Balckeneynde bouwde Catshuis tetTTj jti in. iSiilil 'i ai i PZC Minister-president betreedt in Sorghvliet historische grond het weer puzzel Tom Poes en de Waarde-ring Casper Hobbes recept Forellenfilets met appels en gember O dinsdag 23 juli 2002 Zeeland: Bewolkt door Harmen van der Werf Zijn vader maakte er aï melding van op 15 mei. Het CDA had flink ge wonnen, zijn zoon Jan Peter Balkenen de stond met één been in het Catshuis. Dat is nog door één van zijn verre voor vaderen gebouwd, vertelde zijn vader uit Biezelinge niet zonder trots; name lijk door Claes Dircksz Balckeneynde. Jan Peter Balkenende komt als premier min of meer thuis. Om het verhaal nog mooier te maken; een vrouw uit het ge slacht van de met Harry Potter vergele ken premier, trouwde met schilder Paulus Potter. Dat de CDA-leider historische grond ging betreden, hoefde zijn vader hem niet te vertellen. Tijdens zijn studie ge schiedenis kwam Jan Peter Balkenen de er al achter bij het maken van een scriptie. Hij ontdekte ook dat Claes Dircksz Balckeneynde in de zeventien de eeuw aan de Dunne Bierkade 18 woonde, aan de rand van hartje Den Haag. En, weet zijn vader uit Zeeland weer, een dochter van Claes Dircksz trouwde met de beroemde schilder Paulus Potter. Potter is de man van het klassieke schilderij Portret van een jonge stier, te bezichtigen in het Mau- ritshuis, met uitzicht op de werkkamer van premier Balkenende, het Torentje aan de Hofvijver. Of Claes Dircksz Balckeneynde daad werkelijk een verre voorvader van de huidige premier van Nederland is, lijdt volgens zijn vader nauwelijks twijfel. ,,Er zijn twee takken Balkenendes, in de Bollenstreek en in Zeeland. Voorvader Claes Dircksz is zo goed als zeker een voorvader van de Zeeuwse tak. Zijn voornamen komen vaker in de familie voor." En dat 'Balckeneynde' dan? ,,Veel namen zijn in de tijd veranderd. De onze ook." Het Catshuis ligt tussen Den Haag en Scheveningen op het landgoed Sorgh vliet. In de tijd van de Zeeuwse dichter, grootgrondbezitter en landelijk politi cus Jacob Cats (1577-1660) lag het nog ver buiten de stad. Hij zocht er na een lange loopbaan rust, wilde er de 'sorgh' ontvluchten (vlieten), vandaar de naam Sorghvliet. Timmerman Balc keneynde en metselaar Willem Colijn kregen de opdracht van een bestaand, klein 'lusthuisje' op het buiten een ech te woning te maken. 'Groot noch luxu eus'. Cats zou er acht jaar wonen, tot Het door Claes Dirksz. Balckeneynde gebouwde Catshuis. zijn dood. Pas sinds 1963 is het Cats huis de officiële ambtswoning van de minis-ter-president. Al in de j aren der tig kan de Staat de buitenplaats 'om niet' krijgen van de familie Goekoop, onder de voorwaarde dat er 'een ge bouw van nationale betekenis' zou worden gesticht. Het Rijk aarzelde en de Verenigde Staten kochten prompt het buiten als ambassadeurswoning. Begin jaren zestig kwam het opnieuw op de markt. De rijksoverheid hapte deze keer wel toe, voor 'enige milj oenen dollars'. Het Catshuis werd de ambtswoning van de minister-president, maar veel premiers hebben er niet gewoond. 1 23456789 10 Verticaal: 1. Balzaal; 2. schrobnet; 3. snor; 6. schut; 8. kaan. Menno de Bruyne, woordvoerder van de SGP-fractie in de Tweede Kamer en kenner van de parlementaire geschie denis, heeft het allemaal bijgehouden. Traditie De premiers Marijnen (1963—'65) en De Jong (1967-'71) hebben echt gebruik gemaakt van het Catshuis, zoals het be doeld was. Biesheuvel (1971-'73) brak met die traditie en al zijn opvolgers (Den Uyl, Van Agt, Lubbers, Kok) ble ven er maar enkele keren slapen. Meer niet. Ze gingen liever gewoon naar huis. Als Pim Fortuyn premier was gewor den, had hij zeker domicilie gekozen in het Catshuis. En hij had, beloofde hij, de bosschages rond het Catshuis laten snoeien. Als symbolische daad van po litieke openheid. Jan Peter Balkenende moet nog beslis sen of hij het Catshuis betrekt. Hij heeft de tijd. „Kom over anderhalf jaar maar terug", zei hij gisteren op zijn eerste persconferentie als minister-presi dent, „want dan is de verbouwing van het Catshuis gereed." De ambtswoning wordt verbouwd tot een eigentijds ontvangstcentrum voor (hoge) gasten uit binnen- en buiten land. Toch sloot Balkenende niet uit dat hij er te zijner tijd met vrouw en foto ANP dochter gaat wonen. „Ik moet het met hen nog bespreken en ik woon met veel plezier in Capelle aan den IJssel, maar wie weet. Misschien kan er dan wel een glijbaan in de tuin komen, of een schommel." Het Zeeuws Archief heeft de stamboom van Jan Peter Balke nende op zijn internetsite (www.zeeuwsarchief.nl) ge plaatst. De stamreeks gaat terug tot 1600 en geeft de geschiedenis van de familie weer in de manne lijke lijn. Op elke verticale regel dient een woord van vier een van vijf en een van zes let ters te worden ingevuld. Het woord van vijf letters bestaat uit de letters van het voorgaande woord plus 1, het woord van zes letters bestaat uit de vijf letters van hef voorgaande woord plus 1. Als de hele puzzel juist is ingevuld, vormen de letters op de vet omlijnde regel een woord. 1. Schoorsteenzwart - zangstem - papieren doosje; 2. wild zwijn - wal - het totale werk van een kunstenaar; 3. slotwoord - Franse schilder - kledingstuk; 4. wandel plaats - zeerover - zelftappende schroef; 5. mikpunt - dwalen - Europese hoofdstad; 6. middelpunt - draaien - bezinning; 7. rivier in Italië - hoog bouwwerk - studenten begeleider; 8. ongevuld - lil - dooier; 9. stootwapen - meppen - neusklank; 10. deel v.d. voet - bouwmateriaal - bovendien. Horizontaal: 4. Staken en tillen (8); 6. Beschermen tegen los rondlo pen (8); 8. Worden gegeven om te lonken (6); 9. Uitge sproken smerig voor een klin ker (4); 10. Liefde voor een rokje (4). Verticaal: 1. Gelaten werkt hij op het land (4); 2. Laat het geloof zien in deze zalen! (9); 3. De vaat een pak rammel geven (8); 5. Geweldig slot (5); 7. Houden door erop te liggen (3). Oplossingen van gisteren: Horizontaal: 1. Ego; 5. bos; 7. opkopen; 8. ode; 9. lek; 11. naast; 14. ia; 16. es; 17. rat; 18. een; 19. ik; 20. te; 22. erker; 25. koe; 27. oer; 29. enteren; 30. ons; 31. kei. Verticaal: 2. God; 3. open; 4. bora; 5. belt; 6. one; 8. obi; 10. kas; 12. aster; 13. stere; 15. ark; 16. ent; 19. ink; 21. eer; 22. eens; 23. koek; 24. roek; 26. oen; 28. ene. Cryptogram: Horizontaal: 4. Accent; 5. ijzerarm; 7. bokje; 9. Helen; 10. twisten. „Dat treft', zei heer Bommel, terwijl hij de stoep beklom. „Het zal niet veel zijn, want ik houd van eenvoudig en wei nig. Maar als u dat voor lief wilt nemen, bent u welkom." „Heel vriendelijk", zei de heer Dorknoper oplevend. „Dat zal gezellig zijn. Vooral omdat ik kwam zeggen dat uw hele beloning belastingvrij wordt." Heer Ollie zette grote ogen op en de ambtenaar vervolgde haastig: „Omdat u haar ge heel wegschenkt aan een goed doel, bedoel ik." „Ik was al bang, dat ik niet begreep wat u bedoelde", zei heer Bommel berustend, en hij ging hem voornaar de eetkamer. „Hoe zit het met mijn belasting?" vroeg Tom Poes. „Ik heb vijf gou den staven, en dat is veel!" „Dat is veel", gaf de hoogge plaatste beambte toe. „Maar u bevindt zich zó ver onder het minimuminkomen, dat ik zal kunnen volstaan met een aanslag van één drieëntwintig." „Dat is leuk weinig", gaf (JAT EET TE DAAR VOOR TE ONTBIJT? r- DIT 15 niTN NIEUWE LIEVELING50NTBITT, CHOCOLADE 5UIKER- V BOmETTES. C PROEF HAAR, j I |(dankte) I Hans Belterman Van alle forellensoorten zijn de (wilde) beekforellen de meest smakelijke. Vroeger kwamen ze in de Jeker, Geul en Gulp in Zuid-Limburg voor. Sinds de jaren '30 zijn ze op een enkele uitzondering na vrijwel uitgestorven. Regenboogforellen, die oorspronkelijk uit de VS en Canada af komstig zijn, laten zich gemakkelijk kwe ken. Het zijn dan ook regenboogforellen die u bij uw vishandelaar worden aange boden. Hoofdgerecht voor 4 personen: 8 verse forellenfilets; ca. 21/2 eetl. limoen of citroensap; 3 zachtzure appels, ge schild; 6 gemberbolletjes; zout; witte pe per uit de molen; 3 eetl. bloem, gezeefd; 2 eetl. (zonnebloem)olie; 40 gram boter; 1 kleine rode Spaanse peper, vruchtvlees in uiterst smalle reepjes (draadjes) gesne den; 3 eetl. gembersiroop; 3 eetl. droge sherry (fino); 11/2 eetl. zoete Indonesi sche sojasaus (ketjap manis); 2 dl sinaas appelsap, vers geperst; 11/2 theel. alles- binder. Spoel de filets onder koud stromend wa ter. Maak de filets droog met keukenpa pier, Wrijf ze in met limoen- of citroensap en laat ze tenminste 10 minuten liggen. Maak de filets daarna opnieuw droog en wrijf ze in met wat zout en peper. Wentel ze vervolgens door het bloem. Schud over tollige bloem er af. Snijd elke appel in 8 partjes en verwijder de klokhuisdelen. Sprenkel er een beetle limoen- of citroen sap over. Snijd de gemberbolletjes in (vlies)dunne plakjes en vervolgens in ui- Vooruitzichten Zon weer woensdag donderdag vrijdag zaterdag max. 19° 18° 20° 23° min. 15° 14° 14° 14° wind NW4 W 5 IMW 4 N 4 vandaag op 5.54 onder 21,4' Maan vandaag op 21.43 onder 4.12 D Toonder Studio's Tom Poes toe. „Precies wat ik gewenst had met die waarde ring. Zou die toch toverij zijn?" „Het was geen toverij", zei heer Ollie. „Stel je voor, dan had Joost hem niet kunnen uitvegen! Nee, zulke dingen zitten héél diep in het inner lijk, dat zie ik duidelijk in. In het verborgene willen wij groot en veel, en soms slaat dat naar buiten wanneer men een heer is. Ik bedoel, eh... géén heer is... eh.,. Hoe kan ik het duidelijker zeggen, jonge vriend?" „Dat hoeft niet", zei Tom Poes. „Ik vind het duidelijk. Vooral omdat weinig soms meer is dan veel." „De heren gaan erg diep", mompel de de heer Dorknoper. „Ik ben maar een eenvoudige amb tenaar, en uit een fiscaal oogpunt geeft véél een grote aan slag, en weinig een kleine. Nu is het nationale inkomen..." „Wanneer men géén heer is, bedoel ik", besloot heer Bom mel. Nautisch bericht De temperatuur van het kustwater is circa 17 graden. Het zicht is matig en er waait een matige, aan zee vrij krachtige zuidwesten wind, 4 tot 5 Beaufort. Waterstanden DINSDAG Hoog water 23 JULI uur cm uur cm Vlissingen 02.01 214 14.25 210 Terneuzen 02.15 237 14.46 234 Cadzand 01.36 206 14.05 202 Roompot Buiten 01.55 161 14.25 155 Roompot Binnen 03.26 139 15.46 133 Zierikzee 03.40 162 16.10 155 Krammersl. West 04.06 170 16.26 166 Hansweert 02.55 24815.25 245 Stavenisse/Yers. 03.46 165 16.10 160 WOENSDAG Hoog water VM 24 JULI uur cm uur cm Vlissingen 02.51 226 15.16 217 Terneuzen 03.05 249 15.35 241 Cadzand 02.26 218 14.51 210 Roompot Buiten 02.46 169 15.09 159 Roompot Binnen 04.16 147 16.36 136 Zierikzee 04.35 170 16.55 158 Krammersl. West 04.56 183 17.16 171 Hansweert 03.50 261 16.11 252 Stavenisse/Yers. 04.39 175 16.55 163 Laag water uur cm uur cm 08.26 182 20.52 199 08.48 193 21.18 07.59 175 20.25 191. 08.15 128 20.40 143 09.24 115 22.05 128 09.35 133 22.05 146 09.35 137 22.06 152 09.13 209 21.42 225 09.40 134 22.05 Laag water uur cm uur cm 09.05 179 21.38 208 09.35 189 22.01 218 08.45 172 21.15 201 08.56 123 21.14 149 10.14 108 22.56 134 10.30 126 23.00 153 10.36 129 22.56 157 10.00 205 22.30 233 10.23 126 23.06 153 door Bill Watterson terst smalle reepjes (draadjes). Verhit een wok en laat de olie even door walsen. Bak de filets er in 4 minuten aan weerszijden licht goudbruin en nèt gaar in. Houd de fi lets warm. Voeg de boter aan de resteren de olie toe. Wacht tot het schuim van de boter begint weg te trekken. Temper de warmtebron. Bak de appelpartjes er, on der voortdurend omscheppen, in ca. 6 mi nuten goudbruin in. Schuif de appelpart jes naar een zijde van de wok. Roer eerst de Spaanse peper door het boter- en olie mengsel. Voeg na 1 minuut sinaasappel sap, gembersiroop, sherry en sojasaus toe. Wacht tot alles aan de kook is geko men. Strooi allesbindererover. Roeralles krachtig door en schep de appelpartjes door het sausje. Proef het en voeg zout en/of peper naar smaak toe. Storingen boven Zweden en Noord-Engeland veroorzaken in Scandinavië en op de Britse eilanden tamelijk wisselvallig weer met vrij veel bewolking en buien. Op de meeste plaatsen wordt het niet warmer dan 16 tot 20 graden, alleen in Zuid-Finland wordt de 23 graden bereikt. Elders is het overwegend droog, en vooral in de zuidelijke landen komt de zon flink aan bod. Daar wordt de zomerse grens van 25 graden gemakkelijk overschre den en in grote delen van Spanje, Italië, Griekenland en Turkiie wordt het 30 graden of warmer, in Zuid-Spanje, Noord-Grieken land en delen van Turkije wordt zelfs de 35 graden overschre den. In Midden-Europa zullen zich woensdag een paar (onweers)-buien ontwikkelen. We moeten in Zeeland en Brabant Door: Johan Reuter nog een paar dagen geduld hebben, voor in de loop van vrijdag een stabielere zomerse periode lijkt aan te breken. Het blijft dan droog en de temperatuur begint aan een opmars richting zomerse waarden. Voor het zover is moeten we vooral vandaag door de zure appel heenbijten. Er is 's ochtends al veel bewolking aanwezig op de eilanden. Rond het middaguur nadert vanuit het westen een regenstoring en regent het bij ons een aantal uren aaneengesloten. De intensiteit wisselt daarbij, maar- meer dan 5 millimeter wordt zeker niet verwacht. De wind waait uil het zuidwesten en is matig, aan zee vrij krachtig, 5 Beaufort. De temperatuur loopt op tot 19 graden. In de namiddag wordt het geleidelijk droog, maar blijft het bewolkt. In de nacht naar woens- I dag komt een nieuwe storing vanuit het westen bij ons op bezoek en valt er bij tijden regen. Woensdagoverdag hebben we de mees te regen gehad. Er valt soms een bui, maar er zijn ook momenten met zon. Bij een naar noord west gedraaide matige wind wordt het ongeveer 19 graden. Donderdag is de wind weer Regen :[l; west en wordt het 18 graden. Het kan een tegenvallende dag worden met enige uren regen. Er zijn echter ook aanwijzingen voor een buiig weerbeeld, waarbij er soms ook ruimte is >r voor zon. Vrijdag kan er nog 'ny]i een enkele bui vallen, maar Ju" droge perioden gaan overheer- pg|| I z^41 l «j-r sen. Ook de zon schijnt al fre- -19° quenter en wordt het 20 gra- tïtv den. Vanaf zaterdag lijkt een stabiele zomerse periode aan te breken met steeds meer zon 7 en hogere temperaturen. Bovendien blijft het droog. L Lagedrukgebied H Hogedrukgebied 0 zonnig lichte sneeuw matige sneeuw mist Koulronl Warmlelronl lichl bewolkt zware sneeuw lichte regen hageJ Samengesteld front zwaar bewolkt matige regen zware regen 1030 Isobaar Europa: Warm zuiden T 34 O Af 43 V VERWACHTING VOOR DINSDAGMIDDAG 23 JULI

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 2