PZC Langs de afgron Zl ERI KZEE Bekendmaking aan het wegverkeer aanbieding Giro 860 PZC k p n Altijd Dichtbij www.pzc.nl/email Geef gehoor aan de roep van de ooievaar X WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR BEZORGERS (M/V) IN Annelot raakte als 15-jarige in coma 0 donderdag 20 maart 2003 KPN bellers kunnen nu ook met een vaste telefoon KPN bellers kunnen nu ook met de vaste telefoon SMS versturen en ontvangen. U kunt SMS berichten ontvangen van bellers met een vaste telefoon en van mobiele bellers. SMS berichten worden dan omgezet naar gesproken berichten. SMS berichten verzenden naar vaste telefoons en naar mobiele bellers, kan met een hiervoor geschikt toestel (o.a. verkrijgbaar bij Primafoon) en een abonnement op de dienst NummerWeergave. Wilt u meer weten over SMS voor de vaste telefoon? Kijk dan op www.kprucom, trefwoord 'SMS Vast' of bel 0900-0244 0,10 per minuut). Gesproken berichten worden in het Nederlands voorgelezen en afgeleverd tussen 08.30 uur en 23.30 uur. Wanneer u vanaf uw vaste telefoon een SMS bericht verzendt, wordt altijd uw telefoon nummer (ook geheime nummers) meegezonden. Het is niet mogelijk SMS berichten te versturen naar zakelijke en/of verkorte nummers. Ce,uktKit. t s)»y te»k Leukemie Oaer s mets Mts aan. CH de wereld vw kinderen hoort 9e«n kanker Help ons 's Heer Hendrikskinderendijk 117 - Goes Telefoon 0113-223359 Vogelbescherming Nederland wil zoveel mogelijk vogelsoorten vnj en zelfstandig laten leven Zoals de ooievaar, die onze èn uw hulp hard nodig heeft Lid worden? Kijk op www.vogelbescherming.nl of bel 030-6937744 Vogelbescherming NEDERLAND han van de sande haarverzorging intercoiffure - interbeauté haute coiffure fran^aise vlasmarkt 35 4331 pd middelburg telefoon 0118-612692 www hanvandesande nl In onze salon werken wij met prijsdifferentiatie. Dit houdt in dat de medewerkers op grond van talent, ervaring en ambitie ingedeeld worden naar verschillende niveaus. Bij ieder niveau hoort een eigen prijs. U als klant maakt met uw keus voor een bepaalde medewerker dus ook een keus voor de prijs van de behandeling BIJVOORBEELD le KAPSTER SASKIA DAMES WASSEN, KNIPPEN EN DROGEN (KORT HAAR) 22,45 WASSEN, KNIPPEN EN FÖHNEN 27,65 HEREN WASSEN, KNIPPEN EN DROGEN €18,10 JUNIOR KAPSTER JESSICA LANG HAAR, WASSEN, CRÈMEBEHANDELING PUNTEN KNIPPEN EN DROGEN €10,00 JONGE TRENDY KOPPIES - WASSEN, KNIPPEN EN DROGEN 10,00 JONGEMANNEN WASSEN, KNIPPEN EN DROGEN 7,50 Wie zorgt voor een kind als de ouders dat even niet kunnen? Dan is het geweldig dat mensen als u die zorg overnemen. Wilt u meer weten over zo'n tijdelijke ouderrol? Kijk dan op www.pleegzorg.nl of bel 0800 - 022 34 32. Ouders vooreren www.pleegzorg.nl Het bezorgen van ons dagblad is een uitdagend ochtendkarwei voor jong en oud. Er staat een goede beloning tegenover. Naast de ruime vergoeding zijn er diverse extra's zoals: vakantiegeld startpremie aanbrengpremie voor abonnees en bezorgers gratis regenpak gratis krant Interesse? Neem contact op met de afdeling Binnendienst Distributie, telefoon 0800-0235111 (tijdens kantooruren), of kijk op internet: www.deleukstebijbaan.nl De minimumleeftijd is 15 jaar. Dit is het verhaal van Annelot. In december 1997 raakte de toen 15-jarige Annelot in coma na een aanrijding. Haar vader vertelt over de enorme gevolgen. We vreesden het ergste 'Annelot was vreselijk beschadigd: een schedelbreuk, bloeduitstortingen in de hersenen, er kwamen ontstekin gen bij. We vreesden het ergste. Direct na het ongeluk zocht ik infor matie. Ik las over een speciale coma therapie in revalidatiecentrum Leij- park te Tilburg en wist Annelot daar te krijgen. Een kleine twee maanden na het ongeluk kwam ze uit coma. Ze moest helemaal opnieuw beginnen, alsof ze opnieuw werd geboren. Vanuit haar eigen kracht heeft ze dit proces doorstaan, letterlijk met vallen en op staan. We praten als gezin over de tijd voor en na het ongeluk. Het heeft ons veranderd en als gezin hechter ge maakt.' Terug in de maatschappij Annelot volgt nu de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk, ze loopt stage in een verpleeghuis voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Ze heeft een vriend, werkt als bijbaantje in een broodjeszaak, en pas heeft ze haar rijbewijs gehaald. In een auto met au- leder jaar raken ongeveer Sj Nederlanders in een iangerda zes uur durende coma alsgevaj van een ongeval. Een zelfdeaa tal raakt in coma door een andi re oorzaak. tomaat, want meerdere handeling tegelijkertijd zijn moeilijk voor ha 'We blijven ons zorgen maken, extra in de gaten houden. Ze is vei derd: ze is zo lief, ze gelooft iedere, zo makkelijk. En verder is haar to termijn geheugen achteruit g* en heeft ze concentratieproblera Maar van de groep van zeven pc ten waartoe zij behoorde zijn erlw gestorven. Zij is de enige die terug in de maatschappij. We hebbenera geluk gehad.' Steun de Hersenstichting Nederland Wetenschappelijk onderzoeken! validatie zijn uiterst belangrijk oni gevolgen van hersenletsel te beha delen. Verder is goede voorlicfó van belang. Word daarom donateur van deHi senstichting of doe een gift, lea bijdrage, groot of klein, is welto Ons CBF-keurmerk garandeeria verantwoorde besteding van u»3 drage. Hersenstichting Nederland Korte Houtstraat 10,2511 CD 's-Gravenhage - Tel. 070 - 360.48.16 - www.hersenstlchting.nl Instellen van een inhaalverbod voor motorvoertuigen op de N57 in de gemeente Schouwen-Duiveland De Minister van Verkeer en Waterstaat maakt ter voldoening aan de Algemene wet bestuurs recht bekend dat hij een besluit heeft genomen tot de instelling van een inhaalverbod op de N57 (hm. 43,8 - 45,0) in de gemeente Schouwen-Duiveland De N57 in de gemeente Schouwen-Duiveland is een autoweg waar een snelheidsregime van 100 km/u heerst en welke ook als zodanig is ingericht. De status van de autoweg wordt aangeduid met de borden G03. Het verkeer dat ter hoogte van Scharendijke de N57 op rijdt kan, door de aard en de inrich ting van de weg aldaar de indruk krijgen dat het zich op een vierbaansweg bevindt en verwacht dan geen tegenliggers. Dit heeft in het verleden geleid tot een aantal verkeers ongevallen, waarbij zelfs dodelijke slachtoffers te betreuren waren. Om deze verkeersgevaarlijke situatie op te heffen, is het wenselijk om ter hoogte van de afslag/oprit Scharendijke een inhaalverbod in te stellen van hm. 43,8 - 45,0. Dit verbod zal worden geëffectueerd door het aanbrengen van een doorgetrokken streep asstreep in bovengenoemd gebied. Ministerie van Verkeer en Waterstaat Terinzagelegging Het betreffende verkeersbesluitBgtn* ingang van 20 maart 2003 tot en met t a 2003 op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00uf ter inzage op de volgende adressen: 1. Rijkswaterstaat directie Zeeland, Koestraat 30 (kamer 158) te Midde&C' 2. Rijkswaterstaat dienstkring Deltakust ir. J.W. Tops-huis (kamer 2.10), etend Neeltje Jans. Bezwaar en voorlopige voorziening Belanghebbenden kunnen gedurende^ noemde termijn een bezwaarschrift indien* tegen het besluit. Indien een bezwaarsch^ is ingediend, kan daarnaast een verzoek»' voorlopige voorziening worden ingediend, één en ander op de wijze zoals is vermeldf het onderdeel 'MEDEDELINGEN' van het ter inzage gelegde besluit. Veere, 13 maart 2003. De Minister van Verkeer en Waterstaat namens deze, de hoofdingenieur-directeur, namens deze, het wnd. hoofd van de dienstkring De"*5 FJ. Mous Rijkswaterstaat

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 18