'EV'Eyt OMZIZOt 17 bezoektijden PZC geslaagd agenda marktbericht collectes bronvermelding beeldrecht woensdag 16 juli 2003 Verenkleed Gospelkoor zoekt alten Op pad met de strandjutter li iota ikeel Ziekenhuis Walcheren Üoudekerkseweg 88, A382EE Vlissingen lel (0118)425000 115.00-20.00 uur oek- Kinderafd. ouders gehele overig bezoek 14.00-19.00 uur 'psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur en woe, za en zo 14.00-16.30 uur IC/CCU en Stroke unit CVA j 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Oosterscheldeziekenhuis -«Gravenpolderseweg 114, 1452 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): Afd. A ouders doorlopend bezoek; Afd B partners doorlopend bezoek Overig bezoek: dagelijks 14.30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 14.00-14.30en 19.00-19.30 uur jndenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114a, 4462 RAGoes, tel. (0113) 236236 mat/m vrij: 14.00-21.00 uur jat en zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101, 4481 PM Oeitt Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 uur din, don en vrij 18,30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte ODaiWielingenlaan 2, icoG DA TorriPi 4535 PATerneuzen lel. (0115) 688000 j. 14.00-14.45 en 19.00-20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; wee, weekeinde, feestdagen 14.00- 16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14-14.30 en 19-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius f®' Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Oostburg tel. (0117) 459000 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. ^9.00-21.00 uur. eht Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel.(0187)6073 00 .16.00-17.00 en 17.45- 19.30uur, zo idem tot 20,00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, Boerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom lel. (0164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 GGZWestelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren .(0164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17,00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr.Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr.Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12,00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. Afd.Verloskunde: dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam lel,(010)4391911 1.16.00-20.00 uur België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Suddershovelaan tel. 10032) 50 452111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 lel. (0032) 50 369111 dag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 lel. (0032) 9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen wilrijkstraat 10 WOEdegem, tel. (0032) 3 8213000 bezoekuren: werkdagen 16.00- <000 uur, weekend en feestdagen 14,00-20.00 uur Aid. B1 (cardiologie) dag. 16.00- "30en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30. De Provinciale Zeeuwse Courant waarin opgenomen de Middel- ™gsche, Vlissingsche, Goesche ®o Breskensche Courant, Vrije «emmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk degblad, dat zich niet bindt aan le- •ensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij- r®dactie van de Provinciale eeuwse Courant maakt naast de ei sen nieuwsgaring gebruik van de 'eigende bronnen: Associeerde Pers Diensten (GPD), 'jjemeen Nederlands Persbureau ™P), Associated Press (AP), Bridge, eutsche Presse Agentur (DPA), SLT! France ptess (AFP), Reuters ia en European Press-pho- 10 Agency (EPA), --ijuulicatierechten van werken van dende kunstenaars aangesloten 'i een CISAC-organisatie zijn gere- 8 met Beeldrecht te Amstelveen. Kale kak op slot Valkenisse door Jan J.B. Kuipers De verschillen tussen arm en rijk zijn in onze samenleving sinds de twin tigste eeuw sterk genivelleerd. De ar men werden steeds welvarender. In de Middeleeuwen waren sommige heren óók niet veel rijker dan het volk. Zij werden of bleven 'arm' in materiële zin. Maar verschil moest er wezen, en dat drukte men dan maar uit in zichtbare statusmiddelen. 'Kale kak' dus, zoals de volksmond het treffend uitdrukt. Zeldzame pauwenbotjes uit een beer put van het kasteel bij het verdronken dorp Valkenisse (bij Waarde, Zuid-Be veland) zijn een illustratie van dit ver schijnsel. Zeeland telt ongeveer honderd vijf tien verdronken dorpen, buurtschappen niet meegerekend. Valkenisse is het eni ge verdronken dorp dat een officiële monumentenstatus geniet. Toen de plaats na de zoveelste vloed in 1682 werd verlaten, was het kasteel aan de oostzijde van het dorp een vage herin nering. In 1558 vermeldde men het al als voormalig. Het uit de vroege vijf tiende eeuw daterende, bakstenen kas teeltje was de residentie van de heren van Valkenisse. De laatste van hen, Phi lips van Valkenisse, verkocht in 1511 zijn ambachtsheerlijke rechten en Zeeuwse bezittingen, waarna hij zich in Antwerpen vestigde. In de jaren negentig van de twintigste eeuw onderzochten Zeeuwse en rijks archeologen Valkenisse en zijn kasteel. Het kasteeltje zelf was van het 'vier kante' type met twee torens aan de westgevel. De zijden van het complex maten ongeveer 25 meter. Het slot was tamelijk bescheiden en niet te vergelij ken met Zeeuwse 'topkastelen' als het hof van Sint Maartensdijk met zijn def tige stoeterij, Zandenburg te Veere of Aldegonde bij Souburg. De mengeling van bescheidenheid en status die het gebouw zelf kenmerkt, werd ook aangetroffen in het vondsten pakket uit een beerput van het kasteel van Valkenisse. Het daaruit opgeviste aardewerk was niet bijzonder; dure soorten als majolica en glasvondsten ontbraken. Wel werd een 'zalfsteentje' aangetroffen. Dat gebruikten de beter gesitueerde dames om hun make-up te mengen en op te brengen. Waargenomen fundamenten vanhet kasteel van Valkenisse op een kaart uit 1637. De fundamenten zijn links op de afbeelding te zien. De etensresten uit de beerput waren ge varieerd, maar grotendeels óók niet bijzonder. Het betrof resten van land- bouwzoogdieren als runderen, varkens, schapen en/of geiten, jachtwild, schelpdieren, zee- en zoetwatervis en gevogelte. Maar in die laatste categorie doken toch aanwijzingen op van de ho ge status van de kasteelbewoners: bot jes van pauwen en knobbel- of wilde zwanen. De pauwen hebben vermoede lijk in de hoenderhof rondgestapt. De zwanen zwommen in de gracht of in na bije wateren rond. Pauwenbotjes worden maar sporadisch aangetroffen in archeologische com plexen. Met name de combinatie van zwaan en pauw is heel interessant. Deze toont aan dat de heren van Valkenisse nu en dan een feestdis hebben aange richt die klonk als een klok. Beide die ren werden namelijk bij feesten en banketten gebruikt als spectaculair ta felstuk, dat met de nodige tamtam werd binnengedragen en gepresenteerd. Vijftiende eeuwse kookboeken uit onze streken en Engeland beschrijven, hoe het verenpak van zwanen en pauwen vóór de bereiding dient te worden ver wijderd. Als de beesten gaar waren, hulde men ze weer in hun eigen veren kleed. Pauwen liet men tijdens de bereiding vaak intact. Tijdens het braden waren kop, hals en staart beschermd met vochtige doeken. De instructie na het braden gebood: 'doeten up een broot met eenen prieme ende doet af die dwa- le (doek), ende dan soo draechten ter taflen'. Zulke presentaties deden denken aan het in de late Middeleeuwen zo befaam de luilekkerland of 'Cocagne', waar het gebraden pluimvee je zó in de mond vloog. De bewoners van het kasteel van Valke nisse waren gewend aan degelijke kost en doodnormaal servies. Maar af en toe richtten ze een mooi banket aan, als te ken dat ze behoorden tot de categorie van de heren en niet die van de knech ten. ROC Zeeland, sector Economie Afdeling Administratie Administrateur: Sofian Abali, Goes; King Au Yeung, Zou- telande; Arjan Beekman, Middelburg; Huib Breedijk, 's-Gravenpolder; Marcel Corbijn, Gapinge; Karin Ende, Oostburg; Patrick Gilde, Middelburg; Gerrit de Graaf, Schoondijke; Carina Groenleer, Westkapelle; Carlo Harinck, Goes; Hali- ma Ibrahim, Oost-Souburg; Krijn de Jong, Vlissingen; Kim Le, Yerseke; Pas cal Leijnse, Middelburg; Marco Moer land, Arnemuiden; Ruben Schneider, Koudekerke; Sander Tissink, Kapelle; Annelies de Wolf, Cadzand Administratief juridisch medewerker Openbaar Bestuur: Mavis Badu-Gyamfi, Vlissingen; Yase- min Demirel-Bircan, Vlissingen; Jeroen de Bree, Aagtekerke; Marieke Dijkmans, 's Heerenhoek; Minever Dolma, Rilland; Mark Duine, Middelburg; Frank Heijns- dijk, Oudelande; Jaqueline Mol, Koude kerke; Michael de Ruijter, Vlissingen; Ar thur Siereveld, Vlissingen; Carolien Vleugel, Wemeldinge; Evelien de Vries, Middelburg; Arjan Weststrate, Krabben- dijke; Annelies Wisse, Middelburg Administratief Medewerker: Abdul Aden, Vlissingen; Edgar Antonio, Middelburg; Bernard Ashu, Vlissingen; Lianna Badaljan, Middelburg; Abu Ba- karr Bah, Vlissingen; Adriano Da Costa Fernando, Goes; Benjamin van der Hei de, Middelburg; Christien Hoogendoorn, Goes; Precious Iwuajoku, Middelburg; Michiel Meerkerk, Nieuwerkerk; Mo hammad Mohammad Ali, Vlissingen; Jordy Nijeboer, Middelburg; Tamim Omary, Middelburg; Miranda Poortvliet, Oost-Souburg; Dina Roosberg, Vlissin gen; Alésia van der Veen, 's-Gravenpol- der; Lesley van der Woude, Yerseke; Aram Yigit, Middelburg Algemeen Beveiligingsmedewerker: Arnold van den Berge, Krabbendijke; Ar- co van den Berge, Goes; Chris Bilas, Oost-Souburg; Rosan Buijck, Oostburg; Matthijs Geldof, Burgh-Haamstede; Henry van Hartingsveldt, 's-Gravenpol der; Leon Hengsdijk, Kortgene; Maikel Heule, Breskens; Youandi Hityahubessy, Middelburg; Arnoud Holtrust, Krabben dijke; Mirjam van Iwaarden, Yerseke; Ronnie Jacobs, Middelburg; Robbie Janssen, Middelburg; Joost de Jonge, Goes; Dion de Jonge, Goes; Cynthia Koo ien, Hoogerheide; Michiel van Leeuwen, Middelburg; Jelle Maljaars, Aagtekerke; Remco Paauwe, Kapelle; Marleen van Sabben, Serooskerke (W); Tommie Scheijbeler, Middelburg; Jerom Sluijs, Zierikzee; Sebastian Soares, Vlissingen; Kelly Traas, Heinkenszand; Olga de Vis ser, Meliskerke; Simon Voet, Koudeker ke; Linda Zoeteweij, Kattendijke Assistent Orde en Veiligheid; Mark Bosgra, Middelburg; Alisha Brouwn, Goes; Martien Gunter, Sint An- naland; Sven Hage, Zierikzee; Jelle Klin- ge, Hellevoetsiuis; Pascalle van der Kraan, Kloetinge; Daan de Landmeter, Serooskerke (W); Jennifer Letwory, Nieuw en Sint Joosland; Kristiaan Leys, Vlissingen; Robin Meeder, Middelburg; Frank van Netten, Nieuwdorp; Jesse Praat, Yerseke; Stefan de Rijke, Middel burg; Ilse Roodhart, Wemeldinge; Ro- bert-Chris Tromp, Yerseke; Lennard Westerweele, 's-Heer Arendskerke Bedrijfsadministratief medewerker: Angela de Bat, Oostdijk; Hakan Qimen, Middelburg; Özlem Qolak, Middelburg; Bob Maranus, Domburg; Vianka Martis, Vlissingen; Wesley Parent, Middelburg Commercieel administratief medewer ker: Angela de Bat, Oostdijk; Hakan Qimen, Middelburg; Özlem Qolak, Middelburg; Bob Maranus, Domburg; Vianka Martis, Vlissingen; Wesley Parent, Middelburg Commercieel medewerker Banken en Verzekeringen: Serge Balleur, 's-Heerenhoek; Saskia van Bodegom, Vlissingen; Elze Eertink, Kapelle; Michel de Groote, Wilhelmina- dorp; Maaike Hannewijk, Heinkenszand; Lai-Lai Ho, Goes; Wendy van Iwaarden, Yerseke; Rick Klop, Middelburg. Tim Kra mer, Lewedorp; Mariska Lorier, Middel burg; Wilfred Poleij, Yerseke; Roy de Reu, Oostburg; Michiel Roozen, Eede; Jonathan Scholte, Vlissingen; Nathalie Sonneveld, Dreischor; Sander Spelier, Sluis; Richard Uitterhoeve, 's-Graven polder; Jerney Wanjon, Vlissingen; Gui- do Wiskerke, Lewedorp Di rectiesecreta resse: Lejla Bisanoviae, Zierikzee; Nona Buteijn, Middelburg; Debby Caljouw, Arnemui den; Francisca Elzakkers, Yerseke; Mar jolein van Ertvelde, Hansweert; Amanda de Fouw, Schoondijke; Melanie van de Groenendaal, Middelburg; Cindy de Hond, 's-Heerenhoek; Rachel Huiskamp, Heinkenszand; Renske Jobse, Seroos kerke (W); Ferdi Koelewijn, Vlissingen; Angelique Koppelaar, Ritthem; Karolien Lievense, Aagtekerke; Evelien Mol, Krab bendijke; Marlie Mouwen, Kapelle; Sas kia Schets, Arnemuiden; Brenda Son- dak, Middelburg Secretaresse: Elske van Groningen, Kapelle; Jacobiene van Hekke, Wissenkerke; Gerlineke Je- ras, Arnemuiden; Elène de Kraker, Vlis singen; Ilse Prince, Middelburg; Rachel de Vries, Serooskerke (W); Elvira de Wit te, Borssele Secretarieel Medewerker: Sheila Banwarie, Goes; Doenja Bleijie, 's-Heer Arendskerke; Saskia van Bol-Es, Vlissingen; Willeke Bolleman, Goes; Vic ky Vicky Bom, Waarde; Sofie Brown, Vlis singen; Brenda van Drongelen, Sluiskil; Amy van de Guchte, Vlissingen; Angela Hoebeke, Nieuw en Sint Joosland; Janet Jager, Middelburg; Renata de Kam, Oost-Souburg; Sharon de Korte, Middel burg; Natalie Lassche, Terneuzen; Chan- tal de Leeuw, Goes; Ruzmira Mehic, Burgh-Haamstede; Sabrina Melse, Mid delburg; Hannan Naimi, Vlissingen; Pris- cilla Niemantsverdriet, Vlissingen; Sem- ra Ögütlüoglu, Middelburg; Mirna Pee- ne, Westkapelle; Nienke Schraa, Middel burg; Charlotte de Steenwijk, Oost-Sou burg; Besey Ülde°, Vlissingen; Marian Witte, Nieuwdorp; Selma Yüce, Middel burg Systeembeheerder Midden- en Kleinbe drijf: Tarik Boufrahi, Vlissingen; Jurrian van Doorn, Hoedekenskerke; Rens Haver kort, Middelburg; Gertjan van der Hiele, Middelburg; Anne-Willem den Hollan der, Oostkapelle; Matthias Huber, Krab bendijke; Ido Kasse, Middelburg; Miirsel Kizilcan, Middelburg; Bas Koning, Vlis singen; Marcel Koopman, Vlissingen; Jens de Neve, Schoondijke; Ad Trap man, Vlissingen; Hans Uijtdewilligen, Vlissingen; Hans Visscher, Meliskerke; Johnny Wisse, Hansweert; Bastiaan de Witte, Koudekerke Afdeling Brood en Banket All-round Brood-en Banketbakker: Natasja Beenakker, Kapelle; Randy Dees, Zaamslag; Hans Elenbaas, Goes; Edgar Feijen, Ouwerkerk; Mark Hakbijl, Zierik zee; Martin Kiesenberg, Zierikzee; Mar tien Klippel, Stavenisse; Sander de Put ter, Zaamslag; Jacob Riemens, Melisker ke; Robert Schijf, Kapelle; Arjan Smalle- gange, Heinkenszand; Thomas Stuur- wold, Meliskerke All-round Broodbakker: Tom van Bellen, Hengstdijk Assistent Bakker: Martijn den Boer, Bruinisse; Leenard Eckhardt, Kapelle; Reinder Hegi, Middel burg; Rick de Jonge, Goes; Jan de Muijnck, Borssele; Peter Ridderhof, Ka pelle; Marian de Waal, Bruinisse Banketbakker: Danny de Blaeij, Wolphaartsdijk; Boris de Bruijn, Yerseke; Ronald Maris, Zierik zee; Mare Rijk, Heinkenszand Brood- en Banketbakker: Heieen van Belzen, Middelburg; Rein- bert Broos, Koewacht; Gijs Catsman, Heinkenszand; Niels de Graaf, Poortvliet; Richard Huisman, Aagtekerke; Gijs Kok, Krabbendijke; Bas Moelker, Wemeldin ge; Joost Schipper, Goes; Julien Totté, Ouwerkerk; Vincent Vermeulen, Kapelle Afdeling Handel Assistent Exportmanager: Rob de Boks, Middelburg; Mohammed Bousantouh, Vlissingen; Valesca Dan ker, Kapelle; Joel Dieleman, Vlissingen; Alex van den Eeden, Oost-Souburg; Ren- nie Fassaert, Sint Kruis; Jessica Geldof, Vlissingen; Elias Getachew, Vlissingen; Tony Gijzen, Middelburg; Sander van Gilst, Wissenkerke; Andrea Hoogeste- ger, Middelburg; Elmer de Klerk, Kloetin ge; Ronnie Louwerse, Veere; Sander de Nooijer, Arnemuiden; Martin Rijk, Hein kenszand; Ard Smallegange, Driewegen; Karin Weezepoel, Goes Commercieel medewerker Binnen dienst: Rob de Boks, Middelburg; Valesca Dan- ker, Kapelle; Jessica Geldof, Vlissingen; Sander van Gilst, Wissenkerke; Denny Kloosterman, Veere; Ronnie Louwerse, Veere; Sander de Nooijer, Arnemuiden; Martin Rijk, Heinkenszand Districtmanager: Rob de Boks, Middelburg; Joël Diele man, Vlissingen; Elias Getachew, Vlis singen; Tony Gijzen, Middelburg; An drea Hoogesteger, Middelburg; Ronnie Louwerse, Veere; Sander de Nooijer, Ar nemuiden; Martin Rijk, Heinkenszand Exportmedewerker Binnendienst: Rob de Boks, Middelburg; Mohammed Bousantouh, Vlissingen; Valesca Dan ker, Kapelle; Joël Dieleman, Vlissingen; Alex van den Eeden, Oost-Souburg; Ren- nie Fassaert, Sint Kruis; Jessica Geldof, Vlissingen; Elias Getachew, Vlissingen; Sander van Gilst, Wissenkerke; Andrea Hoogesteger, Middelburg; Elmer de Klerk, Kloetinge; Denny Kloosterman, Veere; Ronnie Louwerse, Veere; Sander de Nooijer, Arnemuiden; Martin Rijk, Heinkenszand; Ard Smallegange, Drie wegen; Karin Weezepoel, Goes Exportmedewerker Buitendienst: Rob de Boks, Middelburg; Mohammed Bousantouh, Vlissingen; Valesca Dan- ker, Kapelle; Joël Dieleman, Vlissingen; Alex van den Eeden, Oost-Souburg; Ren- nie Fassaert, Sint Kruis; Jessica Geldof, Vlissingen; Elias Getachew, Vlissingen; Tony Gijzen, Middelburg; Sander van Gilst, Wissenkerke; Andrea Hoogeste ger, Middelburg; Elmer de Klerk, Kloetin ge; Denny Kloosterman, Veere; Ronnie Louwerse, Veere; Sander de Nooijer, Ar nemuiden; Martin Rijk, Heinkenszand; Ard Smallegange, Driewegen; Karin Weezepoel, Goes Filiaalbeheerder: Mohammed Azzagari, Goes; Monica Bakker, Heinkenszand; Mathieu Bonte, Middelburg; Mark Boone, Serooskerke (W); Conrad Kooman, Middelburg; Ste- fanie van der Maas, Vlissingen; Alma Mehmedagiae, Vlissingen; Virgil Piqué, Vlissingen; Sietse de Rooij, Vlissingen; Brenda Smit, Middelburg; Maurice Snoek, Arnemuiden; Roeland Struijk, Zierikzee; Jimmy van Zweden, Middel burg Hoofd Magazijn: Rob de Boks, Middelburg; Mohammed Bousantouh, Vlissingen; Valesca Dan ker, Kapelle; Joël Dieleman, Vlissingen; Alex van den Eeden, Oost-Souburg; Ren- nie Fassaert, Sint Kruis; Jessica Geldof, Vlissingen; Elias Getachew, Vlissingen; Tony Gijzen, Middelburg; Sander van Gilst, Wissenkerke; Andrea Hoogeste ger, Middelburg; Elmer de Klerk, Kloetin ge; Denny Kloosterman, Veere; Ronnie Louwerse, Veere; Sander de Nooijer, Ar nemuiden; Martin Rijk, Heinkenszand; Ard Smallegange, Driewegen; Karin Weezepoel, Goes Medewerker Inkoop: Rob de Boks, Middelburg; Valesca Dan ker, Kapelle; Rennie Fassaert, Sint Kruis; Jessica Geldof, Vlissingen; Denny Kloos terman, Veere; Ronnie Louwerse, Veere; Sander de Nooijer, Arnemuiden; Martin Rijk, Heinkenszand; Ard Smallegange, Driewegen Ondernemer Groothandel; Rob de Boks, Middelburg; Joël Diele man, Vlissingen; Tony Gijzen, Middel burg; Andrea Hoogesteger, Middelburg; Ronnie Louwerse, Veere; Sander de Nooijer, Arnemuiden; Martin Rijk, Hein kenszand Ondernemer/manager Detailhandel; Sylvia Albregtse, Breskens; Merel van der Bliek, Aardenburg; Nanon Coomans, Middelburg; Jeroen Dierickx, Vlissingen; Richard Dingemanse, Veere; Lisette van der Kraan, Kloetinge; Roland Kramer, Heinkenszand; Chantal Lobbezoo, Grijpskerke; Hilde Menheere, Kwaden- damme; Nathalie de Paepe, Schoondij ke; Maayke Straijer, Burgh-Haamstede; Ayse Zümrütel, Vlissingen; Eric van Zun- deren, Heinkenszand Verkoopmedewerker: Pascal Bakker, Vlissingen; Herman van Berkum, Middelburg; Elsbeth Bos, 's- Heerenhoek; Radua Boubouh, Vlissin gen; Ismail Celiktas, Rilland; Lea Dekker, Middelburg; Edwin Dobbelaar, Middel burg; Jesper Gemier, 's-Heer Hendriks kinderen; Azarja Hage, Goes; Kevin Harcksen, Zierikzee; Peter Haze, Kamper land; Sander Huisson, 's Gravenpolder; Steven Kouijzer, Zierikzee; Thomas de Leeuw, Middelburg; Stefan de Leng, Middelburg; Elselien van Lit, Goes; Ellie Lokerse, Kruiningen; Arjan van Luik, 's- Gravenpolder; Andrea Meeuwsen, Krab bendijke; Frank Oostdijk, Kruiningen; Martine Oosterling, Breskens; Semra Öz- geiik, Vlissingen; Omar van de Pas, Goes; Fabiola Pop, Hoedekenskerke; Sylvia Provoost, Middelburg; Sabrina Rijkhals, Goes; Tamara Schanck, Goes; Edwin de Smit, 's-Gravenpolder; Joke Vermeulen, Kwadendamme; Anna Wegener, Mid delburg; Francis Wisse, Ritthem; Irma van Zeeland, Dreischor Vertegenwoordiger: Rob de Boks, Middelburg; Valesca Dan ker, Kapelle; Jessica Geldof, Vlissingen; Sander van Gilst, Wissenkerke; Ronnie Louwerse, Veere; Sander de Nooijer, Ar nemuiden; Martin Rijk, Heinkenszand; Ard Smallegange, Driewegen Afdeling Facilitaire Dienstverlening Facilitair Dienstverlener: Rebecca Cramer, Middelburg; Hanna de Held, Goes; Dennis Hermus, Kapelle; Co- rine Louws, Meliskerke; Chantal Mara nus, Domburg; Monica van de Voorde, Vlissingen; Antwan Wattel, Veere Afdeling Horeca Gastheer/-vrouw: Mandy Brasser, Vlissingen; Kirsten Ha- vermans, Vlissingen; Alinda de Visser, Aagtekerke Horeca Assistent: Leander Berrevoets, Brouwershaven; Zheng Wei Chen, Vlissingen; Ramon Dourleijn, Colijnsplaat; Nathan Jacobs, Oost-Souburg; Sanne de Jonge, Middel burg; Anne Landman, Hoedekenskerke; Michael Lookman, Zierikzee; Lindy Maartense, Kwadendamme; Ferry Pee- ters, Middelburg; Dewi Shanmugam, Breskens; Wendy Stoltink, Oost-Sou burg Horeca-Ondernemer Café/Bar en Fast Food: Patricia Bootsgezel, Vlissingen; Nic Flip- se, Oost-Souburg; Nico van der Heiden, 's-Gravenpolder; Marijn Kaat, Middel burg; Thomas Langeler, Oostkapelle; Monique Saaman, Goes; Elske de Visser, Middelburg Horecaondernemer/-manager: Sjoerd van den Assem, Renesse; Edwin Brakman, Middelburg; Maarten Buringh, Yerseke; Ben Dingemanse, Koudekerke; Jarko Fierens, Burgh-Haamstede; Rob bie Holmes, Veere; Lonneke Jacobs, Oostkapelle; Jelte Kamstra, Vlissingen; Sander Kloet, Brouwershaven; Jaap de Kort, Roosendaal; Nicky Labrujère, Vrou wenpolder; Martijn Lagendijk, Kloetin ge; Carolien Leenknecht, Kloosterzande; Jeffrey Louws, Westkapelle; Sybre Mens, Middelburg; Eelke Oostrom, Ka pelle; Monique Overbeek, Oost-Sou burg; Carlijn Polderman, Middelburg; Sandra Suurmond, Ovezande; Kim van Vliet, Renesse; Kok: Evert Boer, Vlissingen; Paul Brokke, Zie rikzee; Vincent Colauto, Middelburg; Robbert Dellaert, Cadzand; Joost Deur- loo, Kloetinge; Caspar Duine, Arnemui den; Björn Dusarduijn, Goes; Robin Grootjans, Middelburg; Wes Haksteen, Goes; Roel de Hamer, Ouwerkerk; Bob EVENEMENTEN BROUWERSHAVEN - Grote Kerk, 20.00 uur: Orgelconcert door Dick Koomans en Yu Nagayama; BURGH-HAAMSTEDE - N.H. Kerk, 20.00 uur: Orgelconcert door Dick Sanderman en blokfluitiste Anneke Sanderman; GOES - Ambachtscentrum, 15.00 uur: Joris en de Reuzeneus, voorstelling door poppentheater Sim Bolus; NIEUWVLIET - N.H. Kerk, 20.00 uur: Zo meravondconcert door klarinetkwartet Klarifoon; OOSTKAPELLE - Dorpskerk, 20.00 uur: Zomeravondconcert door saxofoon kwartet van Marijke Poppe; POPPENDAMME - Imkerij Poppendam- me, 14.00-17.00 uur: Het trekpaard in 't Gareel, demonstratie stichting Het Wer kend Trekpaard Zeeland; RITTHEM-Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging en geschiedenis van het Fort; VLISSINGEN - St. Jacobskerk, 13.00 uur: Openstelling voor bezichtiging; 20.00 uur: Zomerconcert door duo Gavotte; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, The Hulk: 20.00 uur; Schippers van de Kameleon: 14.00 uur; Bruce Almighty: 20.00 uur; Knorretjes Grote Film; 14.00 uur; Cinemactueel, Bruce Almighty: 18.45 en 21.15 uur; Schippers van de Kameleon; 14.00 uur; The Hulk: 14.00,18.45en21.15 uur; Knorretjes Grote Film: 14.00 uur; Charlie's Angels: 18.45 uur; 2 Fast 2 Fu rious: 21.15 uur; HULST - De Koning van Engeland, 2 Fast 2 Furious: 20.00 uur; Bruce Almighty: 13.30, 16.00 en 20.00 uur; Charlie's An gels: 13.00 en 20.00 uur; De Hulk: 16.00 en 20.00 uur; Schippers van de Kamele on: 13.00, 15.00 en 17.00 uur; Knorretjes Grote Film: 13.00, 14.30 en 16.00 uur; Ri pley's Game: 13.30 en 21.00 uur; MIDDELBURG - Schuttershof, Swing; 20.00 uur; Zeeuws Museum, De afsluiting van het Veerse Gat en De geschiedenis van de Deltawerken: 19.30 uur; VLISSINGEN - Cine City, The Hulk; 13.30, 16.15, 19.00 en 22.00 uur; Charlie's An gels: 13.45,16.15,19.00 en 21.45 uur; Po- kemon 4-ever: 13.45 uur; Cradle 2 the grave: 21.45 uur; Bruce almighty: 13.45, 16.15,19.00 en 21.45 uur; 2 fast 2 furious: 16.15, 19.00 en 21.45 uur; Schippers van de Kameleon: 13.45en 16.15uur;Knorre- tjes grote film: 13.45 en 16.15 uur; Phone Booth: 19.00 uur; How to lose a guy in 10 days: 19.00 en 22.00 uur; The matrix: 13.45, 19.00 en 22.00 uur; Pietje Bell: 16.15 uur; ZIERIKZEE - FiZi, Kruimeltje: 14.00 uur; TENTOONSTELLINGEN van der Hoest, Yerseke; Mark Holtrop, Middelburg; Chris Houmes, Domburg; Samantha de Jonge, Hoek; Jurian van de Ketterij, Arnemuiden; Mariska Berre- voets-Krijger, Ouwerkerk; Mitchell Kui pers, Vlissingen; Bas Leeuwesteijn, Mid delburg; Lucas Mullié, Gapinge; Cliffton van Oeffelen, Middelburg; Teun van Oosten, Kloetinge; Marino Rodrigo, Hulst; Johan van Santé, Scharendijke; Mathijs Romijn, Schore; Thirza Schuh- macher, Zierikzee; Murphy Snijders, Middelburg; William van Veen, Wemel dinge; Marjolein Vercauteren, Ouwer kerk; Brian Verhelst, Terneuzen; Kevin Verkaik, Veere; Maarten Vermeer, Noor- dwelle; Jeroen de Visser, Domburg; Jan Weststrate, Veere; Frank de Wolf, Kloe tinge Zelfstandig Werkend Gastheer/-vrouw: Daisy Dankers, Zierikzee; Vincent Harde man, Oostkapelle; Roos Slagboom, Mid delburg; Ferry van der Sluijs, Seroosker ke (W) Zelfstandig Werkend Kok: Oscar Antonisen, Middelburg; Jolanda van Belzen, Arnemuiden; Paula van der Bliek, Arnemuiden; Job Bracke, Hulst; Martine Cornelis, Nieuwvliet; Marielle van der Ende, Oost-Souburg; Ruben van der Have, Oosterland; Jan van der Have, Bruinisse; Rianne Joosse, Vlissingen; Annemieke de Klerk, Middelburg; Corne Kot, 's Heer-Hendrikskinderen; Mieke Kouwer, Middelburg; Piet Louws, Mid delburg; Bart Melis, Vrouwenpolder; Dennis Mes, Middelburg; Vincent Prince, Middelburg; Femke Saman, Burgh- Haamstede Afdeling Toerisme Recreatie Medewerker Reizen/Toeristische Infor matie; Michelle de Bruijn, Vrouwenpolder Middenkaderfunctionaris Recreatie: Katinka Bosman, Krabbendijke; Petra van Dijken, Veere; Vera van Dongen, Vlissingen; Hieke van der Graaf, Burgh- Haamstede; Marina Joosse, Arnemui den; Irena Mohr, Goes; Rosa Otte, Nieuwdorp; Kirsten van Pelt, Kamper land; Daniel Penning, Sint Annaland; Frank Rooze, Middelburg; Mariska van Sorge, Middelburg; Saskia Versluis, Oost-Souburg; Marieke Werrij, Renesse Middenkaderfunctionaris Reizen: Inge Aben, Vlissingen; Femke Ars, 's- Heerenhoek; Marcia Besems, Kamper land; Bianca Bömer, Vlissingen; Marian ne Cijsouw, Cadzand; Janet van Doorne, Goes; Lesley van der Est, Goes; Iris Gra- vemaker, Middelburg; Fransisca de Ha ze, Goes; Nienke Henken, Middelburg; Esmee Hogendoorn, Renesse; Monique de Jonge, Ovezande; Anneloes Martin, Middelburg; Karina Moeliker, Tholen; Sissi de Munnik, Zonnemaire; Angelique Ocké, Breskens; Mieky Peterson, Veere; Diana de Roode, Heinkenszand; Marion von Unen, Noordgouwe.Femke Wolfert, Middelburg; Ka Man Yu, Middelburg Middenkaderfunctionaris Toeristische Informatie: Inge Aben, Vlissingen; Femke Ars, 's- Heerenhoek; Marcia Besems, Kamper land; Bianca Bömer, Vlissingen; Esther Brakman, Middelburg; Marianne Cij souw, Cadzand; Janet van Doorne, Goes; Iris Gravemaker, Middelburg; Fransisca de Haze, Goes; Nienke Henken, Middelburg; Esmee Hogendoorn, Re nesse; Monique de Jonge, Ovezande; Anneloes Martin, Middelburg; Sissi de Munnik, Zonnemaire; Angelique Ocké, Breskens; Mieky Peterson, Veere; Diana de Roode, Heinkenszand; Elisa Thaler, Vlissingen; Marion von Unen, Noord- gouwe; Femke Wolfert, Middelburg; Ka Man Yu, Middelburg Zelfstandig Werkend Medewerker Rei zen: Samantha ten Berge, Hoek; Madeion Dropped, Vlissingen; Esther van Heijzen, Burgh-Haamstede; Marieke den Herder, Goes; Annemarie Hering, Aardenburg; Grace Hilgers, Middelburg; Kimmy van der Hoeven, Sint Maartensdijk;Jolien Louisse, Lewedorp; Mireille Smallegan ge, Sluis ARNEMUIDEN - Museum,13.30-16.30 uur: Watersnood 1953; AXEL - Streekmuseum Het land van Axel, 13.30-17.OOuur: Het boerenleven in Axel en omgeving (t/m 12/9); BERGEN OPZOOM - Interium, 9.00-17.00 uur: Technieken op papier, beelden, schilderijen en objecten door diverse kunstenaars (t/m 5/9); BROUWERSHAVEN- Sint Nicolaaskerk, 13.30-16.30 uur: 'Kruislings', Roon sr en jr (t/m 17/7); BRUINISSE - Oudheidskamer, 14.00- 17.00 uur; Oude doopjurken (t/m 30/9); BURGH - N.H. Kerk, 13,30-16.30 uur: Sa menwerkingsproject van Jeroen Wal- lays met Bart de Vijvere en Els de Ruiter met Hetty de Wette (t/m 2/8); BURGH-HAAMSTEDE - De Burghse Schoole, 11.00-16.00 uur: Passie van een schoolmeester en verzamelen als hobby (t/m 31/10); Galerie Het Oude Raadhuis, 12.00-17.00 uur: Sculpturen, schilderijen, sieraden en meubel van diverse kunstenaars; De Bewaerschole, 13.30-16.30 uur: Beel den en grafiek van Teja v. Hoften (t/m 19/7); Galerie Haamstede, Schilderijen van Ca- tharina Reynolds, Emilio Balduque, Raid Houby en Iris Slock e.a. (t/m 20/7); DOMBURG - Duingalerie, 12.00-21.00 uur: Ria Nieswaag, Terry v.d. Heiden, Da- niëlle Jacquinot, Jean-Francois Laurent en Otto Schmidt (t/m 27/7) Galerie Het Noorderlicht, za en zo 14.00- 19.00 uur: Schilderijen, tekeningeni en aquarellen van Belgische en Nederland se kunstenaars (t/m 7/9),-Galerie Pqp, 9.00-18.00 uur: Werken van Ramon Bim- mel, Flores Voerman en Liesbeth Min- derhoud (t/m 13/7); Museum MarieTakvan Poortvliet, 13.00- 17.00 uur: Vaarzon Morel: een schilders familie (t/m 2/11); DRAAIBRUG - Kleine Schuur (Maagden- weg), 13.00-17.00 uur: Werk van Theo Jordans (t/m 27/7); DREISCHOR - Museum Goemanszorg, 10,00-17.00 uur: Op D'Ostie, boerderijen op Schouwen-Duiveland door de eeu wen heen (t/m 31/12); GOES - Galerie Atelier de kaai, 9.00-16.00 uur: José Murre Sia Braakman.Schilderijen &Keramiek(t/m 31/8); Lunchcafé, 9.00-18.00 uur: Marjo v.d. Steen en Bernadette v Loon LenteÖomer schilderijen (t/m 2/8); GROEDE - Lutherse kerk, 13.00-17.00 uur: Schilderijen (gemengde technieken) van Flip Schra- meijer (t/m 25/8); N.H. Kerk, 13.30-16.00 uur: Foto's van West Zeeuws Vlaanderen (t/m31/8); GRIJPSKERKE - Galerie De Osseberg, 14.00-17.00 uur: Werk van Abraham Ya- kin, Bram van Gelderen en Jet Naftaniel (t/m 2/8); HEINKENSZAND - Informatiecentrum Zeeuwse schaapskudde, 11.00-16.00 uur: Expositie over de geschiedenis, de bloemdijken de flora en fauna van Zuid- Beveland; 'tKunstuus, 13.00-18.00 uur:'Brabant ex plodeert' keramiek en schilderijen (t/m 26/7); HENGSTDIJK H. Catharinakerk, 14.00-17.00 uur: Hengstdijk in beeld, fo to's en beeldhouwwerk van Arts, Goos- sen, Driehuis en Ivens (t/m3/8); HULST - Stadskantoor, 9.00-12.00 en 13.00-16.00 uur: Mozaïken van Wil) de Vries (t/m 18/7); KAPELLE Fruitteeltmuseum, 13.00- 17.00 uur: De wereld van de fruitteelt in gewone en ongewone foto's (t/m 30/8); GOES - Jongeren- en Gospel groepen Zeeland begint dit jaar met een nieuw koor. Dit groot koor 'Make a change' brengt voornamelijk gospelmuziek. Alleen de alten ontbreken nog. De groep moet uit honderdtwin tig deelnemers bestaan en is op de alten na compleet. Vanaf september repeteert het koor zes keer in de Bethelkerk te Goes voor drie concerten. Het eerste optreden is op 17 april 2004 in de Concertzaal in Mid delburg. De groep neemt ook een cd op. Alten van alle leeftijden die zin hebben om mee te doen, kunnen zich opgeven bij het secretari aat, telefoonnummer 0118- 636014. Gemeentehuis: 9.00-16.00 uur: Yvonne van Dam, Aquarellen (t/m 1/8); KATS - Galerie Kats, 11.00-18.00 uur: Werken diverse kunstenaars o.a. Peter Reef en Marianne v, Bakel; Zeeuwse Rozentuin, 10.00-17.00 uur: Werk van Bert Frijns, Leen Quist, Helene Brielsen Joseph Cals (t/m 15/9); NIEUWERKERK - Johanneskerk, 9.00- 17.00 uur; 250 foto's, stille getuigen van de watersnoodramp; MELISKERKE - Zijdemuseum, 10.00- 17.00 uur; Books of Dreams, werk van Pat Hodson en Dutch Embroidery, werk van textielgroep Steekplus (t/m 27/8); Odulphuskerk, 14.00-17.00 uur: fotoex positie de boerderij in vroeger dagen(t/m 13/9); MIDDELBURG - De Drukkery, 9.00-18.00 uur: Illustraties van Lex Maes; Ludmilla Kalmaeva foto's;Schilderijen Vaarzon Morel (t/m 28/8); Galerie Ceasuur, dagelijks: Frie Jacobs (t/m 19/7); Kunstuitleen, Balans 17, 9.00-17.00 uur: Duo expositie Romijn/Paalvast (t/m 6/9); Lange Jan/Wandelkerk 11.00-17.00 uur: Abraham Yakin en Ruth Dagan-Yakin, et sen en Aquarellen (t/m 5/8); Nieuwe Kerk, 10.30 - 17.00 uur: Mensen op drift, beelden van Imy Baron en Wicky Nobels (t/m 12/9); Roosevelt Study Center, 11.00-12.30 en 13.30-16.30 uur: Foto expeditie 'De prai- rieschool"van John Martin Camp- bell(t/m 31/10); Synagoge, 12.00-16.00 uur: Abraham Yakin en Ruth Dagan Yakin etsen (t/m 31/7); Vleeshal en Kabinetten van de Vleeshal, 13.00-17.00 uur: The Royal art lodge, Ask the dust, Wayne Baerwaldt en Joseph R. Wolin (t/m 31/8); Zeeuws Museum, 11.00-17.00 uur: De Ramp van '53 door het oog van de media; NISSE - Trekkermuseum, za en zo 13.30- 16.30 uur: Oude tractoren en motoren (t/m 1/9); OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-17.00 uur: Tentoonstelling Dagroofvogeis (t/m 2/11); Hocus, Pocus, Pats. Over kruiden en heksensabbats (t/m 31/8); OUWERKERK - Museum Watersnood 1953, 13.00-17.00 uur: Tekeningen van Pieter Kooistra (t/m 31/8); RENESSE Blikmuseum, 14.00-17.00 uur: Verzamelingen, van sleutelhangers tot mini-Citroëns t/m 31/8); RETRANCHEMENT - 't Zwin, 11.00-17.00 uur; Collectie inheemse vogels op post zegels (t/m 3/11); SLUIS - Raadskelder, 14.00-17.00 uur: Schilderijen, beelden en grafiek van Cor- neille (t/m 10/8); ST ANNA TER MUIDEN Streekland- bouwmuseum, 13.30-17.00 uur; Oude boerderien en stiekeme slopers (t/m29/9); Het Oude Raadhuis, 13.00-17.00 uur: Ine Appel met 'Anders Kijken'(t/m 27/7); TERNEUZEN - Galerie Contrast, 14.00- 17.00 uur: Johnny Beerens en Jo Fas saert schilderijen (t/m 31/8); Grote kerk, 9.00-17.00 uur: expositie beelden (t/m 31/8); Bibliotheek, 13.00-17.00 uur: Zwart wit li tho's van Peter Klashorst (t/m 20/7); VEERE - Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: 'Heel de wereld trekt naar Veere' en Noodboerderijen op Wal cheren (t/m 1/11); Grote ker, 11.00-17.00 uur: Dora Dolz, schilderijen, glas, vazen en tapijten(t/m 31/8);n World Press Photo (t/m 3/8); VLISSINGEN - Bibliotheek, 10.00- 18.00 uur.Schilderijen van Anneriet Ruijten (t/m 21/7); Zeeuws MuZeeum, 10.00-17.00 uur Mal- leboten, werken van Jan Sanders; WESTKAPELLE - Polderhuis, 10.00-20.00 uur: Atlantikwall in Westkapelle; Scheepvaart en scheepsstrandingen; Oud speelgoed (t/m 27/9); ZIERIKZEE - Burgerweeshuis, 11.00- 17.00 uur: Zomertentoonstelling Neder landse Plastieken (t/m 24/8); Nieuwe kerk, 10.00-17.00 uur: Jan Pieter Canters, schilderijen, krijt-en penteke ningen (t/m 17/7); Stadhuismuseum, 10.00-17.00 uur 'Over sloten, duinen, Schouwen-Duiveland' Marinus van Dijke (t/m 31/8); ZOUTELANDE Bunkermuseum Zoute- lande, 13.00-17.00 uur: Atlantikwall en de strijd om en bevrijding van Zeeland in 1944 (t/m 29/10); HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel, 0118-615551 of 0900-0767 (dag en nacht bereikbaar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma.,wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800-0432 (gratis), dag, van 14.00- 20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118-623817 (dag. 10.00-22.00 uur); Palazzoli Huis, voor mensen met kanker, Oranjeplein 41, Oost-Souburg(geopend di., wo. en do. 14.00-16.00 uur): tel. 0118- 413932; Hulst, Steenstraat 5-7, (geopend di. en do. van 14.00-16.00 uur): tel. 0114- 371160; Terneuzen, Churchillaan 1200 (geopend ma. en wo. van 14.00-16.00 uur), tel. 0115-678910. Dierenambulance Dierenbescherming afd. Noord- en Midden-Zeeland, tel. 0900-7673437. GOES - Aardappelen frites geen note ring Uien: plantuien directe levering €8,00 - 10,00 Hooi en stro: roodzwenk grote pakken/gesneden€30,00 - 35,00 weide hooi€70,00 - 75,00 veldbeemd €40,00 - 45,00 Engels raaigras €30,00 tarwestro €35,00 gerstestro€35,00 Maag Lever Darm Stichting: Terneuzen 2176,14 euro Dorkas werkgroep Walcheren: Middel burg 2541,45 euro OOSTKAPELLE - Een strand jutter geeft zondagmiddag bij het Zeeuws Biologisch Museum in Oostkapelle een rondleiding. De tocht begint om twee uur bij het museum en duurt ongeveer anderhalf uur. De jutter geeft uitleg over de vondsten, zoals schelpen, door boorde veenbrokken en eikap- sels van de wulk. De rondleiding staat open voor alle leeftijden. Aan de tocht kunnen maximaal vijfentwintig mensen meedoen. Aanmelden is noodzakelijk.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 17