PZC Studenten Orkest op vleugels The Monkees tussen leugen en roem 21 jong woensdag 24 april 2002 De acteurs van theatergroep Orkater kruipen in de huid kruipen van de omstreden Amerikaanse band The Mon kees. „Iedereen dacht dat het een echte band was", vertelt acteur en schrijver Gijs Schol ten van Aschat. „Maar The Monkees waren in de jaren zes tig het voorgeprogrammeerde Amerikaanse antwoord op The Beatles. De groep bestond uit vier acteurs die bij elkaar ge bracht waren voor een televi sieserie. Ze groeiden uit tot popsterren, hoewel ze muzi kaal helemaal niets te vertellen hadden." De nieuwe muziektheatervoor stelling van Orkater vertelt niet het levensverhaal van The Monkees, maar gebruikt de band als inspiratiebron voor een verhaal over leven in een leugen en de zoektocht naar eeuwige roem. „The Monkees zijn bij ons mannen op leeftijd die niet meer weten wie ze zijn. Ze zitten in een midlife-crisis, maar blijven vasthouden aan de leugen van toen." Halverwege de jaren zestig cre- eerden twee televisie-produ cers een fakeband. De televi sieserie over deze Monkees werd in de westerse wereld een groot succes. Beroemde song writers schreven de liedjes, studiomuzikanten speelden de nummers en vier acteurs deden alsof ze popsterren waren. Het publiek geloofde het verhaal, maar kreeg langzaam maar ze ker door dat het een nep-band was. Desondanks scoorden The Monkees een handvol hits. „Het was een bittere pil om die serie terug te zien", erkent Scholten van Aschat. „Ik heb mijn fantasie de vrije loop ge laten. Daardoor krijg je iets wat veel leuker is dan de wer kelijkheid. Het stuk is wel ge schreven vanuit een soort heimwee naar een tijd waarin alles kon en mocht. Maar onze personages staan ver af van de originele Monkees." In de voorstelling wordt ge bruik gemaakt van het reper toire van de fake-band. Vin cent van Warmerdam schreef vijf nieuwe liedjes in de Mon- kees-stijl. „Dat was helemaal niet zo moeilijk", geeft hij toe. „Je probeert gewoon de Beat les na te doen en dan ben je al een heel eind. De Monkees schreven zelf ook nummers en die waren heel slecht. Daartus sen vallen mijn liedjes hele maal niet op." Martin Hermens The Prefab Four door Orkater: morgen om 20 uur in de Stads schouwburg Middelburg. Orkater speelt The Prefab Four; boven vlnr: Porgy Franssen, Pe ter Blok en Gijs Scholten van Aschat; onder: Vincent van Warmerdam. foto Xander Remkes/GPD De dirigent van het Ne derlands Studenten Kamer Orkest, Bas Pollard, doorstaat de test glansrijk. Zonder aarzelen geeft hij de vertalingen van Franse vo gelnamen. Een 'chouette chevêche' is een steenuil en een 'torcol' is een draaihals. Bij de 'bouscarle' aarzelt hij: „Het is een rietzanger, maar welke precies is onduide lijk." Het orkest speelt zon dagavond in Middelburg een programma dat de titel 'Be vlogen' draagt. De Franse componist Olivier Messiaen hield van het ge zang van vogels. Nauwgezet no teerde hij de ritmes en de melo dieën van de beesten. In 1953 schreef hij zijn eerste composi tie die helemaal bol staat van de vogelgeluiden. Dit orkeststuk Reveil des oiseaux volgt een bonte verzameling vogels gedu rende een dag. De nachtegaal die vanaf middernacht eenzaam zijn zangkunsten etaleert, wordt 's ochtends vroeg bijge staan door een veelheid van ge kwetter. In de middag vervallen de vogels in een diepe stilte. Uit eindelijk, na het vallen van de avond roept alleen de koekoek nog. Het is een pittig stuk om te spe len, niet alleen om de lastige ritmiek van de vogelimitaties. Volgens Pollard is het meer een psychologische kwestie. „Op ritmiek en balans kun je stude ren, de moeilijkheid ziï 'm voor al in het feit dat de musici al die vogelgeluiden zonder gêne moeten spelen. Bij de kleinste verstoring houdt elke vogel ge woon zijn snavel. Vogelgezang is per definitie een ongeremde uiting van vreugde. Met die in tentie spelen en intussen de technische hobbels niet uit het oog verliezen, dat is de uitda ging van dit stuk." De solo pianopartij wordt ver- Het Nederlands Studenten Kamer Orkest presenteert een 'bevlogen' programma in Middelburg. tolkt door het aanstormend ta lent Daniël Kramer, die net is afgestudeerd en nu al als Messi- aen-specialist kan worden be schouwd. De drie overige composities in het programma hebben weinig tot niets met het thema van het concert te maken, hoewel je de Nederlandse Chiel Meijering een bevlogen componist van be vlogen composities zou kunnen noemen. Meijering schrijft in hoog tempo het ene spetterende werk na het andere. Op verzoek van Pollard schreef Meijering het pianoconcert Northern Lights, volgens de di rigent een stuk met een onge looflijke drive. „Misschien vindt de componist het niet leuk als ik het zo zeg, maar ik vind zijn muziek zeer lichame lijk, dierlijk zelfs. Northern Lights gaat richting popmu ziek, er zit een enorme beat in het stuk." Anders dan je zou vermoeden houden Nederlandse conserva toriumstudenten zich maar heel weinig met het spelen van Bach bezig. „Studentenorkesten doen niet veel aan Bach, soms wordt de derde gespeeld, maar het Eerste Brandenburgs Con cert dat wij zondag brengen, komt niet veel aan bod." Het Adagio voor orkest van Leos Janacek is in de woorden van Pollard toegevoegd als 'exotisch en romantisch rust punt' in dit inderdaad bevlogen programma. Douwe Eisenga Het Nederlands Studenten Ka mer Orkest: zondag om 20 uur in de Concertzaal Middelburg. Zangeres Laura Fygi geeft theaterconcert donderdag in Vlissingen 24t/m 30 april WOENSDAG Sportivo Introdans brengt de voorstelling Sportivo. Het betreft een dynamische en sportieve dansvoorstelling voor iedereen vanaf zeven jaar. Stadsschouwburg, Middelburg, 15.00 uur Sim Bolus Poppentheater Sim Bolus brengt de voorstelling Opa's Geheim. Het verhaal gaat over opa Bram die in een piepklein bejaarden huisje woont. Zijn vrouw Marie is er niet meer, maar elke dag komt Freekje, zijn kleinzoon, op bezoek. Hans van der Haar be speelt de poppen en speelt bovendien opa. Regie: Elles Punt. Poppentheater Ambachtscentrum, Goes, 15.00 uur Samba Salad Samba Salad brengt het theaterconcert Forza Festiva. Het gezelschap brengt al bijna 25 jaar swingende wereldmuziek in het theater. In dit concert, voor iedereen vanaf zeven jaar, draait het verhaal om ene Herman, die een verwoed verzamelaar van kaartjes is. Hij mist nog de Forza kaart en gaat daar naar op zoek. De liedjes gaan over filmsterren, heksen en hebzucht. Rode draad in Forza Festiva is de drang naar steeds meer vrijheid, die al begint in de buik van je moeder. De voorstelling valt in het ka der van het Festival Cultureel Gekleurd. Scheldetheater, Terneuzen, 15.00 uur Anne Frank Het Middelburgs Theater speelt Het Dagboek van Anne Frank. Het echtpaar Frances Goodrich en Albert Hackett schreef het to neelstuk aan de hand van Het Achterhuis. Vertaling en bewer king zijn van Mies Bouhuys. Er worden enkele dagen in verschil lende seizoenen uit de gehele onderduikperiode gevolgd, die een mooi dramatisch beeld geven van die beangstigende minimaat- schappij aan de Prinsengracht. Koen Schyvens regisseerde. De ze voorstelling is uitverkocht. Minitheater, Middelburg, 20.30 uur Desafinado Regelmatig zijn er concerten in Desafinado. Deze keer zorgt de Zeeuwse band Remake voor een jazzspecial. Jazz en Blues Eetcafé Desafinado, Middelburg, 20.30 uur DONDERDAG The Prefab Four The Prefab Four is een eigentijds muziektheaterstuk. De voorstelling van Orkater, met o.a. Peter Blok, Porgy Franssen en Gijs Scholten van Aschat, gaat over de zoektocht naar eeuwi ge roem van vier neppopsterren. Muziek van The Monkees. Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur Decamerone Schelmenverhalen vormen de inhoud van de Tibetaanse Deca merone. Twee Tibetaanse artiesten nemen muziek en dans voor hun reke ning, terwijl Nel Lekatompessy de verhalen in het Nederlands vertelt. Scheldetheater, Terneuzen, 20.00 uur Laura Fygi Zangeres Laura Fygi brengt een muzikale show vol humor. Dit theaterconcert is gebaseerd op haar laatste cd Change, maar omvat ook werk van voorgaande cd's en een aantal covers. Zij wordt begeleid door Hans Vroomans (toetsen), Marcel Serierse (drums), Koos Serierse (bas), Maarten van der Grinten (gitaar), de uit Zeeuws-Vlaanderen afkomstige J an Menu (sax) en Mirj am van Dam (backing vocals/toetsen). Arsenaaltheater, Vlissingen, 20.15 uur VRIJDAG Wereldfeest In het kader van Cultureel Gekleurd wordt een Wereldfeest ge houden. Jong en oud kunnen genieten van verschillende stijlen muziek, zang en dans uit uiteenlopende landen en culturen. Begonnen wordt met een demonstratie Line Dans. Een familie uit Syrië zorgt voor zang en dans en er is een optreden van de band Baham met ondser anderen drummer en percussionist Mohammed uit Zierikzee. MFC, Zierikzee, 19.15 uur Kunsteducatie De afdeling dans van het Centrum voor Kunsteducatie Vlissin gen geeft een balletuitvoering. De voorstelling is getiteld The Miliionairs Waltz en geïnspireerd op het thema reclame. De leerlingen brengen de verschillende dansen in de disciplines klassiek, jazz, expressie en algemene dansante vorming. De leiding is in handen van de docenten Isa- belle Zwaan en Iris Stierman. Arsenaaltheater, Vlissingen, 19.30 uur Niet Uit Het Raam De cabaretgroep Niet Uit Het Raam (NUHR) treedt op. De heren brengen een reprise van hun programma Hangplek. Stadsschouwburg, Middelburg, 20.00 uur Decamerone Schelmenverhalen worden verteld in de Tibetaanse Decamero ne. Zie donderdag. Grote Kerk, Veere, 20.00 uur Jeugdtheaterhuis Het Jeugdtheaterhuis speelt een try-out van de voorstelling La ter. Het stuk gaat over de dromen en verlangens van kinderen: over beroemd worden, audities doen, over liefde. Maar ook over ob stakels. Josien de Graaf regisseerde. Podium 't Beest, Goes, 20.00 uur Dijkrock De elfde editie van het festival Dijkrock begint met drie bands. Begonnen wordt met de rockcoverband Flat Battery. Vervolgens brengt Slow Ride blues, aangevuld met rock, soul en funk. De avond wordt besloten door de Belgische formatie Nonckel Ney's, die op geheel eigentijdse wijze traditionele op- en rocknummers weet te bewerken tot bluessy feestnummers. Festivalterrein, Rilland-Bath, 20.00 uur Nilgün Yerli De cabaretière Nilgün Yerli brengt haar programma Vreemde Vreemdgangers. Rode draad in de voorstelling is de vraag: Wat is vreemd? Scheldetheater, Terneuzen, 20.00 uur Tropical Night In het kader van het festival Culureel Gekleurd wordt een Suri naamse Tropical Night gehouden. Met onder meer muziek van Pandero, de Brasil Samba Show en Hindi-dans. De Spinne, Goes, 20.15 uur Anne Frank Het Middelburgs Theater speelt Het Dagboek van Anne Frank. Extra voorstelling. Zie woensdag. Minitheater, Middelburg, 20.30 uur Zeeuwse Belofte Voor de verwerving van de titel Zeeuwse Belofte in de categorie bands (pop/rock) worden twee voorronden gehouden. Tijdens de eerste voorronde treden op NoCode uit Middelburg, Badly Preserved uit West-Zeeuws-Vlaanderen, Desolation uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen en The L. J. Karma Roadshow uit Ax el. Voor de slotact is de band Rebba the Loon uitgenodigd. De volgende voorronde wordt 11 mei in Zierikzee gehouden. Kalashnikov, Terneuzen, 20.30 uur

Krantenbank Zeeland

Provinciale Zeeuwse Courant | 2002 | | pagina 43