Eiland doet het goed bij fietsers PZC PZC Duitse toerist volgt Blauwe Vlag Pasfotoautomaat in raadhuis Veere LNV bekijkt regels mosselzaadvangst na noodkreet visser Vlas blijft boeien in het groenste dorp 11 Natuurontwikkeling langs zuidkust Schouwen-Duiveland trekt veel publiek Netsurfen in Brouwse jachthaven Hond aangereden in Noordwelle Dief mobiele telefoon betrapt Verdovende middelen aangetroffen Portemonnee gestolen Reclameborden vernield Drankrijders Vlissingen wel in theaterbrochure agenda dinsdag 23 juli 2002 door Piet Kleemans ZIERIKZEE - Schouwen-Dui veland wordt steeds populair der bij fietsers. De natuuront wikkeling langs de zuidkust van het eiland is een grote publieks trekker, maar ook fietsroutes door het poldergebied zijn in trek. De Stichting Plattelands vernieuwing wil voor het vol gende toeristisch seizoen alle bestaande fietsroutes in kaart brengen. Geen overbodige luxe, want in de loop der jaren zijn er nogal wat fietsroutes op de markt ge komen. De ANWB produceerde er drie, fietsersbond ENFB maakte er verschillende en de eilandelijke VW heeft aan het groeiend aantal fietsroutes eveneens haar steentje bij ge dragen. Tijd om alles eens netjes op een rij te zetten, vindt coördi nator plattelandsvernieuwing M. Nieboer. Voor iedereen is er wel een ge schikte fietsroute. Kort, lang, langs het water, door de polder, alles is mogelijk. Alleen ont breekt het aan overzicht van de mogelijkheden. Terwijl het aan tal recreatieve fietsers op Schouwen-Duiveland volgens Nieboer nog elk jaar toeneemt. „De vraag naar fietsroutes is ontzettend groot. Het is een echt f ietseiland." Dat klopt helemaal volgens VW-informatrice en fietsen- thousiast T. Deurloo. Om haar klanten beter te kunnen bedie nen, ontwikkelde zij naast de bestaande ANWB- en ENFB- f ietsroutes eigen fietsroutes, waarbij wordt ingespeeld op de enorme populariteit van de nieuwe natuur in de Prunjepol- der en de nieuwe natuur in wor ding langs de Schouwen-Duive- landse zuidkust. „Tureluur, dat vinden de mensen machtig om langs te fietsen." Het publiek dat bij de VW om fietsroutes komt vragen, is zeer gemêleerd. Deurloo: „Het is van door Miriam van den Broek DOMBURG - B en W van Veere willen een pasfotoautomaat plaatsen in de hal van het ge meentehuis. Aan een pasfoto worden behoorlijk strenge eisen gesteld. Het komt regelmatig voor dat er aan de centrale pu- blieksbalie gediscussieerd wordt over het accepteren van pasfoto's. Een pasfotoautomaat kan daaraan een einde maken, zegt het college. De aanvrager van een reisdocu ment of een rijbewijs overlegt nogal eens een foto die niet re cent is, niet het juiste formaat heeft of waarop de stand van het hoofd niet aan de eis voldoet. De boodschap dat de foto niet kan worden gebruikt, wordt vaak niet begrepen. „Daardoor ont staan er soms ellenlange discus- alles door elkaar. Jongeren, ge zinnen met kinderen en oude ren, onder wie veel Duitsers." Deurloo zou graag meer veilige fietsmogelijkheden ontwikkeld zien op Schouwen-Duiveland. „Wat ik van heel veel fietsers hoor is dat ze het ontzettend jammer vinden dat ze niet hele maal door de duinen van Wes- terschouwen naar Renesse kun nen fietsen." Meer vrijliggende veilige fiets paden staan al jarenlang hoog op het verlanglijstje van fiet sersbond ENFB. „Het ontbre ken daarvan wordt steeds meer een probleem", zegt ENFB- voorman J. Midavaine. „Vooral op de polderwegen wordt het steeds drukker. In het achter land van Westerschouwen zijn de laatste jaren steeds meer mi- nicampings gekomen en veel mensen die voor minicampings kiezen zijn fietsenthousiasten. En fietsverkeer gemengd met agrarisch verkeer kan wel eens conflictsituaties geven." Op veel polderwegen is het vol gens Midavaine nog redelijk rustig en veilig voor fietsers. „Maar op een paar plaatsen is het ronduit gevaarlijk. Op de Rampweg bij Renesse bijvoor beeld, en op de Langendijk bij Brouwershaven. Daar moet echt snel iets verbeteren voor de veiligheid van fietsers." Huren Hoewel het aantal recreatieve fietsers op Schouwen-Duive land toeneemt, daalt de belang stelling voor het huren van fiet sen. Midavaine merkt het in zijn trampolinecentrum en fietsver huurbedrijf aan den lijve. „Steeds meer mensen nemen hun eigen fiets op een fietsdra- ger achterop de auto mee naar Schouwen-Duiveland. En als ze al een fiets huren, kiezen ze voor een dure, liefst met een hoop versnellingen erop. Maar dat zijn er niet veel. Het is nu hoog seizoen, maar ik heb maar een kwart van mijn fietsen ver huurd. De rest staat gewoon op stal." sies met uiteindelijk een boze klant die terug naar huis of naar een fotozaak moet voor nieuwe foto's", zegt het gemeentebe stuur. In zo'n geval kan de klant straks een foto in het gemeente huis laten maken. Daarmee is het grootste probleem opgelost. De automaat wordt gratis ge plaatst door Prontophot Hol land. De kosten en opbrengsten zijn voor dit bedrijf. De gemeen te krijgt wel een vergoeding van vijftien procent van de netto omzet. De Veerse ondernemers die pas foto 's makenzullen hun klandi zie wel zien teruglopen, denken B en W. Zij schatten in dat de pasfoto's maar een klein onder deel vormen van de omzet van deze ondernemers. „Het werkt meer als een extra service waar mee klanten in de winkel ge haald worden." Met name de nieuwe natuur langs de Schouwse zuidkust is populair bij fietsers. foto Pieter Honhoff BROUWERSHAVEN - Watersporters kunnen vanaf deze week in Brouwershaven met hun laptop in de kuip draadloos het internet op. De jachthaven van de Schouwse smalstad is afgelopen weekend voorzien van het zogeheten Wi-Fi (Wire less Fidelity) systeem. Het is de tweede jachthaven van Ne derland die deze voorziening aan de watersporters kan bie den. De jachthaven van Scharendijkehad begin juni landelijk de primeur. Doel van Le Port Wireless Access, het Rillandse bedrijf dat deze systemen aanlegt, is binnen een jaar alle grote jachthavens van Zeeland van een Wi-Fi station te voorzien. NOORD WELLE- Een Duitse automobilist heeft zondagmid dag op de Stoofweg in Noordwelle een hond aangereden. De herdershond liep over de Smidsweg. Toen op het fietspad langs de Stoofweg een andere hond zag rende hij de weg over. Een 38-jarige automobiliste uit Wuppertal (Duitsland) die over de Stoofweg reed kon de hond niet meer ontwijken. De hond heeft ernstig inwendig letsel opgelopen en is naar een dierenarts in Zierikzee gebracht. De auto raakte aan de rech- tervoorzijde beschadigd. RENESSE - In een kroeg in Renesse is zondagavond een ze ventienjarige jongen uit Loosdrecht op heterdaad betrapt toen hij een mobiele telefoon van één van de barmannen wilde stelen. Rond kwart over acht 's avonds pakte hij de gsm weg, maar een personeelslid wist de zeventienjarige in de kraag te grijpen. Nadat de politie de jongen had verhoord en proces-verbaal had opgemaakt, is hij weer op vrije voeten gesteld. In het cen trum van Renesse zijn later deze nacht nog eens drie jonge stappers op de bon geslingerd. Eén van hen kreeg een boete van zeventig euro wegens baldadig gedrag; twee anderen moesten 45 euro afrekenen wegens wildplassen. STELLENDAM - In de auto waarmee een 22-jarige man uit Hellevoetsluis zondagochtend rond half zeven tegen een boom op reed op de Plaatweg in Stellendam, zijn ruim 100 gram speed, circa 100 xtc-pillen, 19 zakjes weed en een geld bedrag van bijna 600 euro aangetroffen. De politie heeft ver dovende middelen en geld in beslag genomen. Tegen de auto mobilist die inmiddels met een scheenbeenfractuur in het Dijkzigtziekenhuis in Rotterdam ligt, wordt op grond van de Opiumwet een nader onderzoek ingesteld. KAMPERLAND - In een winkel in Kamperland is maandag morgen de portemonnee van een 64-jarige man uit Roosen daal gerold. De man had zijn tas aan het haakje van de win kelwagen gehangen. Toen hij even niet oplette, was zijn portemonnee, met daarin enkele tientallen euro's en diverse pasjes, weg. KOUDEKERKE- Onbekenden hebben zondag tussen twee en drie uur 's morgens reclameborden vernield in de Bigge- kerksestraat in Koudekerke. De borden waren van plexiglas en hebben een waarde van enkele honderden euro's. door Ali Pankow BRUINISSE - Het ministerie van Landbouw, Natuur en Vis serij (LNV) wil bezien of de ver gunningverlening voor de mos selzaadvangst kan worden veranderd, zodat grote schade voor de mosselsector door be zwaarprocedures tegen de zaadvangst kan worden voor komen. LNV deelt dat mee in antwoord op een noodkreet die de Bruë- naar H. Stevense in mei dit jaar tot het ministerie richtte. Ste vense uitte zijn grote zorgen over het voortbestaan van de mosselbranche doordat deze bedrijfstak dit voorjaar niet tij dig op mosselzaad kon vissen. Dat kwam doordat de Wadden vereniging en de Vogelbescher ming Nederland bezwaar aan tekenden bij de Raad van State tegen de door LNV verleende vergunning. Beide natuurorga nisaties voerden aan dat de REDACTIE SCHOUWEN-DUIVELAND Grachtweg 23a Postbus 80 4300 AB ZIERIKZEE Tel: (0111)454647 Fax:(0111)454657 E-mail: redzzee@pzc.nl Marcel Modde(chef) Piet Kleemans Famke van Loon Ali Pankow Rudy Boogert (sport) CENTRALE REDACTIE Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA VLISSINGEN Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl INTERNET www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl voedselvoorziening voor de ei- dereenden op de Waddenzee door de visserij in gevaar kwam. Volgens staatssecretaris Faber van LNV stonden beide organi saties juridisch gezien in hun recht. Het ministerie is het dan ook niet eens met Stevense dat hier sprake zou zijn van een on rechtvaardige situatie. Wel schrijft de staatssecretaris dat ze zijn zorg deelt dat deze ge rechtelijke procedure er toe kan leiden dat de mosselsector grote schade ondervindt. Tijdstip Een knelpunt in de huidige pro cedure is het moment van ver gunningverlening. Voor de mosselzaadvisserij zijn twee vergunningen vereist. Een vis serij vergunning en een vergun ning die wordt verleend in het kader van de Natuurbescher mingswet. Voor die 'NB-wets- vergunning' geldt een schorsen de werking van zes weken bij juridische procedures. LNV erkent dat zich in deze si tuatie een probleem voordoet. De vergunningen kunnen pas worden verleend als de resulta ten van de inventarisaties van het mosselzaad in het voorjaar bekend zijn. Dat is op zijn vroegst eind april, teiwijl de vis sers alleen in mei of soms tot be gin juni het zaad kunnen opvis sen. „Dat samengevoegd met de termijn van zes weken maakt de situatie precair", schrijft LNV. Het ministerie wil daarom be zien of er mogelijkheden deze procedure ten behoeve van de mosselsector te wijzigen. WESTKAPELLE - Een 23-jari- ge automobilist uit Den Bosch is zondagnacht aangehouden om dat hij dronken achter het stuur zat. Politieagenten zagen dat de man op de Schelpweg in West- kapelle steeds over de midden- streep reed. Hij kreeg een stop teken en de agenten namen hem een blaastest af. Daaruit bleek dat hij te veel had gedronken. De man kreeg een rijverbod van drie uur en een proces-verbaal. Een 21-jarige automobilist werd in dezelfde nacht op de Rondweg in Biggekerke aange houden voor rijden onder in vloed. Hij kreeg een rijverbod van vijf uur. Vorig jaar werden de Blauwe Vlaggen met enig feestvertoon in Zeeland binnengehaald; een duiker overhandigde er in Scharendijke één aan toenmalig staatssecretaris De Vries van Rijkswaterstaat. archieffoto Marijke Folkertsma door Jacques Cats OUDDORP - Duitse vakantiegangers zijn sterk geneigd om stranden te negeren waar geen Blauwe Vlag wappert. Een re cent uitgevoerd onderzoek toont volgens de ANWB aan dat schone en veilige stran den voor de Oosterburen bepalende ele menten zijn in de keuze van de vakantie bestemming. Dit jaar kwamen zes stranden en twaalf jachthavens in Zeeland in aanmerking voor zo'n dundoek, dat wordt beschouwd als een soort Michelinster. „Zeeland is po pulair gezegd de hofleverancier voor de Blauwe Vlag in Nederland", meldt coör dinator A.P. Ouwehand. De Foundation for Environmental Edu cation in Europe (FEEN), een onafhanke lijk netwerk van Europese natuur- en milieuorganisaties, bouwt zaterdag in Marina Port Zélande in Ouddorp een feestje ter gelegenheid van het vijftienja rig bestaan van de Blauwe Vlag. FEEN kent dat predicaat toe aan stranden en jachthavens die voldoen aan de strenge kwaliteitseisen. In Nederland is de ANWB de uitvoerende instelling. Dit jaar zijn in 23 Europese landen rond 2800 Blauwe Vlaggen toegekend. Daar van zijn er in Nederland zeventien op stranden en dertig in jachthavens terecht gekomen. Vergeleken met internationale ontwikkelingen doet Nederland het best, stelt Ouwehand vast. Frankrijk heeft een kleine tweehonderd Blauwe Vlaggen. „Afgezet tegen de zeventien stranden van Nederland en het beperkte kustge bied dat wij hebben slaan we een goed fi guur. Maar kijkend naar de honderden jachthavens en stranden die er in Neder land zijn, is er in eigen land nog veel werk te verrichten." Meetlat De Blauwe Vlag is te beschouwen als een meetlat waarbij de deelnemers aan alle criteria moeten voldoen. Bij de stranden speelt de waterkwaliteit een belangrijke rol. Van jachthavens wordt de aanwezig heid van een milieudepot en een veilig heids- en brandpreventieplan verwacht. Deelname aan de Blauwe Vlagregeling geschiedt op vrijwillige basis. Gemeenten en exploitanten van jachthavens moeten de eerste stap zetten. „Deelname is niet vrijblijvend", merkt Ouwehand op. „Er moet geïnvesteerd worden." De investeringen kunnen flink oplopen. Ouwehand: „Wij accepteren geen open ri ool op het strand. Alle strandpaviljoens moeten aangesloten zijn op de riolering." Een eigen inspectieapparaat bezoekt met enige regelmaat de deelnemers. De meet resultaten zijn bepalend voor de nomina ties voor het volgend j aar. Is een aantal za ken niet in orde, dan houdt de nominatie op. Ouwehand: „Wij zijn rechtvaardig maar ook heel streng." Nederlanders let ten niet zo scherp op de Blauwe Vlag als de Duitsers. „Maar 6 procent laat de keuze van een jachthaven van de aanwezigheid van een Blauwe Vlag afhangen, We heb ben op dat punt nog een slag te winnen." Tot nu toe richtte de campagne van de Blauwe Vlag zich uitsluitend op gemeen ten en uitbaters van jachthavens. Daar komt nu een Blauw Vaantje bijtoe te ken nen aan booteigenaren die zich aan tien gouden regels houden. Individuele boot eigenaren vormen volgens Ouwehand een belangrijke schakel in de onderdelen waar de Blauwe Vlag voor staat. Door geen troep overboord te gooien, afvalstof fen op een goede manier te verzamelen en niet op een onverantwoorde manier ten anker te gaan bij beschermde natuurge bieden kunnen bootbezitters een eigen bijdrage leveren aan het streven van FEEN. Het eerste Blauwe Vaantje wordt zaterdag uitgereikt aan de Zeeuwse gede puteerde J.G. van Zwieten. door Ali Pankow DREISCHOR - De vlasteelt blijft tot de verbeelding spreken in Dreischor. Deze kern mag sinds vorig jaar veel bekendheid genieten als het groenste dorp van Europa, de presentatie van de oude ambachten rond de vlasbewerking trekt jaarlijks op de derde zaterdag in augustus nog eens extra veel bezoekers naar dit dorp. De Dreisterse Vlasdag 2002 wordt dit keer ge houden op zaterdag 17 augus tus. Tijdens deze dag is in de Ring rond de Hervormde Kerk het ge hele bewerkingsproces van vlas te zien. Dat begint bij het repe len, waarbij de vlasstengels door een repelkam worden ge haald om de zaadbolletjes van de stengel te scheiden. De bolle tjes gaan door de bollenbreker, VLISSINGEN - De Vlissingse Raad voor Kunst en Cultuur doet wel degelijk mee aan het samenwerkingsverband met andere Zeeuwse theaters. Dat zegt voorzitter T. Veraart in reactie op schriftelijke vragen van GroenLinks. Volgens Veraart is de Raad voor Kunst en Cultuur in Vlissingse mede initiatiefnemer voor het geza menlijk presenteren van de the aterprogramma's in één brochu re. Veraart zegt dat de Vlissingse Raad voor Kunst en Cultuur het initiatief heeft genomen voor een paar verkennende gesprek ken met de Zeeuwse Theater Stichting over samenwerking. Besloten is om een klein onder zoekje in te stellen, dat moet lei den tot meer praktische samen werking. Op uitnodiging van F. Lievens van het Scheldetheater in Ter- neuzen volgde een kennisma kingsbezoek. Tijdens dat ge sprek is ook gesproken over samenwerking en in een later stadium is besloten om één bro chure uit te geven. „Daar waren we het snel over eens", aldus Veraart. Hij heeft zich gestoord aan de schriftelijke vragen, die Groen Links vorige week stelde aan wethouder L. C. Poppe-de Looff (Cultuur) „Eén telefoontje naar mij had volstaan." de vezel van de vlasstengel wordt in de zwingelmolen van de houtachtige kern geslagen en daarna volgt nog het hekelen en het kaarden. Daarna kan het vlas worden gesponnen en kan het weefgetouw in werking worden gezet. Jongeren Enthousiaste vrijwilligers de monstreren op de Vlasdag alle technieken en geven graag tekst en uitleg bij hun werkzaamhe den. Onder hen bevinden zich enkele oud-vlassers. „Gelukkig komen er nu ook wat jongeren bij die bereid zijn de oude vlas bewerking te demonstreren", zegt coördinatrice W. Slager van de activiteiten tijdens de Vlasdag. Zij geeft aan dat het programma in de loop der jaren weinig is veranderd. De formule blijkt nog steeds goed aan te slaan. Het optreden van de Lichtaartse Kloppers uit België vormde vorig jaar één van de hoogte punten. Zij gaven een fraaie show met de dorsvlegels ten beste. „Die groep hebben we dit jaar niet. Dat zou te duur worden", zegt Slager, maar ze voegt er snel aan toe dat de touwslagers, de klompenmaker, de stro- vlechter, een mandenmaker, de mosterdmaker, een babbelaar bakker en enkele kantklosters wel van de partij zullen zijn. Verder geeft de brandweer een demonstratie en kunnen er met de paard- en wagen van Bart. van der Wekken ritjes door het dorp en de omgeving worden gemaakt. Verder is er in het dorpshuis een hobbybeurs inge richt. De Vlasdag begint om 10.00 uur en wordt om 16.00 uur afgeslo ten met een concert in de Adria- nuskerk door een groot gelegen heidsorkest, bestaande uit leden van diverse muziekver enigingen op Schouwen-Duive land. STREEKACTIVITEITEN BURGH-HAAMSTEDE - Ingang Slot, 19.00 uur: Excursie Slot Haamstede; BURGHSLUIS - Haven. 18.30 uur: Na tuurvaartocht met Breeveertien; RENESSE-Transferium, 10.45 uur-17.00 uur: Rondje Schouwen-Duiveland; WESTENSCHOUWEN - Excursieschuur, 19.00 uur: Excursie Boswachterij; ZIERIKZEE - Centrum, 10.00-17.00 uur. Maritiem dag;

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 29