Label voor echte mattentaart Volvo Gent schreeuwt om mensen Draadloos surfen bij hotel Arion AID let wel extra op commerciële hengelsportvissers 13 PZC bezoektijden ondernemend zeeland in detail agenda bronvermelding beeldrecht dinsdag 12 augustus 2003 o Postzegel Autoproducent schakelt eigen personeel in bij werving nieuwe arbeidskrachten Beveiliging {JéélanfE Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen te, IQ118I425000 dag. 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag overig bezoek 14.00-19.00 uur afd Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur enwoe.zaenzo 14.00-16.30 uur afd IC/CCU en Stroke unit CVA dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Oosterscheldeziekenhuis sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): dag. 14.30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur Lindenhof revalidatie 'iGravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 mat/m vrij: 14.00-21.00 uur zaten zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetingetel. (0113) 267000 woe,zat en zo 14.00-21.00 uur maa, din, don en vrij 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535PATerneuzen tel.10115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00-20.00 uur; afd.Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00- 16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14-14.30 en 19-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Överflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel.(0187)607 3 00 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel.10164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30*16.00 en 18.30-20.00 GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel.10164) 289100 «oensdag, zaterdag en zondag '3.00-17.00 uur Botterdam AZR-Dijkzigt Dr.Molewaterplein 40 3015GD Rotterdam tel.(01O) 4639222 (voor inlichtingen bezoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr.Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam «1.1010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00 '2.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniél den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel.(010)4391911 bag. 16.00-20.00 uur Belg. ie Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Huddershoveiaan tel. 10032)50 452111 bag, 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel.(0032)50 369111 bag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en bartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 bag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 ®0Edegem, tel. (0032) 3 8213000 bezoekuren: werkdagen 16.00- 2D.0O uur, weekend en feestdagen 14.00-20.00 uur. A'd. B1 (cardiologie) dag. 16.00- 7.30en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30. De Provinciale Zeeuwse Courant waarin opgenomen de Mlddel- burgsche, Vlissingsche, Goesche so Breskensche Courant, Vrije temmen en de Zierikzeesche meuwsbode - is een onafhankelijk egblad, dat zich niet bindt aan le- "ensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij- ?e factie van de Provinciale eeuwse Courant maakt naast de ei- n'euvvsgaring gebruik van de "eigende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), IAMd?66" Neder|ands Persbureau ™"P|. Associated Press (AP), Bridge, eutsche Presse Agentur (DPA), IRTniCBFrance Press ,AFP)' Reuters Belga en European Press-pho- 10 Agency (EPA). bpBirtb''Catiereohten van werken van lui e en|~8 l<unstenaars aangesloten n.Men GlSAC-organisatie zijn gere- met Beeldrecht te Amstelveen. door Kris Naudts Heel wat mensen krijgen een punthoofd van de Europese regelgeving. In het Oost-Vlaam se Geraardsbergen daarentegen verwachten ze er alle heil van. Het plaatselijke gebak, met na me de mattentaart, wordt be dreigd door imitatie die aan alle kanten opduikt. De eerbied waardige Broederschap van de Geraardsbergse Mattentaart wil daar paal en perk aan stel len. Een Europese erkenning in de vorm van een label moet na makers de voet dwars zetten. Geraardsbergen, dertigduizend inwoners, gelegen op de taalgrens met het Waalse Hene gouwen, is nooit een doodge woon provinciestadje geweest. De rijke geschiedenis voert te rug tot de vroege middeleeu wen. De stad, gelegen aan de ri vier de Dender, werd gebouwd tegen de flanken van de Ou- denberg, in wielerkringen beter bekend als de Muur van Ger aardsbergen. In de dertiende en veertiende eeuw was het een van de belangrijkste steden van Vlaanderen. De Sint-Adriaans- abdij straalde ooit macht en rijkdom uit. Plaatselijke toeris tische promotors prijzen hun stadje aan als 'de parel van de Vlaamse Ardennen'. Voor het stadhuis plast Manneken Pis dag in dag uit zijn stenen bakje vol. Wee de onverlaat die durft te verkondigen dat het enige echte Manneken Pis in de hoofdstad Brussel staat. Dan krijg je de ware Geraardsberge- naar te horen. Hij/zij zal je te rechtwijzen en voorwaar ver tellen dat het Manneken van Geraardsbergen het oudste van België is. En dus het enige au thentieke. In Geraardsbergen vechten ze graag voor hun zaak. Dus ook als er dreiging komt voor de mattentaart, ook wel de Roem van Geraardsbergen genoemd. De naam 'matte' komt al in de middeleeuwen voor in Vlaamse, Franse en Duitse dialecten en betekende altijd geronnen of gestremde melk; wrongel dus. Aanvankelijk was het een lek kernij die op boerenhoven werd vervaardigd. In de negentiende eeuw gingen de bakkers van Ge raardsbergen de mattentaart Echte mattentaart uit Geraardsbergen, in zijn huidige ronde verschijningsvorm. foto Bureau voor Toerisme Oost-Vlaanderen commercialiseren. Uit de schoot van de lokale bakkersbond werd 25 jaar geleden de Broe derschap van de Geraards bergse Mattentaart geboren. Doelstelling: de kwaliteit en be kendheid van de delicatesse be vorderen. Matten taarten maken doe je met bladerdeeg, boter, volle melk, karnemelk, eieren, suiker, een snuifje zout en enkele drup pels amandelessence. Iedereen kan ze eigenlijk maken. „Dat is precies het probleem", zegt R. Flamant, voorzitter van de Broederschap. „Op heel veel plaatsen in België worden mat- tentaarten gebakken en ver kocht. Soms zijn die lekker, soms niet. Toen de mattentaart meer en meer bekendheid kreeg, daagde ze overal op. Ik begrijp dat wel, maar het schaadt onze naam. Met een Europees label willen we een geografische be scherming van Geraardsbergen bekomen. Dat ze ook elders matten maken, kan ons niet schelen, maar ze mogen ze niet verkopen als Geraardsbergse mattentaarten, zoals zo vaak gebeurt. De bakermat ligt enkel en alleen in Geraardsbergen. De eerste sporen gaan terug tot de jaren 1300. Al was het in die tijd een vierkante taart in plaats van het ronde gebakje van vandaag. Kijk, in het promotiecentrum voor Oost-Vlaamse streekpro ducten in het Vleeshuis in Gent verkopen ze mattentaarten. Maar, die komen altijd uit Ger aardsbergen. Exporteren mag, als ze maar van hier komen. De Broederschap twijfelt er niet aan dat de bevoegde Europese instanties de beschermende maatregel zullen nemen. Fla mant: „We hebben een heel ste vig dossier ingediend, gestaafd met de resultaten van historisch onderzoek in het rijksarchief van Ronse." De voorzitter kan bij benade ring niet zeggen hoeveel mat tentaarten er jaarlijks de Ger aardsbergse ovens verlaten. „Dat is moeilijk te bepalen. Er is geen enkele bakker die me pre cies zal vertellen hoeveel hij er maakt. We hebben wel voldoen de aanwijzingen voor het enor me succes. Elk jaar organiseert de plaatselijke wandelclub hier een lange afstandswandeling. Daar komen zo'n zesduizend deelnemers op af die bij hun in- schrijvingskaart elk een taartje krijgen toegestopt. De wande laars kunnen er nadien nog bij kopen. Vorig jaar kwamen we aldus aan zestienduizend. Ik ken een boer met zeventig koei en die zijn hele melkproductie verkoopt om mattentaarten mee te maken. Die heeft geen last van quota". Europese erkenning betekent extra publiciteit voor Oost- Vlaanderens bekendste gebak. De Broederschap ziet erop toe dat de mattentaart op gezette tijdstippen in het nieuws komt. „In 2000 bakten we hier de grootste mattentaart ter we reld", weet Flamant. „We kwa men ermee in het Guiness Book. In 1985 prijkte de mattentaart op een Belgische postzegel, een tje van twaalf frank. Het was toen de allereerste keer dat een streekproduct een postzegel voorkwam." De liefde voor en de fierheid over de eigen delicatesse gaan in Geraardsbergen soms ver. Het stadsbestuur liet er enkele jaren geleden de verkeersboetes voor te hoge snelheid niet alleen uit drukken in toenmalige franken, maar ook in mattentaarten. Zo bedroeg de boete voor het over schrijden met 20 kilometer per uur van de toegestane 50 kilo meter per uur 5600 frank of 140 mattentaarten. De lokale bewindvoerders wilden er auto mobilisten aan het denken zet ten over wat men aan beters kon doen met het geld dat men ver loor aan verkeersboetes. door Wout Bareman GENT - De vestiging van de Zweedse autoproducent Volvo in de Gentse Kanaalzone onder vindt grote problemen bij de werving van achthonderd nieu we arbeidskrachten. Ten einde raad schakelt de autofabrikant het eigen personeel in bij de werving. Volvo breidt de pro ductie in Gent het komende jaar uit van 150.000 tot 270.000 voertuigen per jaar en heeft daarvoor 1300 extra productie medewerkers nodig. Tot nu toe werden er niet meer dan vijfhonderd gevonden. Bij de toeleveranciers is plaats voor zeshonderd nieuwe werkne mers. Volvo Gent heeft de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemidde ling (VD AB) en de uitzendbran- che ingeschakeld bij de speur tocht naar extra personeel. Volgens woordvoerder Mare De Mey van Volvo ligt het voor de hand dat ook in Zeeuws-Vlaan deren wordt geworven. „Voor zover mij bekend werkt bij ons al een flink aantal Zeeuws-Vla mingen; extra mensen van over de grens zijn zeker welkom." De werving van nieuw perso neel is al een klein jaar gaande. Vorig jaar oktober sloot Volvo daarvoor een contract met de VDAB. De directie van het Gentse arbeidsbureau sprak toen de verwachting uit dat er minstens 14.000 mensen zouden solliciteren. Maar ondanks de hoge werkloosheid in België lukte het tot nu toe niet alle 1300 vacatures te vervullen. De Zweedse autofabrikant is voor al op zoek naar productiemede werkers en onderhoudstechni ek Ze worden ingezet bij de pro ductie van de nieuwe Volvo- personenwagens S60 en V60, de opvolgers van de types S40 en V40, die in de vestiging van de fabrikant in Born werden ge produceerd. Met de verhuizing is een investering gemoeid van 420 miljoen euro. Volvo Gent biedt momenteel werk aan een kleine vierduizend mensen. Zij krijgen binnenkort in het kader van de wervings campagne een affiche mee en een sticker voor op de auto. Woordvoerder De Mey: „Als on ze medewerkers allemaal enke le mensen uit hun kennissen kring kunnen interesseren voor een job bij Volvo, hebben we die achthonderd vacatures zo inge vuld." Wie met succes een nieuw personeelslid werft, maakt kans op een leuke prijs. De Mey: „We gaan niet werken met bonussen enzo, maar mogelijk zullen we eens in de maand een prijs verlo ten." Volvo was ook al met een stand aanwezig op de Gentse en Lo- kerse Feesten. Damesmodewinkel Only heeft een vestiging geopend in Vlis singen. De winkel - die ook een zaak heeft in Goes - richt zich met de collectie op meisjes van 15 tot 25 jaar. Eigenaar van bei de zaken is R. de Waal. „Only is een Deens bedrijf. Maar niet el ke winkel is hetzelfde. Elke zaak heeft een andere uitstra lingenzijn eigen inbreng in de te voeren collectie." De rubriek Ondernemend Zeeland staat onder redactie van Jeffrey Kutterink. Vra gen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aangeboden aan de redactie van de PZC, postbus 31, 4460 AA Goes; fax: 0113-315669; e-mail: redactie®pzc.nl. door Jeffrey Kutterink VLISSINGEN - Wie in Vlis singen draadloos wil internet ten met laptop of pda {perso nal digital assistantkan terecht bij het Arion Hotel. Het heeft zich daartoe aange sloten bij het netwerk van Swisscom-eurospot. Hotel Ar- neville in Middelburg, net als Arion behorend tot het Am- rath-concern, volgt over een maand. Een jaar of vijf geleden bood Arion voor het eerst internet aan. „De internetzuil stond in de hal van het hotel", herin nert directeur J. van Damme zich. „Het was een samenwer king met Zeelandnet. Vijf mi nuten kostte vijf gulden. Veel geld, want de verbinding was niet erg stabiel. Soms zag je bij wijze van spreken minuten lang dat draaiende wereldbol letje in het scherm zonder dat er iets gebeurde." Door draadloos internet aan te bieden (via de IEEE 802.11b standaard), hoeven geen ka bels door het hotel te worden getrokken, noemt Van Damme als één van de voordelen. Ver der kan iedereen die het wil er gebruik van maken en is het systeem niet alleen in de ka mers beschikbaar, maar ook op het terras en zelfs op de boulevard voor het hotel. „Het is net als met het restau rant en het terras, voor ieder een toegankelijk. Dat geldt ook voor de nieuwe jung- lestoelen. Stoelen waarin heerlijk onderuit kan genieten van het uitzicht op zee", voegt Van Damme er tussendoor aan toe. Het draadloos internetten is niet gratis. Mensen die er ge bruik van willen maken, kun- Draadloos internetten in een junglestoel op het terras van het Arion Hotel in Vlissingen. foto Lex de Meester nen een kraskaart met gebrui kersnaam en wachtwoord kopen bij de balie. Er zijn kaarten te koop voor toegang van 15 minuten (vijf euro), twee uur (negen euro), 24 uur (29 euro), zeven dagen (65 euro) en 30 dagen (115 euro).Vanaf september zijn aan de balie ook de antennes voor laptops verkrijgbaar wi- reless-lan-kaarten). Elke laptop of pda voorzien van de mogelijkheid om draadloos te internetten kan bij het Arion hotel alleen verbinding krijgen met de website www. swisscom-euro spot.com. Wie op die site de ge bruikersnaam en het wacht woord intypt die staan vermeld op de kraskaart, wordt de rest van het internet ook toegankelijk gemaakt. Vanaf dat moment kunnen ge bruikers niet alleen internet ten, maar ook e-mailen en eventueel verbinding maken met het bedrijfsnetwerk Arion maakt voor de internet verbinding gebruik van ADSL en niet van kabel. Voor beveili ging van de verbinding moeten mensen zelf zorgen. Immers, de gegevens die draadloos worden verstuurd, kunnen in principe door anderen worden opgevangen. Veel vraag was er tot nog toe niet naar de mogelijkheid om draadloos te surfen. Maar Van Damme hoopt dat naar mate de service bekend wordt, er ook meer gebruik van wordt gemaakt. „Het is net als met de Kermit-telefoon jaren gele den. Mobiel bellen kon toen slechts op een paar plekken, zoals bij benzinestations. Nu is dat met draadloos internet ten ook, en straks is het heel normaal en kan het overal." Hotel Arneville in Middelburg wordt in september met het systeem uitgerust. EVENEMENTEN GOES RK Maria Magdalenakerk, 11.00 uur: Concert door jongenskoor van de Zeeuwse Koorschool; GROEDE De Twee Duiven, 21.00 uur: Zomervoorstelling door Adrie Ooster ling; GRIJPSKERKE - Imkerij Poppendamme, 14.00-19.00 uur: Historische oogstde- monstratie met 23 Zeeuwse trekpaarden met aansluitend een openluchtspel; Galerie De Osseberg, 20.00 uur: Mode show met creaties van Maria Verboom; MIDDELBURG Nieuwe Kerk, 20.00 uur: Concert door organist Klaasjan Mulder; OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 16.30 en 19.00 uur: Roofvogel show; RITTHEM Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging en geschiedenis van het Fort; 19.30-21.00 uur: Rondleiding door natuurgebied Rammekenshoek o.l.v. gids; ZIERIKZEE Balie, 8.30 uur: Kinderrom melmarkt in kader Maritieme Dagen; Centrum, 10.00 - 16.00 uur: Maritieme Dagen; Havenplein, 12, 13.15, 14.30, 15.45 en 16.30 uur: Optreden studentenfolklore- ensemble Karousel; ZOUTELANDE - Catharinakerk, 19.00 uur: Miniconcertdoor Jannyen Hanneke Lous; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, Lara Croft 2: 14.00 en 20.00 uur; Terminator 3: 20.00 uur; Agent Cody Banks; 14.00 uur; Cinemactueel, Lara Croft 2: 14.00, 18.45 en 21.15 uur; Daddy Day Care: 14.00 en 18.45 uur; Bruce Almighty: 18.45 uur; Schippers van de Kameleon: 14.00 uur; Terminator 3: 21.15 uur; Samsara: 20.30 uur; MIDDELBURG Schuttershof, Habla con Ella: 20.00 uur; VLISSINGEN Cine City, Lara Croft 2: 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Wrong Turn: 21.45 uur; Daddy Day Care: 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Agent Cody Banks: 13.45 uur; Terminator 3: 16.15, 19.00 en 21.45 uur; What a girl wants: 16.15, 19.00 en 21.45 uur;Sinbad: 16.15 uur; Charlie's Angels: 13.45, 19.00 en 21.45 uur; Bruce Almighty: 13.45, 19.00 en 21.45 uur; Schippers van de Kamele on: 13.45, 16.15 en 19.00 uur; Knorretjes grote film: 13.45 en 16.15 uur; TENTOONSTELLINGEN AARDENBURG-GaleRichel, 13.00-18.00 uur: Ei-gen-aard-ig 2003, beeldende kunst, gedichten en verhalen (t/m 15/9); BERGENOPZOOM Interium,9.00-17.00 uur: Technieken op papier, beelden, schilderijen en objecten van diverse kun stenaars (t/m 5/9); BRUINISSE Oudheidskamer, 14.00- 17.00 uur: Oude doopjurken (t/m 30/9); BURGH-HAAMSTEDE Bewaerschole, 13.30-16.30 uur: Hedi Bogers, beelden en schilderijen (t/m16/8); De Burghse Schoole, 11.00-16.00 uur: Passie van een schoolmeester en verza melen als hobby (t/m 31/10); CADZAND - N.H.Kerk, 14.00-17.00 uur: Aquarellen en werken in pastel van 20 amateurkunstenaars (t/m 31/8); DOMBURG - Duingalerie,12.00-21.00 uur: Beelden en schilderijen van Kaut- zinski, Pronk en de Graaf (t/m26/10); Galerie Het Noorderlicht, 14.00-19.00 uur: Schilderijen, tekeningen en aquarel len van Belgische en Nederlandse kun stenaars (t/m 7/9); Museum MarieTakvan Poortvliet, 13.00- 17.00 uur: Vaarzon Morel; een schilders familie (t/m 2/11); DREISCHOR - Museum Goemanszorg, 10.00-17.00 uur: Op D'Ostie, boerderijen op Schouwen-Duiveland door de eeu wen heen (t/m 31/12); GOES - Galerie Atelier de kaai, 9.00-16.00 uur: José Murre 8< Sia Braakman, schil derijen keramiek (t/m 31/8); Lunchcafé Stadhuis, 9.00-18.00 uur: Co- by Minnen, schilderijen (t/m 30/8); GRIJPSKERKE - Imkerij Poppendamme, 10.00-20.00 uur: De geschiedenis van het ringrijden, fotoexpositie; Galerie De Osseberg, 14.00-17.00 uur: Kunst/Mode/Kunst, werk van diverse kunstenaars (t/m 6/9); GROEDE - Lutherse kerk, 13.00-17.00 uur: Schilderijen (gemengde technieken) van Flip Schra- meijer (t/m 25/8); HEINKENSZAND Informatiecentrum Zeeuwse schaapskudde, 11.00-16.00 uur: Marian Aerssens, collages (t/m31/10) en expositie over de geschiedenis, bloemdijken, flora en fau na van Zuid-Beveland; HOEDEKENSKERKE De Pluimweide', 11.30-16.30 uur: Klompen maken van vroeger tot nu (t/m 31/8); KAPELLE Gemeentehuis: 9.00-13.00 uur: Het Kofferproject van de Zeeuwse Kunstkring (t/m29/8); KATS - Zeeuwse Rozentuin, 10.00-17.00 uur: Werk van Bert Frijns, Leen Quist, He- lene Briels en Joseph Cals (t/m 15/9); MELISKERKE Zijdemuseum, 10.00- 17.00 uur: Books of Dreams, werk van Pat Hodson en Dutch Embroidery, werk van textielgroep Steekplus (t/m 27/8); MIDDELBURG - De Drukkery, 9.00-18.00 uur: Illustraties van Lex Maes; Ludmilla Kalmaeva foto's; Schilderijen Vaarzon Morel (t/m 28/8); Galerie Caesuur, Travel Scape> flatland office, foto's van Kris van Dessel (t/m 6/9); Kunstuitleen, Balans 17, 9.00-17.00 uur: Duo-expositie Romijn/Paalvast (t/m 6/9); Lange Jan/Wandelkerk, 10.30-17.00 uur: Jeltje Hoogenkamp, schilderijen (t/m 26/9); Nieuwe Kerk, 10.30-17.00 uur: Mensen op drift, beelden van Imy Baron en Wicky Nobels (t/m 12/9); Roosevelt Study Center, 11.00-12.30 en 13.30-16.30 uur: Foto-expeditie De prai- rieschool van John Martin Campbell (t/m 31/10); Vleeshal en Kabinetten van de Vleeshal, 13.00-17.00 uur: The Royal art lodge, Ask the dust, Wayne Baerwaldt en Joseph R. Wolin (t/m 31/8); Zeeuws Archief, 9.00-17.00 uur: Typisch Zeeuws??, Zeeland Migratieland (t/m 10/1); OOSTKAPELLE Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-18.00 uur: Dagroofvogels (t/m 2/11); Hocus, pocus, pats, over krui den en heksensabbats (t/m 31/8); PAAL - Atelier De Paaien, 13.00-18.00 uur: Peter van Nes, martitieme aquarel len (t/m 31/8); RENESSE Blikmuseum, 10.00-12.00 uur: Verzamelingen, van sleutelhangers tot mini-Citroëns t/m 31/8); RETRANCHEMENT 't Zwin, 10.00-17.00 uur: Collectie inheemse vogels op post zegels (t/m 3/11); RITTHEM Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Magdeleen van Eersel, Endimions, installaties (t/m 26/10), expositie cursis ten Theo van Doesburgcentrum (t/m 27/8); ST ANNA TER MUIDEN - Streekland- bouwmuseum, 13.30-17.00 uur: Oude boerderijen en stiekeme slopers (t/m29/9); TERNEUZEN - Galerie Contrast, 14.00- 17.00 uur: Johnny Beerens en Jo Fas- saert, schilderijen (t/m 31/8); Grote kerk, 9.00-17.00 uur: Expositie beelden (t/m 31/8); Passerelle stadhuis, 9.00-17.00 uur: Werk van 8 jonge fotografen (t/m 22/8); VEERE - Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: Heel de wereld trekt naar Veere en Noodboerderijen op Wal cheren (t/m 1/11); Grote Kerk- 11.00-17.00 uur: Dora Dolz, schilderijen, glas, vazen en tapijten (t/m 31/8); VLISSINGEN - Zeeuws MuZeeum, 10.00- 17.00 uur Malleboten, werken van Jan Sanders, ZIERIKZEE - Burgerweeshuis, 11.00- 17.00 uur; Zomertentoonstelling Neder lands plastiek (t/m 24/8); Galerie De Hase, 13.00-17.00 uur: Zomer buiten, zomer binnen, Marja de Lange; Stadhuismuseum, 10.00-17.00 uur 'Over sloten, duinen, Schouwen-Duive land', Marinus van Dijke (t/m 31/8); ZOUTELANDE Catharinakerk, 19.30- 21.00 uur: Oude foto's en ansichten van Zoutelande (t/m 26/8); Galerie Baptist Amandus, 13.00-19.00 uur: Beelden van Hans van Tilburg, aqua rellen van Hans van Almekinders (t/m 14/9); HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767 (dag en nacht bereikbaar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma.,wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800-0432 (gratis), dag. van 14.00- ^O.OO uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tet. 0118-638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118-623817 (dag. 10.00-22.00 uur); Palazzoli Huis, voor mensen met kanker. Oranjeplein 41Oost-Souburg(geopend di., wo. en do. 14.00-16.00 uur): tel. 0118- 413932; Hulst, Steenstraat 5-7, (geopend di. en do. van 14.00-16.00 uur): tel. 0114- 371160; Terneuzen, Churchillaan 1200 (geopend ma. en wo. 14.00-16.00 uur), tel. 0115 678910. Dierenambulance Dierenbescherming afd. Noord- en Midden-Zeeland, tel. 0900-7673437. door Harmen van der Werf DEN HAAG - Hengelsportvis sers die vis verhandelen, kun nen op extra aandacht rekenen van de Algemene Inspectie dienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De AID doet steekproefsgewijs controles en treedt op, aldus LNV-ministcr Veerman, 'waar nodig en waar mogelijk'. Veerman antwoordt dit op schriftelijke vragen van het Zeeuwse WD-Kamerlid J. Ge luk. Hengelsportvissers mogen vis voor eigen gebruik aan wal brengen, maar ze mogen de ge vangen vis niet verhandelen. Dat is alleen toegestaan voor vissers met een officieel geregi streerd vaartuig én met visrech ten. Gealarmeerd door berichten dat een groep hengelsportvis sers die regels aan haar laars lapt, stelde Geluk in juni al Ka mervragen. Hij deed dat vorige maand opnieuw, mede naar aanleiding van een reportage in onder meer deze krant over vis- aanlandingen door sportvissers op Neeltje Jans in de Ooster- scheldekering. De AID zou onvoldoende mens kracht hebben om deze 'sport visactiviteiten' te controleren, stelde toenmalig AID-woord- voerder R. Hageman in de re portage. In antwoord op de nieuwe vra gen van Kamerlid Geluk be strijdt minister Veerman dat dit betekent dat de AID de handel in vis door sportvissers onge moeid laat. De AID controleert wel degelijk, volgens de be windsman, 'al zal er altijd een spanning blijven bestaan tussen de gewenste en feitelijke inzet'. Tegelijkertijd geeft hij aan dat de inspectiedienst bekend heeft gemaakt dat zij 'extra aandacht zal besteden aan de herkomst van op visveilingen aangeboden vis'. Of dit is gebeurd onder de poli tieke druk, meldt Veerman niet. Hij blijft bij zijn al eerder inge nomen standpunt dat individu ele sportvissers en sportvissers organisaties hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En hij wil op vrijwillige basis tot afspraken komen over maximale hoeveelheden te van gen vis. Veerman citeert het regeerak koord van het tweede kabinet- Balkenende om deze keuze te motiveren: 'De overheid kan wetten en regels niet handhaven als burgers en bedrijven zich daarvoor niet in de eerste plaats zelf verantwoordelijk achten'. De AID heeft inmiddels naar de situatie op Neeltje Jans geke ken, laat woordvoerder L. Steens weten, maar de resul taten zijn nog niet bekend. „Waar mogelijk treden we op", meldt hi j,Het is echter geen ge- makkelijk onderwerp, want is een sportvisser die vis verkoopt aan zijn buurman nou commer cieel bezig of niet

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 29