PZCzeeland Vlissingen handhaaft beperking kitesurfen I i I t Een echte SieMatic voor maar 9 4ö0| ïMaticKe Vervoer? Dat zet ik zelf of de rit! r» I Het Astma Fonds zoekt belangenbehartigers met verbale kwaliteiten (m/v) w 14 Astma Fonds GS wensen geen concurrentie tussen Goes en Middelburg Nieuwe woonwijk Kapelle m Wm weekenddiensten Met ANGO kom je tot je recht! vrijdag 27 juni 2003 w Verloskundigen: Ingrijpend Huisartsen: Tandartsen: Dierenartsen: Apotheken Thuiszorg: Vertel ons wat uw budget is en wij ontwerpen een echte SieMatic keuken voor u. Individueel Design. Mooier, praktischer en duurzamer. Maar niet duur. Als u aan een nieuwe keuken denkt, denk dan eerst aan SieMatic. studio Middelburg industrieterrein Arnestein, Grenadierweg 17a Middelburg, telefoon 0118 - 62 95 22 AUTO STURM B.V. AUTO STURM GOES B.V. AUTOBEDRIJF VAN DUKE AUTOBEDRIJF DE GRAAF B.V. AUTOMOBIELBEDRIJF MORET B.V. GARAGE ADRIAANSEN AL|MEr4 Standaard airco Gratis radio/CD speler Gratis Gratis lichtmetalen metallic velgen ik L A Gratis parkeer- hulp De functie Uw profiel Ons aanbod interesse? Provincie wil één evenementenhal door Rolf Bosboom GOES - Er is in Zeeland plaats voor slechts één complex voor grootschalige evenementen. Dat vinden Gedeputeerde Sta ten (GS), het dagelijks provin ciebestuur. Het dringt er bij de Zeeuwse steden op aan initia tieven 'op elkaar af te stemmen'. Momenteel bestaan er plannen in Middelburg, terwijl in Goes al de Zeelandhallen is. GS melden dit bij hun definitie ve goedkeuring van de regiovi sie, de gezamenlijke toekomst- blik van de gemeenten Goes, Borsele en Kapelle. Het provin ciebestuur zegt te hechten aan samenwerking op regionaal ni veau en tussen de vier grotere Zeeuwse gemeenten (Goes, Middelburg, Vlissingen en Ter- neuzen) die al enige tijd een ste- dennetwerk vormen. GS vragen vooral aandacht voor de Zeelandhallen in Goes. Er zijn ideeën om die ingrijpend te vernieuwen en te combineren en detailhandel en kantoren. De gemeente Goes, sinds kort eige naar van het complex, wil bin nen twee jaar een investeerder voor het project hebben gevon den. In Middelburg zijn ook plannen voor een vrijetijds- en zaken centrum, dat moet komen in de Mortiere. Onderdeel van het complex wordt een hal van tien duizend vierkante meter voor beurzen en presentaties. De ini tiatiefnemers, de ontwikkelaars TCN en The Real Estate Con cept Company, hopen dat het complex over twee jaar open kan gaan. GS noemen het 'een Zeeuws be lang' als 'voorzieningen voor grootschalige evenementen bo venregionaal worden afge stemd in het kader van het ste- dennetwerk'. „Naar onze mening is Zeeland, om redenen van draagvlak en kwaliteit, niet gediend met het doorzetten van verschillende initiatieven op dit gebied." Het provinciebestuur acht het, met andere woorden, een slech te zaak als Goes en Middelburg op dit front met elkaar de con currentie aangaan. Er moeten juist afspraken gemaakt wor den, waarbij ook Vlissingen en Terneuzen dienen te worden be trokken. 28 en 29 juni 2003 CENTRAAL ALARMNUMMER 112 Walcheren Huisartsenpost Walcheren Koudekerkseweg 86, Vlissingen tel. 0900-1985(geopend ma. t/m vr. van 18.00 tot 8.00 uur, in het weekend of tij densfeestdagen) Huisartsengroep 'de stad Middelburg' (patiënten huisartsen Albers, Angkotta, Bruynzeel, Van den Haak, Heere en Wor- telboer). zaterdag: C.J.E.M. Albers, Bellinkplein 3, tel. (0118) 644301. zondag: A. P. Bruynzeel, Herengracht 68, tel. (0118) 644301. Inloopspreekuur 12.30-13.00 en 17.30-18.00 uur. De Veerse Huisartsen (Patiënten huisartsen:Rullens, Bats, Ubels, van Tol, van Eede, Spekhorst, v. d. Male en Huisman.) vrij. 17.30-zon. 23.00 uur: G. C. M. Rullens Dorpsstraat 2, Oostkapelle, tel. (0118) 581276. zo. 23.00-ma. 8.00 uur: F. v. Eede, de Casembrootstraat 24, Westkapelle, tel. (0118)571234. Walcheren: Zaterdag 28 juni: A. E. B. Schotel, Korte Geere 27, Middel burg, tel. (0118) 624169. Zondag 29 juni: D. P. Laverman, Meanderlaan 218, Mid delburg, tel. (0118) 635787. Spreekuur 11.00-12.00 uur. Vlissingen,don. 20.00-vrij. 20.00 uur T Adriaanse,tel. (0118)471140 vrij. 20.00-zon. 22.00 uur: J. van Die- rendonck, tel. (0118)471140 Middelburg, vrij. 21.30-zon.2130 un, i Drijdijk, tel. (0118) 626045. Landbouwhuisdieren: tel (01181 633803. Kleine huisdieren: E. v. d. Akkeren M d„ Bruijn, Kanaalstraat 3, Oost-Souburn tel. (0118) 460860. Spreekuur 11 00 12.00 en 17.00-18.00 uur. Landbouwhuisdierenpraktijk Walche ren (grote huisdieren): OudeDombura seweg 33a te Oostkapelle tel. (0118) 633803, za. en zo. visites aanmelden van 08.00-09.00 uur. Dierenartsenpraktijk Meliskerke R Ros kam, Kelderweg 1, tel. (0118) 592838 Vogel- en Egelopvang 'De Mikke': Het hele weekend bereikbaar ondertel om 628288. Stadsgewest Vlissingen/Middelburg- 24-uursdienst (voor spoedeisende re cepten): Apotheek Papegaaienburg, winkelcentrum Papegaaienburg 24-26 Vlissingen, tel. (0118)466345, Zat. 10.00-19,00 uur: ApotheekWelsin- ge, Jw.Thibautstraat45, Middelbura tal (0118) 623298. Walcheren:voor gezinsverzorging, wijk verpleging en uitleen verpleegartikelen tel. 0118-684000. Gedeputeerde Staten vinden het een slechte zaak als Goes en Middelburg elkaar zouden beconcurreren met grote evenementenhallen; Goes heeft tenslotte al de Zeelandhallen. foto Willem Mieras door Edith Ramakers VLISSINGEN - Alleen leden van de kitesurfvereniging en diegenen die bij de gemeente een vergunning voor kitesurfen aanvragen, mogen de sport in de gemeente Vlissingen beoefenen. Dat heeft de Vlissingse gemeen teraad gisteravond besloten. Alleen de Lokale Partij Vlissin gen stemde tegen dit besluit. Aanleiding voor de aanscher ping van de regelgeving is dat er recentelijk twee kitesurfers in de problemen zijn gekomen op en rond het water bij het Nolle- strand. De populaire sport vindt ook naleving bij kitesurfers die minder vaardig met het surf- plankje en de vlieger zijn. Eén moest voor het Nollestrand worden bevrijd door de red dingsdienst, een andere surfer werd gegrepen door de sterke wind, vloog omhoog en botste bijna tegen een van de gebou wen op de boulevard. „Ik vind dat iedereen recht op risico heeft", zei burgemeester A. van Dok-van Weele. „Maar kitesur fers brengen niet alleen zichzelf maar ook badgasten in gevaar." Het Vlissingse water heeft als extra manco dat de vaargeul vlak langs de kust loopt. „En u weet dat die schepen niet alleen bananen vervoeren", stelde de burgemeester. De Lokale Partij Vlissingen betreurde de aan scherping, omdat het vindt dat wandelaars op de boulevards moeten kunnen blijven genieten van de kunsten van de kitesur fers. „Het is een bezienswaar digheid", zei W. Hirdes van de LPV. E. Walrave-Troost van de PvdA reageerde: „Als we niets doen en er gebeurt iets ernstigs, vergeven we het onszelf nooit." Op aandringen van de PvdA werd besloten in oktober te be zien hoe deze aanscherping uit pakt. „Een evaluatie kan tot een ander inzicht leiden", gaf Van Dok-van Weele aan. KAPELLE - Terwijl de eerste kavels van de nieuwbouwwijk Overtieringe nog moeten wor den uitgegeven, kijkt het ge meentebestuur van Kapelle al naar een volgende nieuwbouw wijk. Die moet komen in het gebied tussen de spoorlijn en de Oude Rijksweg. Het college heeft dat onlangs besloten. Het is nodig dat ook in de toekomst huizen worden ge bouwd, want de wachtlijst is groot. Hoeveel woningen er in de nieuwe wijk ten zuiden van de spoorlijn komen, is nog niet bekend. Alleen de locatiekeuze is gemaakt. In Overtieringe worden de ko mende vier jaar ruim tweehon derd huizen gebouwd. De ge meente begint op zeer korte termijn met de uitgifte van de eerste kavels. Wie het langst staat ingeschreven, komt als eerste aan de beurt. De realisa tie van Overtieringe heeft lan ger op zich laten wachten dan vooraf gepland. Vooral de vondst van het landbouwgif DDT zorgde voor de nodigever- traging. AÏVv.V 8 •'V SS "De gemeente heeft voor mij beslist dat ik met een deeltaxi moet reizen. Moet ik daar weer rekening mee gaan houden bij mijn dagindeling. Wat een gedoe. Ik wil zeggenschap over mijn leven. Ik wil ven/oer dat bij mij past. Dus ben ik ANGO-lid." Arbeidsongeschikt? Chronisch ziek? Gehandicapt? Of het nu gaat om juridische ondersteuning, belastingteruggave, uitkeringen, zorg en hulp, woningaanpassingen, vervoer of lotgenotencontact... Kom op voor je rechten. Word ook lid van ANGO! i* Postbus 850, 3800 AW Amersfoort Tel. (033) 465 43 43 Fax (033) 465 43 53 Internet: www.ango.nl E-mail: info@ango.nl A Noordweg 467, 4333 KE MIDDELBURG, Tel.: 0118-61 20 42 Amundsenweg 39,4462 GP GOES Tel.: 0113-60 20 00 Kerkring 37, 4306 CK NIEUWERKERK, Tel.: 0111-64 13 64 Paasdijkweg 9,4693 RE POORTVLIET Tel.: 0166-61 24 33 Handelspoort 6, 4538 BN TERNEUZEN, Tel.: 0115-64 90 00 Baljuw Veltersweg 1, 4501 AV OOSTBURG Tel.: 0117-45 26 79 2 r3' 4 5 De Nissan Almera Fresh is een echte winner. De standaard airco en een gratis actiepakket t.w.v. 2.000 maken de Almera Fresh tot een verrassend complete auto. Met een dito groot voordeel. Geniet van de standaard airco en de gratis radio/CD-speier. Bovendien geven de 15-inch licht-metalen velgen en de metallic lak het exterieur extra uitstraling. En om al dit moois te beschermen krijgt u ook nog eens een parkeerhulp van ons cadeau. U rijdt al Nissan Almera vanaf: 15.745. DE ACTIE LOOPT VAN 2 JUNI TOT 31 AUGUSTUS 2003 EN GELDT VOOR AUTO'S GEREGISTREERD VÓÓR 1 OKTOBER 2003. ALLE GENOEMDE PRIJZEN ZIJN CONSUMENTENADVIESPRIJZEN INCL. BTW EN BPM EN EXCL. VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN. BRANDSTOFVERBRUIK (GECOMBINEERD) VARIËREND VAN 4,8 LITER/100 KM (OF 20.8 KM/LITER) TOT 7,8 LITER/100 KM (OF 12,8 KM/LITER). C02 UITSTOOT VARIËREND VAN 127 GR/KM TOT 187 GR/KM. GEGEVENS C02 UITSTOOT OVEREENKOMSTIG RICHTLIJN 93/116/EC. WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. NISSAN NEDERLAND. Een op de tien mensen heeft last van luchtwegklachten zoals astma en COPD (chronische bronchitis en longemfyseem). Het Astma Fonds zet zich in voor deze mensen. Op het gebied van collectieve belan genbehartiging wil het Astma Fonds meer doen. Daartoe wordt op dit moment een landelijk netwerk van 27 regioraden gevormd, bestaande uit vijf leden per raad. De kerntaak van deze re gioraden is het op regionaal niveau behartigen van de collectieve be langen van mensen met astma en COPD. Dit keer vragen we iets heel spe ciaals van u: een grote mond. Het gaat erom dat u op bestuurlijk ni veau de juiste mensen weet te over tuigen om maatregelen te nemen in het belang van mensen met lucht wegklachten. Bijvoorbeeld door speciaal aandacht te vragen voor de problematiek van mensen met ast ma of COPD bij zorgverzekeraars of door bij gemeenten aan te dringen op rookvrije taxi's. Beschikt u over goede communica tieve vaardigheden en bent u enke le uren per week beschikbaar, dan is dit uw kans om iets bijzonders te doen voor mensen met astma of COPD. Belangrijk is dat u het leuk vindt om contacten te leggen, datu zich goed kunt inleven in de persoon lijke levenssituatie van anderen en dat u beleidsmatig denkt en werkt. Wat we u naast een onkostenver goeding bieden, is een zeer uitda gende en inspirerende "baan" als vrijwilliger. En vooral één waarmeeu ongelofelijk veel goed doet. U wordt professioneel ingewerkt, krijgt on dersteuning van ervaren consulen ten en heeft de vrijheid om uw werktijden en taken zelf in te delen Stuur dan uw c.v. met een korte toelichting naar het Astma Fonds, postbus 5, 3830 AA in Leusden, on der vermelding van werving belan genbehartiger, of naar ikbehar- tig@astmafonds.nl. Voor meer informatie kunt u te recht op www.astmafonds.nl of bel len naar (033) 434 42 77.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 14