Heroïek in rivierzand bij Scharendijke Zeeland praat in Brussel te vaak over geld Twee zwaargewonden bij botsing IJzendijke Strijd over aantal kokkels Waddenzee laait opnieuw op Brandweer oefent op lastige klus Chauffeur landbouwvoertuig ziet ook met dodehoekspiegel te weinig 40 Rommelmarkt in Clinge Workshop huidverzorging Schakers Zwin College vierde Tweetal laat boot wegdrijven Bromfietser gewond bij aanrijding Achter het stuur met flinke slok op Aanhouding na bedreiging Slippartijen op tractaatweg maandag 16 juni 2003 Fabrikanten Goede relatie Doorsnee burger PTOFILE Ij] VOORDELIG DOOR DE APK KEURING L Verkeer Omploegen 18 juni Goes-Zuid, 20.00 uur (max. 5-6 personen) kosten: 5,00 Opgeven bij: Adviesbureau Arbad vof Markt 16,4416 AH Kruiningen Tel. 0113-320204; fax 0113-320205 APELDOORN - Het schaakteam van het Zwin College uit Oostburg is als vierde geëindigd in de finalepoule van het Ne derlands kampioenschap voor de bovenbouw van scholen uit het voortgezet onderwijs. Het viertal Ab van Hoeve, Simon Provoost, Jan Damen en Steven Braem moest de andere drie finalisten voor laten gaan. Toch kwam het team slechts een half puntje tekort om als tweede te eindigen. Het Keizer Karei College uit Amstelveen won de finale. TERNEUZEN - De politie heeft gisterochtend rond kwart voor negen een 27-jarige man uit Terneuzen en een 32-jarige Zwijndrechtenaar aan de Binnenvaartweg in Terneuzen aan gehouden wegens vernieling. Het tweetal had de trossen van een boot, die lag afgemeerd aan de remming bij de Binnen- vaartsluis, losgemaakt. De boot dreef daardoor stuurloos in de haven. De mannen hadden bovendien goederen die aan boord lagen overboord gegooid. De boot werd door andere schippers weer vastgelegd. Ook visten zij verschillende goe deren die van de boot afgegooid waren uit het water. Tegen de twee mannen werd proces-verbaal opgemaakt. SAS VAN GENT - Een 26-jarige bromfietser uit Eeklo (B) is zaterdagmiddag rond kwart over drie gewond geraakt bij een aanrijding met een trekker op de kruising Schapersweg, Nij verheidsstraat in Sas van Gent. De bromfietser reed over de Schapersweg en verleende op de kruising geen voorrang aan de van rechts komende 37-jarige bestuurder van de trekker met oplegger. De bromfietser werd met schaafwonden ter controle naar het ziekenhuis in Terneuzen gebracht. HULST - Een 41-jarige automobilist uit het Belgische Steke- ne is zaterdagochtend rond half vijf met een flinke slok op be trapt in de Korte Bellingstraat in Hulst. De man had meer dan vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol gedronken. Zijn rijbewijs werd ingenomen en hij kreeg een dagvaarding. SLUISKIL - De politie heeft zaterdagmiddag rond vier uur een 15-jarige jongen uit Den Haag op het Minister Lelyplein in Sluiskil aangehouden wegens bedreiging. De jongen had een kwartier eerder op de kermis een 31-jarige vrouw uit Ter neuzen bedreigd. Agenten troffen hem op het Minister Lelyp lein aan met een honkbalknuppel. De knuppel werd in beslag genomen en de jongen werd doorverwezen naar bureau Halt. TERNEUZEN - Op de kruising Tractaatweg Buthdijk in Terneuzen zijn vrijdagavond tussen ongeveer zeven uur en half tien enkele slippartijen gebeurd. De oorzaak was een (on bekende) vettige substantie die op de weg lag. Een 44-jarige automobilist uit Terneuzen die over de Buthdijk reed en rechtsaf de Tractaatweg op reed, kwam met zijn voertuig te gen een in het midden van de weg gelegen vluchtheuvel. Zijn voertuig raakte beschadigd. Een 28-jarige motorrijder uit Lokeren (B) die dezelfde route reed als de automobilist ging met zijn voertuig onderuit; ook zijn voertuig raakte bescha digd. Verkeersclub bepleit extra spiegel j^nrRonald Verstraten TERNEUZEN - Het zichtveld bij landbouwvoertuigen kan worden verbeterd met dode hoekspiegel s, maar op zich is dat niet genoeg. Volgens ver keersveiligheidsorganisatie jVO kan een combinatie met breedtespiegels de veiligheid vergroten. Bij ongevallen waarbij land bouwvoertuigen zijn betrok ken, spelen twee oorzaken een ml, 'zo bleek uit eerder onder- mek van 3VO. Aan de ene kant worden weggebruikers (auto mobilisten) verrast als land- bouwverkeer afslaat, ander zijds kunnen de bestuurders van de landbouwvoertuigen te wei nig zien. Omna te gaan of dodehoekspie gel bij het laatste kunnen hel pen, voerde de districtsafdeling Zeeland van 3VO vorig jaar een proef uit met verschillende soorten landbouwvoertuigen, waaronder zelf rijdende bieten en aardappelrooiers en een mestinjecteur. Later werden ook proeven gedaan met een tweetal zware tractoren, van het tjpe dat tegenwoordig veel CLINGE - Op het 'pleintje' van bet terrein van De Sterre in Clinge wordt zaterdag 21 juni voor de tweede keer de Tragel Rommelmarkt gehouden. Aan de rommelmarkt nemen zo wel cliënten van Stichting Tra gel deel als inwoners van Clinge en omstreken. De verkopers kunnen vanaf acht uur 's morgens hun spulle tjes uitstallen. De rommelmarkt duurt tot ongeveer één uur 's middags. Gedurende de dag is er muziek van Tragels' eigen RTO-DISCO met de diskjockeys Jurgen, Jac kie Edwin en Omér. Verder kun nen de bezoekers ijsjes, wafels en hamburgers kopen. wordt gebruikt voor grond transporten bij de aanleg van wegen. Uit de ervaringen die tij dens het onderzoek zijn gedaan, trekt de afdeling verscheidene conclu sies die ze publiceert in het het jaarverslag over 2002. Dat er onvoldoende zicht is naast en achter landbouwvoertuigen, mag wellicht geen verrassende uitkomst heten, de wijze waar op 3VO de situatie schetst, is il lustratief: „Met een of enkele stappen ben je buiten beeld van de bestuurder." Dat komt niet alleen door de dode hoek, het zicht wordt ook vaak beperkt door allerlei machineonderde len. De spiegels die momenteel ver plicht zijn op zelfrijdende oogstmachines geven onvol doende zicht op de ruimte naast dergelijke voertuigen. En het is bovendien nog maar de vraag of ze goed worden gebruikt, want volgens de onderzoekers is 'de kennis op het gebied van spie gels en het juiste gebruik ervan' laag. Dodehoekspiegels vergroten het zichtveld, maar nog beter is de combinatie met een breedte- spiegel. Fabrikanten van land bouwvoertuigen zouden daar volgens 3 VO rekening mee moe ten houden, want nu zijn er vaak bevestigingsproblemen, omdat er geen rekening is gehouden met extra spiegels. Ook zouden ze meer rekening moeten houden met obstakels die het uitzicht kunnen belem meren. Advertentie door Piet Kleemans SCHARENDIJKE - De primeur voor de eer ste grote zandsculptuur op Schouwen-Dui- veland gaat naar Scharendijke. Eind deze maand moeten daar kasteel Zwanestein en zijn wonderlijke bewoners zijn verrezen. Het sculptuur dat de naam Heroic World heeft meegekregen wordt door Inaxi Hol land gemaakt in opdracht van cateringbe drijf Proserv. Het ziet er nu nog uit als een wat vreemde bouwplaats, met grote zandhopen, houten bekisting en her en der verspreid staande watersproeiers. Dat is, legt Marleen Leroy van Inaxi Holland uit, om het zand dat voor de sculptuur wordt gebruikt te verdichten. „We gebruiken ook speciaal zand. Dit is jong rivierzand. Het voordeel daarvan is dat de korreltjes nog vrij vierkant zijn. Strand- zand is ongeschikt: de korrels daarvan zijn veel te rond." Op een artist's impression is te zien wat er straks aan de voet van de Brouwersdam bij Scharendijke allemaal gaat komen. Te be ginnen bij twee enorme gehelmde poort wachters die de toegang van het kasteel be waken. Dan zijn er de bibliotheek, de stenen stoel van de goede tovenaar Brandal, bos, moeras, een ruïne en nog veel meer. Bezoekers worden straks, als alles klaar is, rondgeleid door het wezentje Nobby. Het is de bedoeling dat de bezoekers hem helpen het hart te vinden van tovenaar Brandal, dat hem ontstolen is door het hulpje van de boze tovenaar Suleiman. Het uit het zand toveren van de figuren is een omvangrijk karwei. Leroy: „De voorbe reidingen zijn getroffen en maandag (van daag) beginnen we met het vormgeven. Daar trekken we veertien dagen voor uit. We werken elke dag met zo'n 55 man en in het weekeinde soms met 70 om het allemaal op tijd gereed te krijgen." Inaxi heeft ruime ervaring in het maken van zandsculpturen, stelt Leroy. „We hebben het Guinness Book of Records gehaald met de hoogste zand sculptuur ter wereld: 20,91 meter." Het is de bedoeling dat het kasteel 28 juni open gaat. Het blijft staan tot 31 augustus. De basis voor Heroic World is gelegd; vandaag begint Inaxi met het in vorm brengen van de zandsculptuur. foto Marijke Folkertsma door Piet Kleemans i RENESSE - Zeeland en Europa staan nog te ver van elkaar en dat komt deels doordat Zeeland zich te weinig doet gelden. Dat was één van de belangrijkste conclusies zaterdag tijdens een symposium in Renesse ter gele genheid van het afscheid van L. Geluk-Poortvliet als voorzit ter van CD A-Zeeland. Het sym posium had als thema 'Zeeland investeert in Europa en Europa in Zeeland'. Oud-gedeputeerde en opvolger van Geluk-Poortvliet als voor zitter van het CDA-Zeeland L. Coppoolse wond er in zijn in leiding geen doekjes om: Euro pa is belangrijk voor Zeeland en Zeeland is belangrijk voor Eu ropa. Alleen is Zeeland één van de driehonderd regio's waar Eu ropa mee te maken heeft, terwijl wel een heel groot deel van de regels in Brussel wordt ge maakt. „Bijvoorbeeld een Habi tatrichtlijn heeft verstrekkende gevolgen. Meer dan we hier soms beseffen." Kersvers CD A-minister K. Peijs haakte in haar toespraak in op de opmerkingen van Coppoolse. Zij constateerde dat Zeeland de bestuurders in Brussel op zich goed weet te vinden. Alleen gaat het te vaak over geld en te wei nig over andere zaken, vindt de minister. Staar je niet blind op dat geld, is haar raad aan Zee land. „Vergeet het geld en richt je op andere zaken." Peijs maakte een uitzondering voor subsidies die gericht zijn op het stimuleren van interre gionale samenwerking. „Die zijn erg belangrijk. De Intereg- gelden geven voor Zeeland een toegevoegde waarde aan Euro pa. Die gelden hebben we heel hard nodig om met België - een van onze belangrijkste handels partners - een goede relatie op te bouwen." Europarlementariër W. van Velzen en CDA-Tweede-Ka- merlid S. Buis constateerden beiden dat de wisselwerking tussen Europa en Zeeland voor verbetering vatbaar is. Van Velzen: „Vijfenzeventig procent van ons milieubeleid is geba seerd op Europese regels. Daar zijn we ons vaak onvoldoende van bewust." Minister Peijs moest toegeven dat Europa nog onvoldoende leeft bij de doorsnee burger. Goede communicatie is in dit verband in de visie van de mi nister erg belangrijk. „We moe ten Europa inzichtelijk maken voor de mensen." Oud-senator H. Eversdijk om schreef de kloof met een verge lijking die was gebaseerd op zijn ervaringen als dijkgraaf van het waterschap Zeeuwse Eilanden. „Een boer hoef je niet uit te leg gen wat het waterschap is en wat het waterschap doet, maar voor iemand die tien hoog woont is het waterschap niet meer dan een acceptgiro. En zo is het voor veel mensen met Eu ropa ook." Advertentie APK KEURING VOOR SLECHTS Voor een onafhankelijke APK Keuring van uw auto bent |-|| u bij Profile Tyrecenter aan het juiste adres Bij Profile Tyrecenter kunt u altijd geheel vrijblijvend uw auto laten j controleren. Hiermee bespaart u aanzienlijk op uw §1 onderhoudsbeurten e| PASSIE TOT IN IEDER DETAIL I KOLE - LUCTOR Geldig lol één week na plaatsing' - Hulst, Ind. Hoge Weg, Afrikaweg 4 Tel: 01 14-31 40 80 Oostburg. Ind Stampershoek, Tra ïsportweg 9 Tel: 01 1 7-45 23 77 Terneuxen. Ind Hughersluys, Hughersluys 2 Tel: 01 15-61 39 :L: foto Peter Nicolai door Ronald Verstraten IJZENDIJKE - Bij een frontale botsing op de Isabellaweg nabij IJzendijke zijn gisteren een Nederlandse man en een Belgische vrouw zwaargewond geraakt. De man is met een ambu lance overgebracht naar het ziekenhuis in Brug ge. De vrouw is eerst met een ambulance naar het ziekenhuis in Oostburg gebracht en vervol gens met de traumahelikopter naar Brugge. Het ongeval is tegen het eind van de middag ge beurd. De melding kwam om 17.48 binnen bij de centrale meldkamer van de politie in Middel burg. Aanvankelijk was er tevens sprake van be knelling. Toen de brandweer uit IJzendijke kort na de melding arriveerde, bleken de slachtoffers j zichzelf te hebben bevrijd. „Er bleef voor ons niets anders te doen dan de accukabels los te trekken en alles veilig te stellen", aldus groeps commandant R. Goossens van de brandweer. Het 61-jarige vrouwelijke slachtoffer uit Gent reed in de richting van Phillipine. De man uit de gemeente Terneuzen reed in de richting van IJ zendijke. Volgens een woordvoerder van de poli tie ter plaatse is hij daarbij vermoedelijk uitge weken, door nog onbekende oorzaak. De politie kon niet zeggen of er drank in het spel was. Er waren geen remsporen te zien. De Belgische auto was voorzien van airbags, die van de Nederland se man niet. Beide auto's waren vernield. Bij het ongeval waren nog twee andere auto's be trokken. Die liepen slechts lichte schade op. De inzittenden waren niet gewond, maar wel flink geschrokken. Als gevolg van het ongeval moest het verkeer langdurig worden omgeleid. Door de frontale botsing werden beide auto's vernield. van onze regioredactie HARLINGEN - De jaarlijkse inventarisatie van het aantal kokkels in de Waddenzee heeft de strijd over de kokkelvisserij aangewakkerd. De Waddenver eniging vindt in de studie argu menten voor het verbieden van de kokkel visserij. J. Holstein van de producentenorganisatie doet die uitleg af als eenzijdig, als stemmingmakerij. Juist dit jaar evalueert het Rijk het schelpdiervisserijbeleid. Het gaat om een inventarisatie van de Animal Science Group. Deze telde in de voor visserij opengestelde delen van de Wad denzee 3 miljoen kilo kokkel vlees. In de hele Waddenzee ligt 7 miljoen kilo. Vijf jaar geleden was dat nog 115 miljoen kilo. De laatste jaren is er geen nieuwe broedval geweest. De Wadden vereniging leidt hier uit af dat scholeksters, eidereenden en kanoetstrandlopers al heel lang van de aanwas van één jaar moeten leven. Dat is volgens de ze milieuorganisatie de reden dat het zo slecht gaat met deze vogels. Volgens Holstein vergeet de Waddenvereniging dat op de zandplaten ook nog 11 tot 12 miljoen kilo mosselvlees ligt. Voor scholeksters moet daar ge noeg voedsel zijn. De vissers voorman ziet bovendien de stand van de eidereend toene men, terwijl hij vaststelt dat de voorraad nonnetjes (een soort schelpdier) in de Waddenzee ge noeg moet zijn voor de strandlo- pers. Kortom: „Er is geen voed selgebrek." Holstein erkent dat er al jaren geen broedval van kokkels is ge weest. Hij ziet dat als een ge woon verschijnsel in de natuur. Dit jaar zou er wel eens een flin ke aanwas kunnen zijn. Eigen lijk wordt de inventarisatie in het verkeerde seizoen uitge voerd, vindt de vissersman. Als het in juli of augustus gebeurt, is veel beter aan te geven hoeveel de kokkelaars in de herfst ver antwoord kunnen opvissen. De Waddenvereniging vindt dat de mechanische kokkelvisserij het hele ecosysteem vernielt door het omploegen van de zee bodem. Holstein noemt dat een dramatische voorstelling van zaken: „De kokkelsector heeft vorig jaar slechts 0,76 procent van de Waddenzee bevist." GPD rookontwikkeling en daarmee gepaard gaande risico's snel naar buiten worden gebracht. Bogaert: „De snelste en veiligste manier is met de rautec-greep, maar die heb ik vandaag te wei nig gezien." De bevelvoerders van de ploe gen kregen verder te maken met een kraanmachinist die het feit door Piet Kleemans OOSTERLAND - Geen zware, maar wel een lastige klus moes- tade deelnemers aan de brand- Werwedstrijden in de geweste- "ike klasse 112 zaterdag in Oosterland klaren. De brand weer van Sprang-Capelle wam uiteindelijk als winnaar Ult de bus. Tholen werd tweede Kamperland derde. Het scenario voor de wedstrijd '■as niet zo ingewikkeld. Een kraanmachinist is op zijn vrije zaterdag wat aan het bijklussen ®lost bij een bedrijf een stalen Mik. Eén van de hijsbanden breekt en een collega van de kraanmachinist raakt bekneld onder de zware balk. Een ander in de aangrenzende loods zjS is met een snijbrander raakt in paniek door het onge- 'uk, veroorzaakt per ongeluk Jrand en een explosie, waar- °r een derde werknemer ge braakt. jipzich een redelijk overzichte- 1e situatie, zegt provinciaal wedstrijdleider J. Bogaert. 'aar er zitten wat addertjes on to het gras. De brand binnen - j? v°orraad verf en chemica- letl ls in brand gevlogen - mag JWmet water worden geblust. zou een steekvlam geven aardoor men nog verder van J®zou raken, legt Bogaert uit. door de brand en de explosie f owusteloos geraakte slachtof- er® de loods moet vanwege de dat hij verkeerde hijsbanden ge bruikte, probeert te verdoezelen door snel de foute hijsband te verwisselen voor een goede. Het belang van brandweerwedstrij den staat voor Bogaert buiten kijf. Het is in zijn visie een goede graadmeter voor het oplei- dings- en trainingsniveau van de brandweerlieden. In Ooster- land was naar zijn stellige over tuiging een goede, leerzame wedstrijd neergezet. Voor het publiek was het een spectaculaire wedstrijd. Bogaert: „Meestal speelt het zich allemaal binnen af met veel rook en kun je niets zien. Hier mocht het publiek - na de explo sie - ook in de loods kijken." Leden van de Thoolse brandweerploeg dragen een gewonde weg met de rautec-greep; het ieam eindig de als tweede in de wedstrijd in Oosterland. foto MarijkeFolkertsma

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 31