PZC r m Fochteloërveen is voor derde jaar broedplaats zeldzame soort Heer Bommel en het Losgetrilde Inzicht Toonder Studio's Casper Hobbes Curry met lamsvlees iJU t Oranjeblues L'T o ifc puzzel recept het weer H O 34 donderdag 12 juni 2003 1 6 7 3 25 27 Zeeland: Zomer blijft Vooruitzichten Zon Maan Nautisch bericht Waterstanden Europa: Verschillen Washington Speuren naar de kraanvogels Hoog boven het Fochtelöerveen zweeft een slangenarend. Net als de kraanvogel is de arend het bewijs dat het buitengewoon goed gaat met dit natuurgebied op de grens van Drenthe en Friesland. van onze redactie binnenland Met lome, majestueuze vleu gelslagen beweegt de slan genarend zich boven de schier eindeloze vlakte op zoek naar prooi. Dat die er te vinden is, be wijst een ringslang even later door net voor de laarzen van een bezoeker een goed heenkomen te zoeken. Maar er is meer goed nieuws. Hoogveengebied Fochtelöer veen herbergt voor het derde achtereenvolgende jaar een broedend kraanvogelpaar. De kraanvogel was er al langere tijd een vaker gesignaleerde voor- en najaarsgast. Een door trekker. Tot er in 2001 een broe dend paar werd aangetroffen, dat destijds één jong op de we reld wist te zetten. Mogelijk is dat jong er nu weer; er zijn vijf kraanvogels in het 2000 hectare grote Fochteloër veen. Het broedende paar lijkt dit jaar zelfs twee nakomelin gen te hebben voortgebracht. Maar helemaal zeker is dat niet. Herman Feenstra, die namens Natuurmonumenten de kraan vogels observeert, heeft gecon stateerd dat beide eieren zijn uitgekomen. Maar hij heeft zes- eneenhalve week later nog maar één kuiken daadwerkelijk ge zien. Een ander paar heeft wat pogin gen gedaan te broeden, maar werd steeds door de soortgeno ten verjaagd: territoriumdrift. Vreemd genoeg was die er een jaar eerder niet, toen twee paren kraanvogels in het Fochteloër veen elk één jong voortbrach ten. Daarnaast is er nog een soli taire kraanvogel aangetroffen. Die laatste, zo vermoedt Feen stra, zou wel eens op het Foch teloërveen ter wereld gekomen kunnen zijn. Het daadwerkelijk zien van de kraanvogel is volgens Feenstra bijna een mission impossible. „De dieren zijn extreem schuw. Ze zien ons al van kilometers af stand aankomen en houden zich dan schuil. Daar zijn ze heel slim in. Ze kunnen zich boven dien honderden meters laag bij de grond verplaatsen zonder dat je ze ziet." Natuurmonumenten is apetrots op het feit dat de kraanvogel nu Vogelspotters komen van heinde en verre om de kraanvogel met jong te fotograferen. voor het derde achtereen vol gende jaar in Nederland broedt en derhalve opnieuw een in heemse vogel kan worden ge noemd. Opnieuw? Ja, er zijn sterke vermoedens dat ook in de middeleeuwen kraanvogels zich in Nederland voortplant ten. Oude geschriften wijzen idaarop, in de zin dat daarin wordt gewaarschuwd dat alleen de adel gerechtigd is de eieren van 'de crane' te rapen. De terugkeer van de kraanvogel is het rechtstreekse gevolg van het 'vernatten' van het Foch teloërveen. Natuurmonumen ten verwierf in 1938 het eerste deel van het circa drieduizend hectare grote natuurterrein en heeft met grote projecten in 1976, 1985 en 1998 structureel gestreefd naar een terugkeer naar het oorspronkelijke moe rassige veengebied. In 1998 werden zelfs kilometerslange houten dammen geslagen om foto Jan de Vries/GPD het water langer in het gebied te houden. „Dit bewijst dat we op de goede weg zitten", zegt bos wachter Willem Klok, terwijl hij een bosje drabbige vegetatie uit een waterplasje vist. „Veenmos. Dat betekent dat het gebied op nieuw aan het vervenen is." GPD Tpen citaat uit de krant: „Mensen in de hele re- llj gio schrokken gisteren op door de verschij ning van een oranje vuurbal aan de oostelijke he mel, die zich vervolgens in westelijke richting voortbewoog.Nee, dit nieuws heeft niets te ma ken met Code Oranje, het hoge terreuralarm dat hier komt en gaat en telkens minder oranjedrei ging uitstraalt. De Washington Post had het over De Zon, het natuurverschijnsel wiens aanwezig heid in deze regio zóóó vanzelfsprekend is dat hij normaal nooit de krant haalt. Maar dat was voor de lente van 2003, die de kli- maatannalen in zal gaan als het duisterste, droe vigste en meest deprimerende voorjaar van deze eeuw in de Amerikaanse hoofdstad. Alhoewel de eenentwintigste eeuw nog maar net begonnen is natuurlijk. Wij, oranjeklanten uit Nederland, weten wat het is om dagen, nee wekenlang binnen opgesloten schijnen. Af en toe een plensbui of onweer, dat is gewoon. Oké, in mei blijft wel eens vaker een de pressie boven dit gebied hangen als je de meteo rologen mag geloven. Maar neerslag hoort zich hier niet dag na dag, week na week over de mens uit te storten. En het is nog steenkoud ook. Op Memorial Day, het officieuze begin van de zo mer eind mei, zongen we dit jaar allemaal naar hartelust de regenblues. Op de die dag gebruike lijke barbecue - hier een 'cookout' geheten - hield onze gastvrouw hardnekkig vol dat het niet re gende. Het is het water dat van de bladeren valt.Een vorm van verdringing die velen be kend zal voorkomen. Mijzelf niet in de laatste plaats daar ik wekenlang kou heb geleden om dat ik weigerde in mei nog sokken aan te trek ken. Dewolletjes zijn inmiddels uit de kast, en de open haard gaat 's avonds gewoon weer aan. Het is een kwestie van perceptie, zeggen deskun digen hier. Omdat je rekent op zonnewarmte, is het een nog grotere tegenvaller als die er niet is. Nou, dat weet ik zo net nog niet. Rotweer is rot weer, waar je ook woont en eraan wennen doe je nooit. Dat kan ik bevestigen als gewenningsdes kundige regenbuien aan beide zijden van de At lantische Oceaan. Het goede nieuws: eens moet het weer opknap pen. Binnenkort kunnen we ons opmaken voor de échte zomer, die hier in Washington 'muggy' pleegt te zijn: plakkerig heet. En het stikt ook nog van de muggen, inderdaad. Het slechte nieuws: Nederland heeft de afgelopen weken van het mooiste weer van de wereld kunnen ge nieten. We voelen ons net toeristen die het Ne derlandse klimaat zijn ontvlucht om er op hun vakantieadres achter te komen dat het thuis front zucht onder een hittegolf. Ans Bouwmans Horizontaal: 1. Plaats in Australië; 5. clown; 6. plaats in de Ardennen; 8. zeurkous; 11. gewicht; 13. wintersportarti kel; 15. vader; 16. Turkse titel; 18. deel van de bijbel; 19. vluchtig; 20. klaar; 21. land- bouwwerktufg; 23. vogel; 25. errore excepto; 26. achttien- de-eeuwse japon; 28. tennis- term; 29. handelsgoederen; 32. goudgewicht; 33. lichaam; 34. grondslag. Verticaal: 1. Klap; 2. roem; 3. Engels lidwoord; 4. afscheidingspro duct van naaldbomen; 7. met ontblote boezem; 9. Russ. straaljager; 10. gloeiend; 12. achter; 14. boks-term; 16. zwemvogel; 17. vierhandig zoogdier; 22. bevel; 24. Europeaan; 25. exempli causa; 27. lob; 28. likeur; 30. eenheid van lichtgevoelig heid; 31. bijbelse naam. Op elke regel twee woorden invullen. Twee of meer eindlet ters van het eerste woord zijn meteen de beginletters van het tweede woord. Horizontaal: 5. Geeft niet thuis voor een betere positie (6); Passen om uit te gaan (7); 6. Een hufter heeft slag van een maat (6); Die bergplaats bevindt zich onder water (6); 7. Kleding waar iets aan man keert (6); Aansporing voor een stotend dier (7); 8. Dat paard is bijna helemaal bouwvallig (4); Oordeel bin nen het bereik van de kijkers (7). i 2 3 4 5 9 10 11 12 14 15 1 19 20 21 22 23 24 26 28 J 29 30 31 32 33 *3 34 JP42 2 4 5 1 6 7 Verticaal: 1. Voor het gezicht boven een vreemde tafel (7); Bij Sluis staat men er niet graag voor (5); 2. Het salaris van een mooie vrouw? (8); Gewicht na lang wachten (3); 3. Laat de as verloren gaan! (4); Doktersroman met plaatjes? (8); 4. De winst van twee personen (4); Geen open vers (7). In deze charadepuzzel zoeken we een woord dat bestaat uit drie lettergrepen. Elke lettergreep én het woord zelf zijn hieronder min of meer cryptisch omschre ven. Wat is het gezochte woord? De eerste wordt gegeven op het voetbalveld De tweede is onvriendelijk lijfelijk contact De derde is Duits, Frans én Engels En al met al kun je er omhoog en omlaag Oplossingen van gisteren: Citaat: Ajuin, naad, broos, drum, jolijt, haas, innig, poos, kajak, lood, kassa, moot, Pool, nooit. Het citaat is van Pierre Corneille: "Het vuur dat schijnt gedoofd sluimert vaak onder de sintels". Cryptogram: Horizontaal: 4. Fractie; 5. stroming; 7. belt; 9. ruit; 10. muilpeer. Verticaal: 1. Gratie; 2. schort; 3. minitrips; 6. geiten; 8. leut. Die holde met het schilderij naar het pakhuis bij de haven en zette het voor de voeten van Terpen Tijn neer. „Hier is het", zei hij. „Heer Bommel heeft het linnen laten opvou wen, zodat het in dit kleine lijstje past." „Zo", sprak de kunstenaar. „Dat is het eerste verstand dat ik in die massa heb waargenomen. Dump daar maar neer, makker. Je kunt het morgen halen." Tom Poes gehoor zaamde en verliet het pakhuis. Hij was nog"niet ver geko men toen hij de draagkoets onder een poortje door zag gaan, en hij trad terzijde om de hijgende dragers te laten passeren. „Het is helemaal niet zo leuk, dat de markies zich met Terpen Tijn gaat bemoeien", dacht hij„Ik hoop dat hij hem niet van het werk houdt, want ik geloof werkelijk dat Tijn een eind aan de inzichten wil maken." Dat was inder daad wat de kunstenaar van plan was. Hij had het doek los gemaakt en op zijn werkbank gelegd. Daarna had hij het linnen te voorschijn gehaald, waarop de losgemaakte kleurenvlek was vastgeplakt, en ontkurkte een fles. „Dit wordt een gevaarlijk minuutje", mompelde hij langs zijn pijp. „Er komt een moment, dat het losgetrilde inzicht nog niet op het doek zit en in de lucht vibreert. Dat slaat soms op de eh... dinges!" Op dat ogenblik klonk buiten het ge luid van dravende voetstappen, die stilhielden voor zijn eenvoudig verblijf. door Bill Watterson Hans Belterman Letterrebus: k-ik-k-er-v-is-je Kraak de Code: 1 -4-4-3-6-2 ©JFS.NL Het recept voor het gerecht van van daag werd enkele tientallen jaren ge leden in Birma opgetekend. Je kunt je af vragen of het inderdaad een authentiek Birmaans gerecht is. De 'curry met lams vlees' kom je namelijk in vrijwel geheel Zuid- en Zuid-oost Azië tegen. Hoofdgerecht voor 2- 3 personen: 250 - 350 gram malse lamslappen, bij voorkeur gesneden van de achterbout 3 eetl. (arachide)olie 1 grote ui, fijn gesnipperd 2 teentjes knoflook, ragfijn gehakt 1 eetl. fijn geraspte verse gemberwortel 1 theel. kurkuma/koenjit (geelwortelpoe- der) 1 flinke mespunt chilipoeder of cayenne peper 1/3 theel. djintan (komijnpoeder) 1/3theel. ketoembar (gemalen koriander zaad) 1/2 theel. zout 1 kleine rode Spaanse peper, vruchtvlees (zonder zaad en zaadlijsten, in uiterst smalle reepjes (draadjes) gesneden 2 theel. fijn gesneden verse koriander blaadjes Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het vlees in dobbelstenen (ca. 1 1/4 cm). Verhit een wok en laat de olie er even in rondwalsen. Bak het vlees snel aan alle kanten goudbruin (ca. 3 minuten). Schep na het bakken ui, knoflook en gem berwortel door het gerecht. Voeg er ver volgens kurkuma/koenjit, chilipoeder of cayennepeper, djintan, ketoembar en zout aan toe. Schep alles enkele malen goed door elkaar. Schenk er 4 deciliter kokend water bij en roer alles krachtig door elkaar. Temper de warmtebron. Laat alles 2 1/2 uur zachtjes sudderen tot het vlees volko men gaar is en door het indampen het vocht in de wok tot de helft van de oor spronkelijke hoeveelheid is gereduceerd. Proef de saus en voeg eventueel nog een beetje zout toe. Presentatie: dien het gerecht op in een voorverwarmde schaal. Strooi er eerst verse koriander en daarna de 'draadjes' van rode Spaanse peper over. Geef er droog gekookte rijst bij. Tip: vervang het lamsvlees door het vlees van jonge geiten. Geitenvlees wordt in ons land vrijwel uitsluitend aangeboden in Turkse en Marokkaanse slagerijen. De rijst kan eventueel plaats maken voor ge kookte groene of bruine linzen. 1 Door: JohanHev, Ook de komende dagen blijft het warm in Zeeland en Brabant, maar de echte soms broeierige hitte raken we kwijt. De zon verdwijnt daarentegen niet uit ons weerbeeld en behalve vandaag, lijkt het ook droog te blijven. Tot heden heeft juni zijn naam als eerste zomermaand eer aangedaan, hoewel volgens de astronomie de zomer pas op 21 juni begint. We zijn In Noord-Brabant al een pas keer dichtbij de 30 graden geweest en op een aantal amateursta tions is die tropische waarde ook al overschreden. In Zeeland wore het vaak iets minder warm door de invloed van het zeewater, ma ook daar is het lokaal al eens ruim 26 graden geweest op eem cieel waarneemstation. Vandaag wordt het landinwaarts wederon een warme dag in het Brabantse. De temperatuur bereikt daar ovr al minstens de zomerse grens van 25 graden. In het Zeeuwse lig gen de maxima tussen 22 en 24 graden. De wind waait uit het tui den tot zuidwesten en is zwak in Brabant, kracht 2 tot matig aan zee, windkracht 4. De zon schijnt vooral in de ochtend uitbundig, 's Middags komen er wolkensluiers bij en nog later ontstaan ook de bekende stapelwolken. De kans op een bui wordt dan ook groter en zelfs een donderklap is niet uit te sluiten. In Zeeland blijft het naar verwachting echter droog door de invloed van een hoge- drukgebied, waarvan de kern op de zuidelijke Noordzee ligt. Morgen is er opnieuw veel zon, maar wordt het een graadje minder warm door een noord westelijke stroming. Ook de dagen daarna blijft het zomers met veel zon en temperaturen boven het langjarig gemiddel de. Eerst zon 20° Il2° jjy 24° ïfL ZW 4 Maximunilc-mpei'atuuf Minimumtemperatuur 23° êïcF ér- weer vrijdag zaterdag fit zondag maandag max. 21° O CNI CM O CM CM O CO CM min. 12° 11° 13° 13° wind NW 4 NO 3 N 4 Z 4 vandaag op 5.26 onder 22.01 vandaag op 19.45 onder 3.52 Het zicht is goed en er is een zeer kleine kans op een onweers bui. De wind is zuidwest en matig, kracht 4. De kustwatertempe- ratuur bedraagt 15 graden. DONDERDAG Hoog water 12 JUNI uur cm uur cm Vlissingen 00.37 204 13.07 229 Terneuzen 00.57 229 13.27 254 Cadzand 00.13 19612.42 221 Roompot Buiten 00.37 152 13.06 176 Roompot Binnen 01.25 118 14.36 138 Zierikzee 02.00 142 14.45 163 Krammers! West 01.49 155 14.30 174 Hansweert 01.26 242 13.55 268 Stavenisse/Yers. 01.55 146 14.40 168 07.10 07.36 06.51 06.55 08.06 08.10 08.16 07.56 08.10 Laag water uur cm uur 21019.32 220 19.59 20319.11 159 19.26 13i 145 20.25 164 20.40 13! 169 20.40 14! 238 20.20 21! 166 20.46 13! VRIJDAG Hoog water 13 JUNI uur cm uur Vlissingen 01.27 225 13.56 Terneuzen 01.46 252 14.16 Cadzand 01.02 21813.33 Roompot Buiten 01.25 170 13.56 Roompot Binnen 02.56 128 15.36 Zierikzee 03.00 153 15.40 Krammers! West 02.37 165 15.14 Hansweert 02.15 264 14.47 Stavenisse/Yers. 02.56 157 15.35 cm 239 265 231 182 140 165 172 275 169 Laag uur cm 08.06 08.28 07.38 07.50 08.50 09.05 09.05 08.53 09.05 217 228 211 161 142 162 167 246 163 water uur cm 20.22 2K 20.51 21! 20.02 193 20.10 142 21.20 12! 21.30 14! 21.35 14! 21.16 23! 21.29 14! L Lagedrukgebied H Hogedmkgebied _AA_ Koufront Warmtefront mA Samengesteld front zonnig licht bewolkt zwaar bewolkt lichte sneeuw -*■ matige sneeuw zware sneeuw lichte regen matige regen zware regen De zon regeert donderdag in grote delen van Europa. Slechts in een paar landen worden buien of enige regen verwacht. Echt kouo is het daarbij nergens. De laagste temperaturen worden op Us® bereikt met net geen 10 graden. Op de Britse eilanden wordt het ondanks buien in het zuiden net 20 graden. In Schotland regent het wat langer en komt lokaal ook onweer voor. Daar wordt het tot 17 graden. Deze buien en regen hoort bij een storing die ook het noordwesten van Frankrijk aandoet met een paar buitjes. In Oost-Europa en rond de Middellandse Zee wordt het vandaag het warmst met ruim 30 graden. Noord-ltalië is onbewolkt en has 35 graden als maximum. In het zuiden van de laars komen een paar wolkjes voor en wordt het 29 graden. te zitten omdat het regent. Wij zijn het gewend om te kankeren op het weer. Zeg maar gerust dat we volleerde weerzeikerds zijn. Maar na meer dan vijf weken regen beginnen de Amerikanen in onze omgeving het ook heel behoorlijk te leren. Hieraan de oostkust van de VS, zo tussen de 40ste en 38ste breedtegraad - vergelijkbaar met Zuid-Spanje - pleegt in het voorjaar de zon te Standplaats EEN RITUEEL. DE TOP VAN DE PINDAKAAS MOETSLAD BLIJVEN I SMEER DAN JE EISEN BOTERHAM MAAR ZELF. WIE DE PINDA KAAS NIET DE BAAS IS, HEEFT Z'N LEVEN NIET IN DE HAND. IS NOU IS DE PINDAKAAS VERPEST! JE MOET EERST DE ENE HELFT OPMAKEN EN DAN DE ANDERE VANUIT DE BODEM WESLEPELEN ZODAT DE BOVENKANT VOOR EEN DEEL TOT HET LAATST ONAANSERAAKT BLIJFT. 32 H <SRr~\ VERWACHTING VOOR DONDERDAGMIDDAG 12 JUNI

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 2