PZC Illegale groep scoort op dweilbandfestival Hi Van Gelder vliegt nieuw zweeftoestel van vliegclub in Nostalgie in Westdorpe Jury roept verkeerde band uit tot winnaar van Jeugdfestival Krachtmetingen in Nieuw Namen '3 Ai di Jeugdbrandweer van Vlissingen naar halve finale 12 Gedeputeerde krijgt bundel klachten over nieuwe lijnen Connexxion u Gent gastheer City Parade maandag 16 juni 2003 Hengelaars strijden om titel Scholieren Goese apotheek wint toernooi beachvolleybal Mishandeling Poly Pam Sp SP maakt zwartboek busvervoer door Ab van der Sluis MIDDELBURG - Gedeputeer de T. Poppelaars krijgt woens dag een zwartboek aangeboden over het openbaar vervoer in Zeeland. De klachten - bijna 600 via een klachtenlijn en 2750 handtekeningen - zijn ingeza meld door de SP in Vlissingen en Middelburg. KOEWACHT - Het bleek zaterdag uitstekend vis- weer, tijdens het Zeeuws- Vlaams viskampioen- schap op het Grote Gat en de Konijnenputten in Koewacht. Het Zeeuws-Vlaams Vis- kampioenschap 2003 was volgens voorzitter Wil- fried Martens van Koe wacht een succes. „Voor jeugdigen is het maar niets als het regent, maar het was in de namiddag ideaal weer. Er deden 99 vissers mee uit zeven Zeeuws-Vlaamse vereni gingen en wij verdelen de prijzen naar de hoeveel heid vissen en het gewicht van de totale vangst." Er werd gevist in twee leeftijdcategorieën. In de categorie zes tot twaalf jaar won Tim Ferket uit Zuiddorpe met 430 gram vis, tweede werd Car- melitta de Potter uit Clin- ge (280) en derde Stepha nie Herman uit Axel (300). In de categorie twaalf tot en met vijftien jaar ging de eerste prijs naar Alexander van de Vos uit Terneuzen met 2340 gram. Tweede werd Tom de Kort van De Vogel (1220) en de derde Kevin Verploeg uit Aardenburg (1100). Het openbaar vervoer nam me dio maart een nieuwe dienstre geling in gebruik. De SP vindt dat daardoor sprake is van een chaos bij de buslijnen. Connex xion zette onder meer kleinere busjes in. Het gevolg is dat pas sagiers vaak moeten wachten op een ander busje, omdat de eerste propvol zit. Haltes vervielen, waardoor passagiers meer moe ten overstappen, langere wachttijden hebben en meer strippen nodig hebben. In het merendeel van de situaties is sprake van langere reistijden. Sommige routes lijken volgens de SP meer op een toeristische rondrit dan op een effectief ver voer van A naar B. De nieuwe dienstregeling kwam tot stand via openbare aanbe steding. De politieke partij spreekt van een bezuiniging, die ten koste gaat van goed open baar vervoer in de provincie. De SP wil dat de gedeputeerde zorgt voor een beter openbaar vervoer. „Een dwingend ge sprek met Connexxion ter verbetering van de dienstrege ling lijkt ons meer dan zinvol. Een overheid laat zijn burgers niet verregenen en in de kou staan." De klachten over het openbaar vervoer kwamen uit de hele pro vincie. Leden van de SP Vlissin gen reisden een aantal malen mee met bussen om handteke ningen te vergaren. Leerlingen van het ROC Zeeland reageer den massaal. Scholieren uit Goes en Vlissingen moeten bij voorbeeld veel langer lopen. In Zierikzee tekende de SP elf klachten op voor een slechte verbinding naar Burgh-Haam- stede en Renesse. Vanuit West- Souburg kwamen twintig klachten binnen, omdat de bus halte daar is verdwenen. Lijn 24 in Goes kan ook rekenen op for se kritiek. Bewoners van zorg centrum Rehoboth en de Rand- hof kunnen niet meer naar het centrum, omdat de halte is ko men te vervallen. DISHOEK - Het team Hoeptaké van Ziekenhuisapotheek Schel- dezoom uit Goes heeft zaterdag. Tien teams van Zeeuwse apo theken deden mee aan het toer nooi op het strand bij Dishoek. Net in 't Net 1 van apotheek Ha- mann uit Terneuzen werd twee de, de derde plaats was voor Ziekenhuis Walcheren. Bij lo ting werd bepaald welk team volgend jaar het toernooi mag organiseren: dat wordt Apo theek Hamann uit Terneuzen. Tweeëndertig dweilbands en een 'gastband' toeterden gisteren door de binnenstad van Hulst. door Jeanette Vergouwen HULST - De dweilband Goed Z.Z.Zat uit Breda deed gisteren voor de derde keer mee aan het Hulster Dweilbandfes tival. „Het is een leuke dag en Hulst staat gewoon bij ons op de kalender. Een beetje kapel die buiten de eigen plaats speelt, moet hier gewoon zijn. Het is een reuze prettig festival. Wij doen vreselijk graag Tweeëndertig dweilbands traden op ver schillende plaatsen in de binnenstad op en wandelden al toeterend naar een vol gende locatie. „Het echte festival begon om 140 0 uur, maar er waren albandsom 11.00 uur aanwezig en dat was fijn voor fanfare Excelsior Terhole dat een mooi koffieconcert heeft verzorgd. De Sjores Ambrasband heeft om 13.00 uur een spetterende show gegeven", vertelde Robbert Heitzman van de organiserende Bareélen. De trekkende dweilbands zorgden voor een kakofonie van klanken, want de lo caties lagen soms te dicht bij elkaar, zo dat de ene band de andere wegspeelde. Ze werden bijna gedwongen om elkaar af te wisselen. Als de collega's even naar adem hapten, zorgde een andere band weer voor een deun. ,Het leuke is dat je naar elkaar kunt luis teren en kijken. Je steekt er ook nog iets van opSommige maken er een hele show van en anderen combineren het muziek- maken met een aantal grappen. We heb ben van tevoren beloofd dat we het los en vrolijk zouden houden met een gesmeerd lopende organisatie. Ik denk dat we hier in geslaagd zijn", vond Heitzman. Tussen de 32 bands liep nog een illegale groep 'Joris en Bas'. Volgens de Sjores Ambrasband hele trouwe fans die altijd met de muziek mee willen. „Ze zijn altijd in ons kielzog te vinden. Van elektrici teitsbuizen hebben ze een trombone ge maakt en die jongens bruisen gewoon van energie." Dat is ook de mening van een van de wit bier drinkende jonge mannen op een ter- *v„ v foto WimKooyman ras. „De leukste groep die erbij loopt, een band met een speciaal geluid en een leuke show. Het is eens een andere vorm van cultuur." Ook de winkeliers van Hulst staan met tevreden gezichten achter de toonbank. „Van mij mag dit elk weekend, de klan ten blijven komen en iedereen wordt er vrolijk van. Ik heb nu al verschillende bands gehoord hier voor de zaak het is af wisselende en vooral gezellige muziek", lacht Nathalie de Bakker. Op de Grote Markt werd het slotspekta kel geblazen. Het optreden zorgde voor een carnavaleske sfeer en hier bleek dat met muzikanten van verschillende plui mage prima kunnen samenspelen. door Edy de Witte AXEL - De Zeeuwse commissa ris van de koningin, W. van Gel der, heeft zaterdag het nieuwe vliegtuig van de Eerste Zeeuws- Vlaamse Aero Club (EZAC) in gevlogen. Van Gelder kroop hiervoor op het vliegveldje van EZAC in Axel zelf achter de stuurknuppel. Na een zweef vlucht van ruim twintig minu ten verrichtte hij de officiële in wijding van het toestel door een met water gevulde ballon tegen de tweezitter kapot te gooien. Voorzitter Ivan Pieters van EZAC was zeer vereerd dat de Zeeuwse commissaris de lucht doop voor zijn rekening wilde nemen.We weten dat Van Gel der zelf ook een zeer actieve vlieger is. Hij nam de uitno- TERNEUZEN - Een 24-jarige man is in de nacht van zaterdag op zondag aan de Nieuwstraat in zijn woonplaats aangehou den wegens mishandeling van een agent. Toen de man met een bebloede hals een café aan de Nieuwstraat uit kwam lopen vroegen agenten hem wat er ge beurd was. Hierop sloeg de man, zonder enige aanleiding, een van de agenten in het gezicht. Bij fouillering bleek dat de man drie gram softdrugs bij zich had. De drugs werd in beslag geno men. De man kreeg een proces verbaal voor de mishandeling en het in bezit hebben van de drugs. Hoe de man aan de ver wondingen kwam is onbekend. diging dan ook direct aan." In eerste instantie zou de nieuw ste aanwinst van de vliegclub met Van Gelder vanaf het vlieg veld Midden Zeeland nabij Ar- nemuiden naar Axel vliegen. Het slechte weer gooide 's mor gens echter roet in het eten. Uit eindelijk werd de commissaris met een motorzwever naar Axel gevlogen. Met enige vertraging kon de inwijding hier toch plaatsvinden. Geregeld zelf het luchtruim kie zen vindt van Gelder een unieke gelegenheid om afstand te ne men van de dagelijkse zaken en beslommeringen. Hij raadt het zelfs ook zijn medebestuurders aan: „Dan kunnen ze de provin cie eens vanuit een ander ge zichtspunt bekijken." Met de nieuwe Duo Discus Tur bo tweezitter heeft de EZAC de Ferrari onder de zweefvliegers in huis gehaald. Het prestatie toestel kan afhankelijk van het weer tot 600 kilometer afleggen. Tussen de thermiekbellen in kan zelfs een snelheid tussen de 150 en 200 kilometer per uur ge haald worden. Het kunststof toestel heeft een vleugelspan wijdte van twintig meter en weegt bijna 500 kilo. Met een klein motortje van 22 kilowatt gaat het vliegtuig aan de lierka bel de lucht in. Hiermee kan eventueel ook terug naar de thuishaven gevlogen worden. De Duo Discus Turbo kost zo'n 130.000 euro. Door onder meer voor diverse werkzaamheden zelf de handen flink uit de mou wen te steken hebben de 90 vlie gende leden van EZAC hiervoor het spaarpotje goed kunnen vullen. door Edy de Witte WESTDORPE - Heupwiegen de Antilliaanse dansers en danseressen stalen zaterdag de show bij de Graaf Jansfees ten in Westdorpe. In de tent op het scoutingterrein voerden zij wervelende dansen op. Ook het publiek werd bij de show betrokken. Op de opzwepende klanken van de salsaband Gerald y La Ritmica werd een poging ge daan om pasjes van verschil lende muziekstijlen als de me- renque, mambo, bachata en salsa onder de knie te krijgen. Buiten de tent geurden de lek kernijen van de Surinaamse en Antilliaanse keuken. De leden van een modelbotenvereni- ging die zich op hetzelfde ter rein met hun pronkstukken hadden opgesteld, zagen de grote belangstelling voor het swingende festijn met lede ogen aan. Zij kregen bedui dend minder kijkers aan hun kramen. De Caribische culturele dag was een van de programmaon derdelen van de driedaagse Graaf Jansfeesten.Door elke dag een ander thema aan te pakken, spelen we in op een zo breed mogelijk publiek", ver telde voorzitter Paul van Gimst van het organiserend comité. De Graaf jansfeesten werden vrijdagavond geopend met een 'feest der herkenning', met een knipoog naar de jongerensoos, Poly Pam. Tussen 1969 en 1980 togen elk weekeinde honder den Zeeuws-Vlaamse jonge ren naar het gemeenschaps- Caribische dansen en dito muziek stonden gisteren centraal op de Graaf Jansfeesten in Westdorpe. foto Wim Kooyman centrum Concordia in West dorpe om daar te dansen op de nieuwste hits. Vrijdag pakten oud dj 's van de vermaarde Poly Pam disco dit stukje nostalgie op. Zaterdag bood het Carri- bean festival weer een heel an der soort vertier. Naast muziek was er een am bulante markt, presenteerden verenigingen en hobbyisten zich, waren er kinderanima ties en tientallen kraampjes met tweedehands spullen. Voor de ouderen werd in een tent bij 't Verlaet bingo en koersbal gespeeld. In café de Gravin gooiden deelnemers met een 24-darts-marathon geld bij elkaar voor de Clini- Clowns. 's Avonds waren er diverse optredens. Gisteren stonden de feesten vooral in het teken van kunst en cultuur. In het centrum van Westdorpe stonden de kraam pjes opgesteld en was een old timershow. Toch lag de na druk op de kunstmanifestatie op het scoutingterrein. Beel dende kunstenaars exposeer den hier hun werk. In het literaire café lazen dichters tijdens het poëzieconcours 'Uit de Schaduw' voor uit eigen werk. Tevens werd een kunstwerk geveild. De Graaf Jansfeesten werden gisteravond na de barbecue afgesloten met een optreden van de volksmuziekgroep Am- bras. Ook Zeeuws-Vlaanderen ont kwam niet aan de nieuwe dienstregeling. De bus van Hulst naar Breda is opgeheven. Vooral jongeren zijn daarvan de dupe. Passagiers van lijn 15 en 15b moeten nu vijf kilometer naar Biervliet om daar de bus te kunnen pakken. Naar aanleiding van klachten uit met name het stadsgewest Vlissingen/Middelburg heeft de provincie al in april besloten een onderzoek in te stellen naar de nieuwe dienstregeling. door Ab van derSluis VLISSINGEN-Waar elke orga nisatie bang voor is, gebeurde zaterdag tijdens de prijsuitrei king van het Nationaal Jeugd festival in Vlissingen. Tijdens het oplezen van de uitslag aan het einde van de middag, wer den de Junioren van Drum- en Showfanfare DVS uit Katwijk door een foutje uitgeroepen tot GENT - Op zijn minst 150.000 bezoekers, maar volgens insi ders mogelijk zelfs het dubbele van dat aantal, worden zater dag verwacht op de eerste City Parade in Gent. Er trekken tien tallen trucks met muziekinstal laties en dansers door het cen trum. De stoet belooft een kleurrijk festival te worden met loeihar de, elektronische dance-mu- ziek, naar analogie van ge lijkaardige parades in het bui tenland. Dance parades ken merken zich door extravagantie in kleding en gedrag, van zowel deelnemers als publiek. „Na de Gentse Feesten wordt dit het grootste evenement dat dit jaar in onze stad plaatsvindt", denkt D. Termont, schepen (wethou der) van Feestelijkheden van Gent. Zowat alle hotels in Gent zijn al volgeboekt. De laatste jaren werd de City Parade gehouden in Luik. Gent geldt echter als de bakermat van de Belgische dance-scene, met bekende fuiven en technofesti- vals. Om die reden is het festival verhuisd naar de Oost-Vlaamse stad. De City Parade wordt voorafge gaan door een 'warming-up party' in het Citadelpark. Daar na trektde stoetom 16.00uurde stad in. In het centrum wordt al het auto- en tramverkeer vanaf 18.00 uur stilgelegd. De parade wordt 's avonds afgesloten met een Citizens after party in de Flanders Expohal. winnaar van de categorie show. De baretten gingen vrolijk de lucht in, tot bleek dat de jurv Jeugdshowband Irene uit Ede meer punten had gegeven. Die jonge muzikanten barstten ver- volgens in vreugde uit, terwijl de eerder in de lucht gegooide baretten van DVS nijdig 0p de grond werden gesmeten. Helaas, het had niet gemogen" aldus voorzitter Frans Wieland „We hadden een totaalsheet ge kregen van de jury en daar ston den de uitslagen nogal door el kaar. Het is heel vervelend dat het dan de mist ingaat. Zeer be treurenswaardig. Dat soort fou ten mag eigenlijk niet gemaakt worden, maar het blijft mensen werk. Gelukkig hebben de mu zikanten het achteraf sportief opgepakt." Het voorlezen van de jury-uit slag was het enige smetje op een perfect verlopen jeugdfestival en de taptoe 's avonds met gere nommeerde bands als Kunst en Genoegen uit Leiden en Drum fanfare- en Showorkest De Del taband uit Vlissingen. „Het was één grote, gezellige dag", con cludeerde Wieland. „De publie ke belangstelling was enorm." Vooral 's avonds tijdens de tap toe was het moeilijk om nog een zitplaatsje te vinden op het sportcomplex. Volgens Wieland was de belangstelling te danken aan een combinatie van facto ren: het mooie weer, de gratis toegang voor de taptoe en het programma met bands van naam. „Mensen bleven zelfs tot het afmarcheren van de laatste band zitten. Kunst en Genoegen kreeg na afloop nog een staande ovatie." De uitslag van het Nationaal Jeugd festival is als volgt: Categorie mars wedstrijden: 4. Jong Laurentius Voorschoten, 82,5 punten; 3. Tam boers Jong Floraband Rijnsburg 85 punten; 2. Jong Floraband Rijns burg, 85,6 punten; 1. Jong AMDG Kampen 85,8 punten. Categorie marsparade: 1. Showband Kids Leidschendam, 78,5 punten. Cate gorie show: 4. Johan Friso Middel burg, 78,6 punten; 3. Jong DAP Apeldoorn, 83,25 punten; 2. DVS Katwijk, 83,3 punten; 1. Irene Ede, 85,2 punten. door Edy de Witte NIEUW NAMEN - Het team Born 2 K heeft zaterdag de zes kamp in Nieuw Namen gewon nen. Dit sportieve treffen was een onderdeel van het twee daagse dorpsfeest waarmee het plaatselijke feest- en sportco mité jaarlijks uitpakt. Gisteren trok de Kauterse Braderij flink wat publiek. Bij de zeskamp in de Hulster- loostraat streden zaterdag zes teams tegen elkaar. Er werd een beroep gedaan op de kracht, be hendigheid en het uithoudings vermogen van de deelnemers. De spierbundels werden getest bij onder meer de tankrol en strobaal race. De waterspelle tjes 'Schatduiken' en 'laarzen vullen' zorgden voor een welko me verkoeling. De ploeg van de 'Harde kern' eindigde in de eindrangschikking als tweede. De derde plaats was voor het team 'Leve de lol'. Na afloop reikte P. Lampers namens de or ganisatie de prijzen uit. De teams en hun aanhang vul den de avond verder in met een kroegentocht. Een goede gele genheid om de sociale contacten tussen de inwoners aan te halen, vond het sport en feestcomité. Gistermorgen stalden ruim 40 deelnemers hun spulletjesuitop de braderie. Naast marktkra mers, hobbyisten en verkopers van tweedehands spulletjes was er in de verkeersvrije hoofd straat van het grensdorp ook plaats ingeruimd voor plaatse lijke verenigingen. Met ludieke acties en verkoop van artikelen spekten zij hun kas. Op het An- toniusplein nabij de kerk ston den zo'n twintig oldtimer-trac toren. De eigenaars brachten geregeld hun vaak prachtig ge restaureerde pronkstukken met en zonder gloeikop aan de praat. Voor menig bezoeker op leeftijd kwam daarmee de nos talgie van het hard labeur op het land weer tot leven. l jorlJ H'LS' lira 1 k ruii srjaai «uit itden or h il ;e Isprii Iphet IZ.gü aart >tN: ïrole se zie iebest lux ITOOl1 em de tder jrcoi side ijl pi (ourse Jetr <§env E0gt£ teem aorl HULS Ksk( jque ijiV ienso kt hi; tenoti :deli De loevi ranje sde sssei tin ssu: iKa snve ïbor ers. I Biervl door Ab van der Sluis VLISSINGEN - De aspiranten (15 tot en met 18 jaar) van de Vlissingse jeugdbrandweer hebben zaterdag een eerste plaats bereikt tijdens de halve finale hogedruk-wedstrijden in Ede. Aangezien Vlissingen gast- gemeente is om op 4 oktober de Nederlandse Kampioenschap pen jeugdbrandweer te organi seren, mogen de jonge brand weerlieden niet meedoen aan die wedstrijd. Daar staat tegen over dat de Vlissingse jeugd brandweer zich automatisch heeft geplaatst voor deelname aan de kampioenschappen in 2004. De aspiranten kregen de gehei me opdracht op de plaats van de wedstrijd te horen. In een bun galowpark te Ede was brand uitgebroken. Het gebouw, waar het vuur woedde, was in gebruik als werkplaats en administra tie. Op het moment van de brand vonden werkzaamheden plaats op het dak. De werknemer kon niet van het dak af, omdat zijn oude en onveilige ladder was omgevallen. Ter plaatse moesten de jeugd- brand weerkorpsen eerst de man redden, uitbreiding van het vuur beperken en vervolgens de brand blussen. Ook kwam een ambulance op de plek van het ongeval, evenals de nutsbedrij ven en een filmploeg met ver slaggever, die het spelende be velvoerder niet gemakkelijk maakte. De jury bekeek onder meer de redding en de omgang met de journalist. Aan het einde van de dag bleek de Vlissingse ploeg niet alleen de beste bevelvoerder te heb ben, maar de aspiranten waren ook de beste aanvalsploeg en zorgden voor de snelste redding Geertruideberg eindigde op de tweede plek voor Zwijndrec De ploeg van Terneuzen behaal de een vijfde plaats. Aanstaande zaterdag (21 lu™ moeten beide ploegen van Vlissingse jeugdbrandweer nog strijden in Haamstede voor ae halve finale lagedruk om ooK in de klasse door te mogen naar landelijke finale. hor Buijs teem li in nor tae; foir ioorl wgr Juni Mi naar giste tenti twee find ag Jnj tem ai hel EPZ :snel .het de ■kw; dg ,lioe ■ZOU ha2 Ma Dij m Scl het De rsffl da ■lol •Vï S« pita

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 32