PZC Met ANGO kom je tot je recht! Ik ben vaak benauwd. Wie helpt mij daarmee om te gaan? Astma Fonds Gehandicapt of chronisch ziek? S. M. OVERTOOM dinsdag 12 augustus 2003 bl] Met ANGO kom je tot je recht! Tel Geef om vrijheid I Ja, ik steun Amnesty International KI AM NE STY Egg International "Honderdduizenden arbeidsgehandicap ten zijn ten onrechte afgeschreven. Zij kunnen werken en willen werken. Maar dan moet er wel passend werk voor ze zijn. Plus inkomenszekerheid als het echt niet langer lukt. Ik wil zeggenschap over mijn leven. Ik sta niet graag aan de kant. Dus ben ik ANGO-lid." De Algemene Nederlandse Gehandicap ten Organisatie (ANGO) is de grootste algemene belangenorganisatie van, voor en door mensen met een handicap of chronische ziekte. Of het nu gaat om juridische ondersteuning, belastingterug- gave, uitkeringen, zorg en hulp, woning aanpassingen, vervoer of lotgenoten contact... Kom op voor je rechten. Word ook lid van ANGO! JP|§ Astma Fonds advieslijn Bel: 0800-2272596 (gratis) Rectificatie Moeders gaan - maar sterven niet Verdrietig, maar vol herinneringen aan haar liefde voor haar gezin, hebben wij afscheid moeten nemen van onze moeder CHRISTINA ELISABETH NIEUWELINK weduwe van M. P. N. M. Dooms 23 mei 1926 t 8 augustus 2003 Terneuzen: Ella en Hans Terneuzen: Pieter en Mariette Ossenisse: Hans en Sabine en kinderen Biervliet: Christa en Leen Terneuzen: Margriet Churchilllaan 1012 4532 JH Terneuzen De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op woens dag 13 augustus 2003 om 11.00 uur in crematorium "Terneuzen", Bellamystraat 28c te Terneuzen. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren. Wilt u, indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, deze kennisgeving als zodanig beschouwen. Met droefheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van ons lid STIEN DOOMS-NIEUWELING Bestuur, dirigenten en leden Chr. Zangvereniging De Lofstem, Terneuzen Op 10 augustus 2003 ging van ons heen mijn lieve vrouw, onze steeds zorgzame moeder en grootmoeder JANNY VAN HOORN-DE RONDE Sirjansland, t Zierikzee, 28 februari 1909 10 augustus 2003 Zierikzee: C. M. van Hoorn Wissenkerke: Christoffel en Jacqueline Christine Ivan Vera Reinhilde Rosa Elmar Inge 't Veld: Joiine en Jan Leanne en Marcel Hayke Onze dank gaat uit naar de medewerkenden van "Oosterschelde Thuiszorg" en "De Wieken" voor de liefdevolle verzorging. Jannewekken 12 4301 HH Zierikzee Haar lichaam zal in stilte, in familiekring, aan de aarde worden toevertrouwd. - Condoleance graag schriftelijk Geen bezoek aan huis Geen bloemen De Heer is mijn Herder en Jezus mijn licht. Je moeder blijft je moeder, zo eigen en vertrouwd. Je wilt haar niet graag missen, omdat je van haar houdt. Maar eens dan komt de dag, dat je haar moet laten gaan. Je verstand zegt dat het goed is, maar in je ogen blinkt een traan. Met dankbaarheid, omdat we haar zolang in ons midden mochten hebben en bedroefd omdat ze nog zoveel voor ons betekende, delen wij u mede, dat van ons is heengegaan onze zorgzame moeder, lieve oma en overgrootmoeder ANTJE VAN DER LINDEN-VAN PROOIJEN sinds 8 juni 1988 weduwe van Pleun van der Linden 16 oktober 1915 10 augustus 2003 's-Gravendeel: W. van der Linden J. van der Linden-de Baat Anka en Jaap Piet en Anita Heinkenszand: P. van der Linden W. van der Linden-Kuyper Kitty en Ferry Jasper Menno Kiki Rianne en Edwin Sven Twan Wij danken het personeel van Zorgcentrum Poelwijck, van beneden en boven, voor de liefdevolle en professionele verzorging. Correspondentieadres: Kerkdreef 5, 4451 AD Heinkenszand De uitvaartdienst zal plaatshebben donderdag 14 augustus om 11.00 uur in rouwcentrum Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder, waarna we moeder omstreeks 12.00 uur zullen begraven op de Algemene Begraafplaats te Heinkenszand. Voor aanvang van de dienst is er vanaf 10.30 uur gele genheid om afscheid te nemen. Na de begrafenis wordt u in de gelegenheid gesteld de familie te condoleren in voornoemd rouwcentrum. Indien u geen rouwkaart ontvangen heeft, gelieve u deze advertentie als zodanig te beschouwen. Lieve OMA Bedankt voor alle fijne jaren, Wij zullen je missen. Ineke, Jackie en Dion Jan, Kitty, Dinja en Gwen Lia, Mark, Amy en Sharon Ilse, Jos, Dylan (C) en Brian Begrafenis- en CremaUeverzorging OVERTOOM-GROEN Badhuisstraat 37 4381 LN Vlissingen Telefoon 0118 - 413417 - 412772 Rouwcentrum. Van Dishoeckstraat 620 Stil ging je heen, lang heb je verwacht. Op het laatst weinig gesproken, maar wel veeL gedacht. Je bent nu daar, waar je rusten mag. Na een goed leven, maar met lange en moeizame laatste jaren, nemen we droef en vredig afscheid van onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overoma JULMA MARIE DE WEVER weduwe van Louis Scherbeijn Geboren te Hoofdplaat op 22 januari 1913 overleden in 'Ter Schelde' te Breskens op 11 augustus 2003 Oost-Souburg: Pol en Madeleine Scherbeijn-Biensma Christine f en Frans Martijn, Roelie Vlissingen: Irma en Arnold de Paauw- Scherbeijn John en Astrid Linda, Christa Ria en Niek Imke, Anouk Eric en Nathalie Natasha, Dennis Tamara, Jaimy Middelburg: Emmy Scherbeijn Charles van Pamelen Luc Mike Lilian Jessica Ruud en Corine Bas, Tim Vlissingen: Wies en Cor Maas-Scherbeijn Monique en Niek Kevin, Michael Hoofdplaat: Benny en Nicole Scherbeijn-De Vriese Nico en Theuni Leslie Remco en Sebelia Breskens: Johan en Dini Scherbeijn-Jongman Monique en Rudy Nick Ilona en Frank Met dank aan H.H. Doktoren v. d. Maas en Balliêre en personeel van het Woonzorgcentrum 'Ter Schelde' te Breskens. 11 augustus 2003. Correspondentieadres: Deltastraat 20, 4513 AW Hoofdplaat De uitvaartdienst wordt gehouden op vrijdag 15 au gustus a.s. om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. Eligius te Hoofdplaat. Aansluitend de crematieplechtigheid in het crema torium, Bellamystraat 28c te Terneuzen. Na de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de aula van het crematorium. Zij die door onvoorziene omstandigheden geen rouwbrief hebben ontvangen gelieven deze adver tentie als zodanig te beschouwen. In Memoriam HENDRIK VAN DEN BOOGAART 12-08-98 t 12-08-03 Vlissingen: Lena van den Boogaart-Steketee Paula Rob Christiane 12-08-1999 Lieve ROWI 12-08-2003 Het is al weer 4 jaar geleden. Wij hier, jij daar. Verdriet wordt steeds meer gemis. Maar de vraag blijft waarom het zo is. Liefs, papa en mama 0f het nu gaat om juridische ondersteuning, belasting- teruggave, uitkeringen, zorg en hulp, woningaanpassingen, vervoer of lotgenotencontact... Kom op voor je rechten! Word ook lid van ANG0! 3800 AW Are* ■i flllllP' ïfÉII;,;.. lip Ittv lift We hopen op een bijdrage van 4,50 per maand, maar u kunt al lid worden vanaf 10,00 per jaar. ik machtig Amnesty International f_J 4,50 per maand U anders, nl. per maand/jaar* af te schrijven van mijn rekeningnummer l l 1j f; j .1 JV1 - I Naam/voorlettersO m L.J v t-iffici.:: y]iv:tvji w Postcode/woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum Datum 'Doorhalen wat niet van toepassing is, (JiJlllfl! Wij willen u graag informeren over de besteding van uw giften. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aangeven via onderstaand adres of telefoonnummer. Stuur deze bon in een envelop naar: Amnesty International, Antwoordnummer 10840,1000 RA Amsterdam, (postzegel mag, hoeft niet). Of bel (020) 626 44 36 of kijk op www.amnesty.nl Support our fight for human rights Vrijheid is voor u vanzelfsprekend. In veel te veel landen is diezelfde vrijheid echter helemaal niet zo van zelfsprekend. Nog steeds worden overal ter wereld dagelijks mensenrechten geschonden. Amnesty International doet er al meer dan 40 jaar alles aan om dat tegen te gaan. En met succes. Zo hebben na snelle acties talloze mensen hun vrijheid herkregen en hebben we vele martelingen kunnen voorkomen. Voor ons werk zijn we volledig afhankelijk van u. Er is al veel bereikt. Maar er moet helaas nog veel meer gebeuren. Steun Amnesty. Nü. Want ook vandaag rekenen er mensen op Amnesty die niet tot mor gen kunnen wachten. Wi 10? Geef mij maar een geschikte baan! O L Postbus 850, 3800 AW Amersfoort Tel. (033) 465 43 43 Fax (033) 465 43 53 Internet: www.ango.nl E-mail: info@ango.nl Luchtwegklachten roepen vaak veel vragen op. De medewerkers van de Astma Fonds advieslijn kunnen u op weg helpen. Met heldere informatie en praktische adviezen. Zo nodig krijgt u extra steun van een telefonische coach. Zodat u voldoende 'bagage' hebt om verder te kunnen. informatie, coaching en adviezen op maat voor iedereen die te maken heeft met astma of C0PD (chronische bronchitis en longemfyseem) werkdagen 10-14 uur advieslijn@astmafonds.nl postbus 5, 3830 AA Leusden www.astmafonds.nl IS

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 24