Nederlanders klaar voor vertrek i-mode nu ook op KPN PrePay €99/ Troepen Amerika schieten Iraakse agenten dood Wallraff zou toch voor Stasi hebben gewerkt VS vrezen aanslag in Jakarta President Pakistan pleit voor vrede met India Omstreden Charles Taylor wijkt voor internationale druk Primafoon dinsdag 12 augustus 2003 Einde Beweging meldt dood honderden burgers in Atjeh Onrustig Stabieler Vanaf Café na werk goed voor carrière Drie doden op Russisch zeiljacht Legerbasis in Servië aangevallen Thaise nummerborden geveild Tsjech in Dagestan vermoord Schwarzenegger ligt zeer goed bij Californiërs k i 20 een •log we lek- wee oet. (la: ge ien, ren wel di- eest rij- ing. rij. fin 'Ver we- 'er- elft 500 :ich i de 'de !en, igd .en. de oe- ;rs, ren re- Ie- aar van onze redactie buitenland BERLIJN - Elf jaar geleden verbood een rechter het om de Duitse schrijver Günther Wallraff te betichten van een Stasi-verleden. Gisteren deed de Duitse krant Die Welt het toch. De krant zegt documenten te hebben die zouden bewijzen dat Wallraff wel degelijk op de loonlijst stond bij de vroegere Oost-Duitse veiligheidsdienst. In 1992 klaagde Wallraff, be kend van onder meer 'Ik Ali', het boulevardblad Super met succes aan. Het blad had ge meld dat Wallraff voor de Stasi had gewerkt, maar daar bleef tijdens het proces niets van over. Wallraff heeft altijd ge zegd dat voor die stelling geen enkel bewijs was te vinden. Die Welt beweerde gisteren dat bewijs nu wel te hebben opge doken. Daaruit blijkt volgens de krant dat Wallraff in 1968 geregistreerd stond als 'onoffi ciële medewerker' van de bui- tenlandse-spionagedienst van het ministerie van Staatsvei ligheid. De schrijver zou inge schreven staan onder nummer XV/485/68. Op het inschrij- vingsbewijs staan Wallraffs naam en geboortedatum. Vol gens een ander Stasi-docu ment moest Wallraff foutieve informatie in het Westen ver spreiden om verwarring te ver oorzaken. Ook zou hij informa tie hebben verzameld, hoewel er in een rapport wordt ge klaagd over de slechte kwali teit van die inlichtingen. De schrijver zelf heeft tegen Die Welt verklaard de kaart niet te kennen. „Ik heb niet be wust met Stasi-medewerkers gewerkt. De mensen die ik des tijds heb ontmoet, waren werk zaam voor het DDR-archief." Wallraff kreeg midden jaren tachtig veel internationale be kendheid door zijn onder zoeksjournalistiek. Zo stapte hij in het leven van een gastar beider om misstanden aan de kaak te kunnen stellen. ANP Liberiaanse president treedt af van onze redactie buitenland m- dat ijk ze. mg ve- et en MONROVIA - De omstreden Li beriaanse president Charles Taylor is gisteren onder forse in - ternationale druk afgetreden. Na weken van speculaties of hij de stap zou zetten, droeg Taylor de macht officieel over aan zijn voormalige plaatsvervanger, vice-president Moses Blah. Later op de -dag verliet de ge wezen president zijn land en vloog hij naar Nigeria. Dat land bood de voormalige krijgsheer asiel aan, nadat hij door een Speciaal Hof in het buurland Sierra Leone was aangeklaagd wegens daar gepleegde wanda den. Een aantal Afrikaanse staats hoofden, onder wie de Zuid- Afrikaanse president Mbeki en zijn Ghanese collega Kufour, woonde de feestelijke machts overdracht bij in de Liberiaanse hoofdstad Monrovia. Het ver trek van Taylor wordt gezien als een belangrijke voorwaarde om een einde te kunnen maken aan het geweld in het West-Afri kaanse land, dat al veertien jaar onder een burgeroorlog gebukt gaat. De belangrijkste rebellenbewe gingvan Liberia, Lurd, reageer de prompt. Plaatsvervangend secretaris-generaal Sekou Fo- fana stelde dat met het aftreden van Taylor er, wat de Lurd be treft, een einde aan de oorlog is gekomen. „Op het moment dat hij vandaag Liberia verlaat, zullen we niet langer vechten. ure' Het lijden van de Liberianen is voorbij", aldus de voorman van de Liberianen Verenigd voor Verzoening en Democratie. Blah riep de rebellenbewegin gen in Liberia op tot het voeren van vredesoverleg. „U heeft geen reden meer om niet op de vredeswagen te springen", aldus het nieuwe staatshoofd. De 56-jarige Blah is een oude strijdmakker van Taylor. Als 22e president van Liberia heeft hij het in ieder geval tot 14 okto ber voor het zeggen. Op die da tum zullen er volgens de Ghane se president verkiezingen in Liberia worden gehouden. In zijn afscheidsrede als presi dent haalde Taylor als vanouds uit naar zijn tegenstanders. Daarbij kreeg ook de Ameri kaanse president Bush er van langs. Taylor treedt onder meer onder druk van Washington te rug, maar hij zei 'terug te komen als God het wil'. Taylor toonde zich positief over zijn rol als president van het verscheurde land. „De geschie denis zal goed over mij oorde len", aldus de in het wit gesto ken Taylor. „Ik heb mijn taak volbracht en accepteer de rol van offerlam." Secretaris-generaal Annan van de Verenigde Naties riep alle lidstaten van de VN op alle mo gelijke steun te verlenen aan het Liberiaanse volk om vrede en veiligheid in het land te bewerk stelligen. Hij doelde daarbij vooral op het leveren van mili tairen aan de internationale vredesmacht. ANP/AFP/RTR LOS ANGELES - De Zuidoost- Aziatische terreurgroep Je- maah Islamiyah (JI) bereidt aanslagen voor op kantoren van Amerikaanse concerns in de In donesische hoofdstad Jakarta. Dat meldde gisteren The Los Angeles Times. De krant baseert zich op vertrouwelijke stukken van de Amerikaanse overheid. JI wordt verantwoordelijk ge houden voor de recente aanslag op het Marriott Hotel in Jakarta en voor de aanslagen in oktober vorig jaar op Bali. Onder de po tentiële doelen die de groep nu op het oog heeft, zijn volgens het dagblad kantoren van Exxon Mobil, Unocal en Halliburton, de oud-werkgever van de Ame rikaanse vice-president Cheney. De namen van de ondernemin gendoken op in documenten die onlangs zijn gevonden tijdens huiszoekingen in Centraal-Ja- va. Bij die acties zijn toen ver scheidene vermeende JI-leden opgepakt. De Australische krant The Syd- ney Morning Herald meldt in de editie van vandaag dat de aan slag in Jakarta is gepleegd door een lid van de Laskar Khos. Dat is een nieuwe 'elitebrigade' van JI die uit tien tot vijftien leden zou bestaan. ANP/AFP JAKARTA - In de eerste twee Maanden van de oorlog in de op standige Indonesische provin cie Atjeh zijn bijna driehonderd burgers omgekomen. Dat meld de gisteren de lokale mensen- fechtengroepering Sira. Volgens de gegevens van het le ger zijn sinds 19 mei 653 rebel envan de Beweging Vrij Atjeh (LAM) omgekomen. De militai ren geven echter geen informa- 'eover burgerslachtoffers. Vol gens GAM zijn veel van de door et leger gemelde doden bur gers. u'r^' kreeft naar een onaf- ankelijk referendum in de re- P°' neeft niet aangegeven wel- e partij verantwoordelijk is oor de burgerslachtoffers. Be kenten over slachtoffers zijn oeilijk te controleren, omdat leger verslaggevers en hulp- Jganisaties nauwelijks bewe gingsvrijheid gunt. AFP De net afgetreden president Charles Taylor (1) praat met zijn opvolger Moses Blah in Monrovia. door Jaco van Lambalgen KABOEL - De missie zit er bijna op en dat is te zien. Op de weg naar het café van Dutchbat op het Isaf-kamp in de Afghaanse hoofdstad Kaboel staan drie containers. Een zit vol brand blussers, in de ander zijn veld bedden opgestapeld. De derde is gevuld met ventilatoren, die continue hebben gedraaid bij temperaturen van boven de veertig graden. De militairen zijn al aan het in pakken. 's Ochtends hebben de Duitse en Nederlandse troepen het commando van de interna tionale vredesmacht Isaf over gedragen aan de Navo en dat betekent het vertrek van de Ne derlanders. Binnen twee weken zullen alle 650 militairen die aan Isaf hebben deelgenomen weer thuis zijn. Er blijven nog 35 Nederlanders in Kaboel ach ter, maar die zitten bij het hoofdkwartier van de Navo in Afghanistan. „Geen opdrachten meer, geen patrouilles", zegt commandant Chris Sutherland van de 188 mi litairen tellende infanteriecom- pagnie opgelucht. Hij zit in kor te broek op een stoffig bankje voor het café. Binnen kijken mi litairen voor de zoveelste keer naar de Vietnam klassieker Apocalyps Now. Achter hem is een lege plek te zien waar eens tenten stonden. Inderdaad, in gepakt en op weg naar Neder land. „Het was absoluut een geslaag de, maar vermoeiende missie", zegt Sutherland. „Mijn mannen hebben in drie maanden tijd ruim 800 patrouilles gereden en 140.000 kilometer afgelegd." Ook inhoudelijk was het werk zwaar. De situatie in en rond de hoofdstad blijft onrustig. Daar kan Sutherland over mee pra ten, „Toen de aanslag op de Duitse bus werd gepleegd, afge lopen juni, was ik net een paar dagen waarnemend comman dant van de Duitse eenheid die daarbij was betrokken", vertelt hij. Bij de zelfmoordaanslag kwamen vier Duitsers om het le ven en raakten velen gewond. „Dan moet je je gezicht in het veldhospitaal laten zien. Er staan daar allemaal bedden a la MASH, met 29 zwaar- en min der zwaargewonden erin. Dat is indrukwekkend." Of de missie in Kaboel gevaar lijk is? „Dat is een kwestie van perceptie. Mijn vader heeft ook Defensie gebeld om te vragen of alles goed was. Maar wij hadden een ander beeld. Wij zaten er da gelijks in." De laatste weken zijn er minder incidenten ge weest maar ze waren wel direc ter gericht op Isaf. „Kaboel is wel stabieler gewor den", zegt commando John van achter het stuur van de burger auto waarin hij en zijn collega's de regio buiten de hoofdstad verkenden. „Ik was hier al in Is af I, begin 2002. Toen liepen alle vrouwen in burka en wilden ze absoluut geen contact met ons. Nu zijn er steeds meer vrouwen die open en bloot hun gezicht la ten zien en soms zelfs een praat je maken. Dat wil zeggen dat ze zich veilig voelen." En er is mu ziek. „De vroegere machtheb bers, de Taliban, hadden mu ziek verboden. Laatst waren we ergens in de bergen en hoorden we keihard Céline Dion. Dan weet je dat het goed zit." Hij mag pas over twee weken naar huis. De commando's be horen bij de laatste lichting. „Kaboel is nu rustig maar dit wil niet zeggen dat het morgen ook zo is", zegt de commandant van de Nederlandse eenheid brigadegeneraal Robert Bertholee. De eremedaille die hij zo juist samen met de Duitse generaal Norbert van Heijst van de Afghaanse president Karzai Advertentie Gratis 10,- i-rnodemtegoed en 15,- PrePay tegoed Zonder abonnement gebruik maken van i-mode Toegang tot de beste en meeste sites Voordelig e-mailen Gemakkelijk en snel Bellen, SMS-en en i-mode op het beste en snelste netwerk in Nederland Vraag in de winkel naar de voorwaarden of kijk op www.kpn.com Maakt contact Toshiba TS2li €99,99 NEC N2231' €199,99 i-mode en het i-mode logo zijn merken of geregistreerde merken van NTT DoCoMo. Inc. in Japan en andere landen. LONDEN - Mensen die geen alcohol drinken, kunnen een leu ke carrière en opslag wel vergeten. Drankjes na het werk zijn een voorwaarde voor promotie en een goed salaris, zo blijkt uit onderzoek aan de universiteit van het Schotse Stirling. Mensen die regelmatig na het werk met collega's het café be zoeken en daar alcoholische versnaperingen tot zich nemen, verdienen gemiddeld 17 procent meer dan geheelonthouders. Dat gaat dan alleen op voor matige drinkers, dat wil zeggen mannen die niet meer dan 50 'eenheden' per week drinken en vrouwen die maximaal 35 eenheden innemen, meldde de Brit se krant The Times gisteren. ANP MOSKOU - Drie opvarenden van een Russisch zeiljacht zijn omgekomen toen het schip in de buurt van de Siberische stad Novosibirsk een elektriciteitskabel raakte. Dat meldde het Russische persbureau Interfax gisteren. Twee van de slachtoffers werden geëlekrocuteerd toen de acht meter hoge mast van de boot de hoogspanningskabel raakte. Dat gebeurde in een gedeelte van de rivier waar het jacht niet had mogen varen. Een derde opvarende verdronk. Twee ande ren passagiers zijn met brandwonden naar een ziekenhuis vervoerd. DPA BELGRADO - Een legerbasis in het zuiden van Servië is gis terochtend met granaten beschoten. Niemand raakte ge wond, maar de basis werd deels beschadigd. Volgens de eerste aanwijzingen zijn de granaten afgevuurd door militante et- nisch-Albanezen uit de regio of het naburige Kosovo. De basis ligt 280 kilometer ten zuidoosten van Belgrado, in een strook land waar etnisch-Albanese bewoners in 2000 een opstand begonnen voor aansluiting bij het aangrenzende Kosovo. In 2001 trof de Navo er een vredesregeling, maar on danks pogingen Serviërs en Albanezen dichter bij elkaar te zijn er soms schermutselingen. AP BANGKOK - Zeker duizend Thais hebben gisteren tijdens een veiling van kentekenplaten een bod gedaan op een speci aal nummerbord. Minister Suriya Jungrungraungkit van Communicatie bracht met 4 miljoen baht (84 euro) het hoog ste bod uit, op een kentekenplaat met het getal 9999. De Thais geloven dat het cijfer 9 geluk brengt. De minister sprak van een goede investering. De veiling is georganiseerd als reactie op klachten van het Thaise publiek dat bijzondere nummerplaten door corrupte ambtenaren voor goud geld worden verkocht en de man in de straat er nooit aan te pas komt. AP MACHATSJKALA - In de rivier de Avarskoje Koisoe nabij de grens met Tsjetsjenië in de Zuid-Russische republiek Dage stan is eind vorige week het lijk gevonden van een Tsjech, maakte de politie gisteren bekend. De man is met messteken en schoten uit een vuurwapen om het leven gebracht. De Tsjechische ambassade in Moskou zei dat het ministerie van Binnenlandse Zaken van Dagestan de naam van het slachtoffer heeft doorgegeven als Matin Kraus, die bij de plaatselijke autoriteiten bekend stond als zakenman. Mede werkers van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken meldden dat twee verdachten zijn aangehouden. AP foto Ben Curtis/AP heeft gekregen, blinkt in de zon. „We hebben goed werk gedaan, de missie heeft zeker zin gehad. Maar het gaat stapje voor stap je. Karzai zal de hulp van de in ternationale gemeenschap nog voor geruime tijd heel hard no dig hebben. Als Isaf weg zou gaan, dan ben ik bang dat Ka boel weer terugvalt." GPD WASHINGTON - Bijna drie kwart van de Californische kie zers neemt de kandidatuur voor het gouverneurschap van Ar nold Schwarzenegger serieus. Dat blijkt uit een gezamenlijke enquête van televisiezender CNN en de krant USA Today waarvan gisteren de resultaten bekend werden gemaakt. Van de 801 ondervraagden gaf 73 procent te kennen in de Re publikein Schwarzenegger een serieuze kandidaat te zien voor het gouverneurschap, terwijl 42 procent zegt waarschijnlijk op 'Conan the Republican' te zul len stemmen. Volgens het onderzoek staat de Democratische kandidaat Cruz Bustamante op de tweede plaats met 22 procent. De Republi keinse zakenman en miljonair Bill Simon krijgt 13 procent van de stemmen. Bijna 64 procent van de ondervraagden vond dat de huidige gouverneur Gray Davis moet vertrekken. Volgens CNN isArnie' veruit de rijkste van alle 150 kandidaten in de race voor het gouverneur schap van Californië. Schwar zenegger zou een gemiddeld in komen hebben van 30 miljoen dollar per jaar. Slechts vier andere kandidaten zijn miljonair. De bekendste hiervan is porno-uitgever Larry Flint. AFP van onze redactie buitenland BAGDAD - Amerikaanse mili tairen hebben in de Iraakse hoofdstad Bagdad per ongeluk drie Iraakse politieagenten on der vuur genomen. Twee van hen overleefden de schietpartij niet. Volgens de enige overlevende van het incident achtervolgden hij en zijn collega's al schietend een verdacht voertuig toen de Amerikanen hen op de korrel namen. Overlevende Hamza Atiya Muhsen vertelde gisteren dat een van zijn collega's werd doodgeschoten toen hij met de armen in de lucht en zijn pen ning in zijn hand uit de auto stapte. Het voertuig was niet herkenbaar als politiewagen. Muhsen zegt zelf tijdens het in cident zaterdag te zijn geschopt en geslagen. Een hulpcommissaris van de politie in Bagdad bevestigde dat twee van zijn mensen zijn dood geschoten door de Amerikanen. Hij zei te geloven dat de militai ren de politieagenten voor mogelijke belagers hebben aan gezien. Volgens hem is een dele gatie van de Amerikaanse ma- rechausse inmiddels bij hem langs geweest om te condoleren. Een woordvoerder van het Amerikaanse leger zei op de hoogte te zijn van het incident maar hij weigerde meer infor matie te verstrekken. De Arabi sche nieuwszender Al Jazeera stelde dat de Amerikanen ver moedden dat het trio met een explosief een aanslag op Ameri kaanse militairen wilde plegen. Een Duitse regeringswoord voerder sloot gisteren uit dat de Bondsrepubliek in de nabije toekomst troepen naar Irak stuurt om de VS dasr e onder steunen. Volgens de zegsmai heeft Washington Duitsland ook niet gevraagd militairen te leveren. Met zijn verklaring wil de de woordvoerder mogelijke misverstanden over uitlatingen van minister Struck van Defen sie uit de weg ruimen. Zondag had de bewindsman in een vraaggesprek laten door schemeren dat Duitse troepen eventueel zouden kunnen mee doen aan een Navo-missie in Irak, mits daaraan een VN- mandaat ten grondslag ligt. Berlijn was een van de grootste tegenstanders van gewapend ingrijpen in Irak. AFP/ANP van onze redactie buitenland ISLAMABAD - De Pakistaanse president Musharraf heeft gis teren in Islamabad tegenover Indiase en Pakistaanse parle mentsleden en journalisten een pleidooi gehouden voor bevor dering van het vredesproces tussen zijn land en India. Musharraf beantwoordde daar mee indirect een verklaring die zondag namens de Indiase pre mier Vajpayee op de vredescon ferentie was voorgelezen. Musharraf zei dat Pakistan 'de weg van vrede en dialoog' zal volgen, ook met betrekking tot het conflict om de tussen India en Pakistan opgedeelde regio Kashmir. Vajpayee had zondag gepleit voor samenwerking en vreedzame coëxistentie tussen beide landen, die beide in het bezit zijn van kernwapens. Het Pakistaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken toonde zich minder verzoeningsgezind dan Musharraf. Een woordvoerder van het ministerie, Khan, be schuldigde India van terreur in het Indiase gedeelte van Kashmir. Een Pakistaanse leider, Makki van de militante beweging Ja- mat-ud-Dawat, voorspelde dat de conferentie niets zal opleve ren, omdat alleen 'praktische maatregelen' de vrede kunnen bevorderen. Makki eiste dat In dia een einde maakt aan 'het vermoorden van moslims' in Kashmir. De Jamat-ud-Dawat (Partij van Predikers) werd op gericht nadat de beweging Lashkar-e-Tayyaba na de aan slagen van 11 september 2001 in de Verenigde Staten was verbo den. AP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 5