t I Met ANGO kom je tot je recht! Geef om vrijheid LAAT KEVIN OOK EENS LACHEN! A PZC FAMILIEBERICHTEN De dierenspecialist, 14 0 JA, ik help kwetsbare kinderen. FAMILIE BERICHTEN Jonathan ZATERDAG DE GEHELE DAG GESLOTEN. donderdag 12 juni 2003 j. W. DE PUTTER Lid van het voormalige Algemeen Bestuur van het ZCAD S. M. OVERTOOM Epilepsie: AMNESTY ^bf| Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter en mijn zusje VALERIA HENDRIKA ELIZABETH Wij noemen haar Valerie 10 juni 2003 John, Miranda en Jean Sturris Kerkplein 10 4401 ED Yerseke 0113-571565 Daar ben je dan, zo wonderbaarlijk klein. Wat ben je welkom, geweldig dat je hier bij ons mag zijn! Hoera! Wij zijn heel gelukkig en blij, met een dochter en zusje erbij! YAÏZA Angelina Naomi 10-6-2003 Mare Berrevoets en Miran da de Meester May-Britt Schouwenbank 99, 4301 ZV Zierikzee Telefoon: 0111-411757 In plaats van kaarten i Kind van ons verlangen, I uit Gods hand ontvangen, in Gods hand geborgen, God zal voor je zorgen. Fantastisch, wat een wonder! God gaf ons (geschenk van God) Na een half uur bij ons geweest te zijn, nam God Jonathan weer bij Zich. Jonathan, je bent een wonder, zo mooi. Je hebt ons vastgehouden, en wij jou. Jonathan, we houden van je en zullen je nooit vergeten. Dag kleine lieve jongen. i Jonathan is op 11 juni begraven. Hij is nu bij onze j Here God. Nu speelt hij in de hemel. Pinksteren, 9 juni 2003 Martin en Jeanet Geelhoed-Binnendijk Azaleastraat 21 4542 BR Hoek Lieve ANNE We hebben veel te vroeg afscheid van je moeten 1 nemen. Harry, Rita, Robin en Dylan Als je in je levensstrijd warmte om je hebt verspreid als je iemand hebt die daar treurt hebt getroost en opgebeurd, als je hielp waar je het kon aan wat licht en aan wat je kon aan wat licht en aan wat zon als je een goed voorbeeld geeft heb je niet voor niets geleefd. Dankbaar, voor wat zij voor ons tijdens haar leven heeft betekend, geven wij u met veel verdriet kennis dat ge heel onverwacht en veel te vroeg van ons is heengegaan, mijn innig geliefde vrouw, onze lieve zorgzame moeder, lieve oma en overgrootmoeder JOSINA CATHARINA KOOMAN-NORTIER in de leeftijd van 66 jaar. Middelburg: A. C. Kooman Middelburg: Goula en Jan Vlissingen: Liesbeth en André Middelburg: Wim en Willie Heinkenszand: Anjteke en Jan Middelburg: Anita en Kees Goes: Bert'en Ingrid Middelburg: Ronald en Allison klein- en achterkleinkinderen 4332 CR Middelburg, 10 juni 2003 Watersniphof 58 Mijn vrouw, onze moeder is opgebaard in het rouwcentrum Middelburg aan de Buitenhovelaan 1 te Middelburg, alwaar er gelegenheid is tot afscheid nemen op vrijdag 13 juni van 19.00 uur tot 20.00 uur. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op zater dag 14 juni om 12.00 uur in het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de aula van het crematorium. Geen bezoek aan huis. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Heel plotseling was het stil. Heel plotseling koud en kil. Het afscheid valt ons zwaar. Maar wij blijven aan u denken, echt waar. Lieve OMA Wij houden van u. Michel, Kim en Jesper Sabrina en Guido Lieve OMA We zullen u missen, u blijft voor altijd in ons hart. Roland Remco Sandra en Paula, Samantha, Ashley Tiny Sabrina en Guido Kim en Michel, Jesper Leontien en Marcel Josien en Daniël Angelique t Mirjam Adrie Willie Jermaine Cynthia en Mario Marente Michael Whitney Leroy In verband met het overlijden van onze moeder zijn wij a.s. Bloemenlaan 28, Vlissingen. - Enige en algemene kennisgeving - Een week na het heengaan van onze zus, schoonzus en tante, is onverwachts overleden onze broer, zwager en oom SIMON DE PAGTER in de leeftijd van 75 jaar. Mina de Pagter t Koos en Kees Stroo t Adrie Jaan de Pagter Kees Bram en Tiny de Pagter Tanny en Kees en kinderen Suzy Simon en Miranda Onze dank gaat uit naar het personeel van zorgcentrum Swerfrust voor hun goede zorgen. Middelburg, 10 juni 2003 Correspondentieadres: Keiweg 57 4371 MX Koudekerke Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Simon en de familie te condoleren op zaterdag 14 juni a.s. van 09.00 tot 09.45 uur in zorgcentrum Swerfrust aan de Laurens Stommesweg 1 te Middelburg. De rouwdienst zal plaatsvinden om 10.00 uur in de aula van bovengenoemd zorgcentrum. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om 11.00 uur op de algemene begraafplaats te Koudekerke. Na afloop van de plechtigheid is er wederom gele genheid de familie te condoleren in de aula van de begraafplaats. Verdrietig, maar dankbaar voor alle goede jaren die we met hem mochten beleven, geven wij u kennis dat plotseling is over leden onze lieve vader en opa, mijn broer, zwager en oom STOFFEL MARINUS VAN ALMKERK gehuwd geweest met Corrie van Almkerk-van Kooten f 13 april 1993 in de leeftijd van 76 jaar. Hazerswoude: Jan en Jannie Stephen Collin Lesley Noordgouwe: Riny en Laura Sander Wouter Zierikzee: Corrie Geleijnse-van Almkerk Rien Geleijnse en verdere familie Brouwershaven, 11 juni 2003 De Lei 29 Correspondentieadres: M. Visstraat 1 4317 BD Noordgouwe De plechtigheid voorafgaande aan de crematie zal gehouden worden maandag 16 juni om 12.00 uur in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 3. Na het afscheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van het crematorium. Verdrietig, maar ook dankbaar dat hem verdere pijn bespaard is gebleven, geven wij u kennis dat, na een kortstondig ziekbed van ons is heengegaan, ons aller WILLEM KOSTER in de leeftijd van 79 jaar. Leo Joop en Pamela Marjan en Jan Charlotte en Helmut Pascal, Daniël Angela, Lynci Correspondentieadres: Kalkoensprenk 39 4386 DD Vlissingen De crematieplechtigheid heeft op woensdag 11 juni in besloten kring plaatsgehad. Solingen (Did.) 18 november 1922 Enige kennisgeving Bedroefd omdat wij hem moeten mis- sen, maar met een dankbare herinnering aan hem delen wij mede dat is overleden EDUARD ALBERT ENGELS Addy Middelburg 5 juni 2003 Uit aller naam: Dagmar Macht-Kullmann Een woord van dank aan de medewerkers van 't Gasthuis", afdeling "Bolwerk" voor de goede zorgen aan hem verleend. Dunoweg 26 4356 EK Oostkapelle De crematieplechtigheid heeft in besloten kring plaatsgevonden. "Weest in geen ding bezorgd" Philippenzen 46 In zijn 89ste levensjaar is in geloofsvertrouwen ont slapen mijn innig geliefde man, onze lieve vader, schoonvader en grootvader PIETER GERARDUS HENDRIKUS BLOMMERS geboren te Zevenbergen op 13 juli 1914 echtgenoot van Gré Dekkers Arnemuiden: G. M. M. Blontmers-Dekkers Terneuzen: Gerard Blommers Margreet Blommers-Schakel Willemijn Marieke Suzanne Sijmen Daarle: Ariejon Altena-Blommers Wim Altena Hendrike en André Pi eter Albert-Jan Meiten Anne 4341 CN Arnemuiden, 10 juni 2003 Nieuwlandseweg 25 Vader ligt thuis opgebaard, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen en condoleren op vrijdag 13 juni van 19.00 tot 20.00 uur. De rouwdienst zal gehouden worden zaterdag 14 juni om 10.00 uur in de Hervormde kerk. Markt 12 te Arnemuiden. Aansluitend zal om 12.30 uur de begrafenis plaatsvinden op de Algemene begraaf plaats, Schanspoort te Klundert. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het zaaltje van de Christelijk Gereformeerde kerk, Schanspoort te Klundert. Geen bloemen en toespraken. Moeder bedankt voor uw liefdevol leven aan klein en groot gegeven. Bedroefd, maar vol fijne herinneringen en dankbaar dat zij zo lang bij ons was, geven wij u kennis dat na een kortstondige ziekte, zacht en kalm is overle den onze lieve zorgzame moeder ELISABETH ITIËNNE-VIS sinds 12 juni 1975 weduwe van Martinus Petrus Itiënne 13 december 1904 t 6 juni 2003 te Zonnemaire te Goes F. C. Itiënne A. M. L. Itiënne-Kouijzer Correspondentieadres: Oprit 20 4316 AZ Zonnemaire De begrafenis heeft woensdag 11 juni in familiekring plaats gehad. Aan een lang leven van een bijzonder lieve vrouw is een einde gekomen Mevrouw ELISABETH ITIËNNE-VIS - tante Bets - Ze zal altijd in onze herinnering blijven. Zierikzee: M. A. J. van Velthoven-Kouijzer L. S. P. van Velthoven (in herinnering) Mieke en André Femke, Tijmen Numansdorp: Luc en Margreet Annelieke, Guido Schuddebeurs: Saskia en René Stijn, Roemer Zierikzee: Ellen en Rémi Bart, Elke 6 juni 2003 Het Consultatiebureau voor Alcohol en Drugs heeft met leedwezen kennisgenomen van het overlijden van Wij zijn hem dankbaar voor zijn grote belangstel ling en inzet voor de verslavingszorg in Zeeland ge durende ruim 20 jaar. De heer dr. H. D. K. Codée, voorzitter Raad van Toezicht De heer drs. J. T. van den Broek, directeur Met ontsteltenis namen wij kennis van het plotseling overlijden van ons aller biljartvriend THEO VAN REMMEN Hij was als penningmeester/wedstrijdleider jaren lang bestuurslid van onze vereniging. Wij zullen hem in gedachten houden als een enthou siast biljartliefhebber en gewaardeerd bestuurder. Biljartvereniging O.B.V. Oostburg Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN Badhuisstraat 37 - 4381 LN Vlissingen Telefoon 0118 - 413417 - 412772 Rouwcentrum. Van Dishoeckstraat 620 soms ben je er even niet bij Nationaal Epilepsie Fonds 0e Macht van het Kleine Word donateur giro 222111 1 op de 150 mensen heeft epilepsie. Soms zijn zij 'er even niet bij'. Er vallen gaten in hun leven. Het Nationaal Epilepsie Fonds helpt deze mensen. Helpt u mee? Er is nog zoveel te doen. Vragen over epilepsie? 0900-821 2411 (€o.io p«r minuut) www.epilepsie.nl Postbus 270 3990 GB Houten WAO? Geef mij meet een geschikte been! "Honderdduizenden arbeidsgehandicap ten zijn ten onrechte afgeschreven. Zij kunnen werken en willen werken. Maar dan moet er wel passend werk voor ze zijn. Plus inkomenszekerheid als het echt niet langer lukt. Ik wil zeggenschap over mijn leven. Ik sta niet graag aan de kant. Dus ben ik ANGO-lid." De Algemene Nederlandse Gehandicap ten Organisatie (ANGO) is de grootste algemene belangenorganisatie van, voor en door mensen met een handicap of chronische ziekte. Of het nu gaat om juridische ondersteuning, belastingterug- gave, uitkeringen, zorg en hulp, woning aanpassingen, vervoer of lotgenoten contact... Kom op voor je rechten. Word ook lid van ANGO! Postbus 850, 3800 AW Amersfoort Tel. (033) 465 43 43 Fax (033) 465 43 53 Internet: www.ango.nl E-mail: lnfo@ango.nl Ja, ik steun Amnesty International We hopen op een bijdrage van 4,50 per maand, maar u kunt al lid worden vanaf 10,00 per jaar. Als lid wordt u geregeld geïnformeerd over het werk van Amnesty International ik machtig Amnesty International per maand/anders, nl. per maand/jaar* af te schrijven van mijn rekeningnummer IL IL_'. ro/v* International Support our fight for human rights Straat Woonplaats —-n Geboortedatum Datum Handtekening Stuur deze bon in een envelop naar: Amnesty International, Antwoordnummer 10840. 1000 RA Amsterdam, (postzegel mag, hoeft niet). Of bel (020) 626 44 36 of kijk op www.amnesty n! Ik word donateur en ontvang de gratis nieuwsbrief. Ik machtig u om€af te schrijven per maand kwartaal jaar van het hieronder ingevulde rekeningnummer (minimaal 25,- per jaar). Ik betaal na ontvangst van een acceptgiro. Ik help met een gift. Ik machtig u om éénmalig af te schrijven van het hieronder ingevulde rekeningnummer. Ik betaal na ontvangst van een acceptgiro. Kevin houdt zich groot. Maar leuk is het niet zonder zijn vriendjes. Die zijn wél naar sport of scouting. Sinds de scheiding is daar bij Kevin thuis geen geld meer voor. In de drukke volksbuurt waar hij woont, vind je ook geen trapveldje of speeltuin. Daarom is hij erg vaak alleen en verdrietig. jantje Beton neemt het op voor kinderen als Kevin. Want samen spelen is méér dan plezier hebben. Samen spelen is ook leren om samen te leven. Het is heel belangrijk voor later. Het voorkomt dat kwetsbare kinderen in de verdrukking komen of op het verkeerde pad raken. Jantje Beton steunt daarom bijzondere kinderprojecten. Van speelvoorzieningen in oude wijken tot activiteiten speciaal voor kinderen. Van een gezellig dagje uit tot een week lang op een spannend vakantiekamp. Zodat ze even zorgeloos en gelukkig zijn. Die projecten kosten veel geld. Daarom vragen we u om een bijdrage. Alleen dan kunnen wij deze kinderen blijven helpen. En dat doen we graag. Want is het niet fantastisch om ze te zien stralen van vreugde? Naam: OM 0V Straat: Postcode/plaats: E-mail: Rekeningnummer: A.U.B. invullen en aankruisen wat van toepassing is. Stuur deze bon in een envelop naar: Jantje Beton, Antwoordnummer 8489, 3500 VW Utrecht. Een postzegel hoeft niet, maar mag wel. Graag zelfs! 3^TJE

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 14