I* PZC I 1 I I sr Birma laat Aung Sim Kyi Vliegtuigbouwers denken al stiekem aan hogere verkoop Amerikanen met razzia's aanhangers van Saddam te lijf Meeste Tsjechen voor toetreding tot de EU Kans op Palestijnse machtsovername in Gaza en Bethlehem t Saoedische politie schiet vijf verdachten van mogelijke aanslag neer Spoor tussen Korea's hersteld pas gaan na normalisatie JJ 3em maandag 16 juni 2003 Rebellen Liberia willen slechts bestand als Taylor opstapt Veiligheid 1 Duurste kaartje Duitse Groenen akkoord met harde ingrepen Autobom ontdekt in Noord-Ierland Zuid-Afrika belooft aids-remmers Zelfmoord na geboorte dochter Tamil-politici geliquideerd President Peru kort zijn salaris Concorde Vermeende terroristen gedood va n onze redactie buitenland KI VA - Vijf vermoedelijke ter roristen die van plan waren een aanslag te plegen, zijn zaterdag gj een grote politieactie in de Saoedische heilige stad Mekka doodgeschoten. Dit heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken in Riyad gisteren be kendgemaakt. Behalve de vijf verdachten kwamen ook twee leden van de Saoedische veiligheidstroepen omhet leven. Tijdens de actie arresteerde de politie 'een aantal' vermoedelij ke terroristen, onder wie twee inwoners van Tsjaad, een Egyp- AKOSOMBO - De rebellen in Liberia willen alleen een be standsakkoord met de regering sluiten, als president Charles Taylor aftreedt. Dat hebben ze zaterdag laten weten. De Liberiaanse minister van Defensie, Daniel Chea, noemde de eis 'volstrekt waan zinnig'. Gezanten van de twee rebellen groepen die in Liberia actief zijn zeiden dat Taylor binnen tien dagen na de ondertekening van een bestandsakkoord moet aftreden en dat een door de Ver- enigde Staten geleide vredes macht op de uitvoering van een dergelijk akkoord moet toezien. „Gezien Taylors verleden van j gebroken beloften menen we dat een succesvol bestand alleen i mogelijk is als Taylor vertrekt 'en er een door de VS geleide westerse stabilisatiemacht (komt", zei Kabineh J'aneh, lid van de delegatie van de rebel lengroep Model, die in Ghana met de Liberiaanse regering on- i derhandelt. Model is een betrekkelijk nieu- we en onbekende rebellengroep AP tenaar en een Saoedi. Vijf agen ten en vier burgers zijn bij de po litieactie gewondgeraakt. Over een mogelijk verband tussen de arrestanten en de bomaansla gen van vorige maand in Riyad staat niets in de verklaring. De krant Okaz had gisteroch tend al melding gemaakt van tien doden - onder wie vijf ver dachten - en gewonden bij een actie van de politie tegen een aantal verdachten. De krant schreef dat de politie een auto met verdachten had willen aan houden. De chauffeur zou het stopteken hebben genegeerd. Na een achtervolging vluchtten de mannen een appartement in de wijk Al Khalidiya in. De politie omsingelde het ge bouw, ontruimde het en viel het appartement binnen. Daar trof zij 72 bommen van uiteenlopen de grootte, wapens, communi- catie-apparatuur, chemicaliën en maskers aan. Een van de ver dachten droeg een riem met ex plosief materiaal, zoals daders van zelfmoordaanslagen ge bruiken. Het appartement was met boobytraps beveiligd. Volgens het ministerie van Bin nenlandse Zaken stonden de terroristen op het punt een aan slag te plegen. Later op de dag zou een uitgebreider communi qué worden verspreid. De aanwezigen in het apparte ment zouden het vuur hebben geopend op de agenten, van wie er twee werden gedood. Na de inval werd op andere plaatsen in Mekka nog een aan tal arrestaties verricht, zei een medewerker van het ministerie. Hij weide daarover niet uit. Gisteren waren de veiligheids maatregelen in Mekka opge schroefd. Op verschillende plaatsen in en langs de stad wer den auto's aangehouden voor doorzoekingen en moesten in zittenden hun papieren tonen. Het ziekenhuis Al Nur, waar de gewonde arrestanten liggen, was voorzien van extra politie bewaking. AFP/RTR/AP 'LONDEN - De Britse trein- Jkaartjes zijn de duurste van Eu- ropa. Dat blijkt uit een studie waaruit de krant Independent on Sunday gisteren citeerde. Voor 14 euro reist een Brit slechts 67 kilometer ver. Een Italiaan legt voor dat bedrag maar liefst 295 kilometer af. Britse treinkaartjes zijn 2,2 keer duurder dan Belgische of Zweedse. ANP Zuid-Koreaanse soldaten staan op wacht op het treinstation van Dorasan, vlakbij de gedemilitariseerde zone tussen Noord- en Zuid-Korea. foto Choi Jae-Ku/AFP door Peter van Nuijsenburg TOKIO - Vijftig jaar na het einde van de Koreaanse burgeroorlog (1950-1953) hebben Zuid-Korea en Noord-Korea za terdag de spoorwegverbinding tussen hun landen hersteld. Beide regeringen hadden vijftig gasten uitgenodigd voor een korte plechtigheid bij de gedemilitariseerde zone, waarbij de laatste meters rails door arbeiders uit beide staten aan elkaar werden geklon ken. Noord-Korea had een groot evenement van de gebeurtenis willen maken die de delegatieleider 'een ware hereniging' noemde, maar vond daarvoor geen ge hoor bij de regering in Seoul. De span ningen rond het Noord-Koreaanse kern wapenprogramma hadden de gebeurte nis van elke feestelijkheid beroofd. Aan vankelijk had ook Seoul ingestemd met een grootschalige viering van het herstel van de spoorlijn, die zou samenvallen met de herdenking van de eerste top tus sen Noord en Zuid sinds de burgeroorlog, drie jaar geleden. De opening betekent niet dat er nu trei nen rijden tussen Noord en Zuid. Zuid- Korea heeft zijn deel van de werkzaam heden klaar, maar het noorden heeft het schema niet kunnen of willen aanhou den. Het zal vermoedelijk tot het eind van het jaar duren voordat de eerste trein de gemilitariseerde zone, de laatste scheidslijn van de koude oorlog tussen noord en zuid, zal kunnen oversteken. En dan nog is het de vraag of die trip door gaat en méér dan een eenmalige symboli sche reis zal worden. De plechtigheid van zaterdag was een kort moment van ontspanning in een ui terst gespannen situatie. Het stalinisti sche regime in het noorden heeft met zijn verklaring, dat het over kernwapens be schikt, een potentieel explosieve crisis veroorzaakt. GPD van onze redactie buitenland Volgens de minister is de opslui ting van Suu Kyi bedoeld om PHNOM PENH - De Birmese haar tegen'moordenaars'te be- oppositieleidster Aung San Suu Kyi komt pas vrij als de situatie in het land is genormaliseerd. Dat heeft de minister van Bui tenlandse Zaken van Birma (Myanmar), U Win Aung, giste ren in de Cambodjaanse hoofd stad Phnom Penh gezegd. COTTBUS - De Duitse bonds kanselier Gerhard Schroder kan zijn hervormingsprogram ma Agenda 2010 met instem ming van beide coalitiepartijen omzetten in wetgeving. Twee weken na de SPD stemden gis teren ook de Groenen in met karde ingrepen in de sociale voorzieningen. Joordat de afgevaardigden op ketbuitengewoon partijcongres m Cottbus met grote meerder heid met de plannen instemden, wilden zij evenwel toezeggin gen over correcties op enkele Pinten om de scherpe kantjes eraf te halen. Zij eisten verder ®et grote meerderheid herin voering van de vermogensbe lasting, Derood-groene regering gaat al ®el wetsvoorstellen indienen e ek hervormingen mogelijk moeten maken. Al binnen enke- e dagen komt de hervorming jan de gezondheidszorg in de ondsdag aan de orde. Andere jdsontwerpen staan op de agenda voor het najaar. Op roder rust nu de taak zijn pannen door het parlement oodsen, waar de groen-rode co- a die slechts een meerderheid jan vier zetels heeft. Later moet j Bondsraad nog over de voor dien oordelen. De meerder- md van de senatoren is van cDU/CSU-huize. DPA schermen. „Ik weet niet op wie zij het gemunt hebben, maar als er iets met haar gebeurt, krijgen wij de schuld", zei de bewinds man. Win Aung bevestigde dat de op positieleidster spoedig wordt vrijgelaten, zoals eerder was aangekondigd, maar voegde er aan toe dat niet bekend is wan neer dat gebeurt. „Ik kan niet zeggen hoe snel, morgen, over morgen of wanneer, maar we kunnen verzekeren dat we bezig zijn de situatie te normalise ren", aldus Win Aung. Hij is in Cambodja voor een ontmoeting met regeringsleiders van andere Aziatische landen. Eerder deze week kreeg VN-ge- zant Ismail Razali de toezegging dat de Birmese Nobelprijswin nares spoedig in vrijheid wordt gesteld. De voormalige Maleisi sche diplomaat had de Birmese junta om haar onmiddellijke vrijlating gevraagd. Razali kreeg dinsdag aan het eind van een vijfdaagse missie op de valreep toestemming om met Suu Kyi te spreken. In dat gesprek constateerde de VN-ge- zant dat ze ongedeerd is en in een goede gezondheid verkeert. Over haar gezondheid bestond in het buitenland bezorgdheid na berichten dat zij op 30 mei aan hoofd en schouder gewond was geraakt tijdens rellen. DPA/RTR door Henk Glimmerveen PARIJS - Airbus en Boeing, de twee grote vliegtuigbouwers, zijn voorzichtig optimistisch over de verkoopmogelijkheden van hun toestellen. De luchtvaartindustrie was door een reeks van omstandig heden - oorlog in Irak, economi sche crisis, sars-epidemie en vrees voor terroristische aan slagen - in zwaar weer terecht gekomen maar woordvoerders van beide giganten lieten zich dit weekeinde op de luchtvaart show in het Franse Le Bourget van hun positieve kant zien. Noël Forgeard, voorzitter van de raad van bestuur van Airbus, verklaarde zelfs dat zijn maat schappij verwachtte dit jaar 300 toestellen te kunnen leveren. In januari ging men er bij Airbus nog van uit dat dit aantal dit jaar niet boven de 175 zou ko men. „De markt reageert beter dan we een paar maanden gele den nog verwachtten", aldus Forgeard gisteren. Eerder had ook Boeing-topman Alan Mulally zich optimistisch over de verkoopkansen van zijn onderneming uitgelaten. Boeing verwacht dit jaar 280 toestellen te kunnen verkopen. Als de cijfers kloppen - dat kan in de komende dagen tijdens de De Franse Concorde, vlak nadat hij is geland op het vliegveld van Le Bourget. Het toestel vloog zaterdag voor het laatst. foto Remy De La Mauviniere/EPA Parij se luchtshow nog verande ren - zou dat de eerste keer zijn dat Airbus in één jaar meer toe stellen verkoopt dan Boeing. Boeing is dit jaar de enige grote Amerikaanse onderneming met een volwassen aanwezigheid op Le Bourget. Het aantal expo santen uit de VS bedraagt niet meer dan 183, iets meer dan de helft (350) van twee jaar gele den. Grote afwezige is de mili taire industrie; naar verluidt op aandrang van het Pentagon, dat van onze redactie buitenland BAGDAD - De Amerikaanse militairen in Irak hebben afge lopen weekeinde opnieuw met grootschalige operaties gepro beerd Saddam-loyalisten op te pakken. Daarnaast probeerden zij een einde te maken aan het il legale wapenbezit. Operatie Woestijnschorpioen is de overkoepelende naam van dit optreden. Ze is een reactie op de aanslagen die de afgelopen we ken veertig Amerikaanse solda ten het leven kostten. Operatie Woestijnschorpioen is een vervolg op de acties verle den week waarbij vierhonderd volgelingen van de voormalig leider Saddam Hoessein werden gearresteerd. Zo'n honderd Ira kezen vonden de dood toen ze zich verzetten tegen de militai ren. De controleacties namen dit weekend in hevigheid en fre quentie toe. Voor de eerste keer sinds het ein de van de oorlog op 1 mei zetten de Amerikanen zo massaal tanks en vliegtuigen in. Verzets- haarden in de steden rond hoofdstad Bagdad waren het doel van deze razzia. Zaterdag nacht cirkelden helikopters rond, werden straten afgezet en huizen doorzocht. Gisterochtend werden enkele arrestaties verricht, toen Fallu- ja en andere steden het doelwit LONDONDERRY - De Noord-Ierse politie heeft gisteren in de stad Londonderry een zware autobom onderschept. Het voertuig bevatte bijna 300 kilo explosieven, zo bleek nadat de explosievendeskundigen van de Britse strijdkrachten hun werk hadden gedaan. Wie achter de autobom zit en waarvoor die bedoeld was, is niet duidelijk. De politie vermoedt dat tegenstanders van het vredesproces ermee te maken hebben. ANP/AFP PRETORIA - De Zuid-Afrikaanse regering heeft zaterdag aangekondigd dat binnenkort in heel het land een aids-be- strijdend middel gratis zal worden verstrekt. De verklaring van de Zuid-Afrikaanse Nationale Aids-raad volgt op een gesprek met de Behandelings Actie Campagne, een groepering die de regering ertoe probeert te zetten seropo sitieve Zuid-Afrikanen van medicijnen te voorzien. In het verleden zei de regering dat het landelijk verstrekken van aids-remmers te duur is en trok het de efficiëntie van de mid delen in twijfel. In Zuid-Afrika zijn naar schatting 4,7 mil joen mensen, een op negen inwoners, besmet met HFV, het vi rus dat aids veroorzaakt. AP CAIRO - Een Egyptische vrouw heeft zaterdag enkele uren nadat zij was bevallen van een dochter zelfmoord gepleegd. Volgens de politie was de vrouw bang voor de reactie van haar echtgenoot, die had gedreigd van haar te scheiden of haar te vermoorden als zij het leven zou schenken aan een meisje. Drie uur na de bevalling sprong de 27-jarige vrouw zaterdag in een irrigatiekanaal en verdronk. Zij was de vierde echtge note van de 38-jarige man, die uit zijn drie voorgaande huwe lijken al zes dochters had. Hij was van alledrie de vrouwen ge scheiden omdat zij hem geen zonen schonken. AP COLOMBO - Het afgelopen weekend zijn in Sri Lanka twee Tamil-politici vermoord die zich verzetten tegen de rebellen. Zaterdag is een schip van de Tamil-rebellen geëxplodeerd tij dens een confrontatie met een marinepatrouille voor de noordoostkust. Vermoedelijk zijn alle twaalf opvarenden van het ontplofte schip om het leven gekomen. De incidenten heb ben het bestandsakkoord dat de rebellen en de regering in fe bruari vorig jaar sloten verder in gevaar gebracht. Twee schutters vermoordden gisteren in de stad Batticaloa Ponniah Ramachandran, een voormalig rebel die zich aan sloot bij een gematigde politieke partij, de Democratische Volkspartij van Eelam. AP LIMA - Het salaris van de Peruaanse president Alejandro To ledo gaat bijna 30 procent omlaag, als onderdeel van bezuini gingsmaatregelen die de kwakkelende economie er bovenop moeten helpen. Dat maakt minister van Financiën Javier Sil- va Ruete gisteren bekend. Toledo, een van de bestbetaalde presidenten van Latijns- Amerika, verdient nu nog 10.000 euro per maand, maar dat wordt 7000 euro. Twee jaar geleden werd het salaris van de president ook al verlaagd. Hij verdiende eerst 15.000 euro. Ook de ambtenarensalarissen gaan geleidelijk omlaag, zei Ruete. Daarbij gaat de premier 25 procent minder verdienen en de overige leden van het kabinet 20 procent. AP alsnog de Fransen een lesje wil leren voor de politieke opstel ling in het Irak-conflict. Ameri kaanse generaals zijn niet aan wezig op Le Bourget en Amerikaanse straaljagers zul len er geen shows geven. Presi dent Chirac nam bij zijn bezoek aan de vliegbeurs op zijn manier wraak door ostentatief geen be zoek te brengen aan hal nummer 5, waar de meeste Amerikaanse bedrijven hun producten expo seren. Voor Frankrijk was het zater dag een bijzondere dag omdat de supersonische Concorde uitgeleide werd gedaan. Een Franse Concorde landde op Le Bourget, tijdens de luchtvaart tentoonstelling. Het was de laatste keer dat een Concorde van Air France aan de grond werd gezet. De luchtvaartmaat schappij schenkt het toestel aan een museum dat op het vliegveld is gevestigd. Het ging de laatste tijd niet goed meer met de Concorde, die ruim dertig jaar dienst heeft gedaan. Er rezen vragen over de veilig heid van het toestel, nadat er drie jaar geleden één bij Parijs was neergestort. De enige ande re maatschappij die met Con cordes vliegt, British Airways, stopt er in oktober mee. GPD door Runa Hellinga BOEDAPEST - Ruim driekwart van de Tsjechen heeft dit week end vóór aansluiting bij de Eu ropese Unie gestemd. Daarmee is Tsjechië het zevende toekom stige EU-lid dat via een referen dum voor het lidmaatschap heeft gestemd. Ruim 55 procent van de Tsje chen nam vrijdag en zaterdag de moeite om naar de stembus te gaan. Het aantal voorstemmers overtrof de algemene verwach tingen, want Tsjechië geldt als een van de landen waar de be volking de minste verwachtin gen van de aansluiting heeft en de tegenstand vrij groot is. „De ze uitslag betekent een duide lijk mandaat voor de regering", zei minister van Buitenlandse Zaken Cyril Svoboda. De communistische partij, een van de vier partijen in het parle ment, is vrij openlijk tegen EU- lidmaatschap. Toch blijkt uit een opiniepeiling die aan de uit gang van de stembus werd ge houden, dat toch nog zo'n 44 procent van de aanhangers van die partij vóór aansluiting heb ben gestemd. Ook president Vaclav Klaus is geen warm voorstander van aansluiting. De president liet zich er dit weekend echter niet over uit wat hij uiteindelijk ge stemd heeft. „Ik weet zeker dat ik het juiste gestemd heb, en u mag raden wat", antwoordde hij op vragen. Premier Vladimir Spidla noem de de uitslag van het referen dum een overwinning voor het Tsjechische volk. „Tsjechië zal een zelfbewust en onafhanke lijk EU-lid worden dat bereid en in staat zal zijn de besluitvor ming binnen de unie te beïn vloeden." Hoewel sommige commentato ren de opkomst van 55 procent gezien het belang van deze stemming aan de lage kant noemden, vond Jana Adamco- va, de verantwoordelijke voor de informatiecampagne van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het opkomstpercentage 'zeer positief'. Bij eerdere volksraadplegingen was de deelname nooit boven de twintig procent. GPD waren van verdere controles, nu gericht op het vinden van wa pens. Op 14 juni liep het gene raal pardon voor illegaal wapenbezit af. Twee weken ge leden gaf de Amerikaanse be windvoerder in Irak, Paul Bremer, de Irakezen de moge lij kheid om hun wapens af te ge ven. AFP/ANP door Ad Bloemendaal TEL AVIV - Israël is in principe bereid nog deze week de beveili ging van het noorden van de Gazastrook en van de stad Beth lehem, op de Westelijke Jor- daanoever, over te dragen aan de Palestijnse politie. De Pales- tijnen willen het aanbod onder voorwaarden aanvaarden. Onder zware druk van Was hington hebben de partijen af gelopen weekeinde geheim overleg gevoerd in de residentie van de Amerikaanse ambassa deur in Tel Aviv. De VS hebben hun diplomatieke inspanningen opgevoerd in een poging het vredesproces van een wisse dood te redden. Israël heeft al voor de top van Akaba aangeboden de Palestij- nen de verantwoordelijkheid voor het noorden van de Gaza strook over te laten nemen. Die weigerden dat toen. In de loop van de opstand heeft Israël de infrastructuur van de Palestijn se politie en veiligheidsdiensten zwaar beschadigd, vooral op de Westelijke Jordaanoever. In Ga za zijn nog politie-eenheden ac tief. Israël wil het noorden van de Gazastrook het eerst aan de Pa- lestijnen overdragen, omdat de verzetsbeweging Harnas vanuit dat gebied haar primitieve, zelf gefabriceerde Kassem-raketten lanceert tegen doelen in het westen van de Negev-woestijn, binnen Israel. Of het in Gaza en in Bethlehem inderdaad van een machtsover name zal komen, hangt af van de formulering van een Palestijns antwoord en van de afloop van Palestijnse pogingen de Harnas en andere radicale organisaties te bewegen tot een staakt-het- vuren.Premier Ariel Sharon vertelde gisteren zijn ministers dat hij bereid is op het punt van de liquidaties toe te geven. GPD

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 5