Escapade is na een etmaal zeilen de beste Corn Boys is rijp voor vierde klasse Onvermoeibare Koole pakt zege in Oudelande Amazone Bianca Kors blinkt uit Akkermans voorkomt dubbelslag Peemen 19 iodine Doosjen eist zege in klasse L op uitslagen wmmrn maandag 16 juni 2003 Te zware opgave Speldenprikken Attente reactie Ingerekend Onvermoeibaar Tennis Vijfde plaats Fausto Dhanis De Loos boekt verwachte zege Roelandt poKjjeien «nST - Ingrid Jakobsen be- e zichzelf op het zonover- iten hippisch sportterrein van ruiterclub Hulst een fraai jiaardagscadeau. De ainazo- leuit Meliskerke zag haar op- „Jen in de Reynaerdstad op üar twintigste verjaardag met Ja Lucca bekroond met een 0aie overwinning in de klasse (springen. hethoogste niveau, de klasse ging de zege zoals verwacht j thuisrijder Ilyo de Loos •jtNadir. In de klasse Z toonde van de Plasse uit Yers- „iëzich met Delta Mossel Oase pieste. Nadine Doosjen uit Vo- Jjaarde eiste met Hyperion in ■klasse L de overwinning op. jzege in de klasse B werd een moi voor de Axelaar Jan Wil- m de Feyter met Lavendel A iderhet zadel. Vcoursbouwer Marcel Valkxs telde in Hulst de ruiters met in pittige en technische par- •jjisenbehoorlijk aan de tand. Jiet niveau van de paarden is jgenwoordig zo goed dat de ÉMgte voor hen geen enkel pro tan meer betekent. Wat gebo gen lijnen en de afstanden tus sen de hindernissen is voor ons als parcoursbouwers het enige middel om de besten voor de barrage te selecteren. Maar je moet wel zorgen dat het paard- vriendelij k blijft", gaf Valkxs als verklaring voor zijn selectief gebouwde parcoursen. Dat Valkxs zijn vak verstaat bleek wel uit het feit dat de paarden in Hulst geen moeite hadden met de hoogte van zijn bouwsels, maar de fouten voor al te wijten waren aan het ver keerd aanrijden door de ruiters. Ingrid Jakobsen kreeg haar ver- jaardagssurprise dan ook niet cadeau. Vooral de gebogen lijn na de oxer naar de dubbel- sprong toe bleek voor veel com binaties een te lastig obstakel. De Walcherse amazone met Lei- la Luca en de Belg Maarten Weemaes met Never Ways wa ren de enigen in de klasse M die deze valkuil met succes wisten te omzeilen. Met een foutloze beslissende ronde maakte In grid Jakobsen het karwei vak kundig af. Zij toonde zich met de bruine merrie ruim drie tel len sneller dan haar rivaal. Bo vendien haalde Weemaes met de Lux-zoon nog een paal naar de bodem en kreeg ook nog drie tijdsstrafpunten aan zijn broek. Het pechduivelt j e hield Josee de Vetter met Markus buiten de barrage, maar als snelste vier- fouter in het basisparcours ein digde de Heikantse amazone toch nog op de derde stek. Voor Nadine Doosjen was de overwinning in de klasse L ex tra zoet. Elf combinaties moes ten in de barrage op de prestatie van de amazone uit Vogelwaar de het antwoord schuldig blij ven. Onder hen prijsrijder Ilyo de Loos. Evenals Nadine Doos jen met Hyperion hield De Loos met Nadja in de beslissende ron de de nul op de lei. Maar in tijd kwam de prof uit Hulst negen tellen tekort om de jeugdige amateur de zege te ontfutselen. Het moeilijke punt in de klasse Z zat in de afstand na de in sprong naar het tweede obsta kel van de driesprong. Naar la ter bleek voor alle combinaties een te zware opgave. Carolein van de Plasse mét Delta Mossel Oase en Ilyo de Loos met Valk's Kassandra wisten de schade tot deze ene fout te beperken. Een barrage tussen deze vierfouters moest de beslissing brengen. De wat voor Carolein van de Plasse de klasse Z. Ik wil ze daarom Loos besloot echter om de een gemakkelijke zege beteken- niet overbelasten. Bovendien schimmelmerrie in de beslissen- de. De Loos: „Het is voor Kasan- denk ik dat ik tegen Carolein en de ronde niet meer in te starten, dra pas de tweede wedstrijd in Oase toch weinig kans had." iWfLucien Roelandt KILST - Het overgrote deel van de dressuurrui- irskonna afloop van het sfeervolle concours hip- ,ii|ue van de ruiterclub Hulst meer dan tevreden «.Winstpunten in deze hippische discipline lij- ensoms wel van levensbelang. En die vielen er op kt hippisch terrein aan de Waterstraat heel wat Moteren. ideklasse Z was Bianca Kors met Orayen de bes- De Axelse amazone schreef in de Z1 beide troeven op haar naam en zag in beide manches het :anje erelint vergezeld gaan met een bonuspunt. tide klasse L2 moesten in beide proeven de be kende onderdelen uitkomst bieden voor de ze- ï.In de eerste proef moest het voor de Honterui- ïrs uitkomende duo Quinten Baecke met Jalisco ïiKatrien van Kerckhoven met Machiavelli na bdverbeten strijd hun meerdere erkennen in In- ïborg van Zeele met Renville van de Zwinrui- itrs. Quinten Baecke wist met de amazone uit liervliet nog wel de balans in evenwicht te hou den. In de beslissende onderdelen toonde Inge borg van Zeele zich echter de betere. Met slechts twee puntjes achterstand (166 tegen 164) was Ka- trien van Kerckhoven een sterke derde. In de tweede proef stonden de tellers van de Axel- se Mia Cambier met Nouvelle en de Hulsterse Si- bylle Burm met Pamela op 167 punten. Nouvelle scoorde qua gangen het beste, wat voor Mia Cam bier de zege betekende. In de klasse M2 was Joanie Gobeyn met Mirakel de sterkst presterende amazone. In de eerste proef stuurde de Bressiaanse amazone de apart bewe gende Mirakel met 164 punten naar de overwin ning. De teller liep in de tweede proef op tot 170 punten. In de strijd om de tweede stek wisselden de Axelse Petra de Feyter met Noblesse en de Ter- neuzense Suzanne de Plaa met Milton W van stek. Margretha Vink mocht in Hulst eveneens twee oranje erelinten aan haar reeds rijke bezit toevoe gen. De amazone uit Nieuwvliet stuurde in beide proeven van de klasse LI de goed in balans lopen de Romiro met respectievelijk 169 en 168 punten naar de zege. Josee de Vetter pakte met Markus de derde plaats in de klasse M. foto Wim Kooyman boor Wim de Vos 1IDELANDE - Tjitte van de luijs trok de spurt aan, Johan feemen maakte het ploegenspel iiinde Ronde van Oudelande vrije renners. In Peemen Ireeg de wedstrijd een winnaar iitin de meeste wedstrijden be- ioorlijk actief is, maar dit jaar oog niet al te vaak op het erepo- lium terecht kwamZaterdag in Oudelande sloeg de Rijsberge- nar de weg in naar meer, maar gisteren in Ovezande kwam hij (intimeters tekort voor zijn Oveede zege binnen één week- ópnieuw bleek de belangstel- -og voor een dergelijke wed- iirijd erg groot. Ruim honderd mners verschenen zaterdag het vertrek in het Beveland- dorp. Daarmee bleek dat de jpzetvan een tweeluik (naast de jielerwedstrijden was er ook de aPZ-loop) een succesformule is. Bovendien was de wedstrijd in 4 categorieën erg aantrekke lijk. de amateurs volgden de ont- ■wppingspogingen elkaar in tempo op, maar het waren ®t meer dan speldenprikken die werden uitgedeeld. Drie kwart van de wedstrijd was al jfgelegd, toen duidelijk werd joe de wedstrijd richting finale !®gaan. Vier renners kozen het tazenpad: Johan Peemen, Mathieu Hendriks, Hans van jj'i&e en Roger Oomen. Het kwartet zou even later nog acht inzien aanschuiven, met on- «meer Hans van Dam en Tj it- *van de Buijs daarbij. On- ™iks een felle tegenreactie van Carlo Steel, Walther r®id en Martin de Kok bleef «twaalftal buiten schot. e sprint moest dus de beslis- brengen. Die werd van ver oorTjitte van de Buijs ingezet. te ver bleek echter, waarna Johan Peemen gebruik maakte de snelheid van zijn ploeg- en°ot. De Brabander spurtte Mr de zege, Dennis Mesu werd ecde en Hans van Dam pakte derde plaats. '1 w veteranen was Jacky van 9 ™rst de ijverigste coureur ^an het peloton. Bij iedere ont- i"aPP'ng was de Souburger be kken, maar toen de prijzen u eeld werden moest Van der )orst genoegen nemen met de plaats. Vier man kwamen de slotronden vooruit te - en en zij verdeelden uitein delijk dus de hoofdprijzen. Ru dy van Vlimmeren was de snel ste voor Christ de Baat, die daarmee voor de derde opeen volgende maal (na 's-Heer Abts- kerke en 's-Heerenhoek) genoe gen moest nemen met de tweede stek. In Ovezande probeerde Johan Peemen gistermiddag op herha ling te gaan. Daags na zijn over winning in Oudelande was de Brabander er, enkele kilometers verderop, opnieuw dichtbij. Peemen kwam slechts centime ters te kort voor zijn tweede zege van het weekeinde. Hij moest zijn clubgenoot John Akker mans voor laten gaan. Het tempo lag hoog in de straten van Ovezande. Daardoor was het onmogelijk om een ontsnap pingspoging op touw te zetten. Het bleef daarom bij slechts en kele pogingen van onder meer Dennis Mesu en Walter Schmid. Vooral de laatste was behoorlijk actief, evenals Kees de Wijze, zijn plaatsgenoot uit Kapelle. Die laatste probeerde met nog een kilometer of tien voor de boeg er alleen op uit te trekken. Er kwam echter meteen een at tente reactie vanuit het peloton en De Wijze mocht daardoor slechts enkele honderden me ters van zijn voorsprong genie ten. In de slotfase werd het in het pe loton steeds nerveuzer. Met na me de spurters zaten elkaar aan te kijken, elkaar niet uit het oog verliezend. Daardoor leek Mat- thieu Hendriks de lachende der de te worden. De coureur uit Krimpen aan de Lek zag dat de sprinters meer oog voor elkaar hadden dan voor de wedstrijd. Iets minder dan drie kilometer van de aankomstlijn ontsnapte Hendriks en hij leek op weg naar de zege. „Bij het ingaan van de laatste ronde verwachtte ik niet meer dat we Hendriks nog in konden halen. Zo hard ging hij er vandoor", vertelde de latere winnaar John Akkermans. Toch sloeg de groep nog één keer de handen ineen. Het tempo werd opgevoerd en Hendriks kon alsnog worden ingerekend. Daardoor ging een groep van 24 renners op de finishlijn af. John Akkermans ging van ver aan de leiding, Johan Peemen kwam steeds dichterbij, maar de Ril- lander slaagde erin om Peemen van een nieuwe overwinning af te houden. door Sjaak Sinke OUDELANDE - Kennelijk was het huwelijk dat Niels Koole vrijdag met Chantal Maat sloot geen belemmering om zaterdag middag aan de start te staan voor de derde editie van de EPZ- loop. Koole sloot de tien kilome ter lange loop ook nog eens winnend af. Zijn kersverse echt genote had iets meer last van zware benen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. In de Hellenburgstraat van het Zuid-Bevelandse dorpje Oude lande werden, na de wieler koers, de tachtig deelnemers aan de EPZ-loop weggeschoten voor twee kleine ronden door het 'centrum' en drie grote ron den buitenom de kern. Niels Koole nam direct de lei ding en werd gevolgd door Ra chid Guigui (AV'56), Franky Beljaars (Dynamica), Wilko de Vos (AV'56) en Nitin Klapwijk (ex-Scheldesport), die nu voor Leiden Atletiek uitkomt. Na twee minuten wedstrijd keken de achtervolgers Eddy Smit (Delta Sport), Jan de Wilde (AV'56) en Edwin de Leeuw (AV'56), die na zijn optreden in de Sportpunt Zeelandloop weer aan het terugkomen is nadat hij zeker drie jaar geen wedstrijden had gelopen, al tegen een ach terstand van honderd meter aan. Na de eerste kleine ronde moest veteraan De Vos als eerste de tol betalen voor de snelle start en een ronde later kon Klapwijk het tempo niet meer volgen. Niels Koole bleef onvermoei baar aan de kop sleuren met een gemakkelijk lopende Guigui en Beljaars, die maar weer eens het risico van een snelle start had genomen. Halverwege de koers was Beljaars gezien en kon hij solo genieten van de rustige bin nenwegen van Oudelande. Koole kreeg het op den duur toch moeilijk en liep behoorlijk te hijgen, terwijl veteraan Guig ui schijnbaar moeiteloos kon volgen. Anderhalve ronde voor het einde plaatste Koole echter alsnog een versnelling, waarop Guigui het antwoord schuldig moest blijven. Al snel liep de voorsprong van Koole op tot een vijftigtal meters die Guigui nooit meer goed zou maken. Koole kon zich lekker richten op de achterblijvers en zo zijn tem po vasthouden. Flink hijgend, ook al door de drukkende warmte, schreef Koole voor de tweede keer de EPZ-loop op zijn naam in een tijd van 33 minuten en 40 seconden. Met die tijd bleef hij bijna een minuut boven het parcoursrecord dat Theo Rabout vorig jaar vestigde. „Ik begon op den duur toch wel door Ron de Waal ARNEMUIDEN - Vermoeid, maar meer dan voldaan stapten de bemanningsleden van 25 zeilboten gisteren rond het mid daguur weer op de wal bij jacht haven Oranjeplaat. Zonder noemenswaardige tegenslagen en onder prima omstandighe den was de 24-uur van 't Veerse Meer tot een goed einde ge bracht. De Splendid in de kleine klasse en de Escapade in de gro te klasse waren de glorieuze winnaars. Veertien boten in de kleine klas se en twaalf boten in de grote klasse lagen zaterdagmorgen aan de start tussen het Arne- plaatje en het Surfhotel nabij jachthaven Oranjeplaat. Ze wachtten op het startsein voor een zeilevenement dat maar liefst 24 uur in beslag zou ne men. Het parkoers van ongeveer twintig mijl, dat zich uitstrekte vanaf de sluis bij Kats tot aan de lichtopstand bij Oostwatering voorbij Veere, moest binnen die tijd zo vaak mogelijk afgelegd worden. Voor organisator Anita Idskes was de grootte van het deelne mersveld tegenvallend. „Ik had iets meer boten verwacht, maar dat is nu eenmaal inherent aan een evenement als dit. Spontane opgaves op het laatste moment zijn eigenlijk een utopie, omdat het toch wel wat aan voorberei ding vraagt. Voor een marathon geef je jezelf ook niet zomaar even op", verklaarde Idskes. Op één boot na volbrachten alle deelnemers de beproeving met succes. Alleen de Rode Edel hield het halverwege voor ge zien, omdat voor de beman ningsleden Sul en De Waard de verplichtingen van het net ver worven vaderschap zwaarder wogen dan het uitvaren van de zeilrace. De andere deelnemers konden vrijwel onafgebroken genieten van ideale weersom standigheden. Enkele uren voor de finishtijd van elf uur, kregen de deelne mers nog met een flinke tegen slag te maken. Plotseling viel de wind weg en moest de rekenca paciteit van alle bemanningsle den aangesproken worden. Voor de bemanning van de boot die het dichtst op de klok van elf uur zou finishen lag immers een rondvlucht boven Midden-Zee land te wachten. Het jacht Jip, in augustus deel nemer aan het WK in Medem- blik in de J-24 klasse, sleepte de bonus binnen. In de kleine klasse ging de over winning naar de Splendid. Den nis Florussen legde binnen de 24 uur exact honderd mijl af. Libre II van Alex de Boer werd met 95 mijl eervol tweede. De derde plek was met 92 mijl voor het jacht Unique van schipper Pau wels. In de grote klasse volbracht Eg- bert van Waes uit België met Es capade maar liefst 109 mijl. Jeannot Bruggeling kwam met Jip tot 105 mijl, op twee mijl ge volgd door Joyce van Alfred Be- Hulst. Rabo Reynaerttoernooi. VE 5: Natha lie de Schepper-Lotje Kerckhaert 6-2 6-4, Renee Pieters-Nathalie de Schepper 6-1 6-4, Janine Hollestelle-Wendy de Kesel 6-0 6-4. VE 7: Sandra Lambert-Ankie de Bruin 7-5 6- 0, Ine Agten-Ria Eshuis 6-3 3-6 6-1. VD 6: Koole/Rademakers-De Baets/Lacunes 6-3 6-4, De Jonge/Traas-Kerremans/De Witte 6-4 6-3, Huis/Rademakers-Langedyk/Pica- vet 6-3 5-7 6-3. VD 7: Asselman/Leenknecht- La Heyne/d'Hooghe 6-0 6-2. VD 8-9: Kouy- zer/Lauwers-Bastiaansen/Hubregsen 6-3 6-0. ME 3-4: Alain Joos-Kirsten Dey 6-4 6-4. ME 5: Björn Obrie-Ruben Joos 7-5 6-2, Gino Roc- tus-Dennis de Block 6-2 6-0, Rene van Gas- sen-Mark Leenknegt 6-3 6-1, Ivo Wouters- Jean Paul de Bakker 6-3 4-6 6-3, Jeroen Al- liet-Wouter Herrewegh 5-7 6-1 6-3, Davy de Kesel-Maurits van Aalst 6-4 6-2, Joep Smits- Koen van den Berg 7-5 6-0. ME 6: Bas Din- genouts-Tristan de Sutter 0-6 6-4 6-4, Walter Boender-Etienne Witte 6-3 6-1, Danny Van- tricht-Wouter Herrewegh 6-2 6-3, Dennis Vlassenrood-Frank Broeders 6-4 2-6 7-5, Dennis Vlassenrood-Bart Voermans 6-4 6-4, Joep Smits-Harold Navarro 6-3 6-4, Domi nic Audenaerdt-Hans van der Klooster 6-1 1-6 6-4, Jan Donze-Ronald de la Ruelle 6-7 6-4 6-3. ME 7: Honny van Dorsselaer-Serge Hoefnagels 6-0 6-3, Patrick de Maacjt-Wim Sinke 6-1 6-3, Harm Rietjens-Jan Rouw 6-2 6-0, Mare Ducheine-Karei Vermunt 6-Ü 6-3. ME 8-9 Eric Mangnus-Walter Strobbe 6-4 6-7 6-4, Jan Keeven-Karel Vermunt 6-0 6-2, Jeroen van Loon-Paul Meerman 6-0 6-1, Pe ter van Strien-Davy de Belie 6-1 6-0. MD 3-4: Huis/De Witte-Bogaart/Obrie 6-2 6-4, Van Quekelberghe/Tolhoek-Bogaart/O- brie 2-6 6-1 6-2. MD 6: HerreweghA/oer- mans-Huygens/De Roeck 6-3 6-2. GD 3-4: Pauwels/Vermeulen-Kint/Bauwens 6-1 1-6 6-4, Verhaegen/Huis-Pauwels/Vermeulen 6-2 6-2. Mixedcompetitie. Hoofdklasse. MLTC 2-De Boskreek 0-6: De Jong/De Lan- ge-De Bruyckere/Van Pamelen 1-6 3-6, Le- vefre/Florisse-Nelisse/Flikweert 1-6 6-7, De Lange/Hollemans-Van Pamelen/Riemens 2-6 1-6, De Jong/Hollemans-De Bruyckere/ Riemens 6-2 1-6 2-6, De Jong/Levefre-Ter- luin/Nelisse 2-6 2-6, De Lange/Florisse-Ter- luin/Flikweert 1-6 2-6. Kapelle-De Schelde 1-5: Eversdijk/Eversdijk-Hendrikse/Koke- laar 6-3 6-7 5-7, Ganseman/Smits-Bergs/De Bree 6-3 6-4, Eversdijk/Ganseman-Koke- laarA/endrik 2-6 6-4 3-6, Smits/Smits-Hen- drikse/Vendrik 0-6 3-6, Eversdijk/Burgel- Kats/Bergs 2-6 2-6, Smits/Burgel-Kats/De Bree 4-61-6. Yerseke-MLTC 1 4-2: Westerwee lAfer- schuure-De Graaff/Van Eenennaam 6-2 6-1, RuissaardAterschuure-Maandag/Engels 6-3 1 -6 4-6, Westerweel/Verschuure-Kodde/ Maandag 0-6 3-6, Westerweel/Ruissaard- Kodde/Kodde 3-6 6-1 7-5, Verschuure/Ruis- saard-Van Eenennaam/Kodde 6-3 6-3, Ver- schuureA/erschuure-De Graaff/'Engels 7-6 6-0. De Sprink-Hulster Ambacht 0-6: De Blaeij/ Leijnse-De Haan/Bral 2-6 2-6, Flohil/Atoon- Buysse/De Klerk 3-6 7-6 3-6, Atoon/Leijnse- De Haan/Buysse 2-6 0-6, Flohil/De Blaey-De Haan/De Klerk 5-7 7-5 1-6, Atoon/De Blaey- Bral/Buysse 7-6 5-7 3-6, De Blaeij/Flohil- Bral/De Klerk 6-7 1-6. Stand: De Schelde 4 22, Yerseke 4-15, Kapelle 4-14, De Boskreek 4-12, MLTC 2 4-9, Hulster Ambacht 4-9, De Sprink4-8, MLTC 14-7. NK Vrouwencompetitie: De Schelde-Haar- lemse TC 5-1Marjon Snoeck-Clothilde van Poll 6-0 6-0, Rina Lazonder-lnge Oort 6-1 6-2, Kitty'Knegt-Barbara Koppius 5-7 3-6, Moni que Flipse-lngrid Loben 7-5 4-2 (opgave Lo- ben), Snoek/Flipse-Oort/Koppius 6-2 6-1, Knegt/Lazonder-Van Bemmel/Loben 6-3 6-1. 24-uur van 't Veerse Meer. Grote klasse: 1. Escapade; Egbert van Waes, 109 mijl, 2. Jip; Jeannot Bruggeling; 105 mijl, 3. Joyce; Al fred Bezemer; 103 mijl. Kleine klasse: 1. Splendid; Dennis Florussen; 100 mijl, 2. Li bre II; Alex de Boer; 95 mijl, 3. Unique; Pau wels; 92 mijl. Winnaar Niels Koole loopt temidden van Rachid Guigui (links) en Franky Beljaars door de straten van Oudelande. foto Wil lem Mieras zware benen te krijgen", hijgde Koole na zijn tweede overwin ning in het pitoreske Oudelan de. „Ik wist dat ik Rachid niet moest meenemen naar de finish, omdat hij in de eindsprint snel ler is", verklaarde Koole zijn vroege demarrage. Guigui pas seerde als tweede de finish, maar won wel in de categorie H40. Franky Beljaars was te vreden met zijn derde plaats in zijn laatste jaar als senior. Wilko de Vos, eerstejaars veteraan, wist in de laatste kilometers Ni- tin Klapwijk te achterhalen door goede samenwerking met Jan de Wilde. Eddy Smit was de sterkste bij de mannen H50. Chantal Koole kon zich niet in de kop van de vrouwenwed strijd handhaven en moest toezien hoe veterane Sjaan Maartense als eerste de finish passeerde na 41 minuten en 31 seconden. Koole had uiteinde lijk een minuutje meer nodig. van onze sportredactie SAS VAN GENT - De toch vrij ruim uitgevallen kantine van voetbalvereniging Corn Boys kon de toeloop maar net verwer ken. Na een ietwat aarzelende start stroomde de locatie vol met genodigden. En dat was niet verwonderlijk, want de plaatse lijke voetbaltrots had iets te vie ren en dan laat men zich niet on betuigd in Sas van Gent. Na een van spanning zinderend slot veroverde het eerste team onder leiding van trainer Jean- Pierre Hubregsen het kampi oenschap in de vijfde klasse A van het zondagvoetbal. Reeds enkele weken voor deze kampi oensreceptie hadden verschil lende feestelijkheden de titel al omlijst en dat alles werd nog ASSEN - Fausto Dhanis heeft zijn vijfde plaats in de totaal stand na vijf wedstrijden om de KNMV-cup behouden. De motorracer werd zaterdag in Assen vijfde in een wedstrijd die door een ongeval in twee delen werd verreden. „Om die vijfde plaats in het klassement vast te houden, zal ik in de resterende wedstrijden vol aan de bak moe ten. Het wordt hard knokken", aldus de Terneuzenaar. eens dunnetjes over gedaan. In bijzijn van tal van genodigden uit het regionale voetbalwe reldje, plaatselijke sportvereni gingen, afgevaardigden van de gemeente Terneuzen en de KNVB en leden en oud-leden, kreeg het titelgebeuren nog een extra feestelijk tintje. De kersverse vierdeklasser ziet de toekomst met vertrouwen te gemoet. Trainer Jean-Pierre Hubregsen stak zijn optimisme niet onder stoelen of banken. „We zijn twee seizoenen terug onverwacht via een zijdeur al eens naar de vierde klasse ge promoveerd", zei Hubregsen. „Toen waren we er nog niet klaar voor. Vandaar dat ons ver blijf maar één seizoen duurde. Nu ligt dat anders. We spelen door enkele aanpassingen meer gecontroleerd. Daardoor krij gen we minder doelpunten te gen en dat heeft zich vertaald in het kampioenschap. Daarop voortbordurend verwacht ik dat we nu rijp zijn om een aantal seizoenen in die vierde klasse mee te draaien." De Sasse vereniging kan reke nen op de inbreng van een aan tal nieuwkomers, al moet nog blijken of het zestal veelal jeug dige spelers al rijp is om de stap naar het seniorenvoetbal te ma ken. Jan Mutsaers zal de rentree in de vierde klasse niet meer meemaken. De vijftigjarige doelman van Corn Boys nam tij dens de receptie afscheid en werd daarvoor nadrukkelijk in de bloemetjes gezet. Hoouiftfï UDUNBIKJ

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 33