luishouden is gewoon een bedrijf PZC P7.C 4 Organisatie helpt tweeverdieners de chaos in hun leven te beheersen puzzel Tom Poes en de Erfpachter Casper Hobbes recept Zalmtimbaaltjes met sabayonsaus het weer \Skr nm O oo onrvo -90 woensdag 24 april 2002 Bij tweeverdieners loopt het huishouden vaak in de soep. Ze raken overspan nen van de chaos thuis, waardoor ze ook hun werk. niet meer goed kunnen doen. Mariangeles No- gueras van het bedrijf Or ganisatie Familie Aanpak (OFA) leert drukke werk nemers hun leven weer op orde te brengen. 'loor Sylvia Marmelstein F jYlring! Om zes uur gaat de 'i. wekker. Snel bed opmaken, douchen en aankleden. Daarna anneke, Daantje en Sien wek ken, aankleden voor school en crèche en vlug ontbijten. Oh ja, de poes onder het bed vandaan jagen en de hond naar zijn pandje op de gang sturen. Vuil niszakken aan de straat zetten, hup kinderen in de auto, weg brengen en zelf naar het werk sjezen. i )e tweeverdieners Annelies en lob Wouters uit Voorburg heb ben, voordat zij aan hun betaal de baan beginnen, al een halve werkdag achter de rug. Als ze 's avonds thuis komen wacht daar de volgende uitputtings slag. Kinderen afhalen, bood schappen doen, koken, afwas sen, kleintjes naar bed brengen en mensen terugbellen die op liet antwoordapparaat een boodschap hebben achtergela ten. De wasmachine aanzetten, droger leeghalen, snel nog even een' strijk wegwerken, stofzui gen, post lezen en hè, hè klaar! Eindelijk naar bed Aan het eind van de dag ben ik compleet doorgedraaid", zegt Annelies. En nog loopt haar huishouden volledig in de soep. .Tijd om goed op te ruimen is er niet." Ze wijst op de bergen rondslingerend speelgoed. De ramen zitten vol vieze bruine strepen en daarachter groeit het onkruid tot kniehoogte. Het vloerkleed in de woonkamer ligt vol kruimels en de fietsen heb ben al een half jaar lekke ban den. Ook trekken regelmatig in cassobureaus aan de bel omdat rekeningen niet op tijd zijn ge post. Het ministerie van Sociale Za ken schat dat minstens twee miljoen Nederlanders moeite hebben om werk en privéleven met elkaar te combineren. „Dat zijn vooral tweeverdieners met kinderen en alleenstaande ou ders", weet Mariangeles No gueras. Zij is directeur van het bedrijf Organisatie Familie Aanpak (OFA), een adviesbu reau voor dagindeling. Haar or ganisatie helpt gezinnen als de familie Wouters hun leven, weer op orde te krijgen. „Ik laat ze zien dat die chaos niet nodig is." Het is alweer zes jaar geleden dat Nogueras besloot van het oplossen van de huishoudelijke problemen van anderen haar werk te maken. Geen gekke ge dachte voor iemand die in Span je de opleiding huishoudkunde heeft gedaan. Bovendien wist Nogueras dat de combinatie werk en gezin niet per se tot pro blemen hoeft te leiden. „In Spanje werken bijna alle vrou wen buitenshuis en ze hebben zelden last van stress." Mentaliteit Dat komt deels doordat Spaan se vrouwen een andere mentali teit hebben. „Als ze thuis komen gaan ze rusten en genieten van hun gezin. Het kan hen niks schelen dat er speelgoed op de grond ligt of stof op de venster bank." De combinatie werk en privé vergt wel een goede organisatie. „Zie je gezin als een bedrijf", luidt de eerste tip van Nogueras. Soms zijn de oplossingenheel simpel. „Eengroteijskasteneen vriezer om de boodschappen voor een hele week in op te kun nen slaan, een afwasmachine om de keuken aan kant te hou den, een magnetron om maaltij den of babyvoeding op te war men, een droger om het strijken te vergemakkelijken. Op appa raten moet je absoluut niet be zuinigen", vindt Nogueras. Een goede communicatie met de partner is een vereiste voor een goed geregeld huishouden. „Ik vraag mijn klanten voordat ik een advies geef, welke proble men ze hebben. Vrouwen zeggen dan meestal: 'Ik moet alles zelf doen'. Na de cursus realiseren ze zich dat het grootste probleem de communicatie met hun man is. Ze zeggen gewoon niet duide lijk wat hij moet doen. Boven dien is het een vrouwenkwaal dat vrouwen alles zelf willen doen en dus niet genoeg taken delegeren." Lui Nogueras is er een groot voor standervan dat drukke werkne mers zoveel mogelijk huishou delijke taken inkopen. OFA biedt daarom allerlei 'gemaks diensten' aan. Een interieurver zorgster, een boodschappen dienst, verzorgers voor de huisdieren, een tuinman, een strijkservice, of iemand die de auto poetst of de slaapkamer behangt. „Werkenden moeten voorkomen dat de vrije dagen die ze zo hard nodig hebben op gaan aan klussen." Het werk van Nogueras wordt gewaardeerd. In haar kast staat een map met bedankbriefjes van gezinnen die ze heeft gehol pen. „Ze zijn blij dat iemand po sitief aankijkt tegen de combi natie werk en privé. Vrienden en kennissen zeggen al gauw: als het lastig is stop je toch gewoon met werken." Wendy Coenen uit Rotterdam weet daar alles van. „Bij ons liep na de geboorte van mijn dochter alles mis. Mijn moeder vond dat mijn eigen schuld. „Moet je maar gewoon huisvrouw wor den", zei ze. Maar ik vond mijn baan te leuk." Door de chaoti sche toestanden thuis is ze een tijd uit de roulatie geweest. „Overspannen. De hele dag was het chaos in mijn hoofd." Coenen had geluk. Het bedrijf van haar man bood aan om ge bruik te maken van allerlei ge maksdiensten. Het bedrijf be taalt een soort van abonnement aan een organisatie die huis houdelijke klussen opknapt. Werknemers kunnen het tele- 1 S E P I E N T S 2 K L G O N E Z T 3 O K W N A D R K 4 S P E O Z O R I 5 B E R L A A K M 6 P L A O N O N I 7 I B E A T N I K 8 K N R E U E I T 9 B L N A D R A M 10 F O R A O M G E 11 L D W I A C N G 12 C L H O A w A N 13 P M I W P O E T 14 P L N U E I S N Streep op elke regel de letters weg, die samen het woord vormen dat overeenkomt met de omschrijving. De resterende letters vormen van boven naar beneden en van links naar rechts een citaat. 1. Scherpzinnig; 2. brokje suiker; 3. zuivelproduct; 4. voetafdruk; 5. vrucht; 6. vouw; 7. bodemverheffing onderwater; 8. ontplofbaar poeder; 9. smet; 10. fietsraam; 11. pressie; 12. grappenmaker; 13. zuigbuisje; 14. stofje. Horizontaal: 4. De nadruk ligt op de uit spraak (6); 5. Het gaat niet over het verre verleden (7); 7. Door deze uitroep komt er geld in (5); 9. Voedsel van een vogel met geld (5); 10. Het gevolg van zaaien (7). Verticaal: 1. Fantastische melodie? (7); 2. Het allerliefst zou men ermee op de vlucht gaan (9); 3. Zo zeldzaam dat het leuk wordt (4); 6. Vliegende olifant (5); 8. Vangt insecten met effect (4). Oplossing van gisteren: Cryptogram: Anagram: Horizontaal: 4. Afleiden; 6. jongeman; 8. kaas-kaars-spraak agente; 9. zuur; 10. tast. ear1-lepra-pralen rein-trein-orient Verticaal: 1. Fado; 2. slagpartij; 3. filmpers; 5. ster-kerst-orkest Ernst; 7. zus. roer-retor-reetor snip-prins-sprint egel-leger-legger tien-natie-antiek beer-beker-gebrek snit-spint-spinet Eindoplossing: SPOORSLAGS ©JFS.NL Intussen had de markies in de warmte van de kamer ver slag gedaan van de rampen die hem en de burgemeester ge troffen hadden, en heer Ollie had zijn verschrikkelijke tocht door de grotten beschreven.„Het is niet, dat ik niets over de erfpacht horen wil", besloot hij. „Ik ben van goede wil, dat weet iedereen, en dat heb ik vandaag bewezen, zegt u nu zelf... Ja, Joost, wat is er?". „Daar is de dame voor de pacht", sprak de bediende, het hoofd om de deur stekend. „Ze vraagt haar talentje, met uw welnemen." Heer Bom mel kromp ineen en wenkte vol afschuw. „Ze moet wach- Hans Belterman Detimbaaltjes met zalm behoorden ooit tot het repertoire van vooraanstaande koks in ons land. In plaats van zalm nam men ook wel tarbot, griet, tong en wijting. In Frankrijk maakt men trouwens ook tim baaltjes met kreeften- of krabbenvlees. Ze zijn er, vooral in Bretagne en Normandie, bijzonder populair. Voor 4 warme voor- of brunch/lunchge rechten: 250 gram Noorse zalmfilet (zon der huid); 1 ei; 1.25 dl slagroom; zout; wit te peper uit de molen. Voor de saus: 3/4 dl visfond, uit potje; 2 eierdooiers; 3/4 dl dro ge witte wijn, zoals Pinot Blanc (Elzas); 1 dl slagroom. Voorts: 2 Italiaanse of Spaanse tomaten, ontveld, vruchtvlees in blokjes gesneden; 1 eetl. fijngehakte pe terselie. Snijd de vis in kleine stukjes. Leg ze in een kom en plaats deze 15 minuten in de diep vriezer. Zet tegelijkertijd de mengkom met het snij(sikkel)mes van de foodprocessor, eveneens 15 minuten, in de koelkast. Bereid intussen de saus door in een hitte bestendige kom eierdooiers en visfond los te roeren. Plaats de kom in een pan waarin watertegen de kook aan wordt gehouden. Klop het mengsel zolang tot het dik en schuimig is. Voeg eetlepel voor eetlepel, onder voortdurend kloppen en roeren, de wijn toe. Blijf kloppen tot een licht schui mige gebonden saus is verkregen. Klop in een andere kom slagroom zolang tot ze nog net dik en vloeibaar is. Spatel de slagroom door de warme saus. Breng op smaak metwatzouten peper. Doe de saus over in e thermoskan. Maak van zalmstuk jes en ei in de foodprocessor een fijne pu ree. Schenk er, terwijl de foodprocessor in werking is, de slagroom langzaam bij. Zeeland: Aangenaam Het lenteachtige weer in Zeeland blijft Door: Johan Reuter nog tot en met donderdag voortdu ren, maar daarna wordt het onbestendig. We krijgen dan iedere dag met buien te maken en de temperatuur gaat omlaag naar waarden die normaal zijn voor de laatste aprilweek. Vandaag en morgen komt de temperatuur echter nog in voorjaarsstemming met 20 graden. Afgelopen maandag werd het sinds begin april, in diverse Zeeuwse plaatsen weer warmer dan 20 graden. Van de officiële stations haalde Wilhelminadorp 20,7 graden. In Vlissingen lukte dit niet want daar werd het maar 18,3 graden. Van de ama teurstations haalde Clinge de hoogste waarde met 21,7 graden. Vandaag wordt het dus opnieuw 20 graden of nog iets warmer. Daarbij zijn er vooral in de ochtendperiode veel stapelwolken aan wezig, waarbij van de zon maar weinig te zien is. In de middag klaart het echter steeds verder op en bij tijden is het dan even flink zonnig. In combinatie met een zwakke tot hooguit matige wind is het buitenshuis aangenaam weer. Vannacht is het bij ons op de Zeeuwse eilanden vrij helder, Huishoudelijke chaos drijft tweeverdieners vaak onnodig tot wanhoop, meent Mariangeles Nogueras van het bedrijf Organisatie Familie Aanpak. foto Harmen De Jong/GPD foonnummer draaien en hulp bestellen. „Als we nu een druk ke week hebben, laten we het avondeten alvast klaar zetten of de strijk wegwerken." Dat heeft gewerkt. „We hebben nu een fijn ontspannen gezins leven. Daardoor ga ik 's och tends weer met plezier naar mijn werk. Thuis is de plek waar we rust houden en leuke dingen doen. In plaats van dat ik mijn man uitkaffer omdat hij troep heeft gemaakt, drinken we nu voor het slapen gaan gezellig een glaasje wijn." GPD De namen van de families zijn veranderd om hun privacy te be schermen. D Toonder Studio's maar het wordt geen koude nacht. Landinwaarts daalt het kwik niet verder dan tot 8 graden. Aan zee is het met 11 graden zelfs warm te noe men voor de nacht, want vol gens het langjarig gemiddel de zou het zo'n 6 graden moeten zijn. Morgen zijn er naast wolkenvelden soms ook flinke zonnige momen ten. De temperatuur loopt nog op tot 18 graden. Vanaf vrijdag volgt de weeromslag naar een onstabiel weertype met regelmatig buien en temperaturen rond 14 gra den, wat overigens normaal Half bewolkt I i NW 4 20° I' J -T -ffz PB 1% NW3| f&xiraumismperaluur voor vandaag NW 3 -J i< Vooruitzichten donderdag vrijdag zaterdag zondag weer max. 18° 14° 13° 14° min. 10° 10° 8° 8° wind W 4 W 5 ZW 5 ZW 5 Zon O Maan woensdag onder 20.55 donderdag op 6.28 woensdag onder 5.49 donderdag op 18.38 Nautisch bericht Er staat een zwakke tot matige noordwestenwind, kracht 2 tot 3. De temperatuur van het zeewater bedraagt 10 graden en het zicht is goed. Waterstanden ten!", riep hij klagend uit. „Geef haar in de keuken maar wat te eten. Ik heb geen talent, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel, ik heb er zoveelMaar ik weet niet welke ze heb ben wil..." De bediende trok zich mompelend terug en eni ge tijd heerste er stilte bij het knappende haardvuur. „Z-zou ze...", begon heer Ollie ten slotte aarzelend. „Zou ze genoegen nemen met mijn talent als gastheer? Of zou ze mijn talent als spreker willen hebben? Wat denkt u ervan?" Zijn gast zweeg echter. Het onderwerp maakte hem spra keloos. WOENSDAG Hoog water Laag water 24 APRIL uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 00.21 164 12.51 214 06.50 196 19.16 173 Terneuzen 00.38 188 13.08 239 07.15 205 19.40 184 Cadzand 12.25 205 06.36 188 18.56 166 Roompot Buiten 00.25 118 12.55 165 06.55 150 19.26 124 Roompot Binnen 01.35 098 14.26 137 07.35 140 20.14 114 Zierikzee 01.45 118 14.30 162 07.50 158 20.35 132 Krammersl. West 01.35 127 14.13 168 07.56 161 20.30 136 Hansweert 01.08 200 13.38 251 07.41 221 20.06 201 Stavenisse/Yers. 01.46 121 14.26 164 07.44 158 20.25 133 DONDERDAG Hoog water Laag water 25 APRIL uur cm uur cm uur cm uur cm Vlissingen 01.16 196 13.39 241 07.48 219 20.06 190 Terneuzen 01.32 222 13.59 267 08.12 230 20.29 202 Cadzand 00.47 188 13.16 232 07.25 212 19.42 184 Roompot Buiten 01.15 141 13.37 184 07.36 163 19.55 132 Roompot Binnen 02.46 113 15.16 149 08.40 149 21.04 117 Zierikzee 02.50 135 15.25 172 08.50 167 21.25 135 Krammersl. West 02.24 143 15.41 182 08.56 17321.15 142 Hansweert 02.02 232 14.31 277 08.35 247 20.56 221 Stavenisse/Yers. 02.56 139 15.26 178 08.44 169 21.15 138 door Bill Watterson Breng het mengsel op smaak met wat zout en peper. Beboter4 metalen timbaaltjes of neem er grote thee- of koffiekopjes (inh. 1.5 dl) voor. Vul de vormpjes met het zalm mengsel. Stoot de vormpjes op het werk vlak om eventueel aanwezige luchtbellen te verwijderen. Dek de vormpjes af met aluminiumfolie. Plaats de vormpjes in een ovensleetje o.i.d.. Schenk er zoveel ko kend water bij tot de vormpjes er voor de helft in staan. Schuif hét ovensleetje 20 mi nuten op het rooster dat iets onder het midden in de tot 180 C. voorverwarmde oven is geplaatst. De timbaaltjes zijn gaar wanneer ze aan de bovenzijde stevig aan voelen. Schenk het vocht uit de vormpjes. Presentatie: stort de timbaaltjes in het midden van voorverwarmde borden. Schenk de saus er rondom. Strooi toma- tenblokjes en peterselie over de saus. In het westen van Europa is het tot en met donderdag vrij zon nig en droog met in de Benelux temperaturen rond 20 graden, in het zuiden van Frankrijk rond 25 graden, en in het zuiden van Spanje en Portugal rond 30 graden. Vrijdag verandert het weer en vallen er in de Benelux en in Frankrijk buien en doet de temperatuur een stap terug. In het overgrote deel van Span je en Portugal blijft het wel droog en gaat de zon schijnen. In het midden en oosten van Europa is en blijft het onstabiel met de komende dagen veel buien in Duitsland en in het noordelijk Alpengebied. In het zuidoosten, in Griekenland en Turkije valt een enkele bui, maar schijnt op de stranden de zon en wordt het 17 en 23 graden. zonnig matige sneeuw 'CéL lichl lichte regen Europa: Vaak zon O

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 4