Wolphaartsdijk is schade zat Duitse toerist volgt Blauwe Vlag Schutter Alos Suy begon met een koe PZC LNV bekijkt regels vergunning mosselzaad na noodkreet visser Omwonenden willen uitbreiding bakkerij Kloetinge stoppen Ravage na stuurfout Drankrijders gesnapt Dader steekincident meldt zich Zakkenroller actief in Vlissingen Dief mobiele telefoon betrapt Dorpsvereniging eist grondige studie naar oorzaak scheuren in panden Internet in jachthaven Toertocht voor 55-plussers in Oostburg agenda Jubilaris Alos Suy (rechts) neemt de felicitaties in ontvangst van de huidige voorzitter van de de vereniging, Willy Verschraegen. foto Wim Kooyman door Marco Hamelink KOEWACHT - „Slecht ge schoten", zegt Alos Suy (88) na de eerste ronde van de 'beschrijfschieting' van Schuttersmaatschappij Sint Sebastiaan in Koewacht. De schutter, die dit jaar zeventig jaar lid is van de vereniging, werd gistermiddag in het zon netje gezet. ,Ik ben er helemaal niet op ge kleed om te schieten. Bij mijn eerste schot had ik zelfs mijn jas nog aan", zegt de jubilaris, die dit jaar tachtig jaar als schutter vol maakt. Zoals vele schutters begon Suy als pijlenraper. Enthousiast gemaakt door een buurman begon de toen achtjarige Koe wachtenaar zelf met schieten. Koe Op zestienjarige leeftijd dwong hij al een aspirant-lid maatschap af. Dit kostte wel een koe het leven. De jonge Suy zag het beest zijn kop over de heg in de ouderlijke tuin steken en velde het rund met een gericht schot. „Gewoon met een stompe pijl", verdui delijkt hij. „Ik schoot precies tussen zijn ogen, waarop het beest door zijn poten zakte. Bij de schietvereniging waren ze toen overtuigd van mijn kun nen." Later zou Suy nog 38 jaar voorzitter van Sint Sebastiaan zijn. In die hoedanigheid was hij één van de drijvende krach ten achter de verhuizing van de vereniging naar de huidige locatie aan de Lange Akkers in 1981. Tijdens zijn imposante carri ère als schutter heeft Suy zich elf keer 'Koning' (clubkampi oen) mogen noemen van de vereniging. Twee keer won hij de titel twee maal op rij. Tel kens één keer te weinig om zich 'Keizer' te mogen noemen. „Het is jammer dat het nooit gelukt is want ik had het graag willen zijn." OOSTKAPELLE - Een flinke ravage was het gevolg van een stuurfout van een 24-jarige chauffeur van een kiepauto met aanhanger gistermiddag in Oostkapelle. Drie geparkeerde auto's raakten daarbij beschadigd. De chauffeur reed om half één vanuit een uitrit rechtsaf de Chanjezonweg op. Daarbij raakte hij met de achterkant van de kiepauto de auto van een 40-jarige man uit het Duitse Bocholt. Deze stond geparkeerd in de berm. Door de aanrijding werd de auto van de Duitser tegen de auto van een vrouw uit Hilversum geduwd, die daarvoor gepar keerd stond. De auto van de vrouw schoof door en raakte een bord wat in de berm stond. Dit bord schampte vervolgens de auto van een man uit de gemeente Borsele. Alle drie de gepar keerde auto's raakten beschadigd. WESTKAPELLE - Een 23-jarige automobilist uit Den Bosch is zondagnacht aangehouden omdat hij dronken achter het stuur zat. Politieagenten zagen dat de man op de Schelpweg in Westka- pelle steeds over de middenstreep reed. Hij kreeg een stopte ken en de agenten namen hem een blaastest af. Daaruit bleek dat hij te veel had gedronken. De man kreeg een rijverbod van drie uur en een proces-verbaal. Een 21-jarige automobilist werd in dezelfde nacht op de Rondweg in Biggekerke aange houden voorrijden onder invloed. Hij kreeg een rij verbod van vijf uur. VLISSINGEN - De dader van een steekincident in de Vlis- singse Verkuijl Quakkelaarstraat zondagavond, heeft zich gisteren telefonisch bij de politie gemeld. De 48-jarige man is kort daarop in zijn woning in Vlissingen aangehouden. Hij raakte zondagavond rond kwart voor elf verwikkeld in een woordenwisseling nadat hij met zijn bromfiets tegen een ge parkeerd staande auto van een 36-jarige man uit Vlissingen was gereden. Toen de eigenaar van de auto na de klap naar buiten kwam om de schade te regelen, ontstond er ruzie en stak de bromfietser de autobezitter in zijn arm. Daarna stapte hij op zijn brommeren reed weg. Het slachtoffer werd met een slagaderlijke bloeding per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. VLISSINGEN - Drie winkelende mensen zijn gistermiddag in het centrum van Vlissingen van hun portemonnee beroofd. Een 47-jarige vrouw uit Oost-Souburg werd tussen drie uur en half vier in de Lange Zelke bestolen van haar portemonnee Datzelfde overkwam tussen tien voor vier en vier uur een 36- jarige man uit Oostende. In de Walstraat raakte een 60-jarige vrouw uit Heinkenszand haar portemonnee kwijt. Dat ge beurde tussen drie uur en kwart over drieIn de portemonnees zaten waardepapieren en enkele honderden euro's. RENESSE - In een kroeg in Renesse is zondagavond een ze ventienjarige jongen uit Loosdrecht op heterdaad betrapt toen hij een mobiele telefoon van één van de barmannen wilde stelen. Rond kwart over acht 's avonds pakte hij de gsm weg, maar een personeelslid wist de zeventienjarige in de kraag te grijpen. Nadat de politie de jongen had verhoord en proces verbaal had opgemaakt, is hij weer op vrije voeten gesteld. dinsdag 23 juli 2002 door Rolf Bosboom WOLPHAARTSDIJK - Er moet een grondig onderzoek komen naar de scheurvorming in een aantal woningen langs de hoofdroute door Wolphaarts dijk. De Vereniging Gemeen schap Wolfaartsdijk pleit daar voor in een brief aan het college van burgemeester en wethou- I ders van Goes. Bewoners van de Oude Kade en I omgeving hebben bij de dorps vereniging aan de bel getrok ken. Diverse eigenaren hebben j al enkele jaren te kampen met abnormale scheurvorming in hun panden. Om te kijken of er I mogelijk een verband is met de waterhuishouding in het ge bied, is de vereniging eerder al naar waterschap Zeeuwse Ei landen gestapt. Het waterschap heeft samen met de provincie, die over het grondwater gaat, de situatie ter plekke bekeken. De conclusie is dat er in het waterbeheer en het waterpeil de laatste jaren niets I is veranderd. De scheurvorming in de huizen is volgens hen niet daaraan te wijten. Een andere mogelijke oorzaak zijn de trillingen die het verkeer veroorzaakt. Daarom stapt de dorpsvereniging nu naar het ge meentebestuur. M. Burger, die BROUWERSHAVEN - Water sporters kunnen vanaf deze week in Brouwershaven met hun laptop in de kuip draadloos het internet op. De jachthaven van de Schouwse smalstad is afgelopen weekein de voorzien van het zogeheten Wi-Fi (Wireless Fidelity) sys teem. Het is de tweede jachtha ven van Nederland die deze voorziening aan de waterspor ters kan bieden. De jachthaven van Scharendij- ke had begin juni landelijk de primeur. als woordvoerster namens de gedupeerde bewoners optreedt, zegt dat het verkeer hoe dan ook een probleem is. „Als er zwaar verkeer langskomt, trillen de kopjes uit je kast." Tegels Volgens haar wordt het steeds duidelijker dat er iets grondig mis is. Tegels die al twintig jaar aan de muur zitten komen in eens los, er zijn panden die aan zienlijk zijn verzakt en de weg die recentelijk is geasfalteerd, is nu al fors beschadigd. „We wil len weten hoe het zit. Wat is hier aan de hand?" Burger stelt dat het probleem zich op de hele route van de Stadseweg tot en met de Molen dijk in meer of mindere mate voordoet. Het punt is dat al het verkeer dat in Wolphaartsdijk moet zijn of dat naar het Veerse Meer gaat, door het dorp heen moet. Een geschikte alternatieve route is er niet. Met de lokale onderne mers die zwaar verkeer met zich meebrengen valt volgens Bur ger weliswaar goed te praten, maar daarmee is het probleem niet opgelost. Rondweg De enige afdoende maatregel lij kt de aanleg van een rondweg. Dat plan is echter al meer dan twintig jaar oud. De dorpsver- eniging haalde het vorig jaar onder het stof vandaan, omdat zij vindt dat zo'n weg meer dan ooit noodzakelijk is. Het resul taat was dat het onderwerp veelvuldig opdook in de lokale verkiezingsprogramma's en dat het nieuwe college van B en W het hoog op zijn agenda heeft gezet. Het gemeentebestuur is echter ook afhankelijk van an dere overheden. De betrokken bewoners zien zelf ook alternatieven, zoals een omleidingsroute via de Heeren polderweg. Een bijkomende in greep zou het veranderen van de voorrangssituatie op de krui sing van de Stadseweg en de Kaaidijk kunnen zijn, zodat het verkeer minder vaak met te ho ge snelheid het dorp binnen komt. OOSTBURG - Op zondag 28 juli houdt toerfietsclub T.I.O. uit Oostburg de jaarlijkse fiets tocht Oostburg - Adegem - Oostburg over ongeveer 50 kilo meter. Fanatiekere fietsers kun nen de tocht Oostburg - Lande- gem - Oostburg (100 kilometer) afleggen. De Zeeuwse Sportraad en de ge meenten Sluis-Aardenburg en Oostburg ondersteunen deze or ganisatie. Het beleid is er steeds meer op gericht om jonge oude ren in de leeftijd van 55+ te sti muleren om mee te doen met be wegingsactiviteiten. Beide tochten hebben als vertrekpunt Taverne De Tol in Oostburg en gaan door een zeer afwisselend landschap naar Adegem of Landegem in België. De fietsers die voor de langere tocht kiezen, volgen deels de zelfde route als de tocht naar Adegem en rijden via Bellem en Deinze naar Landegem. Er kan gestart worden tussen 3.00 en 11.00 uur (voor Lande gem tot 10.00 uur). Informatie: 0117-301820 redactie bevelanden/tholen Voorstad 22 Postbus 31 4460 AA goes Tel: (0113) 273000 Fax: (0113) 273030 E-mail: redgoes@pzc.nl Rolf Bosboom Ingrid Huibers Mieke van der Jagt Rob Paardekam Esme Soesman Koen de Vries (sport) centrale redactie Oostsouburgseweg 10 Postbus 18 4380 AA vlissingen Tel: (0118) 484000 Fax: (0118)470102 E-mail: redactie@pzc.nl internet www.pzc.nl E-mail: web@pzc.nl door Jacques Cats OUDDORP - Duitse vakantie gangers zijn sterk geneigd om stranden te negeren waar geen Blauwe Vlag wappert. Een re cent uitgevoerd onderzoek toont volgens de ANWB aan dat schone en veilige stranden voor de Oosterburen bepalen de elementen zijn in de keuze van de vakantiebestemming. Dit jaar kwamen zes stranden en twaalf jachthavens in Zee land in aanmerking voor zo'n dundoek, dat wordt be schouwd als een soort Miehe- linster. „Zeeland is populair gezegd de hofleverancier voor de Blauwe Vlag in Nederland", meldt coördinator A.R Ouwe hand. De Foundation for Environ mental Education in Europe (FEEN), een onafhankelijk netwerk van Europese natuur- en milieuorganisaties, bouwt zaterdag in Marina Port Zé- lande in Ouddorp een feestje ter gelegenheid van het vijf tienjarig bestaan van de Blau we Vlag. FEEN kent dat predi- caat toe aan stranden en jachthavens die voldoen aan de strenge kwaliteitseisen. In Nederland is de ANWB de uit voerende instelling. Goed figuur Dit jaar zijn in 23 Europese landen rond 2800 Blauwe Vlaggen toegekend. Daarvan zijn er in Nederland zeventien op stranden en dertig in jacht havens terechtgekomen. Ver geleken met internationale ontwikkelingen doet Neder land het best, stelt Ouwehand vast. Frankrijk heeft een klei ne tweehonderd Blauwe Vlag- Vorig jaar werden de Blauwe Vlaggen nog met enig feestvertoon in Zeeland binnengehaald; een dui ker overhandigde er in Scharendijke één aan toenmalig staatssecretaris De Vries van Rijkswater staat. archieffoto Marijke Folkertsma gen. „Afgezet tegen de zeven tien stranden van Nederland en het beperkte kustgebied dat wij hebben slaan we een goed figuur. Maar kijkend naar de honderden jachthavens en stranden die er in Nederland zijn, is er in eigen land nog veel werk te verrichten." De Blau we Vlag is te beschouwen als een meetlat waarbij de deelne mers aan alle criteria moeten voldoen. Bij de stranden speelt de waterkwaliteit een belang rijke rol. Van jachthavens wordt de aanwezigheid van een milieudepot en een veilig heids- en brandpreventieplan verwacht. Deelname aan de Blauwe Vlagregeling ge schiedt op vrijwillige basis. Gemeenten en exploitanten van jachthavens moeten de eerste stap zetten. „Deelname is niet vrijblijvend", merkt Ou wehand op. „Er moet geïnves teerd worden." De investeringen kunnen flink oplopen. Ouwehand: „Wij ac cepteren geen open riool op het strand. Alle strandpaviljoens moeten aangesloten zijn op de riolering." Een eigen inspectieapparaat bezoekt met enige regelmaat de deelnemers. De meetresul taten zijn bepalend voor deno minaties voor het volgend jaar. Is een aantal zaken niet in orde, dan houdt de nominatie op. Ouwehand: „Wij zijn recht vaardig maar ook heel streng." Nederlanders letten niet zo scherp op de Blauwe Vlag als de Duitsers. „Maar 6 procent laat de keuze van een jachtha ven van de aanwezigheid van een Blauwe Vlag afhangen. We hebben op dat punt nog een slag te winnen." Tot nu toe richtte de campagne van de Blauwe Vlag zich uit sluitend op gemeenten en uit baters van jachthavens. Daar komt nu een Blauw Vaantje bij toe te kennen aan booteigena ren die zich aan tien gouden regels houden. Individuele booteigenaren vormen volgens Ouwehand een belangrijke schakel in de onderdelen waar de Blauwe Vlag voor staat. Door geen troep overboord te gooien, af valstoffen op een goede manier te verzamelen en niet op een onverantwoorde manier ten anker te gaan bij beschermde natuurgebieden kunnen boot- bezitters een eigen bijdrage le veren aan het streven van FEEN. Het eex-ste Blauwe Vaantje wordt zaterdag uitge reikt aan de Zeeuwse gedepu teerde J.G. van Zwieten. door Ali Pankow BRUINISSE - Het ministerie van Landbouw, Natuur en Vis serij (LNV) wil bezien of de ver gunningverlening voor de mos selzaadvangst kan worden veranderd, zodat grote schade voor de mosselsector door be zwaarprocedures tegen de zaadvangst kan worden voor komen. LNV deelt dat mee in antwoord op een noodkreet die de Bruë- naar H. Stevense in mei dit jaar tot het ministerie richtte. Ste vense uitte zijn grote zorgen over het voortbestaan van de mosselbranche doordat deze bedrijfstak dit voorjaar niet tij dig op mosselzaad kon vissen. Dat kwam doordat de Wadden vereniging en de Vogelbescher ming Nederland bezwaar aan tekenden bij de Raad van State tegen de door LNV verleende vergunning. Beide natuurorga nisaties voerden aan dat de voedselvoorziening voor de eidereenden op de Wadden zee door de visserij in gevaar kwam. Volgens staatssecretaris Faber van LNV stonden beide organi saties juridisch gezien in him recht. Het ministerie is het dan ook niet eens met Stevense dat hier sprake zou zijn van een on rechtvaardige situatie. Wel schrijft de staatssecretaris dat ze zijn zorg deelt dat deze ge rechtelijke procedure er toe kan leiden dat de mosselsector grote schade ondervindt. Een knelpunt in de huidige pro cedure is het moment van ver gunningverlening. Voor de mosselzaadvisserij zijn twee vergunningen vereist. Een vis serij vergunning en een vergun ning die wordt verleend in het kader van de Natuurbescher mingswet. Voor die 'NB-wets- vergunning' geldt een schorsen de werking van zes weken bij juridische procedures. LNV erkent dat zich in deze si tuatie een probleem voordoet. De vergunningen kunnen pas worden verleend als de resulta ten van de inventarisaties van het mosselzaad in het voorjaar bekend zijn. Dat is op zijn vroegst eind april, terwijl de vis sers alleen in mei of soms tot be gin juni het zaad kunnen opvis sen. „Dat samengevoegd met de termijn van zes weken maakt de situatie precair", schrijft LNV. Het ministerie wil daarom be zien of er mogelijkheden deze procedure ten behoeve van de mosselsector te wijzigen. door Rolf Bosboom KLOETINGE - Omwonenden van Bakkerij Boer in Kloetinge stappen naar de Raad van State in een poging de uitbreiding van de bakkerij te blokkeren. Zij stellen zich op het standpunt dat een broodfabriek niet thuis hoort in een woonwijk. De bakkerij zegt meer ruimte nodig te hebben, onder meer om aan de verscherpte eisen op het gebied van de arbeidsomstan digheden te voldoen. Het gaat volgens het bedrijf niet om een uitbreiding van de onderne ming. De verbouwing gaat ge paard met extra investeringen om de overlast voor de omge ving, vooral als het gaat om la waai en stank, binnen de perken te houden. Omwonenden vrezen dat de hinder, vooral ook door het be voorradende verkeer, zal toene men. Zij hebben er op gewezen dat de gemeente Goes in 1989 al aan het bedrijf heeft verklaard dat zij geen medewerking meer zal verlenen aan verdere uit breiding van het bedrijf. Voorziening Desondanks heeft de gemeente vorig jaar besloten dat toch te doen, ondanks de stellingname van 1989. Het voornaamste ar gument daarbij was dat als de bakkerij, die ook voor vestigin gen uit de wijde omgeving pro duceert, niet mag uitbreiden, ook de bijbehorende winkel ver dwijnt. Daarmee zou Kloetinge opnieuw een belangrijke voor ziening kwijtraken. Voor de nieuwe uitbreiding is een herziening van het verou derde bestemmingsplan nodig. Als aanloop daartoe heeft de ge meenteraad van Goes vorig jaar januari een voorbereidingsbe- sluit genomen. De omwonenden Oreel en Buitendijk zijn daarte gen in beroep gegaan. De be stuursrechter in Middelburg verklaarde dat recent onge grond, onder meer omdat een gemeente op planologisch ge bied een 'grote mate van be leidsvrijheid' kent en omdat de bestemming van het perceel op zich niet verandert. Het gaat', aldus de rechter, 'enkel' om een overschrijding van het maxi maal toegestaan bebouwings oppervlak. De bezwaarmakers hebben ho ger beroep aangetekend bij de. Raad van State, omdat zij alle mogelijkheden willen benutten om de uitbreiding te dwarsbo men. Daarnaast loopt een pro cedure rond de bouwvergun ning, die mede op basis van het voorbereidingsbesluit is ver leend maar waartegen de om wonenden bezwaar hebben gemaakt. De gemeente heeft daarop nog niet beslist. Bezwaarmaker W. Buitendijk vindt het vooral kwalijk dat de gemeente afwijkt van haar standpunt uit 1989. „Als je daarvan later zomaar afstapt, had je dat toen niet zo stellig moeten zeggen. Wat heeft een bestemmingsplan dan nog voor zin?" Het argument dat de win kel samen met de bakkerij zou verdwijnen, maakt op Buiten dijk weinig indruk. „De ge meente heeft ook geen enkele garantie dat de winkel na de verbouwing openblijft." Hij wijst op het op een steenworp afstand gelegen Shell-benzine- station, dat inmiddels ook aller hande levenswaren verkoopt. Ondanks de verzekering van de ondernemer dat er geen sprake is van uitbreiding, gelooft Bui tendijk daar niet in. „Wil de broodfabricage blijven bestaan, dan zal die moeten groeien. Je houdt altijd schaalvergroting. Als omwonende zit je dan met de gebakken peren. Een woon gebied wordt dusdanig ver minkt dat de schade onherstel baar is." STREEKACTIVITEITEN BERGEN OP ZOOM - Gertrudiskerk, 13.00-16.00 uur: Torenbeklimming; 13.00-16.30 uur: Bezichtiging monumen ten; GOES - Leger des Heils, Leliestraat 24, 09.00-12.00 uur en 13.00-15.00 uur: Ver koop meubelen; Grote kerk, 13.30 uur: Carillonbespeling door Sjoerd Tammin- ga; Revalidatiecentrum De Lindenhof, 16.45-17.45 uur: bewegen voor Astma en CODP-patiënten; KAPELLE - De Vroone, 13.30 uur: Biljar ten en kaarten voor ouderen; 14.00 uur: Welfarewerk; KRABBENDIJKE - De Meiboom, 18.45 uur: Jongens en meisjesclub voor groep 6,7,en 8; KRUININGEN Ons Dorpshuis, 13.00-17.00 uur: Biljartclub senioren; WEMELDINGE - Dorpscentrum De We- mel, 13.00-17.00 uur; Kaarten en biljar- ten;Hotel Smits, 20.00 uur: Klaverjassen; YERSEKE - Prinses Beatrixhaven, 13.30 uur: Vertrek rondvaart op de Ooster- schelde.

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 25