SIP* ihold-top eist vertrekbonussen geplaagd concern stelt bemiddelaar aan om geschil te beslechten 23 wall street stijgers dalers ïfc&tS"' -ai» OLDENZAAL - De kooi die sinds eind januari in meubelzaak Van Gils in Olden- zaal is geplaatst, om winkeldieven in af wachting van de komst van de politie in op te sluiten, is een groot succes. „De kooi schrikt winkeldieven af", con stateert ondernemer en bedenker Martin van Gils tevreden. Sinds de cel er staat en er extra bewa kingscamera's zijn aangebracht, heeft het personeel geen enkele winkeldief meer betrapt. Hoewel de kooi nog niet is ge bruikt, piekert Van Gils er niet over om de alternatieve cel weg te halen. foto Marcel Antonisse//\A/P donderdag 20 maart 2003 L«<»redactie economie ft HAAG - De twee opge- 'le topmannen van Ahold L jn de clinch met het be ll over de vertrekpremie die Len. Ahold bevestigde gis- Ip dat een bemiddelaar aangesteld om met Cees der Hoeven en Michiel rs een regeling overeen te komen. Een woordvoerder wil de geen toelichting geven over de bedragen en voorwaarden waarover de ruzie is uitgebro ken. Een onafhankelijke commissie moet met de voormalige top van het supermarktconcern over eenstemming zien te bereiken. Ahold maakte op 24 februari bekend dat wegens fraude in de boeken de jaarcijfers over 2002 niet konden worden opge maakt. Naar aanleiding van het boekhoudschandaal vertrok ken bestuursvoorzitter Van der Hoeven en financieel topman Meurs. Aanvankelijk zouden de twee voor een beperkte overgangspe riode aanblijven voor de over dracht van activiteiten. Op 11 maart was die periode afgeslo ten. Dagblad De Telegraaf haalde gisteren een ingewijde aan die liet weten dat vooral Van der Hoeven een exorbitant hoog be drag zou vragen. Ahold spreekt dat bericht tegen. De advocaat van Van der Hoeven, mr M. Wla- dimiroff, weigerde gisteren commentaar te geven. De Ver eniging van Effectenbezitters (VEB) is tegen arbitrage. Ze vindt dat eerst moet worden af gewacht in hoeverre de ex-be- stuurders betrokken waren bij de boekhoudkundige onregel matigheden 'Riante afkoopsommen' zijn hoe dan ook 'onaanvaardbaar' en 'onverteerbaar', gezien de ver zwakte financiële positie van Ahold en de schade die aandeel houders opliepen. De VEB, die vreest dat de afkoopsommen wel eens hoger kunnen uitvallen dan de 7,3 miljoen euro die twee afgetreden Getronics-bestuur- ders onlangs kregen, heeft haar standpunt per brief meegedeeld aan de raad van commissarissen van Ahold. GPD/ANP Kooi in meubelzaak schrikt dieven af Voorafgaand toetsen ontslag gehandhaafd Iter Kees Bos HAAG - Werkgevers krij- maarschijnlijk toch niet het thtpersoneel te ontslaan zon- voorafgaande toestemming tn het Centrum voor Werk en ioraen. De Stichting van de tód steunt een dergelijk ad- (snamelijk niet. ifeb&Én betrokkenen in het eiegorgaan tussen werkne- n- en werkgeversorganisa- 5gisteren gezegd. De sociale itners overleggen sinds enke- jaren in de stichting over het a om het ontslagrecht voor eikgevers te versoepelen. »t plan is afkomstig van de ciiiissie-Rood uit 2000. Het orstel behelste dat het ontslag aeen werknemer alleen ach- r«f wordt beoordeeld. Werk tere zouden zo soepeler met reoneel kunnen omgaan. Wel aren er enkele waarborgen erdewerknemer bedacht, zo- seen hoorprocedure. (O-coördinator R. van Splun- rvan de vakcentrale CNV «nt een toetsing achteraf al so maar lastig: „Het kwaad is analgeschied. Zie als werkne- erdan nog maar eens je gelijk halen." lexwet adernemingsorganisatie SO-NCW meent dat het voor- si van de commissie-Rood per ldo geen verbetering is. De erkgevers willen het ontslag recht in breder verband bezien. Zo maakt VNO-NCW bijvoor beeld bezwaar tegen onderde len van de Flex wet, waardoor bedrijven soms niet af kunnen van tijdelijke arbeidskrachten. „Een hard punt is ook het prijs kaartje dat aan ontslag hangt", zegt een woordvoerder van VNO-NCW. Hij denkt daarbij aan verlaging van de ontslag vergoeding bij de rechter. ANP NMa bestraft schoonmakers DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft drie schoonmaakbedijven en branchevereniging OSB be boet voor in totaal 17 miljoen euro wegens verboden prijsaf spraken. De bedrijven Gom, Asito en CSU stemden samen met OSB tussen 1998 en 2000 de jaarlijk se prijsverhogingen op elkaar af en dat is een overtreding van de Mededingingswet, meldde de NMa gisteren. De boete volgt op het rapport dat de NMa vorig jaar augustus opmaakte. Uit dat onderzoek bleek dat OSB haar leden onder meer een rekenmodel voor uur tarieven aanbood. Ook advi seerde de organisatie om jaar lijks en soms ook tussentijds tarieven te verhogen. ANP "ill! mi; Ci m •ÜSaSSi tollllmr aaSlllilMHiKsiswiJ ViiiiiKiil'iiiiiii iiï ii:i ssë i! lüli a. «n 111 1111 HM lllll I II III III If ill IIII :5SH iiiil I !J nSSi'if, jj Jfj jj j SlJi 5ÏI ii ins:;; 5»ksh e3 i*. i v,!!.dis» Werkloosheid blijft stijgen VOORBURG - De gemiddelde werkloosheid is in een maand tijd gestegen van 4,3 naar 4,6 procent van de beroepsbevol king, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren. De afgelopen drie maanden zaten gemiddeld 343.000 mensen zonder werk, 22.000 meer dan het CBS vorige maand meldde over de drie voorafgaande maanden. Vergeleken met een jaar geleden kwamen er 73.000 werklozen bij in Nederland Toen lag de werkloosheid op 3,7 procent van de beroepsbevolking. Relatief veel mannen jonger dan 45 jaar zijn zonder werk thuis komen te zitten. Veel vrouwen kunnen nog aan de slag bij zorg en onderwijs, waar de werkgelegenheid toeneemt Werklozen zijn bij het CBS mensen tussen de 15 en 64 jaar jaar, die een baan zoeken van meer dan twaalf uur per week en dat werk nu niet heeft. ANP Winst en omzet Brill stijgen amsterdamse effectenbeurs ffindex lêVAmro 14,28 14,60 - 7,88 7,91 2,95 3,03 S Nobel 19,50 19.67 JT, Holding 7.23 7.79 Nrwn 2,07 2,19 •ji 35,80 37,72 12,96 12,91 Dr.a 0,14 0,14 KiGroup 89,95 90,15 3,82 3,80 34.00 35,00 ICaiind 37.50 40,06 11,49 rjó'oepc 11,73 37,74 38,48 6,25 6,05 OCtCMG 1,42 1,62 wryd. 9,60 9,90 Ws.Kon. 6,70 7,14 16,65 16,95 «Elsevier 9,67 10,38 EN.V 14,53 14,21 53,65 54,80 *esKl.c_ 23,70 24,88 10,65 10,71 Midkap-index ContEuf. ■^Swvices MOftnd r«a«ail 11,17 18.10 26,06 18,05 4.30 32,81 14.50 26,00 14.10 6,39 14.40 12.70 19.95 37.01 4.37 7.02 11,03 19,00 fctrige aandelen 12.06 2.18 12.35 2.31 3,87 0.03 13.50 8.40 4.00 3,30 1,08 7,00 7.15 1440 11,28 18,91 25.99 18.39 4,61 33.75 13,70 26,00 14.07 6,20 14,78 8.11 9,05 13,25 41,05 11.82 20.24 37,00 4,54 7.35 11,00 18,99 9.77 51,30 12.18 2,20 12.35 2.30 Fox Kids Europe 5,25 5,00 ABN A High Yield F. ABN A ICT Fund 47,50 47,60 Frans Maas eert. 15,80 12,10 12,20 Gamma Holding 24,00 24,00 ABN A Internet F. 3,09 3,09 Gamma pref. 3,10 3,00 ABN A L.Pius F. 93,15 93,15 Gouda Vuurvast 13,99 ABN A Netherlands F. 81,80 83,20 Grolsch eert. 17,50 17,25 ABN ARat.lnv F. 28,75 29,10 Grontmij eert. 17,80 18,20 ABN ARent.Div 75,10 74,85 HAL Trust 17,60 18,90 ABN A Gl Pr.Sec. 35,05 35,25 Heek-Tweka 0,30 A 0.30A ABN A Pr.Sec.Am. 47,10 47,25 Heineken Hold a 26,30 26,95 ABN A Pr.Sec.Eur 33,45 33,60 Hes Beheer c. 3,90 ABN A Pr.Sec,F E 17,90 18,25 Hitt 3,10 3,70 ABN AS Cos Eu.F. 29,80 30,00 Holl. Colours 26,41 ABN AS Cos Net F 33,75 34,25 Hoop Effectenb. 3,00 3,00 ABN A Telecom F. 2,63 2,66 ICT Autom 6,45 6,33 ABN ATrans Eur.F. 75,00 76,50 InnoConcepts 15,95 15,95 Aegon Aandelenf. 29,20 Ispat Intern. A 2,80 2,75 Aegon Spaarplus 2,20 Kühne+Heitz 24,00 Aldollar BF 53,00 53,15 Kas-Bank 14,72 15,30 Alpha Rente Fonds 36,45 Kendrion 4,35 4,35 Alrenta 201,80 201,80 Lanschot, Van 31,00 31,00 Asian Cap.F. 67,50 67,50 Laurus 1,05 1,05 ASN Aandelenf. 41,35 41,40 LCI Group 0,01 0,01 AXA Aand.Int. 44 20 44,60 M.Enim OBcert 95,00 AXA Aand.Ned. 52.15 52,95 Macintosh Retail 9,78 9,50 AXA Portfolio 58,00 58,00 Magnus Holding 0,13 0,13 AXA Obl.Euro 47,05 47.15 Management Share 0,30 0,30 Biopharma Eq.F. 10,65 10.75 Mc Gregor Fashion 7,31 Corio 26,06 25,99 Moeara Enlm 1818,00 Delta Lloyd Deeln 14,70 14,60 Naeff 564,00 Delta Lloyd Dlr 11.18 11,14 NE DAP 13,45 13,45 Delta Lloyd Donau 7.95 8,10 Nedcon Groep 21,90 22,00 Delta Lloyd Inv 5.25 5,30 Nedlloyd 11,50 11,35 Delta Lloyd Jade 4,59 4,66 Nedschroef H. Kon. 5,30 5,90 Delta Lloyd Mix 9.18 9,35 Neways 1.75 2.20A Delta Lloyd Rent 13,21 13,21 New Skies Satellites 4,00 4.05 Dim Vastgoed 12,35 12,50 Nyloplast 4,25 A 4.25A Ducatus 58,00 58,50 OPG eert. 26,95 27.00 Eur Ass. Trust 5,70 5,70 Ordina 3,10 3.23 Euro Comm.Prop. 19,55 19.50 Petroplus Int. 8,00 8,10 Euro Dutch Eq.F. 12,80 Pharming Group 0,38 0,40 Finles Obl.F. 39.20 Pinkroccade 4,00 4,56 Fortis Amerika F, 15.15 15.00 Porc. Fles 17,95 Fortis Azie F. 22,00 22,45 Priority Telecom 0,70 Fortis Europa F 17,20 17.55 Reesink 46,00 Fortis Japan F. 13,95 14.05 Rood Testhouse 0,19 0,22 Fortis Obam 61,15 61,80 Roto Smeets 15,86 16.00 Fortis Obl.Div.F 54.15 53,75 Samas Groep 3,75 3,76 Fortis TMTF. 6,06 6,12 Sarakreek 0,05 A Fortis Wereld Mix F 36.60 37,05 Scala Business 1.51 1,52 Fortis Wereld Vastgf 34,85 35,15 Schuitema 12.50 12,49 Friesland Aand.F. 17,00 17,10 Seagull 1,35 1,49 Gilissen Quality Grf 9,00 8,99 Simac Techniek 0,41 0,42 Haslmere 18,79 Sligro Beheer 36.81 37,90 Holl Eur Fund 38,25 38.50 Smit Intern. 18,07 Holl Obl Fonds 68,90 68.45 SNS AEX Gar.click 89,05 89,30 Holl Pae. Fund 34,95 35.70 SNS EurGar plane 84,00 Holl Sel Fonds 63,00 63,30 SNS Intern Gar 86.80 86.80 Holland Fund 50,00 51,50 SNSTripleBest 97.50 IdB Emerg 18,50 1860 SNT 9,82 9,75 IdB Euro Opt 24,20 24 95 Stern Groep 24,02 IdB Euro Sel. 33.70 35.45 Stork 5.27 5,47 IdB Global 127.40 129,80 38,80 Telegraaf De Tie Holding 13,28 13,55 IdB RentSelect 39,50 0,36 0,35 IdB Global F 37.70 38,00 Tiscali 3,88 3,86 IdB Real Est Eq 45,45 45,50 Tulip Computers 0,28 0,28 ING Click Eur. 24,75 24,75 Twentsche Kabel 7,85 7,93 ING Conl.CI.F.Am 24.55 24.55 Unit 4 Agresso 3,40 3,48 INGCont.CI.FEur 24.75 24.75 Univar 4,55 4,90 ING Com.Tech F 3,22 3,20 Versatel 0,58 0.62 ING Dutch F 38,65 39 50 Via Networks 0,62 0.62 ING Em E.E.F 20.45 21.00 Vilenzo 14,70 Vredestein 4,50 4,60 Wegener cert. 3,85 3,90 Optiebeurs "Groep *jwnd. IHb** gWrtComp 3,20 0,58 3,45 9,00 2.69 849,50 A 23,84 26.95 0,49 2,60 0,13 11,65 1,45 0,02 0,55 10.99 1.51 1.20 A 0.37 2.75 3.28 0,85 74,00 A 22.75 17,20 1,56 24,40 27.00 0.43 Antonov Pic Cardlo Contr Newconomy Prolion Sopheon Plc 0,36 5.93 0.13 0.24 0.15 0,38 5,93 0,13 0,25 0,16 Beleggingsinstellingen ABN A AEX Ind.F ABN AAII.n F. ABN A America F ABN A Asian T.F ABN A Euro F. ABN A Euro Obl F ABN A Europa F. ABN A Far E F ABN A Global F ABN A Gl.Life Soc F. ABN A Groen F 267 50 51 20 69 20 34.00 12,64 107.50 56 85 27,50 70.20 18,35 43.40 34,30 12,98 107,80 58,85 27,35 71.00 18,40 43,20 LEIDEN - Wetenschappelijk uitgever Koninklijke Brill heeft vorig jaar een nettowinst geboekt van 1,38 miljoen euro. Dat is een stijging met 11 procent ten opzichte van 2001. Ook de omzet steeg, met 7 procent naar 14 miljoen euro. Drie procent van de omzetgroei was autonoom. Deze gisteren bekendgemaakte resultaten zijn conform de verwachtingen van Brill Voor 2003 doet de Leidse uitgever geen voorspellingen. ANP Baanverlies dreigt bij Brinkman ROTTERDAM - Ruim 130 banen staan bij Brinkman Tech niek op de tocht door faillissement. CNV Bedrijvenbond zei gisteren dat het faillissement het gevolg is van mismanage ment in de afgelopen jaren. De bond streeft naar een door start Brinkman Techniek maakt installaties voor de tuinbouw. De andere drie onderdelen van het Rotterdamse bedrijf, met on geveer 250 banen, blijven voorlopig buiten schot, aldus CNV- bestuurder G. Stomphorst. Deze banen lopen wel gevaar, wanneer een doorstart niet zou lukken. Volgens haar is al tien jaar lang onvoldoende zicht op de geld stromen binnen het bedrijf en heeft de huidige interimmana ger 'lijken in de kast' aangetroffen. ANP Omzet De Hypotheker groeit ROTTERDAM - De Hypotheker, de grootste onafhankelijke hypotheekadviesketen in Nederland, heeft vorig jaar de om zet zien groeien met 23 procent naar 4,3 miljard euro. Terwijl er landelijk gezien minder hypotheken werden afgesloten, groeide het aantal afgeronde transacties bij de keten fors Tot stand kwamen 30 000 leningen met een gemiddeld bedrag van 144.000 euro. Het gaat vooral om eerste hypotheken. ANP Winst Interbrew neemt af BRUSSEL - De winst van de Belgische bierbrouwer Inter brew is over 2002 gedaald door de verkoop van het Britse merk Carling. De nettowinst kwam uit op 467 miljoen euro, 13 procent minder dan de 537 miljoen euro in 2001 Interbrew moest Carling verkopen om van de Britse autori teiten toestemming te krijgen voor de overname van Bass Bre wers, het moederconcern van Carling. Londen wilde zo voor komen dat Interbrew een te groot marktaandeel zou krijgen in Groot-Brittannië. Het afgelopen jaar besloot Interbrew zijn vestiging in Breda te sluiten en de capaciteit van zijn vestiging in het Britse Man chester te verminderen. ANP a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv.; Nederlands AEX-fonds in de Eurotop 100. euronext ING Euro Obl F ING Euro Sm.Cap ING Europe F. ING Farmacie F. ING Financials F. ING Geldm.F. ING Glob.F. ING Hoog DivA.F. ING Internetf. ING IT-Fund ING Japan Fund ING Nth America F. ING Oblig.F. ING Onr.Aandf. ING V.Oost. F. ING Inl.Oblirente F. Interef Jap.Aand. Interef Jap.Warr IS Himal.Fund Jap Convertible.F Japan Fund Labouch Glob.A.F. Lanschot Eur.Eq.F.V LanschotGI Bd F Lanschot Gl.Eq.F. Lanschot ICT F Leveraged Cap Nieuwe Steen Inv. Ohra Aand.F. Ohra Care F. Ohra Comm.Tech.F. Ohra Internet F. Ohra Milieutechf Ohra Multimedia F. Ohra New Energy F. Ohra Obl.Df. Ohra Onr.G.F. Ohra Spaardivf Ohra Totaal F Optimix Biotech F Optimix Techno A Orange Deeln F Orange Euro.N CosF Orange Euro Midc F. Orange Euro Smc.F. Orange Fund Orange LargecapF. Pacific Rim C.F Pan GlobConvF Postb Aandelenf. Postb Aex Clicker Postb.Amerikaf. Postb.Beleggf Postb. Biotechf. Postb.Com Techn.F Postb.Easy Blue belf. Postb.EuroAandf. Postb.Euro cont clfd Postb Euro Obl F Postb.Duurz.Aand.F. Postb.Farmacie F Poslb.Fin.Wereldf Postb.Hoogdiv F Postb.Hoogdiv O F. Postb.Internet F Postb. IT fonds Postb Mult Med.F Postb.Ned.fonds Postb.Nik Cont.CI.F Postb.Obl f Postb.Opk.Landen F. 32,45 18,30 15,34 23,58 13,64 32,68 39,22 18.00 9,65 25,10 8,20 15,98 16,90 40,40 18.70 60,40 10,00 1.01 7.70 26,40 2.50 19,75 14.71 60,20 27,33 7,98 147.50 14.00 10,47 14,04 2,90 5,26 7,81 5,95 4.51 31.04 35.05 22,56 19,84 22,10 6,63 22,50 5.90 9.45 9,76 18,20 4.85 28,90 27,20 40 80 23,56 15.25 31,90 10,00 6,75 18,50 15,37 24,70 37 60 14.90A 17,80 17.00 19,75 21,60 4,38 17,49 5,15 24.10 24.00 25.53 12.30 32,20 18,40 15,20 24,00 13,92 32,69 39,80 18,40 9,56 25,10 8,15 16,10 17,10 41,10 18,92 60,20 26.90 19,45 14,53 60,05 27,21 8,07 147,70 13,95 10,55 14,12 2.88 5,26 7.89 5,96 4,56 31,08 35,12 22,59 20,40 22,40 6,74 23.50 5.90 9,50 9.80 18,20 40,75 23 57 15,60 32,30 10.20 6,55 18.70 15.50 24,70 37,62 15,20 18,00 17,00 20,15 21,65 4,40 17,60 5.12 24,25 24.00 Postb.Vastgoedf. Postb.Wereldm.F. Robeco Amerika Robeco Divirente Robeco Duurz.Aand. Robeco Emer.Mark Robeco Eurol. Aand Robeco Europe Robeco Eur Midcap Robeco Eur Obl Div Robeco Growth Mix Robeco High YldObl Robeco Holl Bezit Robeco Hypotheek Robeco Pacific Robeco Solid Mix Robeco Yng Dynamie Robeco Zelfs.Health Robeco Zelfs. Austr. Robeco Zelfs ComT. Robeco Zelfs.China Robeco Zelfs Duitsl. Robeco Zelfs.E-Bus Robeco Zelfs.Hongk. Robeco Zelfs.IT Robeco Zelfs Japan Robeco Zelfs Maleis. Robeco Zelfs Media Robeco Zelfs Nederl Robeco Zelfs Sing Robeco Zelfs Telec Robeco Zelfs. USA Robeco Zelfs.Zwits. Robeco Rodamco Asia Rodamco Cont Eur Rolinco Rolincocum.p Rorento Royal Europe F. Royal Mix F Royal Plus F Royal TopF. Sarakreek Hold. Selected Winner F SNS Amerika Aandf SNSEuro Aand F. SNS Euro Mix F SNS Guldensdiv.f. SNS Nederl.Aandf SNS Wereld Aand.F T&P Result F Transpac F Vastgoed Mixf VastNed Off/lnd VastNed Retail VHS Onr Mij Wereldhave NV Wereldhave O/N WP Stewart H 21.35 21,90 34,95 24,07 36,10 38.54 28.55 22,81 32,81 24,21 39,25 25,50 16.36 53,55 42,32 53.20 2,30 13.21 35,39 3.95 30,51 26,44 26,10 14.37 34.36 41.29 19,87 22,68 66,50 54.30 19,53 13,30 41.34 15,95 42.85 38.35 2,28 4,44 5,76 3,07 0.05 A 4,25 21,60 21,80 34,58 24,08 36.18 37,00 28,30 24.04 33,86 24.19 41,45 25,85 16,58 53.40 45,00 39,76 960 43,52 53,60 2.34 13,00 36,50 4,13 31.39 26,43 26,98 14,73 34,55 40,60 20,14 22,60 68,75 54,60 19,60 13,25 41.05 16.12 12,30 17,15 21,75 23,90 30,75 12,50 7,17 92,15 29.00 19,95 37.01 18,30 51,40 56,75 A 1038,00 1040,00 4,25 12,40 16,65 21,35 23,70 31,00 12,50 7,20 93,10 20.24 37.00 18.30 51.30 Eurotop 100 Abbey National Alcatel Allianz AG AstraZeneca 375,00 365,25 6,90 6.90 63.00 65.30 282,50 294,50 43,45 45,06 aegn aegn aegn 15,00 15,00 16,00 17.00 20,00 8,00 9,00 10,00 8.00 10.00 8,00 260,00 270.00 280,00 290,00 260,00 300,00 230,00 240,00 250,00 260 00 270 00 220 00 240,00 250 00 3019 3526 2735 3137 3512 2632 2414 2636 6747 2566 6421 0,20 6,60 b 0,85 0,50 0,25 1.00 0,60 2869 10,20 a 3108 2549 1995 3439 4110 4932 4387 20,75 a 13,50 0,80 5.25 9,75 12,85 b 0,50 0.25 6.30 0.75 0,45 0,30 0,90 5,50 2,50 1,10 22,00 14,90 0.45 0,75 1,80 4.00 8,60 4.30 8.15 11,05 260,00 5,00 8,00 10,00 16,00 12,00 14,00 5,00 38,00 40 00 42.00 38,00 38.00 40,00 50,00 32,00 18,00 20,00 20.00 22.00 20,09 16,00 14,00 52,00 65.00 2261 3241 2542 2130 3256 5242 2055 2094 2198 2052 3351 2933 1894 3880 6736 1816 2865 1805 2543 16,90 0,40 0,10 3,20 1.80 a 1.70 0.85 0.45 a 2.00 a 3,20 2,30 1.45 2.05 0,70 0,25 0,90 0,55 1,50 0,25 1.30 a 4,00 0.95 a 14,95 0.40 0.15 5,15 0.90 1.10 3.40 1,55 2.00 1.05 0,55 2,30 3,45 2.65 AXA BAE Systems Banca Intesa Banco Bilbao Viz Barclays BASF BMW BNP B Bouygues BP Amoco British Gas Brit.Sky Broadcast British Airways BSCH BT Group Cable 8i Wireless Cap Gemini Carrefour CGNU Ciba SC Namen Clariant Namen Colt Telecom Commerzbank Compass Group Credit Suisse Group OaimlerChrysler Danone Deutsche Bank Deutsche Telekom Diageo Dixons Dresdner Bank Electrolux B Endesa Enel ENI EON Ericsson Tel LmB France Telecom Gen.Assicurazioni GlaxoSmithKline Granada HSBC Holdings Infineon Invensys Lloyds TSB Group L'Oreal LVMH Marconi Muench.Ruck Namen Nestle Namen Nokia Novartis Namen Olivetti Pearson Pinault Printemps Prudential Corp Repsol Reuters Group Rio Tinto Roche Holdings GS Roy.Bnk of Scotland RWE Sanofi-Synthelabo San Paolo-IMI SAP Scottish Power Shell Transp.StT rade Siemens Skandi Enskil Societe Generale Sonera St Microelectronics Suez Swisscom Namen Swiss Re Namen Telecom Italia Telecom Italia Mobile Telefonica Tesco Total Fina Elf Unicredito Italiano Unilever(GB) Utd Bnk Switzerland Vivendi Universal Vodafone Zurich Financial 8,01 374,01 34,85 14.20 24,70 39,18 20,13 410,52 253,27 625,16 119,57 6,09 167,00 61,89 26,98 36,00 417,15 88,85 13,35 37.29 6,73 295,50 26,35 27,55 116.70 39,15 10,55 673,35 91,50 40,43 146.00 11.21 5,28 12,55 35,95 5,95 21.30 20,11 1167.65 14,16 50,00 0,91 517,21 53,40 361,25 13.08 117,00 1291,41 84,10 1422,60 20,30 48.09 6.67 79.00 378.30 378.25 39.40 77,00 51,35 5.95 3,89 9,14 175.10 120,40 3.58 575,35 61.30 13.9! Staatsleningen 8V. NL 92-07 1 8V1NL 91-06 1 87. NL 92-071-11 1 87. NL 92-071 II 77. NL 95-05 77, NL 93-23 77» NL 95-10 7V. NL 94-04 7 NL 95-05 118,30 120,10 109,51 135.28 122,06 107.01 109,03 12,32 130,51 2.16 8,14 383,97 36,90 13.40 26,35 39.74 20,85 419,11 255,92 622.24 118,38 6.17 176.25 60,23 27,12 37,20 420,88 91,55 13.50 36,83 6,83 292,41 26,60 28,20 116.70 40,10 10.75 667,09 95.41 39,39 145,00 11,43 5,26 12,99 37,30 6,05 21.51 20,00 1189,50 64,51 689.71 6.79 12.50 358.25 1.89 82,80 264.50 14,21 51,60 0.92 527.00 54,60 355,81 13,18 119.47 1287 00 86,25 1469.00 21,20 49,24 6,75 75.80 379.75 386.04 40.28 78,00 53,10 4.88 19.29 11,70 420,00 70,00 6.17 3,99 9,32 188.25 121,80 3,61 578,00 61,50 14,35 118,37 118,50 119,63 117,82 120,00 109,38 134.16 121.45 106,88 6V.NL 95-05 6'/» NL 93-03 6 NL 96-06 5'/. NL 94-04 5'/. NL 97-07 57, NL 98-28 57. NL 00-10 57. NL 98-08 5 NL 01-11 5 NL 02 47. NL 03-13 4 NL 02-05 37. NL 99-09 3 NL 03-06 37. NL grb 3 NL grb 27. NL grb 109,72 100,25 108,40 102,66 109,37 109,71 110.37 108.54 107,06 106,79 100.38 102,81 100,46 100,03 71,50 61,20 52,50 109,47 100,22 108,08 102,62 108,93 108,45 109,57 107.90 106,35 105,89 99,52 102,59 99,72 99,70 60,60 Beursindexen A dam AEX-index Adam AMX-index CBS koersindex Eurotop-100-index DAX-30 Nikkei-225 FTSE-index Wall Street 264 10 267.81 251 67 253 68 388.80 394.30 1740 74 1764.46 2584 61 2615 92 7954.46 8051.04 3747.30 3765.40 8194.23 8265.45 Bankpapier Van 19 maart (17.00 uur) tot 20 maart (tot 17.00) hanteert het GWK de volgende ad- vieskoersen (kosten verkoop 1 75pct/aan- koop 2.2Spct) voor het inwisselen resp. aankopen van buitenlands geld: amerikaanse dlr antiliaanse gulden australische dlr canadese dlr cyprus pond deense kroon engelse pond estlands kroon hongkong dlr hong fonnt israel shekel japanse yen marok dirh nieuw zeeland dlr poolse zloty slow, koruna tsjech. koruna turkse lira (1 min) zuid-afr. rand zweedse kr Zwitserse frank Wisselmarkt 0,92952 0,94817 0,51323 0.53923 0,54231 0.56977 0,61809 0.64936 1,61391 1.77918 0,13036 0.13695 1,44570 1,47842 0,05384 0,07115 0,11426 0,12597 0.38099 0,41748 0,16123 0,20683 0,00769 0,00808 0,08733 0,09625 AMSTERDAM - Na een dag winst en verlies te hebben afgewisseld, eindigde de beurs in Amsterdam giste ren met winst. De AEX-index sloot op 267,81 punten, een plus van 1,4 procent of 3,71 punten Nu de oorlog in Irak voor de deur staat, zoeken beleggers naar de richting die de beurs moet volgen. „Ze gaan uit van goed nieuws uit Irak en hopen op een korte oorlog. Daar wordt nu stevig op ge anticipeerd", zei een hande laar. Op de andere Europese beurzen werd er net zo over gedacht. Die in Parijs ein digde met een winst van 1,5 procent. Londen stond 0,5 procent hoger en Frankfurt was aan het einde van de handel 1,2 procent hoger. Dat de AEX-index niet ho ger eindigde, was vooral te wijten aan ING, TPG en KPN. ING leverde 2 procent in. TPG daalde 2,2 procent en KPN 3,2. Bij de stijgers vielen ASML, Reed Else vier, IHC Caland en Numico op met winsten van meer dan 6 procent. Analisten hadden hier geen verklaring voor. Koninklijke Olie profiteer de van de concrete oorlogs dreiging. Het aandeel sloot 2 procent hoger. Het che mieconcern Akzo Nobel kreeg een lagere waardering van kredietbeoordelaar Moody's, maar handelaren waren daar niet van onder de indruk. Het aandeel liet een plusje van 0,9 procent zien. Bij de middelgrote fondsen was uitzender USG de grootste daler (min 6,9 pro cent) Het bedrijf maakte een licht tegenvallende winst bekend. Bouwer Heij- mans volgde USG op de voet met een verlies van 5,5 pro cent. De NMa deed gisteren een inval bij de onderne ming. De euro eindigde op 1,0585 dollar Dinsdag was dat 1,0620 dollar. ANP 0,48 0,53 0,12278 0,12896 0.21722 0,23946 0,02115 0,02555 0.03071 0.03222 0.50 0,60 0,10407 0.12025 0.10538 0.11068 0.67568 0,68244 Op 19 mrt 12.00 uur golden bij GWK de volgende wisselkoersen: 18/03 19/03 amerik.dollar 0,9452 0,9407 can.dollar deense kroon engelse pond hongk.dollar nwzeel dollar Singapore dollar z -afr. rand zweedse kroon zwits.frank 0,5173 0,1271 0,5346 0,1144 0 1086 1,4653 0,1207 0,0079 0,5173 0.1265 0,5323 0,1148 0,1087 0.6807 0.6798 Goud en zilver Amsterdam - Pri|zen van 14 00 uur: Goud onbewerkt 9 984-10 438. vorige 9.940- 10.394, bewerkt 11.164 laten, vorige 11.120 laten, zilver onbewerkt 119-151, vorige 119-151. bewerkt 169 laten, vorige 169 laten. NEW YORK - Wachten op de aanval, zo was de stem ming op de aandelenheurs in New York het beste te ty peren. De effectenbeurs sloot gis teren vrijwel onveranderd, de handel was gering. Met het naderen van Uur U leek de optimistische stemming van de afgelopen dagen wat weg te ebben. De Dow-Jonesindex sloot 71,22 punten hoger op 8265,45 punten. Dat is een toename van 0,9 procent. Technologie beurs Nasdaq kwam uit op 1397,08 pun ten Dat is 3,47 punten (0,25 procent) minder dan het slot van dinsdag De beurs ging fors omhoog toen Bush maandag een ein de maakte aan een lange pe riode van onzekerheid door Saddam een ultimatum te stellen. In de Dow-Jonesindex voer de Altria de lijst van dertig fondsen aan met een koers- toename van 3,7 procent. De sigarettenfabrikant maakte daarmee het verlies van een dag eerder wat goed. Toen verloor het voormalige Phi lip Morris 6,1 procent van de koers. Onderaan de lijst stonden gisteren Intel en AT &T met verliezen van min der dan 1,5 procent. De dollar won iets terrein ten opzichte van dc euro. Een euro kostte 1,0555 dol lar Bij het slot van de beurs van Amsterdam was een euro 1,0585 dollar waard ANP 19 mrt 3,93+0,11 19 mrt 1,0570 -0,0016 19 mrt 8265,45 +71,22 V beurs Am9tordi periode 40 dager e van 40 dagen Ie van 40 dagen Hitt Begaclaim Rood Testhouse LogicaCMG Pinkroccade Da Vries Robbé Nedschr H. Kon. Seagull Vopak ASML Holding Univar Corus HAL Trust 3,10 0,50 0,19 7,23 4,55 0,13 17,60 2.20 26,71 1,5021,95 3.70 19,35 0.58 16,00 0,22 15.79 1.62 14,08 4,5614,00 1.71 13.25 5,9011,32 1.4910,37 9,77 8,44 7,79 7,75 4,90 7,69 0,14 7,69 18,90 7,39 CSS Holding Aino Centric KSI United Services Heijmans Blydenst. Will. Fox Kids Europe Rob. Emer.Mark. BAM Groep Gamma pref. .KPN KLM Postb.Co. Techn F. SNS Euro Aand.F Macintosh Retail 0,02 0,03 0,49 12,70 14,50 4,00 5.25 0,01 50,00 0,02 33,33 0,4312.24 11,82 6.93 13.70 5.52 3.80 5,00 5.00 4,76 38,54 37 00 4,00 12,10 3,10 6,25 6,39 6,75 63 3,88 3,00 3,23 6,05 3,20 6,20 2,97 6,55 2,96 17,15 16,65 2,92 9,78 9,50 2,86

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 23