85 11,35 4,61 Ohra commt. f 3,30 3,45 4,55 T&Presglobalf 13,22 13,82 4,54 Scala Business 1,85 1,93 4,32 DALERS Vorige Laatste koers koers Sarakreek 0,30 0,27 10,00 Kühne+Heitz 22,00 20,01 9,05 Neways 2,50 2,30 8,00 Japan fundc 2,60 2,40 7,69 Volk Wess St c. 20,00 18,50 7,50 Hoop Effectenb 4,99 4,69 6,01 Ballast Nedamc. 4,85 4,65 4,12 Sopheon Plc 0,25 0,24 4,00 Arcadis 9,00 8,64 4,00 Begaclaim 0,52 0,50 3,85 Baan Company 1,97 1,90 3,55 Rob zelfs.telec. 26,00 25,26 2,85 De Vries Robbé 1,44 1,40 2,78 Versatel 1,47 1,43 2,72 Kardan 1,86 1,81 2,69 ABN Aaex-indfd 324,50 328,00 ABN Aaexdisc ert 281,10 ABN Aall-infds 52,80 52,80 ABN A america fd 70,55 71,10 ABN Aasiantfd 39,90 40,40 ABN A duurzaam fd 23,90 24,15 ABN A energie fd 24,20 24,50 ABN Aeur.fund 64,25 64,30 ABN A euro fund 14,76 14,71 ABN A euro obl fd 105,20 105,30 ABN Af.eastf 29,45 29,75 ABN A groen f 44,64 44,50 ABN A global f 74,00 74,00 ABN Aglob.life s.f. 19,00 19,00 ABN Aglob.pr.sec.f. 39,60 40,10 ABN A high yield fd 45,98 46,05 ABN A high ine f 10 28,10 28,20 ABN A inf.techn.f. 13,40 13,40 ABN A internet f. 3,84 3,82 ABN A li.plus f4. 90,25 90,30 ABN A model fund 1 55,45 55,60 ABN A model fund 2 48,75 49,45 ABN A model fund 3 43,10 43,94 ABN A model fund 4 37,69 37,50 ABN A model fund 5 31,64 31,94 ABN A model fund 6 27,00 27,30 ABN Aneth.f. II 97,35 97,90 ABN A prop.s.am. 51,50 51,80 ABN Aprop.s.eur. 39,25 39,95 ABN A prop.s.f e. 19,35 19,70 ABN A ratio inv.f. 33,90 34,05 ABN A rented.f. 72,90 72,95 ABN Asm.c.euro f. 37,75 37,00 ABN Asm.c.net.f. 45,95 45,15 ABN A telecom f. 2,85 2,88 ABN Atranseurf. 84,00 84,20 ABN A unif su aex 43,20 42,70 Achm euraand-18 15,35 15,50 Achm eurmix-19 21,70 21,85 Achm eurmix-20 24,85 25,00 Achm eurobli-7 27,75 27,90 Aegon Gl Inv Fd 34,60 35,00 Aegon GIFSpaarpl Aldoll.bf. 49,30 50,30 Allianz europe f. 2,55 2,56 Allianz mix f. 4,67 4,69 Allianz plusf. 5,68 5,69 Allianz top f. 3,45 3,47 Alpha rente f 37,55 Alrente 200,80 201,80 Asian cap.f. 76,55 77,00 ASN aandelen fd-3 45,25 45,40 ASN milieufd-2 8,75 8,80 ASN mixfonds 57,20 57,60 ASN obl.fds 27,40 27,50 Av Achm am aand 11,65 11,80 Av Achm eur aand 9,30 9,40 Av Achm euro obl 30,65 30,80 Av Achm euro mix 19,30 18,85 Av Achm ned aand 10,50 10,60 AXAaand.euro 28,90 29,15 AXA aand.int. 46,65 47,10 AXA aand.ned. 59,70 60,55 AXA act.beh.ned 60,00 60,40 AXA fin.sector 34,50 34,85 AXA mondiaal beh 17,45 17,65 AXA obl.intern 32,85 33,05 AXA obl.euro 45,55 45,80 AXA portfolio 57,75 58,20 Bever holding 5,15 Biopharmaf 11,72 11,78 Bap.mt.fd 285,00 A CB Achm am aand 11,60 11,75 CB Achm euro aand 11,85 11,60 CB Achm eur mix 20,25 19,75 CB Achm eur obl 27,35 27,45 CB Achm ned aand 10,85 11,35 CB Achm wereld 12,10 11,85 Columbia sec. 117,00 117,80 Corio 27,67 27,85 D.LIoyddeelnf 21,05 21,09 D.LIoyd dlr f 10,25 10,37 D.LIoyd donau 10,20 10,10 D.LIoyd eurof 5,51 5,65 D.LIoyd euro erf 11,02 11,08 D.LIoyd inv. 5,60 5,66 D.LIoyd jade f 5,15 5,17 D.LIoyd mixf 9,45 9,47 D.LIoyd nedf 4,65 4,80 D.LIoyd rente 13,10 13,05 Dim vastgoed 12,55 12,54 DresVPV holl 25,80 26,00 Dres VPV igm 30,25 30,40 Ducatus 59,40 59,50 Eur.ass.tr. 6,60 6,60 Euro cap.hold 156,00 157,20 Euro comm prop 21,05 21,10 RFI FGGINGSFONDRFN Leveraged 156,00 154,00 Nieuwe Steen inv 14,65 14,70 Ohra aand.fds 11,17 11,35 Euro dutch eqf 14,00 Holl.obl.fnd 69,95 69,95 ING int.dep-f. 53,85 53,85 Ohra caref 15,50 15,14 Europ.dev.cap 10,00 Holl.pac.fnd 38,60 39,10 ING internet f. 11,60 11,38 Ohra comm techf 3,30 3,45 FBTO am aand 11,30 11,45 Holl.sel.fds 68,60 68,80 ING it-fund 28,90 29,10 Ohra internet f 6,12 6,07 FBTO ned euro aand 11,55 11,65 Holland fund 59,80 60,10 ING liric aexlll 53,50 53,70 Ohra med techn f 19,40 19,40 FBTO ned euro mix 19,85 20,00 IDB global f 40,60 40,70 ING liric aex03/08 61,00 60,90 Ohra milieutechf 8,01 8,30 Finlesoblfd 37,11 IDB real est eq 50,30 50,80 ING liric aexl2/09 53,10 53,15 Ohra multimediaf 6,33 6,55 Fortis amerfd 15,70 15,71 IDB world eqf 36,00 36,20 ING liric eurot100 72,20 72,20 Ohra new energy f 4,82 4,88 Fortis aziefd 24,74 25,00 IDBemerg 22,20 22,10 ING liric dowjones 63,40 63,30 Ohra obl.div. 30,47 30,70 Fortis europaf 19,30 19,70 IDB eur opt. 25,45 25,20 ING liric nasdaq 67,15 67,50 Ohra onr.goed 39,95 40,38 Fortis euro sm 42,60 42,65 IDB eursel. 39,80 39,70 ING liric eur st50 43,40 43,50 Ohra spaardivf 22,10 22,32 Fortis japanfd 15,05 15,05 IDB global 145,80 145,50 ING liric eur st50 56,85 56,35 Ohra totaalf. 20,28 20,31 Fortis nedf 31,90 32,20 IDB rent. 37,00 38,00 ING liric eur tec 42,40 42,50 Opt biotech fd 25,25 25,25 Fortis obam 73,65 73,80 ING basic mater.f. 27,80 28,20 ING liric usa 500 60,15 59,50 Opt europe fd D 64,00 64,20 Fortis obam gare 44,10 43,00 ING biotechnf. 12,95 13,00 ING lux cons goods 27,50 28,10 Opt income fdC 36,20 36,25 Fortis obl.df 52,90 52,60 ING comm techn f. 4,05 4,02 ING north am f. 16,70 17,00 Opt mix fd E 24,10 24,20 Fortis sec.click-07 45,40 INGcontcIf am 24,95 24,95 INGoblig.f 15,55 15,64 Opt techn. fd A 8,47 8,57 Fortis tmt fd 6,34 6,46 ING daily cons good 25,60 26,00 ING onr.aandf. 44,25 44,05 Orange deelnfd 31,50 31,75 Fortis wereld mf 37,96 38,06 ING dutch f. 44,99 44,93 ING protec.mix-70 20,80 20,75 Orange eurcompfd 8,10 Fortis wereld vastg 38,05 38,05 ING duurzaam rend 13,25 13,20 ING protec.mix-80 22,50 22,60 Orange eur mcf 12,05 12,15 Friesl aandelenf 18,20 18,20 ING em.e.e.f. 25,34 25,30 ING protec.mix-90 24,60 24,45 Orange eur prop fd 11,10 Friesl eurorentef 26,75 26,65 ING energy fd 26,50 27,10 ING telecom serv.f. 25,45 25,75 Orange eur smcf 12,65 12,56 Friesl mix fd 20,00 19,95 ING eurocreditf 5 27,29 27,15 ING utilities fd 26,80 27,00 Orange fund 21,30 21,50 Gen dutch eq a 8,95 A ING eur growth f. 14,35 14,40 ING verre oostf. 21,25 21,20 Orange eur.largecapf 5,55 5,55 Gen dutch eq c 9,90 ING euro obl f. 32,25 32,40 Intereff.jap.af. 10,94 11,29 Orange largecapf 5,65 5,66 Gen euro bond b 21,50 A ING euro sm capf. 23,80 24,00 Intereff.jap w. 1,19 1,24 Orange sense fd 10,40 10,45 Gen euro icteqd 7,10 A ING europe f. 16,75 16,98 IS himal.f 8,00 Orange wine fund 91,50 92,60 Gen mix fund e 17,35 A ING farmacie f 24,80 25,00 Jap.conv.fund 25,60 Pacific r.c.f. 30,70 Gilissen qual gr 9,66 9,65 ING financialsf. 16,00 16,34 Japan fundc Labouch.glob.af 2,60 2,40 A Pan glob conv f. 29,10 Haslemere 16,75 ING japan f. 8,50 8,66 21,40 21,65 Postb.aandf 43,11 43,60 Hend.h.am.sm.cf 15,10 14,88 ING geldmarkt f 32,87 32,88 Labouch.obl.fd 54,00 Postb.aex click 00/05 23,56 23,82 Hend.h.eur.sm.cf 8,18 8,24 ING global gr.f. 11,90 12,15 Lanschot dutch ef. 24,50 25,00 Postb.aex click 03/10 32,60 32,80 Hend.h.gl.em.mf 10,25 10,25 ING global f 41,76 42,40 Lanschot euro credf. 49,24 49,29 Postb.amerika f. 15,95 16,20 Hend.h.gl.techf 18,00 18,00 ING high yield ob.f. 26,70 26,70 Lanschot eur.ef. 15,65 15,80 Postb.beleggf 32,50 32,75 Hend.h.jap.sm.cf 13,40 13,45 ING hoo^divaandf. 20,15 20,50 Lanschot far.ef. 22,45 23,35 Postb.biotech f 12,55 12,40 Hend.h.pacf 29,85 29,85 ING idx link sicv 25,10 25,05 Lanschot gl.bond f. 57,90 58,45 Postb.com tech f 8,15 8,17 Holl.eur.fnd 42,90 42,90 ING industrials f. 27,60 28,20 Lanschot gl.eqf. 29,00 29,35 Postb.duurzaandf 16,00 15,95 Holl.euro self. 22,27 22,30 ING int.obl-f. 61,00 61,15 Lanschot iet f. 8,50 8,50 Postb.easy bluefd 19,10 19,25 11 aug 313,24+0,89 RENTE 11 aug 3,80 +0,00 EURO/DOLLAR 11 aug 1,1295 -0,0031 beurs Amsterdam periode van 40 dagen 1.20 1.17 1.14 1.11 1.08 DOW JONES 9500 9340 f 9180 9020 t 8860 11 aug 9217,35 +26,26 middenkoers in dollar periode van 40 dagen 8700 beurs New York periode van 40 dagen Postb.euraandf 16,81 17,25 Rob zelfs.telecom 26,00 25,26 Postb.eurcont elf 25,00 25,00 Robzelfs.austr. 61,15 61,90 Postb.euro obl.f. 37,55 37,65 Rob zelfs.brazil. 22,79 23,47 Posto.euro small c.f. 12,72 12,85 Robzelfs.canada 74,75 76,00 Postb.farmacie f. 18,61 18,75 Robzelfs.china* 15,55 15,90 Postb.fin.wereld fd 19,80 20,00 Rob zelfs.duitsl. 45,76 44,89 Postb.hoog divaandf 22,40 22,50 Robzelfs.frankr. 64,80 65,60 Postb.hoog divobl f 22,60 22,40 Robzelfs.hongk. 30,40 30,73 Postb.it fonds 20,30 20,10 Robzelfs.japan 29,93 30,01 Postb.internetfd 5,18 5,34 Robzelfs.mal 15,50 15,54 Postb.japanc.f. 24,35 24,35 Robzelfs.mexico 82,50 82,00 Postb.multimedia fd 5,65 5,68 Rob zelfs.nederl. 48,41 49,13 Postb.ned.fonds 27,15 27,60 Rob zelfs.polen 38,79 38,60 Postb.obli.f. 24,28 24,38 Robzelfs.sing. 22,74 23,10 Postb.opk.landf. 15,00 15,30 Rob zelfs.spanje 49,84 50,10 Postb.vastgoedf. 23,45 23,30 Robzelfs.usa 70,00 68,90 Postb.wereldmf. 22,90 23,10 Rob zelfs.z-afr. 45,01 45,44 Rente plusf. 1 25,83 Rob zelfs.zwits. 61,95 62,20 Rob amerika 36,35 37,80 Robeco 20,50 20,70 Rob balanced mix 43,42 43,50 Rodamco asia 14,15 14,20 Robdivirente fnd 25,07 25,09 Rodamco europe 44,96 45,14 Rob dynamic mix 32,38 33,30 Rolinco 16,92 17,00 Rob duurz aand 38,51 38,90 Rolinco pr 45,00 Rob econ recovery 17,55 17,64 Rorento 39,15 39,20 Rob emerob.mark. 45,61 46,00 Select Winner f 4,80 4,75 Rob euroland aand 32,34 32,65 SNS amerika aandf 12,70 12,95 Rob euro midcaps 43,26 43,31 SNSazieaandf 13,50 13,95 Rob europe 25,20 25,45 SNS duurz aandf 16,30 16,40 Rob eur.obl div. 25,06 25,25 SNS eurobl.divf 24,91 25,20 Rob growth mix 43,77 44,90 SNS eur aandf. 18,44 18,55 Rob high yield o. 26,49 26,65 SNSeurmixfd 22,20 22,49 Rob holl.bezit 18,02 18,28 SNS eur vastgoed 26,70 27,40 Rob hollt-0 46,93 46,94 SNSguld.divf. SNS innovisief. 22,85 22,85 Rob holl t-20 42,69 42,75 10,95 11,05 Rob hollt-50 40,21 40,33 SNS ned.aandf. 35,90 36,50 Rob holl t-100 50,55 50,85 SNS optim geel 17 25,70 25,75 Rob hypotheek 51,45 51,65 SNS optim oranje 18 25,30 25,85 Rob milieu techn 14,82 14,94 SNS optim rood 19 24,90 25,15 Rob pacific 50,70 50,90 SNS sp.pl aandf 16,90 17,10 Rob private eq 68,75 70,00 SNS wereld aandf 13,30 13,50 Rob safe mix 41,90 42,58 T&P Pesult f 8,79 8,90 Rob solid mix 41,41 41,68 T&Presglobalf 13,22 13,82 Rob young dyn. 10,21 10,49 Trans Eur.fd 84,00 84,20 Rob zelfs.capital 32,45 32,82 Transpac.fnd 102,00 102,40 Robzelfs.commt. 2,81 2,74 Triodosgroenf 57,75 57,90 Robzelfs.cons.g 36,02 36,61 Triodos mw.aandf 18,43 18,56 Rob zelfs.e-bus. 5,05 5,16 Triodos mw.mixf 25,11 25,27 Rob zelfs.energy 48,24 48,10 Triodos mw.oblf 29,71 29,90 Rob zelfs.finan. 37,46 37,12 Tsjechie sl.f 11,80 11,85 Rob zelfs.fds agr 37,63 38,25 Vastgoed mixf 19,45 19,25 Rob zelfs.health 44,21 44,54 Vastned off/ind 19,36 19,05 Rob zelfs.it hardw 6,05 5,96 Vastned retail 40,75 40,79 Rob zelfs.it 31,17 30,50 VHS onr.goed 18,40 Rob zelfs.media 36,63 37,11 Wereldhave 53,75 53,75 Robzelfs.med.bio 10,30 10,21 Wereldhave o/n 56,75 A Robzelfs.property 57,90 58,45 WPSwewart h. 1169,00 1175,00 Rob zelfs.soft&ser 7,55 7,60 Zom Flor.f. 32,51 AMSTERDAM - De positieve opening van de aandelenhan del op Wall Street heeft gister middag de Europese beurzen uit het slop getrokken. In Am sterdam sloeg een gestaag op lopend verlies om in een be scheiden winst. De AEX-index eindigde op 313,24 punten, 0,89 punten ofwel 0,3 procent hoger dan het slot van vrijdag Ook op de andere belangrijke beursvloeren verdreef hel Amerikaanse optimisme de lamlendige zomerstemming. Parijs en Londen wonnen 0,7 procent. In Frankfurt noteerde de DAX-index met nog twee uur handel voor de boeg een winst van 0,4 procent. Meteen plusvan0,2 procent werd deal gesloten. KPN dreigde bij monde van topman Ad Scheepbouwer Ne derland de rug toe te keren en vooral in het buitenland te gaan investeren. Vooral de rol van telecomtoezichthouder Opta is hem een doorn in het oog. Op de beurs viel het idee niet goed en dat kostte hetaan deel 0,5 procent. Alleen TPG, HeinekenenAhold deden het slechter. Beleggers duwden Ahold dieper weg na dat het supermarktconcern vrijdag ook een van de grootste dalers was geweest. De 'code rood' voor dit fonds vloeide voort uit het nieuwe uitstel voor de jaarcijfers. Tegen eer dere beloftes in komt Ahold niet deze week, maar pas ei™ september met de cijfers. Het aandeel zakte 1,6 procent naai 6,85 euro. Behalve Koninklijke Olie zaten ook andere oliemaatschapp1!' en in de lift. De onzekere situa tie in Irak zorgt ervoor datde olieprijs op een hoog ANP NEW YORK - Beleggers op Wall Street hielden zich op de eer ste dag van de week op de vlakte. Ze kijken uit naar een reeks macro-economische cif fers, die later in de week wo' den gepresenteerd. Boven dien komt vandaag eerst nog het stelsel van Amerikaanse centrale banken aan M woord. In afwachting van wat er k<>' men gaat, kwam de Dow-Jc nesindex gisteren nauweh) in beweging. De belangrijks beursbarometer sloot w 9217,35 punten, een stijgm van 26,26 punten (0,29 Proce Op de schermenbeurs W daq was de handel levendige Daar eindigde de beursbaro meter op 1661,51 Punt® 17,48 pu nten 1,06 procentl ne ger dan het slot van vrijdag- Op de valutamarkt noteeL een dollar 0,8803 euro. v maakt een euro 1,1355 do waard, iets meer dan de s stand in Amsterdam. AN"

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 6