Aegon schokt met waarschuwing PZC ABN Amro draagt beperkt risico in drama Worldcom Verzekeraar stelt winstverwachting tientallen procenten hij Banken kopen aandelen Laurus Knoflookprotest in Zuid-Korea PGGM verliest op beleggingen KLM bestelt zes nieuwe vliegtuigen Aalberts grootste in fittingen Geen invloed euro op autoprijzen Nieuwe roebelobligatie Rabobank amsterdamse effectenbeurs euronext wall street stijgers dalers dinsdag 23 juli 2002 van onze redactie economie DEN HAAG - Aegon heeft gis teren de financiële wereld doen opschrikken met een forse winstwaarschuwing. De verze keraar heeft als gevolg van de 'aanhoudende verslechterende omstandigheden' zijn voorzie ningen (stroppenpot) flink ver hoogd. De nettowinst voor heel 2002 komt daardoor naar verwach ting 30 tot 35 procent lager uit dan eerder aangegeven. Bij de presentatie van de kwar taalcijfers op 7 mei schatte Ae gon zijn nettowinst voor heel 2002 nog op hetzelfde niveau als vorig jaar (2,4 miljard euro). In maart sprak toenmalig topman K. Storm nog van een winst die 'minimaal even hoog' als in 2001 zou zijn. Maar de ontwikkelin gen in de afgelopen drie maan den waren zo slecht dat de ver- zekeraar zich gedwongen ziet tot een forse neerwaartse bij stelling. Het uitblijven van een krachtig economisch herstel, en vooral de beroerde situatie op de financiële markten in de VS, spelen Aegon parten. Garanties Het financiële concern zal zijn reserves versterken, onder meer om zich in te dekken tegen lage re inkomsten uit beheervergoe- dingen. Verder wil Aegon de reserves gebruiken voor het ver snelde afschrijven van de eerste kosten die gemaakt worden bij het afsluiten van nieuwe polis sen en het versterken van de ga ranties aan polishouders. Ook de waardedaling van de dollar raakt het concern, dat een belangrijk deel van zijn inkom sten haalt uit de Verenigde Sta ten. Vorig jaar boekte Aegon 1,6 miljard euro winst in de VS. Dat is 67 procent van het totaal. Tot slot vergroot de slechte stand van zaken op de Ameri kaanse financiële markten de oninbaarheid van Aegons Ame rikaanse obligatieportefeuille. Aegon heeft als verzekeraar grote bedragen belegd in be- drijfsobligaties, maar de recen te boekhoudschandalen doen grote bedrijven zoals World Com wankelen. Aegon incas seert naar verluidt alleen al door de val van dit telecomcon- cern een tegenvaller van 200 miljoen euro. Aegons nieuwe topman Shepard, die dit voorjaar Storm opvolgde, wijst er in de toelich ting op dat zonder de genoemde factoren het concern zijn winst doelstellingen voor dit jaar zou halen. Maar 'vanwege een uit blijvend herstel op de obligatie- markt en de verslechtering van de aandelenmarkten na het eer ste kwartaal is het verstandig deze stap te zetten'. Toelichting Aegon wilde gisteren geen ver dere details geven. Het bedrijf komt op 8 augustus met zijn re sultaten over het tweede kwar taal. Dan geeft de verzekeraar ook een verdere toelichting op de huidige situatie, aldus een woordvoerder gisteren. ANP van onze redactie economie AMSTERDAM - ABN Amro heeft voor bijna 1 miljard dollar aan schuld uitstaan bij de nood lijdende Amerikaanse telecom- reus WorldCom, die gisteren of ficieel uitstel van betaling heeft aangevraagd. Maar de bank be nadrukt voor hooguit 100 mil joen euro risico te lopen, zo heeft een woordvoerder gisteren laten weten. Het totale schuldbedrag valt te rug te lezen in het begeleidende document bij de Chapter 11- aanvraag die WorldCom giste ren indiende bij een rechtbank in New York. Via Hoofdstuk 11 van de Amerikaanse faillisse- mentswet vraagt het telecom- bedrijf uitstel van betaling aan. De procedure biedt WorldCom ruimte om schuldeisers op af stand te houden en in betrekke lijke rust te redden wat er te red den valt. Derden Het totaalbedrag dat voor ABN Amro in de boeken staat bete kent niet dat de bank dat geld 'ook daadwerkelijk kwijt is bij een bankroet. Een groot deel van de obligatieleningen is na mens derden in beheer, wat be tekent dat het risico niet bij de bank ligt.Op de crediteurenlijst neemt JP Morgan Trust de eer ste plaats in, met een bedrag van 17,2 miljard dollar dat het van WorldCom tegoed heeft. Mellon Bank is met 6,6 miljard dollar een goede tweede, gevolgd door Citibank (3,29 miljard dollar) en zakenbank JP Morgan Chase (3 miljard dollar). De totale schuld van WorldCom bedraagt 41 miljard dollar. Daar staat 107 miljard aan bezit tegenover. ANP AMSTERDAM - De banken ABN Amro, ING en Rabo heb ben ruim de helft van de emissie van de aandelen in het super marktconcern Laurus voor ei gen rekening genomen. Ze kochten 81,1 miljoen aande len voor de uitgifteprijs van 0,9 euro p er stukz o ma a kten ze gis teren bekend. De drie banken verzorgden de uitgifte van de aandelen als onderdeel van het reddingsplan van Laurus, dat voor 38 procent in handen komt van het Franse supermarktcon cern Casino. ANP SEOEL - Zuid-Koreaanse boeren verbranden poppen die het mi- met Peking, waarin is bepaald dat de grens open gaat voor Chine- nisterie van Handel en de Wereld Handels Organisatie moeten se knoflook. De Koreaanse boeren vrezen dat de markt nu wordt voorstellen. Duizend betogers waren gisteren naar de hoofdstad overspoeld met goedkope knoflook uit China. Seoel getrokken om hun woede te uiten over een overeenkomst foto Yun Jai-hyoung/AP ZEIST - PGGM, het op een na grootste pensioenfonds vanNe derland, heeft de eerste zes maanden van dit jaar een beleg gingsrendement behaald van min 3 procent. Dat heeft eei woordvoerder van PGGM gisteren gezegd. Hoe groot het effect op de dekkingsgraad is, wilde hij nietzeg gen. De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de ver plichtingen en het vermogen van een pensioenfonds. Volgen de norm van PGGM lag de dekking eind vorig jaar op 112 pr0 cent, volgens toezichthouder PVK op 124 procent. In totaal heeft PGGM ruim 50 miljard euro in beheer. Naas aandelen zit dat geld ook in onder meer vastgoed en obliga ties. In 2001 was het totale i'endement min 6 procent. Het aan delenpakket verloor toen 12,7 procent. ANP FARNBOROUGH - De luchtvaartmaatschappij KLM heef zes vliegtuigen van het type A3 30-200 besteld bij fabrikant Airbus. Daarnaast heeft KLM bij de vliegtuigenfabrikant eer optie genomen op nog eens achttien van deze toestellen. De maatschappij heeft gisteren de intentieverklaring vooi deze order gezamenlijk met Airbus bekendgemaakt op d( tweejaarlijkse luchtvaarttentoonstelling op Farnboroughbi Londen. Met de nieuwe vliegtuigen gaat KLM toestellen var zijn intercontinentale vloot vervangen. De eerste zes machi nes worden vanaf begin 2005 geleverd. ANP DRIEBERGEN - De fabrikant van metaalproducten Aalberts neemt de fittingenactiviteiten over van het Britse IMI. Aal berts wordt daardoor de grootste producent van fittingen voor water, gas, koeling en verwarming in Europa. Met de overname is een bedrag gemoeid van 65 miljoen euro, zo maakte Aalberts Industries gisterochtend bekend. Afgezien van het overnamebedrag neemt Aalberts ook lenin gen over ter waarde van 40 miljoen euro. Om de transactie (e financieren geeft de fabrikant 1,5 miljoen nieuwe aandelen uit. Verder krijgt het bedrijf een lening van een bank. Aalberts Industries verwacht dat de winst per aandeel over heel 2002 met dubbele cijfers groeit. ANP BRUSSEL - De invoering van de euro heeft niets veranderd aan de grote verschillen in prijs voor nieuwe auto's tussen de verscheidene EU-lidstaten. Voor vijf van de vijftien populair ste auto's in de EU-landen gingen de prijsverschillen juist verder omhoog. Dat blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU. ANP UTRECHT - Rabobank gaat in Rusland een obligatielening van 1,2 miljard roebel (40 miljoen euro) uitschrijven. De bank betaalt de geldgevers 14,3 procent rente, aldus een woord voerster van Rabobank gisteren. Het is de tweede keer dat Rabobank een roebellening uit schrijft. In 2001 was de bank de eerste buitenlandse instelling die daarvoor sinds lange tijd toestemming had gekregen. Toen ging het om een lening van 600 miljoen roebel, destijds onge veer 22 miljoen euro. Het risico is sindsdien nauwelijks veran-' derd. Het rendement op deze lening was 14,5 procent. Rabobank heeft de Russische munt nodig voor de agrarische termijnmarkt waarop het actiefis. Het geld zal voornamelijk worden gebruikt voor de handel in graan en suiker. ANP a: laten; b: bieden; c: exclaim; d: exdiv.; e: gedaan-bieden; f: gedaan-laten; g: bieden exdiv.; h: laten exdiv.; k: gedaan-laten exdiv.; I: gedaan-bieden exdiv.; p: put; A: adviesprijs; Z: adviesprijs en exdiv.; Nederlands AEX-fonds in de Eurotop 100. AEX-index +ABN Amro 14,80 13,50 +Aegon 16,92 13,91 +Ahold 16,70 15,61 Akzo Nobel 39,10 37,59 ASML Holding 14,88 14,43 Buhrmann 7,90 7,40 CMG 1,25 1,21 DSM 44,05 42,30 17,11 15,44 Getronics 1,57 1,44 Gucci Group 88,70 88,50 Hagemeyer 11,51 11.36 Heineken 40,45 39,81 +ING Groep c. 21,50 19,63 +Kon.Olie 45,50 41,04 +KPN 4,48 4,36 Moolen, v.d. 19,30 18,72 18,45 18,05 +Philips, Kon. 24,20 23,66 +Reed Elsevier 11.90 11,51 TPG N.V. 19,89 18,85 +Unileverc. 55,85 52,40 VNU 24.98 23,00 WoltersKl.c. 16,95 16,68 Midkap-index Amstelland ASM Int. Corus Group CSM nrc Draka Holding Fugro eert. Hunter Douglas IHC Caland Imtech N.V. KLM Océ Ordina Beheer PinkRoccade Randstad Hold- Unit 4 agresso Vediorc. Vendex KBBc, Vodafone Libertel VolkerWessels Wessanen c. Overige aandelen 22,10 20.60 47,40 27.30 53,95 20.31 10.71 0,90 17,00 28.61 11,07 7,00 11,04 10,00 6,87 24,11 7,95 Aalberts Ind. ABN-Aprc Accell Group Acomo AFCAjax Airspray Alanheri AND Intern Publ. AOT Athlon Groep AXA Stenman Ind. Baan Company Ballast Nedamc. BAM-NBM Batenburg Begemann Groep Begaclaim Belindo BE Semicond. Beter Bed Bever Holding Blue FoxEnterpr. Blydenst.-Will. Boskalis Westm.c. Brill, Kon. c. Brunei Intern Burgman-Heybr. Kon.Ten Cate Cap Gemini sa Centric KSI Claimindo Copaco Crown v.Geld.c. Crucell CSS Holding C/Tac Delft Inslrum, De Vries Robbe DICO Intern. DNC De Nederl.Comp DOCdata DPA Econosto, Kon. EMBA EMIS Eriks Group c. Euronext EVC Intern. Exact Holding Fornix Biosciences Fortis Nikkei Gar.c. Fox Kids Europe Frans Maas eert. Gamma Holding Gamma pref. Geveke Gouda Vuurvast Grolsch eert. Grontmij eert. HAL Trust Heek-Tweka 17,20 2.14 14,00 2,50 4,18 0,74 15,50 10,95 6,95 1,85 9,00 12,40 11,50 2,70 12.85 21,00 28,02 2,84 0,45 18,00 6,27 9,00 9,80 7,99 5,00 30.49 20.50 A 3,70 890,00 26,34 32.86 1,25 17,95 2,40 13,60 3,75 1,74 1T97 1,55 A 2,25 A 2,70 A 4,40 5,40 5,90 70,00 0,07 26,50 20,40 1.15 18,00 5,70 16,79 2,09 13,94 2,45 4,20 0,70 15,22 12,67 20,45 28,02 2,60 0,45 9,85 A 7,70 5,00 29,80 25,61 34,10 1,30 2,40 13,20 3,70 7,80 41,00 10,10 22,70 35,26 2,68 26,00 17.49 A 22.50 32,10 20,70 0,81 41,10 9,85 22,49 34,81 22,00 31,25 20,00 Heijmans Heineken Hold, a Hes Beheer c. Hitt Holl. Colours HoopEffectenb. ICT Autom. InnoConcepts Ispat Intern. A Kühne+Heïtz Kas-Bank Kendrion Lanschot, Van LCI Group M.Eni lOBct Macintosh Retail Magnus Holding Management Share Maxwell Petr.H. McGregor Fashion Moeara Enim Naeff NEDAP Nedcon Groep Nedschroef H. Kon. Neways New Skies Satellites Nyloplasl OPG cert. Petropluslnt. Pore. Fles Priority Telecom Reesink Rood Testhouse Roto S meets Samas Groep Sarakreek Scala Business Schuitema Seagull Simac Techniek Sligro Beheer Smit Intern. SNS AEXGar.click SNSEurGar.planc SNS Intern.Gar. SNT Stern Groep Stork Telegraaf De Tie Holding Tulip Computers Twentsche Kabel United Services Via Networks Vilenzo Vopak Vredestein Wegener cert. NMAX Antonov Pic Cardio Contr Newconomy Prolion Sopheon Pic Beleggingsinstellingen 22,95 22,70 AldollarBF 51,40 51,50 ING Onr.Aandf. 47,30 46,70 30,76 30,50 Alpha Rente Fonds 36,66 ING V.Oost. F. 25,30 25,30 4,40 4,00A Alrenta 190,80 190,60 ING Int.Oblirente F. 56,60 56,80 5,75 5,50 Asian Cap.F. 72,30 71,20 Interef.Jap.Aand. 13,65 13,50 28,62 29,15 ASN Aandelenf. 48,50 46,80 Interef.Jap.Warr. 3,12 3,05 3,80 AXA Aand.lnt. 53,40 51,35 Investa part. 78,40 10,15 9,95 AXAAand.Ned. 70,15 67,15 ISHimal.Fund 8,50 18,15 18,00 AXA Portfolio 59,15 58,45 Jap.Convertible.F. 30,30 1,91 1,90 AXAObl.Euro 44,30 44,35 Japan Fund 5,52 A 2,70 2,50 Biopharma Eq.F. 10,17 9,62 Labouch.Glob.A.F. 22,70 21,90 24,00 Corio 27,05 26,82 Lanschot Eur.Eq.F.V. 17,65 17,05 14,95 14,15 Delta Lloyd Deeln 24,35 23,70 Lanschot GI.Bd.F. 56,80 57,10 8,60 8,30 Delta Lloyd Dlr 10,75 10,80 Lanschot Gl.Eq.F. 30,95 30,05 42,45 42,05 Delta Lloyd Donau 8,62 8,49 Lanschot ICTF. 9,25 9,05 0,03 0,03 Delta Lloyd Inv. 6,13 5,66 Leveraged Cap 145,80 145,00 95,00 Delta Lloyd Jade 6,74 6,62 Nieuwe Steen Inv. 15,90 15,85 11,40 11,02 Delta Lloyd Mix 9,31 9,19 Ohra Aand.F. 11,72 11,26 0,87 0,77 Delta Lloyd Rent 11,92 12,10 Ohra Care F. 15,34 14,90 0,36 0,36 Dim Vastgoed 11,85 11,50 Ohra Comm.Teoh.F. 3,08 3,00 3,80 Ducatus 60,50 60,25 Ohra Internet F. 4,80 4,66 8,92 8,50 Eur.Ass. Trust 7,50 7,80 Ohra Milieutechf 10,25 9,68 818,00 Euro Comm.Prop. 19,30 19,10 Ohra Multimedia F. 6,33 6,25 562,50 Euro Dutch Eq.F. 17,30 Ohra New Energy F. 6,00 5,78 14,45 14,40 FinlesObl.F. 38,03 40,00 Ohra Obl.Df. 28,95 29,04 25,00 24,00 Fortis Amerika F. 16,65 16,05 Ohra Onr.G.F. 37,66 38,00 9,15 9,00 Fortis Azie F. 30,10 29,50 Ohra Spaardivf 22,69 22,50 4,40 3,90 Fortis Europa F. 21,30 20,70 Ohra Totaal F. 20,87 20,20 4,99 4,70 Fortis Japan F. 18,90 18,90 Optimix Biotech F. 22,05 21,50 7,10 Fortis Obam 75,10 71,50 Optimix Techno. A 6,81 6,66 41,00 40,65 Fortis Obl.Div.F. 51,10 51,35 Orange Deeln F. 36,20 35,50 10,35 9,80 Fortis TMT F. 6,78 6,55 Orange Euro.N.CosF. 9,00 8,80 20,00 Fortis Wereld Mix F. 38,85 38,00 Orange Euro Midc.F. 12,10 11,85 2,80 Fortis Wereld Vastgf. 41,50 41,50 Orange Euro Smc.F. 14,25 13,80 50,00 A 47,75 Friesland Aand.F. 20,00 18,60 Orange Fund 25,10 24,70 0,24 0,22 Gilissen Quality Grf 11,35 10,45 Orange Largecap F. 6,80 6,55 24,90 24,90 Haslmere 70,00 65,00 Pacific Rim C.F. 32,10 8,40 8,10 Holl.Eur. Fund 48,75 45,25 Pan Glob Conv F. 29,00 29,60 A 0,44 Holl.Obl.Fonds 66,75 66,75 Postb.Aandelenf. 48,10 45,80 2,50 2,23 Holl. Pac. Fund 49,85 48,00 Postb.Aex Clicker 22,17 22,37 17,10 17.10A Holl. Sel.Fonds 73,50 70,50 Postb.Amerikaf. 16,50 16,20 2,00 1,80 Holland Fund 69,30 66,00 Postb.Beleggf. 32,80 32,40 0,99 0,99 Hooge H.Aand.F. 15,95 15,85 Postb.Biotechf. 10,50 10,30 42,85 43,00 Hooge H.Opt.F.Ned 20,10 20,00 Postb.Com. Techn.F. 7,39 7,15 20,74 83,60 20,00 IdB Emerg IdB Euro Opt- 25,30 25,10 Postb.Easy Blue belf, Postb.Euro Aandf. 20,35 18,80 20,00 17,90 78,50 IdB Euro Sel. 43,90 Postb.Euro cont.clfd. 24,75 24,65 84,00 81,50 IdB Global 159,20 152,20 Postb.Euro Obl.F. 35,25 35,25 14,05 14,00 IdB RentSelect 39,00 Postb.Farmacie F. 19,40 18,85 27,58 IdB Dutch Eq.F 32,55 A Postb.FIn.Wereldf. 19,40 19,00 9,55 9,32 IdB Global F 41,89 39,80 Postb.Hoogdiv.F. 24,10 23,00 18,79 18,25 IdB Real Est Eq 53,65 Postb.HoogdivO.F. 21,60 21,40 0,64 0,61 ING ClickEur. 24,75 24,75 Postb.lnternet F. 4,45 4.28 5,00 4,94 ING Cont.CI.F.Am 24,55 Postb.IT fonds 20,90 20,00 0,34 0,32 ING Cont.CI.F.Eur 24,75 24,75 Postb.Mult.Med.F. 5,31 5,19 13,90 13,70 ING Com.Tech.F. 3,60 3,44 Postb.Ned.fonds 32,71 31,00 18,09 17,00 ING Dutch F. 53,00 50,00 Postb.Nik.Cont.CI.F. 24,30 24,25 9,10 9,00 ING Dutchserv F. 5,45 5,18 Postb.Obl.f. 25,85 25,75 0,84 0,77 ING Em.E.E.F. 22,00 21,90 Postb.Opk.Landen F. 15,50 15,30 17,75 ING Euro Obl F. 30,70 30,79 Postb.Vastgoedf. 25,00 24,60 12,94 12,60 ING Euro Sm.Cap 27,15 26,50 Postb.Wereldm.F. 24,95 24,10 4,45 ING Europe F. 18,70 17,90 Robeco Amerika 36,64 35,10 7,60 7,55 ING Farmacie F, 24,65 24,05 Robeco Divirente 24,31 24,33 ING Financials F. 15,80 15,20 Robeco Duurz.Aand. 44,12 42,00 ING Geldm.F. 32,26 32,26 Robeco Emer.Mark. 47,89 44,48 ING Glob.F. 46,39 44,00 Robeco Eurol. Aand 36,68 35,09 ING Hoog DivA.F. 21,80 21,20 Robeco Europe 27,42 26,00 0,58 ING Internetf. 9,58 9,24 Robeco Eur. Midcap 41,08 41,21 3^90 ING IT-Fund 30,12 28,65 Robeco Eur.Obl.Div. 23,63 23,68 ING Japan Fund 11,20 11,20 Robeco Growth Mix 45,71 44,46 ING Nth America F. 17,20 16,49 Robeco High Yld Obl 23,31 22,84 0,'l6 0J6 ING Oblig.F. 17,20 17,15 Robeco Holl. Bezit 22,00 21,19 Robeco Hypotheek Robeco Pacific Robeco Solid Mix RobecoYng Dynamie Robeco Zelfs.Health Robeco Zelfs.Austr. Robeco Zelfs.ComT. Robeco Zelfs.China Robeco Zelfs.Duitsl. Robeco Zelfs.E-Bus. Robeco Zelfs.Hongk. Robeco Zelfs.IT Robeco Zelfs.Japan Robeco Zelfs.Maleis. Robeco Zelfs.Media Robeco Zelfs.Nederl. Robeco Zelfs.Sing, Robeco Zelfs.Telec. Robeco Zelfs. UK Robeco Zelfs, USA Robeco Zelfs.Zwits. Robeco Rodamco Asia Rodamco ContEur Rolinco Rolincocum.p Rorento Royal Europe F. Royal Mix F. Royal Plus F. Royal Top F. Sarakreek Hold. Selected Winner F. SNS Amerika Aandf SNS Euro Aand.F. SNS Euro Mix F. SNS Guldensdiv.f. SNS Nederl.Aandf. SNS Wereld Aand.F, T&P Result F. Transpac.F. Uni-lnvest Vastgoed Mixf VastNed Off/lnd VastNed Retail VHS Onr. Mij Wereldhave NV Wereldhave O/N WP Stewart H Eurotop 100 EUROTOP 100 Abbey National Alcatel Allianz AG AstraZeneca Aventis AXA BAE Systems Banca Intesa Banco Bilbao Viz Barclays BASF Bayer BMW 49,51 58,40 39,46 57,60 3,87 37,35 30,48 36,50 17,30 35,50 58,15 27,55 25,02 54,95 68,40 66,45 23,02 16,60 44.01 17,80 41,75 37,11 2,83 5,13 5,34 4,26 0,44 7,99 13,00 21,10 22,80 23,45 43,50 14,60 11,07 130,00 12,44 31.02 24,50 42,50 17,75 54,90 56,75 A 996,00 699,11 6,30 167,40 324,00 61,40 13,57 318,00 2,33 9,85 472,60 40,20 28,60 38,30 43,68 2,91 14,21 54,00 3,78 37,00 30,45 36,65 17,06 34,02 56,00 27,24 24,13 52,40 69,20 64,95 22,23 16,20 43,15 17,45 41.75A 37,02 2,71 4,00 7,53 12,45 20,25 22,40 23,30 41,35 14,25 10,21 130,00 12,39 31,03 23,95 42,80 17,70 53,15 969,00 689,21 5,93 151,60 312,00 56,70 12,09 306,10 2,23 9,70 447,00 37,50 26,55 35,70 40,87 Optiebeurs ABN A AEX Ind.F. 378,00 354,50 basis vorige slot- ABN A All in F. 53,10 52,50 prijs koers ABN A America F. 71,50 70,90 ABN A Asian T.F. 44,40 43,10 aug 14,00 1576 1,40 0,80 aug 390,00 1529 11,50 5,00 ABN A Euro F. 16,75 15,80 aug 16,00 1299 0,45 0,25 aug 400,00 2203 8,00 3,50 ABN A Euro Obl F, 100,60 100,50 okt 15,00 3175 1,25 0,80 P aug 300,00 2515 4,90 8,25 ABN A Europa F. 71,90 69,00 abnamr jan 10,00 1911 4,95 4,00 p aug 320,00 2766 7,70 13,20 ABN A Far E,F. 36,70 36,50 abn amr 12,00 3432 3,45 2,65 p aug 360,00 3098 17,70 28,05 ABN A Global F. 79,25 77,00 abn amr 14,00 2246 2,20 a 1,55 ah o 03 20,00 3077 2,15 1,80 ABN AGI.LifeSocF. 20,00 19,70 abn amr apr 14,00 1308 1,85 fort c 20,00 3518 1,10 0,70 ABN A Groen F. 38,00 36,05 P aug 14,00 1422 0,80 1,45 ing sep 24,00 1294 0,95 0,60 ABN A High Yield F. 44,20 44,59 P okt 18,15 2847 3,90 b 5,05 ing okt 17,02 2487 5,00 3,95 ABNAICT Fund 12,80 12,75 P o03 14,00 2449 1,50 2,10 ing jan 22,00 1314 2,40 1,70 ABN A Internet F. 2,65 2,55 P 15,00 3443 2,80 3,45 ing P aug 20,00 1977 0,95 b 1,70 ABN A L.PIus F. 91,55 91,55 P o04 20,00 1295 6,60 b 7,60 ing P apr 22,00 1702 4,30 ABN A Netherlands F. 114,60 107,50 abn amr P o06 10,00 1985 2,00 b 2,30 ing P o03 20,00 2335 3,05 b 3,90 ABN A Rat.lnv.F. 34,70 33,60 aegn okt 13,61 1657 4,05 a 2,15 ing o03 25,00 2309 5,80 7,10 ABN ARent.Div 71,05 71,10 aegn okt 20,00 2054 0,85 a 0,35 kpn aug 5,00 1733 0,15 0,10 ABN AGI.Pr.Sec. 39,60 39,10 aegn o03 15,00 2743 4,10 a 2,40 kpn jan 5,00 1385 0,50 0,55 ABN A Pr, Sec. Am, 49,90 49,30 aegn o03 20,00 1535 1,80 1,05 olie okt 50,00 1309 2,10 0,90 ABN A Pr.Sec.Eur, 40,40 39,90 aegn o03 25,00 2825 0,75 0,40 olie jan 46,00 1517 4,70 3,00 ABN A Pr.Sec.F.E. 21,80 22,20 aegn o04 25,00 1467 1,20 0,70 olie P aug 44,00 4570 2,20 4,50 ABN A S.Cos Eu,F. 41,10 40,10 aegn o06 25,00 1427 2,00 1,30 P aug 54,00 2000 9,15 14,00 ABN A S.Cos Net.F. 48,40 46,60 aegn o06 30,00 1413 1,30 0,85 P sep 42,00 1637 2,20 3,70 ABN A Telecom F. 2,95 2,85 aegn P aug 14,00 1480 0,45 b 1,70 P okt 45,37 13166 4,10 6,10 ABN A Trans Eur,F. 90,80 87,45 UT P okt 13,61 1431 0,80 2,05 P jan 37,00 3500 2,60 Aegon Aandelenf. 36,00 34,60 aug 370,00 1659 20,00 10,00 phil okt 30,00 4227 1,15 0,85 Aegon Spaarplus 2,27 aex c. aug 380,00 1363 15,30 7,25 phil P okt 30,00 4042 6,10 b 6,60 Bouygues BP Amoco British Gas Brit.Sky Broadcast British Airways BSCH BT Group Cable Wireless Cap Gemini C-arrefour CGNU Ciba SC Namen Clariant Namen ColtTelecom Commerzbank Compass Group Credit Suisse Group DaimlerChrysler Danone Deutsche Bank Deutsche Telekom Diageo DresdnerBank Electrolux B Endesa Enel ENI E.ON Ericsson Tel Lm B France Telecom Gen.Assicurazioni GlaxoSmithKline Granada Halifax HSBC Holdings Infineon Invensys Lloyds TSB Group L'Oreal LVMH Marconi Muench.Ruck Namen Nestle Namen Nokia Novartis Namen Olivetti Pearson Pinault Printemps PowerGen Prudential Corp Repsol Reuters Group Rio Tinto Roche Holdings GS Roy.Bnk of Scotland RWE Sanofi-Synthelabo San Paolo-IMI SAP Scottish Power Shell Transp.&Trade Siemens Skandi Enskil Societe Generale Sonera St Microelectronics Suez Swisscom Namen Swiss Re Namen Telecom Italia Telecom Italia Mobile Telefonica Tesco Total Fina Elf Unicredito Italiano Unilever(GB) Utd Bnk Switzerland Vivendi Universal Vodafone Airtouch Zurich Financial 25,22 466,50 262,50 587,00 159,65 7,40 241,50 173,00 34,90 42,87 431,74 105,00 29,10 44,31 12,80 346,60 35,95 44,45 121,00 63,50 12,01 719,62 162,08 51,48 171,50 12,25 24,10 430,00 246,63 560,28 149,55 7,05 228,50 167,25 33,25 40.48 380,00 101,25 26,30 43,20 12,30 328,50 32,25 41,90 117,40 59.49 11,84 684,75 155,00 51,48 165,50 11,90 820,00 710,00 16,88 74,26 599,89 68,35 44,95 4.10 200,70 306,50 12,99 50,50 1.11 581,00 87,50 772,10 492,65 11,77 327,50 1149,07 99,95 1550,00 35,10 57,85 8,01 74,90 325,40 420,00 55,50 80,00 51,00 4,08 24,34 22,15 434,50 119,00 8,13 4,37 9,00 218,28 136,00 3,91 529,97 64,00 17,45 4,75 13,21 49,50 12,00 13,62 18,13 1084,13 93,00 820,00 700,00 15,95 69,56 574,50 66,05 42,32 4,00 187,00 283,00 12,40 51,20 1,10 555,00 87,40 772,10 462,75 10,99 301,00 1129,03 93,50 1507,00 33,70 55,00 7,54 72,10 327,25 381,50 52,40 74,50 48.09 4,03 23.10 20,74 431,50 112,25 7,99 4,33 8,88 199,00 128,20 3,74 503,00 58,50 16,28 89,25 166,00 Staatsleningen 8% NL 92-07 8'/: NL 91-06 8>A NL 92-07I-II 8'A NL 92-07I-II 77. NL 95-05 77: NL 93-23 77; NL 95-10 77. NL 94-04 7 NL 93-03 7 NL 95-05 67. NL 95-05 67; NL 93-03 6 NL96-06 57. NL 94-04 57. NL 96-02 57. NL 97-07 57; NL 98-28 57; NL 00-10 57. NL 98-08 116,75 117,20 114.95 114,60 115,15 115,20 116,80 116.80 108.96 127,01 117,25 106,88 101,82 108,10 107,20 102,06 105,62 102,85 100,28 105,49 103,05 104,33 103,39 127,55 117,00 106,94 108,15 107,80 102,05 105,70 102,90 100,29 105,53 103,27 104,52 103,41 5 NL 01-11 5 NL 02 47. NL 00-03 4 NL 02-05 37. NL 99-09 37; NL grb 3 NLgrb 27; NL grb 99,64 94,31 61,00 53,55 45,00 Beursindexen A'dam AEX-index A'dam AMX-index CBS koersindex Eurotop-100-index DAX-30 Nikkei-225 FTSE-index Wall Street 368.31 409.28 527.50 342.83 392.70 489.60 10202.36 10189.01 4098.30 3895.50 8019.26 7784.58 Bankpapier Van 22 juli (17.00 uur) tot 23 juli (tot 17.00) hanteert het GWK de volgende advies- koersen (kosten verkoop 1.75pct/aankoop 2.25pct) voor het inwisselen resp. aanko pen van buitenlands geld: amerikaanse dlr 0,97948 0,99764 antiliaanse gulden 0,52956 0,56813 australische dlr 0,53546 0,56087 belgische frk 0,02479 0,02479 Canadese dlr 0,62486 0,64891 cyprus pond 1,68806 1,77428 deense kroon 0,13178 0,13573 duitsemark 0,51129 0,51129 engelse pond 1,54013 1,57552 estlands kroon 0,04992 0,06807 finsemark 0,16819 0,16819 franse frank 0,15245 0,15245 grieksedr. 0,00293 0,00293 hongkongdlr 0,11889 0,13023 hong, forint 0,34941 0,43563 iersepond 1,26974 1,26974 israel shekel 0,19513 0,24050 ital.lire 0,00052 0,00052 japanse yen 0,00850 0,00854 marolc dirh 0,09302 0,10664 nieuw zeeland dlr 0,44652 0,50324 noorse kroon 0,13060 0,13582 oost.schilling 0,07267 0,07267 poolse zloty 0,21781 0,26319 Portugese esc 0,00499 0,00499 slow, koruna 0,02083 0,02264 spaanse pes 0,00601 0,00601 tsjech. koruna 0,03281 0,03417 turkse lira (1 min) zuid-afr. rand zweedse kr. 0,30 0,80 0,07987 0,11254 0,10260 0,10818 0,68566 0,68748 Wisselmarkt Op 22 jul 12,00 uur golden bij GWK de vol gende wisselkoersen: 19/07 22/07 amerik.dollar antill.gulden austr.dollar belg.frank deense kroon duitse mark engelse pond franse frank griekse drachme hongk.dollar !faLHre°nd japanse yen nwzeel.dollar oost.schill. Portugese esc. Singapore dollar spaanse pes. z.-afr. rand zweedse kroon 0,9861 0,5541 0,5477 0,0085 0,4783 0,1346 0,0989 0,1070 0,6838 0,9897 0,5563 0,5491 0,0989 0,1058 0,6866 Goud en zilver Amsterdam - Prijzen van 14.00 uur: Goud onbewerkt 10.039-10.493, vorige 9.852- 10.306, bewerkt 11.219 laten, vorige 11.032 laten, zilver onbewerkt 145-177, vorige 142-174, bewerkt 195 laten, vorige 193 laten. AMSTERDAM - De AEX- index van de effectenbeurs in Amsterdam is gisteren fors onder de 350-punten- grens gedoken. De daling, 6,9 procent, is net zo groot als op 11 september vorig jaar. De graadmeter van het Damrak zocht de hele han delsdag al de weg naar be neden, maar kwam in een stroomversnelling terecht nadat de Dow-Jonesinclex kort na opening in Ne w York onder de 8000 punten was weggezakt. Aan het slot van de handelsdag in Amster dam noteerde de AEX 25,48 punten lager op 342,83 pun ten. Geen enkel AEX-fonds wist uit de rode cijfers te blijven. Verzekeraar Aegon, die voorbeurs een winstwaar schuwing had afgegeven, bungelde onderaan de in dex met een verlies van maar liefst 17,8 procent op 13,91 euro In Amsterdam was het de Europese beurs die het hardst naar beneden ging. De andere beurzen gingen evenwel ook stevig omlaag. Londen was aan het eind van de handel middag 4,9 procent lager, Parijs verloor 5,25 procent en Frankfuxi: deed het 5,15 procent slech ter. De AEX zakte vooral harder weg, omdat onderaan de in dex zwaargewichten en fi nanciële fondsen als Aegon, Koninklijke Olie, Fortis, ING en ABN Amro bungel den. Aegon haalde in Europa de hele verzekeringssector om laag. Het Franse Axa stond in Parijs onderaan met een daling van bijna 11 procent. In Duitsland was Allianz de laatste in de rij met een 8,5 procent lagere koers. In Londen verkeerden de ver zekeraars in de onderste re gionen met koersdalingen van tegen 6 procent of meer. De euro kwam maandag uit op 1,0075 dollar. Dat was wat lager dan de 1,0150 vrijdag bij het eind van de handel. Ten opzichte v het pond sterling ging Europese munteenheid v 0,6425 naar 0,6390. ANP NEW YORK - De effecten beurs van New York is giste ren weer met verlies geëin digd. De Dow-Jones kwam 234,68 punten (2,9 procent) lager uit en eindigde zo mei 7784,58 punten ruim onder de grens van de 8000 pun ten. De Nasdaq was 36,52 punten (2,75 procent) op 1282,62. Daarmee viel het verlies in vergelijking met de koers dalingen van eerder op de dag in Europa mee. Niette min was er wederom sprake van forse koersdalingen, die zich vorige week ook al voordeden. Het uitstel van betaling dat het telecomconcem World Com in het weekeinde aan vroeg, had koersdalingen onder de bankfondsen tot gevolg. Zo ging Citigroup, de grootste bank van de VS die ook al te lijden heeft on der het faillissement van Enron, onderuit met 11 pro cent. WorldCom zelf steeg van 9 cent naar 15 dollar cent, een koersstijging van 67 procent. Het concern is tijdens de surseance gevrij waard van zijn schuldeisers. Een andere telecommer, Bellsouth, meldd e zwaar te genvallende kwartaalcij fers en verlaagde wederom zijn ramingen voor het hele jaar. De onderneming moest dat bekopen met een koers daling van ruim 18 procent. De euro eindigde in New York op 1,0075 dollar. Aar. het eind van de handel van vorige week vrijdag was 1,0160 dollar. ANP 22 juli 342,83 -25,48 G^H»!! 22 juli 4,70 -0,1 5,20 22 juli 1,0086 -0,0060 22 jul 7784,44 -234,82 periode van 40 dagen Vorige Laatste koers koers Finles Obl.F. 38,03 40,00 5,18 Aegon Baan Company 2,70 2,81 4,07 Prolion Eur.Ass. Trust 7,50 7,80 4,00 Magnus Holding Centric KSI 1,25 1,30 4,00 Neways Cap Gemini sa 32,86 34,10 3,77 AOT 1,85 1,90 2,70 PinkRoccade 7,30 7,46 2,19 Pan Glob Conv F. 29,00 29,60 2,07 Holl. Colours 28,62 29,15 1,85 ABN A Pr.Sec.F.E. 21,80 22,20 40,11 1,83 Robeco Solid Mix 39,46 1,65 Delta Lloyd Rent 11,92 12,10 1,51 -t-ABN Amro Robeco Zelfs. USA 68,40 69,20 1,17 Postb.Aex Clicker 22,17 22,37 0,90 Ohra Onr.G.F. 37,66 38,00 0,90 Draka Holding 2,50 10,66 16,92 13,9117.78 0,75 0,6612,05 0 87 0,7711A 3,9011,55 2,2310,65 10,66 11,13 10,0010,1 2,00 1,8010,M 45,50 41,04 9,® 17,11 15,44 9.7e 4,40 4,00 9,ft 14,80 13,50 8,7e 21,50 19.63 8,7 2,84 2,60 8,-Ji 22,50 20,60 8,4-

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 6