PZC Damster Chub traint in zwembad Geen heksenjacht op de Schwalbe P Letitia Vriesde en het raadsel van twintig kopjes sterke koffie uitslagen w agenda wb 1 dinsdag 12 augustus 2003 Walter Bek wint race Expi-klasse FC Dauwendaele verdedigt titel Zwemtocht langs de kust is in trek Twintig liter koffie Wereldkampioen Tansykkoujina wint eerste wedstrijd op SNS Zeeland Open Creatief Voordeelremise Fortis oefent tegen Futura en TOP Sassenheim Stefan Hage dertiende in WK-wedstrijd Aanstichters Suriname kan het niet geloven door Fardau Wagenaar DEN HAAG - Ze willen en kun nen het niet geloven in Surina me. Atletiekheldin Letitia Vriesde zou doping hebben ge bruikt (cafeïne) en moet de gou den medaille die ze op de Pan- Am Spelen won waarschijnlijk inleveren. In haar vaderland heerst de twijfel. Ze is terug in Nederland, aange slagen en ontstemd. Zondag vertrok Letitia Vriesde (38) van de Dominicaanse Republiek om het dopingcircus te ontvluch ten, gisteren kwam ze thuis in Hoogvliet. Ze hield zich schuil, wilde niet praten. Daarom deed ze gisteravond via het bureau Global Sports Communication een schriftelijke verklaring de deur uit. Daarin verklaarde ze niet te we ten hoe de grote hoeveelheid ca feïne in haar urine is gekomen. Volgens haar moet het door kof fie en voedingssupplementen komen. „De supplementen ge bruik ik al meer dan drie jaar. Ik ben regelmatig gecontroleerd en er is nog nooit eerder een te hoog cafeïne-gehalte vastge steld." De gouden plak ligt nog op de keukentafel in Hoogvliet. Zolang de atlete niks hoort van de officiële instanties, blijft-ie daar.,Er is nog steeds niets dui delijk." In Suriname is intussen het gro te gissen begonnen. In de super markt, op straat... Elke Surina- VALKENSWAARD - Walter Bek heeft in Valkenswaard een nationale wegrace voor 50cc- motoren gewonnen. De 17-jari ge racer uit Hoedekenskerke reed mee in de Expi-klasse. De wedstrijd telde mee voor het NK. In het klassement voor het NK staat Bek na twee wedstrijden op de derde plaats. Paul de Bruyne uit Nieuwerkerk werd in Valkenswaard zevende in de Standaard-scooter A-groep. MIDDELBURG - FC Dau wendaele verdedigt deze week zijn titel in het Middelburgs kampioenschap voetbal. Vanaf vanavond spelen vijf clubs weer om die eer. De finale is zaterdag. r Zeelandia Middelburg en MZVC openen de titelstrijd vanavond om 18.45 uur op het kunstgrasveld vari FC Dau wendaele. Daar worden ook de overige wedstrijden gespeeld, omdat de andere voetbalvelden in Middelburg vanwege de droogte zijn afgekeurd. Om 20.30 uur is vervolgens het duel Jong Ambon-Nieuwland. Morgen komt om 19.00 uur de titelverdediger in actie. FC Dauwendaele speelt dan tegen Nieuwland. Donderdag staan de laatste twee voorrondewed strijden op het programma: FC Dauwendaele-Zeelandia Mid delburg (18.45 uur) en MZVC- Jong Ambon (20.30 uur). Komende zaterdag spelen de nummers drie, vieren vijf van de voorrondes tegen elkaar. De nummers één en twee ontmoe ten elkaar daarna om 16.00 uur. ZOUTELANDE - De jaarlijkse zwemtocht van Westkapelle naar Zoutelande begint steeds meer in trek te raken bij de wed- strijdzwemmers. Voorheen wa ren het de triatleten die de toon aangaven bij de wedstrijd die vandaag gehouden wordt, maar nu is er een gezonde rivaliteit tussen de triatleten en de wed- strijdzwemmers. Ronnie Babijn uit Terneuzen is de triatleet waarop de wed strijdzwemmers vandaag jacht zullen maken. Uit Koewacht komen Niek en Carmen de Ridder, uit Vlissin- gen Cyntia Potin, Miek van Dort en Yaus Lekatompessy en uit Breskens Ryan Verplanke, Jea- nine Faes, Robin Dellaert en Tonny Vinke. De start is om 13.00 uur bij de radarpost van Westkapelle. De finish ligt bij de boulevard van Zoutelande ter hoogte van de badmeesterspost. De eerste deelnemers binnen het halfuur in Zoutelande op de kant staan, omdat er een sterke stroming wordt verwacht in verband met het komende springtij. Er zijn al dertig voorinschrij vingen binnen en er kan nog tot 12.15 uur worden ingeschreven in de kantine van voetbalver eniging De Meeuwen aan de Westkapelseweg in Zoutelande. mer vraagt zich af: is ze schuldig of niet? In hun nationalistische hart geloven ze niet dat Vriesde schuldig is, maar toch heerst de twijfel. De huldiging die er ter ere van haar gouden plak zou worden gehouden, is afgelast. Het feestgevoel is totaal ver dwenen. De sportpers in Suriname wacht vol ongeduld op een teken van leven van de atlete. „Wij moeten haar snel spreken", zegt een journaliste van de Surinaamse krant De West. „Iedereen hier wil weten of ze het heeft gedaan en waarom. De mensen zijn te leurgesteld, het is een drama. We weten niks. Als ze ons niet snel te woord staat, loopt ze een risico, dan komen er allerlei ver halen naar buiten. We blijven het proberen." Vriesde won af gelopen woensdag goud op de 800 meter van de Pan-Ameri- kaanse Spelen in Santo Domin go, hoofdstad van de Domini caanse Republiek. Een grote wedstrijd waar 5000 atleten uit 42 landen aan meedoen. In Suri name vierden de inwoners feest als was Vriesde vijfvoudig olympisch kampioene gewor den. De sportvrouw bewees weer eens dat er niet voor niets een straat naar haar genoemd is. Ze won ook al zilver op het WK in 1995 en brons op het WK van 2001. Maar zondag vielen alle mon den in Paramaribo en omstre ken open. Van schrik, verbijste ring en ongeloof. Vriesde bleek bij een dopingcontrole te veel van de stimulerende stof cafeïne in haar lichaam te hebben. „Ze had ongeveer twintig liter koffie moeten drinken om dat cafeïne- gehalte in haar lichaam te krij gen", verklaarde de president van het organisatiecomité. Hij zei dat Vriesde bekend had. „Nee dus, dat heeft ze niet ge daan", weet Lamuré Latour, chef de mission van de Suri naamse delegatie. „Ze heeft al leen tegen de onderzoekscom missie gezegd dat ze koffie heeft gedronken, omdat dat een Ne derlands gebruik is. Dat begre pen ze. Ze ging met een goed gevoel weg. En nu komen ze op eens hiermee naar buiten. We begrijpen er niks van." Navraag bij NeCeDo (Nederland Cen trum voor Dopingvraagstukken levert op dat Vriesde niet per definitie 'schuldig' is. Elk li chaam is anders en reageert an ders. Er zijn uitzonderlijke ge vallen die na een bak sterke kof fie al boven de toegestane waar de uitkomen. Vriesde kan een uitzondering zijn. En dan de strafmaat, zeker niet onbelangrijk. Chef de mission Latour heeft vernomen dat de kans op een schorsing van drie maanden aanwezig is, maar de internationale atletiekbond IAAF meldt dat bij cafeïne geldt: „een openbare waarschu wing en diskwalificatie voor de wedstrijd waarin het monster werd afgenomen." Dat zou be tekenen dat ze alleen haar gou- door Pieter van Klinken GOES - Op de eerste dag van het SNS Zeeland Open-dam- toernooi stond gisteren al di rect een heuse topper op het programma. Wereldkampioe ne Tamara Tansykkoujina uit Rusland ontmoette Europees kampioene Tanja Chub uit Hoorn. De beste van de wereld was in hun derde onderlinge ontmoeting ooit weer de sterk ste. Maar toch was Chub, afkom stig uit de Oekraïne, heel tevre den met haar partij. „Ik heb nog nooit van haar gewonnen", legde Chub uit na de analyse, die vijf kwartier duurde. „De eerste keer op het WKvan2001 in Velp speelde ik slecht. Op het EK in 2002 in Domburg stond ik een eind voor, maar verloor ik ook. Nu heb ik bijna de hele wedstrijd een gewonnen stel ling gehad en maakte één stomme fout." En wat voor één. Bij de zet 31 schoof ze een schijf van positie 21 'naar 16. Tansykkoujina antwoorde onverbiddelijk: 31. 42-15. Ze sloeg daarmee di rect drie schijven en kwam een rij van de damlijn te staan. Ver volgens pakte ze die dam ook. In een race van Chub om die weer terug te pakken, verloor ze nog eens twee schijven en hield ze er nog zes over tegen acht van Tansykkoujina. Daarna was het direct gedaan met de inwoonster van Hoorn. Tansykkoujina was opgelucht. „Het was heel spannend", zei ze in het Russisch, want Engels spreekt ze geen woord. „Ik stond iets slechter en probeer de heel creatief te verdedigen. Toen maakte ze die fout. Dat was de beslissing." Winnen is geen doel voor de Russische. Ze heeft zichzelf überhaupt geen doelen gesteld. „Als je op elk toernooi een doel hebt is het moeilijk om op de toernooien waar het erom gaat echt te presteren. Ik gebruik dit toer nooi als een training. De uit slag is wel belangrijk, maar er zijn zoveel mannen, dat ik so wieso niet kan winnen. Ik doe alleen mijn best." De training van Tansykkouji na is nu al gericht op het we reldkampioenschap, dat van 24 november tot 7 december in Tamara Tansykkoujina (rechts) denkt na over haar eerste zet. Tanja Chub staart voor zich uit na haar opening. foto Dirk-Jan Gjeltema Zoutelande plaatsvindt. Net als bij Chub. En voor haar is dat WK misschien nog wel be langrijker. Chub is sinds twee jaar dam- profmaar het gaat maar moei zaam. „Veel geld is er niet te verdienen. Ik kan er niet van leven, ik kan er van bestaan. Mijn man verdient ook nog geld, want anders had het hele maal niet gekund. Het is een kwestie van genoeg sponsors vinden. Ik heb, nadat ik Euro pees kampioen werd, ook ge probeerd wat sponsors te vin den. Dat is niet helemaal ge lukt. Daarom wil ik eerste wor den op het WK. Dan zijn er misschien meer bedrijven die me willen ondersteunen. Maar je moet wel zo'n beetje Sijbrands of Wiersma heten wil je echt sponsors krijgen. En soms lukt het dan nog niet", lachte Tanja Chub. „Ik hoop ook echt wereldkampioen te worden en anders moet ik mis schien maar stoppen als prof." Maar om wereldkampioen te worden heeft Tanja Chub nog een nadeel. Ze vindt zichzelf al oud met haar 32 jaar. „De meeste dammers worden al wereldkampioen als ze rond de dertig zijn. Ik ben alweer ou der. Wat ik doe om toch te win nen in december? Gekke din gen. Ik ga hard zwemmen in een druk zwembad. Dat heeft twee voordelen. Door de con ditie die ik daarvan krijg wordt het leeftijdsverschil wat dat betreft kleiner. Maar omdat het zo druk is in dat zwembad moet ik heel goed opletten en geconcentreerd blijven. En die concentratie is ook weer be langrijk tijdens de wedstrij den." Gisteren verslapte die concentratie even, waardoor ze een grove fout maakte. Eén van de grootste sensaties was de voordeelremise die Francis Tholel haalde tegen Guntis Valernis, op een nog te spelen barrage na wereldkam pioen en nummer zes van de wereld. Het leek heel goed van de Surinamer, maar hij stond zelfs lang op een overwinning. Tholel bleek echter een heel nobel karakter te hebben. Hij gaf zijn gewonnen stelling weg. „Kijk, Valernis moet van dammen leven. Ik niet. Moet ik hem dan zijn brood afpakken. Ik vind van niet. Ja, als ik in de competitie tegen hem zou spe len, doe ik dat soort dingen niet hoor. Maar op zo'n toernooi kan het wel." De twee Zeeuwen in het hoofd toernooi speelden allebei re mise. Bennie Provoost haalde een nadeelremise tegen Kon- stantin Aleksjevs. Hij was er tevreden mee. Hij weet ook dat hij toch het toernooi niet kan winnen. „Ik wil niet zevende (van de acht) worden en ik wil een paar mooie partijen spelen. Dan is het voor mij al geslaagd." Arjo Kousemaker pakte een gelijk waardige remise tegen Vla dislavs Bedinovs. „Eerst had den we een gelijkwaardige hekstelling. Na het uitruilen kwam de druk bij mij terecht. Ik moest me met hand en tand verdedigen om op remise te ko men. Dat is gelukt, dus ik ben tevreden." den medaille kwijtraakt. En dat Suriname haar sportheldin op het WK in Parijs niet hoeft te missen. Het wachten is op een beslissing van de IAAF. Het Su rinaams Olympisch Comité (SOC) weet niet zo goed wat het aan moet met het 'dopinggeval'. „Het is een ramp voor Surina me", reageert Guno van der Jagd, secretaris van het SOC. Om er even later aan toe te voe gen dat het comité heilig in haar onschuld gelooft en achter haar staat. „Ze heeft het zeker niet bewust gedaan. We weten alleen niet goed hoe we hier mee moe ten dealen." GPD OOST-SOUBURG - Korfbal vereniging Fortis houdt komen de zaterdag in Oost-Souburg een oefendag. Dit jaar doet daar een aantal gerenommeerde ploegen aan mee. De nadruk ligt op het oefenen, er wordt niet ge speeld in toernooivorm. Naast het eerste en het tweede team van de organiserende ver eniging maken ook twee acht tallen van SDO (Kamerik), TOP (Sassenheim), Futura (Den Haag), Excelsior (Delft) en AKC (Antwerpen) hun opwachting. Daarmee spelen aan het Koop mansvoetpad, wat de eerste teams betreft, twee hoofdklas sers en vier overgangsklassers. AKC is veelvoudig landskampi oen van België en de verliezend Europa Cupfinalist van afgelo pen jaar. Fortis 1 oefent tegen Futura en TOP. Futura is een onbekende voor Fortis, TOP niet. TOP won in de afgelopen veldcompetitie twee keer van de Souburgers en werd kampioen. De ploeg van Ralph Gillissen had nog geen zin in een treffen met SDO en Excelsior. Die ploegen komt Fortis in de competitie al tegen, die op 30 augustus begint. Fortis 2 speelt zaterdag tegen TOP 2 en Futura 2. door Henri van der Steen ZEIST - Menigeen zal Dick Jol en Roelof Luinge (nog steeds) zien als de beste scheidsrechters van Neder land, maar officieel is de KNVB maar één 'Top Class' referee rijk: René Temmink, de reus uit Deventer. Jol en Luinge zijn immers, god be tere het, volgens Uefa en Fifa te oud voor internationale wedstrijden... Ten opzichte van enkele ja ren geleden is Nederland wel achteruit geboerd, qua top- scheidsrechters. De KNVB pronkte heel lang met Jol, Blankenstein, Luinge, Van der Ende, Uilenberg en tot voor kort Wegereef, die de grote wedstrijden en toer nooien 'kregen'. De eerste vijf vielen internationaal vanwege hun leeftijd (of blessures) weg, de laatste moest een langdurige kwet suur bekopen met degradatie naar groep één van de inter nationale scheidsrechters. René Temmink is, net als vo rig jaar, de enige Nederland se scheidsrechter in de Top Class. Wegereef zit, met Dick van Egmond, daaronder in groep één, vóór Ruud Bossen en Jack van Huiten (groep twee). De twee grote talen ten, de gepromoveerde Ben Haverkort en Eric Braam- haar, vormen groep drie. De 36-jarige Braamhaar is het goudhaantje van de Uefa, hij behoort tot de Talents Group van de Europese bond, een groep jonge scheidsrechters van wie men hoge verwach tingen heeft. Financieel wordt door de KNVB overigens een andere hiërarchie gehanteerd. Jol en Luinge zijn op de 'geldlijst' de twee zogenaamde elite- scheidsrechters, die per wed strijd 1273,83 euro bruto krijgen. De mannen op de A- lijst ontvangen 1019,06 euro, die van de B-lijst 704,41 euro. De assistent-scheidsrechters verdienen 509,53 euro per wedstrijd. De bedragen zijn MM Goes. SNS Zeeland Open. Eerste ronde. Hoofdgroep A: Chub (Ned)-Tansykkoujina (Rus) 0-3, Van den Akker (Ned)-Thijssen (Ned) 0-3, Tholel (Ned) - Valneris (Let) 1-1, Aleksejevs (Let) - Provoost (Ned) 1-1Hoofd groep B: Zwart (Ned) - Golubjeva (Let) 1-1, Misans (Let)-Jansen (Ned) 3-0, Wirny (Dui)- Heusdens (Ned) 3-0, Kousemaker (Ned) - Bedinovs (Let) 1-1. Zwitserse groep. Ravis Peagle-Erwin He- slinga 0-2, Kees de Jonge-Martijn van Gor- tel 2-0, Diakite Daouda-Johan Lemstra 2-0, Barbara Graas-Gerard van Niel 0-2, Be Eg- gens-Andrew H. Tjon A Ong 1-1, Werner Heunen-Wim Koppejan 1-1, Wiebren de Vries-Piet Bakelaar 0-2, Joost Verplak-Jan de Jonge 2-0, Wim Bennink-Jan Baaijens 1-1, Jan Poppe-Jan Fokkink 0-2, Mahaprab- hu de Koning-Cees Kentie 1-1, Johan de Vast-Stein Tuytel 0-2, Ko Louwerse-Jaap de Jonge 1-1, Frans Blaas-Patrick Stork 0-2, Re ne Dusebout-Jan v.d. Weteringh 0-2, Leo van der Laan-Jan van Beeck 2-0, Peter van der Stap-A.Groenedijk 2-0. Sportprijsvragen Lucky Day. 6-7-8-10-15-16-17-21-27-28-30- 31 -32-34-35-39-50-63-66-71 (onder voorbehoud). Tennis Cincinatti. Mannen, 2,2 miljoen euro. Eerste ronde: Schalken (Ned/12) - Hyung- taik Lee (ZKo) 6-4 6-3, Chela (Arg) - Kucera (Slw) 6-1 6-1, Santoro (Fra) - Moya (Spa/4) 3-6 6-3 6-4, Razzano (Fra) - Parra (Spa) 6-2 6-4, Srebotnik (Slv) - Elia (lta/11) 6-4 7-5, Obata (Jap) - Asagoe (Jap) 7-5 6-4. Toronto. Vrouwen 1,2 miljoen euro. Eerste ronde: Widjaja (Ino) - Gagliardi (Zwi) 6-2 6-2. Mannen, champions race: 1. Federer (Zwi) 592 punten (2), 2. Ferrero (Spa) 567 (1), 3. Agassi (VSt) 515 (4), 4. Coria (Arg) 514(3), 5. Roddick (VSt) 507,6. Schüttler (Dui) 402 (7), 7. Moya (Spa) 367 (6), 8. Philippoussis (Aus) 260, 9. Grosjean (Fra) 253, 10. Nalbandian (Arg) 243 (24), 11. Verkerk 242 (10), 20. Schalken 199 (18), 46. Sluiter 108, 82. Kraji- cek 51 (81), 106. Van Lottum 28 (104), 139. Van Scheppingen 16(138). Entreelijst: 1. Agassi 4030, 2. Federer 3910 (3), 3. Ferrero 3665 (2), 4. Roddick 3005 (7), 5. Coria 2840 (6), 6. Hewitt (Aus) 2745 (5), 7. Moya 2640 (4), 8. Schüttler 2155,9. Grosjean 1935 (10), 10. Srichaphan (Tha) 1925 (9), 12. Schalken 1740 (11), 15. Verkerk 1457 (16), 55. Sluiter 676,86. Van Lottum 456 (84), 127. Van Scheppingen 292 (128), 140. Krajicek 270(111). Vrouwen: 1. Clijsters (Bel) 6039 punten (2), VLISSINGEN - De elfjarige Stefan Hage uit Borsele heeft in het Oostenrijkse Grosshoflein meegedaan aan een motorcross die meetelt voor het WK in zijn klasse. De Zeeuwse crosser kwam uit in de klasse 65cc grote wielen. Van de drie manches die werden gereden, werd er één geannu leerd. In de twee reguliere man ches haalde Hage een elfde en een vijftiende plaats. Dat lever de een dertiende plaats op in de eindstand. Hage reed in de klas se voor negen tot dertienj arigen Voor het WK zijn vijftig crossers geselecterd uiit zestien landen. Winnaar in Oostenrijk werd de Estlander Harry Kullas. in vergelijking met vorigsei- zoen met 1,5 procent geste, gen. In vergelijking met seizoen 1995-1996 is echte een vooruitgang geboekt var meer dan honderd procent. Internationaal arbiter Dick van Egmond heeft de sfeerin en rond het korps sterk zien veranderen, en verbeteren „Er wordt vaak schampe gedaan over het wereldje, ik erger me er dood aan. Het i< geen slangenkuil, integen deel. En zo is het ook met de KNVB; we krijgen tegen- woordig absoluut een profes sionele begeleiding." Ook financieel dus. Van Eg mond: „Je kunt dit bijna geen bijverdienste meer noemen natuurlijk. Ik fluit zo'n vijf. tig wedstrijden per jaar, dan gaat het in totaal om g bedragen, daar hoeven we niet hypocriet over te d Iets anders is dat je niet be gint met fluiten om het geld. Als je Barcelona of Manches ter United in de Champions League mag fluiten, is zeker weer een bijzaak." Gisteren werden de scheids rechters en assistent- scheidsrechters geïnstrueerd met betrekking tot het nieu we seizoen. Jaap Uilenberg en Bert van Oostveen, die bij de KNVB scheidsrechters^- ken doen, presenteerden een viertal speerpunten: 1. Bui tenspel: de assistent-gr rechters wordt geadviseerd niet te vlug te vlaggen, maar goed te kijken of er ook echt sprake is van strafbaar bui tenspel. 2. De Schwalbe: moet bestreden, maar er wordt gewaarschuwd voor een heksenjacht. „Want inde meeste gevallen is er steeds sprake van een over treding of van een normaal duel." 3. Opstootjes: worden voortaan afgehandeld met twee gele (of rode) kaarten voor de aanstichters. I Kaartenbeleid: gele en rode kaarten dienen vooral conse quent te worden uitgedeeld GPD dooi GR? van Wes nog vals maa uiig per, ting opd Niei vast thui te in Wes Belg twe klei met mae klas wer met dac schi ver] onb van seli not' gue zioi Het Tot ren die sch vee nar du een raa der Vee ove arb Hei der ver voe oos sch 2. Serena Williams (VSt) 5995 13.Henin Hardenne (Bel) 5007, 4. Davenport (VS 3582, 5, Venus Williams (VSt) 3536,6,Ito l resmo (Fra) 2932, 7. Capriati (VSt) 2589,4 Hantuchova (Slw) 2078 (9), 9. Rubin iVSD 2077 (8), 10. Miskina (Rus) 1990, 120.Sk'- lander 298,25,202. Boogert 138,50,2» Exel 95,50. Middelburg. Negende Open Dauwendirt GD8: Diane Schuit/Dennis Wondergemft beth Vreke/Jeannot Wolf 2-6 1-6. GD1:I« Hoornick/Kees de Groot-Ariane VrekeJ* co de Ridder 3-6 6-2 6-7. GD 6: Louissevan Hof/Robert van Megen-Els Goedbloed* Blankenburgh 1-6 7-5 6-7VD 7: Sylvia Be» roid/Annette Uiterhoeve-ArianeVreke. Poortvliet 3-6 0-1 opgave Belfroid/Uiterhoe ve. VD 6: Monique Schoonen/ConnieM: der-Coby Kleinepier/lngrid van Gullik6' 4-6. MD 7: Piet Bekenkamp/Fons Tooi» Pirn Wedding/Andre Martijn 4-64-6.M0I Dick Groot Koerkamp/Tom de Vries-Ba Nutzman/Sjaak Goosens 1-6 6-2 6-7.VE5 Anita Kusse-Madelon van der Blonk WH 6-7. VE 7: Sonja Boogaard-Sylvia Belfa 0-6 6-3 6-7. VE 5: Ellis Freijser-Janine W se 4-6 3-6. ME 8: John van Veen-Willyi Jong 3-6 4-6. ME 7: Kees Steur-ChriskW haan 6-1 5-7. ME 6: Alexander Bom* Blankenburgh 6-7 3-6. ME 5: JandreKramv Alex de Putter 1-6 4-6. Grande Bouclé, vrouwen. Negende etappe, Chateauneuf - Saint™ orges: 1. Zabelinskaja (Rus) 82 kilomelen' 2.04.28,2. Fischer (Den) 0.03,3. ValenINool 4. Iturriaga (Spa). Algemeen klassement: 1Somarriba-A''-i (Spa) 24.32.45,2. Brandli (Zwi) 2.01,3.Lu(* rini (Ita) 3.36,4. Pucinskaite (Ut) 6.20. dinsdag_ Dammen SNS Zeeland Open. Tweede ronde. Hoofdgroep A: T.Ta® koezjina-B. Provoost, G.Valneris-K.AJd sejevs, K, Thijssen-F. Tholel, T. CM» van der Akker. Hoofdgroep B: Z. Gow va-R. Heusdens, H. Jansen-V. Bed»»» B. Zwart-A. Kousemaker, R. Misans- Wirny. a Derde ronde. Hoofdgroep A: J- j®1®? Akker-T. Tantsikoezjina, F. Thole Chub, K. Aleksejevs-K. Thijssen, BJ voost-G.Valneris. Hoofdgroep B: l lubeva-H.Jansen, B. Zwart-R. 8nus<le' R. Misans-V. Bedinovs, W.Wirny-A semaker. u Aanvang tweede ronde: 9.30 uur- - vang derde ronde: 15.00 uur. Loei" SportpuntZeelandaandeZwemba» in Goes. Vriendschappelijk: Tjoba - Swift ltd uur). g Voetbal Vriendschappelijk. VCK-ZierikzeelW' uur), WIK'57 - Dreischor (19.15 "J Apollo'69 - Duiveland (19.15 uur),kr Ie - Bruse Boys, Rillandia - Meto, u» burg - Arnemuiden (19.15 uur''~ kerke-Colijnsplaatse Boys (19-w. Krabbendijke - Yerseke, WofeF" Heinkenszand (19.00 uur), MOC'17. Indien niet anders vermei aanvang 19.30 uur. i Middelburgs kampioenschap Zee Middelburg - MZVC (18.45 uur), - Ambon-Nieuwland (20.30 uur). Zwemmef Westkapelle-Zoutelande. tochtwedstrijd over circa Zeezw*r 5 kilometer locntweastrija over cblo - Aanvang: 13.00 uur bij de Radarp Westkapelle. Inschrijven voor l. in de kantine van voetbalverenig y Meeuwen, Westkapelseweg teZo de. Letitia Vriesde (links) kwam vorige week als winnares over de streep op de 800 ineter tijdens de Pan-Amerikaanse Spelen. Nadat ze op het gebruik van cafeïne was betrapt ging de gouden medaille naar de Cubaanse Adriana Munoz (rechts). foto Laura Rauch/AP

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 14