PZC Woonboulevard Goes weer vol Miljoenenorder voor Vlissingse bedrijven Een tien voor Japanse kunst Leegstaande panden aan Marconilaan krijgen invulling 17 bezoektijden PZC geslaagd agenda bronvermelding beeldrecht vrijdag 27 juni 2003 Koffie Excursie door Slotbos en Zeepeduinen Open huis bij rozenkwekerij Concerten tijdens pauze in Oostkerk \Zeeiand~ Ziekenhuis Walcheren Koudekerkseweg 88, 4382 EE Vlissingen te| (0118)425000 lieg. 15.00-20.00 uur Bezoek: Kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur aid. Psychiatrie dag. 19.00-20.00 uur enwoe,zaenzo 14.00-16.30 uur aid IC/CCU en Stroke unit CVA dag. 15.00-16.00 en 19.00-20.00 uur Oosterscheldeziekenhuis 'sGravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes tel. (0113) 234000 dag. 13.00-13.45 en 18.30-19.45 uur Afdeling A/B (kinder/kraamafdeling): Afd. A ouders doorlopend bezoek; Afd B partners doorlopend bezoek Overig bezoek: dagelijks 14.30-19.30 uur Afdeling H (IC/MC): dag. 11.00-11.30, 14.00-14.30 en 19.00-19.30 uur Lindenhof revalidatie 'sGravenpolderseweg 114a, 4462 RA Goes, tel. (0113) 236236 ma t/m vrij: 14.00-21.00 uur zaten zon: 12.00-21.00 uur Emergis Oostmolenweg 101,4481 PM Kloetinge tel. (0113) 267000 woe, zat en zo 14.00-21.00 uur maa, din, don en vrij 18.30-21.00 uur Zeeuws-Vlaanderen Locatie De Honte Wielingenlaan 2, 4535PATerneuzen tel. (0115) 688000 dag. 14.00-14.45 en 19.00-20.00 uur; afd. Psychiatrie dag. 18.00-20.00 uur; woe, weekeinde, feestdagen 14.00- 16.30 uur en 18.00-20.00 uur; afd. IC/CCU dag. 14-14.30 en 19-19.45 uur. kinderafd. ouders gehele dag, overig bezoek 14.00-19.00 uur. Locatie Antonius Pastoor van Genklaan 6, 4501 AJ Ooslburg tel. (0117) 459000 dag. 14.00-15.00 en 18.30- 19.30 uur; Kinderafd. ouders 8.00- 20.00 uur, overig bezoek (afd. 4) dag. 9.00-21.00 uur. Goeree-Overflakkee Ziekenhuis Dirksland Stationsweg 22, 3247 BW Dirksland tel. (0187) 607300 dag. 16.00-17.00 en 17.45- 19.30 uur, zo idem tot 20.00 uur Bergen op Zoom Ziekenhuis Lievensberg, 8oerhaaveplein 1 4624 VT Bergen op Zoom tel.10164) 278000 dag. 14.30-15.15 en 18.30-20.00 uur za en zo 14.30-16.00 en 18.30-20.00 uur GGZ Westelijk Noord-Brabant Hoofdlaan 8,4661 AA Halsteren tel.10164) 289100 woensdag, zaterdag en zondag 13.00-17.00 uur Rotterdam AZR-Dijkzigt Dr. Molewaterplein 40 3015 GD Rotterdam tel. (010) 4639222 (voor inlichtingen bezoektijden van alle afdelingen) AZR-Sophia Dr. Molewaterplein 60 3015 GJ Rotterdam tel.(010)4636363 Bezoektijden ouders: 07.00- 12.00 uur. Bezoektijden iedereen: 14.00-20.00 uur. =Afd.Verloskunde; dag. 11.00-12.00 en 18.00-20.00 uur. Voor partner/echtgenoot: 09.00- 12.00 en 15.00-21.00 uur AZR-Daniël den Hoed Groene Hilledijk 301 3075 EA Rotterdam tel. (010) 4391911 dag. 16.00-20.00 uur l België Algemeen Ziekenhuis Sint Jan Brugge Ruddershovelaan tel. (0032) 50 452111 bag. 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Algemeen Ziekenhuis Sint Lucas Brugge Sint Lucaslaan 29 tel.(0032)50 369111 dag 14.00-20.00 uur (m.u.v. IC en hartbewaking) Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 tel.(0032)9 2402111 dag. 14.30-20.00 uur Universitair Ziekenhuis Antwerpen Wilrijkstraat 10 2650Edegem, tel. (0032) 3 8213000 Alg. bezoekuren: werkdagen 16.00- 20.00 uur, weekend en feestdagen 14.00-20.00 uur. Afd. B1 (cardiologie) dag. 16.00- 12.30en 18.30-20.00 uur. Afd. IC dag. 14.00-14.30 en 19.00-19.30. De Provinciale Zeeuwse Courant waarin opgenomen de Middel- burgsche, Vlissingsche, Goesche en Breskensche Courant, Vrije Stemmen en de Zierikzeesche Nieuwsbode - is een onafhankelijk dagblad, dat zich niet bindt aan le vensbeschouwelijke en politieke opvattingen, stromingen of partij en. De redactie van de Provinciale Zeeuwse Courant maakt naast de ei- 9en nieuwsgaring gebruik van de volgende bronnen: Geassocieerde Pers Diensten (GPD), Algemeen Nederlands Persbureau WNP), Associated Press (AP), Bridge, Deutsche Presse Agentur (DPA), Agence France Press (AFP), Reuters tRTR), Belga en European Press-pho- 'o Agency (EPA). De publicatierechten van werken van weidende kunstenaars aangesloten I een CISAC-organisatie zijn gere geld met Beeldrecht te Amstelveen. door Desirée Schouten GOES - De woonboulevard aan de Marconistraat in Goes krijgt, na een periode van relatieve leegstand, weer een volledige invulling. In het tot nu toe leeg staande deel van het pand van Sas Paauwe meubelen vestigen zich de Happy Woonstore en Seats Sofa's. Naast de Gam ma is het voormalige pand van Hendrikse Carrosserie afgebro ken. Op die plaats verrijst nieuwbouw voor de bouw markt. Het pand van Paauwe, inclusief de recente nieuwbouw nabij de rotonde, wordt feitelijk in drie- en gedeeld. Het middengedeelte blijft van Paauwe's meubel zaak, de andere worden ver huurd aan Seats Sofa's en de Happy Woonstore. Deze laatste zaak is van dezelf de eigenaar als de TMC woon winkel en komt ernaast te zit ten. In de Happy Woonstore huizen vier gespecialiseerde af delingen: Runner meeneem- meubelen, Kitchenworld keu kens, Beddenmarkt en Home run voor woningtextiel. De win kel werkt volgens de meeneem- formule tegen lage prijzen, al dus het bedrijf. De zaak is 4000 vierkante meter groot over twee verdiepingen en gaat eind september open. In de winkel komt een koffie- en snackhoek. J. Witte van TMC: „Op de Marconistraat is geen gelegenheid voor een hapje of drankje. Dat is een manco, dat we op deze manier willen oplos sen." Op 17 juli opent Seats Sofa's de winkel die op dit moment wordt verbouwd en ingericht. De rubriek Ondernemend Zeeland staat onder redactie van Jeffrey Kutterink. Vra gen, tips en mededelingen kunnen schriftelijk worden aangeboden aan de redactie van de PZC, postbus 31, 4460 AA Vlissingen; fax: 0113-315669 e-mail: redactie@pzc.nl. De winkel verkoopt voorname lijk zitmeubelen tegen goedko pe prijzen. Seats Sofa's heeft zeventien vestigingen door heel Nederland. De winkel in Goes is de eerste in Zeeland en de 18e in het land. De komst van het bedrijf wordt door de ondernemers als een aanwinst beschouwd. „Het is een publiekstrekker en ze ad verteren veel. Daar profiteren wij ook van", aldus eigenaar K. Franken van de Decorette woonwinkel. De Gamma bouwmarkt verdub belt met de nieuwbouw het vloeroppervlak tot 3500 vier kante meter. Eigenaar van de winkel is Esselink Onroerend Goed uit Middelharnis. De win kel wordt tegelijk aangepast aan de nieuwe huisstijl van Gamma. Als de nieuwbouw ge reed is, wordt ook de bestaande winkel aangepast en komt er een nieuwe ingang. Daarna volgt nog de verbouwing van kantoorgedeelte en kantine. De opening is voorzien voor begin 2004. De ondernemers van de Marco nistraat zijn blij, dat met de nieuwe winkels de straat weer vol is. Ook het vorige jaar inge voerde eenrichtingsverkeer werkt tot tevredenheid, hoewel nog niet iedereen zich eraan houdt. Nog niet tevreden zijn de ondernemers over de bewegwij zering naar de woonboulevard. Komend vanaf de A58 wordt de Marconistraat niet aangegeven. Dat willen ze graag anders zien. Uitbreiding van de Gamma in Goes. foto Willem Mieras door Jeffrey Kutterink VLISSINGEN - Istimewa Elektro en Traas Werktuigbouw uit Vlissingen gaan het Parkhavensluiscomplex in Rotterdam re noveren. Voor beide bedrijven betreft het een miljoenenproject. Aan de voet van de Euromast in Rotterdam ligt, grenzend aan de Coolhaven, het Park havensluiscomplex, gebouwd omstreeks 1926. Het gemeentelijk havenbedrijf Rot terdam heeft een investeringsplan opge steld voor de renovatie van het sluiscom- plex. Het parkhavensluiscomplex bestaat uit een grote sluiskolk met roldeuren en een kleine sluiskolk met segmentdeuren. Zowel over het boven- als benedenhoofd ligt een basculebrug. De renovatie bestaat uit het aanbrengen van twee nieuwe bruggen over de beide sluishoofden, een nieuwe aandrij ving voor de benedenhoofd roldeur en een centrale bedieningsplaats in een gedeelte lijk te vernieuwen bedieningsgebouw. Ook wordt de circa 150 meter verderop gelegen Pieter de Hooghbrug vernieuwd en voor zien van afstandsbediening vanuit het sluisbedieningsgebouw. Alle aandrijvingen voor bruggen, sluisdeu ren en niveleerschuiven worden voorzien van hydraulische systemen. De hoofdaan nemervan het renovatieproject is de combi natie Traas Werktuigbouw uit Vlissingen en Verhoeven Bouwbedrijf uit Zaltbommel. Istimewa Elektro is verantwoordelijk voor het elektrotechnische gedeelte. Dit bestaat uit het ontwerpen, aanleggen en opleveren van de elektrotechnische installaties van het sluiscomplex en bruggen. Met de opdracht voor de totale elektrotechnische werkzaamheden is ruim twee miljoen euro gemoeid. De renovatie gebeurt in fasen en moet eind 2004 worden opgeleverd. In september wordt gestart met het weghalen van de be staande brug over het binnenhoofd (de Parkhavenbrug). Daarna volgen de beide andere bruggen en de sluishoofden. De Rede, Terneuzen Havo: Mare de Haas, Hoek; Wendy van Overmeeren, Axel; Vmbo kaderberoeps gerichte leer weg, elektrotechniek: Michiel Standaert, Terneuzen; Vmbo basisberoeps gerichte leer weg, consumptief (brood-/banket- bakken): GülAvci,Terneuzen; Patrick Baart, Hoek; Ingeborg Goethals, Ax el; Vmbo basisberoeps gerichte leer weg, consumptief (horeca): Romy de Meyer, Terneuzen; Vmbo basisberoeps gerichte leer weg, bouwtechniek (metselen): Pa- pito Rodriguez, Terneuzen; Vmbo basisberoeps gerichte leer weg, metaaltechniek: Kadir Cildir, Terneuzen; Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, Middelburg Het CSW heeft bij de onderstaande opleidingen eerder deze week per abuis een onjuiste lijst met geslaag den doorgegeven. De correcte lijst met geslaagden is als volgt: Vmbo, theoretische leerweg, econo mie: Alexander van Goudswaard, Middelburg; Kim Provoost, Middel burg; Sandra Tomicic, Middelburg; Jorn Veraart, Tholen; Vmbo, theoretische leerweg, zorg en welzijn: Wietse Bergstra, Middel burg; Sandra van de Putte, Seroos- kerke; Vmbo, kaderberoepsgerichte leer weg, handel en verkoop: Dries Ande- riesse, Vlissingen; Demelza Koster, Middelburg. Buys Ballot College, Goes Vmbo, basisberoepsgerichte leer weg, zorg en welzijn: Katja Schipper, Heinkenszand; Amy Weststrate, Goes; Vmbo, theoretische leerweg: Ruben Jansens, Goes; WiebeTolman, Hein kenszand; Gert-Jan van Wouwe, Brouwershaven; Mavo: Josseline Wijmenga, Middel burg; Havo, profiel cultuur en maatschap pij: Sabine Röbschlager, Brouwer shaven; Havo, profiel economie en maat schappij: Lydia Dijkhuizen, Goes; Niek de Punder, Goes; Havo, profiel natuur en gezondheid: Remco de Dreu, 's-Heer Hendrikskin deren; José van Maris, Kapelle; Vwo, profiel natuur en gezondheid: Maartje Heijers, Kortgene; Huib Ko- man. Goes; René Zwamborn, Kloe tinge; Goese Lyceum Vmbo, basisberoepsgerichte leer weg, techniek (mevo): Ben Beste- breurtje, Zierikzee; Pardeep Ramna- rain, Goes; Vmbo, kaderberoepsgerichte leer weg, consumptief: Mario Hoogstra- te, Krabbendijke; Vmbo, kaderberoepsgerichte leer weg, zorg en welzijn (verzorging): Arlette Krekelberg, Heinkenszand; Job Hollestein, Ellewoutsdijk; Reynaertcollege, Hulst Vwo, gymnasium: Bram Vervaet, Walsoorden; Havo: Erwin van Boven, Axel; Saskia Doolaege, Koewacht; Irene Knegtel, Axel en Gert-Jan Martens, Hulst; Vmbo, basisberoepsgerichte leer weg: Petra Goossen, Kloosterzande; Jasper Heuvelsland,Heikant; Mi chael van Jole, Axel; Vmbo, kaderberoepsgerichte leer weg: Simone Broekmeijer, Sint Jan steen; Jessica Segers, Hulst. Mirjam Lambert (links) en Elske de Clercq voor hun muurschildering. foto Peter Nicolai door Piet Kentin TERNEUZEN - Elske de Clercq en Mirjam Lambert, twee eind examenstudenten van de Chris telijke Scholengemeenschap Zeldenrust-Steelantcollege, hebben de examenopdracht voor het vak Culturele Kunst zinnige Vorming op speciale wijze volbracht. De presentatie over de invloed van de Japanse prenten op de schilderkunst in de 19e eeuw hebben ze niet omschreven in een werkstuk, maar visueel ge maakt op een wand van onge veer zes bij drie meter in de ver- blij fsruimte van de bovenbouw leerlingen. Het gaat om de prent Regenstorm van Kitagawa Uta- maro, een invloedrijke Japanse kunstenaar die leefde van 1753 tot 1806. Met zijn prenten van mooie vrouwen ('bijinga' in het Japans) oogstte de prentkunste naar en schilder veel lof. Docent A Hans Bos is erg enthousiast over het resultaat. „Met het aangaan van deze uitdaging op dit formaat, de materialen die gebruikt zijn, de technische dis cussies die gevoerd zijn én de tijd die er aan besteed is, zijn beide leerlingen ver over hun examenopdracht heen gescho ten. Daarvoor heb ik ze met een tien beloond." „Het idee om de wand te be schilderen ontstond eigenlijk spontaan", zegt Elske. „Toen we de prent van Utamaro onder ogen kregen wilden we daar iets mee doen. We zijn ons erin gaan verdiepen en kwamen uiteinde lijk op het idee om de beeltenis levensgroot op de wand te schil deren. De schoolleiding was me teen enthousiast. Via internet zijn we in contact gekomen met iemand in Los Angeles die inte resse heeft in Japanse prenten. Met hem hebben we gegevens uitgewisseld. Hij was zo en thousiast dat er daar in een plaatselijke krant een artikeltje over ons heeft gestaan. Dat is natuurlijk erg leuk. Om de afbeelding nauwkeurig op de wand te kunnen schilde ren, hebben Elske en Mirj am het A4-formaat waarop Regen- storm in kleur stond afgebeeld, verdeeld in 210 gelijke vakjes. Daarna zijn de illustraties vak je voor vakje op de wand aange bracht. „Het is een toepassing van de fresco-schilderkunst die in de Middeleeuwen en in het Renaissancetijdperk al werd gebruikt", vult Hans Bos aan. „We zijn begonnen met een schets van krijt. Die hebben we later overgeschilderd met acryl- EVENEMENTEN RITTHEM - Fort Rammekens, 13.00-17.00 uur: Bezichtiging en geschiedenis van het Fort; THOLEN - N.H. Kerk, 20.00 uur: Concert Urker Mannen Ensemble; ZONNEMAIRE - Haven Bommenede, 21.00 uur: Dijkval, muzikaal openlucht spel; FILMS BERGEN OP ZOOM - Roxy, Bruce Al mighty: 18.45 en 21.30 uur; Anger Mana- gement: 21.30 uur;The Matrix: 18.30 uur; Cinemactueel, 2 Fast 2 Furious: 18.45 en 21.30 uur; Bruce Almighty: 18.45 en 21.30 uur; Schipper van de Kameleon; How to Lose a Guy in 10 Days: 21.30 uur; HULST - De Koning van Engeland, 2 Fast 2 Furious: 16.00, 19.00 en 21.15 uur; An ger Management: 21.45 uur; Bruce Al mighty: 13.30,16.00 en 22.00 uur; Schip pers van de Kameleon: 16.00 en 19.15 uur; How to Lose a Guy in 10 Days: 19.30 en 22.00 uur; Knorretjes Grote Film: 16.00 uur; Marion Bridge: 21.00 uur; The Hours: 19.00 uur; MIDDELBURG - Schuttershof, Women's Prison: 19.30 uur; Open Hearts: 22.00 uur; VLISSINGEN - Cine City, Cradle 2 The Grave: 13.45, 19.00 en 21.45 uur; Bruce almighty: 13.45, 16.15, 19.00 en 21.45 uur;2 Fast2furious:13.45,16.15,19.00en 21.45 uur; De schippers van de Kamele on: 13.45 en 16.15 uur; Knorretjes grote film: 13.45 en 16.15 uur.The hunted: 13.45,16.15 en 21.45 Phone Booth: 19.00 en 21.45 uur; Anger management: 19.00 uur; How to lose a guy in 10 days: 19.00 en 22.00 uur; The matrix: 16.15,19.00 en 22.00 uur; De klei ne ijsbeer: 16.15 uur; Johnny English: 13.45 uur; ZIERIKZEE - FiZi, Lord of the Rings 2: 20.30 uur; TENTOONSTELLINGEN verf. We hebben over het al gemeen de originele kleuren aangehouden", zegt Mirjam Lambert. In totaal hebben ze ongeveer vierhonderd uur aan de muurschildering gewerkt. Voor en na de lessen, soms tij dens minder belangrijke lessen maar ook in de avonduren. „We kregen regelmatig positieve re acties van leerlingen", vertelt Elske. Het schilderij is zo goed als af. Het laatste dat nog moet gebeuren is het aanbrengen van de regendruppels. Daarna krijgt het geheel een bescher mend laagje vernis. Waar schijnlijk komt er een vervolg op het initiatief, want nu al vra gen leerlingen toestemming om volgend schooljaar een andere wand met graffiti te mogen op fleuren. „Als dat in goed overleg gebeurt, willen we daar best aan meewerken", aldus Bos. AARDENBURG - GaleRichel, 13.00-18.00 uur: Ei-gen-aard-ig 2003, beeldende kunst, gedichten en verhalen (t/m 15/9); AXEL - Streekmuseum Het land van Axel, 13.30-17.00 uur: Het boerenleven in Axel en omgeving (t/m 12/9); BERGEN OP ZOOM - Galerie De Molle- gangen, 10.00 -21.00 uur:Adri Steurbaut, .schilderijen, Rijkel Dijkstra, bronzen en Herman v.d. Meer, beelden (t/m 30/6); Galerie Govert van Dijck, 12.00-17.00 uur: Annemiek Verstappen, sieraden (t/m 28/6); Interium, 9.00-17.00 uur: Technieken op papier, beelden, schilderijen en objecten door diverse kunstenaars (t/m 5/9); Galerie StuArt, 12.00-17.00 uur: Technie ken op papier, beelden, schilderijen en objecten door diverse kunstenaars (t/m 28/6) BRUINISSE - Oudheidskamer, 14.00- 17.00 uur: Oude doopjurken (t/m 30/9); BURGH HAAMSTEDE De Burghse Schoole, 13.30-16.00 uur: Passie van een schoolmeester en verzamelen als hobby (t/m 31/10); Galerie Het Oude Raadhuis, 12.00-17.00 uur: Sculpturen, schilderijen, sieraden en meubel van diverse kunstenaars; CLINGE - Galerie Esprit, 13.30-17.30 uur: 'Kunstenaars uit de vaste collectie', schil derijen, beelden keramiek en grafiek (t/m 6/7) DOMBURG - Duingalerie, 12.00- 21.00 uur: Ria Nieswaag, Terry v.d. Hei den, Danielle Jacquinot, Jean-Francois Laurent en Otto Schmidt (t/m 27/7) Galerie Het Noorderlicht, za en zo 14.00- 19.00 uur: Schilderijen, tekeningen en aquarellen van Belgische en Nederland se kunstenaars (t/m 7/9);Galerie Pop, 9.00-18.00 uur: Werken van Liesbeth Minderhoud; DREISCHOR - Museum Goemanszorg, 10.00-17.00 uur: Op D'Ostie, boerderijen op Schouwen-Duiveland door de eeu wen heen (t/m 31/12); GOES - Galerie Atelier de kaai- 9.00-16.00 uur: José Murre Sia Braakman,Schilderijen &Keramiek(t/m 31/8) Galerie v.d. Berge, 13.00-18.00 uur: Wolf gang Ellenrieder, schilderijen en| Lambdaprints (t/m 28/6); Grote kerk, 10.00-17.00 uur: Schilderijen', keramiek, sculpturen van diverse kun stenaars (t/m 28/6); De Koperen Tuin, 9.00-18.00 uur: Straat fotografie en oude Zeeuwse boerderijen door fotogroep Goes (t/m 29/6); GROEDE - Lutherse kerk, 13.00-17.00 uur: Piet van Riel, schilderijen (t/m28/6); HEINKENSZAND Gemeentehuis, 8.30- 12.30 uur:'De Koe', olieverfschilderijen van Paul Jansen, (t/m 26/6); Informatiecentrum Zeeuwse schaaps kudde, 11.00-16.00 uur foto's Zeeuwse landschappen van Ad Lijnse (t/m 30/6) en expositie over de geschiedenis, de bloemdijken de flora en fauna van Zuid- Beveland; 't Kunstuus, 13.00-18.00 en 19.00-21.00 uur: Aquarellen, tekeningen, keramiek en beelden van Jacques Wondergem, Dick de Kok en Erica Wondergem (t/m 28/6); KAPELLE - Fruitteeltmuseum, 13.00- 17.00 uur: De wereld van de fruitteelt in gewone en ongewone foto's (t/m 30/8); Gemeentehuis, 9.00-13.00 uur: Marco Kooiman, olieverfschilderijen (t/m 4/7); KATS Galerie Kats, 11.00-18.00 uur: Werken diverse kunstenaars o.a. Peter Reef en Marianne v. Bakel; Zeeuwse Rozentuin, 10.00-17.00 uur: Werk van Bert Frijns, Leen Quist, Helene Briels en Joseph Cals (t/m 15/9); KRUININGEN - Gemeentehuis, 9.00- 12.00 uur: Tekeningen/schilderijen van Dieneke Covens 'Zeeuwse Paerden en Haflingers'(t/m 30/6); MELISKERKE - Odulphuskerk, za 10.00- 12.00 en 14.00-16.00 uur: Foto-expositie de boerderij in vroeger dagen(t/m 13/9); MIDDELBURG - Centrale hal Gerechts gebouw, 9.00-17.00 uur: Olieverfschilde rijen Henk Watzeels (t/m 4/7); De Drvkkery, 9.00-18.00 uur: Stichting Zeeuwse Teeken Academie (t/m 5/7), Ke ramiek, Vaarzon Morel (t/m28/8), Aqua rellen, Erik van Ommen (t/m 28/6) Lex Maes, Ludmilla Kalmaeva en Sarika Goth (t/m 30/6); Galerie Ceasuur, dagelijks: Frie Jacobs (t/m 19/7); Galerie T, 11.00-16.00 uur: Sebastiaan Spit, schilderijen en Martin Baeyens, schilderijen en grafiek (t/m 28/6) Galerie GHL, 13.00-17.00 uur:'Welke ge dachte houdt u nu bezig?'werk van diver se kunstenaars; Lange Jan, 11.00-17.00 uur: Anne v. Wa terschoot, engelen en natuurelementen Nieuwe Kerk, 10.30-17.00 uur: Mensen op drift, beelden van Imy Baron en Wicky Nobels (t/m 12/9); Roosevelt Study Center, 11.00-12.30 en 13.30-16.30 uur: Foto expeditie 'De prai- rieschool"van John Martin Camp- bell<t/m 31/10); Vleeshal en Kabinetten van de Vleeshal, 13.00-17.00 uur: Ask the dust, Wayne Baerwaldt en Joseph R. Wolin (t/m 31/8); Zeeuwse Bibliotheek, 10.00-21.00 uur: Werk van leerlingen van kunstenaar Jo hannes Milhous (t/m 28/6); Zeeuws Museum, 11.00-17.00 uur: De Ramp van '53 door het oog van de media; OOSTKAPELLE - Zeeuws Biologisch Mu seum, 10.00-17.00 uur: Tentoonstelling Dagroofvogels (t/m 2/11); OOST-SOUBURG - Watertoren 12.00- 17.00 uur: 'Connect' Mo Becha, David Neiringsen Regine Schumann (t/m 24/8); OUWERKERK - Museum Watersnood 1953, 13.00-17.00 uur: Tekeningen van Pieter Kooistra (t/m 31/8); PAAL - Atelier De Paaien, 13.00-18.00 uur: De Kattige Kat, diverse kunstenaars (t/m 29/6); RENESSE - Ecoscope, 10.00-17.30 uur: 50 Jaar wederopbouw na de ramp (t/m 30/6); RETRANCHEMENT 't Zwin, 11.00-17.00 uur: Collectie inheemse vogels op post zegels (t/m 3/11); ST ANNA TER MUIDEN - Streekland- bouwmuseum, 13.30-17.00 uur: Oude boerderien en stiekeme slopers (t/m 29/9); TERNEUZEN - Bibliotheek, 12.00-20.30 uur:Zwart-wit litho's Peter Klashorst (t/m 30/6); Galerie Echo Audio, 12.30-18.00 uur: Olieverfschilderijen van Pit Trap (t/m 6/7); Galerie Contrast, 14.00-17.00 uur: John ny Beerens en Jo Fassaert schilderij- en(t/m 31/8); Passerelle Stadhuis, 9.00-17.00 uur; beelden en schilderijen van Jaak Hillen en Oostvogels (t/m 11/7); VEERE - Museum De Schotse Huizen, 12.00-17.00 uur: 'Heel de wereld trekt naar Veere' en Noodboerderijen op Wal cheren (t/m 1/11); Grote kerk- 11.00-17.00 uur: Dora Dolz, schilderijen, glas, vazen en tapijten(t/m 31/8); VLISSINGEN - Bibliotheek, 10.00- 18.00 uur:Schilderijen van Anneriet Ruijten (t/m 21/7); Zeeuws MuZeeum, 10.00-17.00 uur Mal- leboten, werken van Jan Sanders; Willem 3, 12.00-17.00 uur: Orde en Cha os, Peter Ter Horst (t/m 31/8): WISSENKERKE Galerie De Praktijk, 13.00-17.00 uur: Aquarellen, Erik van Ommen(t/m 28/6), Marisa Keiler, hout sneden en grafiek (t/m 30/6); ZIERIKZEE - Galerie Alexandra, 11.00- 17.00 uur: Vijf kunstenaressen in de schijnwerpers (t/m 29/6); Galerie De Hase, 13.00-17.00 uur: Zomer buiten, zomer binnen, Marja de Lange; Galerie Kos, 11.00-17.00 uur: De Russen, figuratief werk van Russische kunste naars (t/m 29/6); Stadhuismuseum, 10.00-17.00 uur'Over sloten, duinen, Schouwen-Duiveland' Marinus van Dijke (t/m 31/8); HULPCENTRA Alarmnummer: tel. 112. Centraal Meldpunt Milieuklachten Zee land, tel. 0118-412323. SOS Telefonische hulpdienst Zeeland, tel. 0118-615551 of 0900-0767 (dag en nacht bereikbaar). Stichting Blijf van m'n lijf Zeeland, tel. 0118-469869 (dag en nacht bereikbaar). Hulp- en advieslijn Blijf van m'n lijf Zee land, tel. 0118-467003 (ma.,wo. en vr. 9.00-12.00 uur). Kindertelefoon Zeeland, tel. 0800-0432 (gratis), dag. van 14.00- 20.00 uur. Advies Meldpunt Kindermishande ling, tel. 0900-1231230. Aids Infolijn, tel. 0118-638384. Ouders van Drugsverslaafden Zeeland, tel. 0118-623817 (dag. 10.00-22.00 uur); Palazzoli Huis, voor mensen met kanker, Oranjeplein 41, Oost-Souburg(geopend di., wo. en do. 14.00-16.00 uur); tel. 0118- 413932; Hulst, Steenstraat 5-7, (geopend di. en do. van 14.00-16.00 uur): tel. 0114- 371160; Dierenambulance Dierenbescherming afd. Noord- en Midden-Zeeland, tel. 0900-7673437. BURGH-HAAMSTEDE - De Vereniging Natuurmonumen ten heeft in juli diverse excur sies door Slotbos en Zeepedui nen in Burgh-Haamstede op het programma staan. Op alle woensdagavonden kun nen natuurliefhebbers een avondwandeling maken onder leiding van een deskundige gids van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen-Duiveland. Hij gaat met de deelnemers het bos van Slot Haamstede en de aangren zende Zeepeduinen verkennen. Het gebied bevat legio moge lijkheden om veel verschillende planten en dieren te zien. De ex cursie begint elke woensdag om 19.00 uur Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de WV Haamstede. Zaterdagmid dag 5 juli is er ook een wan delexcursie in het gebied. Tij dens deze tocht gaat het om de insecten die in het bos en de dui nen leven. Vlinders, libellen en sprinkhanen komen er 's zomers in groten getale voor. Ook op en in de grond gebeurt er van alles. De wandelexcursie begint za terdag om 13.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Ook voor de ze tocht dienen belangstellen den zich aan te melden bij de WV in Haamstede. IJZENDIJKE - Biologische ro zenkwekerij De Bierkreek in IJ- zendijke houdt komend week einde andermaal open huis. Op de eerste twee open dagen - vorige week - kwamen ruim achthonderd mensen af. De kwekerij, de enige biologische in Nederland, heeft zo'n vier honderd soorten rozen. Zondag geeft een tuinontwerpster uitleg en advies. Ook is een professio nele bijenhouder present. Daar naast zijn er oculeerdemonstra- ties en worden er rondleidingen gegeven. De Bierkreek is te vinden langs de rijksweg N61 tussen IJzen- dijke en Schoondijke. MIDDELBURG - De jaarlijkse pauzeconcerten in de Middel burgse Oostkerk beginnen don derdag 3 juli weer. Elke donderdag wordt er van 12.30 tot 13.00 uur een concert verzorgd op het beroemde 'de Rijckere'-orgel uit 1782. De or ganist van de Oostkerk, Bram Beekman, bijt het spits af en brengt werken ten gehore die de afgelopen maanden in het tv- programma 'Alle registers open' van Omroep Zeeland aan de or de kwamen.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 17