Koor zonder voetjes klinkt best aardig Eigentijdse versie van Sneeuwwitje donderdag 12 juni 2003 DONDERDAG Schelde Jazzfestival VRIJDAG 12t/m 18 juni Van donderdag 12 t/m zondag 15 juni is er in het centrum van Terneuzen het Schelde Jazz Festival. De opening is in Porgy en Bess om 21.00 uur. Ivan Paduart-San- ten treedt om 22.00 uur op. Porgy en Bess, Terneuzen, 21.00 uur Jazzweekend Tijdens het Philip Morris Holland Jazzweekend spelen diverse jazzmuzikanten. Er wordt een muzikaal eresaluut gebracht aan de overleden Wim Kuijpers. Stoelemat, Bergen op Zoom, 20.30 uur Vertelconcert Er worden hoogtepunten uit historische openluchtspelen gepre senteerd. Cees Möhlmann en Mar van der Veer geven een presentatie van verhalen en muzikale hoogtepunten uit de openluchtspelen 'Op roer', 'Ridderslag' en 'Dijkval'. Nieuwe Kerk, Zierikzee, 20.00 uur Schelde Jazz festival Er zijn diverse optredens van jazzmuzikanten in Porgy en Bess in Terneuzen. Rony Verbiest treedt om 22.00 uur op. Jack van Poll Trio en feat. Chantal Willy volgen met een optreden dat begint om 24.00 en duurt tot 02.30 uur. Porgy en Bess, Terneuzen, 22.00 uur The Flying Dixies treden op. In de Graanbeurs is er een cd-presentatie van The Flying Dixies. Graanbeurs, Terneuzen, 23.00 uur The Swing Cats. In Grand Café de la Vie is er een optreden van The Swing Cats. Grand Café de la Vie, Terneuzen, 19.00 uur Op het marktpodium zijn diverse optredens. Het Djembé Jazz Ensemble treedt op van 17.00 tot 19.00 uur. Maxwell Street Blues Band volgt direct daarna tot 21.00 uur. Het slotoptreden wordt verzorgd door Blues Act van 21.00 tot 23.00 uur. Podium Markt, Terneuzen, 17.00 uur Rony Verbiest en The Big Chris Barber Band treden op. Trio Rony Verbiest laatoml9.30 uur van zich horen in het Schel- detheater. De Britse trombonist Chris Barber speelt om 20.00 uur met zijn band traditionele jazz. Scheldetheater, Terneuzen, 19.30 uur Jazzweekend De jazzfakkel wordt overgedragen. In het kader van het Philip Morris Holland Jazzweekend maken kinderen kennis met jazz tijdens een schoolconcert. Stoelemat, Bergen op Zoom, 10.30 uur Oh-no! Jazzband treedt op. Jazzmuzikanten spelen op trompet, saxofoon, banjo en drum. Beursplein, Bergen op Zoom, 19.00 uur Trio Warman, Nieuwehuizen van Rompaey treedt op. Het trio brengt eigenzinnige vertolkingen van zowel jazz-stan- dards als eigen composities. Beursplein, Bergen op Zoom, 20.30 uur May Day Jazzband treedt op. De jazzband brengt Rock Roll, Soul en diverse oude ballads. Beursplein, Bergen op Zoom, 22.30 uur Yvonne Weijers - Jazz Bossa Nova treedt op. Het kwintet speelt een repertiore van nova, rumba, samba en swing. Grote Markt, Bergen op Zoom, 19.30 uur Flat Earth Society (FES) treedt op. Dit orkest heeft een eigen sound en speelt diverse genres. Grote Markt, Bergen op Zoom, 21.00 uur 1 De Billy Haynes band treedt op. Deze vijf Amerikanen laten iets horen uit hun uitgebreide reper tiore. Grote Markt, Bergen op Zoom, 23.15 uur Zeeuwse Komedie Toneelstuk 'Versteend' gaat in première. 'Versteend' is de tweede productie van de Jongerengroep van to neelgroep de Zeeuwse Komedie. Het verhaal gaat over de achttiende verjaardag van Bianca van Haversloot. Theater Vestzak99, Vlissingen, 20.15 uur Quatre-Mains Quatre-Mainsgroep Zeeland houdt een voorspeelmiddag. Er worden werken ten gehore gebracht van onder anderen Jan Nieland, Edward Mc Dowell, Robert Schuman en G.F. Handel. Badmotel Grindweg 2, Westkapelle, 14.30 uur foto Ron Tetteroo blijft op zoek Het Delftse gitaartrio Incense. Incense Stronteigenwijs. Dat is niks teveel gezegd. Of, passender verwoord: Incense is een eigenzinnige band. Was het Delftse gitaartrio op 'Approx 45 Min', het debuutalbum dat in 2001 hoge ogen gooide, nog op zoek naar een live-atmos feer, diens opvolger On Tip Of Wings We Walk laat zich be luisteren als een muzikale avonturenroman. De composities hebben een even melancholiek als ruimtelijk karakter, wor den stapvoets op- en uitgebouwd en zijn opgetuigd met op vallende instrumenten zoals blazers, mellotron en orgel. In cense treedt zaterdag op in 't Beest in Goes. Een plaat maken is, zeker bij ons, een organisch proces, vertelt bassist Bart Baekelandt. „Het is als een reis naar een on bekend land, waarbij we met ons drieën aan het stuur zitten. We weten wel waar we heen rij den, maar we weten niet precies in welke stad we uitkomen. Dat maakt het wel spannend." Voor Incense betekent musice ren dus exploreren. In zo'n pro ces bestaan alleen tussensta tions, de eindbestemming blijft altijd even ver weg. Dat klinkt verdacht veel als De Methode Motorpsycho. Incense is dan ook al uit den treure vergeleken met het Noorse trio, dat te boek staat als één van de boeiendste gitaarbands ter wereld. Drum mer Remco Cornelissen maalt er niet om: „Liever Motorpsycho dan Britney Spears, toch?" Incense gaat de Noorse connec tie zelf ook bepaald niet uit de weg. On Tip Of Wings We Walk is op genomen in de Eindhovense studio The Void van producer en Motorpsycho-geluidstechnicus Pieter 'Pidah' Kloos. Baeke landt: „In het opnameproces is hij af en toe een scheidsrechter, dan weer vierde bandlid en af een toe een leermeester." Ook zanger en gitarist Selwyn Slop is vol lof: „Hij laat ons onze gang gaan en gaat daar in mee. Als iets niet gaat, dan heeft hij daar ook goede redenen toe. Er zijn nou eenmaal beperkingen. Ik zou wel willen klinken als Neil Young, maar ik heet Selwyn. Zo klinkt het ook en daar ben ik ei genlijk erg blij mee." Het nieuwste album van Ineen- se heeft ook buiten eigen kring enthousiaste reacties opgele verd. Nu stap twee in het meerjarenplan dus tot aller te vredenheid is gezet, moet die worden vertaald naar het podi um. Bepaald geen sinecure voor een band, die opereert in rocks meest elementaire basisbezet ting. Cornelissen: „Alle nummers op de plaat zijn geschreven met gi taar, bas en drums. Daarom wil len ze hun naam hoog houden op het podium. Cornelissen: „Op het moment dat we iets spelen is er een bepaald gevoel dat we willen overbrengen. Dat gevoel wordt live sterk beïnvloed door allerlei factoren, denk aan: soort podium, zaal, het publiek, ons eigen gevoel... We reageren continu op elkaar. Bij de opna mes was er een bepaalde vibe die we wilden vangen. Dat is goed gelukt." Incense: zaterdag, 't Beest Goes, 21.00 uur Scène uit de voorstelling Ver steend. Het is een intrigerend, doch vooral ook humoristisch en wat taal betreft volstrekt origineel stuk, zegt regisseur Ron Thiry van de Jongeren- aroep van de Zeeuwse Kome die in Vlissingen. Hij heeft het over het toneelstuk Versteend dat vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 juni wordt opge voerd in theater Vestzak'99 in Vlissingen. Basis voor Versteend is het klassieke sprookje van Sneeuwwitje, maar uiteraard in een eigentijdse versie. De auteur Hans Boom gaf het stuk als originele titel mee Bianca en de Jager. „Wat mij betreft verdient dit stuk een titel die meer vragen oproept, vandaar mijn keuze voor Versteend, zegt Thiry. Het verhaal speelt zich af op het verjaardagsfeestje van Bi anca van Haversloot. Zij viert haar achttiende verjaardag. Op het feest zijn veel verschillende gasten. Haar vader Friederieg die nooit veel zegt. Haar stief moeder Laura die niet vriende lijk lijkt maar misschien alleen maar zo is omdat stiefmoeders nou eenmaal zo horen te zijn. Dinie de dienstmeid die dood ziek wordt van het eten van pennywafels. Het zou kunnen dat die pennywafels vergiftigd zijn, maar het zou evengoed kunnen dat Dinie maar doet alsof. Alle gasten zoeken tever geefs toenadering tot de mooie Bianca. Behalve de jager. Mis schien omdat hij verlegen is, of bang? Of omdat de stiefmoeder hem eenvoudig verboden heeft verliefd te worden op Bianca? Als het jarige meisje goed om zich heen kijkt, wordt het haar duidelijk dat zij Sneeuwwitje moet worden. Het meisje dat tegen wil en dank haar heil zoekt bij een paar kabouters. Een productie maken met jon geren vergt een specifieke aan pak, heeft Thiry inmiddels er varen. „Enthousiasme en inzet zijn groot, maar een te strak keurslijf past niet bij een groep als deze. De jongeren geven er blijk van met een juiste mix van arbeid en jolijt tot een goed resultaat te kunnen ko men", aldus de regisseur. De cast wordt gevormd door Mies Brandon Bravo, Marie- Christine de Back, Anouk de Plaa, Brenda Smit, Doron de Kubber, Dominique Duijndam, Arjen Stam en Maarten Zwaan. Ali Pankow Jongerengroep van de Zeeuwse Komedie speelt Versteend: vrij dag 13 en zaterdag 14 j uni (2 015 uur), zondag 15 juni (15.00 uur), Vestzak '99 Vlissingen Het leek haar aanvankelijk maar niks, een koor zon der voetjes. Toch dirigeert Wil lie den Hollander nu al weer tien jaar het vrouwenkoor Quodlibet uit Middelburg. Za terdagmiddag zingen de da mes, samen met het gemengd koor Cantare uit Zierikzee, in de Koorkerk in Middelburg. Het programma, dat wordt be geleid door de Middelburgse pianist Rien Balkenende, be staat geheel uit liefdesliederen van Johannes Brahms en Franz Schubert. Romantische com ponisten dus. Geef ze de liefde als thema en ze slaan volledig op hol. Dirigent Den Hollander vindt het heerlijk: „Die drama tiek van Brahms en Schubert, die extremen in de muziek, ik kan me daar bij vlagen volle dig door mee laten voeren." Het koor Cantare, ook onder leiding van Den Hollander, neemt de Liebeslieder, opus 52 van Brahms voor haar reke ning. Volgens de dirigent is dat geen gemakkelijke opgave. „De muziek is schitterend. Er zitten vreemde, boeiende har moniewisselingen in de mu ziek. We moeten er best voor zwoegen om dat ingestudeerd te krijgen." Vrouwenkoor Quodlibet uit Middelburg zingt zaterdagmiddag sa men met het gemengd koor Cantare uit Zierikzee in de Koorkerk in Middelburg. Het vrouwenkoor Quodlibet zingt andere liefdesliederen van Brahms. Toen Den Hollan der tien jaar geleden werd ge vraagd om dit koor te gaan di rigeren, had ze er eerst niet veel zin in. „Een koor zonder mannen geeft een klank zonder basis, zonder voetjes, dacht ik. Ik verwachtte een dunne koor klank met teveel vibrato. Toen ik ging proefdirigeren klikte het echter meteen. Het klonk veel meer als een Engels jon genskoor, juist heel mooi." Het vrouwenkoor brengt zes delen uit Brahms Lieder und Romanzen. Den Hollander: „De klankkleur is subtieler dan bij de Liebeslieder omdat het alleen voor vrouwen is. De uitersten zijn juist groter, ook in de tekst. Er zit bijvoorbeeld een lied bij over een non. Die non is verliefd en heeft dus een probleem." Quodlibet wordt bijgestaan door altzangeres Lucie Hillen in Standchen van Schubert. Den Hollander houdt vooral van de mysterieuze sfeer in de ze compositie uit 1827. „Het is een heel spannend stuk. Stand chen betekent serenade. Heel zachtjes sluipt de ik-figuur naar de deur waarachter zijn liefde slaapt. Zachtjes klopt hij aan de deur. Dat komt allemaal mooi in de muziek tot uitdruk king." Douwe Eisenga Vrouwenkoor Quodlibet en Ge mengd Koor Cantare zingen liefdesliederen van Johannes Brahms en Franz Schubert: za terdag, Koorkerk Middelburg, 16.00 uur In galerie Kunst geen Kunst in Haam stede exposeert Iris Slock met 'zonni ge beeldtaal'. De acrylschilderijen en zeefdrukken hebben een Afrikaans karakter. Afwijkend kleurgebruik en sterke lijnvoering zijn kenmerkend vóórhaar werk. De expositie is tot 15 juli geopend. Museum De Meestoof in Sint-Anna- land zet in het kader van het Jaar van de Boerderij de deuren open voor be zoekers. Deze tijdelijke expositie be steedt aandacht aan boerderijen door de eeuwen heen, meekrapteelt en be- drijfskaartenboekjes. Naast een compleet ingericht waters noodhuis met foto's en kunstwerken van Jan Baartmans en Jacques Over- hoff, zijn er ook diverse ambachten te zien (smederijvisserijschoenmaker en zuivelbereiding). De exposities zijn tot 1 november te zien op dinsdag tot zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. In de gangen van verpleeghuis De Stelle in Oostburg is een expositie met als thema 'de zee'. Tijdens de maan den juni en juli zijn er scheepsmodel len, haaientanden, grafisch werk en nautische fotografie te zien. De ten toonstelling is dagelijks geopend van 9.00 tot 21.30 uur. Op twee locaties in Bergen op Zoom is er een zomeropstelling van Lucy Borghaouts, Marianne Rouws, Yvette Bakker, Adrie van Etten, Bart Stuart, Wies van Dort en Kas Stuart. De expo sitie in galerie stuART is tot 28 juni te bezichtigen. In Interium is tot 5 sep tember werk te zien. Openingstijden stuART: donderdag 11.00 tot 17.00 uur, vrijdag tot en met zaterdag 12.00 tot 17.00 uur. Openingstijden Interi um: maandag tot en met vrijdag 9.00 tot 17.00 uur. In galerie Esprit in Clinge zijn schil derijen, beelden, keramiek en grafiek te zien van diverse kunstenaars. De expositie loopt tot en met 6 juli. Het is het eerste deel van de jaarlijkse over zichtstentoonstelling 'Kunstenaars uit de vaste collectie'. Er wordt werk gepresenteerd van kunstenaars die in de afgelopen jaren regelmatig in Es prit exposeerden. Bezoekers kunnen in de galerie terecht op donderdag tot en met zondag van 13.30 tot 17.30 uur en op donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur en op afspraak. Meer info op www.kunstkoop.nl/Esprit. Aris de Bakker is de derde exposant in de serie tentoonstellingen over water. Bij Plus Min in Renesse toont hij een ijsvorm en acht zouttekeningen. Tij dens de opening op zondag 15 juni valt het smeltproces van het ijsbeeld waar te nemen tussen 12.00 en 22.30 uur. Er wordt een video-opname gemaakt die de rest van de tentoonstelling te zien zal zijn. Plus Min is tot 13 juli geopend op zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur Frie J. Jacobs exposeert in presenta tieruimte Caesuur in Middelburg on der de titel Symposium Gastmaal. De expositie is een onderdeel van de serie tentoonstellingen van individu ele kunstenaars van het 'noodzakelijk zwijgen'. De expositie loopt tot 19 juli en is dagelijks te bezichtigen. In het Zeeuws Museum in Middelburg zijn tot 28 september elke woensdag avond films te zien. De films 'De af sluiting van het Veerse Gat' van Bert Haanstra en 'De geschiedenis van de Deltawerken' van Van Gewest tot Ge west worden getoond naar aanleiding van de tentoonstelling 'De Ramp van '53 door het oog van de media'. Het museum is dagelijks geopend van 11.00 tot 17.00 uur en elke woensdag avond tot 21.00 uur. 'Meesters in hout' is de titel van de ex positie in galerie Pop in Domburg. De expositie van Ramon Bimmel en Flo- res Voerman is te zien van 16 juni tot en met 13 juli. De galerie van Liesbeth Minderhoud is geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Dinsdag gesloten. Niels Snoek exposeert met religieuze en spirituele kunst in de Grote of St. Nicolaaskerk in Brouwershaven van vrijdag 13 juni tot en met donderdag 19 juni. De bijna honderd werken die een kruis als uitgangspunt hebben, zijn dagelijks te zien van 13.30 tot 16.30 uur, behalve op zondag. In de maanden juni, juli en augustus exposeert Bas D. Vlasblom met acryl schilderijen en bijbehorende gedich ten. Bezoekers kunnen de openlucht expositie bezichtigen aan de Brouwe rijstraat 48 in Oostkapelle. Openings tijden: woensdag, donderdag en za terdag van 18.30 tot 21.30 uur. Marguerite Jurrissen en Julia Nichol son exposeren met keramische beel den en schilderijen in de Raadskelder in Sluis. De expositie is tot en met 6 ju li dagelijks te bezichtigen van 14.00 tot 17.00 uur. Op vrijdag gesloten. Vanaf vandaag is er in galerie De Praktijk in Wissenkerke werk te be zichtigen van Erik van Ommen. Zijn expositie 'Landschappen langs de kust van Walcheren' is te zien in de maanden juni, juli en augustus. De ge hele maand juni is er nog werk te zien van Marisa Keiler. De galerie is ge opend op donderdag, vrijdag en zater dag van 13.00 tot 17.00 uur en op af spraak. Tel.: 0113-373535. Zaterdag is er een boerderijenexcur sie in Tholen en Sint Philipsland. Be langstellenden krijgen Zeeuwse, Bra bantse en Franse boerderijen te zien. Deelnemers vertrekken om 10.00 uur in Bergen op Zoom en worden 's mid dags om 16.30 uur daar weer afgezet. Opgeven bij E. Goossen, tel. 0167- 573972. Jeanette Meyerman exposeert zater dag 14 juni met stillevens in de Neder lands Hervormde Kerk in Waterland kerkje. Haar expositie is de eerste in de serie 'Kunst uit 't Kerkje' georgani seerd door Stichting Oude Zeeuwse Kerken. De kerk is geopend van 11.00 tot 16.00 uur. In de tuin van 'Het Blauwe Hof' aan de Breeweg in Koudekerke wordt zon dag om 15.30 uur een expositie ge opend van Govert Heikoop. In het ka der van de Walcherse tuindagen is de tuin gedurende een aantal weekenden in juni en juli geopend. De sculpturen in hout en staal zijn te bezichtigen op 14,20,21,28, 29 juni en 5 en 6 juli van 10.00 tot 17.00 uur. ROTTERDAM Kunsthal: t/m 29 juni - Playboyfoto grafie in Nederland 1983-2003. Ter gelegenheid van het twintigjarig be staan van Playboy Nederland worden de vijftig mooiste foto's van Neder landse fotografen getoond. Bij de se lectie vormen fotografische criteria het uitgangspunt. Daarnaast geven bekende Nederlandse modellen zoals Patricia Paay, Monique Sluyter, Froukje de Both e.a. het geheel een ex tra uitstraling; t/m 6 sept. - Isamu No- guchi (1904-1988). Een brede kijk op het oeuvre van de Amerikaanse-Ja- panse kunstenaar en ontwerper. Zijn zoektocht naar een grenzeloze creatie resulteerde in een breed geschakeerd oeuvre van sculptuur, meubelont werp, productdesign, theatervormge ving, architectonische constructies en landschapsarchitectuur. Wereldmuseum: t/m 12 okt. - Cultuur ontmoetingen in textiel. Door handel, kolonisatie, maar ook door missie en zending maken samenlevingen kennis met aspecten van een andere cultuur. Chabot Museum: t/m 22 juni - Woody van Amen. Global Dimensions. Museum Boijmans Van Beuningen: t/m 27 juli - Designprijs Rotterdam. De Designprijs Rotterdam is een tweejaarlijks terugkerende presenta tie van producten die genomineerd zijn voor de Designprijs Rotterdam; t/m 31 dec. - PanPan. De Rotterdamse kunstenaar George Belzer transfor meert oude metalen kookpannen, wa terketels, opscheplepels, trechters tot poëtische beeldende objecten; t/m 31 aug. - Ulysses verbeeld. Richard Ha- miltons illustraties bij James Joyce. De veelzijdige Britse kunstenaar Ha milton is vooral bekend als grondleg ger van de Britse Pop Art. Nederlands Foto Museum: t/m 15 juni - Ich Dich lieben, Du mich auch? Overzichtstentoonstelling Anders Petersen. Agressie, sexualiteit, ero tiek, verlangen en warmte. Dat zijn de kernwoorden van de Zweedse foto graaf; t/m 15 juni - In progress Pano rama Nederland 1998-2003-2007. Sinds 1998 volgt de Amsterdamse fo tograaf Siebe Swart met zijn camera de veranderingen in het Nederlandse landschap ten gevolge van grote in frastructurele projecten als de HSL, de Betuwelijn en de Westerschelde- tunnel. Ned. Architectuurinstituut NAI: t/m 31 dec. - Twee eeuwen architectuur in Nederland. Een inleiding op de Ne derlandse architectuur sinds 1800; t/m 31 aug. - World Avenue. De groot ste tentoonstelling in het NAi tijdens deze biennale is World Avenue. Deze multimediale expositie toont de re sultaten van een internationaal ver gelijkend onderzoek naar de meest gebruikte route in de metropolen Los Angeles, het Ruhr-gebied, Mexico- stad, Tokio, Hong Kong, Beijing, Boe dapest en de Pearl River Delta; t/m 17 aug. - Holland Avenue. De tentoon stelling Holland Avenue toont voor stellen voor de inrichting van het rondje Randstad de A13. Twaalf voor stellen van internationale architec tuuropleidingen. Een unicum, want tot nu toe hebben architecten nauwe lijks een rol in het ontwerpen van in frastructuuropleidingen. In het kader van Architectuur Biennale. Hist. Museum 'Schielandshuis' Atlas van Stolk: t/m 5 okt. - Ruik Rotter dam. De geschiedenis van Rotterdam in de twintigste eeuw verteld vanuit een uniek perspectief: de geuren in de stad. ANTWERPEN Museum Dhont-Dhaenens: tot 22 juni Gert Verhoeven. Kon. Museum voor Schone Kunsten: tot 17 augustus - Fatale Vrouwen 1860-1910, voorstelling van fatale vrouwen en hun slachtoffers in sa menwerking met het Groninger Mu seum; tot 2006: Hans Memling/Instrumentaal. Permanent: Ensor en de Modernen in de museum verzameling. GENT Huis van Alijn: tot 22 juni - De sterk ste man van de wereld, over kracht patsers en John Massis. CJK, Kasteel Claeys-Bouüaert: tot 29 juni - E pericoloso sporgersi: De Cuy- per, Stevens, Janssens en Kalix. Sint Pieters Station: tot 30 juni - Gent keert terug/ reizen en reizigers in het St. Pietersstation. SMAK: tot 6 augustus: Bruce Nauman - The art of dying, The art of living, in het kader van het Time Festival. M.I.A.T.: tot 18 augustus -Batik 2003 - Kunst in Beweging. Museum Dr. Guislain: tot 11 septem ber - Art en Marge, De Collectie. Kunsthal Sint-Pieters Abdij: tot 11 november - Alison, virtuele ontdek kingstocht doorheen de geschiedenis van de abdij. BRUGGE De Bond: tot 23 juni - Frits Standaert, geometrische tekeningen, sculpturen en architectuurmodellen, werk na 1990. Memlingmuseum: tot 23 juni - Mei kriebels, Tentoonstellingsproject.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 29