PZC D'-vV" PZC oo -;i orvrvo -00 12 fu) j)\si E^F cn. £-^-Ly WELK IDEE IS ER NOU NIET OP PAPIER GEBOREN? \4J! J o- fe w m H woensdag 24 april 2002 7) iJLfid.- _1 •y c at ~t t Ht (t> ftf 26 Van alle uitvindingen die er zijn gedaan, is papier misschien wel de moeder van alle uitvindingen. Het vuur, de vuistbijl en het wiel waren er eerder. Maar papier was voor veel van de uitvindingen die ons omringen het kraambed. Zelfs uitvindingen als de tv, de radio en de computer, door sommigen gezien als de opvolgers van papier, waren er misschien niet geweest zonder papier. De unieke basis voor het vastleggen en uitwerken van gedachtespinsels. STEEDS WEER PLEZIER VAN KARTON EN PAPIER. o> v 1

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 48