PZC Bedrijfje brengt huisdierbezitter en oppasser bij elkaar Illusionist speelt Russische roulette op Britse televisie Heer Bommel en het Verdwijnpunt m Casper Hobbes Tapenade met tonijn uit blik het weer puzzel recept dinsdag 12 augustus 2003 Inschrijfgeld 9 Toonder Studio's Nautisch bericht - Waterstanden Europa: Zinderend Zeeland: Warme dag Vooruitzichten Maan Internetpagina voor deeltijdhond 11^^** door Patricia de Zoete Nederland kent veel mensen die graag een hond willen, maar alleen tijd hebben in het weekeinde. Aan de andere kant zijn er ook hondenbezitters die niet op vakantie kunnen omdat ze het dier nergens kunnen on derbrengen. Dat is het idee ach ter Playdog.nl, een matchbox voor honden. Arjen van Kempen, het brein achter dit in maart opgerichte bureau, spreekt uit eigen erva ring. In zijn omgeving kent hij veel mensen die graag een hond zouden willen, maar door vol tijds werk daar niet aan toe komen. Zelf zocht hij een goed oppasadres voor zijn eigen bor dercollie Pat. „Zo'n twee weken voor de vakantie ga je dan eens bellen met een kennel of asiel met opvangmogelijkheden. Dan blijkt echter dat er een wachtlijst van minstens een half jaar bestaat", vertelt Van Kem pen. Playdog.nl brengt hondenbezit ters en -liefhebbers samen om in beider behoefte te voorzien. Op de internetpagina www.play- dog.nl kunnen hondenbezitters, die een betrouwbaar vakantie adres zoeken of niet meer voltijds voor hun hond kun nen zorgen, zich inschrijven. En hondenliefhebbers die tijde lijk of deeltijd het gezelschap van een 'leenhond' op prijs stel len. Bovendien kunnen twijfelaars die niet zeker weten of ze nu wel een hond willen en welk ras, zo een hond op proef nemen. Hon denbezitters die een permanent huis zoeken voor hun hond en niet willen dat ze in een asiel belanden, kunnen er ook te recht. Van Kempen heeft inmiddels ongeveer veertig inschrijvingen ontvangen. Het aantal honden bezitters en deeltijders gaat mooi gelijk op en de eerste uit wisselingen hebben al plaatsge vonden. Het aanbod van hondenbezit ters is heel verschillend. Opval lend is dat 70 procent van de klanten die zich aanbiedt als oppas, alleenstaande vrouwen zijn tussen de 25 en 35 jaar. Ook gepensioneerden melden zich vaak als tijdelijke oppas. De gematchte hondenliefheb bers gaan eerst bij elkaar op be zoek om kennis te maken. Dat gaat buiten Van Kempen om. „Maar ik wil wel graag op de hoogte gehouden worden over het verloop." Komt het tot een match, dan verlangt hij inschrijfgeld: 15 eu ro voor de oppasser en 25 euro voor de hondenbezitter. Volgens Van Kempen is dat stukken goedkoper dan een kennel of asiel. „En het moet ook een drempel zijn, die mensen met verkeerde bedoelingen moet weren." Het geld moet de tijd en administratie dekken. Van Kempen hoeft er niet van te le- t m—" ■r sas 4 0 'V 1 P t, h| IB I ,<P Sg '|t Een hond is gezellig, maar met een voltijdsbaan niet te combineren. ven. Zodra zijn bedrijfje winst gaat maken, gaat een deel naar de dierenbescherming en de rest wil hij gebruiken voor uitbrei ding van zijn activiteiten. „Ik denk bijvoorbeeld aan een play- dogworld, een verbouwde boer derij, waar honden kunnen lo geren." Van Kempen verwacht in 2004 vijf- tot tienduizend matches per jaar. Dat lijkt veel, maar met 1,7 miljoen hondenbezit ters en bijna evenveel voltijds werkende alleenstaanden moet foto Robin Utrecht/ANP dat lukken, aldus Van Kempen. Uitbreiding met katten of an dere dieren is uitgesloten: „Ik ben een hondenliefhebber." ANP door Esther Gotink De Britse illusionist Derren Brown wil op 26 oktober geschiedenis schrijven door in een televisieprogramma Russi sche roulette te spelen. Nu al kunnen vrijwilligers zich opgeven voor het plaatsen van een kogel in één van de zes ka mers van een revolver, waarna Brown die tegen zijn slaap plaatst. Hij meent te kunnen voorspellen waar de kogel zich bevindt en zal de trekker net zo lang overhalen tot hij op de cru- ciale kamer stuit. Dan richt hij het wapen omhoog en vuurt de kogel af in de lucht. Brown geniet toenemende po pulariteit met zijn magische tv- show Mind Control op de zender Channel 4, dat elke vrijdag twee miljoen kijkers trekt en hem de Zilveren Roos van Montreux (een prestigieuze Europese tele visieprijs) opleverde. In het pro gramma heeft Derren Brown al heel wat sterke staaltjes laten zien. Hij wist onder meer de pin code van iemands bankpas te raden en kon iemand uit het pu bliek na één aanraking vertellen dat deze persoon golf speelt, vroeger een discjockey was en drie terriërs heeft. De principes van het Russische roulette noemt hij vergelijkbaar met deze 'mind games'. „Als ik zes voorwerpen op tafel leg en iemand vraag er eentje op te pakken, weet ik altijd te voor spellen welke dat wordt. Ik zal aan revolvers moeten wennen voordat ik met deze stunt begin. En dan wordt het gewoon ikzelf, een vrijwilliger en een revolver. De show zal niet live plaatsvin den, maar wordt eerder opgeno men 'voor het geval er iets mis gaat'. Of de stunt werkelijkheid of trucage is, houdt de magiër beroepshalve geheim. Deson danks heeft de aankondiging van de stunt al heel wat weerzin gewekt. Het programma tart de grenzen van het aanvaardbare en morele, vinden velen. Niet voor niets is de act op het 'vaste land' van Groot-Brittannië ver boden. Voor de opnamen wordt uitgeweken naar een bunker op een van de Kanaaleilanden. In het verleden zijn al tientallen magiërs gedood door vuurwa pengebruik tijdens hun acts. Vijftien sneuvelden tijdens de 'kogelvangtruc', waarbij het de bedoeling is een afgevuurde ko gel tussen de tanden te 'vangen'. De meesten vergaten zich aan de correcte procedure te houden, namelijk het stiekem vervangen van de echte kogels door lege hulzen. In 1922 kreeg'TheBlack Wizard of the West' van zijn vrouw een echte kogel en in 1972 viel Ralf Bialla van een rotsklif, doordat hij chronisch duizelig was geworden door verwondingen die hij tijdens het kogelvangen had opgelopen. Het meest treffende voorbeeld is Doe Conrads dood in 1977. Een psychologische variant op het kogelvangen werd hem tijdens de oefenfase al fataal: het ging in dat geval om Russische rou lette. GPD Op elke verticale regel dient een woord van vier een van vijf en een van zes letters te worden inge vuld. Het woord van vijf letters bestaat uit de letters van het voor gaande woord plus 1, het woord van zes letters bestaat uit de vijf letters van het voorgaande woord plu; 1. Als de hele puzzel juist is ingevuld, vormen de jefters op de vet omlijnde regel een woord. 1. Nauwe opening - wandeling - fijne drank; 2. lot zonder prijs - vervoermiddel - verblijf; 3. grondsoort - kleine'aardappel rondte; 4. ongeschonden - overtapbuis - geringe bodemverheffing; 5. lattenkist - dagblad - olieboot; 6. bedehuis - zwarte kers - amfibie; 7. ruwe steenmassa - flink - eetbaar schelpdier; 8. ontkenning - nauwe doorgang - gezellin; 9. vluchtheuvel - doopgetuige - specialist; 10. mikpunt - waterdichte stof - hoofdstad van Engeland. 1 23456789 10 Horizontaal: 1. In elkaar gedraaid door onenigheid (5); 3. Die Europeanen kunnen aantrekke lijk zijn (5); 4. Kies geluid (4); 7. Plaatje van een schaaps maatje (5); 10. Bekeuring van de gevestigde orde? (9); 11. Slappeling in de keuken? (8). Verticaal: 1. De beste golfstok van de vereniging (7); 2. Onenigheid in een film (5); 5. In het karak teristieke geluid is een Brit me de baas (6); 6. Een van de mensen die met veel geduld werken (6); 8. Veel mensen als stroomgeleider (5); 9. Middel voor de schoenmaker om bij te blijven (5). DE VOLGENDE Wat is logischerwijs het volgende getal in deze reeks? 1 2 9 58 1 2 3 5 6 7 8 1 1 10 11 Oplossingen van gisteren: Horizontaal: 1. M(o)ede; 4. maan(d); 7. (w)erker; 9. (w)eg; 10. fa(u)n; 11. ka(p); 13. dalais; 14. (D)eens; 17. (tjoost; 18. (k)uur; 19. stiefel; 21. (I)abel; 24. t(e)en; 26. (v)er; 27. mopls); 29. mi(n); 30. magl'Oer; 32. nelglen; 33. raldlar. Verticaal: 1. Moede(r); 2. de(k); 3. (k)erf; 4. men(u); 5. (blar; 6. naast(e); 8. ka(m)p; 11. kast(i)e; 12. (z)in; 13. do(m); 15. (p)enter; 16. slplul; 17. (b)ora; 19. stedlen; 20. (b)en; 22. bij(t); 23. (s)luier; 25. nog(a); 27. ma(a)n; 28. pelejr; 30. me(i); 31. (a)ra. Cryptogram: Horizontaal: 1. Klets; 3. revue; 4. logo; 7. Erato; 10. lijmtangen; 11. knolraap. Verticaal: 1. Kardeel; 2. trust; 5. omagra; 6. onknap; 8. asman; 9. opaal. Charade: ver-los-kun-di-ge ©JFS.NL Hij holde naar een plek waar hij niet zo vlug te vinden zou zijn, en ging op een steen zitten. „Nu is het gemakkelijk", sprak hij tot zichzelf. „De tweede knop is gevaarlijk. Daar door kan alles min worden, zei Kwetal, en hij bedoelde na tuurlijk dat dan de aarde vergaat, of zoiets. Maar de derde knop maakt alles ongedaan. Als ik die indruk, is alles weer zoals het was, en dan is Dorknoper ook weer terug. Dus ge woon de derde knop... Maar toen betrok hij. „De middelste knop is de eerste!", mompelde hij beteuterd. „Maar welke is dan de tweede? En de derde?" Dat was een moeilijke vraag, waarop hij niet direct een antwoord wist. En ook heer Ollie kon hem niet helpen, want die was juist die mid dag naar de rechtszaal geleid om verhoord te worden. „Een vreemde zaak", sprak de politierechter, toen de commissa ris klaar was met zijn proces-verbaal. „Getuige Bas heeft u betrapt op het laten verdwijnen van een broodjesmaaltijd. In welk verband staat dit tot de vermissing? Weet u waar de heer Dorknoper is, verdachte?" „N-nee", stamelde heer Bommel na lang nadenken. „Ik wou dat ik het wist, be-be- doel ik. Want hij zweeft me steeds door de gedachten en zijn honger knaagt aan mijn betere gevoelens, zodat ik mijn kelder heb leeggehaald." „Smoesjes!", riep Bulle Bas verontwaardigd. „Ik weet zeker..." „Orde in de rechts zaal", hernam de magistraat met verheffing van stem. „Er is niet voldoende bewijs voor de misdaad van verdachte Bommel. Hij dient onmiddellijk te worden vrijgelaten. Hebt u dat, griffier? Volgende zaak." Zo stapte heer Ollie even later opgelucht de zaal uit, gevolgd door de bewolkte politiechef." Dat bewijs zal er komen!", gromde deze. „Ik weet wat ik weet." door Bill Watterson ZAL IK JE EEN MOP VERTELLEN C 1993 Watterson/Distributed by Universal Press Syndicate De tapenade, het smeersel dat de kruidenboter uit de restaurants heeft verdreven, is een oorspronkelijke Proven- caalse specialiteit. Er bestaat geen duide lijk omschreven en min of meer officieel vastgelegd recept voor en dat is dan ook de reden dat de tapenades van restaurant tot restaurant en in de Provence ook van familie tot familie kunnen verschillen. In de Provencaalse tapenade moeten echter wel altijd kappertjes, ansjovis en zwarte olijven worden verwerkt. Voor 7 grote pot (inh. ca. 7 liter): 100 gram ansjovisfilets, uit blikje 4 dl melk 500 gram zwarte olijven, ontpit 50 gram kappertjes, uitgelekt 200 - 300 gram tonijn op olie, uit blikje, uit gelekt 3 - 4 teentjes knoflook, grof gehakt 3 eetl. limoen- of citroensap 1 theel. grove Provencaalse (kruiden) mosterd 2 dl olijfolie, extra vergine 1/2 dl extra zout (zwarte) peper eventueel 1 eetl. verse tijmblaadjes, grof gehakt Leg de ansjovisfilets in een zeef en spoel er een royale hoeveelheid koud water over. Laat de filets uitlekken en leg ze daarna in de melk om te ontzilten. Trek er een half uurtje voor uit. Spoel ze na het melkbad opnieuw onder koud water om alle zuivel- resten te verwijderen. Maak ze droog met keukenpapier. Leg de, eventueel in stukjes gesneden, ansjovisfilets samen met olij- De kustwatertemperatuur bedraagt bijna 21 graden en de matige wind waait uit het noordwesten, kracht 4. Het zicht is goed. DINSDAG Hoog water Laag water VM 12 AUGUSTUS uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 02.55 239 15.18 226 09.09 177 21.41 221 Terneuzen 03.16 263 15.36 249 09.38 189 22.07 232 Cadzand 02.29 232 14.51 218 08.46 170 21.18 211 Roompot Buiten 02.45 180 15.08 164 08.54 116 21.25 15! Roompot Binnen 04.21 157 16.35 140 10.24 104 22.55 111 Zierikzee 04.40 180 17.00 162 10.45 122 23.05 15! Krammersl. West 04.56 197 17.19 177 10.36 126 22.54 161 Hansweert 03.55 274 16.15 258 10.06 205 22.37 246 Stavenisse/Yers. 04.46 186 17.06 168 10.35 123 22.54 160 WOENSDAG Hoog water Laag water 13 AUGUSTUS uur cm uur cm uur cm uur M 221 Vlissingen 03.39 248 15.57 233 09.55 174 22.25 Terneuzen 03.55 271 16.15 256 10.19 185 22.51 23! 21! Cadzand 03.15 241 15.30 225 09.25 168 21.59 Roompot Buiten 03.28 187 15.48 169 09.33 111 22.05 15! Roompot Binnen 05.06 159 17.15 142 11.15 098 23.34 11! Zierikzee 05.30 184 17.45 165 11.20 116 23.55 161 Krammersl. West 05.43 202 18.03 180 11.26 118 23.46 165 21! Hansweert 04.34 281 16.58 263 10.48 200 23.18 Stavenisse/Yers. 05.25 190 17.46 171 11.15 115 23.51 162 L Lagedrukgebied H Hogedrukgebied -Ak zonnig Warmtefront ÉkA Samengesteld front zwaar bewolkt lichle sneeuw gjg matige sneeuw zware sneeuw jz - lichte regen 7V W zz matige regen 1030 zzz zware regen Isobaar Hans Belterman ven, kappertjes, in stukjes verdeelde to nijn, knoflook, limoen- of citroensap en mosterd in de mengkom van de keuken machine (food-processor) en laat deze zo lang draaien tot een vrij dik, niet al te fijn, mengsel is verkregen. Voeg er tijdens het draaien 2 deciliter olie beetje voor beetje (zoals bij mayonaise) aan toe. Proef de ta penade en voeg eventueel nog wat zout en/of (zwarte) peper toe en/of schep er 1 eetl. grof gehakte verse tijmblaadjes door. Doe alles over in een zorgvuldig schoon gemaakt pot. Strijk het oppervlak glad af en schenk er een laagje olie (1/2 dl.) op. Presentatie: schep de tapenade in kleine kommetjes en geef ze met stokbrood als een voorafje bij de maaltijd of presenteer ze bij rauwkost (cruditées). O 36 O VERWACHTING VOOR DINSDAGMIDDAG 12 AUGUSTUS^ Het is nog steeds heet in grote delen van Europa, maar geleide lijk lijkt vanuit het noordwesten enige tempering in zicht. Dit hangt samen met een langzaam naderende storing en dat be kent tevens een bescheiden toename van de kans op neerslag, zij het op beperkte schaal. Vandaag vallen met name een paa buien in de noordelijke regio's van de Britse eilanden en in delen van Noorwegen en Zweden. Morgen wordt op de Noordzee een buienzone gevormd. Elders in Europa is het or en veelal zonnig en zinderend warm. Maxima boven 35 9ra komen wijdverspreid voor in Frankrijk, Duitsland, Zwitserlan Spanje, Portugal en Italië. De meest extreme hitte manifeste zich nog steeds in Zuid en Zuidwest-Spanje. OK. EEN MAN KOMT EEN CAFE BINNEN NEE, WACHT, DAAR IS HIJ NOG NIET, TROUWENS, HET IS EEN SNOEPWINKEL. NOU JADOET ER NIET TOE. EEN CAFÉ KAN OOK WEL. IN DE BUURT VAN EEN CAFÉ. SNAP JE ENFIN, HIJ ZIET EEN HOND EN DIE ZEGT IETS GEKS. IK WEET NIET MEER WAT EN DIE MAN ZEGT DAN...EH... WEET IK OOK NIET MEER HET IS HEEL GRAPPIG. IK STEL 'T ME VOOR JA, DAN LACH JE JE SLAP. Middelharnis Tholen Middelbun A/lissi:p^en Oostburg Terneuzen Hulst Antwerpei ||j «MMsaa 26° Het wordt de komende dagen minder Door: Johan Rente warm in Zeeland en Noord-Brabant, maar aan het zomerweer komt nog geen einde. Ook de heersende droogte blijft aanhouden. Het aandeel wolken wordt wel groter, zodat de zonaanbidders die een wolkeloze lucht verlangen, naar andere oorden moeten trekken. De aanvoer van koelere lucht zal voor veel mensen een verademing zijn. Die koelte komt ook de dierenwereld ten goede. Vandaag moeten we bij die lagere tempe raturen denken aan 26 tot 30 graden in onze regio en dat is nog vrij warm. We beginnen vandaag met een mistbank en lage bewolking Naarmate de dag vordert komen er steeds meer opklaringen en dus zon, maar er ontstaan dan ook een paar stapelwolken. Het is onwaarschijnlijk dat zo'n wolk in onze provincies uitgroeit tot een bui. De wind waait daarbij uit het noordwesten en is matig, kracht) tot 4. Morgen draait de wind naar west en wordt het een graadje minder warm. Naast wolkenvelden is er nog veel ruimte voorde zon. Donderdag en vrijdag wordt het gevoelig minder warm met 23 of 24 graden. Bovendien kan er donderdag een buitje vallen, maar dat zal echt niet meer zijn dan een druppeltje. Naar het weekeinde toe lijkt de wind naar het noordoosten tot oosten te draaien en wordt wat warmere lucht aangevoerd. Deze lucht is ook droger, zodat het aandeel wolken afneemt en er dus meer ruimte komt voor de zon. Het wordt dan weer iets war mer met 26 of 27 graden. De zomer laat zich dus nog niet verdrijven. Dat is gunstig voor de vakantieganger, maar de droogte wordt een groter pro bleem. Nog veel zon ti? .29° IÏ5°; N 3 voor Minimumtemperatuur voor de komende nacbt woensdag donderdag vrijdag zaterdag weer vandaag op 6.24 onder 21.13 max. min. wind 23° 15° NW 4

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 2