PZC Keet vergroot saamhorigheid PZC Schouwen-Duiveland verbiedt open vuur wegens grote droogte Meer aandacht voor uitstrooiveld Zoutelande GroenLinks in actie tegen bijstandswet 11 Veerenaar ziet rustig stadje door maatregelen veranderen in chaos agenda lezers schrijven w dinsdag 12 augustus 2003 Milieuvergunning vernietigd Jongeren vernielen bushokje Botsing tegen schrikhek Mishandeling in Renesse Vernieling taxi Pelican 1 lekt opnieuw olie Viswedstrijd Parkeren Ter Reede Parkeerbeleid werkt averechts finnrRon Magnée VEERE - De verkeersmaatrege len die zijn getroffen om het ver keer op de Markt in Veere te we ren, werken averechts. Dat stelt M. Hoogerheijde, bewoner van het straatje. Dagelijks ziet hij een chaotische verkeerssituatie waar het vroeger redelijk rustig was. Toeristen weten zich met de situatie geen raad, stelt hij, en binnenstadbewoners kunnen nergens parkeren. Sinds een paar weken is de Markt in Veere aan één zijde af gesloten met een beweegbare paal. De versperring heeft een rood stoplichtje om het verkeer te stuiten. Op het moment dat een auto komt aanrijden en stil staat voor de versperring, daalt de paal. De maatregel is een totaal mis plaatste investering, vindt Hoo- gerheide. „In de praktijk rijdt niemand tot aan het rode licht. Iedereen denkt dat je niet door kan rijden enkeert om." Het is Hoogerheij de ook een doorn in het oog dat STREEKACTIVITEITEN de voorziening er rommelig uit ziet. „Het staat allemaal schots en scheef." Het stoort Hoogerheijde dat de verkeersborden op de Markt niet zijn aangepast aan de nieu we situatie. „Maar ze hebben wél onlangs ook een bord 'dood lopende weg' aan het begin van de straat geplaatst. Dat is het nou ook weer niet." De grieven van Hoogerheijde passen in een lange traditie van gesteggel over het parkeer- en verkeersbeleid in het stadje Veere. Voorlopig hoogtepunt in deze onenigheid was een in loopavond, december vorig jaar in verenigingsgebouw het Ak koord. Daar werd een parkeer- plan gepresenteerd dat twee jaar eerder door de gemeente raad van Veere was goedge keurd maar nog niet was uitge voerd. De bezoekers van de avond kraakten het parkeer- plan eensgezind af. Grootste struikelblok was het voornemen om betaald parkeren in te voe ren. Zes, zeven weken per jaar is er weliswaar sprake van over last, stelden de Veerenaren, maar dat is nog geen reden om daar vergaande maatregelen voor te treffen. Hoogerheijde vermoedt dat de paal in de Markt een uitvloeisel van het vermaledijde verkeers plan is. Iets anders is dat vier parkeerplaatsen op de Markt zijn verdwenen. Daarnaast wordt er volgens Hoogerheijde streng toegezien op het f outpar- keren en stoppen in de straat. „Het gevolg is dat niemand hier meer in de straat kan in- of uit laden. Er geldt hier namelijk ook een stopverbod. Overigens trekken vrachtwagens die moe ten uitladen zich daar niks van aan." Onlangs proefde dochter Hanna de wrange vruchten van het stringente beleid. Toen zij de auto voor het huis waste, op de eigen grond van de Hoogerheij- des, kreeg ze resoluut een be keuring van veertig euro. Een ander grief van Hoogerheij de betreft het vergunningensys teem op de Kaai. Automobilis ten kunnen sinds kort hun auto daar alleen nog maar kwijt met een speciale vergunning. Vol gens Hoogerheijde werkt het systeem totaal averechts. De meeste plekken worden nog steeds ingenomen door onwe tende toeristen. Een vlugge tel ling leert inderdaad dat van de geparkeerde auto's op de Kaai meer dan twintig van buiten landse komaf zijn. Hoogerheij de heeft dan ook maar één wens: „Mag alles weer terug naar het oude?" AAGTEKERKE - Verenigingsgebouw Amicitia, 14.00 uur: Koersbal en biljart: BIGGEKERKE - Dorpshuis, 14.00 uur: Koersbal, biljart en soos voor ouderen; DOMBURG - Strandpaviljoen Oase, 10.30- 11.30 uur: Beachfitness; Strand voor de Stenen Toko, 13.00 - 14.15uur: Kinderstrandactiviteit; Badstrand, 19.00 uur: Vliegeren; GRIJPSKERKE - Het Dorpshuis, 14.00 uur: Ouderensoos met scrabble, sjoelen, biljarten; MIDDELBURG - Turnhal De Zandkuil, Breeweg, 9.00 uur: Wandeltocht voor se nioren; Lange Jan, 18.45-19.45 uur: Bei aardconcert door Henry Groen; Kaas boerderij Schellach (Prooyenseweg 26), 19.00 uur: Excursie en kaasproeven; VLISSINGEN - Theo van Doesburgcen trum, 14.00 uur: Ontmoetingsmiddag 50- plussers; De Oude Stad, 10.00 uur: Peu termorgen en 13.30 uur: Koersbal; In- en Uitloophuis, Van Goghlaan 241a, 9.30 - 12.00 uur: Koffie contactochtend en 14.00 uur: Sjoelclub; WESTKAPELLE - Hervormd Jeugdge- bouw, 14.00 uur: Soos voor 60-plussers en koersbal; Radarpost, 13.00 uur: Start zwemtocht Westkapelle/Zoutelande; DEN HAAG - De Raad van State heeft de milieuvergunning voor de inmiddels verkochte groepsaccommodatie Slobber duin aan de Wielemakersbaan bij Koudekerke vernietigd. Volgens het hoogste rechtscollege heeft de gemeente Veere een te hoog geluidsniveau voor het recreatiebedrijf vastgesteld, zoals bezwaarmakende omwonenden ook beweerden. Zij vreesden geluidsoverlast. Op basis van de vergunning moch ten in Slobberduin maximaal 110 personen verblijven. Inmiddels is het bedrijf in andere handen overgegaan. Huidig eigenaar J. Jasperse wil er een verblijfsaccommodatie van maken voor dertig personen. Omwonenden tekenden toch be zwaar aan, omdat zij willen uitsluiten dat er alsnog 110 gas ten kunnen verblijven. Over Slobberduin, dat de inzet is ge weest van vele bezwaarprocedures, loopt nog één zaak bij het Haags gerechtshof. Oud-eigenaar A. van Lieshout eist van de gemeente Veere een schadevergoeding, omdat hij naar eigen zeggen zijn bedrijf tegen een lagere prijs heeft moeten verko pen door alle procedures. DOMBURG - De politie heeft gisternacht een zestienjarige jongen uit 's-Hertogenbosch en een zeventienjarige jongen uit Ouddorp aangehouden. Zij worden verdacht van het vernie len van een bushokje aan de Roosjesweg in Domburg. NOORDWELLE - Een 18-jarige automobilist uit Boxtel is maandagochtend door de mist met zijn auto van de weg ge raakt en tegen een schrikhek gereden. Dat gebeurde rond een uur of vijf op de N57 in Noordwelle. De automobilist kwam uit de richting Rotterdam. Door de dichte mist reed hij recht door op de t-splitsing, waarna hij tegen het schrikhek beland de. Zijn auto raakte hierdoor aan de voorzijde beschadigd. RENESSE - Een twintigjarige man uit Lunteren is in de nacht van zondag op maandag gewond geraakt aan zijn gezicht na mishandeling door een zestienjarige jongen uit Bergeijk. Het slachtoffer werd, na een korte woordenwisseling met een groepje jongeren, enkele malen in het gezicht geslagen. Hij hield daar verwondingen aan zijn gezicht aan over. De mis handeling vond plaats op de Stoof weg tussen 250 en 30 5 uur. De zestienjarige werd vijf minuten later aangehouden. Een 22-jarige man uit Goes is rond dezelfde tijd aangehouden we gens bedreiging. Hij bedreigde twee mannen uit Lunteren van negentien en twintig jaar. RENESSE - Twee jongens uit Solingen zijn in de nacht van zondag op maandag aangehouden na vernieling van een taxi. Zij sprongen op de kofferdeksel van de taxi die stilstond op de Hogezoom in Renesse. Het tweetal is hiervoor beboet. De schade bedraagt enkele honderden euro's. Diverse mensen kregen diezelfde nacht een boete uitgereikt wegens het drinken van alcohol op de openbare weg. Rond een uur of half een werd een clubje van vier mensen uit het Duitse Saarbrücken aan de Hogezoom aangehouden. Een kleine an derhalf uur later kreeg een 20-jarige Rotterdammer een boete voor dezelfde overtreding. In dezelfde nacht werden, op de Hogezoom en Korte Reke, ook nog eens twee wildplassers in de kraag gevat. Zij kregen ieder een boete van 46 euro voor de kiezen. NIEUWDORP - De Pelican 1, het schip dat drie weken gele den werd aangevaren in het Nauw van Bath en nu in de Sloe- haven ligt, heeft opnieuw olie gelekt. Doordat steeds meer containers uit het ruim van de Pelican wor den weggehaaldkomt het schip hoger te liggen. Toen het gat, waaruit al eerder olie lekte, bo ven water kwam, is opnieuw een kleine hoeveelheid brandstof in het water terecht gekomen. De schade is beperkt gebleven; al leen in de nabije omgeving van het schip ligt olie en ook twee schepen raakten besmeurd. Het gat is inmiddels gedicht. Gisteren zijn de bedrijven Mul traship uit Terneuzen en Mar tens Cleaning uit 's-Heerenhoek begonnen met het opruimen van de brandstof. De Pelican lekte ook olie kort nadat hij was aan gevaren in het Nauw van Bath. Toen raakten enkele natuurge bieden in het Belgische deel van de Schelde besmeurd. Deze olie is inmiddels vrijwel opgeruimd. Twee keten en een oud reddingsvlot zijn door buurtbewoners omgetoverd tot ontmoetingsplaats. REDACTIE WALCHEREN Oostsouburgseweg 10 4382 NH VLISSINGEN Tel: 06-54267110 E-mail: redwalch@pzc.nl Abvan der Sluis (chef) Nadia Berkelder Edith Ramakers Miriam van den Broek Ron Magnée CENTRALE REDACTIE Stationspark 28 Postbus 31 4460 AA GOES Tel: (0113) 315500 Fax:(0113)315669 E-mail: redactie@pzc.nl 'NTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl Bezorgklachten: 0800-0231231 °P maandag t/m vrijdag ge durende de openingstijden; zaterdags tot 12.00 uur door Ab van der Sluis MIDDELBURG - In de Middelburgse Meanderhof en omgeving is niets voor kinderen te doen. Een oude, afgedankte keet van de gemeente bracht uitkomst. Een aantal buurtbewoners in Zuid sloeg de handen ineen en toverde de oude schaftwagen om tot een kantine, waar koffie, fris en tosti's verkocht worden. Met de (geringe) opbrengst worden weer activiteiten georganiseerd voor jong en oud. De keet is 't Meandertje gedoopt. De Meanderhof bestaat uit 104 wonin gen. „Ongeveer een maand geleden", vertelt voorzitter Dick Schoonheim van 't Meandertje, „hebben we hier een buurtfeest gehad met een draaimolen, een band en een springkussen. Dat beviel de buurt zo goed, dat we met een paar mensen bij elkaar zijn gekomen om wat meer te organiseren." Eén van hen, R. Dreesens, trok de stoute schoenen aan en vroeg burgemeester K. Schouwenaar of hij niet iets voor de buurt kon betekenen. Een dag later stond een oude keet in de Meanderhofstraat. „De keet was eigenlijk slooprijp", zegt Schoonheim. „Het was een bouwval." Met behulp van sponsors en buurtbewo ners werd de schaftkeet omgetoverd tot een vrolijk, fris en kleurrijk geheel. In de keet ligt nu laminaat, er is een koelkast, een vriezer en een koffiezetapparaat. Voor een nieuw dak is nog geen geld. Plastic moet de regen tegenhouden. „We betalen alles zelf", aldus de voorzitter. „We verkopen sinas voor 25 eurocent en koffie voor twintig eurocent. Als we goed draaien, houden we aan het eind van de week weer wat over om nieuwe materia len te kopen." Een plaatselijk schilders bedrijf kwam onlangs over de brug met een tweede keet, die nu wordt heringe richt voor de kinderen. Het is uiteindelijk de bedoeling dat de jeugd uit de Mean derhof spelletjes kan doen in de keet. 't Meandertje heeft subsidie aangevraagd, maar daar is nog geen duidelij kheid over. Onlangs kregen de buurtbewoners een oud rubberen reddingsvlot, dat nu dienst doet als zwembad voor de kinderen. Gis teren was het een drukte van belang. De foto Ruben Oreel buurtbewoners testen zelf het chloor- en het PH-gehalte van het water om te voor komen dat de kinderen in verontreinigd water spelen. Bij toerbeurt wordt zicht gehouden op de kinderen. „Je kunt het badje niet opengooien als er niemand is. Hier kan ook iemand in verdrinken." Eind augustus houdt 't Meandertje een viswedstrijd. „We willen de saamhorig heid in de buurt vergroten", vertelt Schoonheim. „We willen dat de mensen betrokken raken. Van de 104 woningen zijn dertig huishoudens vrijwel constant hier te vinden en dertig mensen komen af en toe. De rest heeft óf geen zin of is oud." door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Het stoken van kampvuurtjes of het verbran den van snoeihout is voorlopig taboe op Schouwen-Duiveland. Door de aanhoudende droogte is het gevaar voor bos- en duin branden erg groot geworden. De gemeente probeert daarom de risico's zoveel mogelijk in te dammen. De droogte en de hoge tempera turen nopen tot uiterste voor zichtigheid. Een achteloos weggeworpen peuk in een na tuurgebied kan momenteel de sastreuze gevolgen hebben. Daarom werd vorige week al be sloten extra patrouilles in bos- en duingebied te houden en be zoekers van door de droogte ex tra kwetsbaar geworden na tuurgebieden op te roepen extra voorzichtig te zijn. Met name het duingebied is kurkdroog en een vonk kan al voldoende zijn om brand te doen ontstaan. De korte onweersbui van gistermiddag was welkom, maar zette geen zoden aan de dijk, zegt officier preventie van de brandweer Schouwen-Dui veland L. Vermeer. „Het was heel kort en tien minuten later was alles alweer net zo droog als het was. Dat gaat echt enorm snel." Het stoken van open vuur op Schouwen-Duiveland is - via bepalingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) - verboden. Normaliter verleent de gemeente ontheffing als mensen snoeihout willen ver branden of een kampvuur wil len houden. In de zomermaan den komen bij de gemeente gemiddeld dagelijks een stuk of vijf verzoeken om vrijstelling binnen. Voorlopig worden die niet gehonoreerd. Reden voor het aan banden leg gen van open vuur is niet alleen het gevaar voor bos- en duin brand. Metingen - in Zierikzee staat één van de twee Zeeuwse meetpunten - hebben uitgewe zen dat op Schouwen-Duive land sprake is van smogvor- ming. De smog - door uitlaatgas of andere chemische dampen vervuilde 'mist' - komt hoogst waarschijnlijk uit de Duitse in dustriegebieden via allerlei wervelingen boven Zeeland te recht. „De smog wordt hier niet veroorzaakt, maar we willen het qok niet erger maken", moti veert Vermeer het besluit van de gemeente voorlopig geen vrij stelling te verlenen voor open vuur. „We willen natuur en mi lieu in deze periode niet nog meer gaan belasten." Vermeer wil op voorhand geen vaste termijn hangen aan de pe riode waarover het stoken van open vuur op Schouwen-Duive land aan banden gelegd wordt. Zolang de droogte en de smog- vorming aanhouden blijft de maatregel in ieder geval ge handhaafd. Vermeer: „De natuur moet zichzelf eerst her stellen en dat kan best nog een poosje duren." Door herinrichting van de begraafplaats moet het uitstrooiveld in Zoutelande beter herkenbaar wor den. foto Ruben Oreel door Edith Ramakers ZOUTELANDE - De urnen plaats en het uitstrooiveldje bij de begraafplaats in Zoutelande krijgen een opknapbeurt. De dorpsraad Zoutelande kaartte onlangs bij de gemeente Veere aan dat er vooral met het uit strooiveldje respectloos wordt omgesprongen en dat het er ver loren bijligt. De gemeente Veere onderkent het probleem en zal spoedig de begraafplaats herin- richten. „Het is misschien geen groot, maar wel een emotioneel pro bleem voor belanghebbenden", schrijft de dorpsraad Zoutelan de. Doordat onduidelijk is waar het uitstrooiveldje precies ligt, zou het gras van het veldje gere geld door de onderhoudsdienst worden gemaaid. „De zorgvuldigheid laat wat te wensen over", meldt de dorps raad. De dorpsraad is tevreden dat de gemeente Veere de klacht 'zo se rieus behandelt'. Dat zegt door Abvan der Sluis VLISSINGEN - GroenLinks ip Zeeland sluit zich aan bij de lan delijke actie van de partij tegeni de nieuwe Bijstandswet (Wet Werk en Bijstand) van het kabi net-Balkenende. De partij verspreidt op grote schaal actie- kaarten, met daarop een afbeel ding van de minister-president die een portemonnee pikt uit de tas van een vrouw met kind. GroenLinks vindt dat de nieuwe wet de armoede vergroot. Het kabinet-Balkenende be sloot ook de WW-vervolguitke- ring te schrappen. Die wordt verstrekt aan werklozen van wie de WW-uitkering is afgelo pen. Het uitkeringsinstituut UWV denkt dat daardoor tien duizenden mensen in de bij stand terecht komen. GroenLinks is faliekant tegen de nieuwe wet. Volgens de partij wordt de bijzondere bijstand in geperkt en krijgen gemeenten vergaande mogelijkheden om het sociaal minimum te verla gen. Bovendien kent de wet en kel plichten en geen rechten voor mensen in de bijstand. Al leenstaande moeders moeten fulltime gaan werken en men sen moeten al het aangeboden werk accepteren. De Wet Werk en Bijstand wordt vanaf 26 augustus in de Tweede Kamer behandeld. De weken daarvoor zullen Kamerleden van GroenLinks actievoeren De lokale afdelingen zijn opge roepen mee te doen aan de actie. De actiekaarten moeten opge stuurd worden naar Groen Links in Den Haag. De partij zal ze vervolgens aanbieden aan hel kabinet en de Tweede Kamer. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor reacties op in de PZC versche nen redactionele berichten, artikelen of commentaren. De reactietijd beloopt uiterlijk 7 dagen. Plaatsing van bijdragen betekent niet dat de redactie de meningen en stellingen van de inzenders onderschrijft. Open brieven, oproepen, gedichten en anonieme inzendingen worden niet geplaatst. Bijdragen mogen niet langer zijn dan 250 woorden. De re dactie behoudt zich het recht voor inzendingen te bekorten. Over ge weigerde brieven wordt niet gecorrespondeerd. J. Warmelink, secretaris van de dorpsraad. De gemeente stelt voor om een 'soort gedenkzuil te plaatsen waarop de namen van de perso nen worden vermeld van wie de as op het strooi veldje is ver strooid'. Er komt een taxushaag en de be strating wordt verbeterd. Het uitstrooiveldje kan daardoor beter gerespecteerd worden. Aan het einde van 2003 wordt de begraafplaats in Zoutelande heringericht. De zon schijnt, gelukkig! Ieder een blij, de toeristen komen massaal, weg angst voor euro's en recessie. Zoutelande leeft, daar moeten we het van hebben, de horeca en de middenstand. Gasten komen, helaas geen par- keermogelijkheden, even half op de stoep en de straat, want voor 14 dagen heb je heel wat bagage bij je, eindelijk alles op de kamer, plaatsje zoeken voor de auto (want met openbaar vervoer is het niet te doen). Maar een boete van 40 euro, fijn begin van de vakantie. Natuurlijk is er maar één oplossing; strenger aanpakken, want dan komt het vanzelf goed over een paar jaar, want geen toeristen meer is geen parkeer problemen meer. Zijn er ook nog andere oplossingen? Sam en Ellen Samual Westkappelseweg 1, Zoutelande Is dit de Telegraaf of toch de PZC? Dat gevoel kreeg ik bij het lezen van het tendentieuze stukje in de PZC van 9 augustus over de omstandigheden in het verpleegtehuis Ter Reede. Eer sensationele kop boven eer stukje dat werkelijk barst var de feitelijke onjuistheden. Is di' de (nieuwe) manier van verslag legging van de PZC? Bovendier begrijp ik niet dat een journalis te zich leent om een dergelijl stuk te schrijven op basis van dc ervaringen van een ontevreder echtgenote die het kennelijk no dig vindt om de publiciteit t( zoeken. Zelf bezoek ik mini maal 4x per week mijn moede die in dezelfde huiskame woont als genoemde meneer, er ik kan u uit ervaring meedeler dat er door het verzorgend per soneel met enorme toewijdinj en inzet gewerkt wordt om he de bewoners zo aangenaam mo gelijk te maken, waar zij on danks de hoge werkdruk mee dan in slagen. Jammer dat mevr Gabrielse op deze manier dezi mensen een enorme trap n; geeft en bovendien onbegrijpe lijk dat de PZC zich voor di soort frustratie leent. Misschiei is het verstandig als u in de toe komst ook andere direct betrok kenen om een reactie vraagt. Karei Dellebek Kenau Hasselaarstraat 9 Vlissingei

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 11