PZC Slippen en driften, veilig en leuk Auto Budget-Koreaan met een vleugje Detroit De wilde stickers 23 Autoveiling ten paleize vrijdag Tl juni 2003 De Nubira is het eerste nieuwe product waar mee Daewoo komt sinds de Amerikanen hun intrek namen in de directiekamers. KENNISMAKING Vraag antwoord Sms'en naar pechvogels Knetterende Kaasrit in Woerden Zomerse oldtimerbeurs Hyundai doet aan sport Kampeerbus voor rolstoelers Telefoon vervangt krik Volgende week in Auto: Een rijvaardigheids- training is niet al leen leuk, je gaat er ook beter en veili ger mee het verkeer 'm. De redactie van Auto inven tariseerde het aanbod, van een eenvoudige remproef tot stu ren in een drift end rally-ijzer. Rleekemolens Race Planet Race Experience (Circuit Zandvoort) Hele dag. Zelf sturen in formu le- en racetoerwagens, quads en karts. Behendigheid komt om de hoek kijken bij de slip-, slalom- en ijsproef. Tot slot mag met je eigen auto het cir cuit op. Prijs: 195 euro, in het weekend 210 euro. Rijvaardigheidstraining (Circuit Zandvoort) Dagdeel. Start met theorie over onder meer ABS, zit- en stuur- houding. Praktijkgedeelte met remproef, keren in een straat, achteruitrijden op spiegels en tot slot uitwijk-, berm- en slip- proef. Prijs: 135 euro. vier- of achtdaagse rallycursus, met de ideale lijn ais rode draad. Rem-, stuur- en schakel technieken en het opvangen van onder- en overstuur bepa len uiteindelijk de eindstand. Prijs: 1325 euro. info: www.raceplanet.nl 'en 0900-7223752 333 events Privé rijvaardigheidstraining (openbare weg of TT-circuit Assen) Hele dag. Leer je eigen auto en je eigen gedrag kennen. Is aan te passen voor mensen met rij- jangst, bijvoorbeeld na een on geluk. 515 euro. Rallyrijden in het bos en op het ijsmeer. Noorwegen, 1 tot en met 5 februari 2004. Overdag moeten de handen aan het stuur, de avonden zijn voor theorietraining en persoonlijke evaluaties over de vorderingen. 2450 euro. Informatie: www.333events.nl en 0348-446409. LEZERSACTIE daagt u uit! Speciaal voor lezers organi seert Auto in samenwerking met 333EVENTS een rijvaar- digheidscursus met aan het einde van de dag een echte rallywedstrijd. Auto daagt u uit: zet de snelste tijd neer en win een meerdaagse rallycur sus in Italië, een vip-bezoek aan de rally van Monte Carlo voor twee personen, een high-tech navigatiesysteem of een van de andere prijzen. Voor informatie: ga naar de website van de krant en klik op Auto. Bellen kan ook: 0348-446409. Slotemakers Antislipschool Antislipcursus (Circuit Zandvoort) Hele dag 159 euro (weekend 165 euro), halve dag: 110 euro. Antislipcursus met eigen auto (Circuit Zandvoort) Halve dag, 120 euro. Antislipcursus met caravan (Circuit Zandvoort) Hele dag, 180 euro. Le Mansdag (Circuit Zandvoort) Hele dag. Antislippen, slalom wedstrijd, kartwedstrijd, on der- en overstuuroefening op een gladde baan. 165 euro. Informatie: www.slotemakers.nl en 023-5714423 Prodrive Training Drift en Dwars (RDW testbaan Lelystad) Twee dagdelen. Leer in je eigen auto driftend om te gaan met onderstuur en bepaal met een blik door de linkervoorruit de koers. Prijs: 325 euro. Vrij rijden (TT-circuit Assen) Middagdeel. De baan op met je eigen auto, 30 augustus. De remmen en banden moeten in goede conditie zijn en de uit laat mag niet te veel herrie ma ken. Instructeurs geven de lij nen en rempunten aan, de rest is eigen verantwoordelijkheid. Prijs 150 euro. Rijvaardigheid en Antislip (Lelystad) Hele dag. Zithouding, spiegel- instelling, stuurtechniek. Rem men en uitwijken, correctie van onder- en overstuur. Prijs: 165 (eigen auto) of 189 euro. Meerdaagse rally- en race cursussen (Assen en Valkenswaard). Prij zen van 645 tot 1570 euro. Informatie www.prodrive- training.nl en 0320-284688. Rensportschool Zandvoort Full lock driftcursus (Circuit Zandvoort) twee a drie avonden. Deze cur sus heeft als doel te leren hoe je dwars in de bochten gaat met de geur van smeulend rub ber. Bij goed gevolg kun je lid van de Driftclub worden. 210 euro per avond. You're in control (Zandvoort) Dagdeel. Mix van slipcursus en rijvaardigheidstraining met de nadruk op reactievermogen en hoe te handelen. Prijs 199 euro. Informatie: www.rsz.nl en 023-5272676. Slipcursus Traffic Control (diverse locaties) één tot drie uur. Herken onder welke omstandigheden de auto gaat slippen en hoe je hier op kunt anticiperen. Prijzen: 49 tot 119 euro. Informatie: www.trafficcontrol.nl en 035-5235300. Historische Auto RenClub Vrij-Rijden-Dagen (Circuit Park Zandvoort). Ook voor niet-leden. 125 euro. Informatie: www.harc.nl Door Rob van Ginneken Het was een zijden draadje waar het Zuid-Koreaanse Dae woo kort geleden aan bungel de, en het rafelde nog ook. Het grote General Motors wilde aanvankelijk de boel overne men, maar werd kopschuw. Overal ter wereld rolden lijken uit de Daewoo-kasten: de Kore- anen hadden noodlijdende au- tofabrieken op plekken die de modale Amerikaanse GM-ma- nager met een loep in zijn atlas moest zoeken. Uiteindelijk ging de koop toch door, en daarom kan een dra matisch afgeslankt GM Daewoo -zo heet het bedrijf nu- de nieuwe generatie Nubira's voorstellen. Technisch hadden de Koreanen de auto al aardig voor elkaar en het koetswerk was ook al getekend door Pi- ninfarina. Detroit werd er dus pas op de valreep bij betrok ken. Het is een redelijk modern ge lijnde en comfortabele midden klasse auto geworden, voor het ingetogen bedrag van 16.695 euro. Hij is vierenhalve meter lang, slechts negen centimeter korter dan een Opel Vectra. De Opel is wat verfijnder, maar daar betaal je ook voor. De Nu bira hoort vooral op het bood schappenlijstje van automobi listen met grote ruimtewensen en een beperkt budget. Het speelse dashboard is goed ge bouwd en voelt zacht aan. We vermoeden dat de GM-desig- ners daar nog net een vinger in de pap hebben gehad. Verbe- terpunten zijn er ook: het oubollige stofje op de stoelen, de te laag zittende achterbank en het onhandige scharniersys- teem van de achterklep. De 1.6 basismotor met 109 pk en zestien kleppen levert ple zierige prestaties. Als enig al ternatief is er een 122 pk ster ke 1.8, want dieselversies laten nog 'n jaartje of twee op zich wachten. De Nubira heeft rond om onafhankelijke wielophan ging en biedt een prettige com binatie van comfort en een so lide wegligging. De pook scha kelt zompig en de besturing voelt nogal vaag aan; het stuur De Nubira, de eerste Daewoo met Amerikaanse invloeden. zoekt na een lichte koerswijzi ging niet lekker de midden stand terug wanneer je het weer loslaat. Op de duurdere uitvoeringen zit een snelheids afhankelijke stuurbekrachti ging die prettiger aanvoelt. Later dit jaar toont Daewoo een compacte vijfdeurs hatchback- versie van de Nubira, in 2004 komt er een ruime stationwa gon. Kleurige plakplaatjes zijn voor kinderen, niet voor automobi listen. Ik kan me althans nau welijks voorstellen waarom de bestuurster vóór mij een sticker van Fami liepark Drievliet op een prominente plek van haar splinternieuwe Opel Corsa ge plakt heeft. Is ze misschien nog nooit zo ver weg geweest? Betekent deze sticker bat ze het drukke randstedelijke verkeer beeft durven trotseren? Op de kenteken- Plaat staat de naam van haar garage, een dealer uit de Gelderse Vallei. Het moet in ieder geval een hele rit zijn geweest. Ik kijk eens rond welke stickers ik nog ®eer zie. Het valt vies tegen. De wilde sticker sterft uit. Er is wel een logische lijn te bespeuren. Hoe ouder de auto, hoe ®eer stickers. Hoe ouder de bestuurder, boe meer stickers van verzekeringsmaat schappijen. Hoe jonger de bestuurder, boe ouder de auto, hoe groter de kans op Plakwerk. Jonge auto's met kleeflogo zie Je nauwelijks. Een sticker als trofee is nog w'e' te billijken. Het fenomeen sterft im- ®ers uit. Bijna niemand beplakt zijn nieuwe auto met kleurige stickers. Stel je voor dat de lak beschadigt of verkleurt. Ooit was elk kofferdeksel bekleed met een wild tapijt stickers, met namen van pretparken als Phantasialand, Slagharen, Hellendoorn en Duinrell. Veel mensen wilden de medeweggebruikers kennelijk deelgenoot maken van hun ontembare reislust. Hoe verder weg, hoe mooier de stickers. Echte snobs haten de ordinaire plakplaatjes. Die bestellen bij de Konink lijke Nederlandsche Automobiel Club een mooi zilveren schildje met inleg. Ook de ANWB heeft zulke metalen plaatjes voor op de chromen grille nog wel op zolder liggen. Het Ichthus-visje is gemeengoed onder christenen. Het is een onderling herken ningsteken. De Evangelische Omroep ver spreidde de stickers ooit onder de leden. De hype is inmiddels ook naar het buiten land overgewaaid. Gelovigen houden el kaar goed in de gaten. Je broeder of zuster zal eens door rood rijden. En andere weg gebruikers weten genoeg: auto's met een visje, of met een regenboogsticker 'Er is hoop' rijden over het algemeen rustiger. Inhalen die hap. Toch houden ook gelovi gen kennelijk niet zo van bestickerde au tomobielen - de visjes zijn goeddeels door verchroomde exemplaren vervangen. Veel netter en beschaafder. Een bijzondere categorie, waarvan ik erg gecharmeerd ben, is regionaal patriottis me. De eigenaar van een auto met een af beelding van de pompeblêdden heeft onmis kenbaar iets met Fryslan. Wie het silhouet van een kiekendief op de auto plakt, houdt van Flevoland. Maar in de meeste gevallen blijven deze uitingen bescheiden. De pretsticker raakt uit, gelukkig. Ik pleit voor kentekenplaten die net als die kleu rige Noord-Amerikaanse nummerborden per staat uitgegeven worden, zoals New Hampshire, Live free or die of British Colum bia, Yours to discover. Lijkt me enig: Utrecht, hart van Nederland of Flevoland, nieuw Neder land. Kan de bestuurster van de Corsa vei lig door de randstad crossen met haar ei gen Gelderlandplaten. Veilinghuis Christie's houdt eind augustus een bijzondere autoveiling op paleis Het Loo in Apeldoorn. Na afloop van het concours d'elegance voor klas sieke auto's dat daar elk jaar plaatsheeft komen veertig tot vijftig auto's onder de hamer. Bovendien wordt een selectie mascottes, reisbagage van Fer rari, beelden en schilderijen geveild. Onder de auto's die worden aangeboden zijn een Bugatti De Bugatti Atalante, te koop voor minstens 500.000 euro. T57 Atalante Coupé uit 1937, die volgens het veilinghuis tus sen de 500.000 en 700.000 euro waard is. Andere automobiele lekkernijen zijn een Pegaso Z- 102 uit 1954, een Mercedes 380 K uit 1933 en een Jaguar E type Roadster uit 1972 met slechts 6000 mijl op de teller. De vei ling is op zondag 31 augustus en begint dan om 17.00 uur. De verkeersboetes worden binnenkort weer verhoogd. Is dat nou wel nodig? Wiebe Alkema, woordvoerder van het Ministerie van Justitie: „De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een ver hoging van verkeersboetes die onder de Wet Mulder val len. Deze wet regelt de afwikkeling van eenvoudige ver keersovertredingen, zoals rijden door rood licht, hand matig bellen in de auto en lichte snelheidsovertredin gen. Gebleken is dat overtreders de huidige boetes vaak voor lief nemen. Door ze fe verhogen hopen we dat men wat minder snel over de schreef gaat. Vermoedelijk wordt eind september bekend hoe hoog de boetes wor den, begin volgend jaar treden ze in werking. De politie zal dan met prikacties scherp toezien op naleving van de regels". Heeft u ook een vraag? Mail naar: Vraagenantwoord@wegener.nl Ga voor meer vragen en antwoorden naar de website van de krant en klik op de rubriek Auto. De ANWB Alarmcentrale gaat deze zomer op proef bestuurders met pech behalve telefonisch ook per sms benaderen. Hulpverleners moeten nu vaak meerdere keren bellen naar mobiele telefoons. Dat kost veel tijd, terwijl het vaak om eenvoudige berichten gaat: waar een huurauto klaarstaat voor de pechklant bijvoorbeeld, of een ver zoek om terug te bellen. Een sms-je bereikt de ontvanger vrijwel altijd snel. Nu spreken hulpverleners vaak de voi- cemail in, maar veel mensen weten niet hoe ze die in het buitenland kunnen beluisteren. Een sms-bericht kost de ontvanger niets. Bij een calamiteit kan zo'n be richtje een groep gedupeerden in één keer snel informe ren. Juist bij natuurrampen en calamiteiten raken lokale netwerken overbezet, de sms-techniek blijft dan actief. In Autotron Rosmalen wordt op zaterdag 23 en zondag 24 augustus de Zomer Oldtimerbeurs gehouden. Klassieke voertuigen, onderdelen, aanverwante artikelen en ongeveer 300 stands vullen hal en terrein van 10.00 tot 17.00 uur. De entree kost 9,50 euro. Twee elektrisch aangedreven Santa Fe's zet Hyundai in tijdens de Olympische Spelen volgend jaar in Griekenland, samen met 498 gewone Hyundai's. De 28e zomerspelen worden van 13 tot en met 29 augus tus 2004 gehouden. Hyundai steunt volgend jaar ook het Europees Kampioenschap Voetbal in Portugal, evenals in 2006 het WK Voetbal in Duitsland. De Stichting Handicamp helpt rolstoelers om op kampeervakantie te kunnen. Ze heeft daarvoor nu een speciaal ingerichte Volkswagen Transporter. Handicamp bestaat 15 jaar en kreeg de bijzondere kam peerbus van VW-importeur Pon. Ook het gezin van de rolstoeler kan mee. Op de camping kan er een voortent aan bevestigd worden die blijft staan als de auto nodig is voor boodschappen of vervoer. De camper voor rolstoelgebruikers van de Stichting Handicamp. Het bandenmerk Kleber biedt voortaan een service- garantie van drie jaar op een nieuwe band: een au to die in Europa bandenpech krijgt wordt door het merk 24 uur per dag, zeven dagen in de week binnen een uur gratis geholpen. De klant krijgt een telefoonnummer dat hij bij banden pech kan bellen. Volgens Kleber krijgt ongeveer één op de tien automobilisten elk jaar een lekke band, waarvan een kwart 's nachts of in het weekeinde. Renault Scenic II De Peilstok: populaire verkeerszonden Oude liefde roest niet „i MINUTEN SECONDEN HONDERDSTEN Woerden be leeft op zater dag 13 september het dertiende Natio naal Veteraan Treft fen. Honderden klassie ke brommers, scoo ters, Solexen en mo torfietsen zijn dan bij het kasteel van Woerden te zien. Er is een grote onderdelenbeurs en merkenclubs laten zien wat hen drijft. De dag valt samen met de Open Mo numentendag, en daarom leidt de traditionele 'Kaasrit' van de veteranen deze keer langs een reeks monumen ten. Bezoekers zonder klassieke tweewieler betalen vier euro voor de entree. Meer informatie www.nationaalveteraantreffen.com

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 23