Promotie Gapinge en Middelburg naar 2e klas ringrijden LilianeT s'--ronds CUP YOUR CULT GUIDE giro 7 800 800 Verkeerde band uitgeroepen tot winaar Jeugdbrandweer Vlissingen wint plaats in halve finale maandag 16 juni 2003 Fietser gewond Goese apotheek wint toernooi beachvolleybai *»oosi Het speciale fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden Wat vind jij van film, theater of muziek? Geef je mening op www.cjp.nl/recensie KORTING INFORMATIE AANBIEDINGEN Foutje bij uitslag Jeugdfestival door Ab van der Sluis VLISSINGEN -Waar elke orga nisatie bang voor is, gebeurde zaterdag tijdens de prijsuitrei king van het Nationaal Jeugd festival in Vlissingen. Tijdens het oplezen van de uitslag aan het einde van de middag, wer den de Junioren van Drum- en Showfanfare DVS uit Katwijk door een foutje uitgeroepen tot winnaar van de categorie show. De baretten gingen vrolijk de lucht in, tot bleek dat de jury Jeugdshowband Irene uit Ede meer punten had gegeven. Die jonge muzikanten barstten ver volgens in vreugde uit, terwijl de eerder in de lucht gegooide baretten van DVS nijdig op de grond werclen gesmeten. Helaas, het had niet gemogen", aldus voorzitter Frans Wieland. „We hadden een totaalsheet ge kregen van de jury en daar ston den de uitslagen nogal door el kaar. Het is heel vervelend dat het dan de mist ingaat. Zeer be treurenswaardig. Dat soort fou ten mag eigenlijk niet gemaakt wordenmaar het blij ft mensen werk. Gelukkig hebben de mu zikanten het achteraf sportief opgepakt." Het voorlezen van de jury-uit- VLISSINGEN - Bij een ongeluk op de kruising Govert Flinck- laan Bossenburghweg in Vlis singen is vrijdagavond een fiet ser gewond geraakt bij een aanrijding. Een 33-jarige automobilist uit de gemeente Veere reed over de Bossenburghweg, komende uit de richting van de Hercules Seg- herslaan. Toen hij linksaf de Govert Flincklaan insloeg ver leende hij geen voorrang aan een voor hem van rechts komen de 56-jarige Vlissingse fietser die op het fietspad, parallel aan de Bossenburghweg, reed. De fietser kwam ten val en klaagde over pijn in benen en armen. Hij werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De auto en fiets raakten beschadigd. slag was het enige smetje op een perfect verlopen jeugdfestival en de taptoe 's avonds met gere nommeerde bands als Kunst en Genoegen uit Leiden en Drum fanfare- en Showorkest De Del taband uit Vlissingen. „Het was één grote, gezellige dag", con cludeerde Wieland. „De publie ke belangstelling was enorm." Vooral 's avonds tijdens de tap toe was het moeilijk om nog een zitplaatsje te vinden op het sportcomplex. Volgens Wieland was de belangstelling te danken aan een combinatie van facto ren: het mooie weer, de gratis toegang voor de taptoe en het programma met bands van naam. „Mensen bleven zelfs tot het afmarcheren van de laatste band zitten. Kunst en Genoegen kreeg na afloop nog een staande ovatie." De taptoe werd dit jaar ook op het sportpark gehouden in plaats van op het Stadhuisplein. Reden daarvoor is de verbou wing van het stadhuis. „Bij het stadhuis ben je toch beperkt in je mogelijkheden. Zo'n sport park is ideaal. Je hebt allerlei voorzieningen, zoals verkleed- accommodatie, bij de hand. Bo vendien voldoet zo'n plein niet aan de afmetingen die de lande lijke organisatie stelt." Als het aan Wieland krijgen zowel het jeugdfestival als de taptoe vol gend jaar een vervolg op het sportpark. „Zolang we voldoen de sponsors en subsidiegevers hebben, blijft de taptoe gratis. Dat is ook een mooie geste rich ting het publiek." De uitslag van het Nationaal Jeugdfestival is als volgt: Categorie marswedstrijden: 4. Jong Laurentius Voorschoten, 82.5 punten; 3. Tamboers Jong Floraband Rijnsburg 85 punten; 2. Jong Floraband Rijnsburg, 85.6 punten; 1. Jong AMDG Kampen 85,8 punten. Categorie marsparade: 1. Showband Kids Leidschendam, 78,5 punten. Categorie show: 4. Johan Friso Middelburg, 78,6 punten; 3. Jong DAP Apeldoorn, 83,25 punten; 2. DVS Katwijk, 83,3 punten; 1. Irene Ede, 85,2 pun ten. Jeugdshowband Irene uit Ede won het Nationaal Jeugfestival in Vlissingen. foto Ruben Oreel door Ab van der Sluis VLISSINGEN - De aspiranten (15 tot en met 18 jaar) van de Vlissingse jeugdbrandweer hebben zaterdag een eerste plaats bereikt tijdens de halve finale hogedruk-wedstrijden in Ede. Aangezien Vlissingen gast- gemeente is om op 4 oktober de Nederlandse Kampioenschap pen jeugdbrandweer te organi seren, mogen de jonge brand weerlieden niet meedoen aan die wedstrijd. Daar staat tegen over dat de Vlissingse jeugd brandweer zich automatisch heeft geplaatst voor deelname aan de kampioenschappen in 2004. De aspiranten kregen de gehei me opdracht op de plaats van de wedstrijd te horen. In een bun galowpark te Ede was brand uitgebroken. Het gebouw, waar het vuur woedde, was in gebruik als werkplaats en administra tie. Op het moment van de brand vonden werkzaamheden plaats op het dak. De werknemer kon niet van het dak af, omdat zijn oude en onveilige ladder was omgevallen. Ter plaatse moesten de jeugd- brandweerkorpsen eerst de man redden, uitbreiding van het vuur beperken en vervolgens de brand blussen. Ook kwam een ambulance op de plek van het ongeval, evenals de nutsbedrij ven en een filmploeg met ver slaggever, die het spelende be velvoerder niet gemakkelijk maakte. De jury bekeek onder meer de redding en de omgang met de journalist. Aan het einde van de dag bleek de Vlissingse ploeg niet alleen de beste bevelvoerder te heb ben, maar de aspiranten waren ook de beste aanvalsploeg en zorgden voor de snelste redding. Geertruideberg eindigde op de tweede plek voor Zwijndrecht. De ploeg van Terneuzen behaal de een vijfde plaats. Aanstaande zaterdag (21 juni) moeten beide ploegen van de Vlissingse jeugdbrandweer nog strijden in Haamstede voor de halve finale lagedruk om ook in de klasse door te mogen naar de landelijke finale. door Sandra van de Vreugde MELISKERKE - Het was een gemoedelijke wedstrijd tijdens het derdeklas kampioenschap, zaterdag in Meliskerke. De spanning van de tweede klas van een week eerder werd niet geëvenaard, maar er waren wel mooie prestaties en terechte winnaars. Het Gapingse drietal Jennie Paauwe, Simon van de Broeke en Sebastiaan Sturm stoomde door naar de overwinning. Een rondje van drie missers in de 2 le beurt leek de spanning in de wedstrijd nog even terug te brengen, maar uiteindelijk was de voorsprong ruim voldoende en met 78 van de 90 te steken ringen werden zij kampioen. De strijd om de tweede plaats was een stuk spannender. Zowel Zoutelande 2, Middelburg 1 als Grijpskerke 2 zat een hele dag goed op koers om een plaatsje in de tweede klas te gaan verove ren. Zoutelande was vorig jaar uit die klasse gedegradeerd en wilde dit natuurlijk graag goed maken en de kleine afdeling Middelburg wil met zijn eerste drietal uiteraard ook graag ho gerop. Al jaren strijd dit drietal voor promotie maar op de een of andere manier wilde het maar niet lukken. Boy Vader schreef al verschillende malen de per soonlijke titel op zijn naam in deze klasse, waaronder ook vo rig jaar. In de loop van de dag ging het er steeds beter uitzien voor de broers Boy en Rocco Va der, vergezeld door Jan Hen- drikse, die ook een superdag had. Een probleempje met het paard van Rocco Vader in een van de laatste beurten leek nog roet in het eten te gaan gooien, maar gelukkig viel het allemaal mee en hielden de drie rijders het hoofd koel. Met 74 ringen en uiteindelijk toch nog 5 en 7 rin gen voorsprong op respectieve lijk Grijpskerke 2 en Zoutelan de 2 promoveerde Middelburg naar de tweede klas. Boy Vader was ook in het per soonlijk klassement weer onge naakbaar. In zijn derde wed strijd in dit seizoen stak hij voor de derde maal 30 van de 30 tin gen. De persoonlijke reserveti tel was voor Sebastiaan Stura uit Gapinge. In 1985 werd zij» vader Johan Sturm nog pet. soonlijk kampioen van deze klasse en hij reed nu, bijna der tig jaar later, ook weer mee, De degradatieplaatsen warenal heel vroeg in de wedstrijd be kend. Ko Brand, Leon Kille- brand en Erwin Maljaars van Domburg leken maar niet on gang te kunnen komen. Met uit eindelijk 43 ringen werden zij 13e en laatste. OokBramRoose Ko Francke en Anja Francke van Oostkapelle hadden het de hele dag moeilijk; even leek het er nog op dat ze konden profite ren van een zwakkere periode van Nieuwland 2. Hun e prestaties bleken toch niet goéd genoeg en met 49 ringen eindig, den zij opeen 12eplaats, watde gradatie naar de vierde klas be tekent. Agenda ZRV: Vrijdag 20 juni ringrijden in Grijps kerke Kerkring van 13.00 tot 21.00 uur. Zaterdag 21 juni ringrijden in Ga pinge Schotse Hoek van 8.00 tot 17.30 uur, Koudekerke Lammerat burg van 8.00 tot 17.00 uur, Nisse tijdens schaapscheerdersfeest Ker kring van 10.00 tot 17.00 uur, Zou telande koppelwedstrijd in de Langstraat van 8.00 tot 17.00uuren Manege Paardoes Vlissingen van 11.00 tot 17.00 uur. DISHOEK - Het team Hoeptake van Ziekenhuisapotheek Schel- dezoom uit Goes heeft zaterdag, Tien teams van Zeeuwse theken deden mee aan het toer nooi op het strand bij Dishoek. Net in 't Net 1 van apotheekHa- mann uit Terneuzen werd twee de, de derde plaats was voor Ziekenhuis Walcheren. Bij lo ting werd bepaald welk team volgend jaar het toernooi mag organiseren: dat wordt Apo theek Hamann uit Terneuzen. AOTOBÊOtf pWuSTJCl raE^i"U,Y«YPA P^.LSSSIN gous.4 Ramadhan (6 maanden) Ramadhan uit Indonesië is een rustige baby. Hij werd geboren met een gespleten lip en een open gehemelte. Om normaal te kunnen eten en praten zal hij drie keer geopereerd moeten worden. De kosten per operatie bedragen 225 euro. Het Liliane Fonds helpt kinderen zoals Ramadhan; kinderen die zonder steun geen kans maken op medische of sociale revalidatie. Helpt u mee? Stichting Liliane Fonds Havensingel 26 5211 TX 's-Hertogenbosch T 0800 7 800 800 (gratis) www.lilianefonds.nl voorlichting@lilianefonds.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 12