k 0 t "In de wereld van kinderen hoort geen kanker" PZC FAMILIEBERICHTEN FAMILIE BERICH TEN Gewijzigde organisatie Belastingdienst. donderdag 20 maart 2003 1943 2003 Op 26 maart hopen onze ouders en (overgroot ouders W. J. PRIESTER en T. W. PRIESTER-MINDERHOUD Te gedenken dat ze 60 jaar geleden zijn ge trouwd. We willen deze dag met hen vieren op zaterdag 29 maart a.s. in rest. "De Meerkoet", Schelpweg 3, Wolphaartsdijk. Gelegenheid tot feliciteren van 16.00-18.00 uur. Monsterweg 12 4454 AB Borssele Kinderen kleinkinderen Met grote verslagenheid ontvingen wij het bericht dat is overleden onze medewerker en collega HERMAN DE CLERCK Asito facilitaire diensten Zeeuws Vlaanderen Soms is er zoveel wat we voelen, maar zo weinig wat we kunnen zeggen. We hebben afscheid moeten nemen van onze vriend en "ome" JAN HAGE Lieve Riet, Monique. Mare en Tamara. We wensen jullie kracht en sterkte om dit verlies te dragen. Rinus - Janny Nelleke - Remco Serooskerke, 18 maart 2003 Bedroefd, maar dankbaar dat zijn lijden nu ten einde is. laten wij u weten dat na een ernstige ziekte, die hij op een bewonderenswaardige manier heeft gedragen, van ons is heengegaan onze lieve man en vader JOHAN CORNELIS DE KRAKER echtgenoot van Corrie Polderman Axel. t Vrouwenpolder. 12 juni 1946 18 maart 2003 C. H. de Kraker-Polderman Annemarie Marijn Is Koningin Wilhelminalaan 18 4354 BC Vrouwenpolder De rouwdienst, voorafgaande aan de crematieplech tigheid, zal plaatsvinden op zaterdag 22 maart a.s. om 11.00 uur in de aula van het crematorium aan de Westelijke Oude Havendijk te Middelburg. Indien u deze plechtigheid wilt bijwonen, gelieve tijdig aanwezig te zijn. Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid de familie te condoleren in de condoleanceruimte van het crematorium. Geen bloemen. Indien u geen rouwbrief hebt ontvangen, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen. Sail away Op 18 maart 2003 is overleden onze broer, zwager en oom IOHAN DE KRAKER Kees en Nellie Wielemaker-de Kraker Marcia en Sinion Moegestreden: IOHAN DE KRAKER onze buurman en vriend Rust zacht fieve Johan. Piet, Elly, Chris en Inez Met droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze chauffeur IOHAN DE KRAKER Wij verliezen in hem een enthousiaste en toegewijde medewerker en collega, die altijd opgewekt, en met grote liefde voor zijn vak. zijn werk deed. Voor de manier waarop hij tijdens zijn ziekte be trokkenheid bleef tonen bij ons bedrijf en zijn colle ga's. hebben wij grote bewondering. Wij wensen zijn vrouw en kinderen sterkte om dit zware verlies te kunnen dragen. Directie en personeel AMZ/ Fa. de Muynck-Borssele Onze collega IOHAN DE KRAKER heeft na een lang ziekbed de strijd verloren. Wij hebben hem leren kennen als een fijne en altijd behulpzame man. Wij zullen hem missen en wensen zijn familie sterk te toe de komende tijd. Personeelsvereniging AMZ Borssele AFWEZIG van 24 maart t/m 28 maart J. Binnekamp huisarts te Wolphaartsdijk Spreekuur volgens afspraak Nadere informatie via de assistente (tel 58 12 31) en telefoonbeantwoorder „Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn le\>en inzet voor zijn vrienden joh. 15:13 Intens verdrietig om het te vroege afscheid, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons en voor anderen betekend heeft, geven wij U kennis dat de Heer tot Zich heeft genomen mijn lieve man, onze lieve en zorgzame vader en mijn lieve grootvader IOHANNES MAARTEN (JOHN) ARPS Bandung, 23 maart 1934 t Vlissingen, 18 maart 2003 Middelburg: A. C. Arps-Posthumus F. S. E. Arps R. J. Wheaton Willemstad, Curasao: D. I. N. Levinson-Arps J. D. Levinson David 4331 HW Middelburg Loskade 17 |ohn is overgebracht naar het uitvaartcentrum Mo- nuta "De Voorzorg", Industrieweg 20 te Vlissingen. Daar is gelegenheid tot afscheid nemen op vrijdag 21 maart van 19.00 uur tot 20.00 uur. Maandag 24 maart zal om 13.00 uur de dienst van Woord en Gebed worden gehouden in de Groene- of Willibrordkerk, Haarlemmerstraatweg 6 te Oegstgeest. De begrafenis zal plaatsvinden om 14.00 uur op de begraafplaats bij de kerk. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in Wïllibrords-Erf, eveneens bij de kerk. Wij zijn getroffen en ontdaan door het plotselinge overlijden van de heer |OHN ARPS De heer Arps was vanuit de Koorkerkgemeenschap lid van het Algemeen College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Middelburg en is in die functie de gemeente op doordachte en sympathieke wijze van dienst geweest. Wij spreken daarvoor on ze erkentelijkheid uit en gedenken hem met liefde en respect. Wij bidden om kracht voor zijn vrouw, kinderen en kleinkind om dit verdriet te dragen. Namens het Algemeen College van Kerkrentmeesters, B. S. van der Weide, voorzitter Namens de Algemene Kerkenraad, C. Zweistra, voorzitter Dinsdag 18 maart 2003 werd uit onze familiekring weggenomen onze geliefde zuster, schoonzuster en tante JOHANNA THEUNE REIJNOUDT Nw.- en Sint Joosland: Gilles Reijnoudt Amemuiden: Cathrien Reijnoudt-Kodde Goes: Piet Reijnoudt Mina Reijnoudt-Houterman Middelburg: Wannes Reijnoudt Amemuiden: Sam Klaasse Cathrien Klaasse-Reijnoudt Neven en nichten Verdrietig omdat we haar moeten missen geven wij u kennis van het toch nog onverwachts overlijden van onze moeder, schoonmoeder, oma en overoma JOHANNA THEUNE-REIJNOUDT weduwe van Marinus Theune Nieuw- en Sint Joosland t Vlissingen 25-03-1927 18-03-2003 Janny Jasperse-Theune Simon Jasperse Martijn. Jennifer Sander Correspondentieadres: Vlissingsestraat 17, 4371 RA Koudekerke Moeder is opgebaard in het Rouwcentrum "Middel burg", Buitenhovelaan 1 te Middelburg, alwaar ge legenheid is tot afscheid nemen op zaterdag 22 maart van 10.45 tot 11.15 uur waarna aansluitend een korte overdenking gehouden zal worden. De begrafenis zal plaatsvinden om 12.00 uur op de algemene begraafplaats te Nieuw- en Sint Joosland. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het dorpshuis. Veerstraat te Nieuw en Sint Joosland. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Dinsdag 18 maart 2003 werd uit onze familiekring weggenomen onze geliefde zuster, schoonzuster en tante JOHANNA THEUNE REIJNOUDT Nw.- en Sint Joosland: Gilles Reijnoudt Amemuiden: Cathrien Reijnoudt-Kodde Goes: Piet Reijnoudt Mina Reijnoudt-Houterman Middelburg: Wannes Reijnoudt Amemuiden: Sam Klaasse Cathrien Klaasse-Reijnoudt Neven en nichten Onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder is na een langdurige ziekte overleden. Ze was een bijzondere, warme en toegewijde vrouw. Wij zijn dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend OLGA KRISTALIJN-WASCHTSCHENKO weduwe van Willem Kristalijn t 01-09-1994 Antonowka, 23-11-1923 t Goes, 16-03-2003 Wij hebben op 19 maart 2003 in besloten kring af scheid van haar genomen. Breda: Daria en Dick Kooij-Kristalijn Kelvin, Flip en Felix Gaby Ilja en Daniëlle, felle Tanja en Vincent Goes: Jannie en Nico Holleman-Kristalijn Diana en Bas Paul en Santusia Zonnemaire. Olga Kristalijn Manon en Joost, Ilse en Daphne KerkwerveJoop Kloet Arno Rotterdam/ Dordrecht: Tony Kristalijn en Roetie Dekker Goes: loop Kristalijn en Marian Sinke Joris Goes, Zorgcentrum Ter Weel. f 16 maart 2003 Correspondentieadres: Schipperswegeling 21, 4461 RP Goes Op Zijn tijd en wijze heeft de Heere van ons wegge nomen onze beste oom J. VENTEVOGEL Familie M. de Nooijer Amemuiden, 17 maart 2003 Tot ons verdriet is overleden in zijn eigen vertrouw de omgeving de heer J. GOEDEE Oprichter en Erelid van de Protestants Christelijke Ouderenbond P.C.O.B. afdeling Goes op de leeftijd van 87 jaar Hij was vele jaren voorzitter en bestuurder. We zuilen hem heel erg missen. Namens bestuur en leden Voorzitter W. H. van Rooijen Secretaris D. Dekker Goes, 17 maart 2003 Ons bereikte het bericht dat op 17 maart onze ere voorzitter JO GOEDEE op 87-jarige leeftijd is overleden. Wij denken met dankbaarheid terug aan het vele werk dat hij voor onze vereniging verzet heeft. Zijn kinderen en verdere familieleden wensen we veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. Het bestuur afdeling van de KVLO Heer! waar dan heen? Tot U alleen, Gij zult ons niet verstoten: Uw eigen Zoon Heeft tot Uw troon De weg ons weer ontsloten. lied 449: vers 3 Na een huwelijk van ruim 63 jaar, en dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij u tot onze diepe droefheid mede dat van ons is heen gegaan, mijn geliefde zorgzame man, onze papa. opa en overopa LOUWRENS VAN SOELEN in de leeftijd van 90 jaar. Vlissingen: Elizabeth van Soelen-de Groot Vlissingen: Corrie de Wolf-van Soelen Jo de Wolf Diana en Leo, Michael. Amber Ellen en Reinier, Sten Caroline en Chris Zoetermeer: Ina de Kam-van Soelen Piet de Kam Liesbeth Mare en Janine, Floris Vlissingen: Jos van Soelen Vlissingen: Els Cevaal-van Soelen Joop Cevaal Jeanette Christiaan Middelburg: Floor van Soelen Ineke van Soelen-Riedijk Vlissingen, 18 maart 2003 Giessenburg 27 4385 EM Vlissingen De rouwdienst zal worden gehouden op maandag 24 maart om 12.00 uur in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt aan de Lannoystraat 2 te Vlissingen. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben om 13.00 uur op de begraafplaats te Vlissingen. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het uitvaartcentrum Monuta "De Voorzorg". Indus trieweg 20 te Vlissingen. Geen bezoek aan huis. Indien u geen rouwbrief heeft ontvangen, dan wordt u verzocht om deze advertentie als zodanig te beschouwen. De mensen van voorbij zij blijven bij ons leven. De mensen van voorbij, ze zijn met ons verweven in liefde, in verhalen, die wij zo graag herhalen, in bloemen, geuren, in een lied, dat opklinkt uit verdriet. Bedroefd, maar dankbaar voor wat zij voor ons allen is geweest, geven wij u kennis dat van ons is heenge gaan onze lieve moeder, oma en overgrootmoeder ADA LUBERTA VAN KAMP weduwe van T. L. van der Kooi in de leeftijd van 89 jaar. Een speciaal woord van dank aan het verplegend personeel van Woonzorgcentrum Antonius. Temeuzen: Comelis Johannes van der Kooi Petronella Maria Geertruida van der Kooi-Emst Ada Tristan Thijmen Tatum Rien Wendy en Vino Lisa Iris en Greetje Erik-Jan en Mariska Kloosterzande, 18 maart 2003 Correspondentieadres: Voltastraat 33 4532 LG Temeuzen Onze moeder en oma ligt opgebaard in Monuta Rouwcentrum Terneuzen, Rooseveltlaan 6, waar gelegenheid is om afscheid van haar te nemen op vrijdag 21 maart van 15.00 tot 15.30 uur. De samenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 22 maart om 10.30 uur in bovengenoemd rouwcentrum. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Zuiderbegraafplaats, Bellamystraat 28b te Temeuzen. Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in het rouwcentrum. Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te beschouwen. Begrafenis- en CremaUeverzorglng OVERTOOM-GROEN S. M. OVERTOOM Badhuisstraat 37 - 4381 LN Vlissingen Telefoon 0118 - 413417 - 412772 Rouwcentrum. Van Dishoeckstraat 620 Als je ouder wordt, en niet meer weet waar je bent, als je mensen ziet, maar ze niet echt meer herkent. In zijn 92e levensjaar is onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader voorzien van het Sacra ment der Zieken vredig ingeslapen CORNELIS VERDONK 's-Heerenhoek, Goes, 19-04-1911 18-03-2003 Sinds 2-11-1994 weduwnaar van Anna Hendrika Cornelia Verdonk-van der Heijden Ridder in de orde van Oranje Nassau Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice Dankbaar zijn wij dat hij zo lang bij ons is geweest, steeds bezorgd voor zijn gezin en altijd maatschap pelijk betrokken. Son en Breugel: Magda en Hans Trouwborst-Verdonk Nieuwdorp: Peter en Ella Verdonk-van der Made Marion. Marco en Sanne Mark Waalwijk: Jeanne en Hans van Bekkum-Verdonk Jeroen en Britta Anna belle Asten: Jan en Liesbeth Verdonk-van Loon Martijn, Kristian Liempde: Marie-José en Jan Pieters-Verdonk Etten-Leur: Mariëtte en Dave Sioen-Verdonk Koen, Isabelle Lewedorp: Arnold en Riet Verdonk-Hoondert Jozanne, Jasper, Wessel Nieuwerkerk a/d IJssel: Ruud en Clara Verdonk-Bakker David Oost-Souburg: Alex en Lisette Verdonk-Hopmans Sander, Eva Correspondentieadres: Stoofweg 3, 4455 VR Nieuwdorp De Avondwake zal worden gehouden vrijdag 21 maart om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Willibror- dus te 's-Heerenhoek, waarna er gelegenheid is om af scheid te nemen in het mortuarium naast de kerk. De Uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 22 maart om 10.30 uur in voornoemde parochie kerk, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het R. K. Kerkhof te 's-Heerenhoek. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in 'De Jeugdhoeve'. Indien u geen rouwcirculaire heeft ontvangen, dan kunt u deze advertentie als zodanig beschouwen. Zoveel kaarten, brieven en bezoekjes.... Het is onmogelijk u allen persoonlijk te bei voor de vele steunbetuigingen die wij onivj-v15 het overlijden van mijn lieve man, vaderen^ ALEXANDER MORGENSTERN Uw hulp en genegenheid helpen ons verder. Dank daarvoor. M. Morgenstern-Sul kinderen en kleinkindaa Vlissingen, maart 2003 Dankbetuiging Groot is de leegte die hij achterlam mooi zijn de herinneringen die bljL De enorme belangstelling na het overlijden en fcH scheidsdienst van mijn dierbare man en onze zora vader, schoonvader en opa WILLEM (Pa) GOEDBLOED deed ons erg goed. Wij danken dan ook allen van harte die. op dan ook. samen met ons afscheid van hem hebbers men. Jo Goedbioed-Bei^ kinderen en kleinkind St. Odiliënberg, maart 2003 In liefdevolle herinnering JOPIE 20 maart 1993 20 maait 2J Jan Jan-Willem Sytske, Pim, Tom, Jeroen Anke 8t Daaf, Annemarie, Herben, Mictó Marjolein, Daniël Christien Bart Marijke Michel, Eléonore, Camille 20-03-211 In memoriam 20-03-1998 5 Jaar al staat jouw ster hierboven. 5 Jaar al zonder jou. LIEVE (OPA) BISON Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinda Eind augustus, vorig jaar, bereid den John en Marmca Dinkla en hun kinderen Eelco (14), Matthijs (12) en Kirsten (9) zich 's avonds voor op een weekend met zwem wedstrijden. De ochtend na de training voelde dochter Kirsten zich niet lekker. Enkele dagen later lag ze in het ziekenhuis. Diagnose; AML, acute myeloïde leukemie, een niet over erfelijke vorm van bloedkanker, die iedereen op elk moment totaal onverwacht kan overvallen. Kanker in het gezin Vier zware chemokuren putten Kirsten fysiek volledig uit. Er ont stonden infecties. Het meisje be landde op de intensive care, waar ze, met troeteleend Knuffie, vocht voor haar leven. Een half jaar lang doorworstelden de Dinkla's de zware beproeving "kanker in het gezin". Het KWF helpt In Nederland worden per jaar vier honderd kinderen door kanker getroffen. "Dat zijn er vierhon derd te veel!", stelt Matthijs aan de keukentafel in Monnicken- dam. "In de wereld van kinderen hoort geen kanker!" De school van Matthijs en Kirsten vroeg gratis leerpakketten aan bij de Nederlandse Kankerbestrij ding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF). Ook verstrekt het KWF sinds kort speciale rugzakjes met infomaterialen aan ieder kind, dat een ouder met kanker heeft. En dankzij de steun van vele giftge vers kan het KWF ook miljoenen euro's steken in medisch onder zoek. Dit heeft ertoe geleid dat nu bijna 70% van de kinderen met kanker hun ziekte overleeft. Vijf jaar geleden was dat amper 40%. Kleine Kirsten lijkt een van de ge lukkigen; haar laatste beenmerg- punctie wees uit, dat de slechte cel len uit haar bloed zijn verdwenen! Kirsten, 9 jaar Steun de kankerbestrijding Wie hulp nodig heeft of meera het werk van het KWF wil* kan terecht op www.kanta strijding.nl. U steunt het tea rijke werk van het KWF door gift over te maken op giro8 t.n.v. het KWF, Amsterdam N E D E I l(HI mm KANKERBESTRP KONINGIN WILHUillH" Met ingang van 1 januari 2003 is de organisatie van de Belastingdienst gewijzigd. We willen onze organisatie doelmatiger en doeltreffender maken om de dienstverlening en ons toezicht verder te verbeteren. Voor de meesten onder u hebben de wijzigingen bij de Belastingdienst geen directe gevolgen. Toch willen we u voor alle duidelijkheid graag laten weten wat er is veranderd. De afzonderlijke kantoren voor Particulieren, Ondernemingen en Grote ondernemingen zijn organisatorisch samengebracht in dertien grote belastingregio's. De huidige zeven douanedistric ten zijn opgegaan in vier douaneregio's. Alle kantoren hebben een andere naam gekregen. Voor de meesten onder u is deze verandering alleen te merken aan de nieuwe kantoornaam in het briefhoofd. Het bezoekadres blijft in de meeste gevallen ongewijzigd. Als gevolg van de nieuwe regio-indeling valt slechts een beperkte groef voortaan onder een ander kantoor, geve op een ander adres. Geldt dit voor u, dan vindtu te zijner tijd vanzelf het bezoekadres van i» nieuwe kantoor terug in correspondentie van de Belastingdienst. Tot dat moment kunt u terechtbj uw oude kantoor en verandert er voor u dus niets Als u nog post stuurt of hebt gestuurd naar iw oude kantoor, dan zorgt de Belastingdienst ervoor dat deze bij uw nieuwe kantoor terechtkomt Ook hiervoor hoeft u niets te doen. Als u meer wilt weten over de nieuw* organisatie van de Belastingdienst kijk dan oo www.belastinadienst.nl. Belastingdienst Leuker kunnen we 't niet maken. Wel makkelijker.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 16