PZC Fans Barcelona dromen zich rijk 19 Arbiter uit Hoofdplaat hekelt leeftijdsgrens voor toetreding tot betaalde voetbal Kezman ook in de picture Sleutelrol voor Atlético Madrid in slot seizoen I Serooskerke gaat op herhaling RKC bereidt zich voor in Zeeland De Vrieze naar Florida Marlins Zielhuis stelt teleur bij EK Finn VDH wint ook 200 vrij uitslagen Van Strien finaliste in Sas van Gent donderdag 12 juni 2003 Slijtage Kandidaten zetten topvoetballers in als stemmentrekkers Koeman Pek en veren Darts Tennis Wielrennen Zwemmen 3.00 u county Jr:Hand- J Maes mag laatste stap niet maken Scheidsrechter Angelo Boonman uit Terneuzen maakt komend seizoen zijn debuut in het betaalde voetbal. Hij zal enkele wedstrijden in de eerste divisie fluiten en ook als vierde official bij eerste en eredivisiewedstrijden optreden. Boonman is de onbetwiste nummer één van Zeeuws-Vlaanderen. En dat blijft ook zo. Want Peter Maes uit Hoofd plaat stoomde weliswaar in recordtempo door naar groep 1 van het amateur voetbal, maar een carrière in het betaalde voetbal is voor hem niet weggelegd. Hij is met zijn 32 jaar al te oud voor het betaalde voetbal. ders gekund. Dan had Maes' schoonvader Daan Kersten hem bijvoorbeeld wat jaren eerder moeten inschrijven voor een scheidsrechterscursus in Oost- Souburg. Dan was hij wellicht ook nog net binnen de grenzen van het voor Van der Ende ac ceptabele gebleven. De scheids- rechtersbaas liet immers ook weten dat 27 jaar weliswaar een limiet is, maar dat hij oudere pa rels absoluut niet zou laten lig gen. Maar 32 jaar is, gerelateerd aan de grens van 27 jaar die Van der Ende hanteert, natuurlijk wel een behoorlijk verschil. „Laat ik maar nergens op reke nen en op niets hopen", zegt Maes. „Het is zoals zovele zaken in het leven." rloor Fred Rabout HOOFDPLAAT - Een beetje frustrerend is het wel voor Peter Maes. Hij is blijkbaar goed, maar mag de laatste stap niet maken. De KNVB houdt voor promotie naar de C-Iijst - de lijst waar streekgenoot Angelo Boonman nu op staat - de leef tijdsgrens aan van 27 jaar. Voor die leeftijd moet een scheids rechter dus al op de hoogste tre de van het amateurvoetbal staan. Peter Maes haalde dat niet en dus zal hij zich moeten neerleg gen bij de wetten van Zeist. Bij wat oud-topscheidsrechter Ma rio van der Ende bedacht heeft. Maes: „Had ik het allemaal vooraf geweten, dan had ik op veel jongere leef tij d het scheids rechterspak aangetrokken. Dan was ik vroeger gestopt met voet ballen bij Hoofdplaat. Jammer, maar het is niet anders." Maes klampt zich vast aan wat hij heeft en aan wat hij heeft be reikt. Want natuurlijk zijn wed strijden op het hoogste niveau in het amateurvoetbal ook mooi en belangrijk. Ook daar zitten duels tussen waar vele honder den toeschouwers op afkomen. Maar het had dus allemaal an DEN HAAG - Als Real Sociedad zondag wint van Celta de Vigo wordt het kampioen van Span je. Waarom? Omdat de ploeg van Sander Westerveld op de laatste speeldag tegen Atlético Madrid moet. En laten ze bij At lético nou een bloedhekel heb ben aan Real Madrid, de con current van Sociedad. Drie keer raden wat er volgende week in het Baskenland gaat gebeuren. Het is op het eerste gezicht mis schien een merkwaardige con statering, maar de nummer elf van de Primera Division gaat een cruciale rol spelen in de strijd om de Spaanse titel. Wat is namelijk het geval: die nummer elf is Atlético Madrid en de meest omstreden club van het land - nooit vies van een schan daaltje - moet nog tegen de nummer twee Real Madrid en de nummer één Real Sociedad. Als buitenstaander zou je ver onderstellen dat er voor Atléti co zondag tegen Real niet zo veel meer op het spel staat, maar wie dat beweert, kent de verhoudin gen in het Spaanse voetbal niet, en zeker niet die in de hoof dstad Madrid. Bij Atlético - historisch gezien de derde club van Spanje -hebben ze geen hekel aan Real, nee ze hebben een bloedhekel aan de rijke, arrogante, en suc cesvollere stadgenoot. De cultuurverschillen tussen heide clubs liggen voor eeuwig verankerd in de ziel van de sup porterskampen. Atlético was en is een club van het gewone volk, terwijl Real zich alti j d heeft mo gen wentelen in de aandacht van de rijke Spaanse machtheb bers. Atlético versus Real: dat is zweet tegenover parfum. In het stadion Vicente Calderon van Atlético zijn ze er ook heilig van overtuigd dat ze altijd be wust klein zijn gehouden door het grote Real, dat zijn tentakels tot in alle geledingen van de Spaanse maatschappij heeft verspreid. Het zal daarom niemand verba zen als de mannen van Atlético zondag tegen Real vol overgave en met alle beschikbare midde len gaan strijden, zodat ze de week erop bij Sociedad lekker hunnen bijkomen van die in spanningen. Want niemand, ®aar dan ook echt niemand, in Spanje gelooft dat Atlético het Sociedad volgende week lastig gaat maken. Want Real Madrid hat kampioen wordt in het sei zoen dat Atlético Madrid hon derd jaar bestaat...dat kunnen he veelgeplaagde fans van de club echt niet verdragen. GPD Zo was het bijvoorbeeld ook niet voorzien dat Maes scheids rechter zou worden. Dat had im mers alles te maken met knieën die al slijtage vertoonden toen hij 25 jaarwas. Vervolgens volg de hij het advies op om als voet baller bij Hoofdplaat te stop pen. En toen was daar zijn schoonvader, zelf arbiter. Die verhaalde over 'hoe hij met las tige jongens als Peter Maes om ging.' En hij probeerde hem over te halen het zwarte pak aan te trekken. „Geen haar op mijn hoofd die er aanvankelijk aan dacht", herinert Maes zich. „Ik was immers geen lieverdje in het veld, had het regelmatig aan de stok met de leiding. En nu zou ik 'dat spul' moeten gaan leiden. Nee, dat kon niet. Maar toch, je weet hoe het gaat. 'Je durft niet man, ik durf wél'. En het einde van het liedje was dat mijn schoonvader me in zou schrijven. Een paar weken later moest ik me in Oost-Souburg melden." Hij vervolgt: „Ad van Beek en Bert Leijnse hielpen me op weg in het scheidsrechterswereldje. Zij brachten me de eerste begin selen bij. Na een aantal stage wedstrijden mocht ik de reserve vierde en reserve derde klasse fluiten. Niet de makkelijkste jongens. Daar stajedan, 27 jaar, tussen jongens die na jaren eer ste elftal nu een balletje trappen Peter Maes: „Had ik het allemaal vooraf geweten, dan had ik op veel jongere leeftijd het scheidsrechterspak aangetrokken." foto Peter Nicolai in een derde of vierde team. Die weten precies hoe ze een jonge arbiter in de gordijnen moeten krijgen. Kom je wat hoger, dan ligt de acceptatiegrens ook ho ger. Het is logisch dat scheids rechters afhaken op basis van wat ze meemaken in de laagste regionen. Bovendien is het aan- vangsuur van de wedstrijden op dat niveau een probleem. Elf uur 's ochtends. Dan zit je om half negen op zondagochtend in de auto voor een wedstrijd die niets voorstelt." Peter Maes leerde echter snel en de lastige leerling werd een uit stekende arbiter. Hij promo veerde jaarlijks. In groep drie promoveerde hij zelfs halverwe ge het seizoen. En nu zit hij dus in groep één: het hoogst haalba re. Voor hem staan er nu wed strijden in de hoofdklasse van het zondagvoetbal op het pro gramma. Peter Maes zegt van het spelletje te houden. Hij noemt zichzelf daarom 'een scheidsrechter die zo veel moge lijk wil laten voetballen'. Maes: „Als het effe kan, geef ik voor deel en liefst trek ik geen kaar ten. Ikprobeer spanningen veel al verbaal op te lossen." De oud-voetballer zegt dat hij zich voorafgaande aan de wed strijd van dat weekeinde goed voorbereidt. „Ik bekijk altijd even de stand op de ranglijst. Ook probeer ik te weten te ko men hoe de clubs ten opzichte van elkaar staan. En is er een voorgeschiedenis?" Zo wil Maes zich dit jaar op het hoogste amateurniveau meteen profileren als topper én als blij ver. Om vervolgens te hopen op Zeist. Of liever, op het aanpas sen van de regels die het ook voor 'oudere' scheidsrechters mogelijk maakt door te stoten naar het betaalde voetbal. door Henk van den Boom BARCELONA - David Beck ham, met zijn ex spice-girl Vic toria op vakantie in Los Ange les, was woest toen hij hoorde dat Manchester United hem wilde uithuwelijken aan ene meneer Joan Laporta. Deze man hoopt met de Engelse top- voetballer in de etalage zondag de verkiezingen voor hef nieu we voorzitterschap van FC Barcelona te winnen. Beckham wil sowieso al niet naar Barcelona (wel naar Real Madrid), en zeker niet worden misbruikt als stemmentrekker voor de honderdduizend ver blinde socios van de Catalaan se club. Ook zijn vader Ted heeft voor de Spaanse radio verklaard dat zijn zoon nooit naar Barcelona zal gaan. Eén ding is zeker, de Barfa-le- den zullen zondag hun stem geven aan de kandidaat met de meest veelbelovende beloftes. Dat zoiets werkt in Spanje heeft Fiorentino Perez bij Real Madrid bewezen toen hij zijn volgelingen ervan wist te over tuigen dat hij Zidane en Figo naar de club zou halen als ze op hem zouden stemmen. Vandaar dat het de laatste we ken namen regent van topspe- lers en -trainers. Het effect van Beckham heeft nu al tot gevolg dat de naam van Laporta op ie ders lippen ligt. Real Madrid dreigde de fraaie verkiezings stunt van de advocaat nog even te verstieren toen kwaadwil lende bronnen meldden dat Beckham zou hebben getekend voor de Koninklijke. Maar toen later ook Manchester be vestigde dat er een soort van overeenkomst ligt, stegen de kansen voor Laporta aanzien lijk. Tegen al dat geweld moet de hoog genoteerde kandidaat Lluis Bassat opboksen. Die heeft tot nu toe volgehouden dat hij niet mee wenst te doen aan het hele circus, maar in fei te speelt hij het spelletje net zo hard mee door een van zijn me dewerkers te laten lekken dat hij met Ajax onderhandelt over de transfer van Ronald Koeman. De Ajax-coach heeft voor de Spaanse media verklaard dat hij dolgraag een keer naar Bar- Joan Laporta poseert bij zijn Engelse stemmentrekker David Beckham. celona wil komen (dat is geen geheim en zijn nieuwe huis is net klaar), maar daar voegde hij aan toe dat hij geen con tractbreuk met de Amster damse club wil plegen. Koe man moet nog een iaartenzij de beide clubs het eens worden over een vervroegde uittre ding. En zo stikt het deze campagne- week van de mitsen en de ma ren. De zes kandidaten hebben zo langzamerhand alle voet ballers en trainers uit de kast getrokken die bij het verwende Barpa-publiek en de sportme dia maar enigszins in de smaak zouden kunnen vallen. Zo be weert Josep Martinez-Rovira dat hij Van Nistelrooij op een haar na gestrikt heeft voor een toekomst in Catalonië. Zelfs de éminance grise Johan Cruijff paradeert weer vrolijk over de pagina's van de Spaanse sport bladen met een belangrijke functie bij Barga in het voor uitzicht. Waar dat allemaal toe moet lei den? In ieder geval zitten maandag vijf mannen in een diep donker gat te kijken zon der camera's en zonder micro foons. En onderin dat gat lig gen al die beloftes die de afgelopen dagen zo breed wer den uitgemeten. Alleen die ene, die de meeste stemmen weet te vergaren moet als de bliksem maken dat hij zijn beloftes waarmaakt. Anders vergaat het hem net als Joan Gaspart, de laatste 'presi dente' van Barga. Besmeurd met pek en veren werd hijach ter Louis van Gaal aan, onder hoongelach de Ramblas opge stuurd. Van de nieuwe voorzit ter wordt verwacht dat hij de club uit een van de ernstigste crises uit de meer dan honderd jaar lange historie weet te ha len. Geen simpel karwei, met bijna honderd miljoen euro schuld, foto Gustau Nacarino/RTR met een prijzenkast vol oud roest en een internationaal voetbalklimaat waarin de broekriem stevig moet worden aangetrokken. Of in dat plaat je de aankoop past van David Beckham voor het genoemde bedrag van 45 miljoen euro lijkt een behoorlijke wissel op de toekomst. GPD BARCELONA - Jordi Majo, één van de zes kandidaten voor het voorzitterschap van FC Barcelona, heeft PSV'er Mateja Kezman in de strijd gegooid. Als hij wordt uitverkoren, haalt hij de Servische spits naar Nou Camp. Die belofte deed hij gisteren, nadat hij, naar eigen zeggen, een overeenkomst had gesloten met de Europese topscorer. Majo, die niet al te veel kans maakt volgens de polls, beweerde dat het niet alleen een verkiezingsstunt is, maar dat hij Kezman hoe dan ook als versterking zal presenteren. ANP/RTR SEROOSKERKE - Oude glorie bevolkt zaterdagmiddag het voetbalveld van Serooskerke. Het elftal dat zich in het sei zoen 1977/1978 ontpopte als een ware cupfighter, herspeelt 25 jaar na dato het bekerduel uit de vijfde ronde met het Gro ningse Aduard. De 5-1-overwinning destijds van Seroosker ke is nog altijd één van de hoogtepunten uit de clubhistorie. Serooskerke sneuvelde toen uiteindelijk in de kwartfinale te gen Jodan Boys. Een kwart eeuw geleden legde Serooskerke de vierhonderd kilometer tussen Groningen en Zeeland af, dit keer maakte tegenstander Aduard de lange reis. Het nostalgi sche duel begint zaterdag om 14.30 uur. Aansluitende spelen om 16.00 uur de huidige eerste elftallen van beide clubs tegen elkaar. De dag wordt afgesloten met een feestavond. IJZENDIJKE - Eredivisionist RKC Waalwijk komt in de voorbereiding op het nieuwe voetbalseizoen weer naar Zeeuws-Vlaanderen. Van 14 tot en met 16 juli vertoeft het Brabantse gezelschap in een hotel in Nieuwvliet-Bad. Er wordt dagelijks getraind op het sportcomplex van de SV Oostburg. Er staan enkele oefenduels gepland. Dinsdag 15 j u- li wordt in Waregem geoefend tegen de plaatselijke club Zul- te/Waregem. Dat speelt tweede nationale in Belgie. Zaterdag 19 juli wordt in Maldegem tegen SK Maldegem gespeeld, een ploeg uit derde nationale in België. Het oefenduel tegen een West-Zeeuws-Vlaamse club staat vrijdag 18 juli om 18.30 uur op de rol. Dit jaar is dat niet SV Oostburg, maar W IJzendij- ke. De reden daarvan is dat deze club dit jaar 85 jaar bestaat. ALMERE - De Nederlandse honkballer Jeffrey de Vrieze heeft een zesjarig contract getekend bij de Amerikaanse ploeg Florida Marlins. De 17-jarige catcher/derde honkman is afkomstig van Almere'90. De Vrieze is de tweede speler van Almere die deze overstap maakt. Vorig jaar vertrok Kenny Berkenbosch naar de club uit de Major League. De Vrieze zal echter niet op het hoogste niveau gaan acteren, hij gaat spelen in de Minor League. ANP MARSTRAND - Jaap Zielhuis heeft teleurstellend gepres teerd bij het Europees kampioenschap Finn in het Zweedse Marstrand. De zeiler uit de kernploeg kwam niet verder dan een 19e plaats met 126 punten. De Brit Ben Ainslie veroverde gisteren met een totaal van 22 punten de Europese titel. Na ze ven van de acht races was hij al zeker van de eindzege. De Pool Mateusz Kusznierewicz werd tweede (42) voor de Belg Sebas tian Godefroid (54). Naast Zielhuis eindigden ook de andere Nederlandse deelnemers Stefan de Vries (26e), Martijn van Muyden (33e) en Sander Willems (53e) in de achterhoede. Coach Rob Sepers vond het jammer dat Zielhuis ondermaats presteerde. „Maar we weten waar het aan ligt en gaan hard trainen om tijdens het WK (september) terug te komen." ANP MONACO - Pieter van den Hoogenband heeft in Monaco tij dens de tweede etappe van de Mare Nostrum Tour ook de 200 meter vrije slag gewonnen. De Eindhovense zwemmer, die er net een zwaar trainingskamp heeft opzitten met de nationale ploeg, werd onbedreigd eerste in 1.47,22. De Deen Jacob Car- stensen, die nog de snelste was in de series, gaf ruim 2,5 secon den toe. ANP Terneuzen. Maandagcompetitie BC Luctor et Emergo. Eindstand vierde competitie. A- lijn: 1. HH. Sandrini/Visser 57,75%, 2. Ds. Sandrini/Visser 55,94%, 3. Echtpaar Lichte- veld 55,39%. B-lijn: 1. Echtpaar Speelman 58,57%, 2. Ds. Van Stee/Vogels 55,00%, 3. Ds. Boerjan/Pieters 54,40%. Zomercompetitie ZDF, week 1. Poule A: MidCity-Baboe's 12-1, What's in a name 1-LB 2003 4-9, Nu eve niet-Mzetters 12-1DT Les Amies-Pindakaas in de koelkast 0-13, De Mutsen-Darts on fire 3-10, Biertjuh- What's in a name 212-1Poule B: De darters- Nog meer bier 3-10, De Lolly's-Effe checken 1-12, Yip Plaza 0-Café Heieen 11-2, Das pech-Meer bier 13-0, DC De Belt-Just 4 fun 11-2, Bull-shit-Cheeky Girls 4-9. Sportprijsvragen Lucky Day: 1-4-15-18-19-32-37-38-45-49-54- 57-59-62-64-70-72-77-78-80 (onder voorbe houd) Queen's. Mannen, 860.000 euro. Tweede ronde: Schalken (Ned/5) - Martin (VSt) w.o, Krajicek (Ned) - Vacek (Tsj) 7-5 2-6 6-3, He witt (Aus/1- Sluiter (Ned) 7-63-67-6, Rosset (Zwi) -Nieminen (Fin/9) 7-57-5, Norman (Bel - Sa (Bra) 6-37-6, Grosjean (Fra/6) - Kratoch- vil (Zwi) 6-3 6-4, Dupuis (Fra) - Bogdanovic (GBr) 3-6 7-6 7-6. Sas van Gent. ATO Zuidchemie jeugdtoer- nooi. ME 11 jaar: Sanne Benthem-Judith van der Meyden 7-5 6-4, Natascha van Strien-Sanne Benthem 6-3 6-1, Stephanie van Balen-Joelle Stofferis 6-0 6-1, ME 13 jaar: Jeske Boeding-Pasqualle Seijkens 6-0 6-1, Nathalie van Strien-Babette van den Bergen- 6-3 6-2, Eva Cuyle-Elles Benthem 6-4 6-4, Eva Cuyle-Lieke Boeding 6-4 6-1, Anniekde Milliano-Nora de Meijer 7-5 6-3, ME 15 jaar: Martine de Milliano-Sarah de Bakker 4-6 6-2 7-5, Chrissy van Strien-Sharona Huijzers 6-0 6-0, Milja de Smet-Judith Rikken 6-3 4-6 6-3, MD 13 jaar: Kaijser/de Meijer-Vergeer/Gadellaa 6-2 6-1, MD 15 jaar: Pichel/Rikken-Van Strien/van Strien 6-1 6-2, JE 9 jaar: Ferdi nand van Balen-Sander Overbeeke 6-0 6-0, JE 11 jaar: Marlon de Maagt-Rowin T azelaar 6-1 6-0, Ruud Martens-Yran Aars- sen 6-2 6-0, JE 13 jaar: Maarten Rikken-Martijn van Doorn 6-1 6-2, Ruben de Haas-Bas Hubregsen 6-2 6-1, JE 15 jaar: Kevin de Rooij-Marco van Trier 6-0 6-0, JD 11 jaar: Tazelaar/de Waele-Houg/Donze 6-1 6-2, JD 15 jaar: Verstraeten/de Meijer-Van T rier/van T rier 6-0 6-3, Verstraeten/de Meij- er-Kaijser/van Doorn 6-0 6-2, Raemdonck- /Gagel-Kaijser/van Doorn 6-4 6-2. Saint-Heand. Dauphiné Libéré. Derde etap pe, St-Paul-en-Jarez - Saint-Heand, indivi duele tijdrit: 1. Armstrong (VSt) 33,4 km in 49.32 (40,450km/u), 2. Millar (GBr) 1.06, 3. Mayo (Spa) 1.26,4. Chaurreau (Spa) 1.59,5. Rous (Fra) 2.09, 6. Mancebo (Spa) 2.31, 7. Leipheimer (VSt) 2.45, 8. Sastre (Spa) 2.56, 9. Peron (Ita) 3.01, 10. Niermann (Dui) 3.02, 18. Wielinga 3.40,29. Boogerd 4.16, 61. Bo ven 6.06, 81. Tankink 7.09, 91. Engels 7.31. Algemeen klassement: 1, Armstrong 10.01.24, 2. Millar 1.01, 3. Mayo 1.15, 4. Chaurreau 2.26, 5. Rous 2,34, 6. Mancebo 2.36, 7. Leipheimer 2.49, 8. Sastre 3.15, 9. Karpets (Rus) 3.31,10. Moreau (Fra) 3.35,14. Wielinga 3.55, 29. Boogerd 4.58, 56. Boven 6.57,100. Tankink 11.44,110. Engels 23.37. Monaco. Mare Nostrum Tour, tweede etap pe, tweede dag. Mannen. 50 vrij, finale: 1. Popov (Rus) 22,11, 2. Sicot (Fra) 22,95. 200 vrij: 1. Van den Hoogenband (Ned) 1.47,22, 2. Carstensen (Den) 1.49,71,3. Svoboda (Tsj 1.49,81; 12. Zuijdweg 1.53,54, 13. Van Ba- vel 1.53,69,22. Feiten 1.54,95,30. Van Agge- le 1.56,83. 50 rug: 1. Ortega (Spa) 25,95, 2. Viatsjanin (Rus) 26,03. 200 rug: 1. Florea (Roe) 1.59,77, 2. Viatsjanin 2.00,65, 3. Ale- chin (Rus) 2.01,49. 50 school, finale: 1. Lisogor (Oek) 28,00, 2. Markic (Slv) 28,47. 100 school: 1. Komornikov (Rus) 1.01,49, 2. Lisogor 1.02,27,3. Gangloff (VSt) 1.02,69.60 vlinder, finale: 1. Keizer (Ned) 23,68 (NR, oud 23,88 Van den Hoogenband '99), 2. Korotits- jkin (Rus) 24,04. 100 vlinder: 1. Martsjenko (Rus) 52,97, 2. Serdinov (Oek) 53,11, 3. Kei zer 53,42. 400 wissel: 1Badita Roe4.22,83, 2. Lucas (Aus) 4.25,14, 3. Bacon (Aus) 4.25,69. Vrouwen. 50 vrij, finale: 1. Seppala (Fin) 25,72, 2. Veldhuis (Ned) 25,77. 100 vrij: 1. Poptsjanka (WRu) 54,83,2. Seppala 54,92,3. Groot (Ned) 55,78. 400 vrij: 1. Giteau (Aus) 4.10,45, 2. Klotsjkova (Oek) 4.12,83, 3. Padararu (Roe) 4.13,16.50 rug, finale: 1. Zji- vanevskaja (Spa) 28,79, 2. Hlavackova (Tsj) 28,79. 100 rug: 1. Zjivanevskaja 1.01,08, 2. Komarova (Rus) 1.02,14, 3. Shaely (VSt) 1.03,16.50 school: 1. Igelström (Zwe) 31,60, 2. Bogom'azova (Rus) 31,75, 200 school: 1. Jukic (Oos) 2.25,70, 2. Igelström (Zwe) 2.28,51,3. Caslaru (Roe) 2.31,79. 50 vlinder: 1De Bruijn (Ned) 26,10,2. Nadarajah (Oos) 27,32. 200 vlinder: 1. Jedrzejczak (Pol) 2.11,67, 2. Yano (Jap) 2.12,12,3. Davenport (Aus) 2.12,54. 200 wissel: 1. Klotsjkova 2.14,33, 2. Caslaru 2.16,03,3. Sjtjserba (Wr) 2.16,83; 10. Schreuder 2.25,14. SAS VAN GENT - Natascha van Strien heeft zich geplaatst voor de finale in het meisjes enkel tot en met 11 jaar van het ATO Zuidchemie jeugdtoernooi in Sas van Gent. De als eerste ge plaatste speelster kende weinig problemen in de halve finale te gen Sanne Benthem. Sanne Benthem had eerder Ju dith van der Meijden verslagen met 7-5 6-4, maar tegen Van Strien was ze niet opgewassen. Deze maakte haar plaatsing waar en zegevierde met 6-3 6-1. Favoriete Jeske Boeding be reikte in het enkel tot en met 13 jaar de halve finale. Ze klopte Pasqualle Seijkens met 6-0 6-1. Eva Cuyle bereikte de laatste vier door eerst Elles Benthem uit te schakelen met 6-4 6-4 en won daarna ook nog van Lieke Boeding met 4-6 6-3 6-1. An- niek de Milliano presteert ook erg goed. Ze won van Nora de Meijer met 7-5 6-3 en staat nu in de kwartfinale tegenover de als tweede geplaatste Nienke de Haas. Bij de 15-jarigen zijn nu alle halvefinalisten bekend. Naast favoriete Esther Arens hebben zich Martine de Milliano, Chris sy van Strien en Milja de Smet geplaatst. Martine de Milliano moest een pittige driesetter af werken tegen de goed tegen stand biedende Sarah de Bak ker en won nipt met 4-66-27-5. Chrissy van Strien had geen problemen met Sharona Huijzers en won eenvoudig met tweemaal 6-0. Milja de Smet zorgde nog voor een verrassing door de als tweede geplaatste Judith Rikken uit te schakelen met 6-3 4-6 en 6-3.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 55