PZC ARENSMAN 16 FAMILIEBERICHTEN Van der Hooft open huis vrijdag 27 juni 2003 Rinus, Marinus Scheele Pa Mijn Opa, zo zorgzaam zo sterk zo dapper Marinus Scheele Scheele Uw Vertrouwen Tel. 0113 31 15 17 Waard de Groot-de Kam mortuarium Poelwijck Zaterdag 28 juni tussen 10.00 en 12.00 uur. U bent van harte welkom. uitvaartverzorging de Jonge en Uijl Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter FRANCINA ELIZABETH We noemen haar Indy Indy is geboren op 25 juni 2003 om 11.37 uur in het ziekenhuis van Goes. Zij weegt 3215 gram en is 52 cm groot. Remco, Ryanne en Quinten Poelman-Jasperse Leuvenstraat 6, 4307 CA Oosterland Ryanne en Indy doen een dutje tussen 12.00 en 15.00 uur. Als u beschuit met muisjes wil komen eten, laat het ons dan even weten. He used to be a sweet boy..... "Morrissey" Diep geschokt en verbijsterd zijn wij door het plot seling overlijden van onze lieve zoon, broer en oom MARCO PLASSE Hij was pas 36 jaar. Vlissingen: H. Plasse M. Plasse-de Bree Oosterhout: Connie van Eenennaam-Plasse Harm en Lize Wessel en Afke Marieke Vlissingen: Ria van Hanegem-Plasse Leen van Hanegem Max Casper Castricum: fan Plasse Hansje Plasse-Kampman Wouter Marijn Michiel Vlissingen: Rob Plasse Vlissingen, 25 juni 2003 Correspondentieadres: Jacob Marislaan 21, 4382 SZ Vlissingen Marco is opgebaard in het Rouwcentrum aan de In dustrieweg 20 te Vlissingen, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen op maandag 30 juni van 12.30 - 13.00 uur. De afscheidsbijeenkomst zal aansluitend gehouden worden in bovengenoemd Rouwcentrum. Om 14.30 uur zal de begrafenis plaatsvinden op de alge mene begraafplaats te Vlissingen. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de fa milie te condoleren in het Rouwcentrum. Nooit meer kletsen. Nooit meer gek doen. Nooit meer lachen. Alleen nog maar de leuke herinnering aan jou. Dag lieve MARCO PLASSE Albert en Els Swart Celia en Gerben Meer dan 30 jaar waren we goede vrienden en heel onverwachts en intens verdrietig hebben we af scheid moeten nemen van onze lieve vriend MARCO PLASSE Ritthem: Marcel en Elma de Witte Seran, Sivar en Levi Amsterdam: Eric van de Gruiter en Lonneke van de Wetering Oost-Souburg: fohan van Schaik Vlissingen: Janleen Rottier We herinneren je hoe dapper je met je ziekte omging. We herinneren je hoe je tussen ons, midden in het leven stond. Verlost van een ongelijke strijd, omringd door hen die hem dierbaar waren, is thuis zacht en kalm van ons heengegaan mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, zoon, broer, zwager en oom RINUS VAN DER HOOFT echtgenoot van Daniëlle De Greve 17-2-1946 1 25-6-2003 Terneuzen Sas van Gent Het zal nooit meer zijn zoals 't was, de leegte die hij achterlaat is niet op te vullen. Sas van Gent: D. van der Hooft-De Greve Sas van Gent: Robin en Marieke Terneuzen: Mevr. D. H. van der Hooft-Witte Sas van Gent: Adrie en Emma van der Hooft- fongman Hoek: Peter en Renske van der Hooft- Verzee Terneuzen: Marjan en Peter Provoost van der Hooft Merelbeke (B.): Lucette Dierickx-De Greve Pascale en Mark, Julie Yictorine Peter en Ariane Sas van Gent, 25 juni 2003 Oostdam 4, 4551 CH De afscheidsdienst, waarbij wij u uitnodigen, zal plaatshebben op maandag 30 juni om 10.00 uur in de Heilige Maria Hemelvaart-kerk, aan de Markt te Sas van Gent, alwaar u na afloop de familie kunt condoleren. Samenkomst aan bovengenoemde kerk. De crematie zal aansluitend plaatshebben in het cre matorium van Terneuzen, aan de Bellamystraat 28c. Rinus ligt opgebaard in familiehuis "De Geslootene Boom", aan de Kleine Markt 5-6, te Sas van Gent, alwaar u zaterdag 28 juni om 15.00 uur afscheid van hem kunt nemen. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze aankondiging als zodanig te beschouwen. Lieve buurman RINUS Je hebt iemand nodig stil en oprecht die als het erop aan komt voor je bidt en voor je vecht. Pas als je iemand hebt die met je lacht en met je grient dan pas kan je zeggen ik heb een vriend. Renzo, Anita en Dario Oude vrienden worden nooit vergeten. RINUS we zullen je missen. Danny, Robin, Marieke en familie veel sterkte. Carl, Sonja en Sonny Veel fijne herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart. Het heeft ons diep getroffen, hoewel we wisten dat hij ernstig ziek was, kwam de mededeling van zijn overlijden toch nog onverwacht. Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor de vriendschap die wij van hem mochten ontvangen, hebben wij kennisgenomen van het heengaan van RINUS VAN DER HOOFT Jaap en Janneke, Eric en Juleen, Erik en Benedicte, Henk en Karin Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze dierbare vriend RINUS VAN DER HOOFT Wij wensen Daniëlle, Robin, Marieke, Adrie, Emma en familie heel veel sterkte toe om dit zo zware ver lies te kunnen dragen. Ronald en Henny Matthijssen-Roffel Monique en Lisselotte Teun en Thea Roffel-de Boeye Steffie Tilly de Boeye-Begijn Sas van Gent, 25 juni 2003 Bedroefd zijn wij door het overlijden van RINUS VAN DER HOOFT Dankbaar zijn wij voor zijn inzet voor het Sasse Carnaval. Wij wensen Danny, Robin, Marieke en verdere familie veel sterkte toe. C. S. Pijke Zot Geschokt en bedroefd zijn wij na het overlijden van onze collega RINUS VAN DER HOOFT In onze herinnering zal Rinus voortleven als een fijne collega op wie je altijd kon bouwen. Wij wensen Danielle, zijn zoon Robin en verdere familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijd. Collega's van de afdeling Bouwkundige Dienst Hydro Agri Sluiskil B.V. Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van de heer RINUS VAN DER HOOFT echtgenoot van onze collega Daniëlle De Greve Wij wensen Danny, Robin, Marieke en familie heel veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen. Personeelsvereniging "IPCA-Team" Het bericht van het overlijden van onze collega RINUS VAN DER HOOFT heeft ons allen diep getroffen. Hoewel we wisten dat hij ernstig ziek was, kwam de mededeling van zijn overlijden toch nog onverwacht. Rinus zal in onze herinnering blijven voortleven als een plezierige collega met het hart op de goede plaats. We zullen hem als mens en collega missen. Zijn vrouw Danielle, zijn zoon Robin en verdere familie wensen wij de kracht toe dit verlies te verwerken. Collega's Hydro Agri Sluiskil B.V. Erik, Eric,-Henk, Ghislain, Klaas, Jan, Andy, Rinus, Sjoerd, Geert Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van RINUS VAN DER HOOFT Wij verliezen in hem een zeer gewaardeerd mede werker, die ruim 29 jaar de belangen van ons bedrijf heeft behartigd. Wij wensen zijn echtgenote, zijn zoon en verdere familie alle sterkte toe om dit smartelijk verlies te kunnen dragen. Directie, Medewerkers en Ondernemingsraad Hydro Agri Sluiskil B.V. Lijden met een lach en een traan Woorden soms moeilijk te verstaan Je hebt het als een moedig mens gedaan Wie weet wat jij hebt doorstaan? Al je tijd en energie heb je ons gegeven Met die herinnering zullen we verder leven Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze ere-voorzitter RINUS VAN DER HOOFT Wij verliezen in hem een bijzondere carnavalsvriend. Wij wensen Danny, Robin en Marieke en familie veel sterkte toe met dit verlies. Carnavalsstichting c.s. "de Betekoppen" Sas van Gent Zo plotseling ben je van ons heengegaan daar heeft niemand ooit bij stilgestaan. Wat in onze herinnering blijft is je lach, je genoot van het leven. Bedankt voor alles wat je ons hebt gegeven. Met verdriet in ons hart, geven wij kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze lieve vader, schoonvader, mijn opa en schoonzoon i/ierüM aan d&$nc/& sinds 22 februari 2003 weduwnaar van Corrie van de Linde-de Puit in de leeftijd van 70 jaar. Wemeldinge: Bert en Dorrit Mick Biezelinge: Onno Kapelle: L. de Puit-Koster Biezelinge, 25 juni 2003 Correspondentieadres Dorpsstraat 112, 4424 EA Wemeldinge Er is gelegenheid tot afscheid nemen van Bertus op zaterdag 28 juni van 16.30 tot 17.00 uur in de aula, Kitskinderseweg te Kapelle. De dienst van Woord en Gebed wordt op maandag 30 juni om 10.30 uur gehouden in de Ned. Hervorm de Kerk te Biezelinge. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in voornoemde kerk. Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, maar ook de sporen die je achterlaat. Verdrietig geven wij u kennis van het onverwachte overlijden van onze zwager, oom en goede vriend G8ertu& aan/ c/e/ffiuZe Sari en Iman Imanse de Puit Luuk de Puit Annie Imanse Letty en Thijs van der Feen-Imanse Silvia en Wil Meyer de Puit Lucia en Rini Kloosterman de Puit Sandra de Puit Mw. L. Verhoeven Plotseling is uit onze vriendenkring weggenomen fzSe/iuA aan Wij zullen zijn vriendschap en aanwezigheid erg missen, en wensen de nabestaanden sterkte toe in deze moeilijke tijd. Jasper en Sanny Dingemanse Hans en Sanja Kleppe Savanne Melissa Binnen vier maanden hebben wij onverwacht afscheid moeten nemen na een 40-jarige trouwe vriendschap van O'ome en (fêejZuA aan c/& ffiicZe We zullen jullie ontzettend missen. Familie D. Th. de Klerk-Slabbekoorn en kinderen Na het overlijden van onze buurvrouw werden wij nu opgeschrikt door het plotseling overlijden van onze buurman <3fe/tu& aan We wensen zijn kinderen veel sterkte toe. Niesje Meijboom Jenny van Bruggen Mien Jan Lukasse Bet Albert Bierens Corrie Piet de Regt Biezelinge, 25 juni 2003 Met droefheid geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde broer CORNELIS VAN DER WAA weduwnaar van G. Kardolus in de leeftijd van 81 jaar. Goes: P. van der Waa Axel: G. van der Waa Kloetinge: N. van der Waa Het afscheid is nu gekomen, Jaren hebben we gekregen om broer en zus te zijn, Al was ik in jouw ogen nog altijd klein. Toch ben ik blij, dat we het samen konden vinden, als zus en zwager met onze kinderen. D. P. de Schipper-Scheele A. C. de Schipper en kinderen Hij had de ruimte van de polder lief 't land van vruchtbaarheid en verte langzaam moest hij alles loslaten, om te gaan naar een hemel zonder grenzen Na een lang en werkzaam leven is van ons heenge gaan mijn man, onze vader en opa JULIEN VERMEIRE echtgenoot van Maria Louise de Maeyer *19-2-1917 f 26-6-2003 Koewacht: M. L. Vermeire-de Maeyer Koewacht: Francois en Monique Vermeire- Vereecken Dennis Robin Stekene (B): Bart en Anne-Mie Vermeire- De Roeck Didier Ellen De Klinge (B): Marleen en Raoul Heirbaut- Vermeire Rogier Laurens Tess Nieuwstraat 105 4576 AK Koewacht De uitvaartdienst, waarvoor u wordt uitgenodigd, wordt gehouden op woensdag 2 juli om 10.00 uur in de parochiekerk H.H. Philippus en Jacobus, Kerkplein 2 te Koewacht, waarna de begrafenis volgt op het kerkhof aldaar. Zaterdag 28 juni is er van 19.00-19.30 uur gelegen heid om afscheid te nemen in het mortuarium op Begraafplaats "Westerzicht" aan de Westsingel te Axel. De stilte van de natuur heeft veel geluiden. Henriëtte Roland Holst Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden haar be spaard is gebleven, hebben wij afscheid genomen van onze lieve mama, oma en overoma MARIA PETRONELLA SANDEE-STERKEN in de leeftijd van 89 jaar. Uit aller naam: S. J. F. Hamelink-Sandee Kapelle, 22 juni 2003 Correspondentieadres: Kamperfoeliestraat 23 4461 NJ Goes Op verzoek van mama heeft de crematie in stilte plaatsgevonden. Ik zal de halmen niet meer zien noch binden ooit de volle schoven maar doe mij in den oogst geloven waarvoor ik dien A. Roland Holst Verdrietig moeten wij u mededelen dat thuis in alle rust is overleden mijn zorgzame man en onze fijne vader en opa 6-12-1919 26-6-2003 Ridder in de Orde van Oranje-Nassau M. N. Scheele-Verschuure kinderen en kleinkinderen Molenlaan 12, 4401 CCYerseke. De afscheidsdienst, geleid door Drs. H. Eversdijk, wordt maandag 30 juni om 14.00 uur gehouden in de Hervormde kerk te Yerseke. Aansluitend zal om 15.00 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algeme ne Begraafplaats te Yerseke. Voorafgaand aan de dienst is er vanaf 13.15 uur in de kerk gelegenheid om de familie te condoleren. Geen bezoek aan huis. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief ontvangen hebben, dan verzoeken wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen. Nu mijn klimroos bloeit, is jouw leven voltooid. Els Scheele Mijn opa is een opa om trots op te zijn. Hylke, Esther en Ivo Hopmans Ik voel de winden Gods vandaag: vandaag hijs ik het zeil. Henriëtte Roland Holst We zijn heel verdrietig dat onze lieve vader en schoonvader is gestorven. We hebben diep respect voor de moedige wijze waarop hij zijn ziekte heeft gedragen. We zullen hem missen. W. M. Duitemeijer-Scheele G. Duitemeijer molen "Houdt Braef Stant" IJsseidijk 65 8196 KC Welsum "Als alle ballast wegvalt, blijft alleen wat waardevol is over" Verdrietig nemen wij afscheid van onze zorgzame vader en lieve opa Ineke en Kees van Driel Mariëtte Leonard Iris Yerseke, 26 juni 2003 VERZORGING Peter Butler Benonistraat 3 4421 DN Kapelle Telefoon 0113 340 381 Voor een fiei*soon/y/Zte begeleiding bij uitvaart Voor melding overlijden dag en nacht bereikbaar Heel bijzonder, heel gewoon voor ons een heel bijzondere (over)oma. Esther Coen 'udith Xander Layka Bedroefd geven wij u kennis dat onverwacht van ons is heengegaan, onze broer, zwager en oom JAN VAN PETEGEM Oom Jan, we zullen je missen, rust zacht. Piet en Corrie Bouwens-van Petegem Tonny en Mieke Blaakman-Bouwen^ Dylan en Kimberly Oostburg, 25 juni 2003 Uw medeleven na het overlijden van onze lieve moeder NEELTJE SCHIPPER-KLAP heeft ons heel goed gedaan. Wij zeggen u hiervoor hartelijk dank. D. J. Schipper P. de Jong-Buynsters N. C. Schipper Yerseke, juni 2003 Dankbetuiging Groot is de leegte die hij achterlaat maar waardevol zijn voor ons de herinneringen aan een liefdevol mens. Wij willen iedereen bedanken voor alle zorg, liefde en steun die wij hebben mogen ontvangen bij het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve man en onze zorgza me papa GERARD FEDERMANN De overweldigende belangstelling bij zijn afscheid heeft ons diep ontroerd en laten beseffen hoe geliefd hij bij ie dereen was. Christine Federmann-van Goethem Tessa Laurens Sluiskil, 27 juni 2003 Na het overlijden van onze zorgzame moeder en oma JANNETJE MACHELINA THEUNISSE-VAN DEN BERGE hebben velen hun blijk van medeleven en deelneming getoond. Wij willen u hiervoor langs deze weg onze welgemeende dank betuigen. Kinderen en kleinkinderen Zierikzee, juni 2003 p;P! Begrafenisonderneming C. de Kok-van der Hooft - C. W. de Kok Prunusstraat 25,4431 DC ^-Gravenpolder Rouwcentrum: Bosscweide 2 j - Dag en nacht bereikbaar voor heel Zuid- en Noord-Beveland p uitvaartverzorging dag en nacht bereikbaar 3SC7«§i gratis informatiepakket 3» M eigen rouiwervoer aw® 'n binnen- en buitenland wurur.degrootdekam.nl in/o@degrootdekam.nl informatiecentrum begrafenissen en crematies Veerseweg 36, 4332 BG Middelburg tel: 0118-612868 alexandramar|<USSe u i tvaar tve rzo rgi ng Mortuarium beheer Poelwijck Voorheen ADMINISTRATIE-ADRES POSTBUS 75 3253 ZH OUDDORP UITVAARTLEIDERS L.M. VAN DER WERF A. BOSLAND K. BREEN VOOR UITVAARTVERZORGING OP GEHEEL SCHOUWEN-DUIVELAND TELEFOON 0111-412877

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 16