Indonesiërs maken anti-rupsrijst 1 1 pa i PZC r Critici vrezen dat gemanipuleerde soorten natuurlijk evenwicht verstoren mm m. s puzzel 10 12 15 21 24 25 31 Tom Poes en de Ombrenger Casper Hobbes recept Mesclun met tomaten, flageolets en ham het weer I J I at at donderdag 20 maart 2003 Indonesië kan zijn bevol king niet zelf voeden. Net als veel andere landen in Oost-Azië zoekt dit der dewereldland zijn heil in genetisch gemanipuleer de gewassen om de voed selproductie op te voeren. Indonesië ontwikkelt nu rijst die minder gevoelig is voor ongedierte en droog te. door Theo Haerkens De Indonesische president Soeharto was er erg trots op dat de Wereldvoedselorganisa tie (WHO) hein in 1984 onder scheidde, omdat het land vol doende rijst verbouwde voor de dagelijkse behoefte. „Stelt u zich voor, iemand die als kind nog in de modder speel de te midden van het boerenle ven in het dorpje Kemusuk, be klom nu het spreekgestoelte om ten overstaan van experts en staatslieden van over de hele wereld, als leider van een volk dat er pas in was geslaagd het r grootste probleem voor meer dan 160 miljoen monden op te lossen", memoreert hij omstan dig in zijn autobiografie. De monstratief schonk Soeharto 100.000 ton rijst aan hongerlij ders in Afrika. Rellen In de wandelgangen van de macht wordt nu toegegeven dat destijds met de cijfers is gegoo cheld en dat het land nimmer in staat was de eigen bevolking te voeden. Indonesië telt inmiddels 220 miljoen zielen en is met een im port van drie tot vier miljoen ton per jaar, de grootste rijstimpor- teur ter wereld. De overheid grijpt ondertussen alle midde len aan om de eigen productie op te krikken. „Als de mensen hon ger lijden, dan ontstaan er rel len", verklaart dr. Tantono Subagyo van het ministerie van Milieu Hij houdt zich bezig met de milieuaspecten van biotech nologie, maar hij zit niet te Inez Slamet tussen de genetisch gemanipuleerde rijstplanten: „Ik hoop dat het een paar procent schade scheelt, dat zou al heel veel helpen." wachten op een maatschappe lijke discussie. ..We zien de risi co's, maar ook de voordelen en daar willen we gebruik van ma ken." In het Onderzoekscentrum voor Biotechnologie van het Indone sisch Wetenschappelijk Insti tuut Lipi in Cibinong, in de heu vels ten zuiden van Jakarta, staat de genetisch gemanipu leerde rijst er knap bijDe plan ten zijn voorzien van een extra gen uit een bacterie, die de dood betekent voor een kleine rups die in de steel leeft en zorgt voor een verlies van 12 tot 16 procent van de oogst. Het gewas is opge pot in een kas om te voorkomen dat genetisch materiaal zich verspreidt. De airconditioning ratelt om de temperatuur onder controle te houden. Het gen brengt een stofje in de plant dat in de maag van de rups verandert in een dodelijk gif. „De combinatie van die stof en de maagsappen werkt als een sleutel op een slot", verklaart Inez H. Slamet-Loedin, hoofd van de afdeling moleculaire biologie. „Voor mensen kan het geen kwaad omdat onze maag zuur bevat en geen base zoals die van de vlinderlarve. Boven dien is dertig seconden koken voldoende om de stof af te bre ken." Slamet heeft vijf generaties rijst gekweekt en weet dat het extra gen wordt overgeërfd. Ze is klaar voor veldproeven. „Ik hoop dat we een of twee procent van het verlies door de rups kunnen compenseren", zegt ze „dat scheelt al heel veel." Ongevoelig Verwacht wordt dat de nieuwe rijst over vijf jaar in de super markt ligt. Een complicerende factor is dat de rups na tien tot vijftien jaar niet meer gevoelig is voor het gif. Daarom wordt te gelijkertijd gewerkt aan een rijstplant die twee voor de rups dodelijke stoffen maakt. „Als de ene is uitgewerkt, dan werkt de andere wel." Ook wordt met de universiteiten in Wageningen en Leiden, waar Slamet twee jaar studeerde, ge sleuteld aan varianten die schimmelbestendig zijn en dro ge periodes beter kunnen door staan. Met de laatste kan meer grond worden gebruikt voor de rijstbouw. Milieuorganisaties vrezen voor verstoring van het natuurlijk evenwicht. „Niemand onder zoekt de gevolgen voor de vo- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 17 18 20 22 23 26 28 29 30 33 34 35 36 37 38 Horizontaal: 1. Boekje ter gelegenheid van een festiviteit; 9. halfaap; 10, onbe smet; 11. spil; 12. watering; 14. bazige vrouw; 15. gecombineerd (afk.); 17. opstoot je; 19. deel van een gebouw; 21. opening; 22. Internationaal Olympisch Comité; 23. munt; 25. grondsoort; 27. omslagdoek; 30. getijde; 32. Noorse godheid; 33. sym bool actinium; 34. nieuwe ster; 36. voormalige Perzische koning; 38. geconfor meerd. Verticaal: 1. Gevatheid om zich ergens doorheen te slaan; 2. godin van de dage raad; 3. bijwoord; 4. graanpakhuis; 5. smalle sloot; 6. dat wil zeggen (Lat. afk 7 gezet; 8. hartige hap; 13. stad in Duitsland; 15. passage voor één acteur in een toneelstuk; 16 aanbeden figuur; 18. ik (Lat.); 20. tennisterm, 23. plaats in Italië; 24. broeibak; 26. aanspraak; 28. heg; 29. insect; 31. halsbont; 33. lokspijs; 35. Verenigde Naties; 37. bevestiging. Op elke regel twee woorden invullen. Twee of meer eindlet ters van het eerste woord zijn meteen de beginletters van het tweede woord. Horizontaal: 5. Volgens haar zit er vaart in (8); Heeft oog voor richting (5); 6. Geweld gebruiken bij het kaarten (8); Schrijf eens aan een lichaam! (4); 7. Wielrenners zullen er niet van opkijken (6); Beest achter de computer (5); 8. Dooie bij de politie (7); Brons heeft zijn prijs (5). Verticaal: 1. De horeca gaat achteruit (7); Deze misslag wordt aardig weergegeven (4); 2. Geen onderwerp van gesprek (5); Zo fascinerend is een arrestatie (7); 3. Het wordt fijn om snel aan geld te komen (7); Strafschop waar muziek in zit (6); 4. Horen te sluiten (7); Geweten noot voor de sport (5). Oplossingen van gisteren: Citaat: Alarm, depot, canon, fosco, baars, oppas, macho, taats, plots, dwerg, tucht, baret, kwaad, roman. Het citaat is van Junius: "Door anderen te overtuigen, overtuigen wij onszelf". Cryptogram: Horizontaal: 1. Erato; 3. teken; 4. laan, 7. sober; 10. haargroei; 11. zwijnepan. Verticaal: 1. Estisch; 2. trede, 5. afloop; 6. nazien; 8. blauw; 9. regen. ©JFS.NL Tierend begon hij op en neer te springen op het fraaie mar mer, terwijl hij de envelop met grote afschuw van zich wierp. Commissaris Bas ving het papier op, en door plichtsbesef gedreven sloeg hij er een blik in. „Zo, zo", mompelde hij. „Bommel heeft het alleenrecht voor het ge bruik van om! Dat verandert deze zaak!" Heer Ollie zelf had geen weet van het geschreeuw en de to nelen die zich om hem afspeelden. Hij was nog steeds ge heel verstard, en er waren twee agenten nodig om hem naar buiten te geleiden. „Voorzichtig", vermaande doctorandus door Bill Watterson KOAA MEE i WE GAAN EEN GROTE GIFSLANG ZOEKEN WAT DOEN WE ALS WE ER EEN ^2cv DAN SCHRIKKEN WE ONS NATUURLIJK KAPOT EN RENNEN WE SCHREEUWEND ROND ALS WAS IK MAAR AL ZO OUD DAT IK EEN OCHTENDKICK KREEG VAN EEN SHOT KOFFIE Hans Belterman De tijd breekt weer aan dat er steeds vaker bijzondere salades op tafel ko men. De salade van vandaag kan dienen als een maaltijdsalade voor twee perso nen en leent zich er ook goed voor om als een voorgerecht te presenteren. In dat geval kunt u de salade bestemmen voor vier personen. Dergelijke salades doen het trouwens ook heel goed bij een brunch of lunch. Op een koud buffet mo gen dergelijke salades eigenlijk nooit ontbreken. Hoofdgerecht voor 2 personen: 11/2 eetl. olijfolie, extra vergine 11/2 eetl. ragfijn gehakte (blad)peterse- lie 4 tomaten fijn (zee)zout 1 bosuitje, met veel groen, ragfijn ge snipperd 1 theel. gedroogde (rode)peperbesjes, uit potje 100 gram mesclun (melange van ver schillende slasoorten, fijne bladgroenten en tuinkruiden) 1 blikje groene flageolets, uitgelekt ca. 250 gram 2 eetl. mayonaise 150 gram gekookte ham, in smalle reep jes gesneden (julienne) Roer in een kommetje olijfolie, 1 eetlepel ragfijn gehakte peterselie en een vinger greepje (zee)zout krachtig door elkaar. Snijd de tomaten in (vlies)dunne plakjes. Gebruik er een zaagmes voor. Beleg de spiegels van de borden, dakpansgewijs in cirkels, met de tomaten. Sprenkel het olie- en peterseliemengsel er over en strooi er daarna het bosuitje en de pe perbesjes over. Schik de mesclun (ge- Zeeland: Zonloos? Bewolkt foto Theo Haerkens/GPD gels", illustreert Tejo Wahyu Jatmiko, directeur van Kon- phalindo. Ook vreest hij harde klappen voor boeren die door hun omgeving gedwongen wor den ermee te werken. „De expe rimentele teelt van genetisch gemanipuleerde katoen in Zuid-Sulawesi heeft de afgelo pen twee jaar veel boeren in het ongeluk gestort omdat de op brengst minder was dan voor speld." Subagyo van het minis terie van Milieu heeft niet veel op met deze opponenten. „Ze weten er niets van: als de vogels alle rupsen opaten zouden we er geen last van hebben." GPD Toonder Studio's De eerste dagen beginnen in Zeeland en Brabant met bewolking, die vooral morgen hardnekkig zal zijn. In het weekeinde staat echterng zon meer in de weg en loopt bovendien ook de temperatuur» naar meer aangename lentewaarden. Het weerbeeld wordtti nog steeds gedomineerd door een vrij krachtig hogedrukgetfl Neerslag valt er zo goed als nooit met zo'n 'hoog' boven dea maar wolkenvelden en dan vooral laaghangende wolken enq willen nog wel eens voorkomen. Dat is ook de komende twe; dagen het geval. Vanochtend zullen we vooral met bewolS maken hebben en lijkt er op de meeste plaatsen geen mistvói komen. De zon krijgen we waarschijnlijk niet te zien Als heli gebeurt is het hooguit een uurtje in de namiddag en dan mat in oostelijk Brabant. De temperatuur ligt laag en komt uit opn\ maal 8 graden. Niet alleen gebrek aan zon, maar ook deinst van koudere lucht uit het noorden van Europa heeft een terrcs de werking. Er waait bij ons een overwegend westelijke wind en die is zwak tot matig van kracht. Komende nacht blijft het overwegend bewolkt. Het kwik zal dan ook net boven het vriespunt blijven steken Aan de grond komt het landin waarts wellicht nog wel tot een graadje vorst. Vrijdag lijken de wolken iets minder overwicht te hebben en wordt het mis schien een graadje warmer. Vanaf zaterdag verdwijnen alle wolken geleidelijk en wordt het ronduit zonnig. Zondag doet zijn naam echt eer aan. De temperatuur begint aan een avontuur en komt uit op lente achtige waarden van 13 gra den. Vooruitzichten V. i ■je' weer vrijdag zaterdag O zondag O maandag max. 8° 10° 13° 13° min. 3° 2° 4° 7° wind NO 4 04 ZW 4 ZW 4 Nautisch bericht De temperatuur van het kustwater bedraagt circa 6 graden? zicht is matig, 's Ochtends kleine kans op mist. Er waaiteen ge wind uit het westen. Zielknijper, die toezicht op het vervoer hield. „In deze toe stand kan de patiënt maar al te gemakkelijk afknappen! In de kliniek zullen we héél geleidelijk zijn spanningen moe ten ontladen." Onder deze medische aanwijzingen verdween het groepje uit het vertrek zonder dat iemand er aandacht aan schonk. Want de advocaten Prik, Punt en Jelker hadden het ge schreeuw van hun machtige cliënt opgevangen en storm den als één raadsman de deur uit, in de richting van het akelige geluid. Waterstanden DONDERDAG Hoog water 20 MAART uur cm uur cm Vlissingen 03.06 256 15.28 275 Terneuzen 03.26 283 15.45 300 Cadzand 02.41 250 15.03 269 Roompot Buiten 03 03 188 15.25 209 Roompot Binnen 04.40 140 17.50 155 Zierikzee 04.55 163 17.30 180 Krammersl. West 05.30 173 17.53 195 Hansweert 03.59 285 16.19 301 Stavenisse/Yers. 05.06 168 17.31 187 VRIJDAG Hoog water 21 MAART uur cm uur cm Vlissingen 03.48 262 16.13 266 Terneuzen 04.07 288 16.29 292 Cadzand 03.21 256 15.45 262 Roompot Buiten 03.43 193 16.06 201 Roompot Binnen 05.22 144 17.50 149 Zierikzee 05.35 166 18.10 173 Krammersl. West 06.13 176 18.33 188 Hansweert 04.39 290 17.03 293 Stavenisse/Yers. 05.40 172 18.10 180 Laag wal? uur cm w 09.46 250213: 10.10 262223 09.18 246213 09.15 180213 10.33 153224 10.55 173232 10 56 179 21* 10.39 278 22* 10.56 17523,'i Laagwatr uur cm i 10.25 250223 10.53 263233 09.59 24622.1) 10.05 18122H 11.19 155233 11.40 17523$ 1 1.46 181235c 11.19 279233 11.35 177 23.55 L Lagedrukgebied H Hogedrukgebied (jj) zonnig lichte sneeuw matige sneeuw A A i Koufront licht bewolkt zware sneeuw lichte regen Warmtefront matige regen ^A zwaarbewolkt - - zware regen Europa: Maartse zon spoeld in ruim koud water en droog ge maakt) als bedjes in het midden op de tomaten. Spoel een royale hoeveelheid koud wa ter over de uitgelekte flageolets. Laat ze opnieuw uitlekken en zoveel mogelijk opdrogen. Schep in een kommetje flageolets, may onaise en 100 gram hamreepjes door el kaar. Schep de flageolets in het midden op de mesclunbedjes. Presentatie: bestrooi de flageolets met de rest van de hamreepjes en de peterse lie. Geef er sneetjes licht geroosterd wit brood bij en zet een schaaltje met boter (balletjes) op tafel. Tip: de groene flageolets laten zich goed vervangen door verse gekookte (dubbel gedopte) tuinboontjes 20 VERWACHTING VOOR DÓNDERDAGMIDOAOi-"^ Maart ontpopt zich voorlopig in grote delen van Europe3^ lentemaand, wat vooral op conto van de zon komt. DeWJ" tuur is meest normaal. In het zuiden wordt het overdag*3* pig 15 tot 20 graden, 10 tot 15 graden in een brede strook en 0 tot 5 graden in Scandinavië. Mede door hei®* weer is het de laatste tijd opvallend droog in een groot"*® Europa. Wisselvallig is het alleen aan de randen, maarvf^ vloedachtige taferelen is geen sprake. In Zuid-Spanj«e" gebieden rond de Zwarte Zee valt slechts een enkelet- Rusland is echter de neerslagkans groter en valt er natte sneeuw. Verder kampen de Benelux, delen van Duitsb™ Denemarken tijdelijk met lage Noordzeewolken.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 2