PZC 10 dinsdag 23 juli 2002 Blij zijn wij met de geboor te van onze zoon en broer tje VINCENT Geboren op 21 juli 2002. Harry de Werk en Gaby de Werk-Emor Schipperslaan 9 4311 CC Bruinisse Tel.: 0111-482525 Ontzettend dankbaar en blij zijn wij met de geboor te van onze zoon en broer tje LUUK 19 juli 2002. Joost, Mirjam en Mika van den Berg De Boisotstr. 32 4371 BM Koudekerke Tel.: 0118-552558 Als mens zijn wij zo klein, zo nietig. En jij, jij had een hart van goud. Wij, wij zijn zo droevig, zo verdrietig. Je was een mens, waar ieder van houdt. Toch zijn wij dankbaar, dat jij een deel was van ons leven. Je blijft in onze harten geschreven. Na een leven vol zorg voor allen die haar lief en dierbaar waren, heeft de Heere onverwacht uit ons midden weggenomen mijn innig geliefde vrouw, onze lieve en zorgzame moeder en oma JOHANNA URBARDINA BOUT-MANNI Janny echtgenote van Wim Bout in de leeftijd van 57 jaar. Bruinisse: W. P. Bout Jan en Marcella Marianne Willemijn Martin en Birgitte Willem Niels 21 juli 2002. Pr. Wilhelminalaan 8 4311 BP Bruinisse De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal gehouden worden D.V. donderdag 25 juli om 11.00 uur in de Hervormde kerk. Kerkplein 1 te Bruinisse. Aansluitend zal de begrafenis plaatshebben op de algemene begraafplaats te Bruinisse, omstreeks 12.00 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in het Hervormd verenigingsgebouw, Deestraat 5 te Bruinisse. - Geen bloemen Zij die geen rouwbrief hebben ontvangen, kunnen deze advertentie als zodanig beschouwen. DAG LIEVE OMA. Je bent nu een sterretje geworden. We zullen je nooit vergeten. Bruinisse, 21 juli 2002. Marianne Willem Willemijn en Niels Zeer bedroefd maar met onuitwisbare herinnerin gen aan haar leven is zeer onverwachts van ons heengegaan onze lieve zorgzame dochter, zus en schoonzus JOHANNA URBARDINA BOUT-MANNI Ouwerkerk: N. E. Manni-Hart J. B. Manni P. C. Manni-Bakker Nieuwerkerk: J. J. Slootmaker-Manni J. C. H. Slootmaker Ouwerkerk: U. J. Manni A. G. Manni-Hage Leusden: S. H. Manni C. de Jong 21 juli 2002 Diep geschokt zijn wij door het plotselinge overlijden van onze geliefde schoonzuster en tante JANNY BOUT-MANNI in de leeftijd van 57 jaar. Bruinisse: C. Jonker-Bout t L. A. Jonker Lijdie de Ronde-Bout Dies de Ronde Ina de Waal-Bout Steven de Waal Piet Bout Willy Bout-Schouls Achthuizen: Jan Bout Dian Bout-Stoop Sommelsdijk: Coby Mackloet-Bout t Izak Mackloet Bruinisse: Bart Jonker Nel Jonker-Schrier Jaap Jonker Dianne Jonker-Abrahamse Neven en nichten Bruinisse, 21 juli 2002. Geheel onverwacht is overleden onze nicht JANNY BOUT-MANNI Fam. Neele Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren Op 21 juli overleed onze TANTE JANNY André en Jacqueline Jeroen en Janet Jarno en Evy René en Petra Ilja Marco en Henrietta Willianne en Jeanine Corine en Anton Barry Dankbaar voor haar jarenlange vriendschap is geheel onverwachts overleden onze lieve vriendin JANNY BOUT-MANNI Wij wensen Wim, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toe met dit verlies. Hanneke en Johan Marijke en Jan Willy en Jaap Ineke en Barend Bruinisse, 21 juli 2002. Plotseling is op 57-jarige leeftijd overleden de moeder van onze vrienden JANNY BOUT-MANNI We wensen Wim en familie veel sterkte toe in de komende tijd. Erwin en Linda Marco en Henriëtta Leon en Marjan Remco en Ursula Ronald en Karlijn Marinus en Karin Kees Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. Jesaja 408 Geheel onverwachts is uit ons midden weggenomen ons bestuurslid JANNY BOUT-MANNI Haar inzet en hartelijkheid zullen wij heel erg missen. De familie wensen wij veel sterkte de komende tijd. Bestuur en leden Christen Vrouwengroep Passage afd. Bruinisse Bruinisse, 21 juli 2002. Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het plotseling overlijden van ons trouwe lid JANNY BOUT-MANNI Wij wensen haar man, kinderen en verdere familie leden veel sterkte met het dragen van dit verlies. Mede namens: Zorg en welzijn Bestuur Nederlandse Rode-Kruis Afd. Duvelant Bruinisse, 22 juli 2002 Met verslagenheid vernamen wij het bericht van het plotselinge overlijden van JANNY BOUT-MANNI Wij wensen Wim en de kinderen veel sterkte met dit zware verlies. Medewerkers(sters) Firma Bout, Bruinisse 21 juli 2002. Wegens familieomstandigheden is ons bedrijf ÖP DONDERDAG 25 JULI de gehele daa GESLOTÈN Firma Bout Werkhavenweg 2 4311 NK Bruinisse Ik heb u bij uw naam geroepen gij zijt Mijn. Jesaja 43:1b Na een moedige strijd van 3 maanden is van ons heengegaan mijn lieve, dappere man en onze zorg zame vader JACOB JAN KOSTEN in de leeftijd van 63 jaar. Kapelle: Dien Kosten-Klippel Kapelle: Jaap Kosten Kapelle: Carolien de Bruin-Kosten Barry de Bruin Goes: Diana Kosten Robin van Dijke 21 juli 2002 Alexanderstraat 5a, 4421 CG Kapelle. Mijn man en onze vader is opgebaard in rouw- centrum Van der Hooft, Bosseweide 2 te 's-Gravenpolder, alwaar woensdag 24 juli van 19.30 tot 21.00 uur gelegenheid is om afscheid te nemen. De afscheidsdienst, geleid door ds. I. D. Hogeweg, wordt donderdag 25 juli om 10.00 uur gehouden in de Ned. Herv. kerk te Kapelle. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats te Kapelle. Na de begrafenis is er in genoemde kerk gelegen heid tot condoleren. Mocht u door omstandigheden geen rouwbrief ontvangen hebben, dan verzoeken wij u deze advertentie als zodanig te beschouwen Bedroefd zijn we door het overlijden van onze zwager en oom JACOB JAN KOSTEN echtgenoot van Dien Klippel Rilland: Corrie en Ben Kapelle: Teun en Marjolijn Biezelinge: Maatje en t Cees Arnemuiden: Cobie en Kees Wolphaartsdijk: Jaap en Nel Koudekerke: Piet en Janneke Biezelinge: Bets en Jan Biezelinge: Rinus en Marian Terneuzen: Ab Eindhoven: Wim en Emmy Kapelle: Nel en Wim Schore: Aart Neven en nichten Vlagtwedde 21-12-1937 +17-07-2002 LENA VAN DER VLIET Met liefde omringd heeft Lena afscheid genomen van dit leven. Ton Mary en Jan Helma en Georg John en Joanna Richard en Wilma Arthur en Diana Conny en René Tamara en Ed Jet en Jeroen Kleinkinderen en achterkleinkind Correspondentieadres: Wollinghuizerweg 105, 9541 VB Vlagtwedde De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. Diepbedroefd geven wij u kennis, dat de HEERE uit ons midden heeft weggenomen, na een ernstige ziekte, onze lieve, zeer zorgzame moeder en oma JANNA ELISABETH ZUIDIJK-ROTTIER sinds 30 november 1994 weduwe van Pieter Jacob Zuidijk in de leeftijd van 70 jaar. Heilige de HEERE deze ernstige roepstem aan ons aller hart. Arnemuiden: 's-Gravenpolder: 's-Gravenpolder: Zwammerdam: 's-Gravenpolder: Peter Zuidijk Rita Zuidijk-Hage Pieter en Emily Marco Zuidijk Ina Zuidijk-Hoogesteger Jacco Joost Harold Frank Hannie Zuidijk Hans Zuidijk Anita Zuidijk-Ruitenberg Hanja Petro André Zuidijk Gerda Zuidijk-Cluistra Pim Nienke 21 juli 2002 Tulpstraat 12, 4461 NZ Goes Gelegenheid tot afscheidnemen en condoleren D.V. donderdag 25 juli van 19.30 tot 20.30 uur in rouw- centrum 'De Bevelanden', Geldeloozepad 20 te Goes. De rouwdienst voor familie en belangstellenden zal worden gehouden D.V. vrijdag 26 juli om 11.00 uur in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeen te in Nederland, Nassaulaan 153 te Goes. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden om plm. 12.00 uur op de Algemene Begraafplaats te Goes. De begrafenis wordt besloten in bovengenoemd rouwcentrum, waarna er eveneens gelegenheid is tot condoleren. Geen bloemen "Zone Davids, ontferm U mijner" Lucas 1839 Met droefheid geven wij u kennis dat, na een ernstige ziekte, de Heere uit ons midden heeft weggenomen onze geliefde zuster, schoonzuster en tante JANNA ELISABETH ROTTIER weduwe van Pieter Jacob Zuidijk in de leeftijd van 70 jaar. Goes: E. J. Verhage-Rottier A. Verhage J. J. Rottier E. J. Rottier-van Waveren Zierikzee: A. C. Rottier E. L. Quant Neven en nichten Goes, 21 juli 2002. Bedroefd geven wij u kennis dat de Heere uit ons midden heeft weggenomen, na een geduldig gedragen ernstige ziekte, onze geliefde schoon zuster, tante en oudtante JANNA ELISABETH ZUIDIJK-ROTTIER weduwe van Pieter Jacob Zuidijk op de leeftijd van 70 jaar. Heilige de Heere deze ernstige roepstem aan ons aller hart. Terneuzen: J. W. Verboom-Zuidijk G. Verboom Vriezenveen: W. Verboom C. P. Verboom-van de Velde Terneuzen: B. Dieleman-Verboom M. Dieleman Achterneven en -nichten Terneuzen, 21 juli 2002. Heden overleed na een vriendschap van ruim 50 jaar onze lieve vriendin JANNIE ZUIDIJK-ROTTIER L. C. van der Weele S. van der Weele-Spruit. In verband met het overlijden van onze geliefde moeder en oma zijn wij vrijdag 26 juli a.s. de gehele dag gesloten. Discus Dierenshop 'De Trouwe Vriend'. Vrijlandstraat 43-45, Middelburg Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje. En alle beetjes die je stierf 't is vreemd, maar die vergeet je Het is je dikwijls zelf ontgaan. Je zegt: "Ik ben wat moe" maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en betekend, maar bedroefd om zijn heengaan geven wij u kennis van het overlijden van mijn lieve zorgzame man, onze vader en opa ADRIAAN DE BIL - Adrie - *03-05-1930 +21-07-2002 Wij zijn de artsen en het personeel van het Oosterscheldeziekenhuis te Goes, en de Klokkenberg te Breda zeer dankbaar voor alle goede en lieve zorgen aan hem gegeven. Zierikzee: Riet de Bil-van Aken Renesse: loke en Siem Kooman-de Bil Wim, Ricardo 4301 LA Zierikzee Caustraat 32 Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen woensdag 24 juli van 19.00 tot 20.00 uur in de Aula van het Rode Kruis Ziekenhuis te Zierikzee. De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag 25 juli om 15.00 uur in het crematorium te Middelburg, Westelijke Oude Havendijk 5. Vertrek vanaf Aula Zierikzee 15.45 uur. Indien u deze plechtigheid wenst bij te wonen wordt u verzocht om 14.45 uur aanwezig te zijn. Na de plechtigheid is er alsnog gelegenheid tot condoleren in de koffiekamer van het crematorium. Dankbaar dat hij voor een verder lijden gespaard is gebleven, is overleden ADRIAAN DE BIL Broers, zussen, schoonzussen, zwager, neven en nichten Zierikzee, 21 juli 2002. Door een ernstige ziekte is van ons weggenomen onze lieve zuster, schoonzuster en tante ELISABETH KEIJSER-VAN SOELEN weduwe van Pieter Johannes Keijser Geboren 14-1-1928, Oost- en West-Souburg Overleden 20-7-2002, Leiden Oost-Souburg: G. van Soelen Ritthem: A. van Soelen W. M. van Soelen-Geldof Oost-Souburg: L. Janse-van Soelen J. Janse Neven en nichten Correspondentieadres: Braamstraat 32, 4388 CP Oost-Souburg Met droefheid delen wij u mede dat de HEERE uit onze familiekring heeft weggenomen onze geliefde zuster, schoonzuster en tante HELENA ELISABETH DE BLAEIJ sedert 9 april 1964 weduwe van Jan Dieleman in de leeftijd van 85 jaar. Middelburg: E. Walhout-de Blaeij P. Walhout Terneuzen: M. de Blaeij-Ruissen Neven en nichten. Oostburg, 22 juli 2002. Correspondentieadres: C. de Rijke, Marisstraat 9, 4532 GX Terneuzen. De rouwdienst voor familie, bekenden en belang stellenden wordt gehouden D.V. vrijdag 26 juli om 14.00 uur in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland, Kerklaantje 1 te Terneuzen (ingang rotonde Ter Schorre). Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de Zuiderbegraafplaats te Terneuzen. Alleen schriftelijke condoleance. Donderdag 25 juli is er van 20.30-21.00 uur gelegenheid om afscheid te nemen in het mortuari um van streekziekenhuis 'De Honte', Wielingenlaan 2 te Terneuzen. Geen bloemen. Tot onze droefheid is overleden, onze lieve zorgzame moeder, schoonmoeder en oma ADRIANA VERHAGE-HENGST sinds 29 augustus 1992 weduwe van Stefanus Verhage op de leeftijd van 87 jaar. Westkapelle: L. Verhage t H. Verhage-van der Velden P. Verhage L. Verhage-Boogaard Kleinkinderen: Theo Adjan en Alien Marcel en Diane Peter Domburg, 22 juli 2002. Zorgcentrum Ter Mantelinge. Correspondentieadres: P. Verhage, Torenstraat 42, 4361 CV Westkapelle. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 25 juli om 12.15 uur op de begraafplaats te Westkapelle. Vertrek van het Hervormd Jeugdgebouw om 12.00 uur. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid de familie te condoleren in het Hervormd Jeugdge bouw. Wij danken alle medewerkers van Zorgcentrum Ter Mantelinge voor de liefdevolle verzorging gedurende een lange periode. Enige en algemene kennisgeving "Nimmer klagend, altijd stil dragend, Moedig ging je door, steeds weer, Tot op het laatste moment, Het wilde niet meer". Bedroefd geven wij u kennis dat toch nog onver wacht van ons is heengegaan, onze vader, groot- en overgrootvader LEONARDUS REHATTA sinds 7 juli 1994 weduwnaar van Annatje Sihasale in de leeftijd van bijna 90 jaar. Ambon: Grietje en Edo Apituley Middelburg: Louise en Willem-Jan van Aartsen- Rehatta Oost-Souburg: Chris en Hannie Rehatta-van Belzen Middelburg: Benny Rehatta Middelburg: Izaak en Jane Rehatta-Oosterling Wolphaartsdijk: Fransisca en Sjaak den Hartog- Rehatta Kleinkinderen en achterkleinkinderen 4335 KA Middelburg, 20 juli 2002 Rijnstraat 14 De overledene is opgebaard in het rouwcentrum "Middelburg", Buitenhovelaan 1 te Middelburg, alwaar gelegenheid is tot afscheid nemen op woensdag en donderdag a.s. van 19.30- 20.00 uur. De dienst der vertroosting zal plaatsvinden op vrijdag 26 juli a.s. om 20.00 uur in de Bethlehem Kerk. Rijnstraat 40 te Middelburg. De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 27 juli a.s om 13.00 uur op de begraafplaats aan de Westelijke Oude Havendijk 3 te Middelburg. Hieraan voorafgaande zal ds. M. C. Bernard een dienst van Woord en Gebed leiden om 10.00 uur in de Bethlehem Kerk. Na afloop van beide diensten is er gelegenheid de familie te condoleren. Opa jg tertjinta, Selamat djalan Dari kami tjutu2 Lieve opa, Goede reis. De kleinkinderen Andreas Rafaël en Nicole Cheyenne Sheneequa Selene en André Efraïm Susanna Dag lieve Gelukkig en tevreden is van ons opa, LEO REHATTA Sarina Cynthia Veilig in Jezus' armen veilig aan Jezus' hart Daar in Zijn teer erbarmen daar rust mijn ziel van smart. Verdrietig, maar dankbaar voor wat zij voor ons heeft betekend, geven wij u kennis dat toch nog on verwacht van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overoma CHRISTINA KOSTER sinds 12 februari 1972 weduwe van Hilbrand de Vries in de leeftijd van 92 jaar. Onze dank en waardering gaan uit naar het perso neel van Verpleeghuis 'Ter Valcke' (Wagnerstraat) voor de liefdevolle verzorging gedurende bijna 6 jaar. 's-Heer Arendskerke: Sien en Herman Steinmeier-de Vries Goes: Jan en Willy de Vries-de Visser Margate-Tasmanië: Jeanne en Jan de Smit-de Vries Kleinkinderen en achterkleinkinderen Goes, 22 juli 2002, Correspondentie-adres: Lange Achterweg 56,4458 AC 's-Heer Arendskerke. De dienst van Woord en Gebed zal worden gehou den vrijdag 26 juli om 13.30 uur in de aula op de Algemene Begraafplaats, Geldeloozepad 30 te Goes, waarna aansluitend de begrafenis zal plaats hebben op de begraafplaats aldaar. Na afloop van de begrafenis is er in voornoemde aula gelegenheid tot condoleren. Voor OMA DE VRIES van de kleinkinderen. Welk een Vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan Wat een voorrecht, dat ik door Hem altijd vrij tot God mag gaan. Marja - Adrie Han Christina - Danny Herwin - Ankie René Jeanne Mirjam Hilbrand Giel-Jan - Marieke Christian Léon - Karin Christa - Mark Janna - Darell Hilbrand Simone Saskia - Nathan en achterkleinkinderen Wegens familieomstandigheden is ons bedrijf op woensdag 24 juli vanaf 11.00 uur gesloten GARAGE VAN HALST KAMPERLAND Op 19 juli 2002 is na een ernstige ziekte overleden DICKY BAARS Dicky is ruim 20 jaar als secretaresse verbonden geweest aan ons kantoor te Terneuzen. Dicky's motto de laatste weken was: Met liefde heb ik gezorgd, Met blijheid ga ik nu weg. In dankbare herinnering, Maten en medewerkers van Adriaanse van der Weel Advocaten te Middelburg en Terneuzen Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden van de heer L. J. ABELMANN mede-oprichter en ere-lid van de Heemkundige Kring De Bevelanden. Zijn nimmer aflatende toewijding was een drijfveer voor zijn omgeving. Het bestuur van de Heemkundige Kring De Bevelanden Voor de overweldigende blijken van medeleven en be langstelling na het overlijden van mijn lieve zorgzame vrouw, onze moeder, groot- en overgrootmoeder PIETERNELLA ADRIANA HART-SPEELMAN betuigen wij u onze oprechte dank. Het is fijn te ervaren, dat er zovelen bij het afscheid aanwezig waren, dit heeft ons bijzonder gesterkt en getroost, zodat u mede beseft wat wij in haar verliezen. Hartelijk dank voor alle bewijzen van medeleven. M. Hart Kinderen Klein- en achterkleinkinderen Haamstede, juli 2002 Begrafenis- en Crematieverzorging OVERTOOM-GROEN S. M. OVERTOOM Badhuisstraat 37 - 4381 LN Vlissingen Telefoon 0118 - 413417 - 412772 Rouwcentrum, Van Dishoeckstraat 620 Savannah Rayvano FAMILIEBERICHTEN ZIE OOK PAG. 12

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 34