Heroïek in rivierzand bij Scharendijke Zeeland praat in Brussel te vaak over geld Twee zwaargewonden bij botsing IJzendijke Strijd over aantal kokkels Waddenzee laait opnieuw op Brandweer oefent op lastige klus 11 Chauffeur landbouwvoertuig ziet ook met dodehoekspiegel te weinig Rommelmarkt in Clinge Tweetal raakt slaags in Goes Motorrijder gewond bij ongeluk Inbrekers op heterdaad betrapt Bromfietser breekt polsen Vluchtpoging drankrijder mislukt Mishandeling in Vlissingen Veiling oude schoolspullen Fabrikanten Workshop huidverzorging swb maandag 16 juni 2003 Goede relatie Omploegen Inzittenden ^Ronald Verstraten REUZEN - Het zichtveld jjj landbouwvoertuigen kan Kcrfen verbeterd met dode- boekspiegels, maar op zich is Jul niet genoeg. Volgens ver- litrsveiligheidsorganisatie jVO kan een combinatie met óreedtespiegels de veiligheid vergroten. |j ongevallen waarbij land- louwvoertuigen zijn betrok- spelen twee oorzaken een zo bleek uit eerder onder uit van 3VO. Aan de ene kant worden weggebruikers (auto mobilisten) verrast als land- louwverkeer afslaat, ander- jjdskunnen de bestuurders van le landbouwvoertuigen te wei nig zien. Omnate gaan of dodehoekspie gel bij het laatste kunnen hel- pen, voerde de districtsafdeling Zeeland van 3VO vorig jaar een proef uit met verschillende soorten landbouwvoertuigen, naronder zelfrijdende bieten- ai aardappelrooiers en een mestinjeeteur. Later werden ook proeven gedaan met een weetalzware tractoren, van het ope dat tegenwoordig veel [LINGE - Op het 'pleintje' van let terrein van De Sterre in Clinge wordt zaterdag 21 juni voor de tweede keer de Tragel lommelmarkt gehouden. Aan de rommelmarkt nemen zo- cel cliënten van Stichting Tra- fideel als inwoners van Clinge ai omstreken. De verkopers kunnen vanaf acht uur 's morgens hun spulle- jesuitstallen. De rommelmarkt t tot ongeveer één uur 's Gedurende de dag is er muziek van Tragels' eigen RTO-DISCO met de diskjockeys Jurgen, Jac- iieEdwin en Omér. Verder kun nen de bezoekers ijsjes, wafels en hamburgers kopen. wordt gebruikt voor grond transporten bij de aanleg van wegen. Uit de ervaringen die tijdens het onderzoek zijn gedaan, trekt de afdeling verscheidene conclu sies die ze publiceert in het het jaarverslag over 2002. Dat er onvoldoende zicht is naast en achter landbouwvoertuigen, mag wellicht geen verrassende uitkomst heten, de wijze waar op 3VO de situatie schetst, is il lustratief: „Met een of enkele stappen ben je buiten beeld van de bestuurder." Dat komt niet alleen door de dode hoek, het zicht wordt ook vaak beperkt door allerlei machineonderde len. De spiegels die momenteel ver plicht zijn op zelfrijdende oogstmachines geven onvol doende zicht op de ruimte naast dergelijke voertuigen. En het is bovendien nog maar de vraag of ze goed worden gebruikt, want volgens de onderzoekers is 'de kennis op het gebied van spie gels en het juiste gebruik ervan' laag. Dodehoekspiegels vergroten het zichtveld, maar nog beter is de combinatie met een breedte- spiegel. Fabrikanten van land bouwvoertuigen zouden daar volgens 3 VO rekening mee moe ten houden, want nu zijn er vaak bevestigingsproblemen, omdat er geen rekening is gehouden met extra spiegels. Ook zouden ze meer rekening moeten houden met obstakels die het uitzicht kunnen belem- Advertentie 18 juni Goes-Zuid, 20.00 uur (max. 5-6 personen) kosten: 5,00 Opgeven bij: Adviesbureau Arbad vof Markt 16,4416 AH Kruiningen Tel. 0113-320204; fax 0113-320205 GOES - Op de Grote Markt in Goes vond vrijdagavond tussen half elf en kwart voor elf een aanvaring plaats tussen een 42- jarige man uit de gemeente Goes en een 23-jarige inwoner van Roosendaal. De 23-jarige kreeg daardoor een stuk glas tegen zijn arm, die gehecht moest worden en de 42-jarige kreeg een vuistslag in zijn gezicht waardoor hij aan zijn voorhoofd ge wond raakte. De oorzaak ligt in een langer lopend conflict. BRUINISSE - Een 42-jarige motorrijder uit de gemeente Schouwen-Duiveland is zaterdag gewond geraakt bij een on geluk. Het ongeluk gebeurde toen een 88-jarige automobilist - ook uit de gemeente Schouwen-Duiveland - stilstond op de aansluiting van de Parallelweg met de N59. Op een gegeven moment reed de 88-jarige achteruit en botste op de motor. De motorrijder viel en liep daarbij een schouderkwetsuur op. GOES - Twee Goesenaren zijn zaterdagochtend vroeg op het Stationspark in de kraag gevat nadat ze op heterdaad waren betrapt bij een inbraak in een bedrijfspand. Een 20-jarige werd meteen op een braakliggend terrein bij het bedrijfspand aangehouden maar zijn 24-jarige maat smeerde hem in de richting van het Station. De diensthond kon hem echter vin den en ook hij werd aangehouden. SINT PHILIPSLAND - Een 16-jarige bromfietser uit de ge meente Tholen is zaterdagmiddag rond half vier gewond ge raakt bij een aanrijding op de kruising Zuidweg, Oude Rijks weg in Sint Philipsland. Een 64-jarige automobilist uit de gemeente Tholen verleende op de kruising geen voorrang aan de van rechts komende bromfietser. De jongen werd met twee gebroken polsen naar het ziekenhuis gebracht. MIDDELBURG - In de nacht van zaterdag op zondag rond half één is een 20-jarige automobilist uit Middelburg aan de Volderijlaagte in zijn woonplaats aangehouden. Agenten za gen de man met hoge snelheid vanuit de Gravenstraat de Zus terstraat inrijden. Toen ze hem een stopteken gaven remde de automobilist, reed hard achteruit de Gravenstraat in, om ver volgens weg te rijden in de richting van de Gortstraat. Hierbij reed hij bijna een agent op de fiets aan. De Middelburger is op de Volderijlaagte aangehouden. Zijn inzittende, een 23-jarige Vlissinger, bemoeide zich met de zaak en wilde niet weggaan. Hierop werd ook hij aangehou den. Hij kreeg een proces-verbaal. De bestuurder van de auto bleek 1,4 maal zoveel te hebben gedronken als toegestaan. Hij kreeg een proces-verbaal en een rijverbod van twee uur. VLISSINGEN - Een 20-jarige en een 21-jarige Vlissinger zijn in de nacht van zaterdag op zondag rond drie uur op de Nieu- wendijk in hun woonplaats door een groep onbekend geble ven jongeren mishandeld. Toen de twee mannen over de Nieuwendijk liepen werden ze door een groep jongens (tien tot vijftien man) gevolgd. Zonder aanleiding werden de twee door verschillende jongens uit de groep geslagen en geschopt. De 21-jarige man kreeg ook een klap met een helm. Verkeersclub bepleit extra spiegel De basis voor Heroic World is gelegd; vandaag begint Inaxi met het in vorm brengen van de zandsculptuur. foto Marijke Folkertsma door Piet Kleemans SCHARENDIJKE - De primeur voor de eer ste grote zandsculptuur op Schouwen-Dui veland gaat naar Scharendijke. Eind deze maand moeten daar kasteel Zwanestein en zijn wonderlijke bewoners zijn verrezen. Het sculptuur dat de naam Heroic World heeft meegekregen wordt door Inaxi Hol land gemaakt in opdracht van cateringbe drijf Proserv. Het ziet er nu nog uit als een wat vreemde bouwplaats, met grote zandhopen, houten bekisting en her en der verspreid staande watersproeiers. Dat is, legt Marleen Leroy van Inaxi Holland uit, om het zand dat voor de sculptuur wordt gebruikt te verdichten. „We gebruiken ook speciaal zand. Dit is jong rivierzand. Het voordeel daarvan is dat de korreltjes nog vrij vierkant zijn. Strand- zand is ongeschikt: de korrels daarvan zijn veel te rond." Op een artist's impression is te zien wat er straks aan de voet van de Brouwersdam bij Scharendijke allemaal gaat komen. Te be ginnen bij twee enorme gehelmde poort wachters die de toegang van het kasteel be waken. Dan zijn er de bibliotheek, de stenen stoel van de goede tovenaar Brandal, bos, moeras, een ruïne en nog veel meer. Bezoekers worden straks, als alles klaar is, rondgeleid door het wezentje Nobby. Het is de bedoeling dat de bezoekers hem helpen het hart te vinden van tovenaar Brandal, dat hem ontstolen is door het hulpje van de boze tovenaar Suleiman. Het uit het zand toveren van de figuren is een omvangrijk karwei. Leroy: „De voorbe reidingen zijn getroffen en maandag (van daag) beginnen we met het vormgeven. Daar trekken we veertien dagen voor uit. We werken elke dag met zo'n 55 man en in het weekeinde soms met 70 om het allemaal op tijd gereed te krijgen." Inaxi heeft ruime ervaring in het maken van zandsculpturen, stelt Leroy. „We hebben het Guinness Book of Records gehaald met de hoogste zand sculptuurter wereld: 20,91 meter." Het is de bedoeling dat het kasteel 28 juni open gaat. Het blijft staan tot 31 augustus. r.nl door Piet Kleemans RENESSE - Zeeland en Europa staan nog te ver van elkaar en dat komt deels doordat Zeeland zich te weinig doet gelden. Dat was één van de belangrijkste conclusies zaterdag tijdens een symposium in Renesse ter gele genheid van het afscheid van L. Geluk-Poortvliet als voorzit ter van CDA-Zeeland. Het sym posium had als thema 'Zeeland investeert in Europa en Europa in Zeeland'. Oud-gedeputeerde en opvolger van Geluk-Poortvliet als voor zitter van het CDA-Zeeland L. Coppoolse wond er in zijn in leiding geen doekjes om: Euro pa is belangrijk voor Zeeland en Zeeland is belangrijk voor Eu ropa. Alleen is Zeeland één van de driehonderd regio's waar Eu ropa mee te maken heeft, terwijl wel een heel groot deel van de regels in Brussel wordt ge maakt. „Bijvoorbeeld een Habi tatrichtlijn heeft verstrekkende gevolgen. Meer dan we hier soms beseffen." Kersvers CD A-minister K. Peijs haakte in haar toespraak in op de opmerkingen van Coppoolse. Zij constateerde dat Zeeland de bestuurders in Brussel op zich goed weet te vinden. Alleen gaat het te vaak over geld en te wei nig over andere zaken, vindt de minister. Staar je niet blind op dat geld, is haar raad aan Zee land. „Vergeet het geld en richt je op andere zaken." Peijs maakte een uitzondering voor subsidies die gericht zijn op het stimuleren van interre gionale samenwerking. „Die zijn erg belangrijk. De Intereg- gelden geven voor Zeeland een toegevoegde waarde aan Euro pa. Die gelden hebben we heel hard nodig om met België - een van onze belangrijkste handels partners - een goede relatie op te bouwen." Europarlementariër W. van Velzen en CDA-Tweede-Ka- merlid S. Buis constateerden beiden dat de wisselwerking tussen Europa en Zeeland voor verbetering vatbaar is. Van Velzen: „Vijfenzeventig procent van ons milieubeleid is geba seerd op Europese regels. Daar zijn we ons vaak onvoldoende van bewust." Minister Peijs moest toegeven dat Europa nog onvoldoende leeft bij de doorsnee burger. Goede communicatie is in dit verband in de visie van de mi nister erg belangrijk. „We moe ten Europa inzichtelijk maken voor de mensen." Oud-senator H. Eversdijk om schreef de kloof met een verge- lijking die was gebaseerd op zijn ervaringen als dijkgraaf van het waterschap Zeeuwse Eilanden. ,Een boer hoef je niet uit te leg gen wat het waterschap is en wat het waterschap doet, maar voor iemand die tien hoog woont is het waterschap niet meer dan een acceptgiro. En zo is het voor veel mensen met Eu ropa ook." MIDDELBURG - De oude schoolspullen van scho lengemeenschap Neha- lennia aan de Churchill- laan in Middelburg, worden donderdag 19 juni geveild. De spullen worden ver kocht omdat Nehalennia verhuist naar de Breeweg. Bij het aanbod zitten een piano, een rekenliniaal en een vogelaarsboek van Hans Warren. Ook wordt decoratief glaswerk zoals destillatiekolven te koop aangeboden. Verder zijn er oude wandkaarten, ou de schoolboeken, ordners en meubilair in de aanbie ding. Behalve de veiling wor den er wafels verkocht, evenals kunstwerken die gemaakt zijn door leerlin gen. Tevens vindt er een loterij plaats. Geïnteresseerden kunnen van 18.30 tot 19.30 uur de aangeboden spullen be kijken. De veiling begint om 19.30 uur bij de Chur- chilllaan. van onze regioredactie HARLINGEN - De jaarlijkse inventarisatie van het aantal kokkels in de Waddenzee heeft de strijd over de kokkel visserij aangewakkerd. De Waddenver eniging vindt in de studie argu menten voor het verbieden van de kokkelvisserij. J. Holstein van de producentenorganisatie doet die uitleg af als eenzijdig, als stemmingmakerij. Juist dit jaar evalueert het Rijk het schelpdiervisserijbeleid. Het gaat om een inventarisatie van de Animal Science Group. Deze telde in de voor visserij opengestelde delen van de Wad denzee 3 miljoen kilo kokkel vlees. In de hele Waddenzee ligt 7 miljoen kilo. Vijf jaar geleden was dat nog 115 miljoen kilo. De laatste jaren is er geen nieuwe broedval geweest. De Wadden vereniging leidt hier uit af dat scholeksters, eidereenden en kanoetstrandlopers al heel lang van de aanwas van één jaar moeten leven. Dat is volgens de ze milieuorganisatie de reden dat het zo slecht gaat met deze vogels. Volgens Holstein vergeet de Waddenvereniging dat op de zandplaten ook nog 11 tot 12 miljoen kilo mosselvlees ligt. Voor scholeksters moet daar ge noeg voedsel zijn. De vissers voorman ziet bovendien de stand van de eidereend toene men, terwijl hij vaststelt dat de voorraad nonnetjes (een soort schelpdier) in de Waddenzee ge noeg moet zijn voor de strandlo- pers. Kortom: „Er is geen voed selgebrek." Holstein erkent dat er al jaren geen broedval van kokkels is ge weest. Hij ziet dat als een ge woon verschijnsel in de natuur. Dit jaar zou er wel eens een flin ke aanwas kunnen zijn. Eigen lijk wordt de inventarisatie in het verkeerde seizoen uitge voerd, vindt de vissersman. Als het in juli of augustus gebeurt, is veel beter aan te geven hoeveel de kokkelaars in de herfst ver antwoord kunnen opvissen. De Waddenvereniging vindt dat de mechanische kokkelvisserij het hele ecosysteem vernielt door het omploegen van de zee bodem. Holstein noemt dat een dramatische voorstelling van zaken: „De kokkelsector heeft vorig jaar slechts 0,76 procent van de Waddenzee bevist.GPD rookontwikkeling en daarmee gepaard gaande risico's snel naar buiten worden gebracht. Bogaert: „De snelste en veiligste manier is met de rautec-greep, maar die heb ik vandaag te wei nig gezien." De bevelvoerders van de ploe gen kregen verder te maken met een kraanmachinist die het feit foto Peter Nicolai 2[£iet Kleemans OOSTERLAND - Geen zware, ®aar wel een lastige klus moes- Undedeelnemers aan de brand- wenvedstrijden in de geweste- Jl»t klasse 112 zaterdag in waterland klaren. De brand- Jeet van Sprang-Capelle wam uiteindelijk als winnaar ut de bus. Tholen werd tweede '"Kamperland derde. scenario voor de wedstrijd 'as niet zo ingewikkeld. Een "anmachinist is op zijn vrije Bterdag wat aan het bijklussen ®lost bij een bedrijf een stalen alk Eén van de hijsbanden reekt en een collega van de faanmachinist raakt bekneld ffde zware balk. Een ander in de aangrenzende loods is met een snijbrander .aakt in paniek door het onge brand veroorzaakt per ongeluk en een explosie, waar- „oor,een derde werknemer ge braakt. lj?z'cK een redelijk overzichte- J s situatie, zegt provinciaal vedstrijdleider J. Bogaert. a® er zitten wat addertjes on- t gras. De brand binnen - voorraad verf en chemica- 1 is in brand gevlogen - mag s met water worden geblust, wa a°U een ^^kvlam geven hui men noë verder van B,zou raken, legt Bogaert uit. door de brand en de explosie lerVUsteb°os geraakte slachtof- ln c'e loods moet vanwege de dat hij verkeerde hij sbanden ge bruikte, probeert te verdoezelen door snel de foute hijsband te verwisselen voor een goede. Het belang van brandweerwedstrij den staat voor Bogaert buiten kijf. Het is in zijn visie een goede graadmeter voor het oplei- dings- en trainingsniveau van de brandweerlieden. In Ooster- land was naar zijn stellige over tuiging een goede, leerzame wedstrijd neergezet. Voor het publiek was het een spectaculaire wedstrijd. Bogaert: „Meestal speelt het zich allemaal binnen af met veel rook en kun je niets zien. Hier mocht het publiek - na de explo sie - ook in de loods kijken." Leden van de Thoolse brandweerploeg dragen een gewonde weg met de rautec-greep; het team eindig de als tweede in de wedstrijd in Oosterland. foto Marijke Folkertsma door Ronald Verstraten IJZENDIJKE - Bij een frontale botsing op de Isabellaweg nabij IJzendijke zijn gisteren een Nederlandse man en een Belgische vrouw zwaargewond geraakt. De man is met een ambu lance overgebracht naar het ziekenhuis in Brug ge. De vrouw is eerst met een ambulance naar bet ziekenhuis in Oostburg gebracht en vervol gens met de traumahelikopter naar Brugge. Het ongeval is tegen het eind van de middag ge beurd. De melding kwam om 17.48 binnen bij de centrale meldkamer van de politie in Middel burg. Aanvankelij k was er tevens sprake van be knelling. Toen de brandweer uit IJzendijke kort na de melding arriveerde, bleken de slachtoffers zichzelf te hebben bevrijd. „Er bleef voor ons niets anders te doen dan de accukabels los te trekken en alles veilig te stellen", aldus groeps commandant R. Goossens van de brandweer. Het 61-jarige vrouwelijke slachtoffer uit Gent reed in de richting van Phillipine. De man uit de gemeente Terneuzen reed in de richting van IJ zendijke. Volgens een woordvoerder van de poli tie ter plaatse is hij daarbij vermoedelijk uitge weken, door nog onbekende oorzaak. De politie kon niet zeggen of er drank in het spel was. Er waren geen remsporen te zien. De Belgische auto was voorzien van airbags, die van de Nederland se man niet. Beide auto's waren vernield. Bij het ongeval waren nog twee andere auto 's be trokken. Die liepen slechts lichte schade op. De inzittenden waren niet gewond, maar wel flink geschrokken. Als gevolg van het ongeval moest het verkeer langdurig worden omgeleid. Door de frontale botsing werden beide auto's vernield.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 23