PZC Van der Hoofd presteert wél regelmatig Akkermans voorkomt dubbelslag Peemen Escapade na 24 uur zeilen de beste Zware crash tijdens motorcross in Rilland 19 Middelburgse atleet eerste Oudelande uitslagen swb maandag 16 juni 2003 Vrouwen Hulst Te zware opgave Ovezande Vrouwen de Schelde ronde verder To vaal haalt uit in Frankrijk Jonkheer wint rapidtoernooi Zeeuwen winnen dubbelschieten Schaken Basketbalsters BC Vlissingen 2 winnen beker Wielrennen Judosucces voor zusjes Hoornick Niels Koole is onvermoeibaar fonrSjaak Sinke OUDELANDE - Kennelijk was liet huwelijk dat Niels Koole en Chantal Maat vrijdag met el kaar sloten geen belemmering om zaterdagmiddag aan de start testaan voor de derde editie van deEPZ-loop. Niels Koole sloot de tien kilometer lange loop ook nog eens winnend af. Zijn echt genote had meer last van zware benen, maar werd tweede. In de Hellenburgstraat van het Zuid-Bevelandse dorpje Oude lande werden, na de wieler koers, de tachtig deelnemers aan deEPZ-loop weggeschoten voor twee kleine ronden door bet 'centrum' en drie grote ron den buitenom de kern. Koole nam direct de leiding en werd gevolgd door Rachid Guigui(AV'56), FrankyBeljaars (Dynamica), Wilko de Vos (AV'56) en Nitin Klapwijk (ex- Scheldesport), die nu voor Lei den Atletiek uitkomt. Na twee minuten wedstrijd keken de achtervolgers Eddy Smit (Delta Sport), Jan de Wilde (AV'56) en Edwin de Leeuw (AV'56) al te gen een achterstand van hon derdmeter aan. Na de eerste kleine ronde moest veteraan De Vos als eerste de tol betalen voor de snelle start en een ronde later kon Klapwijk bet tempo niet meer volgen. Niels Koole bleef onvermoei baar aan de kop sleuren met een gemakkelijk lopende Guigui en Beljaars. Halverwege de koers was Beljaars gezien en kon hij sologenieten van de rustige bin nenwegen van Oudelande. Koole kreeg het op den duur toch moeilijk en liep behoorlijk tehijgen, terwijl veteraan Guig ui schijnbaar moeiteloos kon volgen. Anderhalve ronde voor het einde plaatste Koole echter alsnog een versnelling, waarop Guigui het antwoord schuldig moest blijven. Al snel liep de voorsprong van Koole op tot vijftig meter. Zo schreef Koole voor de tweede keer de EPZ-loop op zijn naam in een tijd van 33 minuten en 40 seconden. „Ik begon op den duur toch wel zware benen te krijgen", zei Koole na zijn overwinning. „Ik wist dat ik Rachid niet moest meenemen naar de finish, om dat hij in de eindsprint sneller is", verklaarde Koole zijn vroe ge demarrage. Guigui passeerde als tweede de finish, maar won wel in de categorie H40. Franky Beljaars was tevreden met zijn derde plaats in zijn laatste jaar als senior. Wilko de Vos, eerste jaars veteraan, wist in de laatste kilometers Nitin Klapwijk te achterhalen door een goede sa menwerking met Jan de Wilde. Eddy Smit was de sterkste bij de mannen H50. Chantal Koole kon zich niet in de kop van de vrouwenwed strijd handhaven en moest toezien hoe veterane Sjaan Maartense als eerste de finish passeerde na 41 minuten en 31 seconden. Koole had uiteindelijk een mi nuutje meer nodig. Winnaar Niels Koole loopt temidden van Rachid Guigui (links) en Franky Beljaars door de straten van Oudelande. foto Willem Mieras door Lucien Roelandt VROUWENPOLDER - De dres suurruiters die in Vrouwenpol der aan de start verschenen zul len ongetwijfeld met gemengde gevoelens op hun prestaties te rugkijken. Die waren namelijk, op wat uitzonderingen na, nogal sterk wisselend. Was het ver schil van beoordeling groot of eiste de warmte in de tweede proef zijn tol? Bestuurslid Jan Steenbakker van het organise rende Sé-Ros moest het ant woord schuldig blijven. Opvallend was namelijk dat op het hoogste niveau, de klasse zwaar, van verschil bijna geen sprake was. Sandra van der Hoofd was hierin met een over winning en tweemaal de tweede stek op manege De Eendracht de best presterende combinatie. In de eerste proef moest de ama zone uit Gapinge in de klasse Z2 nog de hoogste eer laten aan Linda Goense met Jupiter. De amazone uit Heinkenszand stuurde de ruin naar het uitste kende totaal van 198 punten. Goense bleef daarmee Sandra van der Hoofd met Ryan zes puntjes voor. Chanthal de Rooy, met Nairobi vorige week in Axel nog de verrassende winnaar van de Rabo Top dressuurwedstrijd, onderstreepte met de score van 190 punten het hoge niveau van deze klasse. In de tweede proef bleek er geen kruid gewassen tegen de ontke tende Sandra van der Hoofd. Met Loelap eiste ze met 197 punten het oranje erelint op. En ook Ryan liet zijn amazone niet in de steek, want met slechts twee puntjes minder eiste San dra van der Hoofd met de don kerbruine merrie ook de tweede stek voor zich op. Met een score van 189 punten en weer een der de plaats bewees Chantal de Rooy dat de overwinning in de Rabo Top competitiewedstrijd misschien wel helemaal niet als een verrassing moet worden ge zien. Qua kwaliteit lagen de twee proeven in de klasse Z1 nogal wat uit elkaar. In de eerste proef was er sprake van een redelijk goede kopgroep waarvan Ma rieke Wilmstein zich met Jive met 183 punten de sterkste toonde. Met één puntje minder moesten Jan Ton met Lewis en Ambur Muehlhaus met Ons Fleur de tweede stek delen. In de tweede proef onderscheid de zich een sterke kopgroep met Jorinda Boone en Donja als de onbetwiste winnaar. De voor de ruiterclub Walcheren uitko mende amazone stuurde de merrie naar de voortreffelijke score van 199 punten. Boone liet daarmee de winnaar van de eer ste proef Marieke Wilmstein ne gen punten achter zich. Heydy de Jonge eiste met Dandelios Simple Red met 189 punten de derde plaats voor zich op. Ingrid Jakobsen bezorgde zich zelf op het zonovergoten hippisch sportterrein van de ruiterclub Hulst een fraai ver jaardagscadeau. De amazone uit Meliskerke zag haar optre den in de Reynaerdstad op haar twintigste verjaardag met Leila Lucca bekroond met een fraaie overwinning in de klasse M springen. In de klasse Z toonde Carolein van de Plasse uit Yerseke zich met Delta Mossel Oase de beste. Dat parkoersbouwer Valkxs zijn vak verstaat bleek wel uit het feit dat de paarden in Hulst geen moeite hadden met de hoogte van zijn bouwsels, maar dat de fouten vooral te wijten waren aan het verkeerd aanrij den door de ruiters. Ingrid Ja kobsen kreeg haar verjaardags surprise dan ook niet cadeau. Vooral de gebogen lijn van de oxer naar de dubbelsprong toe bleek voor veel combinaties een te lastig obstakel. De Walcherse amazone met Lei- la Luca en de Belg Maarten Weemaes met Never Ways wa ren de enigen in de klasse M die deze valkuil met succes omzeil den. Met een foutloze beslissen de ronde maakte Ingrid Jakob sen het karwei vakkundig afZij toonde zich met de bruine mer rie ruim drie tellen sneller dan haar rivaal. Bovendien haalde Weemaes met de Lux-zoon nog een paal naar de bodem en kreeg ook nog drie tij dsstrafpunten aan zijn broek. Het moeilijke punt in de klasse Z zat in de afstand na de in sprong naar het tweede obsta kel van de driesprong. Naar la ter bleek voor alle combinaties een te zware opgave. Carolein van de Plasse uit Yerseke met Delta Mossel Oase en Ilyo de Loos met Valk's Kassandra wis ten de schade tot deze ene fout te beperken. Een barrage tussen deze vierfouters moest de be slissing brengen. De Loos be sloot echter om de schimmel merrie in de beslissende ronde niet meer in te starten, wat voor Van de Plasse een gemakkelijke zege betekende. De Loos: „Het is voor Kasandra pas de tweede wedstrijd in de klasse Z. Ik wil ze daarom niet overbelasten. Bovendien denk ik dat ik tegen Carolein en Oase toch weinig kans had." doorWim de Vos - OUDELANDE - Tjitte van de Buijs trok de spurt aan en Johan Peemen maakte het ploegenspel zaterdag af in de Ronde van Ou- delande voor vrije renners. Met Peemen kreeg de wedstrijd een goede winnaar. Er was pas driekwart van de wedstrijd afgelegd toen de con touren van de finale ontston den, Johan Peemen, Mathieu Hendriks, Hans van Dijke en Hoger Oomen kozen het hazen pad. Acht renners schoven later lij dit kwartet aan, met onder ken de Zeeuwen Hans van Dam en Tjitte van de Buijs. De sprint moest de beslissing brengen. Tjitte van de Buijs zette die al ver van de meet in. Voor Van de Buijs was het te ver, maarJohan Peemen kon gebruik maken van de snelheid van zijn ploegge noot. De Brabander spurtte naar de zege voor Dennis Mesu en Hans van Dam, die derde werd. Hij de veteranen was Jacky van der Horst ongetwijfeld de ijve- ^ste coureur uit het peloton. Hij elke ontsnapping was de Souburger betrokken. Op het find leek Van der Horst te veel met zijn krachten te hebben ge smeten. Hij moest genoegen ne men met de derde plaats. Rudy 'an Vlimmeren was de snelste voor Christ de Baat, die daar- meevoor de derde opeenvolgen- Meer (na 's-Heer Abtskerkeen s-Heerenhoek) genoegen moest nemen met de tweede stek. jji Ovezande probeerde Johan Peemen gistermiddag op herha ng te gaan. Daags na zijn over winning in Oudelande was de wabander er, enkele kilometers verderop, opnieuw dichtbij. Peemen kwam slechts centime ters te kort voor zijn tweede zege van het weekeinde. Hij moest zijn clubgenoot John Akker mans voor laten gaan. Het tempo lag hoog in de straten van Ovezande. Daardoor was het onmogelijk om een ontsnap pingspoging op touw te zetten. Het bleef daarom bij slechts en kele pogingen van onder ande ren Dennis Mesu en Walter Schmid. Vooral de laatste was behoorlijk actief, evenals Kees de Wijze, zijn plaatsgenoot uit Kapelle. Die laatste probeerde met nog een kilometer of tien voor de boeg er alleen op uit te trekken. Er kwam echter me teen een attente reactie vanuit het peloton en De Wijze mocht daardoor slechts enkele hon derden meters van zijn voor sprong genieten, In de slotfase werd het in het pe loton steeds nerveuzer. Met na me de spurters zaten elkaar aan te kijken, elkaar niet uit het oog verliezend. Daardoor leek Mat- thieu Hendriks de lachende der de te worden. De coureur uit Krimpen aan de Lek zag dat de sprinters meer oog voor elkaar hadden dan voor de wedstrijd. Iets minder dan drie kilometer van de aankomstlijn ontsnapte Hendriks en hij leek op weg naar de zege. „Bij het ingaan van de laatste ronde verwachtte ik niet meer dat we Hendriks nog in konden halen. Zo hard ging hij er vandoor", vertelde de latere winnaar John Akkermans. Toch sloeg de groep nog één keer de handen ineen. Het tempo werd opgevoerd en Hendriks kon alsnog worden ingerekend. Daardoor ging een groep van 24 renners op de finishlijn af. John Akkermans ging van ver aan de leiding, Johan Peemen kwam steeds dichterbij, maar de Ril- lander slaagde erin om Peemen van een nieuwe overwinning af te houden. Zesentwintig zeilboten gingen zaterdagmorgen van start bij jachthaven Oranjeplaat voor een race van 24 uur. foto Ruben Oreel door Ron de Waal ARNEMUIDEN - Vermoeid, maar voldaan stapten de bemanningsleden van vijfen twintig zeilboten gisteren rond het middag uur weer aan de wal bij jachthaven Oranjeplaat. Zonder noemenswaardige te genslagen en onder prima omstandigheden was de 24-uur van 't Veerse Meer tot een goed einde gebracht. De Splendid in de klei ne klasse en de Escapade in de grote klasse waren de glorieuze winnaars. Veertien boten in de kleine klasse en twaalf boten in de grote klasse lagen zaterdagmor gen aan de start tussen het Arneplaatje en het Surfhotel nabij jachthaven Oranje plaat. Ze wachtten op het startsein voor een zeile- venement dat maar liefst 24 uur in beslag zou nemen. Het parkoers van ongeveer twintig mijl, dat zich uitstrekte vanaf de sluis bij Kats tot aan de lichtopstand bij Oostwatering voorbij Veere, moest binnen die tijd zo vaak mogelijk afgelegd worden. Op één boot na volbrachten alle deelnemers de beproeving met succes. Alleen de Rode Edel hield het halverwege voor gezien, om dat voor de bemanningsleden Sul en De Waard de verplichtingen van het net ver worven vaderschap zwaarder wogen dan het uitvaren van de zeilrace. De andere deelnemers konden vrijwel onaf gebroken genieten van ideale weersomstan digheden. „Er stond ook vannacht een heer lijk briesje, waardoor de vaart er lekker in bleef", zei Anita Idskes gistermorgen vroeg. „Alleen vlak voor zonsopkomst merkte je dat iedereen er aardig doorheen zat. Het was toen koud en als je dan zoals sommigen met een krappe bemanning zit, gaan de uren tellen." Enkele uren voor de finishtijd van elf uur, kregen de deelnemers nog met een flinke te HILLAND-BATH - Motorcros- ser Anco Korteweg leek op weg ■jaar een dubbeloverwinning in e Koningsklasse op het circuit anRilland-Bath. Een geweldi- »ewash in de eerste ronde van ^tweede manche maakte ech tten eind aan zijn aspiraties rest van het wedstrijdpro- Wnuna. Kort na de start kwa- en Korteweg en Blaas tijdens „"sprong met elkaar in aanra- waarna beiden de macht de motor verloren en ten "kwamen. Ook een toeschouwer raakte ge wond toen de motoren het pu bliek in vlogen. Korteweg en toeschouwer Maurits Wouters werden met ambulances naar het ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. Korteweg klaagde over pijn in de nek. Wouters had pijn in zijn rug en brandwonden aan zijn arm door de motor die hij op zich kreeg. Voor Wouters was dit een echte pechmiddag. Hij wilde deelne men aan de wedstrijden. Wou ters kreeg in de training echter pech met zijn machine waar door hij de wedstrijden vanaf de kant moest volgen en daar werd hij weer geraakt door rondvlie gende motoren. De wedstrijdleiding besloot de rest van het programma af te ge lasten, waarmee de tweede manche van de 250/500cc en de finale van de debutanten/vete ranen kwamen te vervallen. Korteweg had na een goede start de eerste manche van de 250/500cc met voorsprong op zijn naam geschreven en had goede kansen om ook de tweede manche te pakken. Korteweg hoefde tegen het einde alleen af te rekenen met Rik van de Broek die na een matige start oprukte naar de tweede plaats. Van de Broek kon Korteweg alleen niet meer echt bedreigen. Ook Fred die Blaas had in deze manche een slechte start, maar rukte op van de zevende naar de vierde plaats achter Erik van der Wek ken.In de klasse 125cc maakten de broers Van Liere er een fami liefeestje van. In beide manches was Joeri de sterkste voor broer Twan. Samen met Joris van Strien, die het tweetal nog enigszins kon volgen, reden zij twee keer met grote voorsprong op de rest van het veld naar de plaatsen één, twee en drie. VLISSINGEN - De tennissters van de Schelde uit Vlissingen kenden een goed begin in de strijd om het landskampioen schap. In eigen huis won het met 5-1 van het Haarlemse TC 2. Marjon Snoeck zette tegen Clothilde van Poll een prima pres tatie neer. Met tweemaal 6-0 werd de Haarlemse speelster op gerold. Ook Rina Lazonder droeg een belangrijk steentje bij aan de overwinning. Ze won met 6-1 en 6-2 van Inge Oort. Al leen Kitty Knegt moest een punt prijsgeven tegen Barbara Koppius. Monique Flipse speelde een aantrekkelijke wed strijd tegen Ingrid Loben en won de eerste set met 7-5. In de tweede set moest Loben bij de stand 4-2 in het voordeel van Monique Flipse opgeven met kramp, waardoor de thuisploeg met 3-1 leidde. Ook in het dubbelspel was de equipe uit Vlis singen heer en meester. VLISSINGEN - De Goese Rugbyclub Tovaal haalde in de laatste uitwedstrijd van het seizoen flink uit. In de buurt van Duinkerken werd Cappelle-la-Grande met 29-54 verslagen. Tovaal begon ijzersterk. Al in de derde minuut rondde Henk Hemelgif t een aanval van Francisco Da Silva Xavier eenvou dig af en binnen twintig minuten leidde Tovaal door tries van Jan Moelker, Sjoerd Wartena en Koen Spaas en een conver sion van Daan van Gorp met 0-22. Op aangeven van scrum- -half Arko Hoondert voerde Caesar Luikenaar de voorsprong met een try en een conversion op tot 0-34 en pas na een tweede try van Koen Spaas wist Cappelle-la-Grande tegen te scoren: 5-39. Na rust kwamen de Fransen sterk terug: 29-44. In de slotfase besliste Tovaal het duel definitief. Via Egon Geeratz en Caesar Luikenaar werd het 29-54. GOES - De Middelburgse schaker Alex Jonkheer heeft zater dag het open rapidtoernooi van Noord- en Zuid-Beveland in Goes gewonnen. Met zes punten uit zeven wedstrijden had hij weliswaar evenveel punten als Goesenaar Joop van Ruler, maar doordat Jonkheer meer weerstandspunten had, ging de titel naar hem. Joop van Ruler van de organiserende Goese schaakvereniging GSV begon flitsend. Hij had tot aan de laatste ronde maar een half punt af moeten staan aan clubgenoot Louis Nieuwen- huijse. Alex Jonkheer liep steeds een halve punt achter, want de onderlinge confrontatie tussen Van Ruler en Jonkheer ein digde in het voordeel van de Goesenaar. De laatste ronde moest de beslissing brengen. Jonkheer won van Remco van de Braak. Van Ruler was bij winst zeker van de titel. Tegen Joey Grochal (ook spelend voor Goes) speelde hij echter remise. DELFT - Sander Koole en Jos Reijnierse hebben in Delft de Paal Bokaal gewonnen. De korfballers van KV De Stormvo gel wonnen zaterdag het dubbelschiettoernooi, georgani seerd door studentenkorfbalvereniging Paal Centraal, vrij gemakkelijk. Het dubbelschiettoernooi was een toernooi voor koppels. De korven stonden slechts zeven meter van elkaar en de wedstrij den duurden negen minuten. In de voorronden wonnen Koole en Reijnierse makkelijk. Ook in de kampioenspoule wonnen ze eenvoudig. In de halve finale haperde het enigszins. Ze stonden de hele wedstrijd drie a vier punten achter, maar dankzij een sterke slotfase wonnen de Zeeuwen met 27-26. In de finale, die over twee gewonnen sets van elf ging, verloor het duo de eerste set van Bart de Wit en Mirj am Westeneng. Na één matchpoint tegen in de tweede set wonnen ze met 2-1 Motorcross Rilland. Clubcross. 250/500cc Ie manche: 1. Anco Korteweg, 2. Rik van de Broek, 3. Erik van der Wekken. 125cc 1e manche: 1. Joeri van Liere, 2. Twan van Liere, 3. Joris van Strien. 2e manche: 1. Joeri van Liere, 2. Twan van Liere, 3, Joris van Strien. 85cc 1e manche: 1. Erik Kotte, 2. Ramon Broos, 3. Stephan van Ham. 2e manche: 1Erik Koote, 2. Boy Stockman, 3. Ramon Broos. 65cc 1e manche: I.Jeffrey van Kempen, 2. LuukDy- bala, 3. Perry Nagelkerke. 2e manche: 1. Luuk Dybala, 2. Perry Nagelkerke, 3. Ricky Joosse. Debutanten: 1e serie: 1. Ko4n Ver burg, 2. Karin Goetheer, 3..Gert Groeren. 2e serie: 1. Johan Schelleman, 2. Leo Steiger- wald, 3. Joel Jobse. Goes. Open rapid kampioenschap Noord en Zuid-Beveland. 1A. Jonkheer 6 punten uit 7 wedstrijden; 2. J. van Ruler 6; 3. L. v/d Ouden 5;4. M. Holwijn, J. Grochal, J.Thole- naar5;7. R. v/d Braak, O. Clïteur4,5. genslag te maken. Plotseling viel de wind weg en moest de rekencapaciteit van alle bemanningsleden aangesproken worden. Voor de bemanning van de boot die het dichtst op de klok van elf uur zou finishen lag immers een rondvlucht boven Midden- Zeeland te wachten. Het jacht Jip, in augus tus deelnemer aan het WK in Medemblik in de J-24 klasse, sleepte de bonus binnen. Schipper Jeannot Bruggeling uit Goes bleef slechts één minuut en drie seconden verwij derd van de klok van elf uur. „Ik had niet verwacht dat er naast Bruggeling maar drie andere schippers hun boot op tijd binnen konden laten lopen", dacht Anita Idskes. De boten die te laat binnenkwamen moesten voor elke vijf minuten een strafmijl incasse ren. In de kleine klasse ging de overwinning naar de Splendid. Dennis Florussen legde binnen de 24 uur exact honderd mijl afIn de grote klasse volbracht Egbert van Waes uit België met Escapade maar liefst 109 mijl. Bij de 85cc was Erik Koote za terdagmiddag niet te kloppen. Met overmacht schreef hij beide manches op zijn naam Pech was er voor Jeffrey van Kempen in de 65cc. De jonge Souburger heerste in de eerste manche en pakte in de tweede manche direct na de start de lei ding. Maar na enkele ronden moest hij opgeven met een lekke band. De overwinning ging naar Luuk Dybala. Het was deze middag niet de enige pech voor familie Van Kempen. Dochter Danielle moest in de 85cc opge ven na een valpartij Tennis Mixedcompetitie: Hoofdklasse: MLTC 2-de Boskreek 0-6 (De Jong/de Lange-De Bruyc- kere/Van Pamelen 1-6 3-6, Levefre/Florisse- -Nelisse/Flikweert 1-6 6-7, De Lange/Holle- mans-Van Pamelen/Riemens 2-6 1-6, De Jorig/Hollemans-De Bruyckere/Riemens 6-2 1-62-6, De Jong/Levefre-Terluin/Nelis- se 2-6 2-6, De Lange/Florisse-Terluin/Flik- weert 1-6 2-6). Kapelle-de Schelde 1-5 (Eversdijk/Eversdijk-Hendrikse/Kokelaar 6-3 6-7 5-7, Ganseman/Smits-Bergs/de Bree 6-3 6-4, Eversdijk/Ganseman-Koke- laar/Vendrik 2-6 6-4 3-6, Smits/Smits-Hen- drikse/Vendrik 0-6 3-6, Eversdijk/Burgel- -Kats/Bergs 2-6 2-6, Smits/Burgel-Kats/de Bree 4-6 1-6). Yerseke-MLTC 4-2 (Wester- weel/Verschuure-De Graaff/Van Eenen- naam 6-2 6-1, Ruissaard/Verschuure-Maan- dag/Engels 6-3 1 -6 4-6, Westerweel/ Verschuure-Kodde/Maandag 0-6 3-6, Wes- OOST-SOUBURG - BC Vlissin gen 2 heeft de Zeeuwse basket balbeker voor vrouwen gewon nen. Na een spannende slotfase trok BC Vlissingen 2 met 57-60 aan het langste eind. De vrouwen van BV Souburg moesten een 0-25-handicap wegwerken. Het jonge team van BC Vlissingen kwam echter pri ma uit de startblokken, waar door het verschil aanvankelijk verder opliep naar een maxi maal verschil bij 11-40. Daarna maakte BV Souburg pas beter gebruik van het lengteover- wicht: 24-45 bij rust. BV Souburg zette na een matige start in de hervatting aan voor een slotoffensief en onder im puls van Ilse Rijnberg werd het verschil met nog zeven minuten te spelen teruggebracht tot 52- 57. Omdat BV Souburg in de slotminuten slordig omging met de vrije worpen (1 op 7) bleef BC Vlissingen 2 aan de goede kant van de score: 57-60. Topscorers BV Souburg: Suzan Plas 19, Nicotine Craste 15. Topscorers BC Vlissingen 2: Marjo lein de Dreu 10, Charlotte Wierikx 9. terweel/Ruissaard-Kodde/Kodde 3-6 6-1 7-5, Verschuure/Ruissaard-Van Eenen naam/Kodde 6-3 6-3, Verschuure/Ver- schuure-De Graaff/Engels 7-6 6-0). De Sprink-Hulster Ambacht 0-6 (De Blaeij/Leijnse-De Haan/Bral 2-6 2-6, Flohil/A- toon-Buysse/de Klerk 3-6 7-6 3-6, Atoon- /Leijnse-De Haan/Buysse 2-6 0-6, Flohil/de Blaey-De Haan/de Klerk 5-7 7-5 1-6, Atoon/de Blaey-Bral/Buysse 7-6 5-7 3-6, De Blaeij/Flohil—Bral/de Klerk 6-7 1-6). Stand. Hoofdklasse: De Schelde 4-22, Yers eke 4-15, Kapelle 4-14, De Boskreek 4-12, MLTC 2 4-9, Hulster Ambacht 4-9, De Sprink4-8, MLTC 14-7. Nederlands kampioenschap vrouwencom petitie: DeSchelde-HaarlemseTC5-1 (Mar jon Snoeck-Clothilde van Poll 6-0 6-0, Rina Lazonder-lnge Oort 6-1 6-2, Kitty Knegt-Barbara Koppius 5-7 3-6, Monique Flipse-lngrid Loben 7-5 4-2, wo, Snoek- /Flipse-Oort/Koppius 6-2 6-1, Knegt/Lazonder-Van Bemmel/Loben 6-3 6-1). Haasdonk. Junioren. 1. Emiel Nijsse (Hoe- dekenskerke). Sprang Capelle. Junioren. 4. Pieter Israel (Kruiningen). Bierbeek. Junioren. 3, Pieter Israel 24-uur van 't Veerse Meer. Grote klasse: 1. Escapade; Egbert van Waes, 109 mijl, 2. Jip; Jeannot Bruggeling; 105 mijl, 3. Joyce; Al fred Bezemer; 103 mijl. Kleine klasse: 1. Splendid; Dennis Florussen; 100 mijl, 2. Li bre II; Alex de Boer; 95 mijl, 3. Unique; Pau wels; 92 mijl. VENRAY - De zusjes Amy en Lotte Hoornick van Sport school Geelhoed hebben goed gepresteerd op het internatio nale judotoernooi in Venray. Amy werd eerste in de klasse tot 44 kilogram. Lotte werd tweede in de klasse tot 28 kilogram. In het toernooi met judoka's uit bijna heel Europa, Nigeria en Marokko won Amy Hoornick al haar partijen met ippon. Haar zusje verloor alleen in de finale van haar Tsjechische opponent. Ramon van de Grift won giste ren het brons in de klasse tot 55 kilogram. De judoka van Judo- Ryu van Schaik won in de voor ronden alle partijen met de hoogst haalbare score. In de hal ve finale verloor hij van de Let Gerutzovs via een armover- strekking. In de strijd om dé derde plek won Van de Grift van Michel Bolleboom uit Zoeter- meer. De Middelburger Ruben Boutens van Judo-Ryu van Schaik werd eerste door in de fi nale tot 34 kilogram van Mike van Toren te winnen. Annelien Boutens pakte brons in de klas se tot 28 kilogram brons. Op het smurfentoernooi in Spij- kenisse won Jurrian Verrijzer om de klasse tot 30 kilogram. Jonathan Balhauf (-27 kg), Fer- dy van Rijswijk (-34) en Wesley Rijnhout (-18) werden allemaal tweede.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 19