Beroemd, daar gaat het om PZC PZC on -joo onno z22, woensdag 24 april 2002 De wens om beroemd te worden leeft sterk in de jeugdige fantasie. Zeker bij kinderen die een toneelcur sus volgen, zoals bij het Jeugdtheaterhuis in Goes. Het is dan ook niet zo vreemd dat dit onderwerp regelma tig naar voren kwam, toen cursusleidster Josien de Graaf hen vroeg hun dromen en verlangens op papier te zetten en daar vervolgens vorm aan te geven. Aanlei ding was het verzoek een voorstelling te maken die namens Nederland afge vaardigd kon worden naar het 7 e World Festival of Children's Theatre van 14 tot 22 juni in het Duitse Lingen. De groep bestaat uit dertien tweede- en derdejaars cur sisten (in de leeftijd van 8 tot en met 14 jaar) die zodanig gemoti veerd zijn, dat ze bereid waren er hun herfstvakantie van vorig jaar aan op te offeren. „Het ma teriaal waar ze mee kwamen, was zo mooi", blikt Josien terug. Zij moest in de maanden daarna al haar kwaliteiten als regisseur aanwenden om dat tot een ge heel te smeden. „Ik wist dat het voor een internationaal gezel schap toegankelijk moest zijn en dus wilde ik een voorstelling te maken die over de hele wereld begrepen kan worden. Kinderen hebben altijd een heel hoog ah- wat-schattig-gehalte. Dat wil de ik overstijgen." Hoewel gesproken tekst, hier en daar in het Engels, niet hele maal ontweken werd, kwam de nadruk voor een belangrijk deel op lichaamstaal te liggen. Vele disciplines passeren in de voor stelling de revue: toneel, mime, circusacts, zang, dans en mu ziek. „Ik ben begonnen met het idee van een circusvoorstelling. De kinderen mochten alles laten zien waar ze goed in waren. Zo bleek dat Luc waanzinnig lang op zijn handen kan lopen. Uit de Het moment van de auditie in de voorstelling Later van het Jeugdtheaterhuis. wens van een meisje om mensen aan het lachen te maken, kwam een clownsact voort. We zijn aan de slag gegaan met muziekjes als van Cirque Plume, zoekend naar sfeertjes, maar al snel werd mijn uitgangspunt een droom- melodietje van Wagner. Daar is componist Rieks Veenker op gaan voort borduren. Er zit ook een liedje in: It's my life." Supertalentje Naast het circusgedeelte zijn er tal van andere scènes die dro men en verlangens uitbeelden. Zoals een bibberend jongetje op een startblok dat niet durft te springen, maar wel de wens heeft om de wereld te betoveren Of een meisje dat bloemblaadjes uittrekt onder het zeggen van: hij houdt van mijhij houdt niet van mij. En dan het supertalent je Lilian, dat auditie doet en zichzelf daarbij tegenwerkt door niet te durven. Met echte tranen. „Ik vroeg: hoe doe je dat?", zegt Josien, „Dan denkt ze aan iets wat niet leuk is. Ze verzint wat en gaat huilen." „Daar het uiteindelijke doel toch is om beroemd en filmster te zijn, kwam ik op het idee een speelfilmpje te maken als on derdeel van de voorstelling. Het slot is de receptie ter gelegen heid van de première van die film. Ik heb overigens gepro beerd niet al te logische over gangen te maken om het een beetje onverwacht te laten zijn, zoals van een Chippendaler in het circus naar een zielig jonge tje op een startblok of van het applaus dat een meisj e met viool moeizaam lospeutert naar het gejuich van een circusact." Zaterdag beleefde de voorstel ling, die de titel Later draagt en inmiddels groen licht heeft ge kregen voor het optreden in Duitsland, de eerste try-out tij dens het Eenakterfestival in De Stenge in Heinkenszand. Het talrijke publiek reageerde en thousiast op spel en vormge ving. „Ze waren er klaar voor en heel gretig om te laten zien wat ze gemaakt hadden. Alles viel op z'n plekje. Je kunt er wel van alles in willen stoppen, maar zij moeten het doen. Toen het doek foto Willem Mieras viel, was het mooi om te zien hoe blij ze waren. En terecht", meent Josien, die verheugd is na de try-out van komende vrijdag in 't Beest in Goes bovendien za terdag 8 juni in de Middelburgse schouwburg te kunnen spelen. „In Duitsland staan ze ook voor een zaal van zo'n 500 mensen." En wordt de droom die Lilian uitdraagt in haar liedje wellicht al een beetje werkelijkheid: „I'm Lilian, famous Lilian." Frans Doelman Het Jeugdtheaterhuis speelt Later vrijdag in 't Beest in Goes (20.00 uur) en zaterdag 8 juni in de Stadsschouwburg in Middel burg (20.00 uur). Podium ANTWERPEN Snaren Theatervoorstelling van Gerard Jan Rijnders en componist Har ry de Witover Faust, Lucifer, Adam, Eva, gespeeld door To neelgroep Amsterdam, di. De Singel 20.00 uur Golven Kindertheatervoorstelling door Luxemburg. wo., za. en zo. Het Paleis 15.00 uur, ma. 20.00 uur Azen Muziektheater van Dimitri Lieue; een 'rapical' over on trouw en jaloezie, door Het Pa leis. di. Het Paleis 20.00 uur Thelly Mona Toneelvoorstelling a la Shake speare, door Podium Modern, do. en vr. P.C. Arenberg 20.15 uur De Ierse Eland Toneelstuk over drie mensen, die een gezamenlijke passie hebben voor de bonobo, een zeldzame mensaap, door Het Gevolg. vr. en za. C.C. Berchem 20.30 An evening with Zita Swoon Akoestisch concert met Zita swoon. do. en vr. Bourlaschouwburg 20.00 uur Emerson Quartet Concert met het dertiende, veer tiende en vijftiende strijkkwar tet van Dmitri Sjostakovitsj. vr. De Singel 20.00 uur An Pierlé Muzikale avond met pianiste en zangeres An Pierlé. za. Bourlaschouwburg 20.00 Het Zwanenmeer Revisited Ballet van Tsjaikovski in een be werking van Jan Fabre, gedanst door Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen. vr. en za. Theater 't Eilandje 20.00 uur, zo. 15.00 uur Andres Marin Rafael Campallo Dansvoorstelling met flamen- codans. vr. Het Zuiderpershuis 20.30 uur Previous Hedendaagse dansvoorstelling, wo. en do. C.C. Berchem 20.30 uur GENT Phaedra Toneelstuk van Jean Racine door Publiekstheater Gent. wo. t/m za. Area 20.00 uur De Koopman van Venetië Bewerking van drama van Sha kespeare, gespeeld door Toneel groep Amsterdam, wo. Vooruit Theaterzaal 20.00 Toreadors Toneelstuk van Jean-Marie Pie- me, gespeeld door Het Gevolg, wo. Minnemeers 20.00 uur De dag dat mijn broer niet thuis kwam J ongeren theatervoorstelling, gebaseerd op gesprekken met Palestijnse kinderen en volwas senen, door Huis aan de Amstel. wo. en vr. Kopergieterij 20.00 Gezegend Zij Vertelvoorstelling met oeroude verhalen over God, Satan en het al, door Pascale Platei, zo. Kopergieterij 11.00 uur Drie Zusters Toneelstuk naar Tjechov door De Koe/ tg Stan, do. en vr. Vooruit Theaterzaal 20.00 uur Liffey Episch theater in de vorm van een drieluik over Finnegan's Wake in een concept van Tom Hamnes, een choregrafie van Alexander Baervoets en compo sitie van Luc De Winter, vr. en za. Vooruit Minard 20.00 Vlaams Radio Orkest Pianoconcert met werken van Ligeti, Rachmaninov en Sjostakovitsj door het Vlaams Radio Orkest o.l.v. Yoel Levi, zo. Bijloke 15.00 uur Ex Tempore Koor en Orkest Ex tempore brengen werken van Bach, Tele- mann en Buxtehude. vr. Bijloke 20.00 uur Kronos String Quartet Concert. do. Bijloke 20.00 uur Creatie 2002 Dansvoorstelling met Zuid- Aziatische kathak en Westerse hedendaagse dans, door Cie Akram Khan. di. Vooruit 20.00 uur Films ANTWERPEN Metropolis (0032.3.544.36.00). Wo. t/m di. 14.15 u.: Minoes; wo. t/m di. 16.45 u.: Asterix en Cleopatra (Ned.); wo. t/m di. 14.15 en 16.45 u.: ET (Ned.); Harry Potter (Ned.): Monsters Inc. (Ned.); wo. t/m di. 14.15, 16.45, 19.45 en 22.15 u.: A Beautiful Mind; Black Knight; Col- lataeral Damage; John Q; Kate and Leopold; Lord of the Rings; Mon sters Inc. (orig.); Ocean's Eleven; Pa nic Room; Showtime; Time Machi ne; We were soldiers; Donnie Darko (za. en zo. niet 20 u.); From Hell (zo. niet 14.15 u.); wo. t/m di. 14,19.30 en 22.15 u.: Ali; Monsters Ball; The count of Monte Cristo; wo. t/m di. 19.45 en 22.15 u.: Alias; Spy Game; vr.za. en zo. 20 en 22.15 u.Scorpion Kings; do. 20.15 uur: Abre Los Ojos; wo. t/m di. 14.15, 16.45 en 19.45 u. (za. en zo. niet 19.45 u.): Crossroads; wo. t/m di. 14.15, 16.45 en 19.45 u.: ET(orig-); 16.45 en 19.45 u.: Gosford Park; wo. t/m di. 14.15, 19.45 en 22.15 u.: Shallow Hal; wo. 19.45 u.: Sneak Preview; wo. 22.15 u.: The Others; Wo., do., ma. en di. 22.15 u.: Vanilla Sky. Cartoon's (tel. 0032.3.232 9632). Wo. t/m di. 15.30, 17.45, 20 en 22.15 u. (vr. enza. ook 0.15 u.): Hebla Con El la; wo., za. en zo. 14 u.: Het Mirakel; wo. t/m di. 15.30 en 20.30 u. (wo. en di. niet 20.30 u.): Gosford Park; wo. t/m di. 17.45 u.: Faithless; wo., za. en zo. 14 u.: Pauline Paulette; vr. en za. 24 u.: Satin Rouge; wo. t/m di. 16 en 20 u. (wo., za. en zo. ook 14 u.): Villa des Roses; wo. t/m di. 18 en 22.15 u.: In the Bedraom; vr. en za. 0.15 u.: Lost and Delirious; di. 20.30 u.: Blood Simple. GENT Decascoop (0032.9.265.0600). Panic Room, We were Soldiers, Showtime, John Q, Black Knight (vr., za. en zo. niet om 19.45 uur), A Beautiful Mind, Time Machine (22.15 uur al leen maar do. en ma, do. niet om 19.45 uur), Oceans Eleven (do. niet om 14.15 uur)), dag. 14.15, 16.45, 19.45 en 22.15 uur; The Count of Monte Christo, Monsters Ball, dag. 19.45 en 22.15 uur; E.T. dag. 14.15, 16.45 en 19.45, do. en di. geen verto ning; Monsters en Co., Crossroads, dag. 14.15 en 16.45 uur-; Monster's Inc., dag. 19.45 uur; Lord of the Rings, dag. 22.00 uur; Collateral Damage, dag. 22.15 uur; In the Mood for Love, wo. 22.30 uur, The Scorpion King, avant-premiére, vr., za. en zo. 19.45 en 22.15 uur. BRUGGE Kennedycomplex (0032.5.033.2070). Showtime, dag. 20.00 uur, vr. ook 22.30 uur, za. ook 14.30 en 22.30 uur en zo. ook 14.30 uur; ET, wo. 20.00 uur, za. en zo. 14.30 uur; John Q, dag. 20.00 uur; Monsters Co., za. en zo. 14.30 uur; Crossroads, za. 14.30 uur; A Beauti ful Mind, dag. 20.00 uur, vr. en za. ook 22.30 uur; Ocean's Eleven, wo. 14.30 uur; From Hell, vr. en za. 22.30 uur, di. 20.00 uur; The Scorpion King, avant-première, do. en ma. 20.00 uur, vr. en za. 20.00 en 22.30 uur, zo. 14.30 en 20.00 uur. KNOKKE Beverly Sereens (0032.5.062.0620). Panic Room, pre mière, wo. 15.00 en 20.00 uur, do. ma. en di. 20.00 uur, vr. 20.00 en 22.30 uur, za. en zo. 15.00, 17.30, 20.00 en 22.30 uur; In the Bedroom, slechts een week, wo. do. vr. ma. en di. 20.00 uur, za. en zo. 17.30 en 20.00 uur; We were Soldiers, wo. do. ma. en di. 20.00 uur, vr, 20.00 en 22.30 uur, za. en zo. 17.00, 20.00 en 22.30 uur; Showtime, wo. 15.00 en 20.00 uur, do. ma. en di. 20.00 uur, vr. 20.00 en 22.30 uur, za. en zo. 15.00,17.30,20.00 en 22.30 uur; E.T., Monsters en Co, Ned. versie wo. za. en zo. 15.00 uur; Kate and Leopold, vr. za. en zo. 22.30 uur. Exposities ANTWERPEN MUKH A: tot 5 mei - De Praktijk en tot 12 mei, Dimitri Vangrun- derbeek, sculpturen en Guy Mees. Prov. Museum Sterckshof: tot 5 mei - Sterckshof Opdracht, werk van zilversmid Hi 1de Van der Heyden en tot 14 juli Atelier de Vecchi, 'La linqua degli spec- chi' - Spiegeltaal (Design). Districtshuis Merksem: tot 28 april - Van moderne makelij: De Kortrijkse Kunstwerkstede De Coene in Antwerpen. Interieurs Constructies 1952-1977. Kon. Museum voor Schone Kunsten: tot 28 mei - Rik Wou ters in de collectie van het Ko ninklijk Museum. Tot 18 december: Het Brugse Groeningemuseum te gast. Openluchtmuseum Middel- heim: tot 28 mei - Rik Wouters, beelden. GENT MIAT: tot 28 april - Eerste SMS- jes in kleur, unieke postkaar tententoonstelling. S.M.A.K.: tot eind mei - Yannis Kournelis. Design Museum Gent: tot 5 mei - Unika, hedendaagse Deense kunstambachten Museum Dr. Guislain: tot 2 juni - Het hoofd ten voeten uit. Museum voor Schone Kunsten: Tentoonstelling België-Neder- land. Verwantschap en eigen heid Belgische en Nederlandse Kunst 1890-1945. Sint-Pietersabdij: Tussen he mel en aarde - tentoonstelling over geschiedenis van de abdij. KNOKKE Scharpoord Humorhal Duin bergen: tot 26 mei - 24ste Inter nationaal Fotofestival, gastfo- tografen Erwin Olaf en Leif- Erik Nygards Kris Dewitte. Scharpoordgalerij; tot 30 april - Pieter Verhoye, keramiek. S.E.A.S. Scharpoord Experi mental Art Space: tot 25 april - Cathérine Proano Garcia, in stallatie met objecten, tekenin gen en schilderijen. Podium L. King of Pain Bewerking van Shakespeare's King Lear door Peter en Luk Perceval en Klaus Reichert, ge speeld door internationale cast, Het Toneelhuis/Schaus- pielhannover en Schauspiel Zu rich. wo. t/m za. Stadsschouwburg 20.30 uur CaO'n De groep Fyke brengt totaalthe ater in het project CaO'n, waar in luisteren centraal staat en een muur wordt bepleisterd waar achter kleine microotjes zijn aangebracht. do. De Republiek 20.30 uur De Passie van den Ketter Belgische première van een he dendaags verhaal in concert- vorm vol tegenstrijdigheden over de figuur Jesus door Koen De Cauter en Wannes Van de Velde in een compositie van Myrdinn De Cauter. di. Stadsschouwburg 20.30 Officium Hebdomadae Sanctae en Officium Christenen 2002 Passieconcert - Getijdengezan gen van Thomas Louis da Vito- ria en Eversong door Kathe draalkoor Brugge, vr. St. Salvatorskathedraal 21.00 uur, zo. 16.00 uur Hommage Europese traditie Vlaamse Creatie Het Symfonieorkest van Vlaan deren o.l.v. David Angus speelt de symfonie nr. 5 van Nielsen, Inert reacting substance of van Frederik D'Haene en het Triple Concerto Op. 56 van Beethoven, zo. Concertgebouw 20.30 uur Jazz'Halo Music Days Duo Ben Sluijs Erik Vermeu len - Jazzconcert met piano en altsax. Gilbert Isbin - Jazzcon cert met gitaar, waarin homma ge aan Nick Drake wordt ge bracht. Duo Benat Achiary Pedro Soler - Project 'Prés du coeur sauvage', flamenco, wo. De Werf 20.30 uur Creatie 2002 van Rosas Nieuwe dansproductie, waarin Anna Teresa de Keersmaeker samenwerkt met componist Thierry Mey. di. Concertgebouw 20.30 uur De mythe Europa Internationale literaire ont moeting tussen Andrei Makine en Adriaan van Dis. ma. Concertgebouw 20.30 uur Seven Joys/Seven Senses Kunstenaars begeleiden Euro pees uitwisselingsproject, zo. Stadshallen en Huis 2002 Perez de Malvenda 20.00 uur De (E)migranten Locatieproject met performan ces door Bernard van Eeghem (filmmateriaal), Peter Verhelst (installaties), Grazzhoppa Ja- mie (soundscape en graffiti) en Pepijn Lievens (autobiografi sche herinnering), waarin hun relatie tot de stad Brugge wordt uitgebeeld met interventies van andere kunstenaars en muzika le afsluiters Ark, Koubi, Bher- man en Chaterine Delasalle en het traject (historische wandel route) van Roel Jacobs, wo t/m za. Ark (Kruispoort) en Opvangcentrum 20.00 uur Exposities Koetshuis: tot 28 april - Outside the Multitude, tentoonstel lingsproject van beeldende kunstenaars uit West-Vlaande ren en Zeeland. Rijksnormaal School: tot 12 mei - Attachment - Hedendaagse Kunst. Arentshuis: tot 30 juni - Impact 1902 Revisited, Brugge 100 jaar geleden. Groeningemuseum: tot 30 juni - Jan van Eyck, De Vlaamse Pri mitieven Het Zuiden. Een nieuwe kijk op Vlaamse Primi tieven. De Burg: tot 18 november - Pa viljoen van Japanse architect Toyo Ito, hedendaagse architec tuur en ontwerp. Huis 2002: tot 18 november - The People Netwerk - Multi- mediaproject, computerge stuurde database van gedach ten, dromen, beschouwingen en bedenkingen van mensen over hun leven, hun land en de wereld. Bovenstromen Onderstromen: tot 18 november - Hedendaagse kunst in het Stadsbeeld en Brugge op zijn Kant, Themati sche wandelingen. Ondergrondse Parkings: tot 17 november - Brugge Inside Out, Fototentoonstelling. Station Brugge: tot 18 novem ber - Lost Locations, Interna tionale fotografen palmen het station in. Dubbelprogramma Twee Amerikaanse bands zorgen voor een dubbelprogramma. Voor het voetlicht treden achtereenvolgens de bands Jasperi Stone en Teddy Morgan The Pistolas. De eerste groep' zorgt voor rauwe countrypunk, Americana en bluegrass. Ted dy Morgan is als singer/songwriter vooral verknocht aan de blues. Porgy Bess, Terneuzen, 22.00 uur ZATERDAG Dijkrock De tweede dag van het festival Dijkrock begint met een open po-j dium. Beginnende bands krijgen hier de gelegenheid zich te presente-! ren. Achtereenvolgens komen aan bod: Jos T Band, Hardball' Backlash, FiveOfive, Master Blaster en de Brabantse band'i Nixon. Na deze estafette wordt het programma voortgezet met] de Bi-abantse formatie Wicked, de Zeeuwse viermansbandl Over the Edge, de rockcoverband Deep Treased, de Groning se cajunband Cochon Bleu, Up the Irons met een tribuut aan' Iron Maiden en tenslotte heavy metal van de band Double Dia mond. Festivalterrein, Rilland-Bath, 11.00 uur Anna van Avalon De Zeeuwse harpiste Anna van Avalon speelt eigen composities.. Toen zij vorig jaar na vele omzwervingen terugkeerde naar Zeeuwse bodem ontstond de negendelige compositie Coming Home, die een nauwe verbondenheid verraadt met de zee, de wind, het strand en het land daar achter. De Drvkkery, Middelburg, 14.30 uur Kunsteducatie De afdeling dans van het Centrum voor Kunsteducatie Vlissin- gen geeft een balletuitvoering. Zie vrijdag. Arsenaaltheater, Vlissingen, 14.30 uur Niet Uit Het Raam De cabaretgroep Niet Uit Het Raam (NUHR) treedt op. Zie vrijdag. Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur Surinaamse avond In het kader van Cultureel Gekleurd wordt een Surinaamse avond gehouden. Medewerking verlenen de theatergroep Amazone en Sweet Mas ters met salsa en soul. A. Coortelaan 1, Vlissingen, 20.00 uur Oklahoma De Goese Operette Vereniging brengt voor het laatst de musical Oklahoma. Aan deze musical van Rodgers en Hammerstein werken mee d( gastsolisten Marjolein van Zonneveld en Mark McFadyen. Voo: de moeilijke dansen, die een prominente plaats innemen, is dt hulp van de Stichting Dansz ingeroepen. ZeelandNet, Kamperland, 20.00 uur Madrigaalkoor Het Madrigaalkoor van de Zeeuwse Muziekschool viert een jubi leum. Het koor werd in 1982 gevormd uit leerlingen en oud-Leerling en van zangdocente Titia Dijkstra. Het repertoire strekt ziel uit van de Middeleeuwen tot de twintigste eeuw. Medewer king aan het jubileumconcert verlenen het Strijkersensemblf van de Zeeuwse Muziekschool, onder leiding van Rien Hille brand, de bariton Peter Wondergem en pianist Harry vai Zweden. Rk Kerk, Zierikzee, 20.00 uur Jeugdorkest Het Zeeuws Jeugdorkest geeft een concert. Ongeveer 50 jongeren tussen 12 en 19 jaar spelen olv Carlo Nab be Ierse, Schotse en Amerikaanse volksmuziek, klezmer enmu sicalmelodieën. Meulvliet, Tholen, 20.00 uur Zeeuwse Komedie De Zeeuwse Komedie speelt voor de laatste keer de tragikomedi Vuur in de sneeuw. Dit toneelstuk van Sam Shepard gaat over twee families die el kaar nauwelijks kennen.De communicatie gaat moeilijk of mei wil elkaar niet begrijpen. Verdriet, woede, onmacht, hilariteit ei humor wisselen elkaar snel af in deze door Marijke Reuser gere gisseerde tragikomedie. Vestzak99, Vlissingen, 20.15 uur Banatul Het groot Roemeens filharmonisch orkest Banatul geeft een con cert. Het gezelschap uit Timisoara speelt de compositie Uit denieuwi wereld van Dvorak en verder werk van Glinka en Rimsky-Kor sakov. Schouwburg De Maagd, Bergen op Zoom, 20.15 uur Anne Frank Het Middelburgs Theater speelt Het Dagboek van Anne Frank. Zie woensdag. Deze voorstelling is uitverkocht. Minitheater, Middelburg, 20.30 uur Djembé Een djembé-workshop wordt afgesloten met een presentatie ei! een concert. De workshops voor beginners, gevorderden en extra-gevordet den worden tussen 11.30 en 18.00 uur gegeven door de van de Ne derlandse Antillen afkomstige zanger/musicus Victor Sams, dii lid is van de band GANpercussion. Na de presentatie vandedeel nemers aan de workshops geeft deze formatie een concert. Podium 't Beest, Goes, 20.30 uur Harry Sacksioni Gitaarvirtuoos Harry Sacksioni brengt zijn nieuwe programnis1 Helden (2). Daarmee borduurt hij voort op zijn programma Helden en zoek verder naar zijn muzikale wortels. Zo speelt hij zijn interpreta ties en bewerkingen van zijn helden uit de pop-, folk-, chanson en jazzwereld, zoals Stevie Wonder, The Beatles, Paul Simon ei Queen. Maar ook veel eigen werk. Scheldetheater, Terneuzen, 20.30 uur Counterpart/Urban Conflict De hardcorebands Counterpart en Urban Conflict presenterei een split-cd. Counterpart komt uit Vlissingen en Urban Conflict uit Eindho ven. Als speciale gast werkt Full Court Press uit Belgisch Lim burg aan de avond mee. De Piek, Vlissingen, 22.00 uur Ghalia Benali Timnaa Het gezelschap Ghalia Benali Timnaa treedt op in het kadi| van Cultureel Gekleurd. j Men brengt een vlechtwerk van Arabische, Arabo-Andalou, fb menco en Indiase klanken, geënt op traditionele thema's, eige composities, volkse melodieën en dansritmes. Het gezicht van d groep vormt de Tunesische Berberzangeres Ghalia Benali. Brogum, Zierikzee, 22.00 uur Thoolse kunstroute Negentien kunstenaars uit Tholen en omgeving, enkele beroeps kunstenaars en diverse muzikanten maken van Tholen ee ku nststad. Er zijn optredens van het leerlingenorkest van de Kc ninklijke Harmonie Concordia, The Young Smalltown Countrj linedancers, de formatie Big Deal en Haayo. Tholen stad, diverse tijdstippen. De Piek In Podium De Piek optredens ter gelegenheid van de opening va de expositie van Carina Dumais: Javaanse jaipong, zang en trai ce door Richard MD Arzaz, de nieuwe Vlissingse wereld- en pof muziekformatie Miles Browning Didge en mondharpspeler Jc nusB. De Piek, Vlissingen, 14 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 44