Gestoorde racist of toneelspeler? iiiMfl 7 Intrigerende documentaire over bekeerd9 lid Ku Klux Klan radio vandaag Opera Kabaal op Concertzender Scootmobielen Burgh Haamstede Nieuw album Oasis al op internet DJ Van Inkel verloot parkeerkaart televisie woensdag 24 april 2002 jnor Monique Brandt HILVERSUM-Hij is in goed ge zelschap. In het boek over psy chologie dat hij in de documen- laire Blink laat zien, deelt hij de pagina's met David Bowie, Bru ce Willis en andere grote sterren. Maar ook met Ted Bundyde be ruchte seriemoordenaar die mi nimaal twintig vrouwen naar de andere wereld heeft geholpen. Cognitieve dissonantie, zo wordt het smeulende zielenle ven van - voormalig - Ku Klux Klan-voorman Greg Withrow (1961) in het boek betiteld. In Blink, die vanavond in de Ikon-rubriek Werelden wordt RADIO 1 AM1008KHz/FM 104,4MHz Elk heel uur en om 6.30,7.30,8.30,12.30, 13.30,17.30, 18.30 uur NOS Nieuws en om9.03 uur Beursnieuws NOS: 6,04 Radio 1 -Journaal. VARA: 9.04 Deochtenden. NOS: 12.07 Radio 1-Jour- naal NCRV: 13.33 Stand.nl. AVRO: 14.04 1 op de Middag. PP: 16.57 V.I.P./Ouderenunie. NOS: 17.07 Radio 1- Journaal. NPS: 19.04 Kunststof. NOS: 20.04 Langs de lijn. 23.07 Met het oog op morgen. NCRV: 0.02 Documentaire. Herh. VPRO: 0.45 Radio Bergeijk. Herh. EO: 1.04 Vandaag of morgen. 2.30 Voor wie niet slapen kan. 4.02-6.00 Wakker op weg op 4. EO: 9.02 Muziek voor miljoenen. 10.00 Ochtendconcert. Deens Nationaal Radio Symfonie Orkest met piano. 11.30 Coda. AVRO: 12.05 Brood spelen. NPS. 13.30 NPS Woensdag: De concertserie Promenos. NCRV: 16.30 A4. PP: 17.57 Nieuwe Midden Partij. TROS: 18.02 Mu ziek aan tafel. VPRO: 19.00 Senza parole: Flower. 20.02 Het Avondconcert. De Cap- pella Pratensis. 23.00 Luna express. NPS: 0.02 Vincentna middernacht. Radio 4:1.00-6.00 Euroclassic notturno 747 AM AM747KHZ, 402m RADIO 2 FM87.9 MHz j Elkheel uur nieuws VARA: 6.05 Ontbijtradio. TROS: 9.05 Gouden uren. KRO: 12.05 Tijd voor twee met Frits Spits. AVRO: 14.05 Schiffers- fm. NCRV: 17.05 Knooppunt Kranen- barg. EO: 19.05 De gouden greep. KRO: 20.05 Theater van het sentiment. PP: 22.57 Nieuwe Midden Partij. EO: 23.05 Take it easy. 0.05-1.00 De randen van de nacht RADIO 3 FM95.0 MHz Elkheel uur nieuws en om 13.00 en 18.00 3FM Nieuws en van 6.30 t/m 19.00 eigen jongerenbulletins VARA: 6.06 Stenders vroeg. AVRO: 9.06 Arbeidsvitaminen. VARA: 12.06 Denk aan Henk. KRO: 14.06 JAcobus. BNN: 16.06ruuddewild.nl. NPS: 18.04 Isabelle. 20.04 dit is Claudia! PP: 20.57 V.I.P./Ouderenunie. NPS: 21.04 dit is Claudia! VPRO: 22.06 Club Lek. VARA: 1.02 Maud Hawinkels. AVRO: 3.02-6.00 Pyjama FM Nieuws: Elk heel uur t/m 18.00 en om 6.30,7.30,8.30,17.30,18.30, 21.00,22.00 en 0.00 uur NOS: 6.02 Radio 1-Journaal. KRO: 8.35 KRO@yourservice. NCRV: 10.02 Plein Publiek. VPRO: 11.02 MaDiWoDoVPRO. VPRO/Human/Vara/Teleac/NOT: 12.05 Wereldnet. VPRO: 12.45 Radio Bergeijk. Vara: 13.05 Halte 747 AM. Teleac/NOT: 13.30 TeleScoop Actueel. TROS: 14.02 Radar, Teleac/NOT: 15.02 Faros Cultuur. NCRV: 16.02 NCRV: Documentaire: De magie van afstand. VPRO: 16.45 Radio Bergeijk Herh. NOS: 17 05 Radio 1-Jour- naal. NPS: 18.30 Radio Urbania. PP: 19.00 VVD. NPS: 19.10 Nieuws en actuali teiten in hetTurks. 19.50 Nieuws en actu aliteiten in het Marokkaans en Berbers. 20.30 Nieuws en actualiteiten in het Chi nees. RKK/KRO: 21.02 Achter de dag. 21.55 Scheepspraat. VPRO: 22.02 De avonden. 0.02 Night Train. 1.02-6.00 Zie Radio 1 OMROEP ZEELAND FM101,9MHz/97,8MHz/87,6MHz RADIO 4 FM99,8 MHz uitgezonden, probeert Withrow de wereld ervan te overtuigen dat zijn intensieve bemoeienis met het rechts-radicale deel der samenleving voorgoed voorbij is. Het wonder geschiedde, zo wil hij ons laten geloven, na de ontmoeting met zijn nieuwe liefde, een vrouw wier ouders ooit moesten vluchten uit nazi- Duitsland. Het klinkt haast ro mantisch, als Withrows eigen neonazi-verleden niet zo grim mig was: steekpartijen, mishan delingen, aanslagen. Hij riep zelfs op tot 'totale uit roeiing van alle niet-arische mensen op het Noord-Ameri kaanse continent: mannen, vrouwen en kinderen'. Een jaar na die toespraak, in 1987, ver klaarde hij het racisme echter uit zijn leven te hebben geban nen. Elizabeth Thompson volgde Withrow vier jaar in een poging achter zijn ware motieven te ko men. Want overtuigen, dat doet hij maar niet écht. Terecht, zo blijkt, want'de film was nog niet uitgebracht of Withrow liet pu bliekelijk weten dat zijn omme keer, die veertien jaar had ge duurd, een list was geweest om zo te infiltreren in antiracisti sche organisaties. Hij voert nu zelfs rechtszaken tegen antira- cismewetgeving. Het idee voor de hoogst intrige rende rolprent, die overigens stamt uit 2000 en bekroond is Greg Withrow. met een prestigieuze Emmy Award, kwam in 1996. Toen las Thompson een artikel over Withrow, die ernstig werd be dreigd door zijn vroegere Klan- maten. Na veel zoeken kwam ze op zijn spoor. Het filmen werd een 'kruip-sluip-operatie': de man hield zich verborgen, en was naar eigen zeggen doods bang dat hij door zijn vroegere maatjes opgespoord zou worden via cle filmploeg. Ook omge keerd speelde en een ernstige vertrouwenskwestie: Thomp son geloofde de verhalen van Withrow vaker niet dan wel. Hoe dan ook, Blink is de moeite van het kijken zeker waard, juist doordat de toeschouwer voortdurend op het verkeerde been wordt gezet. Zoals gezegd, Withrow werd ten tijde van de filmopnamen nog beschouwd als spijtoptant. Zo zijn er tra nentrekkende anekdotes uit zijn ongelukkige jeugd, toen de kiem voor het latere racisme ontsproot. Op die momenten voel je mee met die verwar-de jongen, die al op zijn veertiende wegliep en moest zien te overle ven in de straten van San Fran cisco, waar hij onder de vleugels belandde van racistenleider Tom Metzger, voorman van de Ku Klux Klan. Aan de andere kant oogt hij soms levensge vaarlijk, met de haat die letter lijk van hem afstraalt. Werelden: Onderhuids, Nederland 1, Ikon, 22.40 uur. Om 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 18.00, 20.00en 0.00 uur Nieuws VPRO: 6.02 De gezamenlijke zenders I Peazens Moddergat. KRO: 7.05 Vroeg Nieuws: Zie Radio 1. -7.03 Omroep Zee land nieuws. 8.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 8.05 Nieuws uit bin nen- en buitenland. 8.31 Omroep Zee land nieuws. 9.02 Muziek door de week. 10.02 Kanaalstraat 64. 11.02 'n Uurtje Bert. 12.05 Omroep Zeeland nieuws. 13.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 13.05 Nieuws uit binnen- en buiten land. 13.31 Klantenservice. 14.03 Laat maar vieren. 16.03 De brug naar vijf. 17.03 Omroep Zeeland nieuws. 17.38 Zegt u 't maar. 18.02 Omroep Zeeland nieuws in het kort. 18.05-18.30 Nieuws uit binnen- en buitenland THUNDERBOLT Thunderbolt and Lightfoot (1974) is een misdaadfilm van Michael Cimino met bankover valler Clint 'Thunderbolt' East- ivood en autodief Jeff'Lightfoot' Bridges als voortvluchtig duo. RTL 5,20.30 uur NETWERK De eerste van een reeks reporta ges in aanloop naar de verkie zingen op 15 mei. Wat- doen de politici om de kiezer te berei ken? Met onder anderen PvdA- er Wouter Bos op bezoek bij de WD en ChristenUnie-lijst- trekker Kars Veling in de Bijl mer. Ned. 1,20.30 uur SEPARATE LIVES In de speelfilm Separate Lives (1994) van David Madden wil psychologiedocent Linda Ha milton dat ex-agent James Be- lushi haar schaduwt. Ze heeft namelijk het donkerbruine ver moeden dat haar alter ego Lena een moordenaar is. V8,20.30 uur INNERSPACE Innerspace (1987) is een rol prent van Joe Dante. Een ex treem verkleinde piloot Dennis Quaid belandt in de bloedbaan van stuntelige Martin Short die een criminele bende achter zich aankrijgt. V8,22.20 uur PETER R. DE VRIES Mede door de bemoeienis van Peter R. De Vries speelt er van daag een nieuwe rechtszaak over de Puttense moordzaak. De twee verdachten hebben hun straf van tien jaar inmiddels uit gezeten. De uitspraak van van daag zou kunnen betekenen dat ze onschuldig hebben vastgeze ten. Door deze extra uitzending beginnen de programma's na el ven drie kwartier later. SBS 6,23.00 uur SLOT ROTTENBERG Felix Rottenberg ontvangt VVD 'er Gerrit Zalm, die zijn po litieke carrière begon als frac tievoorzitter van de Partij van de Arbeid in Enkhuizen. Of schoon paars uit is blijft Zalm onverminderd de populairste minister. Hij ivordt zelfs getipt als de nieuwe leider van de VVD Rottenberg praat met hem over thema's als smaak en leiding ge ven, macht en invloed en wat daarbij allemaal mis kan gaan. Ned. 3,23.14 uur MIDDELBURG - Wie de kameropera Kabaal van de Middel burgse componist Douwe Eisenga over de zeehelden Michiel de Ruyer en Maarten Tromp heeft gemist tijdens het Zeeland Nazomer Festival van vorig jaar, krijgt vandaag een herkan sing. Het stuk is vanaf 9.45 uur te horen in het programma Nieuw Klassiek op de Concertzender. Uitvoerenden zijn: Egi- dius Pluymen (barriton) als De Ruyter, Wil van der Meer (tenor) als Tromp en Daniel Cross (slagwerk). Tijdens het Zee land Nazomer Festival werd het opgevoerd in het Keizersbol- werk onder de Vlissingse boulevard. Aansluitend speelt pianist Marcel Worms vanaf 10.45 uur werken van zijn nieuwe cd: More new blues for piano, zoals Growing worm, stabbing his back-part slowly into the blues, ook een compositie van Douwe Eisenga. Tevens laat hij wer ken horen van J. W. Brennan, G. Mendes, Ter Veldhuis en D. Manneke. Concertzender, 9.45 uur De Stichting Welzijn Ouderen S-D geeft dit voorjaar in Burgh-Haamstede de cursus rijvaardigheid op scootmobie len en elektrische rolstoelen. Het programma Man bijt hond heeft daarvan televisie-opna>- men gemaakt. De cursus biedt de cursisten, op een speciaal aangeegd parcours op het terrein van de brandweer, de moge lijkheid om te leren gaan met scootmobiel en rolstoel. Niet alleen rijvaardigheid, maar ook bijvoorbeeld ook het in- en uitrijden van de Teletaxi komt aan bod. Man bijt hond volgde 28 deelnemers en sprak met een aantal van hen. Nederland 1,19.00 uur LONDEN - Drie maanden voor de datum waarop de nieuwe cd van de Britse popband Oasis zou uitkomen, zijn alle num mers al gratis van het internet te downloaden. Platenmaatschappij Sony is woedend omdat zij vreest dat miljoenen fans het nieuwe album niet in de winkel gaan ko pen, meldde de Britse krant The Independent zaterdag. Sony gaat proberen de sites die de muziek brengen te laten sluiten. Er zijn zelfs al recensies verschenen op basis van de illegaal verspreide opnamen. De opnamen die als mp-3-bestand kun nen worden opgehaald, zijn volgens The Independent waar schijnlijk met verborgen afluisterapparatuur gemaakt toen Oasis in de studio bezig was met de opnamen van 'Heathen Chemistry'. De woordvoerder van de band zei dat de mp-3- bestanden van mindere kwaliteit zijn dan de versie die uitein delijk op de cd komt. ANP HILVERSUM - Na een oproep om flitspalen te vernielen en het aanbod snelheidsovertredingen te betalen, begint Radio 538-DJ Jeroen van Inkel een nieuwe verkeersactie. Dit keer verloot hij een jaar lang gratis parkeren onder mensen die het afgelopen jaar een parkeerboete hebben gehad, zo meldde het commerciële radiostation dinsdag. Om mee te doen moeten mensen een kopie van die parkeer boete opsturen naar Radio 538. Op 9 mei trekt de presentator een winnaar uit de stapel inzen ders, die dan in zijn woonplaats een jaar lang gratis kan par keren. Van Inkel gaat niet achteraf boetes betalen, zoals bij de snelheidsactie het geval was. Hij zorgt ervoor dat de winnaar genoeg geld heeft om altijd een parkeerbonnetje te kunnen kopen. ANP NEDERLAND-1 06.45 AVRO Nederland in bewe ging 07.00 NOS Journaal 07.07 KRO/NOS Ontbijt tv 08.30 NOS Journaal 08.37 AKN NL Net 09.00 NOS Journaal 09.08 AVRO Neder land in beweging 09.23 KRO Get the picture 09.47 AVRO Alle dieren tellen mee 10.12 NCRV Man bijt hond 10.37 AVRO Gezondheids plein 11.00 KRO Hints 11.35 EO Het elfde uur 12.10 IKON Het andere gezicht 12.35 Wilde Ganzen 12.36 AVRO Dwarsstraat 13.00 NOS Teksttv13.30NCRVStand.nl 13.57 IKON Voor je kiezen: Ad Melkert, lijsttrekker PvdA 14.30 NOS Tekst tv 15.45 AVRO 10 lastige vragen 16.00 NOS Journaal 16.07 AKN NL Net 16.30 PP: Lijst Pim Fortuyn 16.33 RKK/KRO Studio RKK 17.00 NOS Journaal 17.10 TELEAC/NOT Promenade en France 17.35 AVRO Gezondheidsplein 18.00 Alle dieren tellen mee 18.30 NCRV De rijdende rechter 19.00 Man bijt hond 19.30 AVRO Get the picture, quiz 20.00 NOS Journaal 20.30 NCRV Netwerk, actualiteiten 21.05 KRO Polonaise, tv-film 22.40 IKON Werelden: Onder huids, documentaire 23.35 TELEAC/NOT De wegen van het water 00,03 AVRO 10 lastige vragen 00.20-02.00 NCRV Netwerk, herh. NEDERLAND-2 07.00, 08.00 en 09.00 NOS Jour naal met gebarentolk 11.35 TROS Dierenhospitaal 12.00 NOS Jour naal 12.08 TROS Lunch-tv 13.00 NOS Journaal 13.05 Sportjournaal 13.13 TROS Lingo 13.40 NOS Champions League 15.22 EO Jon gerendag 2002 Preparty 15.37 PP: V.I.P./OuderenUnie 15.43 KRO Studentenleven 16.12 EO Doei 16.40 VARA Heartbreak High 17.30 EO/TROS/NOS 2Vandaag 18.55 TROS Lingo, spel 19.25 EO Jong: Ik heb borstkanker 19.55 TROS Voor alle fans: Mieke, muziek 20.25 NOS Halve finale Cham pions League 23.07 PPPartij van de Toekomst 23.10 NOS Studio sport, na elven 23.42 SOCUTERA Nederlandse Hartstichting 23,45 NOS Journaal 00.05 EO/TROS 2Vandaag 00.45-07.00 NOS Journaal en Sportjournaal NEDERLAND-3 07.00 Z@ppelin 09.00 TELEAC/ NOT Koekeloere 09.20 Songma chine 09.40 Ik kom uit... 10.00 Tweenies 10.30 Kijk op het tro pisch regenwoud 10.55 Profiel 11.25 Dieren van ver 11.45Z@ppe- lin 13.00 NOS Journaal 13.05 Sportjournaal 13.13 VARA Barend Witteman 13.40 VARA Kinderen voor Kinderen 13.50 IKON Naar de brugklas 14.12 VARA Kinderen voor Kinderen 14.20 RVU Bully, I want it to stop 15.00 VARA Kinde ren voor Kinderen 15.05 EO Mir@- kel 15.33 IKON Naar de brugklas 15.58 TELEAC/NOT Tweenies 16.18 NCRV Natuurtalenten 16.25 TROSWNF Ranger report 16.50 EO Mir@kel 17.23 TROS Kabouter Plop 17.30 KRO Kindertijd 18.00 NPS Sesamstraat 18.15 VPRO Villa Achterwerk 18.30 NPS Het Klokhuis 18.50 NOS Jeugdjournaal 19.00 NPS The comedy factory 19.30 VARA Barend Witteman 20.00 NPS DUO 21.05 NPS Korte film: Verdi 21.25 VPRO TV7, serie 21.50 PP Partij van de Toekomst 22.00 NOS Journaal 22.13 Sportjournaal 22.30 NPS/VARA Nova 22.55 NOS Den Haag vandaag 23.15 NPS Slot Rottenberg, ge sprekken 23.55 VPRO Dr. Katz, professional therapist, serie 00.20 Waskracht! 00.45 Waardenberg en De Jong 01.10 NPS/VARA Nova 01.38-01.51 NOS Den Haag van daag RTL4 l 06.45 Nieuws 08.10 The bold and the beautiful 08.30 Nieuws 08.35 As the world turns 09.00 Nieuws 09.10 As the world turns 09.30 Lijn 4 10.00 Goede tijden, slechte tijden 10.30 Lijn 4 11.00 Onderweg naar morgen 11.30 Lijn 4 12.00 Full house 12.30 Puzzeltijd 13.20 Vrag- envuur 14.15 Jenny Jones 15.05 The Oprah Winfrey show 16.00 Nieuws 16.05 As the world turns 17.00 Nieuws 17.05 Over koken: Nigella bites 17.35 The bold the beautiful 18.00 Nieuws 18.30 Boulevard 19.15 Volgens hem, volgens haar 19.30 Nieuws 20.00 Goede tijden, slechte tijden 20.30 Prison of secrets, speelfilm 22.15 Schandalig Hollywood 22.30 Barend Van Dorp 23.30 Nieuws 23.50 Boulevard 00.30 Film TV 00.45 Barend Van Dorp 01.40-02.00 Nieuws RTL5 06.00 Z Extra 09.00 Z Nieuws 12.00 Z De lunchtafel 14.00 Z Nieuws 17.30 Z Nabeurs -18.00 Voetbal totaal 18.30 Nieuws 19.00 5 in het land, nieuws 19.25 Wordt u al geholpen? 20.00 Yacht vision, magazine 20.30 Thunderbolt and Lightfoot, film 22.40 Z Nieuws 22.45 Engels voetbal Premier Lea gue: Arsenal - West Ham United 23.20 Love games, thriller 00.50 Film tv, overzicht 01.00 Z Extra 02.20 Nachtprogramma SBS6 07.00 All in the family 07.25 Hart van Nederland 07.50 Taxi 08.20 Deelt-ie 't of deelt-ie 't niet? 08.50 Chef! 09.25 De goed geld show 10.25 Melrose place 11.15 The young &the restless 12.00 Home- shopping Europe 14.05 Mysterie science theater 3000: The movie 15.20 Hawaii Five O 16.20 Ricki La ke 17.05 Diagnosis murder, serie 18.10 JAG, detectiveserie 19.00 Het Nieuws 19.25 Deelt-ie 't of deelt-ie 't niet? 19.55 Chef!, comedy 20.30 Achmea Kennisquiz 21.35 Luifel Luifel, serie 22.30 Hart van Nederland 23.00 Peter R. de Vries 23.40 Jeugdpolitie, docuserie 00.05 Legends: Schwarzenegger 01.05 Jerry Springer 01.50 Nachtprogrammering YORIN 07.00 YorKiddin': Seabert 07.25 Snorkels 07.50 The Harveytoon show 08.35 Homeshopping 10.45 Film tv 10.55 Homeshopping 12.05 Film tv 12.15 Seabert 12.40 Dinky dis 13.05 David Copperfield, teken film 14.40 Yor callin' 15.30 Film tv 15.45 Cow Chicken 16.10 Dra- gonball Z 16.45 Student bodies 17.10 V.I.P, serie 17.55 Change of heart, relatieshow 18.20 Chat choice, internet-dating 18.55 Samsam, comedy 19.30 Onderweg naar morgen 20.00 Mad about you, comedy 20.30 Largo Winch, serie 21.35 Op center (2), miniserie 23.15 Schiphol Airport 23.50 Martial Law, serie 00.35 Film tv 00.45 Nachtprogrammering OMROEP ZEELAND 9.00 Tekst-tv 18.00 Journaal 18.17 Omroep Zeeland nieuws 18.35 VOC-Vertellingen 18.45 Open voor publiek. Musea 18.55 Tekst-tv 19.00 Omroep Zeeland nieuws 19.20 VOC-Vertellingen 19.30 Open voor publiek, musea 19.40 Tekst-tv 20.00 Omroep Zeeland nieuws 20,19 VOC-Vertellingen 20.32 Open voor publiek, musea 21.00-9.00 Tekst-tv/Herhalingen 1 DELTA TV 6.00 FAQ man: Communities 6.01 ClubNet: S.v. Atlas 6.10 Zeeuwse Noten: Concertina 6.16 Oh wat Mooi: Hoedekensker- ke 6.18 Tekst TV: evenementen Elk halfuur herhaling BELGIË NED-1 VRT 10.00 Donna opTV1 12.35 Blokken 13.00 Journaal 13.35 Thuis 14.00 Dierendokters 14.30 El C.I.D 15.20 Splendeurs naturelles d'Afrique 16.30 Harttegen hard 16.50 De din gen des levens 17.35 Buren 18.00 Journaal 18.10 De rode loper 18.30 Blokken, spel 19.00 Journaal 19.45 Joker- en lottotrekking 19.50 Man bijt hond 20.15 Thuis, serie 20.45 Het rapport Quisquater 21.10 Baantjer, serie 22.00 Ooggetuige, magazine 22.35 De laatste show, talkshow 23.23 Joker en lotto 23.24 KENO-uitslagen 23.25 Journaal laat 23.50 Man bijt hond 00.10 De rode loper 00.30-09.00 Journaal, doorlopend BELGIË NED-2 VRT CANVAS 09.00 Onder de zomerhemel KETNET 14.00 Zorro 14.25 100% bakvis CANVAS 14.45 Wielrennen KETNET 16.30TikTak 16.35Bobde Bouwer 16.45 De boomhut 17.00 Karrewiet 17.10 Disney Festival 17.45 Het ei land van Noach 18.10 Hey Arnold 18.25 Groot licht 18.40 Stafkes straffe kost 18.50 Mijn ouders ko men van Mars 19.20 Drie vrienden en Jerry 19.30 Zorro CANVAS 20.00 TerZake, actualiteiten 20.35 Voetbal 22.45 Bewogen leven, portretten 23.45 De rederijkers, improvisatie 00.10-02.00 TerZake, doorlopend KINDERNET 07.00 Wild Thornberrys 07.25 Hey Ar nold! 07.50 Ratjetoe 08.15 Ernst, Bobbie en de rest 08.30 Magie schoolbus 08.55 Patrouille 03 09.20 Simsala Grimm 09.45 Lil Elvis 10.05 Muis 10 10 Mopa- top'sshop 10.25 Pieter Post 10.40 Jella- bies 10.45 Budgie de helikopter 10.55 Zap&Surf 11.05Tuttels 11.10 RoliePo- lie Olie 11.20 Caillou 11.25 Dino Babies 11.45 Boes 12.05 Bassie Adriaan 12 35 Fatdog Mendoza 13.00 Weird-ohs 13.10 Ernst, Bobbie en de rest 13.20 Ca- limero 13.35 Tuttels 13.45 Bananen in pyjamas 13.50 Pablo 14.00 Alfred J. Kwak 14.30 Bassie Adriaan NET 5 ~l 15.00 Homeshopping Europe 16.00 Di- Resta 16.30 Disney feest 17.05 Family law 17.50Twoguysandagirl 18.15Gra- ce under fire 18.40 Buffy the vampire slayer 19.30 Dharma Greg 20.00 Em ma Kinderziekenhuis 20.30 Charmed 21.20 Buffy the vampire slayer 22.10 Angel 23,00 Dharma Greg 23.25 Gra ce under fire 23.55 Nachtprogramme- ring FOX KIDS V8 FRANKRIJK-2 TV5 nieuws 1.05 Les moissons de l'océan 3.05 Fax culture 4.00 Doorlopende herh. ARTE 14.00 Magazine jeunesse 14.30 Voy ages, voyages- LeSénégal 15.15 Ma vie avec les éléphants 16.00 Tembo - rencontre de géants a Matete 16.30 Les éléphants sauvages de Ceylan 17.00 Elizabeth, une vie d'éléphant 17.30 Newsman, film 19.00 Connaissance: Le gingko, arbre sacré 19.45 Info 20.15 Re portage: Les prairies sauvages 20.45 Les mercredis de I'histoire - Natal 71 21.35Musica: La liturgiedecristal-Port rait d'Oliveir Messiaen 22.35 Ciné-dé- couverte: Exit II: Verklarte Nacht, film 00.10 The Hawaiians, film 2.20 Korte film: L'homme qui plantait des arbres 2.54 Fin RTL TV DUITSLAND-1 Jörgen Raymann presenteert The comedy factory. Ned. 3,19.00 uur 06.30 Why why family 06.55 Dennis the Menace 07.15 Eek! The cat 07.25 Fox Kids Cup 07.55 Pokémon 08.20 Eek! The cat 08.30 Bobby's world 08.50 Bob de Bouwer 09.00 Franklin 09.10 Hello Kitty 09.25 Bamboe beren 09.50 Honeybee Hutch 10.10 Why why family 10.30 Bob de Bouwer 10.40 Franklin 10.55 Jim But ton 11.15 Princess Sissi 11.40 Peter Pan the pirates 12.00 Eek! The cat 12.15 Walter Melon 12.40 Pokémon 13.00 Wunschpunsch 13.25 Kids from room 402 13.45 Life with Louie 14.05 Iz- nogoud 14.30 Spy dogs 14,50 Bikermice from Mars 15.10 Shinzo 15.35 Action Man New 15.55 Iznogoud 16.20 Brace- face 16.45 Digimon 17.10 Fox Kids Cup 17.35 Pokémon 5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.05 Vater wider Willen 10.00 Ta gesschau 10.03 Brisant 10.25 Die Kom- missarin 11.15 Heimatmelodien 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta gesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau 14.03 WunschBox 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege - Die Talkshow 17.00 Ta gesschau 17.15 Brisant 17.43 ARD vor acht 19.55 Börse im Ersten 20.00 Ta gesschau 20.15 Preis der Schönheit, film 21.45 Zuflucht Wildnis 22.30 Ta- gesthemen 23.00 Friedman 23.30 Die Kinder von Bagdad 0.00 Nachtmagazin 0.20 Ewan McGregor: Velvet goldmine, drama 2.20 In der Hitze der Nacht 3.05 Tagesschau 3.10 Fliege - Die Talkshow 4.10 Die schönsten Bahnstrecken Euro- pas 4.55 Tagesschau 5.00 Die Kinder von Bagdad DUITSLAND-2 18.00 Knight Rider 18.50 Magnum P.I 19,40 The Wayans bros 20.05 Explosief 20.30 Separate lives, film 22.20 Inners pace, film 00.30 Silk stalkings 01.25 Nachtprogrammering 5.55 Les Zamours 6.30 Télématin 8.35 Days of Our Lives 9.00 The Bold and the Beautiful 9.25 Carrément déconseillé aux adultes 11.00 Flash Info 11.05 Mo- tus 11.40 Les Zamours 12.20 Pyramide 13 00 Nieuws 13.40 Derrick 14.45 Ein Fall fur zwei 15.50 In Namen des Geset- zes 16.40 Premier rendez-vous 17.15 La familie Green 18.05 Jag 18.55 On a tout essayé 19.45 Histoires formidables 19.50 Un gars, une fille 20 00 Nieuws 20.40 Tirage du Loto 20.55 Maïmiti, I'en- fant des Ties, film 22.35 £a se discute 00.50 Nieuws 1.15 Des mots de minuit 3.45 24 heures d'info 4.00 Pyramide 4.35 Urti 5.15 Outremers DUITSLAND-3 6.00 Nieuws 6.15 Journal mondial des journaux 6.30 Télématin 8.00 Canadees nieuws 8.30 Chroniques d'en haut 9.05 Zig zag café 10.00 Nieuws 10.15 Crimes en série 12.05 Les zamours quotidienne 12.30 Frans nieuws 13.05 Temps pré sent 14.00 Nieuws 14.15Thalassa 16.00 Nieuws 16.15 Le journal de l'éco 16.20 TV5, l'invité 16.30 Au royaume des fleurs 17.05 Pyramide 17,30 Questions pour un champion 18.00 Nieuws 18.15 Crimesensérie 19.55 Le journal del'éco 20.00 Zwitsers nieuws 20.30 Frans nieuws 21.05 Magazine 22.00 Nieuws 22.15 Les moissons de l'océan, minise rie 0.00 Belgisch nieuws 0.30 Frans 6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen Deutschland 7.00 Unter uns 7.30 Gute Zeiten, schlechte Zeiten 8.05 Shop 9.00 Punkt 9 9.30 Mein Baby 10.00 Dr. Stefan Frank 11.00 Familien duell 12.00 Das Mittagsjournal 13.00 Die Oliver Geissen Show 14.00 Barbel Schafer 15.00 Die Wache 16.00 Das Jugendgericht 17.00 Die Nanny 17.30 Unter uns 18.00 Guten Abend RTL 18.30 EXCLUSIV - Das Star- Magazin 18.45 Aktuell 19.10 Explosiv - Das Magazin 19.40 Gute Zeiten, slechte Zeiten 20.15 Champions League 23.15 lm Einsatz! 00,00 Nachtjournal 0.30 Susan 1.00 Veronica 1.30 Die nanny 2.00 Die Oliver Geissen Show 2.50 Nachtjournal 3.20 Shop 4.05 Barbel Schafer 5.10 Exclusiv - Weekend ENGELAND-1 7.00 Breakfast 10.00 Kilroy Aansl: Nieuws 11.00 Housecall Aansl: Nieuws 12.00 Trading up 12.30 TV mail Aansl: Nieuws 13.00 The enemy within 13.30 Wipeout 14.00 Nieuws 14.45 Neigh bours 15.10 Doctors 15.40 Diagnosis murder 16.25 Tweenies songtime: Tweenies 16.45 Arthur 17.10 UBOS 17.35 Even Stevens 18.00 Blue Peter 18.25 Newsround 18.35 Neighbours 19.00 Nieuws Aansl: Party election broadcast 20.00Tomorrow's world live 20.30 This is your life 21.00 Weakest link 21.50 Jet set departure lounge 22.00 Crimewatch UK 23.00 Nieuws Aansl: National Lottery update 23.35 Crime- watch UK update 23.45 The fourth pro tocol, spionagefilm 1.45 Sign zone 2.15 Holiday 2002 2.45 UK's worst.... New home? 3.15 Weird nature 3.45 The tou ghest job in Britain 4.15 Arthur: King of the Britons 5.15 BBC News 24 5.30 Morgenmagazin 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Service taglich 10.00 Tagesschau 10.03 Die Schwarzwaldkli- nik 10.50 Reich und Schön 11.30 PRAXIS taglich 12.00Tagesschau 12.15 Drehscheibe Deutschland Aansl: Pres- seschau 13.00 Tagesschau 13.05 Mit tagsmagazin 14.00 Heute 14.15 Disco very 15.00 Heute 15.10 Streit urn drei 16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leute heute Aansl: NKL-Tagesmillion 18.00 SOKO 5113 18.50 LOTTO Ziehung am Mittwoch 19 00 Heute 19.25 Die Ret- tungsflieger 20.15 Girl friends 21.00 ZD- F.reporter 21.45 Heute-journal 22.15 Abenteuer Forschung 22.45 Die Johan nes B. Kerner-Show 23.45 Heute nacht 00.00 Derrick 1.00 Heute 1.05 08/15 in der Heimat, oorlogsdrama 2.35 Heute 2.40 Die Johannes B. Kerner-Show 3.30 Heute 3.40 ZDF.reporter 4.25 Webcam- nights.tv 5.00 Hallo Deutschland ENGELAND-2 6.00 Cursus wiskunde 6.30 Schooltele visie 8.00 Tagesschau vor 20 Jahren 8.15 Tele-Gym 8.30 Cursus Amerikaan se geschiedenis 9.00 Aktuelle Stunde 9.40 Lokalzeit kompakt 11.00 Ratgeber 11.30 Weltreisen 12.00 Hier und Heute 12.15 0800 Düsseldorf 12.45 NRW am Mittag 13.00 ServiceZeit 13.30 Hier und Heute unterwegs 14.00 Die Gespenster von Flatterfels 14.25 Schloss Einstein 14.55 Kleine Geschichten von wilden Tieren 15.00 Tagesschau 15.15 Die sto ry: Scheidung in Teheran 16.00 NRW am Nachmittag 16.15 Fluss mit vielen Namen 17.00 Nano - Die Welt von mor gen 17.30 Weltreisen 18.00 Lokalzeit 18.05 Hier und Heute 18.20 ServiceZeit 18.50 Aktuelle Stunde 19.30 Lokalzeit 20 00 Tagesschau 20.15 Mittwochs live 21.45 NRW am Abend 22.00 FrauTV 22,30 Menschen hautnah 23.15 Marion, film 0.55 Filmtip 1.00 Domian 2.00 Lo kalzeit NGC bouwen 18.00 Stenen en botten 19.00 Spoken van de Great Salt Lakes 20.00 Uitvinders van het dierenrijk 21.00 Oor logsschepen 22.00 Grote vuurballen 23.00 Vulkanische uitbarsting 0.00 Oor logsschepen 1 00 Grote vuurballen 2.00 Vulkanische uitbarsting 3.00 Uitvinders van het dierenrijk 4.00 Oorlogsschepen 5.00 Grote vuurballen j CNN 6.00 BizNews 9.00 Business central 10.00 Larry King 11.30 World sport 12.00 Business international 13.30 World sport 14.30 World report 15.00 Business international 16.30 World sport 17,30 American edition 18.30 Insi de sailing 20.30 World business today 21.30 Q&A 22,00 World news Europe 22.30 World business tonight 23.00 In sight 23.30 World sport 0.00 Lou Dobbs moneyline 1.00 NewsBiz today 3.00 Lar ry King live 4.30 Insight 5.30 American edition MUSIC FACTORY 6.00,7 00,8.00,9.00,11.00,16.00,18.00, 21.00 en 0.00 Factory facts 6.00 Cyber- Choice 7.00 Morning call 9.00 Greatest hits 13.30 Moviefactory 14.00 Wanadoo Top 40 17.00 TMFIive.com live 19.00 De dag top 5 live 20.00 Back II Back 21.00 TMF Late 23.00 Mental Theo 00.00 Cy- berChoice I MTV EUROPE 5.00 Non stop hits 8.00 Bytesize 9.00 Non stop hits 13.30 Graig David 14.00 Lenny Kravitz 14.30 Britney Spears 15.00 European top 20 16.00 Westlife 16.30 Destiny's child 17.30 Robbie Wil liams 19.00 Kylie Minogue 19.30 P. Did- dy 20.00 Eminem 20.30 Craig David 21.00 JLO 21.30 Jackass 22.00 Madon na 1.00 Night videos 7.00 Open university 8.00 Ocean odys- sey 8.25 Histeria 8.45.Get your own back 9.15 Bob the builder 9.25 The story ma kers 9.40 Clifford the big red dog 10.00 Teletubbies 10.50 Playdays 11.10 Tweenies 11.50 Come outside 12.05 Numbertime 12.20 Words and pictures plus 12.35 Cats' eyes 12.50 Hands up! 13.05 Pod's mission 13.20 Maths chal lenge 13.30 Working lunch 1400 Snooker 15.40 Westminster live 16.50 Nieuws 17.00 Snooker 19.00 The Simp sons 19.20 TOTP2 19.45 Snooker 20.30 Cannabis cafe's UK 21.00 Snooker 22.00 Food junkies 23.00 Porridge 23.30 Newsnight Aansl: Party election broad cast 0.25 Snooker 1.05 Despatch box 1.30 BBC learning zone BBC WORLD 6.30 World business report 8.45 Sport today 9.30 Clarkson's car years 10.30 HARDtalk 11.30 Reporters 12.30 Asia to day 12.45 World business report 13.30 HARDtalk 14.30 World business report 14.45 Sport today 15.30 Click online 16.30 Asia today 17.30 HARDtalk 18.15 World business report 18.30 Holiday 19.30 World business report 19.45 Sport today 20.30 HARDtalk 21.30 The car's the star 22.30 Word business re port 23.30 Africa direct 0.30 World busi ness report 0.45 Asia today 1.30 HARD talk 2.30 Holiday 3.30 Africa direct 4.30 Asia today 4.45 World business report 5.30 HARDtalk MEZZO 6.00 Today's business Europe 9.00 Eu rope squawk box 11.00 European mar ket watch 12.00 National Geographic Channel 12.00 Groots bouwen 13.00 Aardwijzer 13.30 Wildlife detectives 14.00 Hondenbanen 14.30 Krokodillen- verhalen 15.00 Stenen en botten 16.00 De kokosnotenrevolutie 17.00 Groots 6.35 Dagtv 17.00 Dvorak: Symfonie Du nouveau monde 17.45 Brahms: Hon gaarse dans. G. Pieranunzi, viool en R. Zadra, piano 18.00 Giotto 18.55 Cléram- bault: Magnificat 19.15 Alexei Ogrintchouck. Portret 19.45 Markus Bellheim. Portret 20.15 Retro Mezzo 20.25 A l'affiche 20.35 Sur un plateau 21,00 Barocco Opera 22.45 Marais: Cou plets de folies. Jeunes Solistes de Con servatoire 23.00 A l'affiche 23 10 Sur un plateau 23.30 Nancy Jazz Pulsations 0.30 Nachttv l EUROSPORT 8.30 Eurogoals 10.00 Moderne vijfkamp 10.30 Rally 11.30 Inside Formula 12.00 Gewichtheffen 15.00 Tennis 16.30 Ge wichtheffen 18.00 Super racing week end 18.30 Series 19.00 Gewichtheffen 21.00 Zeilen 21.30 Golf 22.30 The match of the century 23.15 Eurosportnews re port 23.30 AdNatura 0.30 Superbike Mag 1.00 World Cup stories 1.15 Euro sportnews report I DISCOVERY CHANNEL 9.00 Rex Hunt fishing adventures 9.25 Wood wizard 9.55 Cookabout - Route 66 10.20 O'Shea's big adventure 10.50 A car is born 11.15 Octopus garden 12.10 Storm force: Landslide 13.05 Body ima ge 14.00 Science times 15.00 Great batt les 15.30 Heroes 16.00 Village green 16.30 Garden rescue 17.00 Rex Hunt fi shing adventures 17.30 Buena Vista Fi shing Club 18.00Time team 19.00 Rhino journey 20.00 O'Shea's big adventure 20.30 A car is born 21.00 Escape stories 22.00 Superstructures 23.00 Blood ties: Garland 23.30 The most evil men in his tory: Nero 0,00 Sky juggernauts 1.00 Ti me team 2.00 Race for the superbomb 03.00 Van 3 tot 9

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 7