Hitler's dictatuur in vogelvlucht PZC RTL 5 brengt Engelse documentaireserie over duivelse staatslieden 7 vandaag Racism Beat It wordt No Enemiez Bennie Jolink schrapt optredens Sharon Stone terug op witte doek Mexicaan maakt derde Potter-film televisie mmiik i dinsdag 23 juli 2002 tor Eric de Bie HILVERSUM - De wereldge- chiedenis kent vele grote •laatslieden, maar helaas ook duivelse. De Engelse producent Granada Media vond er genoeg pm een volwaardige serie te maken. RTL 5 gooit de reeks vanaf vanavond in de herhaling, beginnen met Adolf Hitler. Stalin, Nero en Pol Pot volgen nog. De serie Duivelse staatslieden is vooral bedoeld om duidelijk te maken hoe en waarom de hoofd personen tot hun gruweldaden zijn gekomen. Die poging is in de aflevering over Hitier niet geheel geslaagd. Dat komt voor al door de lengte van de docu mentaire: slechts 23 minuten. Daarin is een complex figuur als Hitier vrijwel niet te ontleden. Zodoende gaat de documentai re met grote sprongen door het radio RADIO 1 AM1008KHz/FM104,4MHz sl uur en om 6.30,7.30,8.30,12.30, 13.30, 17.30, 18.30 uur NOS Nieuws en om9-03 uur Beursnieuws NOS: 6.04 Radio 1-Journaal. VPRO: 9.04 Deochtenden. NOS: 12.07 Radio 1-Jour- raal. NCRV: 13.33 Stand.nl. NOS: 14.07 ?adio Tour de France. 18.07 Radio 1- Journaal. NPS- 19.04 Kunststof. TROS: 20.04 Radio online. BNN: 21.00 United. NOS: 22.04 De avondetappe. 23.07 Met tiet oog op morgen. HUMAN: 0.04 De ?47-documentaire. VPRO: 0.45 Radio ijk. Herh. 1.02-6.00 VPRO's Nacht leven Peazens Moddergat. KRO: 7.05 Vroeg op 4. TROS: 9.02 Muziek voor miljoenen. 10.00 Ochtendconcert. I. Symfonieorkest van de NDR. II. Coda. AVRO: 12.05 Brood spelen. NPS: 13.30 Dinsdag: Mstislav Rostropovitsj. NCRV: 16.30 A4 Zomere- ditie. EO: 18.02 Muziek aan tafel. VPRO: 19.00 Is dit nog wel jazz?. VARA: 20.02 Zo meravondconcert. BBC Proms 2002. BBC Sympony Orchestra met solisten. 23.00 Beethoven en zijn brieven (18, slot NPS: 0.02 Vincent na middernacht. Ra dio 4:1.00-6.00 Euroclassic notturno 747 am AM747KHZ, 402m RADIO 2 FM87.9 MHz Eik heel uur nieuws ','ARA: 6.05 Ontbijtradio. TROS: 9.05 Gouden uren. KRO: 12.05 Tijd voor twee met Frits Spits. AVRO: 14.05 Schiffers- NCRV: 17.05 Knooppunt Kranen- j. EO: 19.05 De gouden greep. KRO: 20,05 Het Muziektheater van het Senti ment. EO: 23.05 Take it easy. 0.05-1.00 De randen van de nacht RADIO 3 FM95.0 MHz Elkheel uur nieuws en om 13.00 en 18.00 3FM Nieuws en van 6.30 t/m 19.00 eigen jongerenbulletins VARA: 6.06 Stenders vroeg. AVRO: 9.06 Arbeidsvitaminen. VARA: 12.06 Denk aan Henk. KRO: 14.06 JAcobus. BNN: 16.06ruuddewild.nl. NPS: 18.04 Isabelle. 2004 dit is Claudia! VPRO: 22.06 Het Lek. NCRV: 1.02 NachtBuZz. NPS: 3.02 Pyama FM. AVRO: 4.02-6.00 Pyjama FM Nieuws: Elk heel uur t/m 18.00 en om 6.30, 7.30, 8.30, 17.30, 18.30, 22.00 en 0.00 uur NOS: 6.02 Radio 1-Journaal. KRO: 8.31 Dolce Vita. IKON: 9.54 Snippers. NCRV: 10.02 Plein publiek. VPRO: 11.02 MaDi- WoDoVPRO. VPRO/Human/Vara/Teleac- /NOT: 12.05 Wereldnet. VPRO: 12.45 Ra dio Bergeijk. RVU: 13.05 Halte 747 AM. Teleac/NOT: 13.30 Faros wetenschap. Human: 14.02 Zomer in Desmet. 16.02 De 747-documentaire: Supermax. VPRO: 16.45 Radio Bergeijk. Herh. NOS: 17.05 Radio 1-Journaal. NPS: 18.31 Radio Ur- bania. 19.10 Nieuws en actualiteiten in het Turks. 19.50 Nieuws en actualiteiten in het Marokkaans en Berbers. 20.30 Nieuws en actualiteiten in het Chinees. NMO: 21.00 Verkenningen. VPRO: 22.02 De avonden. 0.02 Night Train. 1.00-6.00 Zie Radio 1 omroep zeeland FM101,9MHz/97,8MHz/87,6MHz RADIO 4 I FM99.8 MHz leven van de mislukte kunst schilder en worden de belang rijkste onderwerpen slechts aangetipt. Diepgang en verkla ring ontbreken veelal, waar door de documentaire wat hak kelend overkomt. Nieuwe beel den of feiten zijn ook niet te zien. Indien dit ook bij de overi ge delen zo iskan de serie eigen lijk alleen voor mensen die de genoemde staatslieden nauwe lijks iets zeggen, interessant zijn. Het is natuurlijk ondenkbaar dat de naam Hitier niemand iets zegt. De documentaire begint vanavond bij de Eerste Wereld oorlog, die bepalend was voor Hitiers wereldbeeld. Zijn geest bleek net zo duister als de mens onterende loopgraven en voor Hitier telde maar één ding: oor- log. In de documentaii'e komen ge tuigen aan het woord om de be langrijkste facetten van Hitiers dictatuur een gezicht te geven. Zo is een overlevende van het vernietigingskamp Auschwitz te horen en een man die als klei ne jongen ooit het 'voorrecht' had de Führer een bos bloemen te mogen geven. „Hij gaf me een aai over mijn bol", zegt hij nog met enige trots. Hitiers macht was vooral cha- rismatischbepaald. Hij kreeg de macht door binnen- en buiten landse tegenspelers als het ware in de schoot geworpen en maak te daar dankbaar gebruik van. Een van de laatste foto's van Adolf Hitler en Eva Braun. Met een doordachte mediama- chine bewerkte hij het Duitse volk, dat hem als de Messias zag die het naar het paradijs op aar de zou leiden. Met name vrou wen adoreerden hem. Hitiers relaties met de andere sekse worden in de documentai re ook aangestipt. Net als zijn vader had hij een voorliefde voor vrouwen die veel jonger waren. Zo begon hij in 1928 een relatie met zijn twintigjarige nichtje Geli Raubal, volgens veel geschiedschrijvers de ware liefde van Hitier. Maar de supe rioriteit van de Führer kon zij niet aan. Drie jaar later werd zij dood gevonden in Hitiers ap- pax'tement. Zelfmoord kwam er in het politierapport te staan. Ook Eva Braun viel al op jonge leeftijd voor Hitier. Zij bleef uit eindelijk tot de laatste dag aan zijn zijde. Op 28 april 1945 trouwden zij en een dag later pleegden zij zelfmoord. Het gro te Duitse rijk lag toen al in puin. GPD RTL 5,22.45 uur Om 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 18.00, )en 0.00 uur Nieuws VPRO: 6.02 De gezamenlijke zenders Nieuws: Zie Radio 1. 7.03 Omroep Zee land nieuws. 8.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 8.05 Nieuws uit bin nen- en buitenland. 8.31 Omroep Zee land nieuws. 9.02 Muziek door de week. 10.02 Zomer in Zeeland 12.05 Omroep Zeeland nieuws. 13.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 13.05 Nieuws uit bin nen- en buitenland. 13.31 Laat maar vie ren. 16.03 De scheerlijn. 17.03 Omroep Zeeland nieuws. 17.38 Zegt u 't maar. 18.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort AN ALMOST PERFECT AFFAIR De jonge regisseur Keith Carra- dine beleeft in An almost perfect affair een affaire met Monica Vitti, de vrouio van producent Raf Vallone. Romantische ko medie van Michael Ritchie te gen achtergrond van het filmfes tival van Cannes. SBS 6,13.45 uur URBANIA Gisteren werd hij beëdigd als staatssecretaris voor cultuur en media, Cees van Leeuioen. LP- F'er Van Leeuwen vertelt over zijn successen als bassist van. popgroep Kayak, zijn huidige beroep als advocaat in de mu ziekindustrie, over zijn boerde rij die door aanleg van de HSL- spoorlijn moest verdwijnen en over zijn unieke wijncollectie. Nederland 3,19.58 uur CLUB PARADISE De Amerikaanse speelfilm Club Paradise ('86) is een op een tro pisch eiland gesitueerde door snee klucht over uitgebluste brandweerman Robin Williams. Hij probeert het verloederde ho tel van reggaezanger Jimmy Cliff nieuw elan te geven. Regie: Harold Ramis. V8,20.30 uur ANDERE TIJDEN Deze week veertig jaar geleden kwam het conflict tussen Neder land en Indonesië om het bezit van Nieuw Guinea in een beslis- sendefase. Besprekingen in Amerika leid den tot een oplossing van het conflict. Maar deze documen taire bewijst dat prins Bern- hard, die een jaar eerder al een geheim bezoek aan president Kennedy had gebracht, een be slissende rol speelde bij de tot standkoming van de overeen komst. Nederland 3,20.28 uur LOVE IN AMBUSH Love in ambush is een Frans- Australische speelfilm uit 1997. In 1972, tijdens de burger oorlog in Cambodja, gaat de Au stralische Sigrid Thornton op zoek naar haar broer die gede serteerd zou zijn. Romantisch drama van Carl Schultz. RTL 5,20.30 uur AMSTERDAM - Het eerder afgelaste mxxlticulturele festival Racism Beat It in Amsterdam krijgt een vervolg. Medewer kers van het evenement en twee organisaties houden op 4 au gustus het muziekfestival No Enemiez: a night of Roots, Rhythm Respect in Paradiso. Het bestuur van Racism Beat It, dat ook op 4 augustus zou plaatsvinden, blies het festival in juni af nadat het ministerie van OCW de subsidie had ingetrokken. Volgens het departe ment werkte de organisatie niet doelmatig genoeg. Medewerkers van het festival vonden de teloorgang zonde en gingen op zoek naar partners om een nieuw vergelijkbaar eve nement op te zetten. Deze werden uiteindelijk gevonden in United World Colleges en World Youth Connection. „Wij vonden dat het schrappen van Racism Beat It niet kon", zegt een woordvoerder. „Het nieuwe festival is een vervolg en heeft dan ook dezelfde ondertitel: Roots, Rhythm Respect." Op het programma staan optredens van artiesten die anders waarschijnlijk ook op Racism Beat It hadden gestaan zoals Racoon, Chemistry, Dj 100 Isis en Dj Melly Mei. ANP HUMMELO - Normaal-zanger Bennie Jolink treedt voorlo- pig niet op, als gevolg van verwondingen die hij zaterdag op liep bij een motorcrosstraining. Het concert dat de Achter- hoekse band zaterdag in Hengevelde zou geven, is geschrapt. Voor de optredens in Schoonoord en Keipen Oler wordt naar alternatieven gezocht. Jolink kwam tijdens een motorcrosstraining in Halle ten val. Hij werd met een klaplong en een gebroken rib opgenomen in het Doetinchemse Slingeland Ziekenhuis. Normaal-manager D. van Berkum verwacht dat Jolink don- derdag naar huis mag. „Het zal zeker een aantal weken duren voordat Bennie weer kan optreden. De geplande vakantie van drie weken komt dan goed uit." ANP LOS ANGELES - Na een afwezigheid van drie jaar is actrice Sharon Stone op de weg terug. De filmster zal de hoofdrol gaan vertolken in de film Cold Creek Manor, zo meldde de in ternetsite Entertainment Weekly maandag. De nu 44-jarige Stone heeft een verbintenis gesloten met pro ductiemaatschappij Touchstone, een onderdeel van Disney. Dennis Quaid vertolkt naast Stone de hoofdrol in de film over een echtpaar dat een huis op het platteland betrekt van een veroordeelde misdadiger. De schurk wil na zijn vrijlating het huis terug. De opnames voor Cold Creek Manor moeten in au gustus dit jaar beginnen. ANP LONDEN - De Mexicaanse regisseur Alfonso Cuaron, onder meer bekend van de erotisch getinte film, Y Tu Mama Tam- bien, gaat de derde Harry Potter-film maken. De productie van Harry Potter de Gevangene van Azkaban vangt begin volgend jaar aan, zo meldde de BBC maandag op haar websi te. Producer Chris Columbus, die de eerste twee Potter-films produceerde, doet ook mee aan het project. Harry Potter de Gevangene van Azkaban komt naar vexwachting in de zomer van 2004 in de bioscopen. Y Tu Mama Tambien van Cuaron kreeg van de Britse f ilmkeu- ring het predikaat 'achttien jaar en ouder' opgeplakt. De Mexicaan regisseerde onder andere ook Great Expectations met Gwyneth Pal trow en Ethan Hawke en de jeugdfilm Een kleine Prinses. ANP nederland-1 6.45 AVRO Nederland in beweging 7.00 en 8.00 NOS Journaal met ge- barentolk/Sportjournaal 9.00 Journaal 9.10 AVRO Nederland in beweging 9.30 Get the picture 9.55 NCRV De rijdende rechter 10.20 Taxi 10.43 EO De aangifte 11.08 NCRV Villa Felderhof 11.58 AVRO Opsporing verzocht 12.22 NCRV Dokument: Oud zeer 13.03 AVRO Opsporing verzocht 13.28 NOS Tekst-tv 16.00 Journaal 16.08 AVRO Dwarsstraat 16.32 KRO 7 Cirkels 17.00 NOS Journaal 17.10 TELEAC/NOT De Vereenigde Oost- Indische Compagnie 17.40 NCRV Cheers 18.07 AVRO The bill 19.02 KRO Terrazzo, talkshow 19.30 Get the picture, quiz 20.00 NOS Journaal 20.30 AVRO Netwerk 21.00Tussen kunst& kitsch op reis 21.35 De koffer van... 22.15 IKON Het andere gezicht: Zelfmoord als wapen 22.38 Wilde Ganzen 22.45 EO De verandering: Teus Hooyer, serie 23.12 KRO In a land of plenty, serie 00.05 AVRO ER, serie 00.53 RKK/KRO Wereldjongeren dagen Toronto 02.53-3.17 AVRO Netwerk nederland-2 7.00 en 8.00 NOS Journaal met ge- barentolk/Sportjournaal 9.00 Journaal met gebarentolk 13.45 Wielrennen: Tour de France 17.35 TELEAC/NOT Jota 17.45 TROS An- dré's bingogetallen 17.58 TROS/EO/NOS 2Vandaag 19.00 TROS Lingo, spel 19.30 NOS Studio Sport 20.25 TROS Candid camera 20.55 TROS TV Show zomer 22.00 NCRV City central, serie 22.55 NOSTourde France journaal 23.25 TROS Spannend speelgoed 00.00 NOS Journaal 00.10 TROS/EO 2Vandaag 00.35-7.00 NOS Journaal en Sport journaal nederland-3 22.00 NOS Journaal 22.13 Sportjournaal 22.30 NPSA/ARA Nova 22.55 VPRO The Roylefamily, serie 23.20 NPS/VPRO Beckett on film: Ohio impromptu 23.35 VPRO Import: Shanghai vice, documentaires 00.25-0.46 NPSA/ARA Nova rtl4 6.45 Nieuws 8.35 As the world turns 9.00 Nieuws 9.10 As the world turns 9.30 Lijn 4 10.00 The bold and the beautiful 10.30 Lijn 4 11.00 Blossom 11.30 Lijn 4 12.00 Full house 12.30 Puzzeltijd 13.20 Vragenvuur 14.10 Chicago Hope 15.05 The Oprah Winfrey show 16.00 Nieuws 16.05 As the world turns 17.00 Nieuws 17.05 Over ko ken: Two fat ladies 17.35 Every body loves Raymond 18.00 Nieuws 18.30The bold &the beau tiful 18.55 The Cosby show 19.30 Nieuws 20.00 M'n dochter en ik, serie 20.30 A simple twist of fate, film 22.30 Naaktlopers, documentaire 23.00 Het rode mannetje 23.45 Nieuws 00.05 The Oprah Winfrey show 00.50 Film tv 01.00-1.20 Nieuws i rtl5 8.00 Z Nabeurs 9.00 Z Nieuws 12.00 Z De lunchtafel 14.00 Z Nieuws 17.30 Z Nabeurs 18.00 Di vorce court 18.30 Nieuws 19.00 5 in het land, nieuws 19.20 Dad's army, serie 20.00 112 Weekend, reality 20.30 Love in ambush, film 22.20 5 in het land, nieuws 22.45 Duivelse staatslieden 23.15 Erotiek op 5: Passion cove 23.45 Cops, serie 00.10 Film tv 00.20-00.50 IT's business SBS6 7.00 Z@ppelin 9.00 Z@ppAchter- uit 11.28 Z@ppelin 13.00 NOS Journaal 13.05 Sportjournaal 13.13 VPRO Waskracht!: Zigeuner jongetje 13.40 TV7 14.05 VARA Kassa! op reis: Malta 14.35 Het zwarte schaap 15.25 Twee voor twaalf 16.00 KRO Rocket power 16.13 AVRO Oggy de kakkerlak ken 16.20 NCRV Expeditie Bere- klauw 16.45 EO Een verhaal dat groeit 16.53 AVRO Zipzoo 17.22 TROS Kabouter Plop 17.28 KRO Kindertijd 18.00 NPS Sesamstraat 18.15 VPRO Villa Achterwerk 18.30 NPS Het Klokhuis 18.50 NOS Jeugdjournaal 19.00 RVU Titanic, achter de scher men van een musical, wer ken aan werk-tweeluik 19.30 VARA Becker, serie 19.58 NPS Urbania, een stadstrip- tiek, portretten 20.28 NPS/VPRO Andere tijden: Nieuw Guinea/Plan Bernard 21,00 RVU Leven met de vijand, documentaires 21.28 Mannen voor vrouwen yorin Ellen Barkin en Al Pacino in Sea of love. SBS 6,20.30 uur 7.00 All in the family 7.30 Webster 7.50 Taxi 8.20 National Enquirer 8.50 Dieren op spreekuur 9.40 Mo dels Ine 10.30Theyoung &the rest less 11.20 Studienieuws op 6 11.45 Tel sell 13.45 An almost perfect af fair, film 15.30 Hawaii Five O 16.25 Ricki Lake 17.15 Hunter 18.10 Dia gnosis murder 19.00 Het Nieuws 19.25 Vrienden voor het leven, se rie 20.00 Explosief 20.30 Sea of love, film 22.30 Hart van Nederland 22.55 The Special Task force, reali ty 23.55 Silk stalkings, serie 00.50 Nachtprogrammering 7.00 Foofur 7.25 Snorkels 7.50 The Harveytoon show 8.40 Homeshop- ping 12.25 @Lunch 12.45 The Har veytoon show 13.35 Homeshop- ping 14.30 Yor callin' 15.40 The Powerpuff girls 15.50 Ed, Edd n' Eddy 16.00 Dexter's laboratory 16.15 Johnny Bravo 16.20 Cow Chicken 16.45 Beverly Hills 90210 17.40 The Tribe 18.10Xena: Warri or princess 19.00 Commissaris Rex, krimi 20.00 Happy days, serie 20.35 The king of Queens, serie 21.10 Strandpolitie, docusoap 21.50 Reaper, film 23.35 Mortal Kombat, serie 00.25 Amazon, serie 01.10 Film tv 01.25 Nachtprogrammering omroep zeeland 9.00 Tekst-tv 18.00 NOS-Journaal 18.15 Omroep Zeeland nieuws 18.33 Afvaart normaal 18.45-9.00 Tekst-tv/Herhalingen delta tv 6.00 FAQ-man: Browser (deel 2) 6.03 Zon op het Zuiden: Mw. Man-, naert 6.10 ClubNet: Zwemvereniging Minder Validen 6.16 Oh wat Mooi: Vlissingen Markt 6.18 Tekst TV: evenementen Elk half uur herhaling l belgië ned-1 vrt 9.00 Onder de zomerhemel 10.00 Donna op TV1 12.35 Quix 13.00 Journaal 13.45 Tour de France 17.35 Buren 18.00 Journaal 18.10 Ticket 18.30 Quix 19.00 Journaal 19.40 1000 zonnen garnalen, toeristisch magazine 20.05 F.C. De Kampioenen - The originals, serie 20.45 Dierendokters, serie 21.15 De leukste eeuw - Blijven la chen 21.45 Zomerkoppen, actualiteiten 22.25 Aan tafel, talkshow 23.09 KENO-uitslagen 23.10 Journaal laat 23.35 1000 Zonnen en garnalen 23.53-9.00 Journaal, doorlopend l belgië ned-2 vrt KETNET 15.30 TikTak 15.35 Disney festival 16.05 Piet Piraat 16.10 Verhaaltjes uit de toverdoos 16.15 Samson so ap 16.40 Ketnetkroket 16.45 De Smurfen 17.10 Disney Festival 17.45 Er was eens... Amerika 18.10 Hey Arnold 18.35 De spooktoren 19.05 My best friend is an alien 19.30 Black Beauty CANVAS 20.00 TerZake Nieuws, met sport 20.30 Tourjournaal 21.00 All creatures great and small, serie 21.50 De canvascrack, quiz 22.20 Het derde oog, documentai re 23.20 The league of gentlemen, se rie 23.50 Film kort 00.15-2.00 Tourjournaal doorlo pend [kinderimet i 7.00 Wild Thornberries 7.25 Hey Ar nold! 7.50 Ratjetoe 8.15 Rocko's mo dern life 8.40 CatDog 9.10 Sponge Bob Squarepants 9.35 Ratjetoe 10.10 Ernst, Bobbie de rest 10.25 Sap de aardwor- tel 10.35 Kloontje het reuzenkind 10.40 Dino babies 10.55 Tuttels 11.05 Rolie Polie Olie 11.15 Caillou 11.20 Smurfen 11,45 Bassie Adriaan 12.10 Raljeloe 12.35 CatDog 13.00 Hey Arnold! 13.20 Rocko's modern life 13.45 Sponge Bob Squarepants 14,10 Clarissa 14.35 Kenan Kei net 5 16.10 Big Guy Rusty the boy robot 16.30 Family guy 16.55 Any day now 17.50 Malcolm in the middle 18.15 Gra ce under fire 18.40 Early edition 19.35 Suddenly Susan 20.00 Little miracles 20.30 Joan of Arc, miniserie 23.55 Spin City 00.20 Suddenly Susan 00.45 Grace under fire 1.15 Nachtprogrammering fox kids v8 18.00 Pink Panther cartoon 18 05 Re member the 80's: Knight Rider 19.00 Malcolm Eddie 19.25 Be a model TV 19.30 Married with children 20.00 Nikki 20.25 Be a model TV 20.30 Club paradi se, film 22.10 Be a model TV 22.20 Dark angel 23.10 The villa 00.05 Millennium 1.00 Nachtprogrammering frankrijk-2 5.40 Chut! Déconseillé aux adultes 6.30 Télématin 8.30 Days of Our Lives 8.55 The Bold and the Beautiful 9.20 Carré- ment déconseillé aux adultes 11.05 Flash Info 11.10 Motus 11.45 Les Z'a- mours 12.20 Pyramide 13.00 Nieuws 13.45 Tour de France-Vaison la Romai- ne - Les Deux Alpes (226 km) 17.35 Vélo Club 18.10 Jag 19.00 Tous au club 19.45 Histoires formidables 19.50 Un gars, une fille 20.00 Nieuws 20.55 La femme du cosmonaute, film 22.40T'aime.film 00.15 Nieuws 00.35 ADN, menace im- médiate 1.20 Chanter la vie 2.10 Urti 2.25 Les Z'amours 2.55 Pyramide 3.25 24 heures d'info 3.45 Der Fahnder tv5 6.30 Honeybee Hutch 6.45 Bob de Bou wer 7.10 Jim Button 7.30 Mad Jack the pirate 7.55 Pokémon 9.10 Can you beat me9.15Digimon9.35Shinzo9.55Biker- micefrom Mars 10.15 Eek! De kat 10.35 Leven met Louie 11.00 Bikermice from Mars 11.20 Eek! De kat 11.30 Leven met Louie 11 50 Iznogoud 12.10 Pókemon 12.40 Waller Melon through history 13.00 Eek! De kat 13.10 The mouse and the monster 13.35 Dinozaurs 13.55 Po wer Rangers in space 14.15 Eerie In diana 14.35 Kippenvel 15.00 The New Addams Family 15.20 Big wolf on cam pus 15.40 New Spiderman 16.00 Biker- mice From Mars 16.20 Eek! De kat 16.30 6.00 Le journal du Tour 6.15 Nieuws 8.00 Canadees nieuws 8.30 Macaroni tout garni 9.05 Zig Zag café 10.00 Nieuws 10.15 Noms de dieu 11.10 Cul ture choc 11.45 D (Design) 12.05 Les z'a mours quotidiennes 12.30 Frans nieuws 13.05 Sur la route du Tour 14.00 Nieuws 14.15 La reine Margot, film (1954) 16.00 Nieuws 16.20 TV5, l'invité 16.30 Palettes 17.05 Pyramide 17.30 Questions pour un champion 18.00 Nieuws 18.15 Opgave volgt 19.15 Voet bal: Bordeaux - Porto 21.10 Frans nieuws 21.45 Les trois mousquétaires 22.40 Nieuws 23.00 Le journal du Tour 23.15 La crim' 1.00 Belgisch nieuws 1.25 Zwitsers nieuws 1.50 Le Canada au- jourd'hui 2.05-4.00 La crim' arte 14.00 Cuisines des terroirs - Piémont 14.30 Maestro: Monserrat Caballé pré sente (1) Les stars de demain 15.15 Mu- sica: Peter Eötvös - La septième porte 16.10 Échecs - Les fous du damier 16.40 Lola 17.25 Court-circuit (Le magazine) 19.00 Archimède - Magazine scientifi- que européen 19.45 Info 20.15 Reporta ge - Les patinettes du Congo 20.45 Thema: Les nouveaux territoires du tourisme 20.45 Chambres d'hötes dans le Sahel 21.45 Majorque, ïle cobaye 22.15 Safari polaire 23.00 Music Planet: Unenuitau La Villette Jazz Festival 1999 23.55 Cinémaniac 00.45 Berlin Alexan- derplatz film van Fassbinder (1980) 1.45 Why are you creative? Abel Ferrara 1.50-2.58 Le mystère de Vanikoro puitsland-1 5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.05 Blankenese 10.00 Heute 10.03 Brisant 10.25 Das total verrückte Ferienlager, komedie (1990) 12.00 Sportschau live: Tourde France 17.43 ARDvoracht20.00 Tagesschau 20.15 Drei mit Herz 21.05 In aller Freundschaft 21.50 Plusminus 22.30Tagesthemen 23.00 Kriegerin des Lichts 00.35 Nachtmagazin 00.55 Kadai- cha, film (1988) 2.20 Tagesschau 2.25 Fliege - Die Talkshow 3.25 Die schöns- ten Bahnstrecken Europas 4.00 Bilder- buch Deutschland 4.45 Tagesschau 4.50 Plusminus l duitsland-2 5.30 Morgenmagazin 9.00 Heute 9.05 Volle Kanne - Service taglich 10.00 Heu te 10.03 Frauenarzt Dr. Markus Merthin 10.50 Reich undSchön 11.30 PRAXIS ta glich 12.00 Heute mittag 12.15 Dreh- scheibe Deutschland 13.00 Mittagsma- gazin 14.00 Heute- in Deutschland 14.15 Discovery 15.00 Heute 15.10 Streit um Drei 16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00 Heu te 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute heute Aansl.: NKL-Tagesmillion 18.05 Herzschlag - Das Arzteteam Nord 19.00 Heute 19.18 Tour de France 19.25 Nest- hoeker - Familie zu verschenken 20.15 TierarztDr. Engel 21.00 Auf unsichtbare Mission 21.45 Heute-journal 22.15 Nachtduell 22.45 37 Aansl.: 37 plus - Die Diskussion 23.45 Heute nacht 00.00 Der Alte 00.55 Heute 01.00 Besser als Sex, film (1999) 2.20 Heute 2.25 Streit um drei 3.10 Heute 3.15 Auf unsichtbare Mission 4 00 Neues. spezial - Visionare (3) 4.30 Nightscreen 5.00 Hallo Deutsch land duitsland-3 Spur 21.15 lm Namen des Gesetzes 22.15 Quincy 23.10 Anthony Dellaven- tura, Privatdetektiv 00.00 Nachtjournal 00.30 Caroline in the City 1.30 Die Nan ny 2.00 Die Oliver Geissen Show 2.50 Nachtjournal 3.20 Shop 4.05 Barbel Schafer 5.10 Explosiv - Weekend 1 engeland-1 7.00 Breakfast 10.00 Kilroy Aansl.: Nieuws 11.00 Life's too short Aansl.: Nieuws 12.00 Big strong boys 12.30 Bargain hunt Aansl.: Nieuws 13.00 Wi- peout 13.30 Through the keyhole 14.00 Nieuws 14.45 Neighbours 15.05 Quincy 15.55 Just good friends 16.25 Tweenies songtime 16.45 Mona the vampire 17.10 Rugrats 17.35 So little time 18.00 Against all odds 18.25 Newsround 18.35 Neighbours 19.00 Nieuws 20.00 Wildlife on one 20.30 EastEnders 21.00 Holby city 22.00 Paradise heights 23.00 Nieuws 23.35 My worst week 00.15 Per fect prey, film (1998) van Howard McCa in 1.55 Sign zone 1.55 Would like to meet 2.55 A life of grime 3.25 Your mo ney or your life 3.55-7.00 News 24 f engeland-2 7.00 Open university 8.00 Teletubbies 8.25Pingu 8.30Taz-mania 8.50 The wild Thornberrys 9.15 The Cramp twins 9.30 Freestyle 10.00 Scooby Doo 10.20 Xchange 10.40 Chucklewood critters 11.05 Driven crazy 11.30 Clifford the big red dog Aansl.: Birthdays 11.50 The shi ny show 12.10 Tweenies 12.30 Heart break High 13.15 Afoot again in the past 13.30 Working lunch 14.00 Binka 14.10 Up in the world, komedie (1956) van John Paddy Carstairs 15.40 Westmin ster live 16.20 Nieuws 16.30 Animal park 17.30 Ready steady cook 18.15 Weakest link 19.00 The Simpsons 19.20 TOTP2 19.45 Star Trek: Voyager 20.30 Your money or your life 21.00 Fred Dibnah's industrial age 22.00The secret life of the office 22.50 No accounting for greed 23.30 Newsnight 00.20 Tales from Pleasure Beach 1.00 Despatch box 1.30-7.00 Learning zone 6.00 Lokalzeit Südwestfalen 6.30 Hart aber fair - Reizthema: Naturmedizin 8.00 Tagesschau vor 20 Jahren 8.15 Te le-Gym 8.30 Cursus schaken 8.45 Quas- selCaspers - Thema: Geschwister 9.00 Aktuelle Stunde 9.40 Lokalzeit kompakt 11.40 Tiere suchen ein Zuhause 12.30 Hier und Heute 12.45 NRW am Mittag 13.00 ServiceZeit Gesundheit 13.30 Weltreisen: New York 14.00 Die Kinder vom Mühlental 14.25 Ein unmöglicher Auftrag 15.00 Tagesschau 15.15 Legen den: Freddy Quinn 16.00 NRW am Nachmittag 16.15 Insein Europas - Go- mera 17.00 Die Helden von Eisenheim... gehen bummeln 17.30 Albatros: Spiele der Welt - Hawaii: Wellenreiten 18.00 Lokalzeit 18.05 Hier und Heute 18.20 ServiceZeit Reisen 18.50 Aktuelle Stun de 19.30 Lokalzeit 20.00 Tagesschau 20.15 Jager mit acht Armen - Szenen aus dem Leben eines Kraken 21.00 Quarks Co: Die Chaos-Theorie 21.45 NRW am Abend 22.00 Die Gewaltigen, film (1967) van Burt Kennedy 23.35 GAEA Girls 1.15 Fullhouse: Renaud Garcia-Fons Oriental Bass Band 2.00 Lokalzeit i rtl tv 6.00 Punkt 6 7.00 Unter uns 7.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 8.05 Shop 9.00 Punkt 9 9.30 Meine Hochzeit 10.00 Dr. Stefan Frank 11.00 Mein Baby 11.30 Fa- milien duell 12.00 Das Mittagsjournal 13.00 Die Oliver Geissen Show 14.00 Barbel Schafer 15.00 Die Wache 16.00 Das Jugendgericht 17,00 Die Nanny 17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend 18.30 EXCLUSIV 18.45 Aktuell 19.10 Ex plosiv 19.40 Gute Zeiten, schlechte Zei ten 20.15 U18 - Jungen Tatern auf der bbc world ngc worlds: Return to the Valley of the Kings 1.00 The mummy road show 1.30 Tales of the living dead 2.00 Voyage of doom 3.00 Storm of the century 4.00 Lost worlds 5.00 The mummy road show 5.30 Tales of the living dead cnn 6.00 BizNews 9.00 Business central 10.00 Larry King 11.30 World sport 12.00 Business international 13.30 World sport 14.30 World report 15.00 Business international 16.30 World sport 17.30 American edition 18.30 Q &A 20.30 World business today 21.30 Q &A 22.00 World news Europe 22.30 World business today 23.00 Insight 23.30 World sport 00.00 Lou Dobbs mo- neyline 1.00 NewsBiz today 3.00 Larry King live4.30 Insight 5.30 American edi tion music factory 6.00,7.00,8.00,9.00,11.00,16.00,18.00, 21.00 en 0.00 Factory facts 6.00 Cyber- Choice 7.00 Hitzone facts 11.00 Hitzone SMS poll 12.00 Mister Mood 13.00 Hit- zone Photo chat 14.00 Interactive charts 15.00 Play 17.00 Guess what? 18.00 In teractive charts 19.00 Hitzone SMS chat SMS poll 20.30 Veronica Kink TV 21.30 Mister Mood 22.30 Hitzone facts 00.00 CyberChoice mtveurope 6.00 Greatest hits 11.00 Clip Classics 12.00 Back II back 13.00 Greatest hits 15.30 Becoming 16.00 100% Johnny 17.00 MTVLive.com 18.30 Cribs 19.00 Dag top 5 live 20.00 Back II back 21.00 Jackass 22.00 Late lazy 00.00 Greatest hits mezzo 6.30 World business report 8.45 Sport today 9.30 Click online 10.30 HARDtalk 11.30 Earth report 12.30 Asia today 12.45 World business report 13.30 HARDtalk 14.30 World business report 14.45 Sport today 15.30 Fast track 15.45 Holiday 16.30 Asia today 17.30 HARD talk 18.15 World business report 18.30 21st century English 19.30 World busi ness report 19.45 Sport today 20.30 HARDtalk 21.30 Talking movies 22.30 World business report 23.30 Reporters 00.30 World business report 00.45 Asia today 1.30 HARDtalk 2.30 21st century English 3.30 Reporters 4.30 Asia today 4.45 World business report 5.30 HARD talk 6.40 Ochtendtv 13.00 Festivals de Radio France et de Montpellier. P. Tengstrand, piano 14.00 L'Orchestre de Bosnie-Her- zégovine 14.50 Musiques et chants sa- crés 15.45 London Community Gospel Choir 16.30 A I'affiche 16.40 Sur un pla teau spécial festivals 17.00 Haydn: Die Jahreszeiten (Herbst und Winter) 18.15 Haydn: Mis in d 'Nelson' 19.15 II y a tant de talent ici: I'Orchestra Philharmoni- que d'lsraël 20.15 A I'affiche 20.25 Sur un plateau spécial festivals 21.00 Mali Groove 22.00 Ruben Blades 23.00 La princesse des sables 23.30 A I'affiche 23.40 Sur un plateau spécial festivals 0.00 Nachttv eurosport 6.00 Today's business Europe 8.00 Eu rope squawk box 10.00 European mar ket watch 12.00 Equinox: The fish that ti me forgot 13.00 Adventure starts here: The sea hunters: Bluenose - the last journey 14.00 A different ball game: Ky- rgyzstan: Kok buro forever 14.30 Revo lutionary rhythms: Hot salsa: Cuba 15.00 100 Taxi ride: Havana and Salt La ke 15.30 Crocodile chronicles: Cobra fest and cave crocs 16.00 Equinox: The fish that time forgot 17.00 Adventure starts here 18.00100Taxi ride 18.30 Cro codile chronicles 19.00 Dogs with jobs: Tokkolos, Barkley and Rookie 19.30 Fly ing vets 20.00 Storm of the century 21.00 Lost world: Return to the Valley Of The Kings 22.00 The mummy road show: Unwanted mummy 22.30 Tales of the living dead: Syrian princesses 23.00 Voyages of doom 00.00 Lost 8.30 Voetbal 11.30 Beachvolleybal 12.30 Voetbal 14.00 Tour de France 18.00 Youth only zone 19.00 Tour de France 19.30 Inside Formula 20.00 Boksen 22.00 Tour de France 00.00 News report 00.15 Extreme sports 1.15 News report discovery channel 9.00 Rex Hunt fishing adventures 9.25 Buena Vista fishing club 9.55 Turbo 10.20 Blood ties: Sellers 10.50 A car is reborn 11.15 Lonely planet: Mexico City guide 12.10 Crocodile hunter: Dan gerous Africans 13.05 Storm force: Landslide 14.00The box 15.0021st Cen tury jet: Up, up and away 16.00 Ultimate guide: Planes 17.00 Rex Hunt fishing ad ventures 17.30 Buena Vista fishing club 18.00 Time Team: Coventry 19.00 Pla net ocean: Stream in the dark 20.00 Blood ties: Campbell 20.30 A car is re born 21.00 Scrapheap: Coffee grinder 22.00 Externe machines special: Bridges 23.00 Sex sense 00.00 Tanks; Battle of Kursk 1.00 Time team: Elveden 2.00 Specialists: Clean-up 3.00 Pre-run van komende programma's

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 7