PZC Ervaar het nieuwe op DVD-gebaseerde Lifestyle818 digitaal systeem van Bose' Week aanbieding Autisme Annelot raakte als 15-jarige in coma B»fl PA PENTAX: PERFECT PAAR! 179.- FOTOVIDEO pehta* 3,2 MEGAPIXELS VAN 599.- VOOR ADAPT© Hoor het verschil. Vraag om een demonstratie bij uw geautoriseerde Bose dealer: GOES: Gabrielse Electrotechniek, Voorstad 11Minet Audio Video, Gasthuisstraat 2-4. MIDDELBURG: EP: Minet Segeersstraat 27. ZIERIKZEE: Delta Discs, Mol 15. orsele leven in een wereld die je niet begrijpt <t mmm Borsele T Giro 860 L77 Hersenstichting Nederland ^tschuren special m PENTAX OPTIO S VAN VAN 199.- VOOR t VAN VOOR donderdag 12 juni 2003 b20 wij hebben je nodig V y 119.- VOOR 449.- Het Lifestyle® 18 digitaal home entertainment systeem Het op DVD-gebaseerde kwaliteitssysteem van Bose, met cube luidsprekers. Uit het zicht te plaatsen Acoustimass® basmodule niet afgebeeld De complete home entertainment oplossing die echte luistervoordelen combineert met hoge kwaliteit, eenvoudige bediening en een elegant design. Dit op DVD-gebaseerde Lifestyle® systeem biedt het voordeel van geluid op maat voor uw kamer met ons nieuwe ADAPTiQ'" audiocalibratie systeem. Deze gepatenteerde" technologie analyseert de akoestiek van uw kamer, luidsprekeropstelling en luisterposities en past uw Lifestyle® 18 systeem automatisch aan voor optimale prestaties. ADAPTiQ audiocalibratie software is optioneel verkrijgbaar bij het Lifestyle18 digitaal home entertainment systeem. Herinnert u zich uw laatste verhuizing? Weet u nog hoe kil en hol de echo in die lege kamer klonk? Weet u nog hoe anders het klonk nadat de kamer was ingericht? Daarmee hebt u een sprekend voorbeeld van de manier waarop de akoestiek van een kamer wordt beïnvloed door de vorm en de inrichting. De geluidskwaliteit wordt bovendien nog bepaald door de opstelling van de luidsprekers en de plaats waar de luisteraar zich in de kamer bevindt. Het ADAPTiQ systeem meet Het ADAPTiQ systeem analyseert Het ADAPTiQ system optimaliseert AUDIO CALIBRATION SYSTEM U kunt nu te allen tijde van het allerbeste geluid genieten, in elke kamer, met elke luidspreker opstelling en op elke stoel. Het ADAPTiQ audiocalibratie systeem wordt alleen geleverd door Bose. Voor een volledig overzicht van geautoriseerde Bose dealers kunt u contact opnemen met Bose, Telefoon: (0299) 390111fax: (0299) 390109, e-mail: consumenteninfo@bose.com 'Patentrechten zijn aangevraagd en/of verleend in de V.S. en andere landen. Better sound through research gemeente Toepassing artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening in combinatie met artikel 50 lid 4 van de Woningwet Burgemeester en wethouders van Borsele hebben het verzoek ontvangen om op het perceel Molenstraat 18 in Hoedekenskerke een woning te bouwen. Op het perceel staan momenteel een noodwoning en schuur. Verzoeker wil de be staande bebouwing slopen en in plaats hiervan een nieuwe wo ning met aangebouwde garage/schuur bouwen. Het verzoek is in strijd met de voorschriften van het ter plaat se geldende bestemmingsplan 'Landelijk gebied'. Het bouwplan is echter wel in overeenstemming met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Kern Hoedekenskerke 2003'. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voor nemen om medewerking aan het bouwplan te verlenen met toepassing van de vrijstellingsprocedure als omschreven in de artikelen 19 lid 2 en 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en om de aanhouding te doorbreken met toepassing van artikel 50 lid 4 van de Woningwet. In het kader van bovengenoemde procedure ligt het verzoek met bijbehorende stukken met ingang van 13 juni 2003 tot en met 10 juli 2003 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand. Het gemeentehuis is geopend va maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en op donderdagavond van 17.00 uur tot 20.00 uur. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk zijn of haar zienswijze aangaande het verzoek ken baar maken. De zienswijze dient te worden gericht aan het col lege van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele, Postbus 1,4450 AA Heinkenszand, Heinkenszand, 12 juni 2003 Autisme is een ernstige handicap. De NVA maakt zich sterk voor mensen met autisme. Steun daarom de NVA, Bilthoven: gif O 479 Tel. 0900-AUTISME (0900-288 47 63) 0,25 p/mln. www.autisme-nva.nl gemeente - AANKONDIGING Ruiming gedeelte van de openbare begraafplaatsen te Driewegen en Ovezande Op de openbare begraafplaatsen van Driewegen en Ovezande is maar een beperkt aantal vrije graven meer beschikbaar. Om op termijn over voldoende begraafmogelijkheden te kunnen beschikken, is het nodig om op beide begraafplaatsen een aan tal oude graven te ruimen. Voor Driewegen, begraafplaats gelegen aan de Van Tilburghstraat gaat het om gedeelte A, algemene graven, graf nummers I tot en met I 18. De begravingen hebben plaats ge vonden tussen circa 1930-1960. De grafrechten voor deze gra ven zijn vervallen. Voor Ovezande, begraafplaats gelegen aan de Pastoor Fransestraat, gaat het om het gedeelte 'oude graven', de graf nummers I tot en met 148. De begravingen hebben plaats ge vonden van circa 1900 tot 1965. De grafrechten voor deze graven zijn vervallen. De situering en de naamlijst van de te ruimen graven voor Driewegen en Ovezande liggen tot I augustus 2003 gedurende openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van Borsele, Stenevate 10 te Heinkenszand. Nabestaanden wordt de gelegenheid geboden de grafsteen weg te halen in de periode van maandag 25 augustus tot vrij dag 29 augustus, tussen 8.00 uur en 15.00 uur. De grafstenen die in deze periode niet weggehaald zijn, zullen in opdracht van de gemeente worden verwijderd en vernietigd. De werkzaamheden voor het ruimen zullen, indien de weers omstandigheden dit toelaten, worden uitgevoerd in de maand september 2003. Gedurende de uitvoering van de werkzaam heden zullen beide begraafplaatsen gesloten zijn voor het pu bliek, behalve indien er in die periode een begraving zou zijn. Tijdens de begrafenis worden de ruimingswerkzaamheden tij delijk onderbroken. informatie over het ruimen kan worden ingewonnen bij de ge meente Borsele, afdeling Woonomgeving, telefoonnummer (0113) 238414 (de heer L. R G. de Pauw). Burgemeester en wethouders van Borsele, de burgemeester, E. j. Gelok de secretaris, P. Katsman 'Annelot was vreselijk beschadigd: een schedel breuk, bloeduitstortingen in de hersenen, er kwa men ontstekingen bij. We vreesden het ergste.' Twee maanden in coma Dit is het verhaal van Annelot. In december 1997 raakte de toen 15-jarige Annelot in coma na een aanrijding. Haar vader vertelt over de enorme gevolgen. 'Direct na het oïïgeluk zocht ik informatie. Ik las over een speciale comatherapie in revalidatiecen trum Leijpark te Tilburg en wist Annelot daar te krij gen. Een kleine twee maanden na het ongeluk kwam ze uit coma. Ze moest helemaal opnieuw beginnen, alsof ze opnieuw werd geboren. Vanuit haar eigen kracht heeft ze dit proces doorstaan, letterlijk met vallen en opstaan. We praten als gezin over de tijd voor en na het ongeluk. Het heeft ons veranderd en als gezin hechter gemaakt.' Terug in de maatschappij Annelot volgt nu de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk, ze loopt stage in een verpleeghuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Ze heeft een vriend, werkt als bijbaantje in een broodjes zaak, en pas heeft ze haar rijbewijs gehaald. In een auto met automaat, want meerdere handelin gen tegelijkertijd zijn moeilijk voor haar. 'We blijven ons zorgen maken, haar extra in de gaten houden. Ze is veranderd: ze is zo lief, ze gelooft iedereen zo makkelijk. En verder is haar korte termijn geheu gen achteruit gegaan en heeft ze concentratiepro blemen. Maar van de groep van zeven patiënten waartoe zij behoorde zijn er twee gestorven. Zij is de enige die terug is in de maatschappij. We heb ben enorm geluk gehad.' Steun de Hersenstichting Nederland Wetenschappelijk onderzoek en revalidatie zijn uiterst belangrijk om de gevolgen van hersenletsel te behandelen. Verder is goede voorlichting van belang. Word daarom donateur van de Hersen stichting of doe een gift. Iedere bijdrage, groot of klein, is welkom. Ons CBF-keurmerk garandeert een verantwoorde besteding van uw bijdrage. GOEDE DOC l EN Korte Houtstraat 10, 2511 CD 's-Gravenhage - Tel. 070 - 360.48.16 www.hersenstichting.nl World Vision Eigenlijk weet je wel hoe ons leven eruit ziet. Als je 80 cent per dag kunt missen, kun je ons leven veranderen. giro 99 world vision, amersfoort - bel 0900 0255 (10 ctpm) of surf naar www.worldvisiwu CO 549.- rrfSSSLSoA> K i Digitale fotocamera met 3x optische zoom, ingebouwde flitser, rode ogen reductie, picture functies, videofunctie (max. 30 sec.), LC-Display en zelfontspanner. Camera is kleiner dan een pakje sigaretten en is voorzien van de meest innovatieve technieken. 1ov° PENTAX ESPIO 80V Analoge compactcamera met ingebouwde flitser, rode ogen reductie, automatische belichtingsre geling, automatisch transport, autofocus en 2x zoom. Inclusief etui. PENTAX ESPIO 140V Analoge compactcamera met 3,6x zoomlens, ingebouwde flitser, automatische filmtransport, rode ogen reductie, zelfontspanner en LC- infodisplay. Inclusief etui. PENTAX OPTIO 33L Digitale fotocamera, 3x optische zoom, ingebouwde flitser, verstelbare 1,5 inch LC- Display, 3D-functie, opnameprogramma's en automatische belichtingsregeling. Camera maakt gebruik van een Compact Flash card. erschure Breda Middelburg Oosterhout Rijen Roosendaal Steenbergen Kijk voor meer informatie, aanbiedingen en vacatures op www.verschurenfotovideo.nl

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 40