van de reepe PRUIMING PUBLICATIE VAN DE RECHTBANK MIDDELBURG INZAKE DE FAILLISSEMENTSWET wij hebben je nodig schdenmode I TERECHTZITTINGEN IN SCHULDSANERINGEN: 01/242 R In de op 14 november 2001 uitgesproken definitieve schuldsane ringsregeling ten aanzien van KEES-JAN VELLEKOOP, gebo ren op 23 juli 1971 te Amsterdam, wonende te 4386 DD Vlissin- gen, Kalkoensprenk 83, is op voordracht van de rechter-commis- saris een terechtzitting tot beëindiging van de schuldsaneringsre geling bepaald op 23 juli 2003 te 11:15 uur. Deze terechtzitting zal worden gehouden in het gerechtsgebouw in Middelburg, Kousteensedijk 2. Bewindvoerder mr. E.F. Sandijck, advocaat en procureur te Middelburg, Postbus 725 (4330 AS), tel. 0118- 640817. 01/72 R In de op 11 april 2001 uitgesproken definitieve schuldsanerings regeling ten aanzien van JACOBUS BAIJENS, geboren op 3 fe bruari 1944 te Oost- en West-Souburg, wonende te 4571 VG Axel, Westsingel 36, is op voordracht van de rechter-commissaris een terechtzitting tot beëindiging van de schuldsaneringsregeling bepaald op 23 juli 2003 te 11:20 uur. Deze terechtzitting zal wor den gehouden in het gerechtsgebouw in Middelburg, Kousteense dijk 2. Bewindvoerder mr. R.R.E. Nobus, advocaat en procureur te Terneuzen, Postbus 1020 (4530 GA), tel. 0115-617733. 00/54 R In de op 5 april 2000 uitgesproken definitieve schuldsaneringsre geling ten aanzien van CHRISTINA VAN DEN BONGAARD. geboren op 22 september 1952 te Utrecht, wonende te 4414 AZ Waarde, Havenstraat 20, is op voordracht van de rechter-commis- saris een terechtzitting tot beëindiging van de schuldsaneringsre geling bepaald op 23 juli 2003 te 11:25 uur. Deze terechtzitting zal worden gehouden in het gerechtsgebouw in Middelburg, Kousteensedijk 2. Bewindvoerder mr. B. Kwakkenbos, Postbus 35, 4460 AA Goes, tel. 0113-311965. 00/105 R In de op 31 mei 2000 uitgesproken definitieve schuldsanerings regeling ten aanzien van CHRISTIAAN JOHANNES ENGELBRACHT, geboren op 10 september 1948 te Vlis- singen, wonende te 4388 TZ Oost-Souburg, Oosterscheldestraat 37, is op voordracht van de rechter-commissaris een terechtzit ting tot beëindiging van de schuldsaneringsregeling bepaald op 23 juli 2003 te 11:30 uur. Deze terechtzitting zal worden gehou den in het gerechtsgebouw in Middelburg, Kousteensedijk 2. Be windvoerder C. van Goudswaard, Postbus 451, 4330 AL Middel burg, tel. 0118-679029. 00/116 R In de op 14 juni 2000 uitgesproken definitieve schuldsaneringsre geling ten aanzien van MILDRED AMELIA WARNER, gebo ren op 20 november 1949 te Paramaribo, Suriname, wonende te 4463 TS Goes, Gerbrandyhof 4, is op voordracht van de rechter commissaris een terechtzitting tot beëindiging van de schuldsa neringsregeling bepaald op 23 juli 2003 te 11:35 uur. Deze te rechtzitting zal worden gehouden in het gerechtsgebouw in Mid delburg, Kousteensedijk 2. Bewindvoerder C. van Goudswaard voornoemd. GEDEPONEERDE UITDELINGSLIJSTEN: 02/95 R In de op 27 maart 2002 uitgesproken definitieve schuldsanerings regeling ten aanzien van MARIA HILLEGONDA SCHUURMAN, geboren op 16 juli 1944 te Amsterdam, wonen de te 4532 GJ Terneuzen, Herman Heijermansstraat 67, heeft de bewindvoerder ter griffie van de rechtbank Middelburg een goed gekeurde slotuitdelingslijst gedeponeerd. Deze lijst zal vanaf 17 juni 2003 tien dagen kosteloos voor de schuldeisers ter inzage liggen. Bewindvoerder mr. R.R.E. Nobus voornoemd. 02/251 R In de op 14 augustus 2002 uitgesproken definitieve schuldsane ringsregeling ten aanzien van NELLY BERLIJN, geboren op 29 januari 1951 te Rotterdam, wonende te 4481 PM Kloetinge, Oostmolenweg 101, heeft de bewindvoerder ter griffie van de rechtbank Middelburg een goedgekeurde uitdelingslijst gedepo neerd. Deze lijst zal vanaf 17 juni 2003 tien dagen kosteloos voor de schuldeisers ter inzage liggen. Bewindvoerder mr. J.A.M. Dietvorst, advocaat en bewindvoerder te Goes, Postbus 380 (4460 AT), tel. 0113-212002. VERBINDEND GEWORDEN UITDELINGSLIJSTEN: 00/11 Ren 00/12 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld saneringsregelingen ten aanzien van PIETER TIMOTHEUS DE GRAAF, geboren op 15 februari 1953 te Terneuzen, en HELENA JANNA VERBOOM, geboren op 31 maart 1957 te Vlissingen, beiden wonende te 4388 GE Oost-Souburg, Witle- zeestraat 41, per 6 juni 2003 zijn geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. 00/14 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld saneringsregeling ten aanzien van VAN HUNG LE, geboren op 1 juli 1964 te Vung Tau, Zuidvietnam, wonende te 4461 WS Goes, De Graaffstraat 121 a, per 6 juni 2003 is geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. 00/17 R en 00/18 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld saneringsregelingen ten aanzien van EMIEL DE HILSTER, ge boren op 4 januari' 1967 te 's-Gravenhage, en PETRONELLA ROSALIA DE RIDDER, geboren op 8 oktober 1970 te Middel burg, beiden wonende te 4385 HC Vlissingen, Batenburg 30, per 6 juni 2003 zijn geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. 00/37 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld saneringsregeling ten aanzien van JOHANNES HUBERTUS HARTMAN, geboren op 2 december 1947 te Ludwigshafen am Rhein, Duitsland, wonende te 4382 MH Vlissingen, Paul Kruger- straat 249, per 6 juni 2003 is geëindigd door het verbindend »0r den van de slotuitdelingslijst. 00/58 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld saneringsregeling ten aanzien van BOUKE LINZE DIJKSTRA, geboren op 16 december 1962 te Vlissingen »o nende te 4382 HM Vlislingen, Hogeweg 24, per 6 juni 2003 geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst 00/73 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld saneringsregeling ten aanzien van MARTINUS WILHELM ALEXANDER BES, geboren op 23 april 1971 te Rotterdam wonende te 3034 VM Rotterdam, le Reserveboezemstraat 8 c per 6 juni 2003 is geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. 01/24 R en 01/25 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld saneringsregelingen ten aanzien van CORNELIS ALFRED VAN SANTÉ, geboren op 4 januari 1961 te 's-Gravenhage en ANITA MARINA DE VRIES, geboren op 13 juli 1965 te 's Gravenhage, beiden wonende te 4524 ER Sluis, Grote Maagden straat 51per 6 juni 2003 zijn geëindigd door het verbindend worden van de slotuitdelingslijst. BEËINDIGDE SCHULDSANERINGSREGELINGEN: 00/83 R en 00/84 R De griffier van de rechtbank Middelburg verklaart dat de schuld- saneringsregelingen ten aanzien van JESSE VAN DIJKE, gebo- ren op 25 januari 1974 te Vlissingen, en SAMANTHA DEN HOLLANDER, geboren op 5 april 1979 te Vlissingen, beiden wonende te 4388 HN Oost-Souburg, Kromwegesingel 50, per 23 mei 2003 zijn geëindigd door het in kracht van gewijsde gaan van de beslissing van deze rechtbank van 14 mei 2003. OMZETTINGEN VAN SCHULDSANERING IN FAILLISSEMENT: 02/350 R en 03/69 F Bij vonnis van deze rechtbank van 14 mei 2003 is de SCHULD SANERINGSREGELING op 4 december 2002 van toepassing verklaard ten aanzien van FRANCISCA ANGELIQA BOERMAN, geboren op 15 november 1973 te Gorinchem, wo nende te 4317 AE Noordgouwe, Pauwstraat 11, BEËINDIGD, Door het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis verkeert FRANCISCA ANGELIQA BOERMAN per 23 mei 2003 in staat van FAILLISSEMENT. Curator mr. J.C. van den Doel, Postbus 120 (4300 AC), Zierikzee, tel. 0111-420410. 01/202 R en 03/70 F Bij vonnis van deze rechtbank van 14 mei 2003 is de SCHULD SANERINGSREGELING op 3 oktober 2001 van toepassing ver klaard ten aanzien van RONALD FEIJTEL, geboren op 2 au gustus 1965 te Wemeldinge, wonende te 4463 BJ Goes, Schu- manstede 1442, BEËINDIGD. Door het in kracht van gewijsde gaan van dit vonnis verkeert RONALD FEIJTEL per 23 mei 2003 in staat van FAILLISSEMENT. Curator mr. G. Veen, Post bus 380 (4460 AT), Goes, tel. 0113-212002. Bij vonnis van deze rechtbank van woensdag 11 juni 2003 is het navolgende faillissement UITGESPROKEN: 03/71 F SCHIEBAAN GEVELEMENTEN B.V., gevestigd te 4462 EW Goes, Dr. A. F. Philipsstraat 13. Curator mr. J.A.M. Dietvorst voornoemd. SCHULDSANERING NATUURLIJKE PERSONEN: Bij vonnis van deze rechtbank van woensdag 11 juni 2003 is on der gelijktijdige opheffing van het faillissement de definitieve toepassing van de schuldsanering uitgesproken ten aanzien van: 03/194 R GODELIEVE MARCEL JOSÉE WILLEMS, geboren op 7 augustus 1959 te Sint-Truiden, België, wonende te 4506 AB Cadzand, Nieuwleusenerstraat 7. Bewindvoerder mr. J.L.M. Bur- let, advocaat en procureur te Oostburg, Postbus 14 (4500 AA), tel. 0117-455249. Bij vonnis van deze rechtbank van woensdag 11 juni 2003 is de definitieve toepassing van de schuldsanering uitgesproken ten aanzien van: 03/191 R HAYETE RABERA DJELLAL, geboren op 16 juni 1964 te Villepinte, Frankrijk, wonende te 4571 EC Axel, Generaal Me- ijerstraat 13 c. Bewindvoerder mr. R.M.A. Lensen, advocaat en procureur te Terneuzen, Postbus 1047 (4530 GA), tel. 0115- 617585. 03/192 R MARINUS MOELIKER, geboren op 25 juli 1943 te Tholen, wonende te 4382 GB Vlissingen, Eedestraat 30. Bewindvoerder C. van Goudswaard voornoemd. 03/193 R JAN PIETER BRAAM, geboren op 11 maart 1962 te Goes, wonende te 4461 BB Goes, Sint Jacobstraat 18. Bewindvoerder mr. B. Kwakkenbos voornoemd. 03/195 R SIETSKE BRUSKET, geboren op 15 augustus 1970 te Goes, wonende te 4463 GX Goes, Monnetstede 4516. Bewindvoerder mr. B. Kwakkenbos voornoemd. In bovengenoemde zaken is mr. A.M.P. Geelhoed rechter-com missaris. K.G. Dijkstra, griffier De publicatie inzake de faillissementswet is ook wekelijks le raadplegen via www.rechtspraak.nl. 1 World Vision 1 1 U/OAU Eigenlijk weet je wel hoe ons leven eruit ziet. Als je 80 cent per dag kunt missen, kun je ons leven veranderen. giro 99 world vision, atnersfoor^— bel 0900 0255 (10 ctpm) of surf naar www.worldvision.njl Er is al een SEAT vanaf €10.995,-, incl. BTW/BPM, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Gemiddeld brandstofverbruik SEAT-modellen: 4.3 tot 11.9L/100km (1:23,3 - 1:8,4), C02 emissie g/km: 116 - 280. Importeur Pon Car Leusden, 0800 235 73 28. Genoemde prijzen zijn adviesprijzen 'af importeur' incl. BTW/BPM, prijswijzigingen voorbe houden. Afgebeelde auto's kunnen afwijken van standaardspecificaties, vraag de SEAT-dealer naar de exacte voorwaarden en specificaties. Informeer bij de SEAT-dealer naar de actievoorwaarden van alle genoemde aanbiedingen. De strandstoel actie is éénmalig en geldt zolang de voorraad strekt (OP=OP). Er wordt maximaal 1 stoel per persoon geaccepteerd. U ontvangt het cadeau uitsluitend indien u een proefrit met een SEAT maakt en/of uw auto laat taxeren bij een officiële SEAT-dealer. Kijk ook op seat.nl. r MDRGEN, DINSDAG 1 7 JUNI VANAF 1 1 UUR BEGINT DN ZE Papegaaistraat B Goes www.vandereepe.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 6