<s> PERSONEEL Je bent toch oud en wijs genoeg om aan te geven wat je wil Medewerkers Schoonmaakdienst SPOW PZC stichting DE REGENBOOG/DE WINGERD DE DELTASCHOOL MYTYLSCHOOL DE SPRIENKE VERKOPER Lunchcafé Stadhuis Goes Ben jij het PARTTIME KOK (m/v) Buys Ballot College tweewieler monteur (m/v) Uitvoerder MTS-E Verzorgenden m/v zaterdag 31 augustus 2002 SIMNIA, voorheen Ier Mantelinge, is een zorgcentrum in Domburq. Onze cliënten zijn voornamelijk ouderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van zorg en dienstverlening. Op dit moment bieden we plaats aan 66 cliënten. Vanaf maandag 2 september doen we dat vanuit een nieuw SIMNIA, vanaf een nieuwe locatie, in totaal wonen er straks 90 bewoners. Niet alleen mensen met een va zorgings- huisindicotie, maar ook mensen met een verpleeghuiszorgindicatie. Verhuizen uit de vertrouwde omgeving van Domburg is voor hen dus niet meer nodig, iedere bewo ner heefl oen eigen appartement. Voor 24 dementerende ouderen worden groepswoningen gereali seerd waar zes bewoners, ieder met een eigen slaapkamer, samen leven. Zorgcentrum SIMNIA beheert tevens een groepswoning in Westkapelle. waar zes demente rende ouderen wonen. I is ovenaens dr bijzondere schelp die symbool stout voor een huis out bescherming Iriedl, gevonden op de scheiding von m en land Zoals iedere schelp uniek is. zo zijn de bewoners, medewerker, en vrijwilligers van SIMNIA uniek. Privacy, zelfstandigheid, keuzevrij heid en eigen verantwoordelijkheid krijgen er botekenis. SIMNIA maakt samen met acht andere zorginstellingen in Zeeland deel uit van de Stichting voor Regionale Zorgverlening Bij de SVRZ zijn zowel bewoners ols mede werkers mensen met individuele wensen en behoeften Ooar houden wij graan rekening mee. Mei ons meerkeuzesvsteem arbeidsvoorwaarden kunt u ab mede werker zelf kiezen. In overleg kan bij voorbeeld extra vakantie of kinderopvang worden afgesproken. Daarvoor ruilt u dan andere arbeidsvoorwaarden in, bijvoor - beeld een stuk van het bruto loon. U bepaalt zelf hoe u het wilt. Volgens ons logisch, want dat mensen hetzelfde werk doen, wil nog niet zeggen dat ze op dezelfde manier beloond willen worden. SIMNIA WAAR DE MENS IEMAND IS 18 uur per week, verdeeld over 5 dagen We zoeken enkele enthousiaste collega's met ervaring in schoonmaak- werkzaamheden die willen zorgen voor een optimaal schoonmaak onderhoud en optimale h/giëne van de algemene ruimtes van SIMNIA en de daarin aanwezige inventaris. U komt te werken in een leuke werkkring waar collegialiteit en zelfstandigheid belangrijk zijn. Als u werkervaring in de ouderenzorg heeft is dat een pré. De functie wordt gehonoreerd conform FWG 15 met een minimumsalaris van 1353,04 en een maximumsalaris van 1736,80 bruto op basis van een fulltime dienstverband. Voor meer informatie over de functie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw L.B. Contant, teamleider facilitaire onder steuning (tel. 06-53850841) of de heer H. de Koning, P&O consulent (tel. 0118-554363). Solliciteren binnen 10 dagen na het verschijnen van deze advertentie. Stuur uw brief en CV naar Zorgcentrum SIMNIA, Simniapad 14357 HJ Domburg Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. De Sprienke, SOA/SO-Mytyl, Goes De Regenboog De Wingerd, SO/VSO-ZMLK, Hulst/Terneuzen Deltaschool, SO-ZMLK, Goes Klimopschool, SO/VSO-ZMLK, Middelburg Beatrixschool, SO-ZMLK, Zierikzee DE REGENBOOG/DE WINGERD, school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) vraagt voor de afdeling speciaal onderwijs te Terneuzen per 1 november een ORTHOPEDAGOOG/PSYCHOLOOG Werktijdfactor: 0.3223 (535 uur op jaarbasis) Werkzaamheden: - is belast met diagnostisch onderzoek van leerlingen, ook ten behoeve van de Commissie voor Indicatie stelling in het kader van toelaatbaarheid - verleent ondersteuning aan leerkrachten onder meer door deelname aan groeps- en leerlingbesprekingen - verleent ondersteuning aan ouders - levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs Functie-eisen: - afgestudeerd in een van bovengenoemde richtingen en gespecialiseerd in diagnostiek van leer- en ge dragsproblemen en hun aanpak in het onderwijs bij leerlingen met een verstandelijke handicap - bereidheid om in een multidisciplinair team te werken - goede communicatie- en adviesvaardigheden Salaris: schaal 11 RPBO (max. 3834) Belangstellenden kunnen contact opnemen met dhr. R Geilleit (directeur) of dhr. F. Gordijn (adjunct-direc teur) tel. 0114-312054 Brieven vóór 12 september te richten aan dhr. P. Geilleit, Postbus 186, 4560 AD Hulst. is een Jenaplanschool voor zeer moeilijk lerende kinderen, waar gewerkt wordt met 4 heterogene stam groepen en diverse niveaugroepen. Het team van de school probeert op een leuke manier serieus onderwijs te geven, waarbij een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de leerlingen. De school zoekt met ingang van 1 oktober 2002 voor 3 ochtenden een LOGOPEDIST(E) (WTF 0.2807) - die in staat is intensief en flexibel met de leerkrachten en klassenassistentes samen te werken aan de uitvoering van ons schoolplan en de individuele handelingsplannen, - die het onderwijsgebeuren met zijn/haar diagnostische informatie op logopedisch terrein kan begeleiden en ondersteunen, - die zowel individuele leerlingen als groepen leerlingen logopedisch kan begeleiden. Op 26 september zullen de sollicitatiegesprekken plaatshebben met een vertegenwoordig(st)er van het team, van de ouders en van de directie. Voor 23 september krijgen de geselecteerde kandidaten een uitno diging. Heeft u interesse, schrijf dan voor 12 september naar: De Deltaschool Naereboutstraat 24 4461 GT Goes Voor meer informatie kunt u bellen naar dhr. G. de Nijs (0113-228394). Mytylschool De Sprienke is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. De school wordt be zocht door leerlingen van 3 tot 20 jaar met een lichamelijke of meervoudige handicap. De Sprienke biedt haar leerlingen zowel een onderwijs- als behandelprogramma. Daarnaast verzorgt De Sprienke ambulante begeleiding aan leerlingen met een motorische beperking in het reguliere onderwijs. De school is tevens steunpuntschool voor kinderen met autisme. De school zoekt per direct a. een VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS, (2 dagen per week) De vakleerkrachten bewegingsonderwijs verzorgen de lessen in de sportzaal en het zwembad. Hierbij wordt samengewerkt met assistenten. b. INVALKRACHTEN voor de functies van groepsleerkracht en klassenassistent. Voor nieuwe medewerkers kent de school een begeleidingstraject Kennis en ervaring in het speciaal onderwijs is gewenst. Voor de functie van vakleerkracht bewegingsonderwijs is de akte MO-P (ALO) vereist; voor de functie van klassenassistent de opleiding SPW; voor de functie van leerkracht PABO. Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Primair Onderwijs. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. C. M. Moelker, adjunct-directeur van de school, tel.nr. 0113-229150. Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week 38. Uw sollicitatie kunt u voor 12 september 2002 sturen aan het bestuur van de school, t.a.v. dhr G. T. Pasman, directeur, Vivaldipad 14462 JA Goes. Vergelijkt u geen appels met peren Wij, Wim en Sandra Boone, runnen met veel plezier onze groentespeciaalzaak aan de Kanaalstraat in Oost Souburg. Met onze ervaring en ons enthousiasme willen wij Kwaliteit en Service leveren in een ongedwongen sfeer. Om onze klanten blijvende kwaliteit te bieden zoeken wij een enthousiaste (m/v). De functie Binnen de modern ingerichte winkel verkoopt u onze diverse dagverse producten. Door uw goede advies krijgen de klante nét dat beetje meer. Verder let u op een goede winkelpresentatie en verricht u voorbereidend werk zodat alles op en top verzorgd is. Wij zoeken iemand - die bij voorkeur al winkel ervaring heeft - die het leuk vindt om met mensen om te gaan - die positief ingesteld is - die er graag de "schouders onder zet" - Daar tegenover staat een leuke functie, een enthousiast team en goede betaling Heeft u interesse in deze functie schrijf dan uw brief binnen twee weken naar Wim en Sandra Boone. Kanaalstraat 72 - 4388 BP Oost-souburg Een enthousiaste die z.s.m. ons keukenteam wil komen versterken voor ongeveer 20 UUR per week. Eerlijk horeca-CAO loon Zon-, maan- en feestdagen vrij Nagenoeg uitsluitend werken tijdens winkelopeningstijden Evt. 32-38 uur per week in combinatie met bediening (v) Enthousiast geraakt Reageer dan naar: Lunchcafé Stadhuis t.a.v. Rob Spelier Lange Kerkstraat 1 4461 JG Goes Tel.nr.: 0113-228795 E-mail adres: lunchcafe@zeelandnet.nl Het Buys Ballot College is een christelijke school. Daarom geeft de Bijbel de richting aan voor de omgang met elkaar. Dagelijks bezoeken 1200 leerlingen uit de regio Noord- en Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland hel Buys Ballot College. Naast het opleiden voor het diploma begeleidt de school de leerlingen bij de voorbe reiding op de maatschappij en bij hun persoonlijke ontwikkeling. Het Buys Ballot College stelt zich ten doel zo dicht mogelijk bij de leerling te staan. Typerend hier voor is de intensieve begeleiding. Docenten, lesassistent en medewerker secretariaat (m/v) gevraagd Vacatures Docenten Wij vragen m.i.v. heden docenten voor: 15 lesuren maatschappijleer, 15 lesuren geschiedenis en 5 lesuren economie. Voor deze functies is een tweedegraads bevoegdheid vereist. Solliciteren naar een combinatie van deze functies of een deel daarvan is mogelijk Salariëring: maximaal schaal LB. Lesassistent Tevens zoeken wij per 1 oktober, of zoveel eerder als mogelijk is, een collega die de docenten wil en kan assisteren en graag met jongelui omgaat. Wij denken daarbij aan het dagelijks van 9.00 -14.00 uur fungeren als spil bij het informatie- en opvangloket voor leerlingen. Wij verwachten van de nieuwe collega dat hij graag dienstverlenend bezig is en communicatieve vaardigheden heeft. Diploma's van de Pabc, het CIOS, SPW (mbo) en MWD (mbo) strekken tot aanbeveling. Het salaris is afhankelijk van ervaring en diploma's. Medewerker Secretariaat Tenslotte zoeken wij per 1 oktober, of zoveel eerder als mogelijk is, voor 32 uur per week een medewerker voor het secretariaat. De taken van deze nieuwe collega zijn: tekstverwerking; telefoon- en receptiewerk; leerlingadministratie, ervaring met het schooladministratie- programma SchoolFact is een pre; overige voorkomende secretariaatswerkzaamheden. Voor deze functie vragen wij: een relevante opleiding op m.b.o.-niveau en/of relevante ervaring: goede communicatieve vaardigheden; goede ICT-vaardigheden. Het salaris is afhankelijk van ervaring en diploma's. Van alle sollicitanten verwachten wij dat zij actief meewerken aan de vormgeving van het christelijk onderwijs. Schrijf, fax of mail uw schriftelijke sollicitatie voorzien van referenties uiterlijk zaterdag 7 september 2002 naar het Buys Ballot College, t.a.v. ir. S.J. bij de Vaate, lid Centrale Directie, Postbus 219, 4460 AE Goes, Fax 0113-250360. Nadere informatie kunt u bij hem inwinnen, telefoon: 0113-213010 (school), 0113-562026 (privé) of per e-mail: bijdevaate@buysballot.nl. Chris lelijke Scholengemeenschap voor VMBO MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM Bergweg 4 Postbus 219 4460 AE Goes Telefoon 0113-213010 Fax 0113-250360 E-mail: info@buysballot.nl Homepage: http://www.buysballot .nl/ STATIONSRIJWIELSHOP MARCO MIDDELBURG Kanaalweg 22 4337 PA Middelburg. Zoekt ter versterking van ons bestaand werkteam naar Functie-eisen Representatief Goede contactuele eigenschappen Zelfstandig kunnen werken Werken in wisseldiensten Wij bieden u Een goed salaris Een grote zelfstandigheid Een afwisselende baan Maak een goede start Met belangstelling zien wij uit naar sollicitanten welke met ambitie willen meewerken binnen ons team. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u zo spoedig mogelijk richten aan: Stationsrijwielshop Marco t.a.v. dhr. Th. v. Mourik Zebra Industrial Projects BV is een ingenieursburo en installatiebedrijf voor industriële automatisering, instrumentatie en energietechniek. Onze klanten zijn energiecentrales, de (petro)chemie, foodsector, machinebouwers, water- en slibzuiveringen en vele anderen, waaraan bedrijfsklare installaties worden geleverd, vanaf ontwerp tot en met de nazorg op gebied van verdeelinrichtingen en besturingsinstallaties met PLC, DCS en SC ADA technieken Zebra Industrial Projects is gevestigd te Goes en heeft een zusteronderneming in Indonesië. Het bedrijf is IS09001 en VCA gecertificeerd. INDUSTRIAL PROJECTS Wij hebben plaats voor een uitvoerder voor het leiden van installatiewerkzaamheden ter plaatse bij opdrachtgevers. Uitvoeringsteams kunnen variëren van 2 tot 20 medewerkers. Wij verwachten van u de volgende eigenschappen en vaardigheden: - Kennis van de Engelse taal - Administratievoering projectteam - Sterk direct probleemoplossend denkvermogen - Goede sociale omgang met opdrachtgever en medewerkers - Positieve deelnemer in (bouw-)vergaderingen - Coachend leidinggeven - Op basis van goede eigen praktijkkennis medewerkers instrueren - Adviseren opdrachtgever voor praktijkoplossingen ter - Bewaken van veiligheid op de werkplek Wij bieden deze functie binnen een team van jonge enthousiaste collega's en salariëring volgens de CAO metaal-elektro. Spreekt deze mogelijkheid je aan, schrijf dan per omgaand een brief met CV aan: Zebra Industrial Projects, Postbus 154, 4460 AD GOES. Nadere informatie betreffende deze vacature is te verkrijgen onder nummer 0113 - 251 811, Dhr. S. Rijswijk. stichting protestantse ouderenzorg op walcheren De Stichting Protestantse Ouderenzorg op Walcheren biedt aan ouderen huisvesting, verzorging en verpleging. De Stichting bestaal uit zorgcentrum Swerf-Rust, woonzorg centrum Hof ter Veste en woon- en dienstencentrum Bastion in Middelburg, zorg- en verpleegceritrum Nieuw Sandenburgh in Veere en woonzorgcentrum De Tienden in Zoutelande. De Stichting richt zich op ontwikkeling van nieuwe zorgvormen, waardoor de organisatie sterk In beweging is. De Stichting Protestantse Ouderenzorg op Walcheren zoekt niveau 2, 3(-IG) of 4 ten behoeve van verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg op locatie Nieuw-Sandenburgh te Veere I 32 tot 36 uur per week II 24 uur per week III 18 tot 20 uur per week IV 0-uren basis (oproepkracht) De functie omvat de volgende werkzaamheden scheppen van voorwaarden voor optimale zelfstandigheid van bewoners; begeleiden van bewoners met psycho-geriatrische of somatische problematiek; vemchten van verzorgende/verpleegtecnnische handelingen; verzorgen van informatie-uitwisseling met collega's, fungeren als contactverzorgende van een aantal bewoners. Het profiel diploma verzorgende kwalificatieniveau 2. 3(-IG) of 4: goede sociale vaardigheden; goede uitdrukkingsvaardigheid; het vermogen om een positieve bijdrage te leveren aan het afdelingsteam: flexibele inzetbaarheid volgens wisselend rooster; affiniteit met de identiteit van de stichting. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Verpleeg- en Verzorgingshuizen. Het salaris bedraagt afhankelijk van opleiding en ervaring voor verzorgenden niveau 3(-lG) of 4 maximaal 2.106,00 bruto per maand (functiegroep 35) bij een full-time dienstverband en voor verzorgenden niveau 2 maximaal 1.947.92 bruto per maand (functiegroep 25) bij een full-time dienstverband Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de afdelingshoofden Marian Verheij of Jolanda de Rijke, telefoonnummer 0I 18-577002 of 577003. Heeft u nog niet besloten te solliciteren maar heeft u wel belangstelling, maak dan gerust een afspraak voor een rondleiding met een van beiden. Meer informatie over de organisatie kunt u vinden op http://www.spow.nl De sollicitatie kunt u voor 10 september 2002 richten aan Stichting Protestantse Ouderenzorg op Walcheren, ta v. P&O, L, Stommesweg 14335 AX Middelburg, of e-mailen naar p&o@spow.nl, onder vermelding van vacaturenummer RW023023 en de voorkeur voor I, II, III of IV alsmede voor verpleeg- of verzorgingshuiszorg. Acquisitie nav deze advertentie wondt met op pnjs gesteld.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 46