PZC Promotie Gapinge en Middelburg naar 2e klas ringrijden YOUR CULT GUIDE Liliane Fonds kind giro 7 800 800 Jonge piloot hoopt volgend jaar vliegbrevet te halen b!2 Goese apotheek wint toernooi beachvolleybal Brassfestival maandag 16 juni 2003 Solovlucht (cbf; Het speciale fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden Wat vind jij van film, theater of muziek? Geef je mening op www.cjp.nl/recensie KORTING INFORMATIE AANBIEDINGEN Zestienjarige maakt droom waar door Ab van der Sluis ARNEMUIDEN - Hij is te jong voor een rijbewijs, maar hij maakte onlangs wel zijn tweede solovlucht in een éénmotorig toestel boven Noord-Beveland. Remy Wisse (16) uit Yerseke maakt zijn jongensdroom waar. Volgend jaar hoopt hij zijn bre vet te halen. Vanaf het moment dat hij kon praten, zei Remy tegen zijn ou ders dat hij wilde vliegen. „Zo'n jongensdroom heeft iedere jon gen", zegt vader Rien. Voor zijn veertiende verjaardag kreeg hij - op een zaterdag - een proefles boven Midden-Zeeland. Drie dagen later zat Remy al in de schoolbanken bij Vliegschool Zeeland om zijn eerste theorie lessen te volgen. Morgen doet hij examen in de laatste drie vak ken. Vliegschool Zeeland heeft nog nooit zo'n jonge leerling-pi- loot gehad. „Ja", zegt zijn vader trots, „hij is best een pienter baasje." Remy blijft vrij nuch ter. „Mijn instructeur heeft ge zegd: „Iedereen met een beetje verstand, kan 't." Vraag de jonge vwo-leerling wat vliegen zo bijzonder maakt en een stortvloed aan superla tieven volgt. „Prachtig, de tech niek van het vliegen. Het is zo mooi als je boven zit. Daar doe ik 't voor." Voor Remy lessen volgde bij de vliegschool, had hij - afgezien van een korte vlucht met zijn buurman - nog nooit in een vliegtuig gezeten. De eerste ech te les was dan ook een belevenis. „Je leert eerst de basisprincipes en hoe meer lessen je hebt ge volgd, hoe meer de instructeur je zelf laat doen." Drie weken geleden maakte hij zijn eerste solovlucht bij vliegveld Mid den-Zeeland. Tien minuutjes vloog hij alleen, maar elke mi nuut was onvergetelijk. „Het zweet stond in mijn handen. Je kon mijn shirt na afloop uit wringen." Hoewel hij zenuwachtig was, voelde Remy geen seconde twij fel of angst. „Het viel uiteinde lijk hartstikke mee. Het ging van een leien dakje. Ik was niet bang om iets verkeerds te doen. Angst? Daar heb je niks aan in de lucht. Als ik het mét instruc teur kan, dan moet het zonder hem óók lukken. Ik was eigen lijk best wel rustiger dan ik had verwacht. Toen ik voor het eerst alleen vloog, heb ik wel eventjes gejuicht. Ik had ook het gevoel: eindelijk, eindelijk. Nu heb ik 't voor mekaar." De tweede solo vlucht vond afgelopen week plaats toen hij een half uur al leen vloog boven Noord-Beve land om wat oefeningen te doen. Na twee extra landingen, stond hij weer veilig op het vliegveld. Vlieginstructeur Dries van der Poest-Clement is vol lof over zijn zestienjarige leerling. „Hij is bovengemiddeld, heeft een goed vlieggevoel en een goed in zicht. Daar gaat 't om. Bij vlie gen krijg je te maken met een di mensie extra. Niet iedereen heeft het in zich om driedimen- Vanaf het moment dat hij kon praten, zei Remy Wisse uit Yerseke tegen zijn ouders dat hij wilde vliegen. Morgen doet hij examen in de laat ste drie vakken bij Vliegschool Zeeland. foto Ruben Oreel sionaal te kunnen denken. Hij heeft dat wel, gelukkig. Ik heb ook tegen Remy gezegd: op de middelbare school is een 5,6 een voldoende. Bij het vliegen ga je voor de honderd procent. En hij weet dat ook." Vader Rien ziet de ongeveer tienduizend euro kostende vliegopleiding als een investe ring in de toekomst. „Mijn dochter zei altijd dat ze dieren arts wilde worden en dat is haar ook gelukt. Remy wilde altijd al vliegen en het is natuurlij k hart stikke mooi als je dat al op jonge leeftijd kan doen. Met een vlieg brevet op zak heeft hij een streepje voor bij anderen als hij straks bij de luchtmacht of de burgerluchtvaart wil." Als Remy 45 uur heeft gevlogen, kan hij op voor zijn brevet. Aan het einde van dit jaar hoopt hij de benodigde tien uur solovlie- gen op zijn naam te hebben staan. Toch zal hij nog een paar maanden geduld moeten heb ben, want pas op zeventienjari ge leeftijd mag hij examen doen. Na zijn vwo-opleiding aan het Calvijncollege in Goes wil de Yersekenaar bij de luchtmacht. Zijn droom is vliegen in een F- 16. Of dat lukt, weet hij niet. „Ik heb een bril en je mag eigenlijk geen afwijking aan je ogen heb ben, Maar een Boeing 747 lijkt me ook hartstikke mooi." DISHOEK - Het team Hoeptaké van Ziekenhuisapotheek Schel- dezoom uit Goes heeft zaterdag. Tien teams van Zeeuwse apo theken deden mee aan het toer nooi op het strand bij Dishoek. Net in 't Net 1 van apotheek Ha- mann uit Terneuzen werd twee de, de derde plaats was voor Ziekenhuis Walcheren. Bij lo ting werd bepaald welk team volgend jaar het toernooi mag organiseren: dat wordt Apo theek Hamann uit Terneuzen. door Sandra van de Vreugde MELISKERKE - Het was een gemoedelijke wedstrijd tijdens het derdeklas kampioenschap, zaterdag in Meliskerke. De spanning van de tweede klas van een week eerder werd niet geëvenaard, maar er waren wel mooie prestaties en terechte winnaars. Het Gapingse drietal Jennie Paauwe, Simon van de Broeke en Sebastiaan Sturm stoomde door naar de overwinning. Een rondje van drie missers in de 2 le beurt leek de spanning in de wedstrijd nog even terug te brengen, maar uiteindelijk was de voorsprong ruim voldoende en met 78 van de 90 te steken ringen werden zij kampioen. De strijd om de tweede plaats was een stuk spannender. Zowel Zoutelande 2, Middelburg 1 als Grijpskerke 2 zat een hele dag goed op koers om een plaatsje in de tweede klas te gaan verove ren. Zoutelande was vorig jaar uit die klasse gedegradeerd en wilde dit natuurlijk graag goed maken en de kleine afdeling Middelburg wil met zijn eerste drietal uiteraard ook graag ho gerop. Al jaren strijd dit drietal voor promotie maar op de een of andere manier wilde het maar niet lukken. Boy Vader schreef al verschillende malen de per soonlijke titel op zijn naam in deze klasse, waaronder ook vo rig jaar. In de loop van de dag ging het er steeds beter uitzien voor de broers Boy en Rocco Va der, vergezeld door Jan Hen- drikse, die ook een superdag had. Een probleempje met het paard van Rocco Vader in een van de laatste beurten leek nog roet in het eten te gaan gooien, maar gelukkig viel het allemaal mee en hielden de drie rijders het hoofd koel. Met 74 ringen en uiteindelijk toch nog 5 en 7 rin gen voorsprong op respectieve lijk Grijpskerke 2 en Zoutelan de 2 promoveerde Middelburg naar de tweede klas. Boy Vader was ook in het per soonlijk klassement weer onge naakbaar. In zijn derde wed strijd in dit seizoen stak hij voor de derde maal 30 van de 30 rin gen. De persoonlijke reserveti tel was voor Sebastiaan Sturm uit Gapinge. In 1985 werd zijn vader Johan Sturm nog per. soonlijk kampioen van deze klasse en hij reed nu, bijna der- tig jaar later, ook weer mee. De degradatieplaatsenwarenal heel vroeg in de wedstrijd be kend. Ko Brand, Leon Hille- brand en Erwin Maljaars van Domburg leken maar niet op gang te kunnen komen. Met uit. eindelijk 43 ringen werden zij 13e en laatste. OokBramRoose Ko Francke en Anja Franckè van Oostkapelle hadden het de hele dag moeilijk; even leek het er nog op dat ze konden profite ren van een zwakkere periode van Nieuwland 2. Hun eigen prestaties bleken toch niet goed genoeg en met 49 ringen eindig, den zij op een 12eplaats, watde gradatie naar de vierde klas be tekent. Agenda ZRV: Vrijdag 2 0 juni ringrijden in Grijps kerke Kerkring van 13.00 tot 21.11 uur. Zaterdag 21 juni ringrijden in Gj- pinge Schotse Hoek van 8.00 tot 17.30 uur, Koudekerke Lammeren- burg van 8.00 tot 17.00 uur, Nissetip dens schaapscheerdersfeest Ker kring van 10.00totl7.00 uur, Zoute lande koppelwedstrijd in de Lang straat van 8.00 tot 17.00 uur en Ma nege Paardoes Vlissingen van HM tot 17.00 uur. DRACHTEN - Eddy Kaaisteker uit Wilhelminadorp heeft de eerste prijs gehaald bij het Eu- robrassfestival in het Friese Drachten. Kaaij steker speelde de marim ba-solo's met Brassband Schoonhoven. Hij werd kampi oen van de solisten. De Brass band Schoonhoven won even eens de festivalprijs. Behalve van Brassband Schoonhoven is Eddy Kaaisteker lid van Eup- honia in Goes en Excelsior Kloetinge. STICHTING Ramadhan (6 maanden) Ramadhan uit Indonesië is een rustige baby. Hij werd geboren met een gespleten lip en een open gehemelte. Om normaal te kunnen eten en praten zal hij drie keer geopereerd moeten worden. De kosten per operatie bedragen 225 euro. Het Liliane Fonds helpt kinderen zoals Ramadhan; kinderen die zonder steun geen kans maken op medische of sociale revalidatie. Helpt u mee? Stichting Liliane Fonds Havensingel 26 5211 TX 's-Hertogenbosch T 0800 7 800 800 (gratis) www.lilianefonds.nl voorlichting@lilianefonds.nl om dit )iin

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 24