PZC Damster Chub traint in zwembad Geen heksenjacht op de Schwalbe Letitia Vriesde en het raadsel van twintig kopjes sterke koffie Toernooizege Verhaegen en De Koster in Sint Jansteen uitslagen agenda dinsdag 12 augustus 2003 Vol ongeduld Stunt Wereldkampioen Tansykkoujina wint eerste wedstrijd op SNS Zeeland Open Creatief Voordeelremise Aanstichters I g Zwemmen Suriname kan het niet geloven door Fardau Wagenaar DEN HAAG - Ze willen en kunnen het niet geloven in Suriname. Atletiekhel- din Letitia Vriesde zou doping hebben gebruikt (cafeïne) en moet de gouden medaille die ze op de Pan-Am Spelen won waarschijnlijk inleveren. In haar vaderland heerst de twijfel. Ze is terug in Nederland, aangeslagen en ontstemd. Zondag vertrok Letitia Vriesde (38) van de Dominicaanse Re publiek om het dopingcircus te ont vluchten, gisteren kwam ze thuis in Hoogvliet. Ze hield zich schuil, wilde niet praten. Daarom deed ze gister avond via het bureau Global Sports Communication een schriftelijke ver klaring de deur uit. Daarin verklaarde ze niet te weten hoe de grote hoeveelheid cafeïne in haar urine is gekomen. Volgens haar moet het door koffie en voedingssupplemen ten komen. ,,De supplementen gebruik ik al meer dan drie jaar. Ik ben regelma tig gecontroleerd en er is nog nooit eer der een te hoog caf eïne-gehalte vastge steld." De gouden plak ligt nog op de keukentafel in Hoogvliet. Zolang de atlete niks hoort van de officiële in stanties, blijft-ie daar. ,,Er is nog steeds niets duidelijk." In Suriname is intussen het grote gissen begonnen. In de supermarkt, op straat... Elke Surinamer vraagt zich af: is ze schuldig of niet? In hun nationalis tische hart geloven ze niet dat Vriesde schuldig is, maar toch heerst de twijfel. De huldiging die er ter ere van haar gouden plak zou worden gehouden, is afgelast. Het feestgevoel is totaal ver dwenen. De sportpers in Suriname wacht vol ongeduld op een teken van leven van de atlete. „Wij moeten haar snel spreken", zegt een journaliste van de Surinaamse krant De West. „Iedereen hier wil we ten of ze het heeft gedaan en waarom. De mensen zijn teleurgesteld, het is een drama. We weten niks. Als ze ons niet snel te woord staat, loopt ze een risico, dan komen er allerlei verhalen naar buiten. We blijven het proberen." Vriesde won afgelopen woensdag goud op de 800 meter van de Pan-Ameri kaanse Spelen in Santo Domingo, hoofdstad van de Dominicaanse Repu bliek. Een grote wedstrijd waar 5000 atleten uit 42 landen aan meedoen. In Suriname vierden de inwoners feest als was Vriesde vijfvoudig olympisch kampioene geworden. De sportvrouw bewees weer eens dat er niet voor niets een straat naar haar genoemd is. Ze won ook al zilver op het WK in 1995 en brons op het WK van 2001 Maar zondag vielen alle monden in Pa ramaribo en omstreken open. Van schrik, verbijstering en ongeloof. Vriesde bleek bij een dopingcontrole te veel van de stimulerende stof cafeïne in haar lichaam te hebben. „Ze had onge veer twintig liter koffie moeten drin ken om dat cafeïne-gehalte in haar lichaam te krijgen", verklaarde de pre sident van het organisatiecomité. Hij zei dat Vriesde bekend had. „Nee dus, dat heeft ze niet gedaan", weet Lamuré Latour, chef de mission van de Surinaamse delegatie. „Ze heeft alleen tegen de onderzoekscommissie gezegd dat ze koffie heeft gedronken, omdat dat een Nederlands gebruik is. Dat begrepen ze. Ze ging met een goed gevoel weg. En nu komen ze opeens hiermee naar buiten. We begrijpen er niks van." Navraag bij NeCeDo (Ne derland Centrum voor Dopingvraag- stukken) levert op dat Vriesde niet per definitie 'schuldig' is. Elk lichaam is anders en reageert anders. Er zijn uit zonderlijke gevallen die na een bak sterke koffie al boven de toegestane waarde uitkomen. Vriesde kan een uit zondering zijn. En dan de strafmaat, zeker niet onbe langrijk. Chef de mission Latour heeft vernomen dat de kans op een schorsing van drie maanden aanwezig is, maar de internationale atletiekbond IAAF meldt dat bij cafeïne geldt: „een open bare waarschuwing en diskwalificatie voor de wedstrijd waarin het monster werd afgenomen." Dat zou betekenen SINT JANSTEEN - Beatrix Verhaegen en Niek de Koster hebben de finale gewonnen in het gemengd dubbel 3-4 van het TC Smash De Kroon foernooi in Sint Jansteen. Jacqüéline Ver haegen en Tom Huis bleken deze keer niet tegen hen opgewassen: 7-5 6-3. In de eerste set namen Verhae gen en De Koster een 5-2-voor- sprong, maar Verhaegen en Huis konden nog terugkomen tot 5-5. Bij die stand verloor Jacqueline Verhaegen haar opslagbeurt en dat bracht de beslissing in de eerste set: 7-5. Ook in de tweede set namen Beatrix Verhaegen en Niek de Koster het initiatief. Beatrix Verhaegen scoorde goed aan het net en bij Tom Huis liep de opslag niet zoals hij wilde. Daardoor kon het duo Verhae- gen/De Koster ook in deze set al snel een 4-0-voorsprong opbou wen. Verhaegen en Huis pro beerden er nog een derde set uit te slepen, kwamen terug tot 5-3, maar moesten de set vervolgens met 6-3 aan Verhaegen en De Koster laten. Voor Niek de Koster kwam er geen einde aan de successen, want hij schreef samen met Alexander Bauwens ook het mannen dubbel 3-4 op zijn naam. Tegen Tom Huis en Pa trick Vervaet legden de mannen de basis voor hun toernooizege. Ze wonnen met 7-6 6-3 en dat bleek net voldoende voor de eer ste plaats in de poule. In het mannen dubbel 5 zorgden Luc Missiaen en Robert Ver meulen in de eerste set tegen Stephan Buysse en Alain Hiel bijna voor een stunt. Buysse en Hiel bouwden een 5-0-voor- sprong op, maar toch slaagden Missiaen en Vermeulen er nog bijna in deze set te pakken. Bij 5-5 ging het uiteindelijk toch nog mis, want het koppel Buys- se/Hiel won met 7-5. Daarna namen Missiaen en Vermeulen het heft echter in handen en dat resulteerde in winst in de twee de en derde set: 6-3 7-6. Fred van Cauteren kreeg in de enkel 5-finale geen kansen te gen Dennie Cappendijk. Cap- pendijk won de eerste set erg ge makkelijk (6-0) en stond in de tweede set slechts vier games toe: 6-4. Ivo Wouters won de enkel 6-fi- nale tegen Bas Verscheure met 6-3 6-0. door Pieter van Klinken GOES - Op de eerste dag van het SNS Zeeland Open-dam- toernooi stond gisteren al di rect een heuse topper op het programma. Wereldkampioe ne Tamara Tansykkoujina uit Rusland ontmoette Europees kampioene Tanja Chub uit Hoorn. De beste van de wereld was in hun derde onderlinge ontmoeting ooit weer de sterk ste. Maar toch was Chub, afkom stig uit de Oekraïne, heel tevre den met haar partij. „Ik heb nog nooit van haar gewonnen" legde Chub uit na de analyse, die vijf kwartier duurde. „De eerste keer op het WK van 2001 in Velp speelde ik slecht. Op het EK in 2002 in Domburg stond ik een eind voor, maar verloor ik ook. Nu heb ik bijna de hele wedstrijd een gewonnen stel ling gehad en maakte één stomme fout." En wat voor één. Bij de zet 31 schoof ze een schijf van positie 21 naar 16. Tansykkoujina antwoorde onverbiddelijk: 31. 42-15. Ze sloeg daarmee di rect drie schijven en kwam een rij van de damlijn te staan. Ver volgens pakte ze die dam ook. In een race van Chub om die weer terug te pakken, verloor ze nog eens twee schijven en hield ze er nog zes over tegen acht van Tansykkoujina. Daarna was het direct gedaan met de inwoonster van Hoorn. Tansykkoujina was opgelucht. „Het was heel spannend", zei ze in het Russisch, want Engels spreekt ze geen woord. „Ik stond iets slechter en probeer de heel creatief te verdedigen. Toen maakte ze die fout. Dat was de beslissing." Winnen is geen doel voor de Russische. Ze heeft zichzelf überhaupt geen doelen gesteld. „Als je op elk toernooi een doel hebt is het moeilijk om op de toernooien waar het erom gaat echt te presteren. Ik gebruik dit toer nooi als een training. De uit slag is wel belangrijk, maar er zijn zoveel mannen, dat ik so wieso niet kan winnen. Ik doe alleen mijn best." De training van Tansykkouji na is nu al gericht op het we reldkampioenschap, dat van 24 november tot 7 december in Tamara Tansykkoujina (rechts) denkt na over haar eerste zet. Tanja Chub staart voor zich uit na haar opening. foto Dirk-Jan Gjeltema Zoutelande plaatsvindt. Net als bij Chub. En voor haar is dat WK misschien nog wel be langrijker. Chub is sinds twee jaar dam- profmaar het gaat maar moei zaam. „Veel geld is er niet te verdienen. Ik kan er niet van leven, ik kan er van bestaan. Mijn man verdient ook nog geld, want anders had het hele maal niet gekund. Het is een kwestie van genoeg sponsors vinden. Ik heb, nadat ik Euro pees kampioen werd, ook ge probeerd wat sponsors te vin den. Dat is niet helemaal ge lukt. Daarom wil ik eerste wor den op het WK. Dan zijn er misschien meer bedrijven die me willen ondersteunen. Maar je moet wel zo'n beetje Sij brands of Wiersma heten wil je echt sponsors krijgenEn soms lukt het dan nog niet", lachte Tanja Chub. „Ik hoop ook echt wereldkampioen te worden en anders moet ik mis schien maar stoppen als prof." Maar om wereldkampioen te worden heeft Tanja Chub nog een nadeel. Ze vindt zichzelf al oud met haar 32 jaar. „De meeste dammers worden al wereldkampioen als ze rond de dertig zijn. Ik ben alweer ou der. Wat ik doe om toch te win nen in december? Gekke din gen. Ik ga hard zwemmen in een druk zwembad. Dat heeft twee voordelen. Door de con ditie die ik daarvan krijg wordt het leeftijdsverschil wat dat betreft kleiner. Maar omdat het zo druk is in dat zwembad moet ik heel goed opletten en geconcentreerd blijven. En die concentratie is ook weer be langrijk tijdens de wedstrij den." Gisteren verslapte die concentratie even, waardoor ze een grove fout maakte. Eén van de grootste sensaties was de voordeelremise die Francis Tholel haalde tegen Guntis Valernis, op een nog te spelen barrage na wereldkam pioen en nummer zes van de wereld. Het leek heel goed van de Surinamer, maar hij stond zelfs lang op een overwinning. Tholel bleek echter een heel nobel karakter te hebben. Hij gaf zijn gewonnen stelling weg. „Kijk, Valernis moet van dammen leven. Ik niet. Moet ik hem dan zijn brood afpakken. Ik vind van niet. Ja, als ik in de competitie tegen hem zou spe len, doe ik dat soort dingen niet hoor. Maar op zo'n toernooi kan het wel." De twee Zeeuwen in het hoofd toernooi speelden allebei re mise. Bennie Provoost haalde een nadeelremise tegen Kon- stantin Aleksjevs. Hij was er tevreden mee. Hij weet ook dat hij toch het toernooi niet kan winnen. „Ik wil niet zevende (van de acht) worden en ik wil een paar mooie partijen spelen. Dan is het voor mij al geslaagd." Arjo Kousemaker pakte een gelijk waardige remise tegen Vla dislavs Bedinovs. „Eerst had den we een gelijkwaardige hekstelling. Na het uitruilen kwam de druk bij mij terecht. Ik moest me met hand en tand verdedigen om op remise te ko men. Dat is gelukt, dus ik ben tevreden." Letitia Vriesde (links) kwam vorige week als winnares over de streep op de 800 meter tijdens de Pan-Amerikaanse Spelen. Nadat ze op het gebruik van cafeïne was be trapt ging de gouden medaille naar de Cubaanse Adriana Munoz (rechts). foto Laura Rauch/AP dat ze alleen haar gouden medaille kwijtraakt. En dat Suriname haar sportheldin op het WK in Parijs niet hoeft te missen. Het wachten is op een beslissing van de IAAF. Het Surinaams Olympisch Comité (SOC) weet niet zo goed wat het aan moet met het 'doping- geval'. „Het is een ramp voor Surina me", reageert Guno van der Jagd, se cretaris van het SOC. Om er even later aan toe te voegen dat het comité heilig in haar onschuld gelooft en achter haar staat. „Ze heeft het zeker niet bewust gedaan. We weten alleen niet goed hoe we hier mee moeten dealen." GPD door Henri van der Steen ZEIST - Menigeen zal Dick Jol en Roelof Luinge (nog steeds) zien als de beste scheidsrechters van Neder land, maar officieel is de KNVB maar één 'Top Class' referee rijk: René Temmink, de reus uit Deventer. Jol en Luinge zijn immers, god be tere het, volgens Uefa en Fifa te oud voor internationale wedstrijden- Ten opzichte van enkele ja ren geleden is Nederland wel achteruit geboerd, qua top- scheidsrechters. De KNVB pronkte heel lang met Jol, Blankenstein, Luinge, Van der Ende, Uilenberg en tot voor kort Wegereef, die de grote wedstrijden en toer nooien 'kregen'. De eerste vijf vielen internationaal vanwege hun leeftijd (of blessures) weg, de laatste moest een langdurige kwet suur bekopen met degradatie naar groep één van de inter nationale scheidsrechters. René Temmink is, net als vo rig jaar, de enige Nederland se scheidsrechter in de Top Class. Wegereef zit, met Dick van Egmond, daaronder in groep één, vóór Ruud Bossen en Jack van Huiten (groep twee). De twee grote talen ten, de gepromoveerde Ben Haverkort en Eric Braam- haar, vormen groep drie. De 36-jarige Braamhaar is het goudhaantje van de Uefa, hij behoort tot de Talents Group van de Europese bond, een groep jonge scheidsrechters van wie men hoge verwach tingen heeft. Financieel wordt door de KNVB overigens een andere hiërarchie gehanteerd. Jol en Luinge zijn op de 'geldlijst' de twee zogenaamde elite- scheidsrechters, die per wed strijd 1273,83 euro bruto krijgen. De mannen op de A- lijst ontvangen 1019,06 euro, dievandeB-lijst704,41 euro. De assistent-scheidsrechters verdienen 509,53 euro per wedstrijd. De bedragen zijn Atletiek Lebbeke (België). Zomermeeting. D-junioren, 300 meter: 3. Samantha Lernout (RKHAV) 45,85 seconden. 80 meter: 5. Sa mantha Lernout (RKHAV) 11,34 seconden. Dammen Goes. SNS Zeeland Open. Eerste ronde. Hoofdgroep A: Chub (Ned)-Tansykkoujina (Rus) 0-3, Van den Akker (Ned)-Thijssen (Ned) 0-3, Tholel (Ned) - Valneris (Let) 1-1, Aleksejevs (Let) - Provoost (Ned) 1-1. Hoofd groep B: Zwart (Ned) - Golubjeva (Let) 1-1, Misans (Let) -Jansen (Ned) 3-0, Wirny(Dui) - Heusdens (Ned) 3-0, Kousemaker (Ned) - Bedinovs (Let) 1-1. Zwitserse groep. Ravis Peagle-Erwin He- slinga 0-2, Kees de Jonge-Martijn van Gor- tel 2-0, Diakite Daouda-Johan Lemstra 2-0, Barbara Graas-Gerard van Niel 0-2, Be Eg- gens-Andrew H. Tjon A Ong 1-1, Werner Heunen-Wim Koppejan 1-1, Wiebren de Vries-Piet Bakelaar 0-2, Joost Verplak-Jan de Jonge 2-0, Wim Bennink-Jan Baaijens 1- 1, Jan Poppe-Jan Fokkink 0-2, Mahaprabhu de Koning-Cees Kentie 1-1, Johan de Vast- Stein Tuytel 0-2, Ko Louwerse-Jaap de Jon ge 1-1, Frans Blaas-Patrick Stork 0-2, Rene Dusebout-Jan v.d. Weteringh 0-2, Leo van der Laan-Jan van Beeck 2-0, Peter van der Stap-A.Groenedijk 2-0. Sportprijsvragen Lucky Day. 6-7-8-10-15-16-17-21-27-28-30- 31-32-34-35-39-50-63-66-71 (onder voorbehoud). Tennis Cincinatti. Mannen, 2,2 miljoen euro Eerste ronde: Schalken (Ned/12) - Hyung- taik Lee (ZKo) 6-4 6-3, Chela (Arg) - Kucera (Slw) 6-16-1, Santoro (Fra) - Moya (Spa/4) 3- 6 6-3 6-4, Razzano (Fra) - Parra (Spa) 6-2 6-4, Srebotnik (Slv) - Elia (lta/11) 6-4 7-5, Obata (Jap) - Asagoe (Jap) 7-5 6-4, Zuluaga (Col) - Tu (VSt) 6-3 6-2. Wereldranglijst. Vrouwen: 1. Clijsters (Bel) 6039 punten (2), 2. Serena Williams (VSt) 5995 (1), 3. Henin-Hardenne (Bel) 5007, 4. Davenport (VSt) 3582, 5. Venus Williams (VSt) 3536,6. Mauresmo (Fra) 2932,7. Capri ati (VSt) 2589,8. Hantuchova (Slw) 2078 (9), 9. Rubin (VSt) 2077 (8), 10. Miskina (Rus) 1990, 120. Noorlander 298,25, 202. Boogert 138,50,246. Van Exel 95,50. Sint Jansteen. TC Smash De Kroontoer- nooi. Finales. VE 7: Bianca Pauwels-Anne van Goethem 6-2 7-5. VE 8-9: Anniek Bral- Mirjam Rubbens 6-2 6-4. VD 6, poule: 1. Lammens/Vlaeminck. VD 7: De Kesel/Van Puyvelde-Bauwens/Rubbens 4-6 6-47-6. VD 8-9, poule: 1. Nanna/Dalmijn. ME 5: Dennie Cappendijk-Fred van Cauteren 6-0 6-4. MD 3-4, poule: 1. Bauwens/De Koster. MD 5: Missiaen/Vermeulen-Buysse/Hiel 3-6 6-3 7-6. MD 7: Anthonis/Van Raemdonck-Riet- jens/De Roeck 6-2 6-1. ME 6: Ivo Wouters- Bas Verscheure 6-3 6-0. ME 7: Davy van de Walle-Harm Rietjens6-02-66-1.GD3-4:Ver- haegen/De Koster-Verhaegen/Huis 7-5 6-3. GD 6: Wauters/Van der Klooster-Huis/Bau- wens 6-4 4-4 wo. GD 7: Bral/Nanna-Wentz- ler/Van Dorsselaer 3-6 6-3 6-4. Hulst. Luctor Belting jeugdtoernooi. ME 11 Lotte Roeland-Marjolein Hiel 6-4 6-0. ME 13: Jeske Boeding-Tara Keeven 6-0 6-0, Sarah de Bakker-Lieke Boeding 6-0 6-1, Tamara Eggermont-Nora de Meijer 6-2 6-3, Michele Aerts-Sanne Roeland 6-16-2, Michele Aerts- Melanie Kooyman 6-1 6-1, Ellen Vercruys- sen-Eva Sarneel 6-0 6-2, Jill Chiara Snoei- Melanie Kooyman 6-1 6-3, Sophie van Woerden-Tamara Eggermont7-5 6-4, Sarah de Bakker-Eva Sarneel 6-1 6-1, Femke Top- hoven-Annelieke Anbeek 6-2 6-4, Jeske Boeding-Maike Derksen 6-1 6-1, Ellen Ver- cruyssen-Lieke Boeding 6-2 6-0. ME 15: Mar jolein Tophoven-Aniek Aper 6-46-1, Mandy Oudendag-Lisa Vergeer 6-0 6-0. ME 17: Vera Berends-Jalou Woltering 7-6 6-3, Wietske van Dijk-Veerle Heijne 6-2 6-1. MD 17: De Maagt/Van Puyvelde-Aarssen/Van Woer den 6-1 6-1. JE 9: Sander Overbeeke-Nieck Boeding 6-3 6-1, Stephan Hiel-Robbie Brooymans 6-0 6-2, Tim van Dorsselaer- Nieck Boeding 6-0 6-0. JE 11: Jan Aerts-Mi- chael Brooymans 6-0 6-0, Marlon de Maagt- Yoran Aarssen 6-16-4, Yoram Frauenfelder- in vergelijking met vorig sei zoen met 1,5 procent geste, gen. In vergelijking met seizoen 1995-1996 is echte; een vooruitgang geboekt va; meer dan honderd procent Internationaal arbiter Dick van Egmond heeft de sfeer» en rond het korps sterk zier veranderen, en verbeteren „Er wordt vaak schamper gedaan over het wereldje, ik erger me er dood aan. Heti geen slangenkuil, integen deel. En zo is het ook met de KNVB; we krijgen tegen, woordig absoluut een profes sionele begeleiding." Ook financieel dus. Van Eg mond Je kunt dit bijna geei bijverdienste meer noemen natuurlijk. Ik fluit zo'n vijf tig wedstrijden per jaar, gaat het in totaal om g bedragen, daar hoeven se niet hypocriet over te d Iets anders is dat je niet be gint met fluiten om het geld. Als je Barcelona of Manches ter United in de Champions League mag fluiten, is zeker weer een bijzaak." Gisteren werden de scheids rechters en assistent- scheidsrechters geïnstrueerd met betrekking tot het nieu we seizoen. Jaap Uilenberg en Bert van Oostveen, die bi) de KNVB scheidsrechtersza- ken doen, presenteerden een viertal speerpunten: 1. Bui tenspel: de assistent-grens- rechters wordt geadviseerd niet te vlug te vlaggen, maar goed te kijken of er ook echt sprake is van strafbaar bui' tenspel. 2. De Schwalbe: moet bestreden, maar er wordt gewaarschuwd voor een heksenjacht. „Wantinde meeste gevallen is er steeds sprake van een over treding of van een normaal duel." 3. Opstootjes: worden voortaan afgehandeld met twee gele (of rode) kaarten voor de aanstichters. 4, Kaartenbeleid: gele en rode kaarten dienen vooral conse quent te worden uitgedeeld GPD Voo Jan Aerts 7-6 7-6. JE 13: Michiel van Got them-Joost Lammers 6-3 6-1, Manuel Af delkafar-Melvin Bracke 6-1 6-1, Maiïjnai Doorn-Yanninck Pleunis 6-0 7-6, ta Aarssen-Kenny Verhagen 6-0 6-0, Manuel Adbelkafar-Roy Overbeeke 6-1 64, to van Trier-Yanninck Pleunis 6-17-5. JE 15' Dominic de Maagt-Soufian Doorns 6'R Pieter Voorbrood-Yorun Woltering 6-26-1. Dennis Rottier-Soufian Dooms 6-16-t.I 17: Joep Smits-Martijn Miedema 6-1H Roel Kobussen-Martijn Miedema 4-616 6-3, Dominic de Maagt-PieterVoorbroodH 6-0, Nick Jansen-Daniel Audenaerdt6-2H JD 13: Aerts/De Maagt-Pleunis/Verhagen 6-1 6-1, Aerts/De Maagt-Lammerts/WsiB- Ier 6-3 6-1. JD 15: De Maagt/De Meijer-Van Campenhout/Everaert 6-0 6-2. G017: V# Dijk/Jansen-Aarssen/Warrens6-O6-0. Voetbal Amstel Cup, voorronde. Katwijk - Jong Heerenveen 0-5 (0-1). In Bijzonderheid: Jong Heerenveen speeltir.| eerste ronde een thuiswedstrijd tegen AZ, IK Wielrennen Grande Boucie, vrouwen. Negende etappe, Chateauneuf - Saint-Ge orges: 1. Zabelinskaja (Rus) 2.04.28,2.Fi scher (Den) 0.03. Algemeen klassement: 1. Somarriba-ArroU (Spa) 24.32.45,2. Brandli (Zwi) 2.01,3. Lupe rini (Ita) 3.36. Zelzate. Elites zonder contract: 5. FranfOis Franse (Kwadendamme), 11Danny Schaut (Sas van Gent). _dinsdag_ Dammen SNS Zeeland Open. Tweede ronde. Hoofdgroep A:T.Ta® koezjina-B. Provoost, G.Valneris-K.AIei sejevs, K. Thijssen-F. Tholel, T. CM» van der Akker. Hoofdgroep B: Z. Golubf va-R. Heusdens, H. Jansen-V. Bedinow B. Zwart-A. Kousemaker, R. Misans-" Wirny. Derde ronde. Hoofdgroep A: J- var* Akker-T. Tantsikoezjina, F. Tholel Chub, K. Aleksejevs-K. Thijssen, 5 Pro- voost-G.Valneris. Hoofdgroep B: ZM lubeva-H.Jansen, B. Zwart-R. Heusdens R. Misans-V. Bedinovs, W.Wirny-AJW semaker. Aanvang tweede ronde: 9.30 uur. A« vang derde ronde: 15.00 uur. Locaw SportpuntZeelandaandeZwembaowej in Goes. Veldkorfbal Vriendschappelijk: Tjoba - Swift (20- uur). g Voetbal Vriendschappelijk. VCK-Zierikzee(20K uur), WIK'57 - Dreischor (19.15 Apoilo'69 - Duiveland 19.15 uur),Kap Ie - Bruse Boys, Rillandia - Meto. uwr burg - Arnemuiden (19.15 uur), Ser kerke-Colijnsplaatse Boys (19 00 u Krabbendijke - Yerseke, WolfaarOT Heinkenszand (19.00 uur), V MOC'17, Hoek-Lovendegem, «vu Spui, Terneuzen - Zaamslag, FC Nie kerken - HW'24 (19.00 uur), Cbnge^ naai (B), Biervliet - Terneuzense Indien niet anders vermeld, aan 19.30 uur. j, Middelburgs kampioenschap. Zeel Middelburg - MZVC (18.45 uur), Ambon-Nieuwland (20.30 uur). Westkapelle-Zoutelande tochtwedstrijd over circa 5 k"° Aanvang: 13.00 uur bij de Fladarpo Westkapelle. Inschrijven voor 12. in de kantine van voetbalverenigin» Meeuwen, WestkapelsewegteZou de.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 36