harry de visser F ons de Poel doet poging tot maken van psychologische portretten radio televisie vandaag donderdag 12 juni 2003 Oordeel NOS verliest cassatiez'aak Balkenende in Twee Vandaag Tony Bennett krijgt Edison Heinen wint wedstrijd tv-scenario tuisikunststudiol BBWWM Talent groeit vaak op mestvaalt door Berriice Breure HILVERSUM - De KRO begint vanavond de interviewreeks Home Sweet Home. Fons de Poel bespreekt met acht beken de Nederlanders hoe sommige jeugdervaringen grote invloed hebben gehad op hun levenswij- Hummie van der Tonnekreek adoreerde haar vader. Ze was een voorbeeldige dochter, een voorbeeldige echtgenote en een voorbeeldige moeder tot ze ge troffen werd door kanker. Brave Hummie sloeg haar huis in el kaar, verliet haar man en werd roddelkoningin. Nu heeft ze spijt van de lelijke roddels. Na een totale inzinking krabbelt ze met moeite overeind. Willibrord Frequin was een ver legen jongetje met minderwaar digheidsgevoel. Toch stuurde zijn vader hem naar een strenge kostschool, op loopafstand van het ouderlijk huis. Alleen in het weekeinde was hij thuis wel kom. Als oudste kind in een vooraanstaand katholiek gezin moest hij het paradepaardje zijn. Hij werd een 'adrenaline- junk'. Welke prijs heeft hij moe ten betalen voor zijn latere le venswijze? ,,Ik heb me mijn hele leven opgejaagd wild gevoeld." De Poel praat met zijn gasten in een decor dat 'het huis van het leven' moet voorstellen. Voor zijn 'poging tot psychologische portretten' schakelde hij de hulp in van Ingeborg Bosch. De ze psychologe heeft een eigen methode ontwikkeld, Past Rea- RADIO 1 AM 1008KHZ/ FM 104,4MHz Elk heel uur en om 6.30,7.30,8.30,12.30, 13.30,17.30 (met beursnieuws) en 18.30 uur NOS Nieuws NOS: 6.04 Journaal. EO: 9.04 De ochten den met Tijs van den Brink. NOS: 12.07 Journaal. NCRV: 13.33 Stand.nl, KRO: 14.04 lopdeMiddag. NOS: 17.07 Jour naal. NPS: 19.04 Kunststof. BNN: 20.04 Storing. 21.04 BNN United. NOS: 22.04 Langs de lijn. 23.07 Met het oog op mor gen. NPS: 0.04 Een leven lang. Herh. VPRO: 0.45 Radio Bergeijk. Herh. VARA: 1.02 For the record. 3.02 Geen tijd. 4.30- 6.00 Ochtendhumeur RADIO 2 FM97.8 MHz Elk heel uur nieuws VARA: 6.05 Ontbijtradio. TROS: 9.05 Gouden uren. KRO: 12.05 Tijd voor twee met Frits Spits. AVRO: 14.05 Schiffers- .fm. NCRV: 17.05 Knooppunt Kranen- barg. EO: 19.05 De grouden greep. KRO: 20.05 Theater van het sentiment. EO: 23.05 Take it easy. 0.04 De randen van de nacht. NCRV: 1.02 De Radio 2 Mu- zieknacht. TROS: 3.02-6.00 De Radio 2 Muzieknacht RADIO 3 FM99.8 MHz Elk heel uur nieuws en om 13.00 en 18.00 3FM Nieuws en van 6.30 t/m 19.00 eigen jongerenbulletins VARA: 6.06 Stenders vroeg. AVRO: 9.06 Arbeidsvitaminen. VARA: 12.06 Denk aan Henk. KRO: 14.06 JAcobus. BNN: 16.06 ruuddewild.nl. NPS: 18.12 Isabelle. 20.06Giel Beelen. VPRO: 22.06 3VOOR12 FM. BNN: 1.02 Rab Radio. NPS: 3.02 Mark Labrand. 4.02-6.00 Giel Beelen Om 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 18.00, 20.00 en 0.00 uur Nieuws VPRO: 6.02 De gezamenlijke zenders Peazens Moddergat. KRO: 7.05 Vroeg op 4. TROS: 9.02 Muziek voor miljoenen. 10.00 Ochtendconcert Coda. AVRO: 12.05 Brood spelen. NPS: 13.30 NPS in de middag. NCRV: 16.30 A4. EO: 18.02 Muziek aan tafel. VPRO: 19.00 Urubicha. La lugubre gondola - Palazzo Vendramin. 20.02 Avondconcert. Radio Filharmo nisch Orkest en Cappella Amsterdam. TROS: 23.00 TROS Sesjun. NPS: 0.02 Vincent na middernacht. Radio 4: 1.00- 6.00 Euroclassic notturno 747 AM AM747KHz, 402m Nieuws: Elk heel uur t/m 18.00 en om 6.30, 7.30, 8.30, 17.30, 21.00, 22.00 en 0.00 uur. Beursnieuws: 17.06 uur NOS: 6.02 Journaal. KRO: 8.31 Dolce Vi ta. NCRV: 10.02 Plein publiek. VPRO: 11.02 MaDiWoDoVPRO. VPRO/HUMAN- /TELE AC/NOT/RNW: 12.05 Wereldnet. VPRO: 12.45 Radio Bergeijk. RVU: 13.05 Halte 747 AM: Het dorp Heenvliet. NPS: 13.30 Rechtenkwesties. HUMAN: 14.30 De Vrije Gedachte. NPS: 14.40 Knetteren de letteren. 16.02 Een leven lang: Eddy Doorenbos, pianist. VPRO: 16.45 Radio Bergeijk. Herh. NOS: 17.05 NOS-Radio 1- Journaal. NPS: 18.30 Radio Urbania. PP: 19.00 Onafhankelijke Senaatsfractie. NPS: 19.10 Nieuws en actualiteiten in het Turks. 19.40 Nieuws en actualiteiten in het Marokkaans en Berbers. 20.30 Nieuws en actualiteiten in het Chinees. NMO: 21.02 Mozlim Exprezz. VPRO: 22.02 De avonden. 0.02 Night Train. 1.00- 6.00 Zie Radio 1 OMROEP ZEELAND FM87.9 MHz RADIO 4 FM95.0 MHz 7.05 Omroep Zeeland nieuws. 9.04 Mu ziek door de week. 10.04 Kanaalstraat 64. 11.04 'n uurtje Bert. 12.05 Omroep Zee land nieuws. 13.32 Laat maar vieren. 16.04 De kern. 17.05-18.30 Omroep Zee land nieuws NEDERLAND-1 6.45 AVRO Nederland in beweging 6.59 AKN/NOS Goedemorgen Ne derland 9.00 NOS Journaal 9.10 AVRO Nederland in beweging 9.28 Getthe picture 9.55 NCRV Praatjes makers 10.20 Willem Wever 10.48 Het beste van Man bijt hond 11.15 EO Beschuit met muisjes 11.43 TROS Cor op reis 12.10 AVRO Ge- zonciheidsplein 12.38 PP VVD 12.40 AVRO Krachtstroom 13.17 TROS Lunch tv 13.45 EO Otto 14.10 Operatie kindertrauma 14.38 IKON Factor 15.02 Wilde Ganzen 15.05 RKK/KRO Bagage 15.33 NCRV De rijdende rechter 16.00 NOS Jour naal 16.08 AKN NL Net 16.32 EO De verandering: André Mik 17.00 NOS Journaal 17.12 TELEAC/NOT Lief rotkind: Vechten voor je chronisch ziek kind 17.37 NCRV City cabs 18.07 Jessica Fletcher, serie 18.58 Het beste van Man bijt hond 19.30 AVRO Getthe picture, quiz 20.00 NOS Journaal 20.30 AVRO Netwerk 21.02 KRO De lage landen 21.48 Home sweet home: Herman Heinsbroek 22.45 EO 't Zal je maar gebeuren, documentaire 23.15 TELEAC/NOT Evolutie 0.20 KRO Executive stress, serie 0.50-2.00 AVRO Netwerk RTL4 NEDERLAND-2 7.00, 8.00 en 9.00 NOS Journaal met gebarentolk 10.15 Debat rege ringsverklaring 17.30 TROS/EO/NOS Twee Van daag 19.00 TROS Lingo, spel 19.30 AVRO Een veilig nest, docu mentaire 20.00 TROS Schone schijn, serie 20.35 EO Touched by an angel, se rie 21.22 Operatie kindertrauma, re portage 21.53 AVRO Vaders, talkshow 22.45 NOS Sportjournaal 23.00 NCRV Taking of Pelham one two three, film 0.43 NOS Journaal 0.55 Journaal, herhaling 1.25 TROS/EO Twee Vandaag 2.18-7.00 NOS Journaal en Sport journaal RTL5 SBS6 NEDERLAND-3 7.00 Z@ppelin 9.00 TELEAC/NOT Rekenverhalen 9.20 Liedmachien 9.35 Teletubbies 10.00 Tweenies 10.20 Liedmachien 10.40 Vroeger zo 11.45 Z@ppelin 13.00 NOS Journaal 13.05 Sportjournaal 13.15 RVU Simek partners 14.10 Kaap de goede hoop 14.35 Verge zicht: Oker en water 15.30 NPS Eu- topia 16.00 TROS Z@ppSport 16.15 AVRO Heksenketel 16.40 De Museumbende 16.58 Gemma Glit ter gezondheidsgala 17.27 KRO Kindertijd 18.00 NPS Sesamstraat 18.15 VPRO Villa Achterwerk 18.30 NPS Het Klokhuis 18.50 NOS Jeugdjournaal 19.05 NPS Gewest 19.33 Novellen: You2, film 20.05 The Kumars at no. 42, serie 20.35 VARA Twee voortwaalf, quiz 21.15 VARA/NPS Zembla, Ruzie om de top YORIN lity Integration (PRI). Dit houdt in dat we vaak najagen wat we als kind niet hebben gekregen. Bosch verklaart tijdens de in terviews, vanaf de zijlijn, be paalde ontwikkelingen in het leven van de gasten. Zo ver moedt ze, dat strafpleiter Ge rard Spong zich bij een gruwe lijk dossier makkelijk op de details kan richten, omdat hij als kind op het terrein van een psychiatrische instelling woon de. De Poel zegt er niet op uit te zijn geweest zijn gasten te 'fileren'. Bovendien wordt vooral inge zoomd op psychologische pro cessen waar de kijker ook wat aan kan hebben. „Misschien kan Home Sweet Home op die manier een toegangspoort tot de psychologie zijn. Connie Palmen stelt in het ge sprek: „Talent groeit op een mestvaalt.' Dat gaat De Poel wat ver, maar hij denkt wel dat talent vaak is ontstaan om iets anders te overstijgen. De gasten van Home Sweet Home hebben vooral gemeen dat 'we over deze mensen allemaal wel al ons oor deel klaar hebben'. Home Sweet Home is het ver volg op de documentaire serie Het gevoel van de Poel, ook over menselijk gedrag. Ik heb het nooit erg gevonden om gety peerd te worden als harde inter viewer. Dat werk bij actualitei tenprogramma 's zal ik nog j aren blijven doen, al ligt dit me beter. Wat mensen beweegt, zal me al tijd het meeste intrigeren." GPD Nederland 1,21.45 uur EVERY WHICH WAY Every Which Way But Loose (1978) is een komedie van James Fargo met (toenmalig paar Clint Eastwood en Sondra Loc ke. Een vrachtwagenchauffeur ver dient geld met vuistgevechten en is bevriend met een orang-oe- tan. RTL 5, 20.30 uur SISTER ACT 2 Whoopie Goldberg hijst zich nogmaals in habijt voor de ko medie Sister Act 2: Back in the Habit (1993) van Bill Duke, waarin zij als zangeres door de nonnen wordt gevraagd delin- quente jongeren in het gareel te brengen en de school te redden. Ook met James Coburn. Net 5,20.30 uur GOSSIP Bij wijze van experiment bren gen drie studenten een gerucht in de wereld dat verschrikkelij ke proporties aanneemt in de thriller Gossip (2000) van Davis Guggenheim. Later valt de leugen moeilijk te ontkrachten. Met James Mars den en Lena Heady. V8,20.30 uur SKETCH ARTIST Jeff Fahey en Sean Young ver tolken de hoofdrollen in de thriller Sketch artist (1991) van Phedon Papamichael. Een poli- Norman Reedus, Lena Heady en James Marden (vlnr) in de thriller Gossip. tietekenaar maakt op aanwij zingen van een getuige van moord een schets van iemand die verdacht veel lijkt op zijn vrouw. Ook (kort) met Drew Barrymore. Net 5,22.25 uur JUSTICE LEAGUE Justice League of America is een actiekomedie van Félix En- riquez Alcala uit 1997 over hel den met extreme krachten. Met Matthew Settle, Kimberly Oja en David Ogden Stiers. RTL 5,22.40 uur PELHAM Walter Matthau is te zien als on verzettelijke onderhandelaar in The Taking of Pelham One Two Three (1974), een effectieve misdaadthriller van Joseph Sargent, waarin vier gangsters passagiers van de New-Yorkse ondergrondse gijzelen. Ook 22.00 NOS Journaal 22.20 NPS/VARA/NOS Nova/Den Haag vandaag 22.52 NPS Kort!: Babyphoned,film 23.08 RVU Vergezicht: Louis Doe del 0.03 NPS Jazz: Dee Dee Bridgewa- ter 1.05-1.30 NPS/VARA/NOS Nova- Den Haag vandaag 6.45-8.10 en 9.00 Nieuws 9.10 As the world turns 10.00 Lijn 4 10.45 Goede tijden, slechte tijden 11.15 Lijn 4 12.00 The bold and the beau tiful 12.30 Puzzeltijd 13.20-14.15 Vragenvuur 15.05 Oprah Winfrey show 16.00 Nieuws 16.05 As the world turns 17.00 Nieuws 17.05 Aperitivo 17.35 The bold &rthe beautiful 18.00 Nieuws 18.10 Editie NL, nieuws 18.30 Boulevard 19.15 Volgens hem, volgens haar 19.30 Nieuws 20.00 Goede tijden, slechte tijden 20.30 Kees co, serie 21.00 De 10 leukste typetjes aller- tijden 22.00 Max and the city 22.30 Jambers 10 jaar later 23.25 Nieuws 23.45 Boulevard 0.25-110 Oprah Winfrey show 2.10-6.45 Nieuws ARTE 14.00 Hippocrate 14.30 Le forum des Eu- ropéens: Patrons: tout est permis? 15.15 Les requins du tabac 16.15 360 Le repor tage GEO - Vendues et prostituées en In de 16.45 Création(s) - chemins d'artistes 17.15 La vida essilbar, film van Fernan do Pérez (1998) met Coralia Veloz en Luis Alberto 19.00 Voyages, voyages - La cöte ouest canadienne 19.45 Info 20.15Allemagne:emploisdecrise20.45 Comédia - Theater: Nora, une maison de poupée van Henrik Ibsen 22.55 Treize jours dans la vie de Pablo Picasso 2.05- 2.48 Au secours du guépard DUITSLAND-1 Walter Matthau in de th ril Ier The Taking of Pelham One Two Three. 8.00 Z Nieuws 12.20 Z De achter bank 12.30 Z Nieuws 12.50 Z De achterbank 13.00 Z Nieuws 13.20 Z De achterbank 13.30 Z Nieuws 13.50 Z De achterbank 14.00 Z Nieuws 18.00 Star Trek: Deep Space Nine 18.50 Bij de politie 19.20 Some mothers do 'ave 'em 20.00 Spookhuis, woonrubriek 20.30 Every which way but loose, film 22.40 Justice league of America, film 0.15-0.45 Wannahaves, lifestyle fred J. Kwak 12.25 Beyblade 12.50- 13.15 Fennec 15.20 Yu-gi-oh 15.45 Jonny Quest 16.10 Dragonball Z 16.35 Beast wars 17.00 The tribe 17.30 Everybody loves Raymond 17.55 Mad aboutyou 18.25 Friends 18.53 Sevens 19.00 Bobo's in the bush 19.30 Onderweg naar morgen 20.00 Bevallingsverhalen 20.30 Model behaviour, docusoap 21.30 Jensen I, talkshow 22.30 Bon Bini beach, serie 23.00 Dr. Phil, talkshow 23.50-0.40 Snoops, serie 1.40 Nieuws De Smurfen 18.10 Hey Arnold 18.40 De spooktoren 19.05 Wreed vreemd 19.30 Black beauty CANVAS 20.00 Terzake 21.00 Histories, Johan Anthierens 21.50 De Canvascrack, quiz 22.20 The naked chef, kookrubriek 22.50 Voetzoeker, magazine 23.15 The disappearance of Finbar, film 1.00-9.00 Terzake, herhaling NICKELODEON Nederland 2,23.00 uur 9.35 Bamboe beertjes 10.00 Honeybee Hutch 10.20 Bobby's world 10.40 Prin cess Sissi 11.05 Dennis the menace 11.25 Peter Pan Pirates 11.50 Oliver Twist 12.10 Ernst Bobbie en de rest 12.25 Pokémon 12.50 Angela Anaconda 13.10 Flint the time detective 13.30 Wal ter Melon throug history 13.55 Leven met Louie 14.15 Bikermice from Mars 14.35 Clip 14.40 Eek! De Kat 14.50 Iz- nogoud 15.15 Spy dogs 15.30 Mon colle knights 15.50 Sitting ducks 16.05 Movil- le mysteries 16.30 Pokémon 16.50 To tally spies 17.15 Medabots 17.40 Shin Chan 5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.05 Die glückliche Familie 10.00 Heute 10.03 Brisant 10.35 Der Mann, von dem man spricht, film (1937) van E. W. Emo 12.00 Heute mittag 12.15 Buffet 13.00 Mittags- magazin 14.00 Tagesschau 14.10 Ein Bayer auf Rügen 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege - Die Talkshow 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 ARD vor acht 20.00 Ta gesschau 20.15 Panorama 21.00 Tatort 22.30 Tagesthemen 23.00 Die Braut meines Freundes, film (2001) van Gabi Kubach met Michael von Au 0.30 Nacht- magazin 0.50 Alice's Restaurant, film (1969) van Arthur Penn met Arlo Guthrie 2.35 Tagesschau 2.40 Fliege - Die Talk- show 3.40 Die schönsten Bahnstrecken der Welt 3.55 Buffet 4.40 Tagesschau 4.45 Panorama OMROEP ZEELAND 18.00 NOS-Journaal 18.21 Omroep Zeeland nieuws 18.39 Springtij 19.00 Omroep Zeeland nieuws 19.17 Springtij 19.39-9.00 Tekst-tv/Herhalingen BELGIË NED-1 VRT 11.50 Geld maakt gelukkig 12.20 The young the restless 13.10 Klussen wonen 14.10 Vaar ma gazine 14.40 De teugel 15.10 Ricki Lake 16.10 V&D tv 17.05 Jake and the fatman 18.00 Matlock 19.00 Stem van Nederland 19.25 Chef!, serie 20.05 Exclusief, reportages 20.30 Peter R. de Vries, misdaad verslaggever 21.35 Het leed dat vakantie heet, serie 22.30 Hart van Nederland 22.55 Shownieuws 23.15 Trauma Team: E.R. live 0.20 Arrest trial, reportages 1.00 The A-Team, serie 2.00 Nachtprogramma 9.00 Onder de zomerhemel 10.00 Donna opTV1 12.151000 zonnen& garnalen 12.35 Quix 13.00 Jour naal 13.35 Thuis 14.00 De drie wij zen 14.35 El C.I.D. 16.55 De dingen des levens 17.35 Buren 18.00 Jour naal 18.10 De rode loper 18.30 Quix 19.00 Journaal 19.451000 zonnen garnalen, ma gazine 20.10 F.C. De Kampioenen, serie 20.45 Airport, reportages 21.15 De leukste eeuw - blijven la chen, humor 21.45 Zomerkoppen, First person shooter 22.25 Aan tafel, talkshow 23.09 KENO-uitslagen 23.10 Journaal laat 23.33 Piek 3 23.40 Family law, serie 0.25 De rode loper, magazine 0.45-9.00 Journaal, doorlopend 6.00 The wild Thornberrys 6.25 Hey Ar nold! 6.35 Ratjetoe 7.00 CatDog 7.25 Rocket power 7.50 SpongeBob Square- Pants 8.20 Rocko's modern life 8.35 Ma gie schoolbus 9.00 Dommel 9.20 Mopa- top's shop 9.30 Merlin 9.40Thomas 9.55 Muis 10.00 Dora 10.25 Muis 10.30 Rolie Polie Olie 10.40 Jellabies 10.45 Bruintje beer 11.05 Thomas 11.20 Merlin 11.30 Mopatop's shop 11.35 Bassie Adri- aan/Dora 12.10 Rocket power 12.35 The wild Thornberrys 13.05 Hey Arnold! 13.30 Aaahhl! Real monsters 13.55 Rocko's modern life 14.20 CatDog 14.45 Ratjetoe 15.07 The wild Thornberrys 15.35 As told by Ginger 16.00 Sabrina 16.20 Saved by the bell 16.50 Rocket po wer 17.20 So Nick 17.35 SpongeBob SquarePants 17.55 Hey Arnold! 18.10 De boze bevers 18.35 Kablam! V8 DUITSLAND-2 18.00 Married with children 18.30 The Wayans Bros 19.05 The Pretender 19.55 Seinfeld 20.30 Gossip, film 22.10 Scrubs 22.40 Dark angel 23.30 The strangerers 0.05 Dead man's gun 0.55 Nachtpro gramma FRANKRIJK-2 VERONICA 19.00 Soulfood 19.55 Beyond with Ja mes van Praagh 20.20 Medical profile 21.10 Mix of nations 21.35 Paparazzi! 22.00 Nightclub 22.50 Meekijken ge wenst 23.00 De pikantste thuis 23.55 Mix of nations 0.20 Beyond with James van Praagh 0.50 VDate.nl 2.20-6.00 Nachtprogramma 5.55 Les Z'amours 6.30 Télématin 8.35 Days of Our Lives 9.05 The Bold and the Beautiful 9.30 C'est au programme 10.55 Flash Info 11.05 Motus 11.40 Les Z'amours 12.15 Pyramide 13.00 Journal 13.50 Derrick 14.55 Der Alte 16.00 Water Rats 16.50 Des chiffres et des lettres 17.25 La Cible 18.05 E.R. 18.55 On a tout essayé 19.50 J-60 20.00 Journal 20.35 Question ouverte 21.00 100 minutes pour convaincre 22.45 Campus, le ma gazine de l'écrit 0.25 Nieuws 0.45 J-60 0.55 Les Soprano 1.45 Killing Hitier 3.25 Azimuts 3.35 24 heures d'info 3.55 On oeil sur la planète - Irak: Les Américains ont-ils eu raison? 5.25 24 heures d'info 5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.05 Volle Kanne - Service taglich 10.00 Heu te 10.03 Freunde fürs Leben 10.50 Schlosshotel Orth 11.35 PRAXIS taglich 12.00 Heute mittag 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00 Mittagsmagazin 14.00 SPORTextra: Tennis 16.00 Heute - in Europa 16.15 Wunderbare Welt Aan- sl.: LOTTO am Mittwoch 17.00 Heute 17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leute heute Aansl.: NKL-Tagesmillion 17.50 Ein Fall für zwei 19.00 Heute 19.25 Girl friends 20.15 Traumland Deutschland 21.15 Auslandsjournal 21.45 Heute- journal 22.15 Berlin Mitte 23.00 Johan nes B. Kerner 0.00 Heute nacht 0.15 Die Rettungsflieger 1.00 Heute 1.05 Cold fe ver, film (1994) van Fridrik Thór Frïdriks- son 2.25 Heute 2.30 Johannes B. Kerner 3.30 Heute 3.35 Berlin Mitte 4.20 Ci- tydreams 4.40 PRAXIS taglich 5.05 Hal lo Deutschland DUITSLAND-3 TV5 NET 5 6.15 Seabert 6.40 Boes 7.00 Dex- ter's laboratory 7.10 The power- puff girls 7.15 Courage the coward ly dog 7.25 Johnny Bravo 7.35 Cow Chicken 7.451 am Weasel 7.55 Al fred J. Kwak 8.15 Clifford the big red dog 8.40-9.00 Boes 12.00 Al BELGIË NED-2 VRT 15.00 Bette 15.30 Disney feest 16.10 The Simpsons 16.40 Earth: Final conflict 17.30 Spin City 18.00 Roseanne 18.30 Dawson's Creek 19.20 Suddenly Susan 19.55 Children's hospital 20.30 Sister act 2: Back in the habit, film 22.25 Sketch artist, film 0.00 Suddenly Susan 0.25 Ro seanne 1.00 Nachtprogramma KETNET 15.30 Tiktak 15.35 Tweenies 16.00 Piet Piraat 16.05 Meneertjes en me vrouwtjes 16.15 Samson soap 16.40 Ketnetkroket 16.45 De Som- meltjes 17.10 Disney Festival 17.45 FOX KIDS 6.00 Why why family 6.20 Jim Button 6.45 Oliver Twist 7.05 Hamtaro7.25 Me dabots 7.50 Pokémon 8.20 Ernst Bob bie en de rest 8.30 Bob de Bouwer 8.40 Franklin 8.50 Pecola 9.15 Jim Button 6.00 Nieuws 6.30 Télématin 7.55 Ques tions autour du monde 8.00 Canadees nieuws 8.30 A bon entendeur 9.00 Infos 9.05 Zig-Zag café 10.00 Nieuws 10.20 Campus 12.00 Infos 12.05 Magazine 12.55 Questions autour du monde 13.00 Belgisch nieuws 13.30 Des chiffres et des lettres 14.00 Nieuws 14.30 Biblio- thèque médicis/Public sénat 15.30 Acoustic 16.00 Nieuws 16.15 Le journal de l'éco 16.20 TV5, l'invité 16.30 Arte re portage 17.00 Infos 17.05 Pyramide 17.30 Questions pour un champion 18.00 Nieuws 18.25 L'héritière, film (2002) van Bernard Rapp 20.00 Infos 20.05 Découverte 20.30 Frans nieuws 21.00 Une bombe a retardement 21.55 Questions autour du monde 22.00 Nieuws 22.30 Post coïtum animal triste, 6.30 Schooltelevisie 7.30 Planet Wissen 8.30 Tagesschau vor 20 Jahren 8.45 Pushkar: Pilger - Handier - Wanderheili- ge 9.30 Hart aber fair - das Reizthema 11.00 Nano 11.30 Erlebnisreisen:Teuto- burger Wald 12.00 Hier und Heute - Re portage 12.15 0800 Brussel 12.45 Aktu- ell 13.00 ServiceZeit Familie 13.30 FrauTV 14.00 Die Sendungmit der Maus 14.25 Die Kinder vom Alstertal 14.55 Kleine Geschichten von wilden Tieren 15.00 Planet Wissen: Ordnungssysteme 16.00 Aktueil 16.15 Daheim unter- wegs 18.00 Lokalzeit 18.05 Hier und Heute - Reportage 18.20 ServiceZeit Technik 18.50 Aktuelle Stunde 19.30 Lo kalzeit 20.00 Tagesschau 20.15 RUN- DUM GESUND 21.00 Champion 21.45 Aktueil 22.00 WELTWEIT: Agnieszka auf Achse 22.30 WestART Magazin 23.00 Kanzlerbungalow 23.45 Domian 1.00 NightWash 1.30 Druckfrisch - Neue Bü- cher mit Denis Scheck 2.00-6.30 Lokal zeit DEN HAAG - De Telegraaf mag een rtv-gids maken met zo» noemde genre-gegevens, informatie gerangschikt naar derwerp, bijvoorbeeld film of sport. Dat valt op te maken®- een arrest van de Hoge Raad, het door de Publieke Omror (NOS) aangespannen sluitstuk van een kort geding uit 195/ De Telegraaf wil een echt 'spoorboekje' met rtv-gegevens® ken, vergelijkbaar met een gids van een omroep. De publiek omroep is daar faliekant tegen. ANP HILVERSUM - Het wekelijkse gesprek met de minister-pr dent zal vanaf morgen voortaan te zien zijn in de zendtijd var Twee Vandaag. Tot nu toe werd het interview met de premie- na afloop van het kabinetsberaad rond 23 uur als onderdet van Nova/Den Haag Vandaag uitgezonden. Het wekehjks gesprek met Balkenende is rond 18.30 uur te zien op Neder land. 2. Alleen wanneer het kabinetsberaad uitloopt, zal he gesprek opschuiven naar Nova/Den Haag Vandaag. GPD HILVERSUM - De 7 6-j arige Amerikaanse zanger Tony Ben. nett krijgt de Edison Jazz Oeuvreprijs 2003 voor zijn carrière van meer dan een halve eeuw en een oeuvre van 67 albums Donderdag 10 juli zal de Edison op het Midsummer Jazz Gals in Den Haag aan Bennett worden overhandigd. In de jaren vijftig behaalde Tony Bennett vele hitsuccesset waaronder Cold, Cold Heart en I left my heart in San Francis co. In 1993 trad hij tijdens de MTV awards op met de RedHo; Chili Peppers. Tony Bennett ontving één keer eerder een Ei son voor zijn album MTVUnplugged uit 1995. In 1966 washii al eens te gast bij de Edisons waar hij tijdens het Grand Gak du Disque optrad. GPD HILVERSUM - De scenarioschrijver Hugo Heinen heeft de wedstrijd om het beste scenario voor een tv-bewerkingvai Klaasje Zevenster van Jacob van Lennep gewonnen. De wei- strijd werd uitgeschreven door de Tros. Er namen 72 mensei anoniem aan deel. ANP Advertentie V8,20.30 uur met Robert Shaw en Martin Balsam. Nederland 2,23.00 uur FINBAR Een Ier (Luke Griffin) begint een zoektocht naar zijn drie jaar eerder verdwenen vriend en belandt in Stockholm en Lapland in The Disappearance of Finbar (1996), een absurdis tisch drama van Sue Clayton. VRT 2 Canvas, 23.15 uur film (1997) van en met Brigitte Roüan 0.00 Zwitsers nieuws 0.30 Afrikaans nieuws 0.40 TV5, l'invité 0.50 Entretiens 2.00 Nieuws 2.20-4.00 Les déracinés, film (2001) van Jacques Renard v langevieleweg 54 4335 gw middelburg telefoon: 0118-6 RTL TV 6.00 Punkt 6 7.00 Unter uns 7.30-8.05 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 9.00 Punkt 9 9.30 Mein Baby 10.00 Dr. Stefan Frank 11.00 Soap duell 11.30 Familien duell 12.00 Punkt 12 - Das Mittagsjournal 13.00 Die Oliver Geissen Show 14.00 Das Strafgericht 15.00 Das Familienge- richt 16.00 Das Jugendgericht 17.00 Home improvement 17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30 EXCLUSIV - Das Star-Magazin 18.45 Aktueil 19.10 Explosiv - Das Magazin 19.40 Gute Zei ten, schlechte Zeiten 20.15 Columbo: Agenda for murder, film (1989) 22.15 Die Wache 23.15 Die einsamen Schüt- zen 0.00 Nachtjournal 0.30 Golden Girls 1.00 Home improvement 1.30 Das Fami- liengericht 2.20 Die Oliver Geissen Show 3.10-3.35 Nachtjournal 4.20 Das Jugendgericht 5.10 Life! - Die Lustzu le ben 23.00 Warship: Aircraft carriers 0.00 Un wanted mummy 0.30 Syrian princesses 1.00 The death adder duet 1.30 Crocodi le chronicles: Snakes, karma, action! 2.00 Aircraft carriers 3.00 Thailand 3.30 Newton and the prism 4.00 Unwanted mummy 4.30 Syrian princesses 5.00 The death adder duet 5.30 Snakes, kar ma, action! CNN ENGELAND-1 6.00 BizNews 9.00 Business central 10.30 World report 11.30 World sport 12.00 Business international 13.00 Asia tonight 13.30 World sport 15.00 Busi ness international 16.00 Asia tonight 16.30 BizAsia 17.00 Your world today 21.00 World news Europe 21.30 World business tonight 22.00 World news Eu rope 22.30 World business tonight 23.00 Insight 23.30 Business traveller 0.00 Newsbiz today 0.30 World sport 1.00 Newsbiz today 3.00 Larry King live 4.30 World report 5.30 Insight 7.00 Breakfast 10.00 Kilroy Aansl.: Nieuws 11.00 City hospital Aansl.: Nieuws 12.00 Trading up 12.30 To buy or not to buy Aansl.: Nieuws 13.00 Bar gain hunt 13.30 Call my bluff 14.00 Nieuws 14.45 Neighbours 15.05 Doc tors 15.35 Murder, she wrote 16.25 Children's BBC 18.35 Neighbours 19.00 Nieuws 20.00 This is your life 20.30 Eas- tEnders 21.00 Rogue traders 21.30 Changing rooms 22.00 Miami Airport 23.00 Nieuws 23.35 Question time 0.35 This week 1.20 Deliberate intent, film (2000) van Andy Wolk met Timothy Hut- ton 2.50-7.00 News 24 MUSIC FACTORY 6.00 CyberChoice 7.00 Factory facts 11.00 Mister Mood 12.00 SMS photo chat 13.00 En wat vind jij? 14.00 Interac tive charts 15.00 Play 17.00 Guess what? 18.00 SMS chat Artist chat 19.00 Face my face 20.00 En wat vind jij? 21.00 Me- jay 22.00 Mental Theo on the road 23.00 Factory facts 0.00 CyberChoice MTVEUROPE ENGELAND-2 7.00 Open university 7.30 Kinderseries 11.20 Schooltv 12.30 The daily politics 13.30 Working lunch 14.00Tennis 18.15 Weakest link 19.00 The Simpsons 19.20 The fresh prince of Bel Air 19.45 Mal colm in the middle 20.05 Malcolm in the middle 20.30 So what d6 you do all day? 21.00 The nation's favourite food 21.30 What the Stuarts did for us 22.00 Kill or cure 23.00 Porridge 23.30 Newsnight 0.20 15 Storeys high 0.50 Whistle test years 1.30-7.00 Learning zone 6.00 Greatest hits 11.00 ClipClassics 12.00 Cribs 13.00 Greatest hits 15.00 Charts: US top 20 16.00 Live 18.00 Dag top 5 18.30 Jackass 19.00 Greatest hits 20.30 Jackass 21.00 Making the video 21.30 The Osbournes 22.00 Cribs 23.00 So 90's 23.30 Nacht Top 5 0.00 Alternate ve nation 1.00 Night zone MEZZO BBC WORLD 6.30 World business report 8.45 Sport today 9.30 Fast track 9.45 Holiday 10.30 HARDtalk 11.30 Arab world direct 12.30 Asia today 12.45 World business report 13.30 HARDtalk 14.30 World business report 14.45 Sport today 15.30 Onbe kend 16.30 Asia today 17.30 HARDtalk 18.15 World business report 18.30 Tal king movies 19.30 World business re port 19.45 Sport today 20.30 HARDtalk 21.30 Click online 22.30 World business report23.30 Life 0.30 World business re port 0.45 Asia today 1.30 HARDtalk 2.30 Talking movies 3.30 Life 4.30 Asia today 4.45 World business report 5.30 HARD talk 5.45 Ochtendtv 11.45 Frangois-Frédéric Guy en concert 13.00 A I'affiche 13.15 Lestroissoeurs 15.10 Los Angeles Guit ar Quartet 16.40 Influence italienne/P- saume 51 17.45 A I'affiche 18.00 Ravel: L'enfent et les sortilèges 18.50 Solisten Ensemble Baroque de Limoges 19.40 Brahms: Symfonie nr. 1 in c opus 68 20.30 A I'affiche 20.45 Nohant 22.00 A. Ogrintchouk E. Nebolsin 22.55 Big Ben Websteren Europe 23.30 Concerta I'Eglise de St. John Coltrane 0.00 Nachttv EUROSPORT 8.30 Sailing world 9.00 Paardensport 10.00 Voetbal: Euro 2004 14.00 Tennis 17.00 Voetbal: Euro 2004 18.00 Voetbal 19.45 News flits 20.00 Voetbal 21.45 At letiek 23.30 News report 23.45 Voetbal 1.15 News report NGC DISCOVERY CHANNEL 6.00 Today's business Europe 8.00 Eu rope squawk box 10.00 European mar ket watch 12.00 Warship: Big guns 13.00 Dogs with jobs 13.30 National Geo-ge- nius 14.00 X-force: Mountaineering 15.00 Base climb: Defying gravity 16.00 Detectives of the deep: Treasures of the deep 17.00Big guns 18.00 Defying gra vity 19.00 Dogs with jobs 19.30 National Geo-genius 20.00 Making it: Thailand 20.30 Six experiments that changed the world: Newton and the prism 21.00 The mummy road show: Unwanted mum my 21.30 Tales of the living death: Syri an princesses 22.00 The snake wrangle rs: The death adder duet 22.30 Crocodile chronicles: Snakes, karma, action! 9.00 Rex Hunt fishing adventures 9.55 Globe trekker: West India 10.50 City ca bs: Miami 11.15 Big tooth: Dead or alive 12.10 Dambusters: The bouncing bomb 13.05 Ancient inventions: Citylife 14.00 Claudie Haignere: A woman in the stars 15.00 Extreme machines: Earth brea kers 16.00 Globe trekker: Malaysia and Southern Thailand 17.00 Rex Hunt fi shing adventures 18.00 Scrapheap challenge 19.00 Planet ocean: Stream"1 the dark 20.00 A car is reborn 21.00 Fo rensic detectives: Left at the scene 22.00 FBI files: Vanished 23.00 The prosecu tors: Father's pain 0.00 Extreme machi nes: Four-wheel force 1.00 Battlefield- Pearl Harbor 2.00 People's century. 1948 - Boom time 3.00 Nachtprogram- ma

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 8