COURANT Troepen gereed voor de aanval m d 997 Kabinetsformatie staat op laag pitje €25o° IM VINTERSPORT Perry's actiepakker! f Tekort aan personeel bedreigt groei van Zeeuwse havens I/nerikaanse en Britse legereenheden trekken gedemilitariseerde zone in Intslag Mbuyu, lussa opvolger Terneuzen Vader en drie kinderen gewond bij auto-ongeluk Overheid is grip hennepteelt kwijt Luistervinken bij EU in Brussel Pleidooi voor het platteland Ajax bij de laatste acht Neem nu een proefabonnement Zes weken voor 16,- mm W 3 Grijze dag tol bewolking, maar droog. Zwakke tot róigewind uit het noordwesten bij maxi- >^8 graden. (je jaargang no. 67 gnderdag 20 maart 2003 snummer€ 1,10 PZC Concert met lentediner op Green White Vidiu Ihnkl icrlhi) im-t piaiHibeKeh-kling E- fir - -- zaterdag 22 maart 16.00 uur (0118 591223) concert en «-gangendiner 40,- p.p„ alk-en cuncvrt H.- p.p. ■nnfflredactie buitenland 1GDAD - De vele tien- izenden Amerikaanse Britse troepen lijken iar voor een aanval op Uit verscheidene itsen in de Golfregio amen gisteren aanwij- jngen dat een militaire rentie elk moment d beginnen. lenkaanse en Britse ge- fctstoestellen bombardeer- igisteravond doelen in Zuid- i Een woordvoerster van de öeluchtmacht wilde niet in- inop de vraag of dit het begin ivan een aanval op Irak, -jrzei dat de patrouilles vie- onder de 'standaardactivi- ffi'indeno-fly-zone. Coali- troepen zijn volgens diverse ierseen Arabische media de emilitariseerde zone tussen pagina 4: - waarom vechten we eigenlijk? - oorlogszender CNN op herhaling pagina5:-Koerd Akam Hoessein droomt van een vrij Irak - elektriciteitssector kwetsbaar voor terrorisme pagina 7: - Ouddorp verhoogt waakzaamheid -Palestijnen in Gaza-Stad zien Saddam als echte held Q www.pzc.nl dossier irak KNEUZEN - Dimitri Mbuyu fisteren ontslagen als trainer dvoetbalclub Terneuzen. De Ifische oefenmeester wordt de hekkensluiter in de ofdklasse B opgevolgd door ml Telussa. Ook assistent- liner Walter van Duijse moet [trekken bij Terneuzen. de3-0-thuisnederlaag afge- tr, zondag tegen Panningen Mbuyu weten weinig hoop er te hebben op een goede »p. De achterstand van Ter gen op een veilige plaats be- tagt momenteel negen pun- l met nog zeven duels voor de e? Volgens voorzitter Eddy /Cbeleir was de samenwer- fe'tussen Mbuyu en de eerste rie van Terneuzen de laat- ':;d verre van optimaal ,,De tsie tussen de trainer en de *p was er niet meer", zei bbeleir gisteravond. „En dan 1 de trainer weg, want je niet de hele selectie weg- pagina 26: Telussa wil helpen ahmoud Abbas tcepteert post irste minister WALLAH - Mahmoud Ab- '«cepteert de post van Pa- "jns premier. Dat heeft een üt medewerker van de Pa- jnse leider Arafat gister- «d gezegd. 'weg Abbas eerder op de f eerste minister te worden. deed dat nadat het Pales- 'sparlement had ingestemd «B pakket bevoegdheden j de nieuwe premier, dat ^-er gaat dan wat Arafat zelf [Nachten had «kt tekende dinsdagavond '^die de weg vrijmaakt net benoemen van de eerste Rijnse premier. Nu Abbas Kbekend als Abu Mazen) in- «•ophet verzoek, kan hij bin- -wee weken een kabinet sa- bellen Arafat had voor de onung een wijzigingsvoor- fflgediend, dat de premier verplichten de president te plegen alvorens zijn kabi- '*°enoemen. Het parlement ^edataf .AFP/ANP r voor de Culturele tuinwedstrijd b^wzaeniag 14.00-17.00 Banenmarkt Irak en Koeweit al binnenge trokken. Koeweit, waar circa 150.000 Amerikaanse militairen zijn, zal als uitvalsbasis dienen voor een grondoffensief. Zeker ze ventien Iraakse soldaten beslo ten de aanval op Irak niet af te wachten. Zij hebben zich gister avond al overgegeven aan Ame rikaanse militairen. Om 02 15 uur afgelopen nacht liep het Amerikaanse ultimatum aan het Iraakse regime formeel af. De verwachting was dat kort daarvoor of direct daarna de bommen zouden neerdalen op het Arabische land. Als de de fensiespecialisten gelijk hebben begint de militaire operatie met massale bombardementen, snel gevolgd door de eerste invasie van grondtroepen vanuit Koe weit. Bedroefd De tegenstanders, zoals Frank rijk, Duitsland en Rusland, en de verliezers, de VN-wapenin- specteurs, likten gistermiddag bij de VN-Veiligheidsraad hun wonden. Berlijn en Parijs lieten er opnieuw blij ken tegen de oor log te zijn en de baas van het VN-inspectieteam Unmovic, Hans Blix, zei bedroefd te zijn dat de wapeninspecties zijn af gelast. De gesprekken in de Veilig heidsraad verbleekten evenwel in de onafwendbaarheid van een nieuwe Golfoorlog. Ver scheidene media maakten gis termiddag melding van grote le- gerkonvooien die oprukten naar de grens tussen Koeweit en Irak. Enkele uren voor het ver strijken van het Amerikaanse ultimatum waren veel straten in Bagdad al leeg en verlaten. Veel winkeliers hebben hun zaken met planken dichtgetimmerd, vooral uit angst voor plunderin gen. Een Amerikaans noordelijk grondoffensief vanuit Turkije lijkt intussen van de baan Het Turkse parlement hield begin deze maand de komst van meer dan 60.000 Amerikanen al te gen. Gisteren zei premier Erdo- gan dat hij het parlement alleen nog zal vragen het Turkse lucht ruim open te stellen voor over vliegende Amerikaanse vlieg tuigen Amerikaanse en Britse ge vechtsvliegtuigen die hun basis in het Zuid-Turkse Incirlik heb ben, mogen in geval van oorlog geen bombardementen uitvoe ren op Irak, zo verluidde het gis teren in kringen van de Turkse regering Turkije rekent met die houding nu niet meer op financiële steun van de Verenigde Staten, aldus minister van Economische Za ken Ali Babacan. Washington had Ankara 6 miljard dollar aan giften en 20 miljard dollar aan kredietgaranties beloofd als Turkije Amerikaanse militairen op zijn grondgebied zou toela ten. ANP/RTR/AFP/DPA Amerikaanse Bradley-pantservoertuigen rijden in konvooi r Bush aan Saddam Hoessein. chting de Iraakse grens. Daar stelden ze zich op in afwachting van het aflopen van het ultimatum van president foto John Moore/AP door Koos van Wees DEN HAAG - De partijleiders Balkenende (CDA) en Bos (PvdA) hebben een adempauze ingelast in hun conflict over de oorlog in Irak. De afkoelingspe riode is bedoeld om de voort gang van de kabinetsformatie niet in gevaar te brengen. „De tijd heelt alle wonden", zei Bos gisteren na een gesprek met zijn CDA-collega over de crisis in de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Tegelijkertijd maakte informa teur Leijnse bekend dat de for matie desondanks gewoon doorgaat, 'waarbij prioriteit wordt gegeven aan Irak en de rest van het buitenlands beleid' Maar de gesprekken daarover laten nog even op zich wachten, omdat Balkenende de komende dagen internationale verplich tingen heeft. Normaal gespro ken vervangt CDA-fractielei- der Verhagen hem dan, maar nu is ervoor gekozen de besprekin gen uit te stellen. Verhagen ligt momenteel slecht bij de PvdA, vanwege zijn kritiek op Bos. Dinsdag werd de formatie tij dens een Kamerdebat op scherp gezet toen de PvdA weigerde politieke steun te geven aan de oorlog van de VS en Groot-Brit- tannië tegen Irak, zoals het CDA en het kabinet wél deden. De PvdA zei geen politieke steun te kunnen geven aan een militaire WALSOORDEN - Bij een eenzijdig auto-ongeluk op de Oudelandsedijk in Walsoorden zijn gister ochtend een dertienjarige jongen uit de gemeente Hulst en zijn negenjarige zusje zwaargewond ge raakt. Ook het elfjarige broertje liep verwondin gen op, evenals de 43-jarige vader van de kinde ren, die de auto bestuurde. Het ongeval vond plaats rond half negen, toen de man vermoedelijk met zeer hoge snelheid in een bocht de macht over het stuur verloor, in de berm belandde en tegen een boom botste. De dertienja rige jongen liep ernstig oogletsel op, het meisje had schedelletsel. Beiden zijn met de ambulance naar het universitair ziekenhuis in Gent gebracht. De preciese verwondingen van de elfjarige jongen waren gisteravond bij de politie nog niet bekend Vast staat wel dat hij een hersenschudding heeft en is opgenomen in het ziekenhuis in Terneuzen. De vader van de kinderen is naar hetzelfde zie kenhuis overgebracht met verwondingen aan het gezicht, en een pijnlijke schouder en borst. De politie onderzoekt de precieze toedracht van het ongeval. Advertentie r i Lx Slazenger Griffin iport Business Shirt diverse kleuren en modellen owel met lange als korte mouwen maten: S-XXL J Slazenger voor www.perrysport.nl Advertentie Tl HEAT 660 CZ LTD EDITION Inclusief bespanning t.w.v. 20,- enthermobag t.w.v. 30,- <jg0 Voor verkoopadressen bel: 033 253 24 59 Criminelen blijken bewoners van achterstandsbuurten te dwingen hun huizen beschikbaar te stellen voor de teelt van hennep. De thuisteelt blijkt zo hard gegroeid dat de overheid de grip er op kwijt is, zo stellen onderzoekers F. Bovenkerk en W. Hogewind van het Willem Pompe Instituut in hun gisteren gepresenteerde onderzoek 'Hennepteelt in Nederland'. O Technici meten de telefoonlei dingen door van een van de ge bouwen van de Europese Unie in Brussel. Gisteren werd be kend dat in de telefooncentrale en in diverse werkruimten van het gebouw professionele af luisterapparatuur is gevonden. In de kantoorkolos houden de Europese ministers hun verga deringen Vanavond komen de regeringslei- Q ders er bijeen. Bezuinigingen op de ontwikkeling van het platteland moeten worden teruggedraaid en toezeggingen over uitbreiding van de natuur moeten worden nagekomen. Want het landelijk ge bied staat onder druk en verpaupert. Die boodschap gaven gedeputeerde Gde Kok en wethouder J Pro- C voost gisteren aan minister Veerman van Landbouw. Vj Voor het eerst sinds 1997 hoort Ajax weer bij de beste acht club teams van Europa. De Amster dammers kwalificeerden zich gisteravond bij AS Roma voor de kwartfinales van de Cham pions League Van der Meyde scoorde al in de eerste minuut de 1-0. Cassano maak te in de 24e minuut ge- O lijk. varia: 2; binnenland: 3; feiten en meningen: 4; buitenland: 5, 7 en 9; radio en televisie: 10; zeeland: 11, 12, 13, 15 en 17; economie: 21 en 23; sport: 25 en 26. actie die zonder instemming van de VN-Veiligheidsraad plaatsvindt. Volgens Balkenen de was het vertrouwen van zijn partij in de PvdA daardoor ge schonden. Het gesprek tussen beide partij leiders werd vooral gebruikt om stoom af te blazen. „We hebben uitgesproken wat we vonden van eikaars opstelling en uitge legd waarom de dingen gegaan zijn zoals ze zijn gegaan", aldus Bos. Balkenende zei eerder op de dag nog een handreiking van de PvdA te willen. „Het kan niet zo zijn dat twee partijen op een zo belangrijk onderwerp van mening blijven verschillen". Wat die handreiking zou moeten zijn wilde hij niet zeggen. ,,Een knieval is niet aan de orde", zei Bos daarop. Overbrugbaar Inmiddels wijzen bronnen rond beide partijleiders op de gewij zigde situatie die ontstaat als de oorlog in Irak uitbreekt. Vanaf dat moment zijn de meningsver schillen snel overbrugbaar, denken ze. CDA en PvdA zijn het er over eens dat Nederland geen militaire steun zal geven. Maar PvdA-leider Bos zal dan ook alsnog steun kunnen geven aan de westerse alliantie. „Er is geen discussie over de vraag aan wiens kant wij dan staan", zei Bos eerder al. Op dat moment bevinden CDA en PvdA zich weer in hetzelfde kamp. Als het onderling vertrouwen niet te veel is geschaad, kan de forma tie alsnog worden afge rond. GPD (Advertentie) Intercultureelfeest bij Intratuin Koudekerke I met Hapjes uit vele streken. Vrijdag op Podium: DJ. Samira, 14,00-17 00 door Jeffrey Kutterink VLISSINGEN - Een tekort aan personeel bedreigt de groei van de Zeeuwse havens. Als de Raad van State geen stokje steekt voor de aanleg van de Wester- schelde Container Terminal, kunnen tot 2010 ruim 2700 mensen aan de slag. Maar die zijn niet voorhanden. Het op richten van een havenpool is een oplossing om een tekort te voor komen. Dat concludeert adviesbureau Etin Adviseurs uit Tilburg in een rapport dat het heeft ge maakt in opdracht van de pro vincie en het havenschap Zee land Seaports. De onderzoekers verwachten dat de krapte op de arbeidsmarkt snel zal toene men. Tot 2010 moeten er mini maal 1500 (zonder WCT) en maximaal ruim 2700 (met WCT) mensen worden geworven voor met name lagere logistieke functies. Ook is er meer behoef te aan administratief en hoger personeel. Maatregelen zijn hard nodig om een tekort aan personeel te voorkomen, maar bedrijven zien de ernst onvoldoende in, concludeert het adviesbureau. Behalve het om- en bijscholen van werklozen, het werven van 'stille reservisten' en het verbe teren van het imago van de ha vens, noemt het bureau de op richting van een havenpool als oplossing. Gebeurt er niets, dan ontstaat een moordende con currentie op de arbeidsmarkt. Bedrijven zullen personeel voor elkaar wegkapen en daardoor komt de hele Zeeuwse arbeids markt zwaar onder druk te staan, aldus Etin Adviseurs, pagina 21: havens schreeuwen om mensen (Advertentie) straat: postcode plaats telefoon: noteert u mij voor een proefabonnement van m/y 6 weken voor 16,- Ik geef daarbij éénmalig toestemming voor auto matische incasso van onder staand rekeningnummer (proef geldt eenmalig bin nen zes maanden) e-mail Voor automatische incasso stem ik toe in afschrijving van mijn (post)bankrekening- nummer. handtekening PZC bv gaat zorgvuldig om met persoonsgege vens. In de colofon treft u nadere informatie aan 713214 000002 noteert u mij voor een abonnement. De eerste twee weken ontvang ik de krant gratis. Daarna wil ik betalen: per maand met automatische incasso 20,50). per kwartaal met automatische incasso 55,10). per jaar met automatische incasso 209.90) Stuur deze bon naar PZC, afdeling lezersservice Antwoordnummer 112 4800 VB Breda (postzegel niet nodig)

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 1