PZC donderdag 20 maart 2003 jjj| kdeé/ Ht/hho d '/i ghrul, HJtddL Aal Am/AJitol (AUL /VMTOAL t/M/f- (AóóZ/fU (/fél töCl tO (UidtZJ M Aut/Od9 f/LOlll HdZl hl&Jtiél Add /jtldtA&o dl Z/ Zelf dfadht9 Hóf/u /zee. /é(/Oi lollöttljll ófOMo 6ALfo/(k$(fl~ M/drt/OtM/MflSA/at (Uc Mim ^Aaul JVdtdidló/Hlrti fftlZ/Jl Alh/UléM. je OJétu/ hl dl O/pi &- fndAlOp. ftelZjh Aal Idm. p hó(/r<4cdt pnJidh^/ hdlohfa &L/m^ !//(UK~ Hkl i/tcj Am/pl dal Jr.....ya<JMt t>. tod prMl/ %odl jé f£4ll //hlh (üph. 4*i iMvd/m fjeimt/z f/M- ih/hhAl Pet %ad Ah P/dl P// hl föél tl, Aont iïié/yl/A (drdti/phdh 9 thliéll Ul tl pil (/a^ iil h&i /fél (/oh ftïgat. pfl/o l(U^ )ót/ll' Ml/O AUtj/k. tól/Mfjl- j/iw/léfi/t t/OSd Mm EN NU MAAR HOPEN DAT HET GEVOEL NET ZO LANG MEEGAAT ALS DE BRIEF. Als je iets moois te vertellen hebt, is elk lucht schrijven, of in een e-mail. Maar als je Want e-mails verdwijnen en sms-jes vergaan, 4 middel geoorloofd. Je kunt het met bloemen wilt dat je woorden nooit verloren gaan maar een brief blijft gelukkig altijd bestaan. zeggen, of via de telefoon, je kunt het in de adviseren wij een onvervalst vel briefpapier, steeds weer plezier van karton en papier. \,,j DIT IS EEN PUBLICATIE VAN HET INFORMATIECENTRUM PAPIER EN KARTON. TEL.: (020) 654 30 43. WEBSITE: WWW.PAPIERINFO.NL PARTICIPANTEN: VERENIGING VAN NEDERLANDSE PAPIER- EN KARTONFABRIEKEN. VERENIGING GOLFKARTON, KONINKLIJKE KVGO, NEDERLANDS UITGEVERSVERW*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 30