PZC 7 documentaire over gevolgen toeristenindustrie op eiland televisie vandaag Compositie Cantus op Radio 4 Roger Moore geridderd Theofiel Middelkamp in Netwerk Bobo's in the bush scoren niet Gestolen jas van Anouk is terecht maandag 16 juni 2003 radio Industrie Terschelling is zijn rust kwijt jnnrjjolf Rog mans HILVERSUM - Lekker uitrus- Kn op een van de vaderlandse eilanden. Voor honderdduizen den van ons is dat vanzelfspre kend. Maar met z'n allen uitrus ten op een paar kleine eilandjes? Dat kan inderdaad niet. NCRV's Dokument gaat vanavond over Terschelling: het in naam rusti ge eiland dat overspoeld wordt door toeristen. Het is zo langzamerhand de vraag waar Terschelling zijn naam van rustig eiland nog van daan haalt. De werkelijkheid die de NCRV in beeld brengt is anders. Jaarlijks brengen z'n vierhonderdduizend mensen hun vakantie door op Terschel ling. Dat is een ongekend hoog aantal. Het eiland barst bijna uit zijn voegen om al die toeris ten te huisvesten. Rust? Ruimte? Niet op Terschelling. Autobe- :|kheel uur en om 6.30,7.30,8.30,12.30, 13.30,17.30 (met beursnieuws) en 18.30 uur NOS Nieuws N0S:6.04Journaal. EO: 9.04 De ochten- jen met Elsbeth Gruteke. NOS: 12.07 Journaal. NCRV: 13.33 Stand.nl. AVRO: 14.04 lopdeMiddag. NOS: 17.07 Jour naal NPS: 19.04 Kunststof. BNN: 20.04 Weg met BNN. 21.04 BNN United. NOS: 12.04Langs de lijn. 23.07 Met het oog op morgen. VPRO: 0.04 De 747-documen- taire. Herh. 0.45 Radio Bergeijk. Herh. 1.02-6.00 Niemandsland Elkheel uur nieuws .Week van de Jaren 80. VARA: 6.05 Ont- bijtradio.TROS: 9.05 Gouden uren. KRO: 11.05 Tijd voor twee met Frits Spits. AVRO: 14.05 Schiffers.fm. NCRV: 17.05 Knooppunt Kranenbarg. TROS: 19.05 Poster. KRO: 20.05 Theater van het senti ment. Radio 2: 23.05 Live concert. 0.04 De finden van de nacht. NCRV: 1.02 De Ra dio 2 Muzieknacht. TROS: 3.02-6.00 De Sadio 2 Muzieknacht Elkheel uur nieuws en om 13.00en 18.00 3FM Nieuws en van 6.30 t/m 19.00 eigen jongerenbulletins VARA: 6.06 Stenders vroeg. AVRO: 9.06 Arbeidsvitaminen. VARA: 12.06 Denk aan Henk. KRO: 14.06 JAcobus. BNN: '16,06ruuddewild.nl. NPS: 18.12 Isabelle. 20.06Giel Beelen. VPRO: 22.06 3VOOR12 'FM. NCRV: 1.02 NachtBuZz. NPS: 3.02 ïoenSwijnenberg. 4.02-6.00 Giel Beelen Peazens Moddergat. KRO: 7.05 Vroeg op 4. EO: 9.02 Muziek voor miljoenen. 10.00 Ochtendconcert. Symfonie orkest en koor van de NDR en vocaal ensemble van SWR Stuttgart. 11.30 Coda. AVRO: 12.05 Brood spelen. VARA: 13.30 Mid dagconcert. Adams. The death of Kling- hoffer. Radio Filharmonisch Orkest Hol land en Groot Omroepkoor o.l.v. Edo de Waart met solisten. NCRV: 16.30 A4. TROS: 18.02 Muziek aan tafel. VPRO: 19.00 De wandelende tak. De grote fluit- reis (2). KRO: 20.02 Het Avondconcert. La Stagione Frankfurt, ca. 21.45 Trefpunt jonge musici. Koninklijke Harmonie Sainte Cécile, ca. 22.45 Kloosters en ka thedralen. Ensemble Super Librum. NPS: 0.02 Vincent na middernacht. Radio 4:1.00-6.00 Euroclassic Notturno 747 AM AM747KHZ, 402m Nieuws: Elk heel uur t/m 18.00 en om 7.30, 8.30, 17.30, 22.00 en 0.00 uur. Beursnieuws: 17.06 uur NOS: 6.02 Journaal. KRO: 8.31 Dolce Vi ta. NCRV: 10.02 Plein publiek. VPRO: 11.02 MaDiWoDoVPRO. VPRO/HUMAN- /TELEAC/NOT/RNW: 12.05 Wereldnet. VPRO: 12.45 Radio Bergeijk. VARA: 13.05 Halte 747 AM. 13.30 Punch. RVU: 15.02 Spiegels: portret van politicusTjerk Wes terterp. VPRO: 16.02 De 747-documen- taire: Vlieland. 16.45 Radio Bergeijk. Herh. NOS: 17.05 Journaal. NPS: 18.30 Radio Urbania. PP: 19.00 PvdA. NPS: 19.10 Nieuws en actualiteiten in het Turks. 19.40 Nieuws en actualiteiten in het Marokkaans en Berbers. 20.30 Nieuws en actualiteiten in het Chinees. OHM: 21.02 130 jaar migratie. VPRO: 22.02 De avonden. 0.02 Night Train. 1.00- 6.00 Zie Radio 1 zitters gebruiken de schaarse wegen als racebanen en dus is het oppassen geblazen op Ter schelling. Voor je het weet, word je van je sokken gereden. De stortvloed aan toeristen heeft er toe geleid dat er op het eiland nog maar weinig anders gebeurt dan het plezieren der gasten. Er zijn nog maar acht tien boeren. Jutters of vissers komen alleen nog maar in de ge schiedenisboekjes voor. In plaats daarvan telt het eiland vijf grote hotels, zes bungalow parken, acht grote en vijftien kleine campings en ruim dui zend vakantiehuizen en appar tementen. De documentaire laat goed zien wat voor ivloed de toeristen- stroom heeft op het eiland en haar bewoners. Alsof het een militaire operatie is, worden de drommen gasten van en naar het eiland vervoerd en onderge bracht. Het is een industrie en heeft weinig meer te maken met 'rustig op vakantie gaan.' Die industriële aanpak van het toe risme heeft ook zijn keerzijde. De bewoners van Terschelling hebben bijvoorbeeld het pro bleem dat huizen meer opleve ren als er een toerist in zit, dan OMROEP ZEELAND FM87,9 MHz 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 18.00, 20.00en 0.00 uur Nieuws [VPRO: 6.02 De gezamenlijke zenders 7.05 Omroep Zeeland nieuws. 9.04 Mu ziek door de week. 10.04 Kanaalstraat 64. 11.04 'n uurtje Bert. 12.05 Omroep Zee land nieuws. 13.32 Laat maar vieren. 16.04 De kern. 17.05-18.30 Omroep Zee land nieuws IMEDERLAND-1 G.45AVRO Nederland in beweging 6.59 AKN/NOS Goedemorgen Ne derland 9.00 NOS Journaal 9.08 AVRO Nederland in beweging 9.25 Get the picture 9.52 Rolf's ant woordapparaat 10.45 TROS Post codeloterij: 1 tegen 100 11.40 AVRO Dierenpark: Emmen 12.10 BNN Sugabajjes pop home 12.55 TROS Voor alle fans: Benny Ney- man 13.25 EO ManVrouw 13.58 KRO Memories 14.50 RKK/KRO Kruispunt 15.27 OMROP FRYSLAN 150 Jier PC, diel 1 16.00 NOS Jour naal 16.08 AKN NL Net 16.32 NCRV Heilig vuur 17.00 NOS Journaal 17.12AVRO Wilde jongedieren: De buideldieren 18.10 NCRV Jessica Fletcher, serie 19.00 AVRO Opsporing verzocht 19.30 Get the picture, quiz 20.00 NOS Journaal 20.30 NCRV Netwerk 21.02 AVRO Tussen kunst kitsch 21.57 Opsporing verzocht 22.28 NCRV Het blauwe oog, serie 23.00 Dokument: De badgast de baas 23,45 Nancherrow, serie 0.40-2.00 Netwerk RTL4 NEDERLAND-2 J00, 8.00 en 9.00 NOS Journaal met gebarentolk 12.00 Journaal 12.10TROS De koninklijke reistafel 13.00 NOS Journaal 13.05 Sport journaal 13.15 TROS Lingo 16.35 VARA Heartbreak High 17.20 PP SP 17.30 EO/TROS/NOS Twee Van daag 19.00 TROS Lingo, spel 19.32 NOS Studio Sport 20.20 BNN Robot wars, the Dutch battle, spel 21.12 Costa!, serie 22.03 Je zal het maar hebben: Angsten dwang 22,40 NOS Sportjournaal 22,55 AVRO Against all odds, film 0.55 NOS Journaal 108 Journaal, herhaling 1.40 EO/TROS Twee Vandaag 2.30-7.00 NOS Journaal en Sport journaal RTL5 SBS6 NEDERLAND-3 7.00 Z@ppelin 9.00 Z@ppAchter lit 11.45 Z@ppelin 13.00 NOS Journaal 13.05 Sportjournaal 13.13 AVRO Passie voor de Hermi tage 13.40 Buitenhof 14.35 RVU Vergezicht: Ma trekt uit 15.32 Kaap degoede hoop 16.00 EO De ark van stekeltje 16.25 Mir@kel-flits 16.30 ben verhaal dat groeit 16.38 Prin- en prinsessen 17.03 TROS £@PpSport 17.23 Piet Piraat 17.30 KRO Kindertijd 18.00 NPS Sesam straat 18.15 VPRO Villa Achterwerk i 0 NPS Het Klokhuis 18.50 NOS Jeugdjournaal o? PRO Believe nothing, serie •33 VARA De fascinaties van Boudewijn Buch ■10 NPS Dansblik: Birds - dance for the camera J0.25 NPS/VARA/VPRO Maigret: De verkwistende maitresse, film 22.00 NOS Journaal 22-20 NPS/VARA/NOS Nova/Den Haag vandaag YORIN een eilandbewoner. Dus slapen de eilanders maar in een schuur achter de boerderij of zoeken hun heil op de wal. En wat te denken van die rustige toeristen? Die blijken helemaal niet te bestaan. In plaats daar van drinkt, lalt en feest het me rendeel zo veel en hard dat het de rest van het eiland uit de slaap houdt. Waar dat toe leidt? Dat wordt ook wel enigszins duidelijk. Tot meer toeristen, meer feest en meer lawaaiWant Ontspannen in een van de weinige straten die terschelling rijk is. APRIL FOOLS Een getrouwde zakenman (Jack Lemmon) valt voor de vrouw Catherine Deneuve) van zijn baas in de romantische komedie The April Fools (1969) van Stu art Rosenberg. SBS 6,13.25 uur TWEE VANDAAG Twee Vandaag heeft vanuit Bag dad een exclusief interview met de Nederlandse Irakees Fuad Hussein over de actuele situatie in Irak. Hussein wordt top-advi- seur op het nieuwe Iraakse ministerie van onderwijs. Hij is goed bevriend met de schei dend IKV-secretaris Mient-Jan Faber en vindt het besluit om deze op een zijspoor te zetten, onjuist. Nederland 2,17.30 uur SILVER STREAK Gene Wilder en Richard Pryor vormen voor het eerst een duo in Silver Streak (1976), een komi sche thriller met romantische inslag van Arthur Hiller. In de trein is een uitgever getuige van de moord op een professor. Ook met Jill Clayburgh. RTL 5,20.30 uur DOUBLE JEOPARDY Double Jeopardy (1999) is een thriller van Bruce Beresford met Tommy Lee Jones als ach tervolgervan een vrouw (Ashley Judd), die ten onrechte voor moord op haar echtgenoot is veroordeeld. SBS 6,20.30 uur THE RICKY BELL STORY Een rugbyspeler gaat zich als vrijwilliger bezig houden met zieke kinderen in het drama A triumph of the heart: The Ricky Bell story (1991) van Richard Michaels. Met Mario Van Pee bles en Susan Ruttan. Net 5,20.30 uur KUFFS Christian Slater vertolkt de hoofdrol als lollige losbol die het beveiligingsbedrijf van zijn ver moorde broer overneemt en de 22.52 VARA The sopranos, serie 23.50 NPS Pinkpop 2003 - The best of (1) 0.53 VPRO Dokwerk: Belfast taxi 1.57-2.22 NPS/VARA Nova/Den Haag vandaag 21.00 Friends, serie 21.30 Starstrippers 22.30 The Cruise, docusoap 23.00 Dr. Phil, talkshow 23.50-0.40 Paradox, serie 1.40 Nieuws OMROEP ZEELAND 6.45-8.10 Nieuws9.00 Nieuws9.10 As the world turns 10.00 Lijn 4 10.45 Goede tijden, slechte tijden 11.15 Lijn 4 12.00 The bold and the beautiful 12.30 Puzzeltijd 13.20- 14.15 Vragenvuurtvquiz 15.05Op- rah Winfrey show 16.00 Nieuws 16.05 As the world turns 17.00 Nieuws 17.05 Staatsloterij magazi ne 17.35The bold &the beautiful 18.00 Nieuws 18.10 Editie NL, nieuws 18.30 Boulevard 19.15 De kat in de zak, consumen tenrubriek 19.30 Nieuws 20.00 Goede tijden, slechte tijden 20.30 Medicopter 117, serie 21.30 Je echte leeftijd 22.30 Jambers 10 jaar later 23.25 Nieuws 23.45 Boulevard 0.25-1.10 Oprah Winfrey show 2.10-6.45 Nieuws 18.00 NOS-Journaal 18.21 Omroep Zeeland nieuws 18.39 Omroep Zeeland sport 19.00 Omroep Zeeland nieuws 19.17 Omroep Zeeland sport 19.39-9.00 Tekst-tv/Herhalingen BELGIË NED-1 VRT 8.00 Z Nieuws 18.00 Star Trek: Deep Space Nine 18.50 Autowe reld 19.20 Some mothers do 'ave 'em 20.00 Victor op zoek, magazine 20.30 Silver Streak, film 22.35 112 Weekend, reportages 23.05 Stapel op auto's 23.35 Best of Sex court, erotiek 0.05-0.55 Powerplay, serie 9.00 Onder de zomerhemel 10.00- 12.00 Donna op TV1 12.15 1000 Zonnen garnalen 12.35 Quix 13.00 Journaal 13.35 Thuis 14.00 De drie wijzen 15.40 Wielrennen 17.15 Muziekclips 17.35 Buren 18.00 Journaal 18.10De rodeloper 18.30 Quix 19.00 Journaal 19.45 lOOOzonnen&garnalen,ma gazine 20.10 F.C. De Kampioenen, serie 20.50 Airline, reportages 21.15 Herexamen, quiz 22.00 Grenzeloze liefde, Zuid-Afri- ka 22.25 Aan tafel, talkshow 23.14 KENO-uitslagen 23.15 Journaal laat 23.39 Piek 3 23.45 Family law, serie 0.25 De rode loper, magazine 0.45-9.00 Journaal, doorlopend Dreamcatcher, film van Edward Radtke (1999) met Maurice Compte 19.00 Sylva - Des arbres et des hommes 19.45 Info 20.15 Les enfants perdus d'Oulan Bator 20.40 La Parola amore esiste, film van Mimmo Calopresti (1998) met Valeria Bruni-Tedeschi 22.05 Grand Format - Un peuple en colère 23.30 Court-circuit 1.55 Maestro - Abbado, von Otter, Schu bert et COE 2.35-2.54 Le perruquier DUITSLAND-1 5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.05 Die glückliche Familie 10.00 Ta gesschau 10.03 Musikantenstadl 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta gesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf Rügen 15.00 Tagesschau 15.15 Deutschlands Talente 16.00 Fliege - Die Talkshow 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 ARD vor acht 20.00 Tagesschau 20.15 Heimatmelodien: Kein schoner Land 21.00 FAKT 21.45 Der Prinz der Herzen - William wird 21 22.30 Tagesthemen 23.00 Beckmann 0.00 POLYLUX 0.30 Nachtmagazin 0.50 Never so few, film (1959) van John Sturges met Frank Si natra 2.50 Tagesschau 2.55 Fliege - Die Talkshow 3.55 Die schönsten Bahnst- recken der Welt 4.10 Weltreisen: Odes sa - Hauptstadt der Narren, Diebe und des Belcanto 4.40 Tagesschau 4.45 FAKT HI i i\V\ x. Tommy Lee Jones en Ashley Judd in Double Jeopardy. SBS6,20.30 uur DUITSLAND-2 VERONICA FRANKRIJK-2 BELGIË NED-2 VRT 12.00 De 6e versnelling 12.30 The young the restless 13.25 The April fools, film 15.10 Ricki Lake 16.05 V&D tv 17.05 Jake and the fatman 18.00 Matlock 19.00 Stem van Nederland 19.30 Shownieuws 20.00 Exclusief, reportages 20.30 Double Jeopardy, film 22.35 Hart van Nederland 23.00 Shownieuws 23.20 Sport: Nacompetitie 23.50 Door het lint!: Wild on 0.40 Arrest trial, reportages 1.05 The A-Team, serie 2.00 Nachtprogramma KETNET 15.30 Tiktak 15.35 Tweenies 16.00 Piet Piraat 16.05 Meneertjes en me vrouwtjes 16.15 Samson soap 16.40 Ketnetkroket 16.45 De Som- meltjes 17.10 Disney Festival 17.45 De Smurfen 18.10 Hey Arnold 18.25 Hey Arnold 18.40 De spook- toren 19.05 Wreed vreemd 19.30 Black beauty CANVAS 20.00 Terzake 21.00 Kwesties, Moordenaars hui len niet 21.45 De Canvascrack, quiz 22.20 A touch of Frost, serie 0.00 Confidenties in de Provence, talkshow 0.45-9.00 Terzake, herhaling 19.00 Soul food 19.50 Beyond with Ja mes Van Praagh 20.15 Countdown: The Files 21.10 The Anna Nicole Show 21.35 Paparazzi! 22.00 Nightclub 22.50 Mee kijken gewenst 23.00 De pikantste thuis 23.55 The Anna Nicole Show 0.15 Bey ond with James Van Praagh 0.40 VDa- te.nl 2.00-6.00 Nachtprogramma NET 5 15.00 Disney feest 15.35 X-Men: Evolu tion 16.05 The Simpsons 16.35 Beauty zo 17.35 Spin City 18.05 Roseanne 18.35 Dawson's Creek 19.25 Suddenly Susan 19.55 Little miracles 20.30 A triumph of the heart: The Ricky Bell story, film 22.20 Family law 23.15 Suddenly Susan 23.40 Roseanne 0.10 Survivor 1.10 Nachtpro gramma 5.55 Les Z'amours 6.30 Télématin 8.35 Days of Our Lives 9.00 The Bold and the Beautiful 9.30 C'est au programme 10.55 Flash Info 11.05 Motus 11.40 Les Z'amours 12.20 Pyramide 13.00 Nieuws 13.50 Consimag 13.55 Derrick 14.55 Der Alte 15.50 Water Rats 16.55 Des chiffres et des lettres 17.25 La Cible 18.05 E.R. 18.55 On a tout essayé 19.50 Un gars, une fille 20.00 Journal 20.55 Jour après jour 23.05 D'art d'art 23.05 Complément d'enquête 0.40 Expression directe 0.45 Nieuws 1.10 Musiques au coeur 2.30 Mezzo - portraits 2.55 J'ai rendez-vous avec vous 3.15 Urti 3.35 24 heures d'info 3.55 Campus, le magazine de l'écrit 5.25 24 heures d'info 5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Service taglich 10.00 Tagesschau 10.03 Freunde fürs Leben 10.50 Schlosshotel Orth 11.35 PRAXIS taglich 12.00 Tagesschau 12.15 Dreh- scheibe Deutschland 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute - in Deutschland 14.15 Discovery - Die Welt entdecken 15.00 Heute 15.10 Reich und Schön 15.55 Heute - in Europa 16.15 Wunderbare Welt 17.00 Heute 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute heute Aansl.: NKL-Tagesmillion 17.50 Der Al te 19.00 Heute 19.25 WISO 20.15 Ehe- spiele, film (2003) van Claudia Garde 21.45 Heute-journal 22.15 Return to pa radise, film (1998) van Joseph Ruben metVince Vaughn 0.00 Heute nacht 0.15 RoteKapelle 1.40 Heute 1.45 Vor 30 Jah- ren 2.30 Heute 2.35 Blond am Freitag 3.20 Heute 3.25 WISO 4.10 Nightscreen 4.40 PRAXIS taglich 5.05 Hallo Deutsch land TV5 DUITSLAND-3 FOX KIDS 6.15 Snorkels 6.40 Boes 7.00 Dex- ter's laboratory 7.10 The power- puff girls 7.15 Courage the coward ly dog 7.25 Johnny Bravo 7.35 Cow Chicken 7.451 am Weasel 7.55 Al fred J. Kwak 8.15 Clifford the big red dog 8.40-9.00 Boes 12.00 Al fred J. Kwak 12.25 The gundam wing 12.50-13.15 Dinky Di's 15.20 Beyblade 15.45 Jonny Quest 16.10 Dragonball Z 16.35 Beast wars 17.00Thetribe 17.30 Everybody lo ves Raymond 17.55 Mad about you 18.25 Nurses 18.53 Sevens 19.00 Bobo's in the bush 19.30 Onderweg naar morgen 20.00 Bevallingsverhalen 20.30 De slechtste chauffeur van Nederland NICKELODEON 6.00 The wild Thornberrys 6.25 Hey Ar nold! 6.35 Ratjetoe 7.00 CatDog 7.25 Rocket power 7.50 SpongeBob Square- Pants 8.20 Rocko's modern life 8.35 Ma gie schoolbus 9.00 Dommel 9.20 Mopa- top's shop 9.30 Merlin 9.40 Thomas 9.55 Muis 10.00 Dora 10.25 Muis 10.30 Rolie PolieOlie 10.40 Jellabies 10.45 Bruintje beer 11.05 Thomas 11.20 Merlin 11.30 Mopatop's shop 11.35 Bassie Adri- aan/Dora 12.10 Rocket power 12.35 The wild Thornberrys 13.05 Hey Arnold! 13.30 Aaahhü Real monsters 13.55 Rocko's modern life 14.20 CatDog 14.45 Ratjetoe 15.07 The wild Thornberrys 15.35 As told by Ginger 16.00 Sabrina 16.20 Saved by the bell 16.50 Rocket po wer 17.20 So Nick 17.35 SpongeBob SquarePants 17.55 Hey Arnold! 18.10 De boze bevers 18.35 Kablam! 6.00 Why why family 6.20 Jim Button 6.45 Oliver Twist 7.05 Hamtaro 7.25 Me- dabots 7.50 Pokémon 8.20 Ernst Bob bie en de rest 8.30 Bob de Bouwer 8.40 Franklin 8.50 Pecola 9.15 Jim Button 9.35 Bamboe beertjes 10.00 Honeybee Hutch 10.20 Bobby's world 10.40 Prin cess Sissi 11.05 Dennis the menace 11.25 Peter Pan Pirates 11.50 Oliver Twist 12.10 Ernst Bobbie en de rest 12.25 Pokémon 12.50 Angela Anaconda 13.10 Flint the time detective 13.30 Wal ter Melon through history 13.55 Leven met Louie 14.15 Bikermice from Mars 14.35 Clip 14.40 Eek! De Kat 14.50 Iz- nogoud 15.15 Spy dogs 15.30 Moncolle knights 15.50 Sitting ducks 16.05 Movil- le mysteries 16.30 Pokémon 16.50 To tally spies 17.15 Medabots 17.40 Shin Chan V8 6.00 Nieuws 6.30 Télématin 7.55 Ques tions autour du monde 8.00 Canadees nieuws 8.30 Outremers 9.00 Infos 9.05 Zig-Zag café 10.00 Nieuws 10.20 Les va- cances de Maigret, film (1995) 12.00 In fos 12.05 Kiosque 12.55 Questions au tour du monde 13.00 Belgisch nieuws 13.30 Des chiffres et des lettres 14.00 Nieuws 14.30 Envoyé spécial 16.00 Nieuws 16.15 Le journal de l'eco 16.20 TV5, l'invité 16.30 Tout un monde a dé- couvrir 17.00 Infos 17.05 Pyramide 17.30 Questions pour un champion 18.00 Nieuws 18.25 Les déracinés, film (2001) van Jacques Renard 20.00 Infos 20.05 Week-end sportif 20.30 Frans nieuws 21.05 Le point 21.55 Questions autour du monde 22.00 Nieuws 22.25 L'année prochaine si tout va bien, film (1981) van Jean-Loup Hubert met Isa belle Adjani 23.55 Zwitsers nieuws 0.30 Afrikaans nieuws 0.40 Stade Africa 1.10 Reflets sud 2.00 Nieuws 2.20-4.00 L'en- fant sage, film (1996) van Fabrice Caze- neuve 18.00 Married with children 18.30 The Wayans bros 19.05 The Pretender 19.55 Seinfeld 20.30 Kuffs, film 22.20 Stop! Politie 22.50 Ab Normaal 23.25 The Simpsons 23.55 Deadline 0.45 Nacht- programma ARTE 6.30 Schooltelevisie 7.30 Planet Wissen 8.30Tagesschau vor 20 Jahren 8.45 Hier und Heute - Streifzüge: Schift ahoi 9.00 Fake - Frittenbrater wird Sternekoch 9.45 Lonesome George - LJberleben auf Galapagos 10.15 Stürmen für Deutsch land: 1945-1954 11.00 Nano 11.30 Hier und Heute - Reportage 11.45 Westpol 12.15 Westpol nachgefragt 12.45 Aktu- ell 13.00 ServiceZeit Heim und Garten 13.30 Euro-Pizza 14.00 Wissen macht Ah! 14.25 Die Kindervom Alstertal 15.00 Planet Wissen: Versuch einer deut- schen Revolution - der 17. Juni 1953 16.00 Aktuell 16.15 Daheim unter- wegs 18.00 Lokalzeit 18.05 Hier und Heute - Reportage 18.20 ServiceZeit KostProbe 18.50 Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit 20.00 Tagesschau 20.15 Gerd Ruge unterwegs - In Afghanistan (1) 21.00 Zwei Tage Hoffnung, film (2003) van Peter Keglevic 22.30 Aktuell 22.35 Die story: Undercover bei Al Quaida 23.20The writing on the wall, film (1994) van Peter Smith met Bill Paterson 0.50 Sevda heisst Liebe, film van Sinan Ak- kus 1.05 Domian 2.00-6.30 Lokalzeit 14.00 Lola - La maternité 14.30 Climat: histoire d'une guerre 15.20 Le temps est-il devenu fou? 15.45 Bienvenue en Colombie 16.50 Europa 17.20 The RTL TV 6.00 Punkt 6 7.00 Unter uns 7.30-8.05 GuteZeiten,schlechteZeiten9.00 Punkt 9 9.30 Mein Baby 10.00 Dr. Stefan Frank de schoorsteen moet roken en de toerist wil vermaak. Dus krijgt de gast vermaak. De oude man nen op hun bankje met uitzicht op zee kunnen daar geen veran dering in brengen. Nederland 1,23.00 uur foto GPD strijd aangaat met een criminele kunsthandelaar in de actie-ko medie Kuffs (1992) van Bruce A. Evans. Ook met Milla Jovovich en Tony Goldwyn. V8,20.30 uur AGAINST ALL ODDS Against All Odds (1984) is een drama van Taylor Hackford naar de klassieke film-noir Out of the past uit 1947. Een foot- ball-ster op retour (Jeff Bridges) wordt door een nachtclubeige naar (James Woods) ingehuurd diens vriendin (Rachel Ward) op te sporen. Hij vindt haar en raakt verstrikt in een sinistere liefdesrelatie. Nederland 2,22.55 uur VLISSINGEN - De KRO zendt vandaag in het programma Kloosters en kathedralen op Radio 4 het concert Thit was to there stunde van het ensemble Super Librum uit. Daarin is ook Cantus te horen, dat de Middelburgse componist Douwe Eisenga dit voorjaar in opdracht van de Stichting Prime heeft geschreven voor Super Librum. Dit ensemble is gespeciali seerd in middeleeuwse muziek en staat onder leiding van Jan kees Braaksma, die als gast in de studio aanwezig is. Het con cert is in mei opgenomen in de Pieterskerk te Utrecht. Radio 4,22.45 uur LONDEN - Roger Moore, de hoofdrolspeler in zeven James Bond-films, wordt geridderd ter gelegenheid van de verjaar dag van de Britse koningin Elizabeth II. De 7 5-jarige Sir Roger heeft die titel echter niet te danken aan zijn acteerprestaties, maar aan zijn werk als ambassadeur van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. De jaarlijkse erelijst van mensen die een koninklijke onder scheiding krijgen, is zaterdag bekendgemaakt. Daarop staan verder de namen van onder anderen Prime Suspect-actrice Helen Mirren, musicus Sting en tv-kok Jamie Oliver. ANP HILVERSUM - Netwerk toont vandaag een portret van de eerste Nederlandse ritwinnaar in de Tour de France, de 89-ja- rige toenmalige Zeeuw Theofiel Middelkamp. Het is honderd jaar geleden dat de eerste Tour de France plaatsvond. De eer ste vier Nederlandse coureurs deden pas 33 jaar later mee aan deze wielerwedstrijd. Eén van hen, de uit Nieuw-Namen af komstige Theofiel Middelkamp, won meteen een etappe. En niet de minste. Middelkamp had nog nooit een berg van dicht bij gezien. Maar hij won uitgerekend de zevende rit, over de Col du Galibier, een Alpenreus, één van de zwaarste bergen die de Tour kent. Nederland 120.30 uur HILVERSUM - Bobo's in the Bush is verre van een hit gewor den. Het survivalen door bekende Nederlanders scoort op Yorin gemiddeld een kleine driehonderdduizend kijkers. Ter vergelijking: de dagelijkse roddelrubriek RTL Boulevard, die deels tegelijkertij d wordt uitgezonden, trekt gemiddeld twee ënhalf keer zo veel kijkers. Toch roepen Yorin en Endemol dat ze heel tevreden zijn. Het programma beslaat twintig afleve ringen. Over twee weken is de finale. GPD AMSTERDAM - De jas waarmee zangeres Anouk op Pinkpop optrad en die daarna werd gestolen, is terecht. Anouk hing de jas na haar optreden in haar kleedkamer op. Toen ze terug kwam, was de veelkleurige mantel verdwenen. Impresariaat Mojo Concerts in Delft vond bij de post een pakje waarin de jas zat. In de bijbehorende brief, ondertekend met 'grapjas', zat een verklaring waarin de dief stelde dat de jas niet paste. De bedoeling was dat Anouk de jas, beschilderd door kunste nares Louise van Teylingen, één keer zou dragen en dat het kledingstuk daarna zou worden geveild. De opbrengst komt ten goede aan de Stichting Orange Baby's, die geld inzamelt voor baby's in Afrika die besmet zijn met hiv, het virus dat aids veroorzaakt. De veiling vindt plaats op www.orangebabys.com. ANP 11.00 Familien duell 12.00 Punkt 12 - Das Mittagsjournal 13.00 Die Oliver Geissen Show 14.00 Das Strafgericht 15.00 Das Familiengericht 16.00 Das Jugendge- richt 17.00 Home improvement 17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30 EX- CLUSIV - Das Star-Magazin 18.45 Aktu ell 19.10 Explosiv - Das Magazin 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 20.15 Dr. Stefan Frank 21.15 Hinter Gittern - Der Frauenknast 22.15 Wir da drüben - Die Geschichte der DDR 23.15 Money TREND 0.00 Nachtjournal 0.35 10 vor 11 1.00 Home improvement 1.30 Das Fami liengericht 2.20 Die Oliver Geissen Show 3.10-3.35 Nachtjournal 4.20( Das Jugendgericht 5.00 EXTRA - Das Maga zin neath the sea 22.00 Next wave: Maya epigrapher 22.30 People out there: Afri ca undercover 23.00 Secret space: Red space 0.00 Scientific American fron tiers: Beneath the sea 1.00 Maya epi grapher 1.30 Africa undercover 2.00 Red space 3.00 Extreme earth: The storm 4.00 Beneath the sea 5.00 Maya epigrapher 5.30 Africa undercover CNN ENGELAND-1 7.00 Breakfast 10.00 Kilroy Aansl.: Nieuws 11.00 City hospital Aansl.: Nieuws 12.00 Trading up 12.30 Trading treasures Aansl.: Nieuws 13.00 Bargain hunt 13.30 Call my bluff 14.00 Nieuws 14.45 Neighbours 15.05 Cash in the attic 15.35 Murder, she wrote 16.25 Child ren's BBC 18.35 Neighbours 19.00 Nieuws 20.00 Holiday: You call the shots 20.30 Regionaal programma 21.00 EastEnders 21.30 Changing rooms 22.00 Spooks 23.00 Nieuws 23.35 Comedy connections 0.05 Three highlights on One 2.10 Picnic at hanging rock, film (1975) van Peter Weir met Ra chel Roberts 4.00-7.00 News 24 6.00 BizNews 9.00 Business central 10.30 World report 11.30 World sport 12.00 Business international 13.00 Asia tonight 13.30 World sport 15.00 Busi ness international 16.00 Asia tonight 16.30-BizAsia 17.00 Your world today 21.00 World news Europe 21.30 World business tonight 22.00 World news Eu rope 22.30 World business tonight 23.00 Insight 23.30 World sport 0.00 Newsbiz today 3.00 Larry King live 4.30 World report 5.30 Insight MUSIC FACTORY 6.00 Non stop video 7.00 Factory facts 11.00 Mister Mood 12.00 SMS photo chat 13.00 En wat vind jij? 14.00 Interac tive charts 15.00 Play 17.00 Guess what? 18.00 SMS chat Artist chat 19.00 Face my face 20.00 En wat vind jij? 21.00 Me- jay 22.00 Factory facts 0.00 Non stop vi deo MTV EUROPE ENGELAND-2 7.00 Open university 7.30 Kinderseries 11.50 Schooltv 13.30 Working lunch 14.00 Magic key 14.15 Numbertime 14.30 Trade secrets 14.40 Perfect day, film (1929) van James Parrottmet Lau- relen Hardy 15.00 Me and my pal, film (1929) van James Parrottmet Laurelen Hardy 15.20 Wimbledon review 16.20 Nieuws 16.30 Flog it! 17.30 Ready ste ady cook 18.15 Weakest link 19.00 The Simpsons 19.20 The fresh prince of Bel Air 19.45 The new adventures of Super man 20.30The Good life 21.00 Universi ty challenge: The professionals 21.30 War walks 22.00 Never mind the Buzz- cocks 22.30 Early doors 23.00 Guess who's coming to dinner 23.30 Newsnight 0.20 Bitter inheritance 1.00 Four on Two: Jan Morris: Profile 1.30- 7.00 Learning zone 6.00 Greatest hits 11.00 ClipClassics 12.00 Cribs 13.00 Greatest hits 15.00 Charts: Hitlist UK 16.00 Live 18.00 Dag top 5 18.30 Jackass 19.00 Greatest hits 20.30 Jackass 21.00 Cribbs 21.30 The Osbournes 22.00 Becoming 22.30 Beco ming wannabees 23.00 So 90's 23.30 Nacht Top 5 0.00 Rockzone 1.00 Night zone MEZZO BBC WORLD 6.50 Ochtendtv 11.00 Ciudad flamenca 12.00 Influence italienne et psaume 51 13.00 A I'affiche 13.15 Kijno 14.15 Plu- dermacher: Intégrale des sonates de Schubert 15.20 Ribatz ou le grain du temps 16.30 Maurice Jarre a Narbonne en 2000 17.45 A I'affiche 18.00 Maurice Jarre en concert a Narbonne 19.30 Col lection musique de chambre 20.30 A I'affiche 20.45 Au rhythme des claquet- tes 21.45 La legon de danse de Raymond Franchetti 23.00 Nice Jazz Festival 2000 0.00 A I'affiche 0.10 Nachttv 6.30 World business report 8.45 Sport today 9.30 Onbekend 10.30 HARDtalk 11.30 Extra time 12.30 Asia today 12.45 World business report 13.30 HARDtalk 14.30 World business report 14.45 Sport today 15.30 Science shack 16.30 Asiato- day 17.30 HARDtalk 18.15 World busi ness report 18.30 Click online 19.30 World business report 19.45 Sport to day 20.30 HARDtalk 21.30 Fast track 21.45 Holiday 22.30 World business re port 23.30 Earth report 0.30 World busi ness report 0.45 Asia today 1.30 HARD talk 2.30 Click online 3.30 Earth report 4.30 Asia today 4.45 World business re port 5.30 HARDtalk EUROSPORT 8.30 Rally raid 9.00 Motorsport 10.30 Rally 11.30 Voetbal 13.00 Tennis 14.30 Voetbal 15.30 World Cup legends 16.30 World Cup legends 17.30 Goals 18.00 Voetbal 19.45 News flits 20.00 Voetbal 21.45 Boksen 22.45 News report 23.00 Guest of the week 23.15 Sterkste man 0.15 Motorsport 1.15 News report DISCOVERY CHANNEL NGC 6.00 Today's business Europe 8.00 Eu rope squawk box 10.00 European mar ket watch 12.00 Touch: The forgotten sense 13.00 Shipwreck detectives: Paci fic graveyard 14.00 Egyptian mysteries: Egypt: Secret chambers revealed 15.00 Egyptian mysteries: Secret of the sands 16.00 Riddles of the dead: Plague survi vors 17.00 Touch: The forgotten sense 18.00 Secret of the sands 19.00 Dogs with jobs: Bruno police dog and Honey companion dog 19.30 National Geo-ge- nius 20.00 Extreme earth: The storm 21.00 Scientific American frontiers: Be- 9.00 Rex Hunt fishing adventures 9.55 Globe trekker: Rio de Janeiro city guide 10.50 City cabs: Venice 11.15 Bots wana's wild kingdoms 12.10 The mum mies of Rome 13.05 Gladiatrix 14.00 Empires of stone: Colosseum 15.00 Ex treme machines: Supersonic landspeed 16.00 Globe trekker: New Orleans city guide 17.00 Rex Hunt fishing adventu res 18.00 Scrapheap challenge 19.00 Globe trekker: Portugal and the Azores 20.00 A car is reborn 21.00 Rescue inter national: High altitude 22.00 Meidical breakthroughs: Saving life and limb 23.00 DNA: The promise and the prise 0.00 Extreme machines: Super cars 1.00 Battlefield: Manchuria 2.00 People's century: 1945 - Fall out 3.00 Nachtpro gramma

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 7