MtihMo tl fariel, AJ/dJl /H/Mz/u/Jdfcl foUt il/Mvm töétf.11 (/o<y//u iwl töC/L U /UuÜïJ m Xd /um/uj9 iM/il kiwi tcif&Jtiel /W lulfrtMt, UMtt hl/ IMUlif9 fa/L hl /ikbt óflMo filfc/tUgUfl. £&t lp/Ui Mn/tni /Vlheml/MlMl9 fflf-^/v fuil/UXll*. /e hl l/ Qjl fndüUM^. f/tf&jM /uu/tU/mtItfótfMfUl PnJulUnfyUu/ tri /tfOeJ/fa Ql Ml 4* l//df>i~ HlX l /tij /7lMs/tó jfo/Jr—JOtJrtk l. loa/o je /fw/if, mA Jt ti/H- /f Au/li fóftÓL 4*1 JiMvWMZ Mêiéebt/l fit y/iMvltllAl Ju %nju /uif- lM~ Ü/l/fóffitt?-f/4 J(u/ l/l fo/l lt, Ml /HtvM Mtrdufkêi 9 fhe/léc/l UI li M/4 (//hu jLif lêt/fa f/ófl/ol/l f&tf&t. JU/o Bn- jóM- Ai/ft /tuljeu. ló^dl/^. Puu)/M/t tWto Hm PZC kdd/ EN NU MAAR HOPEN DAT HET GEVOEL NET ZO LANG MEEGAAT ALS DE BRIEF. donderdag 20 maart 2003 b*l4 Als je iets moois te vertellen hebt, is elk lucht schrijven, of in een e-mail. Maar als je Want e-mails verdwijnen en sms-jes vergaan, L', middel geoorloofd. Je kunt het met bloemen wilt dat je woorden nooit verloren gaan maar een brief blijft gelukkig altijd bestaan. zeggen, of via de telefoon, je kunt het in de adviseren wij een onvervalst vel briefpapier, steeds weer plezier van karton en papier. DIT IS EEN PUBLICATIE VAN HET INFORMATIECENTRUM PAPIER EN KARTON. TEL.: (020) 654 30 43. WEBSITE: WWW.PAPIERINFO.NL PARTICIPANTEN: VERENIGING VAN NEDERLANDSE PAPIER- EN KARTONFABRIEKEN. VERENIGING GOLFKARTON, KONINKLIJKE KVGO, NEDERLANDS UITGEVEflSVEM*

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2003 | | pagina 14