DOEN! 2EDAG 10% KORTING OP ALLE EETHOEKEN PZC Giro fc 800 800 8 K Mededelingen van het waterschap VLUCHTELING GROTE KERK VEERE SPD-Zeeland zoekt enthousiaste vrijwilligers Proverko Bouw B.V. Calculator/Werkvoorbereider J Help de I mensen P* 1 in Irak! CHAUFFEUR MOTORWAGEN AANHANGER vrijdag Tl juni 2003 STICHT N G tentoonstelling mei september 2003 DORA DOLZ tentoonstelling 28/6 - 20/7 ERWIN VAN DER WERVE tentoonstelling 28/6 - 20/7 ARCHITECTUURPRIJS 2003 zaterdag 28 juni 2003 DAG VAN DE ARCHITECTUUR dirigent johannes leertouwer soliste Marianne Smit harp Info 0118-623650 www.nieuwe-muziek.nl Voor het begeleiden van kinderen met een lichte verstandelijke handicap die deelnemen aan speelweken in Goes, Middelburg en Hulst. De kinderen zijn tus sen de tussen de 6 en 20 jaar. Het gaat om de periodes: - Middelburg, het Meiveld, van ma. 21 t/m vr. 25 juli, dagelijks van 9.30 t/m 15.45 uur - Hulst, 't Jagertje, ma. 18 t/m vr. 22 augustus, dagelijks van 9.00 t/m 16.45 uur - Middelburg, Nassaulaan, van ma. 25 t/m do 28 augustus, dagelijks van 9.30 t/m 15.45 uur - Goes, buurthuis 'de Pit', van ma. 25 t/m vr. 29 augustus, dagelijks van 9.00 t/m 16.00 uur. Minimum leeftijd: 16 jaar. We bieden een reiskostenvergoeding en begeleiding door een professionele kracht tijdens de week. Bezorg een groep kinderen en jezelf een fantastische week en geef je snel op! Voor meer informatie en/of aanmelden kun je contact opnemen met: Ghislaine van der Linde, coördinator speelweken Tel. woensdag: (0114) 383550, tel. donderdag: (0118)615051 E-mail: g.vanderlinde@spd-zeeland.nl Een praktische cursus voor opvoeders over communicatie tussen volwassene en kind tel: 0111-676012 fax:0111-676002 e-mail: DOEN@Zeslan<fr»et-nl (M/V) SHO Den Haag EBRA Meubel STRIEN-POLSBROEK WIJ ZOEKEN JOU JULLIE clls Het bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden maakt het volgende bekend: Ontwerpbesluit intrekking Wvo- vergunning C.M. en W. Lindhout Op 3 juni 1986 heeft het voormalig waterschap Tholen aan C.M. Lindhout onder nummer 675/33/923/45/1038, een vergunning verleend op grond van de Wet veront reiniging oppervlaktewateren voor het lozen van afval water, c.q. spoelwater op oppervlaktewater. Het afval water is afkomstig van de bollenspoelinrichting aan de Engelaarsdijk 3 te Poortvliet. De lozing is beëindigd, de vergunning zal daarom per 1 november 2003 wor den ingetrokken. Ter inzage Het ontwerpbesluit en andere bijbehorende stukken liggen vanaf 30 juni tot en met 28 juli 2003 ter inzage: bij de receptie van waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 te Goes, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur en na afspraak (0113-241360) buiten de werkuren van 18.00 tot 21.00 uur; op de secretarie van de gemeente Tholen elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur. Na de genoemde periode van vier weken blijven de stukken ter inzage liggen bij de afdeling Juridische Zaken, Vergunningverlening en Handhaving van het waterschap, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur, totdat de termijn is verstreken waarbinnen tegen het besluit beroep kan worden ingesteld. Bedenkingen Vanaf 30 juni tot en met 28 juli 2003 kan iedereen schriftelijk bedenkingen inbrengen tegen het ont werpbesluit. Deze bedenkingen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden, Postbus 114, 4460 AC Goes. Degene die schriftelijk bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Gedurende deze periode is het mogelijk met ons van gedachten te wisselen over het ontwerpbesluit en tot het mondeling inbrengen van bedenkingen daartegen. Hiervoor kan telefonisch een afspraak worden gemaakt (0113-241360). Aanvraag ontheffing Stichting Zeefront Westkapelle Bij brief van 28 maart 2003 heeft Stichting Zeefront Westkapelle ontheffing op grond van de Keur Waterkeringszorg aangevraagd voor de bouw van een museum in het voormalig Polderhuis te westkapelle. Het waterschap is voornemens deze ontheffing te ver lenen. Het concept-besluit ligt van 30 juni tot en met 25 juli 2003 ter inzage op het kantoor van het water schap, Piet Heinstraat 77 te Goes. Gedurende deze periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden inge diend bij het dagelijks bestuur van waterschap Zeeuwse Eilanden, Postbus 144 4460 AC Goes. Verkeersbesluit Walcheren Het volgende verkeersbesluit is genomen: Het op Walcheren bij Biggekerke afsluiten van de Zuidweg voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen, met uitzondering van landbouwverkeer, door de plaatsing van de verkeerstekens C6 van bijlage 1 l van het RVV 1990, met onderborden en het fysiek ondersteunen van deze maatregel door de plaatsing van rubberen palen die voor landbouwvoertuigen overrijdbaar zijn. Ter inzage Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 30 juni tot en met 10 augustus 2003 ter inzage op het hoofdkantoor van waterschap Zeeuwse Eilanden, Piet Heinstraat 77 te Goes en bij de Zeeuwse bibliotheek, Kousteensedijk 7 te Middelburg. Voor een mondelinge toelichting op de stukken kunt u telefo nisch een afspraak maken. Bezwaar Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan iedere belanghebbende vanaf 30 juni tot en met 10 augustus 2003 tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet in ieder geval een datum en een motivering bevatten en gezonden worden aan waterschap Zeeuwse Eilanden, postbus 114, 4460 AC Goes. Als een bezwaarschrift is ingediend, kan de bezwaarmaker ook een verzoek indienen tot het tref fen van een voorlopige voorziening. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector bestuursrecht, postbus 5015, 4330 KA Middelburg. Van kracht Het besluit is van kracht vanaf 11 augustus 2003, ten zij met toepassing van artikel 8:81 Awb een verzoek is gedaan tot het treffen van een voorlopige voorzie ning en hierop positief is beschikt. Piet Heinstraat 77 Postbus 114, 4460 AC Goes Telefoon 0113-241000 Fax 0113-227528 info@wze.nl www.wze.nl Waterschap Zeeuwse Eilanden Word vriend van een vluchteling www.vluchteling.org Open: KERK en TOREN: van 11-17 uur 's zondags van 13-17 uur Toegang 2 kinderen 1 13.00-15.00 uur de gemeentereiniging (cabaretgroep) 15.00-16.15 uur ned. jeugd strijkorkest Witold Lutoslavski Ouverture Claude Debussy Danse sacrée et danseprofane Leos Janacek uit "Idyla": Adagio scherzo Béla Bartók Divertimento 16.15 - 19.00 uur uitreiking zeeuwse architectuurprijs 2003 Toegang GRATIS i.v.m. Dag van de Architectuur: Stichting Dorp Stad en Land, BNA kring Zeeland, Stichting het Zeeuwse Gezicht Advies en ondersteuning aan mensen met een handicap en chronisch zieken In verband met uitbreiding van werkzaamheden hebben wij een vacature voor een Functieprofiel: Zelfstandig de kosten van bouwprojecten bepalen in de ruimste zin van het woord Breed inzetbaar in de werkvoorbereiding Inschrijfbegrotingen en offertes opstellen Functie-eisen: Diploma op MBO-niveau (minimaal) Capaciteit om begrotingen op te stellen Zelfstandig en in teamverband kunnen functio neren Commerciële en klantgerichte instelling Communicatieve en representatieve vaardigheden Calculatietechnieken Ibis Trad Het betreft een fulltime dienstverband. Proverko Bouw B.V. maakt deel uit van Dura Vermeer Groep. Bent u geïnteresseerd, stuur dan uw sollicitatie incl. C.V. naar Proverko Bouw B.V. t.a.v. de heer G. Geus Postbus 135, 4530 AC te Terneuzen. «r MENSEN IN NOOD, NEDERLANDSE RODE KRUIS, NOVIB, STICHTING VLUCHTELING, TEAR FUND, z O M 2 www.giro800800.nl De hulporganisaties zijn in actie. Help nu en geef. Tv::"::; DORPSPLEIN 35 KOLDE KEKKE TEE. Zuidzijdseweg 144 3415 PS POLSBROEK Tel. 0182309655 voor wissellaadbakken-transport Werkterrein Benelux en Ruhrgeb. Standplaats Hulst of omgeving. Je rijdt dag- of nachtdienst en wisselt met een collega, dus als duo ben je ook welkom. Bel of schrijf voor meer info naar bovenstaand nummer/adres. kosteloos Uit een exploot van t.k.-deurwaarder B. J. Meijcring, uitgebracht- juni 2003, blijkt, dat t.v.v. Brenda Maria Decaster. wonende te J neuzen, aan Mohamed Rezouga, zonder bekende woon- of ver blijfplaats, is betekend een verzoekschrift tot echtscheiding, vei juni 2003 met aanzegging dat uiterlijk I oktober 2003 een vet*® schrift kan worden ingediend door een procureur bij de rechtban Middelburg. Genoemde M. Rezouga kan een afschrift van dn ploot met bijlage verkrijgen op onderstaand adres. Gerechtsdeurwaarderskantoor Zeeland, Dam 2, Middelburg.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 8